Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant l’ensemble des mots d’une langue ou d’un domaine d’activité généralement présentés par ordre alphabétique et fournissant pour chacun une définition, une explication ou une correspondance (synonyme, antonyme, cooccurrence, traduction, étymologie).Le présent article concerne les dictionnaires unilingues qui décrivent ou normalisent une langue.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant l’ensemble des mots d’une langue ou d’un domaine d’activité généralement présentés par ordre alphabétique et fournissant pour chacun une définition, une explication ou une correspondance (synonyme, antonyme, cooccurrence, traduction, étymologie).Le présent article concerne les dictionnaires unilingues qui décrivent ou normalisent une langue. Ceux-ci sont à distinguer d'autres types d'ouvrages de référence : les encyclopédies ou dictionnaire de choses; les dictionnaires de traduction bilingues; les dictionnaires des synonymes; les dictionnaires thématiques spécialisés (dictionnaire du droit, du commerce, dictionnaire de géographie, dictionnaire humoristique, etc.)Le mot dictionnaire, d'abord écrit avec un seul n, est dérivé du latin dictio : « action de dire, propos, mode d'expression ». Sa première utilisation remonte à Jean de Garlande dont le Dictionarius cum commento paraît en 1220.
 • Un diccionario es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. De dichas palabras o términos se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía y, en el caso de algunos idiomas, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del que se trate. En muchos casos, los diccionarios proporcionan: el significado de las palabras, su etimología, su escritura, sinónimos y antónimos. La disciplina que se encarga, entre otras tareas, de elaborar diccionarios es la lexicografía. Se encuentran por lo general en la forma de un libro impreso, pero también en distintos diccionarios electrónicos.
 • Ein Wörterbuch ist ein Nachschlagewerk, das Wörter oder andere sprachliche Einheiten in einer meist alphabetisch sortierten Liste verzeichnet und jedem Eintrag (Lemma) erklärende Informationen oder sprachliche Äquivalente zuordnet.Ein Wörterbuch im engeren Sinn dient zum Nachschlagen sprachlicher Information, während der Ausdruck in der weiteren Bedeutung auch andere nach Stichwörtern gegliederte Nachschlagewerke mit primär sachbezogener Information sowie Mischformen beider Typen umfasst.
 • A dictionary is collection of words in one or more specific languages, often listed alphabetically (or by radical and stroke for ideographic languages), with usage information, definitions, etymologies, phonetics, pronunciations, and other information; or a book of words in one language with their equivalents in another, also known as a lexicon. According to Nielsen (2008) a dictionary may be regarded as a lexicographical product that is characterised by three significant features: (1) it has been prepared for one or more functions; (2) it contains data that have been selected for the purpose of fulfilling those functions; and (3) its lexicographic structures link and establish relationships between the data so that they can meet the needs of users and fulfill the functions of the dictionary.A broad distinction is made between general and specialized dictionaries. Specialized dictionaries do not contain information about words that are used in language for general purposes—words used by ordinary people in everyday situations. Lexical items that describe concepts in specific fields are usually called terms instead of words, although there is no consensus whether lexicology and terminology are two different fields of study. In theory, general dictionaries are supposed to be semasiological, mapping word to definition, while specialized dictionaries are supposed to be onomasiological, first identifying concepts and then establishing the terms used to designate them. In practice, the two approaches are used for both types. There are other types of dictionaries that don't fit neatly in the above distinction, for instance bilingual (translation) dictionaries, dictionaries of synonyms (thesauri), or rhyming dictionaries. The word dictionary (unqualified) is usually understood to refer to a monolingual general-purpose dictionary.A different dimension on which dictionaries (usually just general-purpose ones) are sometimes distinguished is whether they are prescriptive or descriptive, the latter being in theory largely based on linguistic corpus studies—this is the case of most modern dictionaries. However, this distinction cannot be upheld in the strictest sense. The choice of headwords is considered itself of prescriptive nature; for instance, dictionaries avoid having too many taboo words in that position. Stylistic indications (e.g. ‘informal’ or ‘vulgar’) present in many modern dictionaries is considered less than objectively descriptive as well.Although the first recorded dictionaries date back to Sumerian times (these were bilingual dictionaries), the systematic study of dictionaries as objects of scientific interest themselves is a 20th-century enterprise, called lexicography, and largely initiated by Ladislav Zgusta. The birth of the new discipline was not without controversy, the practical dictionary-makers being sometimes accused by others of "astonishing" lack of method and critical-self reflection.
 • 辞典(じてん)とは、言葉や物事、漢字などを集め、その品詞・意味・背景(語源等)・使用法(用例)・派生語・等を解説した書籍。辞書・字引とも言う。『辞典』『辞書』という単語は、主に言葉について書かれた辞典(国語辞典、英和辞典、漢和辞典など)について使い、文字について書かれた辞典を『字典』、事物に就いて詳細に書かれた辞典(百科事典など)については『事典』という表記を用いる。なお、語彙論の近接する学問分野に辞書学がある。
 • Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje (pl. egy könyvalakú szótárban) a szavak jelentéseinek kapcsolata alapján, vagy a betűírást használó nyelvek esetében a szavak betűrendjében van kialakítva.A nagyon régi szótárak jellemzően egynyelvűek voltak és tematikus sorrendben készültek. Ilyenformában rokonai a lexikonnak és az enciklopédiának, azonban a különbség lényeges, mivel az utóbbiakban az egyes címszavak nem a szavak jelentését, hanem a megnevezett tételhez kapcsolódó, tényeknek tekintett ismereteket tartalmazzák.A szótári jelentés rendszerint egy rövid meghatározás az adott szó értelméről, azaz annak megfogalmazása, hogy milyen más szavak válthatják ki az eredeti kifejezést. Ez a megoldás egynyelvű szótárak esetében jól mutatja, hogy a nyelv rekurzió terméke, azaz egy szókincs áll rendelkezésünkre, és ennek elemeit váltogatva használjuk fel a szókincs minden eleme jelentésének meghatározására.A szótárak szóanyaga rendszerint szűkebb, mint egy nyelv szókincse, és a használat célja, igényei szerint alakul. A legrégebbi szótárak egyike a nehéz szavak szótára volt, a leggyakrabban használt szótár a helyesírási szótár, míg a legszámosabb szótár típusnak a szószedet, vagy glosszárium számít, amely egy adott írásműhöz vagy feladathoz kapcsolódóan elkészített szójegyzék neve.Az, hogy egy szótárban a szavak milyen csoportosításban vagy sorrendben követik egymást, az egyrészt az adott nyelvtől, másrészt a szótár adathordozójától függ. Amióta számítógépet használunk, nem szükségszerű, hogy egy elektronikus médiumon megvalósított szótár „lapja” ugyanúgy nézzen ki, mint egy könyv alakú szótáré, ahogy a keresés sem korlátozódik a lapozásra. A számítógép azt is lehetővé teszi, hogy a szavaknak ne csak az írott képe, hanem hangalakja is rögzíthető – és ezért hallható – legyen, számos más, a szavak jelentéséhez és használatához kapcsolódó egyéb ismerettel együtt.
 • Een woordenboek is een naslagwerk dat de woordbetekenis uit een taal of een aspect van een taal geeft. Men onderscheidt verschillende soorten woordenboeken. De dictionaire of het vertalende woordenboek is het oudste type. Ze geven de betekenis van woorden in een vreemde taal in de taal van de raadpleger. In de Middeleeuwen bestonden dergelijke woordenboeken of woordenlijsten om Latijn te leren. Vanaf het eind van de Middeleeuwen verschijnen er woordenboeken voor moderne talen als Frans en Hoogduits. Men brengt gewoonlijk twee delen uit, één voor het vertalen uit de vreemde taal en één voor het vertalen naar de vreemde taal. Het verklarend woordenboek omschrijft de woordbetekenis in één taal. In de meest ambitieuze vorm hebben deze werken een omvang die niet onderdoet voor een papieren encyclopedie. Dergelijke woordenboeken zoals (het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Le Robert, de uitgebreide versies van Oxford en Webster's Dictionary zijn voornamelijk voor academisch gebruik. Het systematisch woordenboek of de thesaurus verdeelt de woordenschat in categorieën en (deel)categorieën, in woordsoorten en zinstypes. Omdat een taaluiting vaak in verschillende categorieën kan steken is het tweede deel een alfabetisch register van alle stamwoorden. Het Juiste Woord van dr. L. Brouwers geldt als Nederlands voorbeeld. De titel drukt precies uit wanneer een spreker of schrijver dit gebruikt: bij de precieze verwoording van zijn gedachten naar vaktermen of stijlvarianten. Het taxonomisch woordenboek rangschikt de termen niet primair alfabetisch, maar in een specialisatie-generalisatie hiërarchie, die gepresenteerd kan worden als (delen van) een hiërarchisch netwerk of als een boomstructuur. Dit soort woordenboeken worden gewoonlijk niet in boekvorm, maar elektronisch als database geleverd, waarbij termen wel alfabetisch gezocht kunnen worden, maar waarbij de zoekresultaten in boom- of netwerkstructuren grafisch gepresenteerd worden. Vervolgens kunnen de gerelateerde begrippen geselecteerd en hun definities geraadpleegd worden. Een voorbeeld is het Gellish Nederlands Taxonomisch Woordenboek. Het specialistisch woordenboek geeft het jargon van een vak of een groep mensen weer. Er bestaan zowel verklarende woordenboeken als dictionaires (bijvoorbeeld het Polytechnisch Woordenboek) in deze categorie . Het idioticon of dialectwoordenboek geeft de typische woordenschat van een stad of streek weer. Tegenwoordig neemt men grote dialecten zo serieus dat men er een complete dictionaire voor samenstelt. Voor kleinere volstaat de typische woordenlijst, aangezien de dialecten van belendende dorpen meestal niet veel verschillen.
 • Un dizionario è un'opera che raccoglie, in modo ordinato secondo criteri anche variabili da un'opera all'altra, le parole e le locuzioni di un lessico (ed eventualmente anche altri elementi linguistici ad esso legati come ad esempio prefissi, suffissi, sigle, lettere) fornendone informazioni quali il significato, l'uso, l'etimologia, la traduzione in un'altra lingua, la pronuncia, la sillabazione, i sinonimi, i contrari. Oppure è un'opera che raccoglie, sempre in modo ordinato secondo criteri anche variabili da un'opera all'altra, i nomi propri e le nozioni inerenti a un particolare settore del sapere umano (una scienza, uno sport, un'arte, una tecnica, etc.), o anche il sapere umano nel suo complesso, fornendone una trattazione.Esclusivamente nel primo caso (opera lessicale), il dizionario è anche chiamato vocabolario.
 • Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).Rodzaj słownika określa zasadę budowy artykułu hasłowego i sposób uporządkowania. Pod pojęciem tym rozumiemy też zasób słów jakiejś osoby.
 • 사전(辭典, dictionary)은 낱말의 뜻을 서술하는 것 내지는 도표와 함께 모아 놓은 것, 또는 어떤 낱말과 대응하는 다른 나라말의 낱말을 가나다 순서대로 배열한 것이다. 많은 사전들은 발음기호도 포함하고 있으며 응용, 역사, 어원, 그림, 사용법, 예문을 서술하고 있다. 예전에는 종이로된 문서 형식의 사전을 많이 사용했으나 요즘은 인터넷을 이용한 사전기능 검색으로 많이 활용되고 있다.
 • Sözlük (Eski: Lügât), bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir. Eski dilde lügat, kamus denir. Leksikoloji sözcükbilimidir. Sözlükçüye leksikografır denir. Lügatça, sadece bir kitapta geçen terimleri anlatır (glossary).Sözlükler sözcüklerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını açıklayabilir. Sözlüklerde bir sözcüğün birden fazla anlamının olduğu durumlar olabilir, fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir. Birçok sözlük sözcük ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş sözcükleri, tarihi, etimolojisi, resim, kullanım bilgisi, deyim veya cümle içinde kullanımı hakkında bilgiler de verebilir. Sözlükler genelde kitap halinde bulunmaktadırlar.Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir. Türleri şöyledir: Ansiklopedik, kavramsal, örnekli, tekdilli, çokdilli, lehçeli, aşanlamlı, karşıtanlamlı, kökenbilimsel, argo, terimler, deyimler, atasözleri, mesleki terimler, karşılaştırmalı.Sözlüklerde madde başlarını a-be-ce sırası takip eder. Arap harfli eski sözlüklerde madde başı Arapça sözcüğün üç harfli kökünün son harfi esas alınarak sıralanırdı. XIV.-XV.yüzyıllar arasında yaşamış olan el-Kamûsü-ı-Muhît (Okyanus Sözlüğü) adlı eseri Türkçeye çeviren Mütercim Asım bu sistemi kullandı. İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Fârâblı İsmail Cevheri’nin Sihâh adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika’nın bastığı ilk kitap da bir Sihâh çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kâşgarlı Mahmud’un Türkçe’den Arapça’ya Divânu Lügati't-Türk’üdür.
 • Речникът е списък от думи с техните значения (тълковен речник) или списък от думи със съответстващите им думи на друг език (двуезичен речник) или на други езици (многоезичен речник). В някои езици една и съща дума може да се употребява в различни форми, но в речниците като заглавна дума присъства само една форма, приета за основна. Много речници дават информация и за произношението, граматиката, производните думи, историята или етимологията на основната дума, както и препоръки за употреба, примери във фрази и изречения, илюстрации. Речниците са най-често книги, но могат да бъдат и в електронен вид.
 • Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus. Biasanya hal ini terdapat dalam kamus bahasa Perancis.Kata kamus diserap dari bahasa Arab qamus (قاموس), dengan bentuk jamaknya qawamis. Kata Arab itu sendiri berasal dari kata Yunani Ωκεανός (okeanos) yang berarti 'samudra'. Sejarah kata itu jelas memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.
 • Слова́рь — книга, информация в которой упорядочена c помощью разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике. Различают энциклопедические и лингвистические словари.С развитием компьютерной техники всё большее распространение получают электронные словари и онлайн-словари.Первый словарь появился в Китае. Первым русским словарем принято считать Азбуковник, помещенный в списке Кормчей книги 1282 года и содержащий 174 слова.
 • Un diccionari és una llista de paraules amb les seves definicions, o una llista de paraules amb les corresponents en altres llengües. Molts diccionaris inclouen informació extra, com ara; informació sobre la pronunciació, derivacions de les paraules, exemples d'utilització, l'etimologia, il·lustracions, informació sobre la utilització de les paraules...En un diccionari, les paraules segueixen un ordre alfabètic. Cada paraula que encapçala una definició s'anomena entrada o encapçalament.
 • Slovník (zdrobnělina: slovníček) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary.Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny). V poslední době se však objevují i digitální slovníky, dostupné na CD nebo na internetu, např. Wikislovník (český otevřený slovník) nebo anglický dictionary.com.
 • Um dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios, ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos por ordem alfabética e com a respectiva significação ou a sua versão em outra língua. Cada dicionário possui classificações em harmonia com objetivos e finalidades didáticas aos quais se compromete em abranger. Isso muito se deve a uma constante necessidade de atender aos diversificados níveis e áreas de conhecimento, o que resulta na minuciosa classificação dos diferentes dicionários disponíveis que conhecemos hoje.O dicionário pode ser mais específico e tratar dos termos próprios de uma ciência ou arte.
 • Hiztegi bat alfabetikoki ordenatuta egon ohi diren hitz edo terminoen kontsultarako lana da. Hiztegiak egiteaz arduratzen den jakintzagaiari hiztegigintza deritzo. Ematen duen informazioa hiztegi motaren arabera aldatzen da.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 984 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 50631 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 282 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111012683 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1968 (xsd:integer)
 • 2013 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Dictionaries
prop-fr:id
 • Loveland 2013
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Loveland
 • Matoré
 • Reagle
prop-fr:numéro
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1294 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Georges
 • Jeff
 • Joseph
prop-fr:périodique
 • new media and society
prop-fr:titre
 • Histoire des dictionnaires français
 • Wikipedia and encyclopedic production
prop-fr:volume
 • 15 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Catégorie:Dictionnaires
prop-fr:wiktionary
 • dictionnaire
prop-fr:éditeur
 • Larousse
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant l’ensemble des mots d’une langue ou d’un domaine d’activité généralement présentés par ordre alphabétique et fournissant pour chacun une définition, une explication ou une correspondance (synonyme, antonyme, cooccurrence, traduction, étymologie).Le présent article concerne les dictionnaires unilingues qui décrivent ou normalisent une langue.
 • Ein Wörterbuch ist ein Nachschlagewerk, das Wörter oder andere sprachliche Einheiten in einer meist alphabetisch sortierten Liste verzeichnet und jedem Eintrag (Lemma) erklärende Informationen oder sprachliche Äquivalente zuordnet.Ein Wörterbuch im engeren Sinn dient zum Nachschlagen sprachlicher Information, während der Ausdruck in der weiteren Bedeutung auch andere nach Stichwörtern gegliederte Nachschlagewerke mit primär sachbezogener Information sowie Mischformen beider Typen umfasst.
 • 辞典(じてん)とは、言葉や物事、漢字などを集め、その品詞・意味・背景(語源等)・使用法(用例)・派生語・等を解説した書籍。辞書・字引とも言う。『辞典』『辞書』という単語は、主に言葉について書かれた辞典(国語辞典、英和辞典、漢和辞典など)について使い、文字について書かれた辞典を『字典』、事物に就いて詳細に書かれた辞典(百科事典など)については『事典』という表記を用いる。なお、語彙論の近接する学問分野に辞書学がある。
 • Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).Rodzaj słownika określa zasadę budowy artykułu hasłowego i sposób uporządkowania. Pod pojęciem tym rozumiemy też zasób słów jakiejś osoby.
 • 사전(辭典, dictionary)은 낱말의 뜻을 서술하는 것 내지는 도표와 함께 모아 놓은 것, 또는 어떤 낱말과 대응하는 다른 나라말의 낱말을 가나다 순서대로 배열한 것이다. 많은 사전들은 발음기호도 포함하고 있으며 응용, 역사, 어원, 그림, 사용법, 예문을 서술하고 있다. 예전에는 종이로된 문서 형식의 사전을 많이 사용했으나 요즘은 인터넷을 이용한 사전기능 검색으로 많이 활용되고 있다.
 • Слова́рь — книга, информация в которой упорядочена c помощью разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике. Различают энциклопедические и лингвистические словари.С развитием компьютерной техники всё большее распространение получают электронные словари и онлайн-словари.Первый словарь появился в Китае. Первым русским словарем принято считать Азбуковник, помещенный в списке Кормчей книги 1282 года и содержащий 174 слова.
 • Un diccionari és una llista de paraules amb les seves definicions, o una llista de paraules amb les corresponents en altres llengües. Molts diccionaris inclouen informació extra, com ara; informació sobre la pronunciació, derivacions de les paraules, exemples d'utilització, l'etimologia, il·lustracions, informació sobre la utilització de les paraules...En un diccionari, les paraules segueixen un ordre alfabètic. Cada paraula que encapçala una definició s'anomena entrada o encapçalament.
 • Hiztegi bat alfabetikoki ordenatuta egon ohi diren hitz edo terminoen kontsultarako lana da. Hiztegiak egiteaz arduratzen den jakintzagaiari hiztegigintza deritzo. Ematen duen informazioa hiztegi motaren arabera aldatzen da.
 • Un diccionario es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. De dichas palabras o términos se proporciona su significado, definición, etimología, ortografía y, en el caso de algunos idiomas, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La información que proporciona varía según el tipo de diccionario del que se trate.
 • Sözlük (Eski: Lügât), bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren yazılı eserdir. Eski dilde lügat, kamus denir. Leksikoloji sözcükbilimidir. Sözlükçüye leksikografır denir. Lügatça, sadece bir kitapta geçen terimleri anlatır (glossary).Sözlükler sözcüklerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını açıklayabilir.
 • Een woordenboek is een naslagwerk dat de woordbetekenis uit een taal of een aspect van een taal geeft. Men onderscheidt verschillende soorten woordenboeken. De dictionaire of het vertalende woordenboek is het oudste type. Ze geven de betekenis van woorden in een vreemde taal in de taal van de raadpleger. In de Middeleeuwen bestonden dergelijke woordenboeken of woordenlijsten om Latijn te leren.
 • Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje (pl. egy könyvalakú szótárban) a szavak jelentéseinek kapcsolata alapján, vagy a betűírást használó nyelvek esetében a szavak betűrendjében van kialakítva.A nagyon régi szótárak jellemzően egynyelvűek voltak és tematikus sorrendben készültek.
 • Un dizionario è un'opera che raccoglie, in modo ordinato secondo criteri anche variabili da un'opera all'altra, le parole e le locuzioni di un lessico (ed eventualmente anche altri elementi linguistici ad esso legati come ad esempio prefissi, suffissi, sigle, lettere) fornendone informazioni quali il significato, l'uso, l'etimologia, la traduzione in un'altra lingua, la pronuncia, la sillabazione, i sinonimi, i contrari.
 • A dictionary is collection of words in one or more specific languages, often listed alphabetically (or by radical and stroke for ideographic languages), with usage information, definitions, etymologies, phonetics, pronunciations, and other information; or a book of words in one language with their equivalents in another, also known as a lexicon.
 • Речникът е списък от думи с техните значения (тълковен речник) или списък от думи със съответстващите им думи на друг език (двуезичен речник) или на други езици (многоезичен речник). В някои езици една и съща дума може да се употребява в различни форми, но в речниците като заглавна дума присъства само една форма, приета за основна.
 • Um dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios, ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos por ordem alfabética e com a respectiva significação ou a sua versão em outra língua. Cada dicionário possui classificações em harmonia com objetivos e finalidades didáticas aos quais se compromete em abranger.
 • Slovník (zdrobnělina: slovníček) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.Ve většině slovníků jsou slova zachycena pouze ve svém základním tvaru, tzv. lemmatu, přestože např. slovníky v rámci jazykových učebnic mohou obsahovat i nepravidelné tvary.Slovníky se vyskytují tradičně nejčastěji v knižní podobě (např. Slovník spisovné češtiny).
 • Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Ia berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) sesuatu perkataan dan juga contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus.
rdfs:label
 • Dictionnaire
 • Diccionari
 • Diccionario
 • Dicionário
 • Dictionary
 • Dizionario
 • Hiztegi
 • Kamus
 • Slovník
 • Szótár
 • Sözlük
 • Słownik
 • Woordenboek
 • Wörterbuch
 • Речник
 • Словарь
 • 辞典
 • 사전
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:sousTitre of
is prop-fr:spécialité(s)_ of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of