Un ion est une espèce chimique électriquement chargée - atome ou groupes d'atomes - qui a gagné (ou perdu) un ou plusieurs électrons . Un ion n'est donc pas électriquement neutre.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un ion est une espèce chimique électriquement chargée - atome ou groupes d'atomes - qui a gagné (ou perdu) un ou plusieurs électrons . Un ion n'est donc pas électriquement neutre. La valeur de la charge électrique est indiquée en exposant à la fin de la formule chimique de l'ion, en multiple de la charge électrique élémentaire e.Le mot « ion » a été formé en 1834 par le physicien anglais Michael Faraday par emprunt au grec ancien ἰόν (ion), se traduisant par « allant, qui va », participe présent neutre du verbe ἰέναι « aller ».
 • Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan negatif, yang menangkap satu atau lebih elektron, disebut anion, karena dia tertarik menuju anode. Ion bermuatan positif, yang kehilangan satu atau lebih elektron, disebut kation, karena tertarik ke katode. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Atom atau kelompok atom yang terionisasi ditandai dengan tikatas n+ atau n-, di mana n adalah jumlah elektron yang hilang atau diperoleh.
 • 電荷を帯びた原子、または原子団をイオン(英語: ion)という。電離層などのプラズマ、電解質の水溶液、イオン結晶などのイオン結合性を持つ物質内などに存在する。陰極や陽極に引かれて動くことからギリシャ語のion(移動)の名が付けられた。
 • Ioi bat elektroiak galdu edo irabazi dituen eta, beraz, positiboki edo negatiboki kargatu den atomo edo molekula bat da. Karga positiboa duten ioiei katioi deritze (Na+, Ca2+, NH4+, H3O+ adibidez) eta katodoek erakartzen dute. Karga negatiboa dutenei, berriz, anioi (Cl-, OH-, CO32-, C6H5- adibidez) eta anodoek erakartzen dute. Ioien tasunek ez dute zerikusirik jatorrizko atomo edo molekulen tasunekin, kargak eragin handia baitu gai baten jokaeran. Ioiak solidoetan, isurkarietan eta gasetan izaten dira. Sukaldeko gatza, adibidez, solidoa da, eta bere kristalek sodio eta kloro atomo kopuru berdina dute, baina ez dituzte molekulak eratzen. Sodio klorurozko kristal horiek elkar erakartzen duten sodio katioiez (Na+) eta kloro anioiez (Cl-) daude eratuak. Horrela daude eratuta ioi izaerako solido guztiak (CaCl2, AgNO3, FeCl3, PbBr2, adibidez). Irrada ioitzaile batzuen eraginez (deskarga elektrikoak, izpi ultramoreak, X izpiak, izpi kosmikoak, gai erradioaktiboek jaurtikitako alfa, beta eta gamma izpiak eta abar) gas batzuen atomo batzuk aldatu eta ioiak eratzen dira. Gasen ioitze hori atomoei dagokie beti eta ez molekulei. Gasean sortzen diren ioi horiek hautsa eta lainoaren tantatxoak oso erraz erakartzen dituzte. Ezaugarri hori elektrizatutako gorpuzkien ibilbidea eta gasen ioitze prozesua aztertzeko erabili izan da.Atomo bakarraz osatutako ioiari ioi monoatomiko deritzo, eta atomo bi edo gehiago badauzka, ioi poliatomiko. Oxigenoa osagaitzat daukatzen ioi poliatomikoei, esaterako karbonato edo sulfatoei, oxianioi deritze.Ioien izenak elektrikoki neutroak diren atomoenak bezala idazten dira. Salbuespen bakarra dago: karga elektriko netoa adierazteko, plus edo minus ikur bat eta galdu edo irabazi duten elektroi-kopurua idazten zaie superindize gisa, esaterako, H+ edo SO42-.
 • En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutre. S'anomena catió un ió amb càrrega positiva, i anió un ió amb càrrega negativa. El procés de guanyar o perdre electrons (respecte a l'àtom o la molècula neutres) s'anomena ionització. Se solen representar els cations i els anions amb el símbol de l'àtom corresponent i el símbol "+" o "-", respectivament (per exemple, Na+ o F-). Si el nombre d'electrons guanyat o perdut és més gran que un, això també s'indica (per exemple, Mg2+ o O2-). La paraula ió prove del grec ion, que és el participi de iénai ("anar"). Els cations i anions són atrets cap al càtode i l'ànode, respectivament (hodós vol dir "camí"; càtode i ànode volen dir "cap avall" i "cap amunt").Michael Faraday va ser el primer de proposar l'existència dels ions, el 1830, però va ser Arrhenius qui en va desenvolupar la teoria corresponent el 1884. Això li valgué el Premi Nobel de Química el 1903.L'energia que cal per arrencar un electró d'un àtom en el buit és el potencial d'ionització o energia d'ionització d'aquell àtom. Els potencials d'ionització atòmics són constants físiques, característics de cada àtom. El mateix concepte es pot aplicar a molècules i sòlids.Generalment, els potencials d'ionització decreixen de dalt a baix, i creixen d'esquerra a dreta en la Taula Periòdica. Aquesta tendència és inversa de la que es troba per al radi atòmic. Això és degut al fet que, en àtoms petits, els electrons són atrets més fortament pel nucli i cal més energia per arrencar-los.El primer potencial d'ionització és el que cal per arrencar el primer electró d'un àtom neutre, el segon potencial és el que cal per arrencar dos electrons, i així successivament. Els potencials d'ionització es van incrementant gradualment. Generalment, hi ha un salt considerable d'energia en algun punt de la sèrie. Això fa que cada àtom tendeixi a formar un cert tipus de catió. Per exemple, el sodi (Na) forma Na+, però no Na2+.Potencials d'ionització d'alguns àtoms
 • Ein Ion [i̯oːn] (von altgr. ἰών bzw. ἰόν ión „gehend“) ist ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül. Atome oder Moleküle haben im neutralen Zustand genau so viele Elektronen wie Protonen. Elektrische Ladung entsteht, und damit das Ion, wenn ein Atom oder Molekül ein oder mehrere Elektronen weniger oder mehr als im Neutralzustand hat. Ionen sind bei Elektronenmangel positiv und bei Elektronenüberschuss negativ geladen. Schnelle Ionen, die sich in einer Richtung bewegen, werden in der Atomphysik, Kernphysik und Teilchenphysik untersucht oder verwendet, siehe Ionenstrahlung, Ionenquelle oder Teilchenbeschleuniger. Ein Plasma (z. B. im Inneren der Sterne) ist ein ungeordnetes Ensemble aus schnellen Ionen und Elektronen, die sich bei hoher Temperatur in allen Richtungen bewegen, wie die Moleküle eines Gases.Die folgenden Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf langsame oder stationäre Ionen.Positiv geladene Ionen werden Kationen, negativ geladene Anionen genannt, da sie jeweils in einem elektrischen Feld zur Kathode (Minuspol) bzw. zur Anode (Pluspol) wandern. In einem Lösungsmittel bilden sie eine Solvathülle (vgl. Hydrathülle) aus.
 • İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. İsimlerini hatırlayamazsanız 'anyon' aklınıza 'elektron alan'dan ve katyon ise küçük t harfinin toplama (+) gibi olmasından aklınıza gelsin. Hidrojen elementi kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir. Fakat Lityum elementi ise kararlı hale geçerken (1 elektron vererek) katyon haline gelir.Örnek olarak; H+ (1 elektron vermiş atom) OH– (1 elektron almış atom grubu) (SO4)2– (2 elektron almış atom grubu)
 • За френския департамент вижте Йон (департамент).Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони от атоми или молекули. Броят на електроните не е равен на броя на протоните и положително заредените йони са катиони, а отрицателно заредените — аниони. Те се означават със знак „+“ или „-“ (H+, Cl-), или с точка и щрихи (H., Cl'). От йони са изградени кристалните решетки на много вещества. Името им е избрано от физика Майкъл Фарадей и се използва за вещества, които позволяват през тях да протича ток между електродите им поставени в разтвор, когато имаме електрическо поле. Произлиза от гръцката дума ιον, означаваща "отива".Йон, състоящ се от един атом, е атомен или монатомен йон; ако има два или повече атома, се нарича молекулярен или полиатомен йон.Многоатомните йони представляват най–често аниони на кислородосъдържащи киселини, органични съединения или комплексни съединения.Йоните не могат да съществуват самостоятелно и винаги имат електричен заряд (положителен или отрицателен).
 • Un ion o ión ("yendo", en griego; ἰών [ion] es el participio presente del verbo ienai: ‘ir’) es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutra. Conceptualmente esto se puede entender como que, a partir de un estado neutro de un átomo o partícula, se han ganado o perdido electrones; este fenómeno se conoce como ionización.Los iones cargados negativamente, producidos por haber más electrones que protones, se conocen como aniones (que son atraídos por el ánodo) y los cargados positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes (los que son atraídos por el cátodo).Anión y catión significan: Anión ("el que va hacia arriba") tiene carga eléctrica negativa. Catión ("el que va hacia abajo") tiene carga eléctrica positiva.Ánodo y cátodo utilizan el sufijo '-odo', del griego odos (-οδος), que significa camino o vía. Ánodo: ("camino ascendente de la corriente eléctrica") polo positivo". Cátodo: ("camino descendente de la corriente eléctrica") polo negativo".Un ion conformado por un solo átomo se denomina ion monoatómico, a diferencia de uno conformado por dos o más átomos, que se denomina ion poliatómico.
 • Íons são espécies químicas, que possuem a capacidade de ganhar ou perder elétrons, equivalentes à camada de Valência (camada mais externa), gerando uma carga postiva ou negativa. Um íon é denominado de Cátion quando há perda de elétrons, desta maneira a espécie apresenta uma carga positiva. Cátions são formados gwralmente por aromos que apresentam baixo potencial de ionização. Um ânion por sua vez, são especies que ganham elétrons, passando apresentar uma carga negativa. Geralmente são formados por átomos que apresentam alto potencial de ionização.Um íon (português brasileiro) ou ião (português europeu) é uma espécie química eletricamente carregada, geralmente um átomo ou molécula que perdeu ou ganhou elétrons. ÍonsPB, IõesPE carregados negativamente são conhecidos como ânionsPB, aniõesPE ou até mesmo como íon negativo, (que são atraídos para ânodos), enquanto íons com carga positiva são denominados cátionsPB, catiõesPE, ou íon positivo (que são atraídos por cátodos).
 • Ionty (v jednotném čísle ion nebo iont) jsou elektricky nabité částice atomární velikosti (atomy, molekuly, někdy také skupiny atomů či molekul).Slovo pochází z řeckého „ión“ - poutník.
 • Ио́н (др.-греч. ἰόν — идущее) — одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица, образующаяся в результате потери или присоединения атомом в составе молекулы одного или нескольких электронов. Ионизация (процесс образования ионов) может происходить при высоких температурах, под воздействием электрического поля, ионизирующего излучения и т.п.
 • In chimica si definisce ione un'entità molecolare elettricamente carica. In pratica, quando un atomo (o una molecola o un gruppo di atomi legati tra loro) cede o acquista uno o più elettroni si trasforma in uno ione.Bisogna fare attenzione a non confondere il concetto di ione con i concetti di "radicale" e "gruppo funzionale".
 • Az ion (vagy régies nevén meneny) olyan atom, vagy molekula (atomcsoport), mely elektromos töltéssel rendelkezik. A negatív töltésű ion, más néven anion olyan atom vagy molekula, melynek egy vagy több elektrontöbblete van, a kation pedig pozitív töltésű ion, amiben egy vagy több elektronhiány van, mint az eredeti részecskében. A folyamat, mely során létrejönnek az ionok, az ionizáció. Az ionizált atomokat vagy atomcsoportokat úgy jelölik, hogy az atom vagy molekula fölött jelölik az elvesztett vagy szerzett elektronok számát (kivéve ha egy van, akkor nem jelölik), és a töltést (+ vagy −). Példa: H+, O2−.A fémek legtöbbször kationokat hoznak létre, a nemfémes elemek anionokat. Például a nátrium Na+ kationt, míg a klór Cl− (klorid) aniont hoz létre.Bonyolultabb szerves molekulák ikerionos állapotba is kerülhetnek, ekkor egyszerre anionos és kationos tulajdonságúak.
 • An ion (/ˈaɪən, -ɒn/) is an atom or molecule in which the total number of electrons is not equal to the total number of protons, giving the atom a net positive or negative electrical charge.Ions can be created by both chemical and physical means. In chemical terms, if a neutral atom loses one or more electrons, it has a net positive charge and is known as a cation. If an atom gains electrons, it has a net negative charge and is known as an anion. An ion consisting of a single atom is an atomic or monatomic ion; if it consists of two or more atoms, it is a molecular or polyatomic ion.In the case of physical ionization of a medium, such as a gas, what are known as "ion pairs" are created by ion impact, and each pair consists of a free electron and a positive ion.
 • Een ion is een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyten). In het geval dat een groep van meerdere atomen een lading draagt, wordt gesproken van een samengesteld ion of een polyatomisch ion, zoals het ammonium-ion (NH4+) en het zuurrestion SO42–. Wanneer in een bepaald proces ionen gevormd worden spreekt men van ionisatie.
 • 이온(ion)은 원자 또는 분자의 특정한 상태를 나타내는 용어로, 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠는 원자 또는 분자를 이른다. 원자에서 양전하를 띠는 양성자의 수는 화학 변화에 의해서 변하지 않지만, 음전하를 띠는 전자들은 감소하거나 증가할 수 있다. 원자가 이온이 되는 것을 전리(電離) 또는 이온화(ionization)라 한다. 중성의 원자에서 한개 이상의 전자를 잃으면, 원자는 양전하를 띠고, 한개 이상의 전자를 얻으면 음전하를 띠게 된다. 양전하를 띤 이온을 양이온(cation), 음전하를 띤 이온을 음이온(anion)이라 부른다.전해질은 이온을 통해 설명할 수 있는 물질인데, 이온의 정의없이는 설명할 수 없는 물질이기도하다. 전해질이 물에 녹으면 양이온과 음이온으로 나뉜다. 이 현상을 '이온화'라고 하고, 양이온과 음이온을 용해시키거나 용융시키지 않은 채로 섞어 놓으면, 이온들은 정전기적 인력으로 인해 고체로 뭉치게 되는데, 이를 이온 결합 화합물 (ionic compound)이라고 부른다.이온은 원자,분자의 범위에서 정의되므로 '원자의 경우'와 '분자의 경우'로 나누어 분류하기도한다.단 하나만의 원자를 가지고 있는 이온은 단원자 이온(monatomic ion), 수산화 이온이나 시안 이온처럼 둘 이상의 원자가 합쳐져 만든 이온을 다원자 이온(polyatomic ion)이라 한다.전자를 n만큼 잃으면 원자나 분자기호 뒤에 n+라고 표기하고 얻으면 n- 라고 표기하며, n 값이 1이면 숫자를 표시하지 않아도 된다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7204 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10167 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 63 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111076614 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Ions
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • ion
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un ion est une espèce chimique électriquement chargée - atome ou groupes d'atomes - qui a gagné (ou perdu) un ou plusieurs électrons . Un ion n'est donc pas électriquement neutre.
 • Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan negatif, yang menangkap satu atau lebih elektron, disebut anion, karena dia tertarik menuju anode. Ion bermuatan positif, yang kehilangan satu atau lebih elektron, disebut kation, karena tertarik ke katode. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Atom atau kelompok atom yang terionisasi ditandai dengan tikatas n+ atau n-, di mana n adalah jumlah elektron yang hilang atau diperoleh.
 • 電荷を帯びた原子、または原子団をイオン(英語: ion)という。電離層などのプラズマ、電解質の水溶液、イオン結晶などのイオン結合性を持つ物質内などに存在する。陰極や陽極に引かれて動くことからギリシャ語のion(移動)の名が付けられた。
 • Ionty (v jednotném čísle ion nebo iont) jsou elektricky nabité částice atomární velikosti (atomy, molekuly, někdy také skupiny atomů či molekul).Slovo pochází z řeckého „ión“ - poutník.
 • Ио́н (др.-греч. ἰόν — идущее) — одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица, образующаяся в результате потери или присоединения атомом в составе молекулы одного или нескольких электронов. Ионизация (процесс образования ионов) может происходить при высоких температурах, под воздействием электрического поля, ионизирующего излучения и т.п.
 • In chimica si definisce ione un'entità molecolare elettricamente carica. In pratica, quando un atomo (o una molecola o un gruppo di atomi legati tra loro) cede o acquista uno o più elettroni si trasforma in uno ione.Bisogna fare attenzione a non confondere il concetto di ione con i concetti di "radicale" e "gruppo funzionale".
 • Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi,która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.Jony naładowane dodatnio nazywa się kationami, zaś ujemnie anionami. Jony mogą występować samodzielnie, w stanie wolnym (zwykle w fazie gazowej) lub tworzą tzw.
 • Ioi bat elektroiak galdu edo irabazi dituen eta, beraz, positiboki edo negatiboki kargatu den atomo edo molekula bat da. Karga positiboa duten ioiei katioi deritze (Na+, Ca2+, NH4+, H3O+ adibidez) eta katodoek erakartzen dute. Karga negatiboa dutenei, berriz, anioi (Cl-, OH-, CO32-, C6H5- adibidez) eta anodoek erakartzen dute. Ioien tasunek ez dute zerikusirik jatorrizko atomo edo molekulen tasunekin, kargak eragin handia baitu gai baten jokaeran.
 • An ion (/ˈaɪən, -ɒn/) is an atom or molecule in which the total number of electrons is not equal to the total number of protons, giving the atom a net positive or negative electrical charge.Ions can be created by both chemical and physical means. In chemical terms, if a neutral atom loses one or more electrons, it has a net positive charge and is known as a cation. If an atom gains electrons, it has a net negative charge and is known as an anion.
 • Az ion (vagy régies nevén meneny) olyan atom, vagy molekula (atomcsoport), mely elektromos töltéssel rendelkezik. A negatív töltésű ion, más néven anion olyan atom vagy molekula, melynek egy vagy több elektrontöbblete van, a kation pedig pozitív töltésű ion, amiben egy vagy több elektronhiány van, mint az eredeti részecskében. A folyamat, mely során létrejönnek az ionok, az ionizáció.
 • İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir. İsimlerini hatırlayamazsanız 'anyon' aklınıza 'elektron alan'dan ve katyon ise küçük t harfinin toplama (+) gibi olmasından aklınıza gelsin. Hidrojen elementi kararlı hale geçmek istediğinde (1 elektron alarak) anyon haline gelir.
 • Un ion o ión ("yendo", en griego; ἰών [ion] es el participio presente del verbo ienai: ‘ir’) es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutra.
 • За френския департамент вижте Йон (департамент).Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони от атоми или молекули. Броят на електроните не е равен на броя на протоните и положително заредените йони са катиони, а отрицателно заредените — аниони. Те се означават със знак „+“ или „-“ (H+, Cl-), или с точка и щрихи (H., Cl'). От йони са изградени кристалните решетки на много вещества.
 • En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutre. S'anomena catió un ió amb càrrega positiva, i anió un ió amb càrrega negativa. El procés de guanyar o perdre electrons (respecte a l'àtom o la molècula neutres) s'anomena ionització. Se solen representar els cations i els anions amb el símbol de l'àtom corresponent i el símbol "+" o "-", respectivament (per exemple, Na+ o F-).
 • Een ion is een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. In de natuur- en de sterrenkunde beschouwt men meestal geïsoleerde atomen of moleculen; in de scheikunde en de biologie bevinden de geladen atomen en moleculen zich doorgaans in een waterige oplossing (elektrolyten).
 • Ein Ion [i̯oːn] (von altgr. ἰών bzw. ἰόν ión „gehend“) ist ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül. Atome oder Moleküle haben im neutralen Zustand genau so viele Elektronen wie Protonen. Elektrische Ladung entsteht, und damit das Ion, wenn ein Atom oder Molekül ein oder mehrere Elektronen weniger oder mehr als im Neutralzustand hat. Ionen sind bei Elektronenmangel positiv und bei Elektronenüberschuss negativ geladen.
 • Íons são espécies químicas, que possuem a capacidade de ganhar ou perder elétrons, equivalentes à camada de Valência (camada mais externa), gerando uma carga postiva ou negativa. Um íon é denominado de Cátion quando há perda de elétrons, desta maneira a espécie apresenta uma carga positiva. Cátions são formados gwralmente por aromos que apresentam baixo potencial de ionização. Um ânion por sua vez, são especies que ganham elétrons, passando apresentar uma carga negativa.
 • 이온(ion)은 원자 또는 분자의 특정한 상태를 나타내는 용어로, 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠는 원자 또는 분자를 이른다. 원자에서 양전하를 띠는 양성자의 수는 화학 변화에 의해서 변하지 않지만, 음전하를 띠는 전자들은 감소하거나 증가할 수 있다. 원자가 이온이 되는 것을 전리(電離) 또는 이온화(ionization)라 한다. 중성의 원자에서 한개 이상의 전자를 잃으면, 원자는 양전하를 띠고, 한개 이상의 전자를 얻으면 음전하를 띠게 된다. 양전하를 띤 이온을 양이온(cation), 음전하를 띤 이온을 음이온(anion)이라 부른다.전해질은 이온을 통해 설명할 수 있는 물질인데, 이온의 정의없이는 설명할 수 없는 물질이기도하다. 전해질이 물에 녹으면 양이온과 음이온으로 나뉜다.
rdfs:label
 • Ion
 • Ioi
 • Ion
 • Ion
 • Ion
 • Ion
 • Ion
 • Ion
 • Ion (deeltje)
 • Ione
 • Ió (àtom)
 • Jon
 • Íon
 • İyon
 • Ион
 • Йон
 • イオン
 • 이온
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of