Un train est un convoi ferroviaire assurant le transport de personnes ou de biens sur une ligne de chemin de fer. Par extension, on appelle train le service que constitue chacun de ces transports, réguliers ou non. Enfin, le train est un mode de transport, s'effectuant sur voie ferrée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un train est un convoi ferroviaire assurant le transport de personnes ou de biens sur une ligne de chemin de fer. Par extension, on appelle train le service que constitue chacun de ces transports, réguliers ou non. Enfin, le train est un mode de transport, s'effectuant sur voie ferrée. Étymologiquement parlant, le mot train désigne une rame de wagons de marchandises et/ou de voitures de passagers tractée par au moins une locomotive, par opposition aux rames automotrices (catégorie dont fait partie le TGV) ou autorails qui assurent leur propre propulsion. Cependant, dans l'usage courant, le mot train désigne n'importe quelle circulation ferroviaire, quelle que soit sa composition, depuis le plus simple autorail local jusqu'aux longs trains de grandes lignes ou de transports industriels.Un train se compose de plusieurs éléments dont au moins un véhicule moteur (locomotive, locotracteur, véhicule automoteur…) assurant la traction de la rame, accompagné de n'importe quelle combinaison, inclusive et exclusive, de voitures pour le transport de personnes, de fourgons assurant différents services comme le transport de colis ou de bagages, et de wagons pour le transport de marchandises. Il peut s'agir également d'engins spécialisés pour l'entretien des voies (trains de travaux).Pour la traction, la locomotive à vapeur, omniprésente au XIXe siècle, a laissé une place à la locomotive électrique dès le début du XXe siècle, puis à l'autorail à partir des années 1930 pour s'effacer finalement avant la fin du XXe siècle devant la locomotive électrique ou Diesel sur les lignes non encore électrifiées. D'autres modes de traction marginaux ont été (et sont parfois encore) utilisés : animaux (chevaux, bœufs), câbles, cordes et cabestans, gravité, pneumatique, turbines à gaz, etc. Aujourd'hui, pour le transport de passagers, les rames remorquées cèdent régulièrement du terrain devant les rames automotrices qui composent désormais aussi bien des trains de banlieue que des trains à grande vitesse.
 • A vasúti közlekedésben vonatnak nevezik egy vagy több vasúti jármű olyan szerelvényét, ami a vasúti pálya vonalán együtt közlekedve személy- vagy teherszállításra alkalmas. A vonat erőforrása vagy vontatójárműve általában a mozdony, amely vasúti kocsikat vontat, de vannak olyan vasúti járművek is, amelyek saját motorral képesek önmagukat mozgatni vagy vonatokat vontatni. A vonat erőforrása általában dízelmotor vagy a sín mentén (alatt, felett) elhelyezett vezetékből származó elektromos áram. Hosszú időn át lóvontatta, gőzgéphajtotta, széntüzelésű vonatok jártak. Lengyelországban, Kínában, Indiában azonban még napi rendszereséggel is közlekednek gőzösök. A vasúttörténelem során számtalan más erőforrást is használtak (lovak, gázturbinák stb.).
 • Il treno è, nell'accezione più comune del termine, un mezzo di trasporto pubblico atto alla circolazione sulle ferrovie composto da un insieme di elementi identificabili, uniti permanentemente o temporaneamente a formare un unico convoglio.La parola treno deriva da traino che a sua volta deriva dal latino Trahere: tirare; il termine si è modificato nel tempo tramite il francese provenzale (train).Il treno è stato il primo vero e proprio veicolo di trasporto di massa, e in molti casi ha rappresentato un punto di svolta per l'evoluzione industriale delle nazioni ottocentesche, arrivando quindi a rivestire per molti anni un ruolo centrale nella struttura politica, economica e sociale delle nazioni, nonché conquistando un posto di primo piano nell'immaginario collettivo.Il termine "treno" si usa anche in altri ambiti, come quello meccanico (dove indica un assieme di ingranaggi concatenati), o automobilistico (dove indica un insieme, ad esempio, di pneumatici, ma anche un autotreno, cioè un camion con rimorchio al seguito). Il termine era in uso anche nel gergo militare, a indicare il complesso formato da un pezzo di artiglieria da campagna e dal relativo carro portamunizioni.
 • Тази страница се отнася за т.нар. класически влак. За други видове влакове вижте свръхскоростен влак (пояснение).Влак е вид превозно средство, движещо се по железопътни релси и състоящо се от поредица скачени вагони и един или няколко локомотива, които го привеждат в движение, както и съответната сигналировка. За правилното му функциониране влакът трябва да е снабден с документация, сигнали — звукови и светлинни, спирачки и обслужващ персонал. Човекът зад командния пулт на локомотива се нарича машинист, а проверяващият билетите (в пътнически влак) — кондуктор или контрольор.
 • 열차(列車, 문화어: 렬차)는 한 대 이상의 차들이 서로 일렬로 연결되어 있는 차를 가리킨다.
 • Een trein is een samenstel van (meestal railgebonden) voertuigen, bestaande uit een of meer wagens.In principe is elke reeks wagens een trein, maar meestal denkt men bij een trein aan de spoorwegen. In toeristische gebieden rijdt vaak een trein, bestaande uit een reeks wagentjes achter een trekker die er vaak uitziet als een locomotief. Zo'n toeristische trein rijdt niet op rails, maar wordt terecht 'trein' genoemd. Hetzelfde geldt voor de road train - een vrachtauto met een groot aantal aanhangwagens. Een losse locomotief is eigenlijk geen trein maar wordt, als hij onderweg is, wel zo genoemd.Hieronder wordt de trein van de spoorwegen beschreven.
 • Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang atau barang dalam skala yang besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara.
 • Trena edo bultzia ibilgailu-sorta elkarri lotua da, bere mugimendurako bereziki prestatutako trenbide izeneko egituraren gainetik higitzen dena. Ibilgailuetako bakoitzari bagoi deritzo. Merkataritzako ondasunak edo bidaiariak alde batetik bestera garraiatzeko erabiltzen da. Trenbidea normalean bi errail paraleloz osaturik dago, baina zenbait kasutan errail bakarreko bidea izan daiteke edo trena lebitazio magnetikoz mugi daiteke azpiko egitura ukitu gabe.Trenaren propultsioa aurreko tokian doan tren-makina izeneko bagoi berezi baten bidez lortzen da, eta tren batek tren-makina bat edo gehiago eduki ditzake. Tren moderno gehienek elektrizitatea edo diesela darabilte energia-iturri gisa. Elektrizitatearen kasuan, trena goiko hari baten bitartez edo hirugarren errail baten bidez hornitzen da gaur egun, nahiz eta historikoki (XIX. mendearen hasieratik XX. mendearen erdialdera) trenen energia-iturri nagusia ur-lurruna izan zen.
 • 列車(れっしゃ、英: train)とは、鉄道の線路の上を走行する車両のことである。鉄道に於いて営業用に運転される鉄道車両ならびに鉄道車両によるサービスのことを指す用語としても用いられる。一般的には鉄道車両が複数の車両(動力車と客車、または自走車両)を列を成して走ることからこのように称される。
 • Un tren és un vehicle que circula sobre rails i fa possible el transport ferroviari. Habitualment un tren consisteix en un conjunt de vehicles connectats que són capaços de moure's junts al llarg d'una via de ferrocarril per transportar mercaderies o passatgers. Els vagons i locomotores de ferrocarril que no utilitzen eixos simples descansen sobre una estructura rodant anomenada bogi. La propulsió pot venir de diverses fonts. Sovint és proporcionada per una locomotora o per unitats múltiples autopropulsades. Els trens més moderns són impulsats per locomotores amb motors dièsel o elèctrics. En els trens elèctrics la font d'alimentació, l'electricitat, se subministra per cables aeris, o rails adicionals. La font d'alimentació tradicional dels trens ha estat el vapor, però també s'ha utilitzat cavalls, cordes o filferros, la gravetat, mecanismes pneumàtiques i turbines de gas. La Xarxa Ferroviària Transeuropea (sense Noruega, Suïssa, Bulgària i Romania) té una longitud de 199.682 km, dels quals 100.228 km estan electrificats.
 • Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.W transporcie drogowym pociągiem drogowym określa się zespół samochodowy składający się z pojazdu drogowego połączonego z przyczepą.
 • Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají (silniční vlak, silniční vláček). Ve starší češtině slovo označovalo náčiní, na němž se něco vláčí, a to z původního dějového jména volkъ, označujího vlečení. Dnešní význam vznikl jako kalk německého slova der Zug (tah i vlak).Zpočátku bývaly vlaky v průmyslovém i veřejném provozu velmi krátké a tažené koňmi (koněspřežná dráha). Později nastoupila parní lokomotiva, která umožnila vléci více železničních vozů a těžší vlaky i vozy. V průběhu 20. století byly parní lokomotivy vytlačovány dieselovými a elektrickými lokomotivami. V osobní železniční dopravě se kromě tradičních vlaků vedených lokomotivou prosadily dieselové i elektrické motorové vozy a ucelené obousměrné vlakové jednotky. U tramvajových vlaků směřuje vývoj opačným směrem a původně převažující obousměrné motorové vozy byly postupně téměř vytlačeny jednosměrnými, přičemž elektrická trakce se stala standardem.
 • Um trem (português brasileiro) ou comboio (português europeu) é um transporte ferroviário que consiste num ou vários veículos (vagões ou carruagens), ligados entre si e capazes de se movimentarem sobre trilhos ou carris, para transportarem pessoas ou carga de um lado para outro, segundo uma rota previamente planeada . O trilho ou linha, normalmente constitui-se pelos convencionais carris duplos, por monocarril, ou ainda por levitação magnética (maglev). A composição pode ser puxada por uma locomotiva ou por uma unidade (automotora) auto alimentada que podem ser unidades simples ou múltiplas.
 • Ein Zug ist ein Verbund aus Eisenbahnfahrzeugen, die auf die freie Strecke übergehen oder auf ihr fahren. Züge unterscheiden sich von Rangierfahrten in einem Bahnhof oder von abgestellten Garnituren.
 • По́езд — в современном понятии сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост. Помимо этого, на многих (в том числе и российских) железных дорогах каждый поезд получает определённый номер, позволяющий отличать его от остальных поездов. К поездам также относят локомотивы без вагонов, моторные вагоны и специальный самоходный подвижной состав (например, автомотрисы и дрезины несъёмного типа), отправляемые на перегон и имеющие установленные сигналы. Дисциплина, изучающая поезда и вопросы, связанные с их движением, называется тяга поездов.
 • Se denomina tren o ferrocarril a una serie de vagones o coches conectados a una locomotora o autopropulsados que generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. No obstante, también existen trenes de carretera. El ferrocarril puede ir por carriles (trenes convencionales) u otras vías destinadas y diseñadas para la levitación magnética. Pueden tener una o varias locomotoras, pudiendo estar acopladas en cabeza o en configuración push pull (una en cabeza y otra en cola) y vagones, o ser automotores, en cuyo caso los coches (todos o algunos o solo uno) son autopropulsados. Varía entonces la manera de propulsión de los trenes, principalmente según su utilización. Según el R.I.T.O.(Reglamento Interno Técnico Operativo) dice que un tren es: a los efectos de la circulación por las secciones de bloqueo se denomina tren a toda locomotora sola o acoplada, autovías, coches-motores y todo aquello que se le entregue una Orden de Partida. Puede quedar entonces la clasificación de los trenes en dos categorías generales: los impulsados por un motor y aquellos de impulso electromagnético, que aún se encuentra en fase experimental. Aunque esta catalogación varía según las circunstancias y la tecnología empleada en la motorización del tren, ya que el tren ha pasado por muchas facetas de avance en la historia mundial, como se verá a continuación, e incluso ha tenido una gran influencia en el desarrollo de muchas sociedades alrededor del globo, su uso e importancia varía según la época en que se sitúa el análisis. El tren ha formado parte esencial de muchas naciones y presentado una gran ventaja en cuestión de industrialización, en comparación con países que lo tuvieron o se han visto sin este medio de transporte incluido en su historia.El ferrocarril, es sin duda alguna, una de las formas de transporte, más importantes, significativas, y vitales, debido al impacto que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, desde su más primitiva e inicial versión en los tiempos de su invención, hasta la revolución industrial, ayudando así a poder transportar multitudes de personas, materias, y productos de manera práctica, segura, y eficiente.
 • Tren, raylar üzerinde bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen veya itilen ve vagonlardan oluşan ulaşım aracı.Tren, dünyada ilk kez 1800'lü yılların başında, İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Tren, Richard Trevithick adında bir mühendis ile İngiltere'nin Pennydarran bölgesinde bir maden sahibinin iddialaşmaları yüzünden doğmuştur. Mühendis Trevithick, 10 ton ağırlığındaki demir yükü, kendi yapmış olduğu buharlı makineyle Pennydarran'dan Cardiff'e kadar raylı bir yol aracılığıyla hiç zorlanmadan taşıyabileceğini iddia ediyordu. Böylece 6 Şubat 1804 tarihinde Tram-Waggon adlı bir lokomotif 10 tonluk demir yükü ve ayrıca 70 yolculu bir arabayla Cardiff'ten hareket etti. 16 km uzunluğundaki Pennydarran-Cardiff yolu, beklemeler ve tamirler de hesaba katılırsa, tam 5 saatte aşılabildi. Elde ettiği bu başarılı sonuca karşın Trevithick'in şansı yaver gitmemiş bu yeni makineyi daha fazla geliştirememiş ve böylece makinenin o günlerdeki yaygın ulaşım aracı hayvanlardan daha üstün ve etkin olduğunu ispatlayamamıştır. İşte bu nedenledir ki, trenin bulunuşu, başka bir İngiliz'e, George Stephenson'a mal edilir. George Stephenson, daha sonraki yıllarda, peron, lokomotif ve vagon tasarımları çizmiş ve bunları gerçekleştirmiştir. Böylece o günün buharlı lokomotifi... gelişimin bir simgesi halini almıştır. Stephenson, 27 Eylül 1825 tarihinde yalnızca yolcu ve yük taşıyarak Dünya'nın ilk demiryolu taşımacılığını gerçekleştiren treni, İskoçya'da Darlingthon ile Stockton arasında kullanmıştır. Yine Stephenson, bu tarihten beş yıl sonra saatte 24 km hızla gidebilen ve Rocket adını taşıyan yeni bir lokomotif modeliyle büyük ticari önemi olan Liverpool-Manchester hattındaki yarışmayı kazanmıştır.50 km uzunluğundaki Liverpool-Manchester hattından sonra, İngiltere'de on yıl içinde yapımı bitmiş veya tamamlanmış durumda olan demiryollarının uzunluğunun toplamı 2.000 km'ye ulaşmıştır. 1831'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1832'de Fransa'da 1835'te Belçika ve Almanya'da 1837'de Rusya'da ve 1848'de İspanya'da demiryolu kullanılmaya başlanmıştır.
 • A train is a form of rail transport consisting of a series of vehicles propelled along a rail track to transport cargo or passengers. Motive power is provided by a separate locomotive or individual motors in self-propelled multiple units. Although historically steam propulsion dominated, the most common modern forms are diesel and electric locomotives, the latter supplied by overhead wires or additional rails. Other energy sources include horses, rope or wire, gravity, pneumatics, batteries, and gas turbines. Train tracks usually consists of two, three or four rails, with a limited number of monorails and maglev guideways in the mix. The word 'train' comes from the Old French trahiner, from the Latin trahere 'pull, draw'.There are various types of trains that are designed for particular purposes. A train can consist of a combination of one or more locomotives and attached railroad cars, or a self-propelled multiple unit (or occasionally a single or articulated powered coach, called a railcar). The first trains were rope-hauled, gravity powered or pulled by horses. From the early 19th century almost all were powered by steam locomotives. From the 1910s onwards the steam locomotives began to be replaced by less labour-intensive and cleaner (but more complex and expensive) diesel locomotives and electric locomotives, while at about the same time self-propelled multiple unit vehicles of either power system became much more common in passenger service.A passenger train is one which includes passenger-carrying vehicles which can often be very long and fast. One notable and growing long-distance train category is high-speed rail. In order to achieve much faster operation over 500 km/h (310 mph), innovative Maglev technology has been researched for years. In most countries, such as the United Kingdom, the distinction between a tramway and a railway is precise and defined in law. The term light rail is sometimes used for a modern tram system, but it may also mean an intermediate form between a tram and a train, similar to a subway except that it may have level crossings.A freight train (also known as goods train) uses freight cars (also known as wagons or trucks) to transport goods or materials (cargo) – essentially any train that is not used for carrying passengers.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3018 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33610 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 261 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110975435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Trains
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • train
prop-fr:wiktionary
 • train
 • train
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un train est un convoi ferroviaire assurant le transport de personnes ou de biens sur une ligne de chemin de fer. Par extension, on appelle train le service que constitue chacun de ces transports, réguliers ou non. Enfin, le train est un mode de transport, s'effectuant sur voie ferrée.
 • 열차(列車, 문화어: 렬차)는 한 대 이상의 차들이 서로 일렬로 연결되어 있는 차를 가리킨다.
 • 列車(れっしゃ、英: train)とは、鉄道の線路の上を走行する車両のことである。鉄道に於いて営業用に運転される鉄道車両ならびに鉄道車両によるサービスのことを指す用語としても用いられる。一般的には鉄道車両が複数の車両(動力車と客車、または自走車両)を列を成して走ることからこのように称される。
 • Ein Zug ist ein Verbund aus Eisenbahnfahrzeugen, die auf die freie Strecke übergehen oder auf ihr fahren. Züge unterscheiden sich von Rangierfahrten in einem Bahnhof oder von abgestellten Garnituren.
 • Un tren és un vehicle que circula sobre rails i fa possible el transport ferroviari. Habitualment un tren consisteix en un conjunt de vehicles connectats que són capaços de moure's junts al llarg d'una via de ferrocarril per transportar mercaderies o passatgers. Els vagons i locomotores de ferrocarril que no utilitzen eixos simples descansen sobre una estructura rodant anomenada bogi. La propulsió pot venir de diverses fonts.
 • Se denomina tren o ferrocarril a una serie de vagones o coches conectados a una locomotora o autopropulsados que generalmente circulan sobre carriles permanentes para el transporte de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. No obstante, también existen trenes de carretera. El ferrocarril puede ir por carriles (trenes convencionales) u otras vías destinadas y diseñadas para la levitación magnética.
 • Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze.
 • Een trein is een samenstel van (meestal railgebonden) voertuigen, bestaande uit een of meer wagens.In principe is elke reeks wagens een trein, maar meestal denkt men bij een trein aan de spoorwegen. In toeristische gebieden rijdt vaak een trein, bestaande uit een reeks wagentjes achter een trekker die er vaak uitziet als een locomotief. Zo'n toeristische trein rijdt niet op rails, maar wordt terecht 'trein' genoemd.
 • Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya).
 • Trena edo bultzia ibilgailu-sorta elkarri lotua da, bere mugimendurako bereziki prestatutako trenbide izeneko egituraren gainetik higitzen dena. Ibilgailuetako bakoitzari bagoi deritzo. Merkataritzako ondasunak edo bidaiariak alde batetik bestera garraiatzeko erabiltzen da.
 • Vlak je jedno nebo několik pevně spojených vozidel, která jsou určená pro pohyb po železniční trati nebo jiné pevné dráze. Někdy se však slovo používá i pro mimodrážní jízdní soupravy, které délkou nebo vzhledem kolejový vlak připomínají (silniční vlak, silniční vláček). Ve starší češtině slovo označovalo náčiní, na němž se něco vláčí, a to z původního dějového jména volkъ, označujího vlečení.
 • Il treno è, nell'accezione più comune del termine, un mezzo di trasporto pubblico atto alla circolazione sulle ferrovie composto da un insieme di elementi identificabili, uniti permanentemente o temporaneamente a formare un unico convoglio.La parola treno deriva da traino che a sua volta deriva dal latino Trahere: tirare; il termine si è modificato nel tempo tramite il francese provenzale (train).Il treno è stato il primo vero e proprio veicolo di trasporto di massa, e in molti casi ha rappresentato un punto di svolta per l'evoluzione industriale delle nazioni ottocentesche, arrivando quindi a rivestire per molti anni un ruolo centrale nella struttura politica, economica e sociale delle nazioni, nonché conquistando un posto di primo piano nell'immaginario collettivo.Il termine "treno" si usa anche in altri ambiti, come quello meccanico (dove indica un assieme di ingranaggi concatenati), o automobilistico (dove indica un insieme, ad esempio, di pneumatici, ma anche un autotreno, cioè un camion con rimorchio al seguito).
 • Um trem (português brasileiro) ou comboio (português europeu) é um transporte ferroviário que consiste num ou vários veículos (vagões ou carruagens), ligados entre si e capazes de se movimentarem sobre trilhos ou carris, para transportarem pessoas ou carga de um lado para outro, segundo uma rota previamente planeada . O trilho ou linha, normalmente constitui-se pelos convencionais carris duplos, por monocarril, ou ainda por levitação magnética (maglev).
 • Tren, raylar üzerinde bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen veya itilen ve vagonlardan oluşan ulaşım aracı.Tren, dünyada ilk kez 1800'lü yılların başında, İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Tren, Richard Trevithick adında bir mühendis ile İngiltere'nin Pennydarran bölgesinde bir maden sahibinin iddialaşmaları yüzünden doğmuştur.
 • Тази страница се отнася за т.нар. класически влак. За други видове влакове вижте свръхскоростен влак (пояснение).Влак е вид превозно средство, движещо се по железопътни релси и състоящо се от поредица скачени вагони и един или няколко локомотива, които го привеждат в движение, както и съответната сигналировка. За правилното му функциониране влакът трябва да е снабден с документация, сигнали — звукови и светлинни, спирачки и обслужващ персонал.
 • По́езд — в современном понятии сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост. Помимо этого, на многих (в том числе и российских) железных дорогах каждый поезд получает определённый номер, позволяющий отличать его от остальных поездов.
 • A train is a form of rail transport consisting of a series of vehicles propelled along a rail track to transport cargo or passengers. Motive power is provided by a separate locomotive or individual motors in self-propelled multiple units. Although historically steam propulsion dominated, the most common modern forms are diesel and electric locomotives, the latter supplied by overhead wires or additional rails.
 • A vasúti közlekedésben vonatnak nevezik egy vagy több vasúti jármű olyan szerelvényét, ami a vasúti pálya vonalán együtt közlekedve személy- vagy teherszállításra alkalmas. A vonat erőforrása vagy vontatójárműve általában a mozdony, amely vasúti kocsikat vontat, de vannak olyan vasúti járművek is, amelyek saját motorral képesek önmagukat mozgatni vagy vonatokat vontatni. A vonat erőforrása általában dízelmotor vagy a sín mentén (alatt, felett) elhelyezett vezetékből származó elektromos áram.
rdfs:label
 • Train
 • Kereta api
 • Pociąg
 • Train
 • Trein
 • Trem
 • Tren
 • Tren
 • Tren
 • Tren
 • Treno
 • Vlak
 • Vonat
 • Zug (Eisenbahn)
 • Влак
 • Поезд
 • 列車
 • 열차
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:affectation of
is prop-fr:collections of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:thèmes of
is prop-fr:type of
is prop-fr:véhicule of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of