La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des livres, journaux, bulletins d'informations, pièces de théâtre et films, etc. — et ce — avant d'en permettre la diffusion au public. Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteintes à la liberté d'expression, avant et/ou après leur diffusion (censure a priori et a posteriori).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des livres, journaux, bulletins d'informations, pièces de théâtre et films, etc. — et ce — avant d'en permettre la diffusion au public. Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteintes à la liberté d'expression, avant et/ou après leur diffusion (censure a priori et a posteriori). La censure politique (limitation par le gouvernement de la liberté d'expression) est différente de la censure indirecte, non officielle, mais sous forme de pression, en particulier une forme de censure économique (due notamment à la concentration des médias, etc.) ; les phénomènes d'autocensure peuvent également être ajoutés.La censure peut aussi être institutionnelle ou sociale par la privation de l'information disponible à des particuliers ou à un groupe. Cette forme de censure peut se justifier dans certains cas pour des raisons médicales (voir psychiatrie)[réf. nécessaire] mais elle prend majoritairement une forme négative. La censure positive peut prendre aussi la forme de censure liée à l'âge. Un tel type de censure positive comporte par exemple la classification de film selon la thématique (voir pornographie et violence).La censure est représentée sous la forme d'Anastasie tenant de grands ciseaux[réf. nécessaire].
 • 검열(檢閱) 또는 센서십(영어: censorship)은 공권력이 어떤 내용의 표현이나 공개를 통제하는 것을 말한다. 검열은 신문·잡지·서적·라디오·텔레비전·영화 등 여러 매체가 대상이 될 수 있다.보통 검열은 심사 등을 통해 내용 발표 자체를 막는 사전 검열에 해당하며, 내용의 발표 후에 공권력이 이것을 심사하여 위법성이 있다고 인정할 때 법원에 고발하는 것, 즉 사회의 제재(制裁)라는 형식에 의한 제약은 사후 검열이라고 할 수 있다.그 연혁을 보면 16세기에 교회의 이단사상 배제(異端思想排除)의 수단으로 생겨 절대왕정하에 신흥 시민계급을 억압하기 위한 정치적 수단으로 사용되었다. 영국의 왕실청 인쇄조례(1586~1641)가 구체화된 최초의 것이며 영국에서는 1695년, 미국에서는 1725년에 폐지될 때까지 계속되었다.
 • A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának (amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti), tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság elöli mindenfajta elzárását szokás (sokszor vitatható helyességgel) cenzúrának nevezni.A szűkebb értelemben vett cenzúra az abszolutizmus, illetve a diktatórikus rendszerek jellemzője, ahol az információkat, az emberek véleményét és nézeteit is szabályozni akarják. Ezen lépéseket általában nemzetbiztonság, a közérdek vagy a „jó ízlés” ürügyén teszik meg. A mostani demokráciákban a cenzúra fogalma így jobbára negatív jelentésű, s ezen társadalmak büszkék állampolgáraik szabadságjogaira, beleértve a kifejezés szabadságának – elvben nagy gonddal őrzött (az USA alkotmányának az első kiegészítése) – jogát is; annak ellenére, hogy ezen rendszerekben a fent említett indokokra hivatkozva szintén jelen van az információk szűrése (például állambiztonsági jelentőségű vagy ilyennek értékelt iratok titkosítása, illetve az önkifejezés gyermekvédelmi okokból való korlátozása). A szólásszabadság ilyesfajta korlátozása legitimitását egy feltételezett társadalmi megegyezésből meríti, amely megszabja, hogy abban a korban mi fogadható el, és mi nem.A problémák akkor jelentkeznek, amikor az információk cenzúrázása az emberek széles körű érdekei ellen hat, mint például hozzá nem értés, korrupció vagy bűnözés leplezése. A cenzúra mindig is hajlamos volt a művészet bizonyos formái elleni fellépésre, gyakran azért, mert a művészek tagadni akarták az ízlés határait, és ezzel kihívásokat intéztek a hatalomhoz. Angliában például egészen 1968-ig minden színdarab kéziratát a hivatalos cenzor, a királyi ház kamarása (Lord Chamberlain) elé kellett bocsátani elbírálásra. Az ilyen típusú előcenzúra Nyugaton már nagyon ritka. Egyik fontos kivétel a film- és videofelvételek piacra bocsátás előtti cenzúrabizottsági vizsgálata. A bizottság döntése szerint a megjelölt részleteket ki kell vágni. 1972 óta a havonta megjelenő Index on censorship folyóirat kampányt folytat a szólásszabadság alapvető emberi jogaiért.
 • Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů.Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo by se cenzuru snažil obejít.Cenzura je součástí praktik mocenských struktur prakticky celou lidskou historii.S cenzurou úzce souvisí různé indexy zakázané literatury.Slovo cenzura pochází z latinského censor, což byl úředník, který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení na morálku.
 • Zensur (lateinisch censura) ist der Versuch der Kontrolle des geschriebenen Wortes.Durch restriktive Verfahren – in der Regel durch staatliche Stellen – sollen Massenmedien und/oder persönlicher Informationsverkehr kontrolliert werden, um die Verbreitung unerwünschter oder ungesetzlicher Inhalte zu unterdrücken oder zu verhindern. Oftmals wenden totalitäre Staaten die Zensur verschärft an.
 • Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükûmet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve devletin üzerinde kontrol sağlayacağı şekilde geliştirmektir. Genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır ve ifâde özgürlüğünü bastırma amacı güdebilir. Ayrıca, sansür, toplu iletişimden kimi düşünceleri ve konseptleri çıkarma yoluyla algıyı kontrol etme eylemi olarak da nitelendirilebilir. Sansüre uğrayan şeyler tek bir kelimeden başlı başına bir kavrama kadar değişebilir ve değer sisteminden, ahlâkî yargılardan etkilenebilir.
 • 検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう。歴史上、世界各国において検閲官などにより行政権による検閲が行われ、しばしば表現の自由が抑圧されてきた。対象となるのは出版物の他、音楽、映画、テレビ、インターネット等表現一般である。検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類あるが、ほとんどは事前検閲である。
 • Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji. Inna definicja:Cenzura – kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. Polega na weryfikacji audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, Internetu itp. przez organy państwowe z punktu widzenia ich zgodności z prawem, polityką państwową, obronnością.Jedna z pierwszych wzmianek o potrzebie cenzury mitów i poezji przeciw demoralizacji dzieci pochodzi z ok. 360 roku p.n.e., a znajduje się w Państwie Platona.
 • La censura és l'ús de poder, per part d'un Estat, organització o qualsevol tipus de grup influent, per a controlar la llibertat d'expressió. També es pot considerar la censura com un judici negatiu que es fa d'alguna cosa, encara que té la tendència a fer que es prohibeix que eixa cosa siga mostrada perquè es considera que no s'ha de saber. La censura criminalitza determinades accions o la comunicació de les mateixes. En un sentit modern, la censura consisteix a qualsevol intent de prohibir la informació, els diferents punts de vista o formes d'expressió com l'art o la parla vulgar entre altres. La censura es du a terme amb la fi de mantenir l'statu quo, controlant el desenvolupament d'una societat, o suprimint la disconformitat d'un poble sotmès. És molt comuna la censura a la religió, els clubs i d'altres grups socials, principalment pels governs. No obstant això, també existeixen molts grups en defensa dels drets civils, oposats a distintes formes de censura.El Dia Mundial per a la Llibertat de Premsa es commemora el 3 de maig, aniversari de la Declaració de Windhoek de 1991.La censura pot ser explícita, com una llei aprovada per a no permetre que determinades informacions siguen publicades o difoses (per exemple, a Austràlia la legislació és de les més restrictives del món occidental, si bé no s'aplica; o en major mesura a Xina, que de vegades no ha permès l'entrada a determinades pagines Web), o implícita, com la intimidació governamental o la censura popular, sota les quals la gent té por d'expressar o donar suport a opinions concretes per por a perdre la vida, treball, posició a la societat, o acadèmica-cultural.La censura es un aspecte típic de les dictadures i d'altres sistemes polítics autoritaris. Sistemes polítics com els de l'Alemanya nazi, la Itàlia feixista o l'Espanya franquista són exemples tradicionals d'estats amb una censura institucionalitzada i aplicada a molts àmbits socials d'aquestos estats. Als països suposadament reconeguts com a democràtics és generalment molt menys institucionalitzada, ja que a aquestos països es dóna prou o bastant importància a la llibertat d'expressió.Així i tot, existeixen casos de censura a països que tenen governs en semblança democràtics, i no sols a les seues administracions nacionals, sinó que també els avanços contra la llibertat de premsa es veuen a les administracions municipals i comunals. En aquest cas s'utilitzen mitjos de pressió més subtils, com eliminar programes crítics amb el govern ja siga directament als mitjans de comunicació com televisions o ràdios públiques, o per part de pressions polítiques i econòmiques als organismes de direcció privats.Davant casos com aquestos, diversos pensadors consideren que els nous mètodes de censura inclouen altres temptatives d'eliminar perspectives o idees, com la propaganda, la manipulació dels mitjos de comunicació, les relacions públiques o la desinformació. Mètodes que, col·lectivament, funcionen disseminant informació enganyosa, allò que fa menys receptiu al públic a altres idees.De vegades, una informació específica i única, l'existència de la qual gairebé no és coneguda pel públic, és mantinguda en la situació d'una subtil aproximació a la censura si es considera "subversiva" o "inconvenient". Altres assenyalen com censura la supressió d'accés als mitjans de disseminació per agències governamentals com la Comissió Federal de les Comunicacions als Estats Units d'Amèrica, per un periòdic que no publica comentari amb el qual no estiga d'acord l'editora, o una sala de conferències que no es deixe llogar a un orador en particular. Aquesta posició és debatuda per altres, com explica Ayn Rand.Els "refugis de dades o informació" i els sistemes de compartir arxius, com Freenet o altres, poden fer més difícil la censura. Encara que fets com els banejos d'usuaris per determinades opinions (sempre que no siguen per insults ja que estos es podrien considerar un tipus d'agressió cap altres usuaris) no fan sinó que afavorir la censura.
 • Zentsura informazio publikoaren kontrola eta ezabaketa da, agintetik emandako arrazoi politiko, ideologiko, erlijioso edo moralengatik burutzen dena.Frankok ezarri zuen espainako diktaduran((churun))
 • Per censura si intende il controllo della comunicazione o di altre forme di libertà (libertà di espressione, di pensiero, di parola) da parte di una autorità.Nella maggior parte dei casi si intende che tale controllo sia applicato nell'ambito della comunicazione pubblica, per esempio quella per mezzo della stampa o altri mezzi di comunicazione di massa; ma si può anche riferire al controllo dell'espressione dei singoli.
 • La censura, según el Diccionario de la lengua española (DRAE) de la Real Academia Española, es la «intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas». En un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor.
 • Цензу́ра (лат. censura) — контроль власти за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой властью нежелательными.Цензурой называются также органы светской или духовной властей, осуществляющие такой контроль.
 • Цензурата е контрол върху словото и други форми на човешка изява. В повечето случаи, макар и не винаги, той се упражнява от държавни институции. Мотивът за прилагане на цензура най-често е подобряването или стабилизирането на обществото. Цензурата обикновено се отнася за публичното поведение, като формално се изразява в криминализиране на определени изяви. В по-общ смисъл като цензура се определя и неформалното изключване на определени идеи или форми на изразяване от масовите комуникации. Обектът на цензурата може да варира от определени думи до цели концепции. За една от най-негативните й форми се смята автоцензурата.
 • Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, of ander controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen.Over het algemeen heerst de opvatting, dat censuur voor "criminalisering" zorgt, van bepaalde acties, of van de (al dan niet suggestieve) communicatie van zulke acties. In moderne zin bestaat censuur uit elke poging om informatie, gezichtspunten of methoden van uitdrukking zoals kunst of schuttingtaal te verbannen. Het doel van censuur is om de status quo te handhaven, om de ontwikkeling van een maatschappij, of een afwijkende mening van een individu of een groep mensen, te onderdrukken. Censuur wordt onder meer aangetroffen in georganiseerde religies, clubs, sociale groepen en regeringen. Als voorstanders van vrijheid van meningsuiting zijn er ook dergelijke groepen die tegen censuur zijn.Censuur kan worden onderscheiden in preventieve censuur, waarbij niet zonder toestemming vooraf gepubliceerd mag worden, en repressieve censuur, waarbij na publicatie een verbod of andere maatregelen tegen de publicatie worden getroffen.Censuur kan enerzijds gebruikt worden om te voorkomen dat de macht van een bepaalde instantie wordt ondermijnd, maar anderzijds ook met het idee de burger te beschermen. Dit laatste argument is in de geschiedenis vaak door overheden misbruikt als rookgordijn voor het eerste. Een bekende uitspraak van Thomas Jefferson, de derde president van de VS, is: "It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself."In Nederland werd bijvoorbeeld film tot 1977 nog gecensureerd door een Centrale Commissie voor de Filmkeuring, maar is die preventieve censuur door de overheid tegenwoordig bij wet verboden (artikel 7 van de Nederlandse Grondwet). De Belgische Grondwet van 1830 was een van de eerste en de meest rechtlijnige om de vrijheid van meningsuiting te beschermen (artikel 19) en elke voorafgaande censuur door de overheid te verbieden (artikel 25). Het is veelal wel mogelijk dat mensen die bepaalde uitingen doen achteraf worden vervolgd. Desondanks zijn er in afgelopen decennia diverse voorvallen geweest in westerse landen waarin de staat het uiten van bepaalde meningen geblokkeerd heeft: In 2004 is bijvoorbeeld in het kader van terrorismebestrijding de Arabische zender Al-Manar zowel in de VS als in Frankrijk van de satelliet gehaald.De meeste westerse landen stellen het in twijfel trekken van de Holocaust strafbaar, sommige landen ook boeken of emblemen van de nazi's. Mensen zoals Noam Chomsky, vinden dit in strijd met de vrijheid van meningsuiting.
 • Censorship is the suppression of speech or other public communication which may be considered objectionable, harmful, sensitive, politically incorrect or inconvenient as determined by a government, media outlet or other controlling body.Governments, private organizations and individuals may engage in censorship. When an author or other creator engages in censorship of his or her own works, it is called self-censorship. Censorship may be direct or it may be indirect, in which case it is called soft censorship. It occurs in a variety of different media, including speech, books, music, films, and other arts, the press, radio, television, and the Internet for a variety of reasons including national security, to control obscenity, child pornography, and hate speech, to protect children or other vulnerable groups, to promote or restrict political or religious views, and to prevent slander and libel.Direct censorship may or may not be legal, depending on the type, place, and content. Many countries provide strong protections against censorship by law, but none of these protections are absolute and it is frequently necessary to balance conflicting rights in order to determine what can and cannot be censored. There are no laws against self-censorship.Censorship differs from editorial selection. For example, a publisher cannot usually publish all books presented to it, and a library cannot usually contain all books published. Consequently, they choose what to accept, either for its potential profitability, in the case of a for-profit book publisher, or according to its materials collection policy, in the case of a library.
 • Na Roma Antiga, censura era o cargo ou a função de um censor. Este artigo está relacionado com o controle sobre a imprensa e outros meios informativos.Censura é o uso pelo estado ou grupo de poder, no sentido de controlar e impedir a circulação de informação. A censura criminaliza certas acções de comunicação, ou até a tentativa de exercer essa comunicação. No sentido moderno, a censura consiste em qualquer tentativa de suprimir informação, opiniões e até formas de expressão, como certas facetas da arte. O propósito da censura está na manutenção do status quo, evitando alterações de pensamento num determinado grupo e a consequente vontade de mudança. Desta forma, a censura é muito comum entre alguns grupos, como certos grupos de interesse e pressão (lobbies), religiões, multinacionais e governos, como forma de manter o poder. A censura procura também evitar que certos conflitos e discussões se estabeleçam.A censura pode ser explícita, no caso de estar prevista na lei, proibindo a informação de ser publicada ou acessível, após ter sido analisada previamente por uma entidade censora que avalia se a informação pode ou não ser publicada (como sucedeu na ditadura portuguesa através da PIDE), ou pode tomar a forma de intimidação governamental ou popular, onde as pessoas têm receio de expressar ou mostrar apoio a certas opiniões, com medo de represálias pessoais e profissionais e até ostracismo, como sucedeu nos Estados Unidos com o chamado período do McCartismo.Pode também a censura ser entendida como a supressão de certos pontos de vista e opiniões divergentes, através da propaganda, contra-informação ou manipulação dos meios de comunicação social. Esses métodos tendem a influenciar opinião pública de forma a evitar que outras ideias, que não as dos grupos dominantes, tenham receptividade. Formas modernas de censura referem-se a limitações de acesso a certos meios de comunicação, ao modo de atribuição de concessões de rádio e televisão por agências reguladoras ou a critérios editoriais discricionários, segundo os quais um jornal, por exemplo, pode não noticiar determinado fato. Muitas vezes a censura se justifica em termos de proteção do público, mas, na verdade, esconde uma posição que submete artistas, intelectuais e o próprio movimento social ao poder do estado e infantiliza o público, considerado como incapaz de pensar por si próprio.Actualmente a censura pode ser contornada mais eficazmente, com o recurso à Internet, graças ao fácil acesso a dados e a sistemas de partilha de ficheiros peer-to-peer - como a Freenet -, de maneira e independentemente de fronteiras geográficas.A convivência quotidiana com a censura pode suscitar, entre os produtores culturais e formadores de opinião, uma atitude de defesa bastante corrosiva - a autocensura, que consiste em evitar a abordagem de certos assuntos ou a não expressar opiniões que possam gerar situações de confronto com o poder.
 • Penyensoran adalah tekanan terhadap kebebasan berbicara atau pemberangusan terhadap materi komunikasi yang dinilai bertentangan, mencederai, sensitif, atau tak nyaman bagi pemerintah atau organisasi media yang ditetapkan oleh suatu badan sensor.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 32649 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 55432 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 291 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110776479 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Pascal Durand
prop-fr:auteurs
 • Jean-Pierre Krémer et Alain Pozzuoli
 • Nathalie Collard et Pascale Navarro
prop-fr:collection
 • Les Essentiels Milan
 • Médias recherches
prop-fr:commons
 • Category:Censorship
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 235012133 (xsd:integer)
 • 276540951 (xsd:integer)
 • 2251440194 (xsd:double)
 • 2742765050 (xsd:double)
 • 2745927787 (xsd:double)
 • 2804148785 (xsd:double)
 • 2842788389 (xsd:double)
 • 2890527557 (xsd:double)
 • 2915651604 (xsd:double)
 • 2930322705 (xsd:double)
prop-fr:jour
 • 12 (xsd:integer)
 • 20 (xsd:integer)
 • 24 (xsd:integer)
 • 27 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Jean-Michel Ducomte
 • Jean-Jacques Pauvert
 • Bernard Joubert
 • Maxime Dury
 • Paul Moreira
 • Thomas Schlesser
prop-fr:lieu
 • Arles
 • Bruxelles
 • Liège
 • Paris
 • Toulouse
prop-fr:mois
 • août
 • janvier
 • mai
 • septembre
prop-fr:nom
 • Durand
 • Pauvert
 • Schlesser
 • Ducomte
 • Dury
 • Joubert
 • Moreira
 • Vassallo
 • Vignale
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 64 (xsd:integer)
 • 75 (xsd:integer)
 • 143 (xsd:integer)
 • 158 (xsd:integer)
 • 240 (xsd:integer)
 • 243 (xsd:integer)
 • 286 (xsd:integer)
 • 325 (xsd:integer)
 • 1218 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Aude
 • Bernard
 • Frédéric
 • Jean-Jacques
 • Jean-Michel
 • Maxime
 • Pascal
 • Paul
 • Thomas
prop-fr:titre
 • Dictionnaire des livres et journaux interdits : par arrêtés ministériels de 1949 à nos jours
 • Dictionnaire de la censure
 • L'art face à la censure
 • La Censure
 • La censure
 • La censure invisible
 • Les censurés de la télé
 • Les nouvelles censures
 • Médias et censure: figures de l'orthodoxie
 • Nouveaux visages de la censure
 • La télévision sous de Gaulle. Le contrôle gouvernemental de l'information 1958/1969
 • Interdit aux femmes: le féminisme et la censure de la pornographie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • censure
prop-fr:éditeur
 • Milan
 • Actes Sud
 • Belles Lettres
 • Boréal
 • De Boeck
 • Robert Laffont
 • Scali
 • Beaux Arts Editions
 • Editions de l'ULG
 • Publisud
 • Éditions Le Bord de L'eau
 • Éditions du Cercle de la Librairie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des livres, journaux, bulletins d'informations, pièces de théâtre et films, etc. — et ce — avant d'en permettre la diffusion au public. Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteintes à la liberté d'expression, avant et/ou après leur diffusion (censure a priori et a posteriori).
 • 검열(檢閱) 또는 센서십(영어: censorship)은 공권력이 어떤 내용의 표현이나 공개를 통제하는 것을 말한다. 검열은 신문·잡지·서적·라디오·텔레비전·영화 등 여러 매체가 대상이 될 수 있다.보통 검열은 심사 등을 통해 내용 발표 자체를 막는 사전 검열에 해당하며, 내용의 발표 후에 공권력이 이것을 심사하여 위법성이 있다고 인정할 때 법원에 고발하는 것, 즉 사회의 제재(制裁)라는 형식에 의한 제약은 사후 검열이라고 할 수 있다.그 연혁을 보면 16세기에 교회의 이단사상 배제(異端思想排除)의 수단으로 생겨 절대왕정하에 신흥 시민계급을 억압하기 위한 정치적 수단으로 사용되었다. 영국의 왕실청 인쇄조례(1586~1641)가 구체화된 최초의 것이며 영국에서는 1695년, 미국에서는 1725년에 폐지될 때까지 계속되었다.
 • Zensur (lateinisch censura) ist der Versuch der Kontrolle des geschriebenen Wortes.Durch restriktive Verfahren – in der Regel durch staatliche Stellen – sollen Massenmedien und/oder persönlicher Informationsverkehr kontrolliert werden, um die Verbreitung unerwünschter oder ungesetzlicher Inhalte zu unterdrücken oder zu verhindern. Oftmals wenden totalitäre Staaten die Zensur verschärft an.
 • 検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう。歴史上、世界各国において検閲官などにより行政権による検閲が行われ、しばしば表現の自由が抑圧されてきた。対象となるのは出版物の他、音楽、映画、テレビ、インターネット等表現一般である。検閲は大きく分けて事前検閲と事後検閲の2種類あるが、ほとんどは事前検閲である。
 • Zentsura informazio publikoaren kontrola eta ezabaketa da, agintetik emandako arrazoi politiko, ideologiko, erlijioso edo moralengatik burutzen dena.Frankok ezarri zuen espainako diktaduran((churun))
 • Per censura si intende il controllo della comunicazione o di altre forme di libertà (libertà di espressione, di pensiero, di parola) da parte di una autorità.Nella maggior parte dei casi si intende che tale controllo sia applicato nell'ambito della comunicazione pubblica, per esempio quella per mezzo della stampa o altri mezzi di comunicazione di massa; ma si può anche riferire al controllo dell'espressione dei singoli.
 • La censura, según el Diccionario de la lengua española (DRAE) de la Real Academia Española, es la «intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas». En un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor.
 • Penyensoran adalah tekanan terhadap kebebasan berbicara atau pemberangusan terhadap materi komunikasi yang dinilai bertentangan, mencederai, sensitif, atau tak nyaman bagi pemerintah atau organisasi media yang ditetapkan oleh suatu badan sensor.
 • La censura és l'ús de poder, per part d'un Estat, organització o qualsevol tipus de grup influent, per a controlar la llibertat d'expressió. També es pot considerar la censura com un judici negatiu que es fa d'alguna cosa, encara que té la tendència a fer que es prohibeix que eixa cosa siga mostrada perquè es considera que no s'ha de saber. La censura criminalitza determinades accions o la comunicació de les mateixes.
 • Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchování státního, firemního či vojenského tajemství nebo uchování hlásaných morálních principů.Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i soukromé sdělování názorů.
 • Цензурата е контрол върху словото и други форми на човешка изява. В повечето случаи, макар и не винаги, той се упражнява от държавни институции. Мотивът за прилагане на цензура най-често е подобряването или стабилизирането на обществото. Цензурата обикновено се отнася за публичното поведение, като формално се изразява в криминализиране на определени изяви. В по-общ смисъл като цензура се определя и неформалното изключване на определени идеи или форми на изразяване от масовите комуникации.
 • Sansür, çeşitli kavramların çeşitli yollarla kontrol altına alınmasıdır. Genelde hükûmet tarafından uygulanır. En somut amacı toplumu korumak ve devletin üzerinde kontrol sağlayacağı şekilde geliştirmektir. Genellikle toplumu etkileyen durumlarda/eylemlerde uygulanır ve ifâde özgürlüğünü bastırma amacı güdebilir. Ayrıca, sansür, toplu iletişimden kimi düşünceleri ve konseptleri çıkarma yoluyla algıyı kontrol etme eylemi olarak da nitelendirilebilir.
 • Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji. Inna definicja:Cenzura – kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. Polega na weryfikacji audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, Internetu itp.
 • Censorship is the suppression of speech or other public communication which may be considered objectionable, harmful, sensitive, politically incorrect or inconvenient as determined by a government, media outlet or other controlling body.Governments, private organizations and individuals may engage in censorship. When an author or other creator engages in censorship of his or her own works, it is called self-censorship.
 • A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon.
 • Цензу́ра (лат.
 • Na Roma Antiga, censura era o cargo ou a função de um censor. Este artigo está relacionado com o controle sobre a imprensa e outros meios informativos.Censura é o uso pelo estado ou grupo de poder, no sentido de controlar e impedir a circulação de informação. A censura criminaliza certas acções de comunicação, ou até a tentativa de exercer essa comunicação.
 • Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, of ander controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen.Over het algemeen heerst de opvatting, dat censuur voor "criminalisering" zorgt, van bepaalde acties, of van de (al dan niet suggestieve) communicatie van zulke acties.
rdfs:label
 • Censure
 • Censorship
 • Censura
 • Censura
 • Censura
 • Censura
 • Censuur (informatie)
 • Cenzura
 • Cenzura
 • Cenzúra
 • Penyensoran
 • Sansür
 • Zensur (Informationskontrolle)
 • Zentsura
 • Цензура
 • Цензура
 • 検閲
 • 검열
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of