Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise par une autre langue.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise par une autre langue. L'anglicisme naît soit de l'adoption d'un mot anglais par suite d'un défaut de traduction, même si un terme équivalent existe dans la langue du locuteur, soit d'une mauvaise traduction, comme le mot-à-mot.On parle dans certains cas de calque, c'est-à-dire d'une traduction mot à mot d'une tournure ou d'un sens n'existant pas dans la langue d'origine : réaliser au sens de « prendre conscience » ou encore celle d’initier pour « entreprendre, débuter, mettre en œuvre ».Dans le cadre du monde francophone (ou francophonie), la perception des anglicismes n'est pas toujours la même d'une institution à l'autre. Ainsi, par exemple, selon l'Office québécois de la langue française, spam devrait se traduire par « pourriel », néologisme qu'a rejeté l'Académie française, mais qui est tout de même utilisé au Québec.
 • Un anglicismo o anglismo o inglesismo è una parola o una costruzione della lingua inglese che viene recepita in un'altra lingua. Secondo alcuni linguisti, il termine si adatterebbe anche a forme complesse, ad esempio alla fraseologia, oppure al calco semantico. Il fenomeno prende anche il nome di "contaminazione linguistica".
 • An Anglicism is a word borrowed from English into another language. "Anglicism" also, and more properly, describes English syntax, grammar, meaning, and structure used in another language with varying degrees of corruption.
 • Anglizismoa ingelesa oinarri duen estranjerismoa da; beste hizkuntza batzuetan erabiltzen diren hitzak edo perpausak, jatorria ingelesa izanik. Ohikoak dira, esate baterako, teknologia arloan, ingelesez hitz egiten duten herrialdeek gai honetan duten eragina dela eta.Anglizismoen adibideak: Futbol Stop Bluetooth CD-ROM
 • Als Anglizismus bezeichnet man den Einfluss der englischen Sprache auf andere Sprachen. Er kann sich nicht nur in allen Bereichen eines Sprachsystems äußern, also in der Lautung, der Formenlehre, der Syntax oder im Wortschatz als Fremd- und Lehnwort, sondern auch auf allen Sprachebenen wie der Hochsprache, der Alltagssprache, dem Slang und anderen. Dies kann Neudeutsch, Jargon, Jugendsprache oder ein kritisch gemeinter bzw. pejorativer Begriff sein. Im letzteren Fall in Zusammenhang mit Deutsch spricht man oft auch von Denglisch.Anglizismus als Oberbegriff umfasst Einflüsse aus allen englischen Sprachvarietäten; speziell werden Einflüsse aus dem britischen Englisch auch Britizismen und solche aus dem amerikanischen Englisch Amerikanismen genannt.
 • Als anglicisme gelden woorden, zinsconstructies en uitdrukkingen die ontleend zijn aan het Engels en niet stroken met het Nederlandse taaleigen. Bij ontleningen aan het Amerikaans-Engels wordt ook wel gesproken van een amerikanisme.
 • Los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma. Muchas veces son un producto de traducciones deficientes de material impreso o hablado en inglés y otras veces ocurre lo contrario: se crean por la inexistencia de una palabra apropiada que traduzca un término o vocablo en específico.Son muy comunes en el lenguaje empleado por los adolescentes, debido a la influencia que los medios de comunicación regionales y foráneos tienen sobre su manera de hablar y expresarse; y también en el lenguaje técnico de ciencias e ingeniería, por los grandes aportes que los países de habla inglesa hacen a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
 • Anglicismo é um termo ou expressão da língua inglesa introduzidas a outra língua, seja devido à necessidade de designar objetos ou fenómenos novos, para os quais não existe designação adequada na língua alvo, seja por qualquer motivo.Tanto o português de Portugal como o do Brasil incorporaram um número considerável de anglicismos em décadas recentes, embora nem sempre os mesmos. Alguns anglicismos foram aportuguesados, outros permaneceram com a sua grafia original.
 • Un anglicisme és un mot o construcció que ve de l'anglès com a préstec lingüístic incorporat totalment o parcialment a la nova llengua. Un exemple en català seria "futbol", que és l'adaptació de football adaptat a les normes de la fonètica i l'ortografia catalana. Encara que el contacte entre l'anglès i les altres llengües és constant, la major part dels anglicismes es van exportar a partir del segle XIX, amb l'imperialisme i el clímax dels Estats Units d'Amèrica i després amb la dominació anglosaxona de camps com la tecnologia.Els anglicismes poden afectar tots els nivells de la llengua, des de la fonètica a la sintaxi, passant pel vocabulari, camp on són més visibles. L'expressió nova pot conviure amb una equivalent a la llengua d'arribada, la pot reemplaçar o bé crear una nova construcció per cobrir un buit expressiu (cas de la més part de neologismes, que designen conceptes fins aleshores inexistents).Llista d'anglicismes semàntics (abusius) : Accent. (angl. stress) Èmfasi. Administració. govern Agenda. Ordre del dia Agressiu. Significa 'violent, que agredix, que ataca, que provoca'. No significa 'emprenedor'. Àrea. Regió, camp, zona, sector Ascendent. Predomini moral Audiència. Públic Balanç. Saldo Cadena. Agrupació d'establiments. Casual. significa "que té lloc per atzar, o per casualitat"; ni significa "informal". No hem de dir "anar amb roba casual" (casual dressing) sinó "anar amb roba de cada dia". Clima. Ambient Completar : acabar, terminar, finir Complex. Centre (ex. centre tecnològic) Conductor. (de l'orquestra) : En català tenim el "director" (no el "conductor") que és qui "dirigeix" (no "condueix") l'orquestra. "bus conductor" és un fals amic anglès, perquè no vol dir "conductor del bus" sinó "cobrador". El conductor és el "bus driver". Conduir. Dirigir. (V. Conductor) Confrontació. Fricció o xoc armat Confrontar. Significa 'posar dues coses, una al costat de l'altra, per a comparar-les'. No significa 'afrontar, enfrontar'. Contemplar. Significa 'esguardar atentament alguna cosa quedant-se absort en la vista d'allò que es mira', 'recrear-se la vista mirant alguna cosa'. No significa 'considerar'. Convencional. Significa 'establit per un acord'. No significa 'tradicional'. Corporació. Significa 'grup organitzat o associació de persones' (corporació professional -d'advocats, de jutges, de metges, etc.- o corporació religiosa) i també 'organisme públic format per diversos membres' (corporació municipal, ajuntament). No significa 'empresa gran, empresa important'. cada volta que encenem l'ordinador, molts de nosaltres llegim allò de "Microsoft Corporation", però això no s'ha de traduir per "Corporació Microsoft" sinó per 'Empresa Microsoft'. Crim. Significa 'delicte molt greu, molt important' (en llenguatge popular, és sinònim d'assassinat). No significa ni ha significat mai 'delicte' en general. Domèstic. Significa 'relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família'. No significa 'local' ni 'nacional' ni 'en l'interior del país de què parlem'. Cal explicar a les companyies aèries —i als periodistes també— que és impossible que hi haja vols domèstics, llevat que tinguem la casa plena de mosques. Educació: significa "bones maneres", igual que el castellà "educación". Per via del castellà ens ha entrat com a "ensenyament" (tant en català com en castellà). "Education" és el mot anglès per a "ensenyament". D'aquesta manera, erradament, es diu d'un ensenyant o professor, que és un "educador". Emergència. Urgència (estat d'-) En profunditat. Significa 'en un lloc profund'. No significa 'de manera minuciosa, detallada, detinguda'. (En)registrar-se (angl. registre) : inscriure's En viu. Forma part de l'expressió «menjar-se algú de viu en viu» que significa 'consumir-ne les forces, la salut, el patrimoni'. La locució 'en viu' no significa 'en directe' ni tampoc 'en persona'. El significat 'en directe' —anglicisme superflu— ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC. Encontre. Significa 'acte i efecte d'encontrar o encontrar-se', és a dir, fa referència a persones, animals o coses que es mouen i que se'n troben d'altres que es mouen en sentit contrari. No significa pas gens 'aplec, reunió, trobada, tertúlia o conversa de diverses persones al voltant d'una taula'. Espectacular. Aparatós Evidència. Significa 'qualitat d'evident'. Evident és allò que és perfectament clar a l'enteniment, que no deixa lloc a cap tipus de dubte. Evidència no significa 'allò que serveix per a provar o establir la veritat d'una cosa'. Açò darrer, en la nostra llengua s'anomena 'prova', encara que en anglès en diuen 'evidence'. Exercici. Any fiscal. Finalitzar. acabar. Veure: Completar Firma. Empresa, companyia/casa comercial. En català és un quasi sinònim de 'signatura'. Hàbit. Costum Honest. Significa 'conforme a la decència; no oposat als bons costums i més particularment a la bona conducta sexual'. No significa 'honrat'. Es diu que u és honest només de cintura cap avall. De cintura cap amunt s'és honrat. En anglès per dir "honrat" i "honradament" diuen "honest" i "honestly". Ignorar. Significa 'no saber (alguna cosa)'. No significa 'no tindre en compte', 'fer cas omís'; continuar igualment, passar per alt (informàtica). Aquest sentit nou -totalment innecessari- ha estat acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans i ja l'arreplega el DIEC. En català, no podem ignorar voluntàriament una cosa. Incident. Succés. Informal. Significa 'mancat de formalitat, que no té formalitat'. No significa 'que no actua, que no es comporta, que no es vist d'acord amb les regles socials en ús, sense formes cerimonioses'. Material (nom) : matèria, dades. Moció. Proposició parlamentària. Model. Maniquí (vivent). Nominar. Significa 'nomenar'. No significa 'designar com a candidat'. Nominat. Significa 'nomenat'. No significa 'candidat'. Paradís fiscal. refugi fiscal. Calc de l'anglès "tax haven", on s'ha confós 'haven' (badia) amb 'heaven' (paradís). Patró. (angl. pattern) Model (v. plantilla) Planta. (angl. plant) : Fàbrica, central Perspectiva. Circumstància. política. {angl. policy} : condicions (d'un contracte) (v. termes) Primitiu. Incivilitzat o salvatge. Privacitat. (angl. privacity) : vida privada ; privadesa ('normes de privadesa' i no *politica de *privacitat en contractes, en informàtica). Removable. Amovible (‘que es pot treure i posar’). Santuari. Significa 'lloc sagrat, església o capella a on es venera la imatge o relíquia d'un sant i que ha esdevingut centre de devoció i pelegrinatge'. No significa 'lloc on hom es pot amagar impunement de la justícia' ni 'reserva' ni lloc salvaguardat. Sever. Significa 'no gens indulgent amb les faltes, les febleses' i també 'estricte, rígid, en l'observança d'una llei, d'un precepte, d'una regla'. No significa 'greu, molt important, perillós, difícil de superar o de resoldre'. No hi ha malalties *severes ni perills *severs ni problemes *severs, hi ha malalties greus, perills importants i problemes difícils de resoldre. Sofisticar. Sempre ha significat 'adulterar, falsificar; fer semblar allò que no és' (mireu l'entrada sofisticar del DCVB) i no pas 'aportar avenços notables (a una cosa o a una disciplina), millorar-la, perfeccionar-la' (mireu la segona accepció de l'entrada 'sofisticar' del DIEC). Temperamental. Violent. Termes. {angl. terms} : condicions, normes (d'un contracte). Translacional. Aplicada (ex. Recerca biomèdica *translacional = biomedical translational research) Versàtil. (en català vol dir : inconstant, canviadís) : polivalent (ex. Un lector de mèdies polivalent)
 • Anglicyzm – słowo lub konstrukcja występująca w danym języku, zapożyczone z języka angielskiego.Anglicyzmy rozprzestrzeniają się głównie z powodu globalizacji języka angielskiego na inne języki. Zwolennicy tradycjonalizmu języka uważają to zjawisko jako "plagę", usiłując ją zwalczać, przez m.in. promocję rodzimych określeń lub zakazywanie używania anglicyzmów (co ma miejsce we Francji).W języku polskim uważane jest to za kolejną falę neologizmów po wielu zapożyczeniach z francuskiego, niemieckiego i innych. Słowa zapożyczone z obcych języków stopniowo wnikają w język, co wiąże się często z coraz większym ich spolszczeniem. Przykładem może być słowo "mecz", które jest anglicyzmem – jeszcze w latach 30. XX wieku pisano je "match".Główne strefy tematyczne, na które anglicyzmy mają największy wpływ to: terminologia naukowo-techniczna: flesz, kompakt, komputer, kontener, stres, trend, walkman; sport: aut, badminton, bekhend, bobslej, debel, derby, doping, dżokej, forhend, hokej, lider, mecz, net, open, outsider, ring, rugby, set, team, tenis, walkower; kultura i rozrywka: bestseller, blues, country, disco, DJ (disc jockey), drink, fan, happening, heavy-metal, hit, hobby, longplay, musical, party, playback, pop, pub, puzzle, quiz, remake, rock, serial, singel, show, thriller, wideoklip; słownictwo komputerowe: driver, joystick, mysz (semantyczne), serwer, skaner, spam; ekonomia, handel, przedsiębiorczość: biznes, biznesmen, bizneswoman, boom, boss, broker, holding, joint venture, leasing, menedżer, monitoring, sponsor; moda: dżersej, dżinsy, klipsy, lycra, topless; polityka: budżet, lider (partii), lobby, establishment; zdrowie i uroda: aerobic, lifting, jogging, peeling; życie codzienne: baby-sitter, happy end, logo, marker, market, notebook, puzzle, ranking, snack bar, scrabble, show, teflon, weekend; żeglarstwo: slup, spardek, spinaker, szekla, szkuner[potrzebne źródło]; żywność: cheeseburger, chipsy, dressing, fast food, grill, hamburger, hot dog, lunch, popcorn, sandwich, tost.Zapożyczenia ukryte (kalki językowe): dokładnie – słowo używane w np. Zdenerwował Cię? – Dokładnie! – dokładnie używane jako wykrzyknik wyrażający zgodę (polskie oczywiście!, pewnie, że tak!, no właśnie!), nie zaś precyzję działania bądź wykonania, jest niepoprawnym zapożyczeniem ang. exactly mającym sens jak podano (również: właściwie w pytaniach o szczegóły; where exactly were you sleeping? – gdzie właściwie spałeś?), choć sam wyraz exact niesie ze sobą znaczenie ścisłości, dokładności, precyzji; obraz: obraz amerykańskiego reżysera – obraz w znaczeniu "film" jest tłumaczeniem ang. picture pochodzącym od motion picture, dosł. ruchomy obraz; okręt wojenny – w znaczeniu "okręt" jest tłumaczeniem ang. warship dosł. okręt wojenny;[potrzebne źródło] produkcja: produkcja nominowana do "Oscara" – produkcja w znaczeniu "film" jest tłumaczeniem ang. production; definiować: trudno mi zdefiniować swoje uczucia – definiować w znaczeniu "nazywać, określać" jest tłumaczeniem ang. to define; wydawać się być: on wydaje się być mądry, zamiast on wydaje się mądry jest tłumaczeniem angielskiej konstrukcji he seems to be clever.Przenikanie anglicyzmów do słownictwa mogą powodować zagrożenie wyparcia rodzimych wyrazów i zwrotów. Językoznawcy negatywnie oceniają zwłaszcza zapożyczenia znaczeniowe (dokładnie, produkcja, definiować). Niemniej jednak w polszczyźnie wciąż jest ich mniej niż na przykład w języku niderlandzkim czy duńskim. Wiele anglicyzmów, które przyjęły się w niektórych językach, zostało odrzuconych w polszczyźnie, na przykład słowo Mister stosowane tylko w przypadku produkcji amerykańskich przegrało w połowie lat 90. z tradycyjnym panem.Terminologia internetowa jest podatna na wpływ języka angielskiego, co szczególnie widać w powszechnie rozumianych skrótach w rodzaju IM(H)O (in my (humble) opinion – moim (skromnym) zdaniem), BTW (by the way – swoją drogą) czy OMG (oh my God – o mój Boże). Podobnie ma się sprawa ze środowiskiem graczy komputerowych, w którym zdecydowanie przeważają terminy takie jak single player (zamiast tryb jednoosobowy), multiplayer (zamiast tryb wieloosobowy), combos (zamiast kombinacja ciosów), quest (zamiast zadanie poboczne) czy achievement (zamiast osiągnięcie). Niewielki odsetek tytułów gier zostaje spolszczonych (zwykle w przypadku adaptacji utworów czy gier dla dzieci). Stosowanie anglicyzmów zwykle wynika z faktu, że dane słowo po angielsku jest krótsze, a jeżeli tak nie jest, pozostaje się przy polskim odpowiedniku.Niektóre języki, takie jak na przykład francuski czy hiszpański, skutecznie opierają się napływowi anglicyzmów.W ostatnich latach w językoznawstwie coraz częściej odchodzi się jednak od stanowiska preskryptywnego, z góry rozstrzygającego, jak język powinien wyglądać, a przyjmuje się raczej stanowisko deskryptywne, tj. biernego opisywania zmian językowych bez ich wartościowania.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 7733 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 40737 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 87 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109999273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise par une autre langue.
 • Un anglicismo o anglismo o inglesismo è una parola o una costruzione della lingua inglese che viene recepita in un'altra lingua. Secondo alcuni linguisti, il termine si adatterebbe anche a forme complesse, ad esempio alla fraseologia, oppure al calco semantico. Il fenomeno prende anche il nome di "contaminazione linguistica".
 • An Anglicism is a word borrowed from English into another language. "Anglicism" also, and more properly, describes English syntax, grammar, meaning, and structure used in another language with varying degrees of corruption.
 • Anglizismoa ingelesa oinarri duen estranjerismoa da; beste hizkuntza batzuetan erabiltzen diren hitzak edo perpausak, jatorria ingelesa izanik. Ohikoak dira, esate baterako, teknologia arloan, ingelesez hitz egiten duten herrialdeek gai honetan duten eragina dela eta.Anglizismoen adibideak: Futbol Stop Bluetooth CD-ROM
 • Als anglicisme gelden woorden, zinsconstructies en uitdrukkingen die ontleend zijn aan het Engels en niet stroken met het Nederlandse taaleigen. Bij ontleningen aan het Amerikaans-Engels wordt ook wel gesproken van een amerikanisme.
 • Anglicismo é um termo ou expressão da língua inglesa introduzidas a outra língua, seja devido à necessidade de designar objetos ou fenómenos novos, para os quais não existe designação adequada na língua alvo, seja por qualquer motivo.Tanto o português de Portugal como o do Brasil incorporaram um número considerável de anglicismos em décadas recentes, embora nem sempre os mesmos. Alguns anglicismos foram aportuguesados, outros permaneceram com a sua grafia original.
 • Los anglicismos son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma.
 • Als Anglizismus bezeichnet man den Einfluss der englischen Sprache auf andere Sprachen. Er kann sich nicht nur in allen Bereichen eines Sprachsystems äußern, also in der Lautung, der Formenlehre, der Syntax oder im Wortschatz als Fremd- und Lehnwort, sondern auch auf allen Sprachebenen wie der Hochsprache, der Alltagssprache, dem Slang und anderen. Dies kann Neudeutsch, Jargon, Jugendsprache oder ein kritisch gemeinter bzw. pejorativer Begriff sein.
 • Un anglicisme és un mot o construcció que ve de l'anglès com a préstec lingüístic incorporat totalment o parcialment a la nova llengua. Un exemple en català seria "futbol", que és l'adaptació de football adaptat a les normes de la fonètica i l'ortografia catalana.
 • Anglicyzm – słowo lub konstrukcja występująca w danym języku, zapożyczone z języka angielskiego.Anglicyzmy rozprzestrzeniają się głównie z powodu globalizacji języka angielskiego na inne języki. Zwolennicy tradycjonalizmu języka uważają to zjawisko jako "plagę", usiłując ją zwalczać, przez m.in.
rdfs:label
 • Anglicisme
 • Anglicism
 • Anglicisme
 • Anglicisme
 • Anglicismo
 • Anglicismo
 • Anglicismo
 • Anglicyzm
 • Anglizismo
 • Anglizismus
 • Англицизмы
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of