En grammaire, le participe est un mode du verbe qui lui donne les caractéristiques d'un adjectif : en effet, dans les langues flexionnelles, il ne se conjugue pas mais se fléchit comme un adjectif, d'autant plus quand il accompagne un nom, avec lequel il peut s'accorder (chanté = « qui est chanté », vu = « qui est vu », cru = « qui est cru », donné = « qui est donné »). Il sert de second élément apportant le sens lexical dans un temps composé : j'ai marché.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En grammaire, le participe est un mode du verbe qui lui donne les caractéristiques d'un adjectif : en effet, dans les langues flexionnelles, il ne se conjugue pas mais se fléchit comme un adjectif, d'autant plus quand il accompagne un nom, avec lequel il peut s'accorder (chanté = « qui est chanté », vu = « qui est vu », cru = « qui est cru », donné = « qui est donné »). Il sert de second élément apportant le sens lexical dans un temps composé : j'ai marché.
 • Het deelwoord of participium is een onbepaalde werkwoordsvorm. Het woord deelwoord duidt aan dat het woord eigenschappen deelt van zowel werkwoorden als naamwoorden.
 • Прича́стие — это самостоятельная часть речи, либо (в зависимости от точки зрения) особая форма глагола, которая обладает свойствами как глагола, так и имени прилагательного.Обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы Что делающий?, Что сделавший?Глагольные признаки причастия — это категория вида, залога, а также особенная форма времени.Адъективными (связанными с именем прилагательным) признаками причастия являются категории рода, числа и падежа.Причастие широко используется во многих индоевропейских языках, венгерском, а также во многих эскимосских языках (например, в сиреникском).В других языках вместе с деепричастием образует особую часть речи — англ. participle.
 • Imiesłów – forma czasownika mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka.
 • Il participio è un modo verbale molto vicino all'aggettivo e al sostantivo. Deve il suo nome al fatto che partecipa (in latino partem capit, cioè prende parte) a queste categorie. Ha in italiano due tempi, il presente ed il passato. Gli usi del participio presente come verbo (volante, dormente, rimanente) sono poco frequenti nelle lingue romanze, dove forme hanno in genere più la funzione di aggettivi e sostantivi. Di importanza fondamentale per i loro sistemi verbali è invece il passato (es.: volato, dormito, rimasto), il che è evidente nella formazione di tempi composti come il passato prossimo. Diverse lingue come il latino dispongono inoltre di una forma del futuro.
 • Partizip (lat. participium, von particeps „teilhabend“; Plural: Partizipien) ist eine infinite Verbform. Die Bezeichnung deutet auf die Teilhabe (Partizipation) an den Eigenschaften sowohl von Adjektiven als auch von Verben hin. Ähnliches bringt die deutsche Bezeichnung Mittelwort zum Ausdruck, weil das Partizip gleichsam in der Mitte zwischen Verb und Adjektiv steht.Als infinite Verbform ist seine Form unabhängig von grammatikalischen Verbkategorien (Zahl, Person und Modus). Die Partizipien werden nachfolgend nach der grammatischen (syntaktischen) Zeitform gegliedert, durch die sie gebildet werden (Präsens, Perfekt, Futur). Ob diese Zeitform auch in der Funktion innerhalb des Satzes eine Aussage hat, ist sprachabhängig. Im Deutschen dienen diese Zeitformen nur zur Unterscheidung der beiden Arten von Partizipien, die verschiedene Funktionen ausüben. Weitere Abschnitte behandeln Partizipien in Sprachen, die nicht in dieses Schema passen.
 • El participi és una forma no personal del verb que té un caràcter molt proper a l'adjectiu. De fet molts dels actuals adjectius són antics participis. El participi sol funcionar, en les llengües indoeuropees, per formar els temps compostos i passius, amb un auxiliar (he anat, he ido, I have gone...). Hi ha participis irregulars però la majoria es formen a partir de l'arrel de l'infinitiu afegint una terminació específica segons l'idioma.Existeix la construcció asboluta del participi, en què és el nucli d'una proposició subordinada que modifica tota l'oració principal (acabats els deures, va sortir a jugar). En tant que verb, el participi pot portar en aquests casos qualsevol complement.ka:მიმღეობა (გრამატიკა)
 • Причастието е нелична глаголна форма, която означава признак или резултат от действие. В българския език причастията се изменят по време (сегашно или минало), залог (деятелен или страдателен) и вид (свършен или несвършен). Като отглаголни прилагателни причастията се менят по род и число и могат да се членуват (причастията се членуват като прилагателните имена). Също така някои причастия могат да изразяват сравнителна/превъзходна степен (напр.: най-непомнещият ученик) и отрицание.В съвременния български книжовен език различаваме пет вида причастия: сегашно деятелно (четящ), минало свършено деятелно (чел), минало несвършено деятелно (четял), минало страдателно (четен) и деепричастие (четейки). Миналите причастия могат да се употребяват и като част от сложни глаголни форми (напр.: чел съм, четено е, бях чел, била е четена) и като съгласувани определения, т. е. като прилагателни (напр.: четена книга, прочелите книгата ученици). Сегашното деятелно причастие се употребява само като определение (пишеща машина, запомнящо устройство). Сегашното страдателно причастие е категория, която официално не се разпознава в съвременния български език. Наподобяващи сегашни страдателни причастия думи в българския са: промокаем, разпознаваем, доказуем, изискуем, четим, непреклоним, внушим, досегаем и др. подобни. С прибавянето на -ем/-им към глаголната основа се изразява, че поясняваната част на речта „подлежи или не на дадено действие“, например: „Приходите са несъбираеми“ (приходите не подлежат на събиране, не могат да бъдат събрани). Подобни думи в българския език се разглеждат като прилагателни имена.Неличните глаголни форми в българския език са причастията, деепричастието и отглаголното съществително име. В съвременния ни език отсъстват категориите инфинитив и супин, които също са нелични глаголни форми.
 • A melléknévi igenév vagy – latin szóval – participium (bár ez valamivel tágabb fogalmat jelöl) – az ige egyik személytelen alakja (a főnévi és a határozói igenév mellett), amely a mondatban általában melléknévi szerepet tölt be. Különböző nyelvekben többféle melléknévi igenév is létezhet.
 • A participle is a form of a verb that is used in a sentence to modify a noun or noun phrase, and thus plays a role similar to that of an adjective or adverb (some languages have distinct forms for adverbial participles and adjectival participles). It is one of the types of non-finite verb forms. Its name comes from the Latin participium, a calque of Greek metochḗ "partaking" or "sharing"; it is so named because the Ancient Greek and Latin participles "share" some of the categories of the adjective or noun (gender, number, case) and some of those of the verb (tense and voice).Participles may correspond to the active voice (active participles), where the modified noun is taken to represent the agent of the action denoted by the verb; or to the passive voice (passive participles), where the modified noun represents the patient (undergoer) of that action. Participles in particular languages are also often associated with certain verbal aspects or tenses. The two types of participle in English are traditionally called the present participle (forms such as writing, singing and raising; these same forms also serve as gerunds and verbal nouns), and the past participle (forms such as written, sung and raised; regular participles such as the last, as well as some irregular ones, have the same form as the finite past tense).In some languages, participles can be used in the periphrastic formation of compound verb tenses, aspects or voices. For example, one of the uses of the English present participle is to express continuous aspect (as in John is working), while the past participle can be used in expressions of perfect aspect and passive voice (as in Anne has written and Bill was killed).A verb phrase based on a participle and having the function of a participle is called a participle phrase or participial phrase (participial is the adjective derived from participle). For example, looking hard at the sign and beaten by his father are participial phrases based respectively on an English present participle and past participle. Participial phrases generally do not require an expressed grammatical subject; therefore such a verb phrase also constitutes a complete clause (one of the types of non-finite clause). As such, it may be called a participle clause or participial clause. (Occasionally a participial clause does include a subject, as in the English nominative absolute construction The king having died, ... .)
 • 分詞(ぶんし)は準動詞の一種であり、動詞が形容詞としての用法をあわせ持つものである。分詞には現在分詞と過去分詞、ラテン語や古典ギリシア語などには未来分詞がある。分詞は形容詞としての機能を持つのが普通だが、分詞構文では副詞としての機能も持つ。用語としては印欧語で用いることが多いが、その他の言語でも類似の活用形に用いる。ロシア語等では分詞に類するものとして、動詞から派生した形容詞・副詞である形動詞・副動詞がある。
 • Na gramática, particípio é uma forma nominal de um verbo que tem várias funções, podendo funcionar como um substantivo, adjetivo, advérbio e também pode ser utilizada na construção de frases compostas.Linguisticamente, a língua portuguesa apresenta dois particípios: o particípio passado (terminações -ado e -ido) e o particípio presente (terminações -ante, -ente e -inte). No entanto, a maioria dos gramáticos considera que existe apenas um particípio no português, o particípio passado. O gerúndio da língua portuguesa também pode desempenhar funções semelhantes a um particípio presente.
 • Sıfat-fiil, ortaç veya partisip; bir fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri olan -en, -esi, -mez, -ar, -di(k), -di(ği), -ecek ve -miş getirilerek oluşturulurlar. Sıfat-fiiller kendinden sonraki sözcüklerle birlikte sıfat tamlaması oluştururlar. Gelecek yıl işe başlayacak. Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı. Salonda hep bildik yüzler vardı. Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! (Mehmet Akif Ersoy) Haşladıktan sonra, suyu iyice süzülmüş sebzeleri kâseye boşaltıyoruz. Okuldan sonra koşar adım yanıma geldi.Bunların haricinde bazı ağızlarda kullanılan ve -meli eki ile yapılan sıfat-fiiller de vardır. öğmeli güzel (övülecek güzel)Bazı fiillerle birlikte -mekli halinde kullanılan ek de -meli ekinin değişikliğe uğramış hâlidir: ağlamaklı çocuk↑ ↑ ↑ 3,0 3,1 3,2 ↑
 • El participio es, en gramática, la forma no personal del verbo que éste toma para funcionar como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal. Esta condición de participar de ambas naturalezas es la que da origen a su nombre, tal como afirma el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) en algunas de sus ediciones anteriores. En algunas lenguas, como el latín, existe más de un participio.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 116782 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2031 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 22 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110699003 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En grammaire, le participe est un mode du verbe qui lui donne les caractéristiques d'un adjectif : en effet, dans les langues flexionnelles, il ne se conjugue pas mais se fléchit comme un adjectif, d'autant plus quand il accompagne un nom, avec lequel il peut s'accorder (chanté = « qui est chanté », vu = « qui est vu », cru = « qui est cru », donné = « qui est donné »). Il sert de second élément apportant le sens lexical dans un temps composé : j'ai marché.
 • Het deelwoord of participium is een onbepaalde werkwoordsvorm. Het woord deelwoord duidt aan dat het woord eigenschappen deelt van zowel werkwoorden als naamwoorden.
 • Imiesłów – forma czasownika mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka.
 • A melléknévi igenév vagy – latin szóval – participium (bár ez valamivel tágabb fogalmat jelöl) – az ige egyik személytelen alakja (a főnévi és a határozói igenév mellett), amely a mondatban általában melléknévi szerepet tölt be. Különböző nyelvekben többféle melléknévi igenév is létezhet.
 • 分詞(ぶんし)は準動詞の一種であり、動詞が形容詞としての用法をあわせ持つものである。分詞には現在分詞と過去分詞、ラテン語や古典ギリシア語などには未来分詞がある。分詞は形容詞としての機能を持つのが普通だが、分詞構文では副詞としての機能も持つ。用語としては印欧語で用いることが多いが、その他の言語でも類似の活用形に用いる。ロシア語等では分詞に類するものとして、動詞から派生した形容詞・副詞である形動詞・副動詞がある。
 • El participio es, en gramática, la forma no personal del verbo que éste toma para funcionar como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal. Esta condición de participar de ambas naturalezas es la que da origen a su nombre, tal como afirma el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) en algunas de sus ediciones anteriores. En algunas lenguas, como el latín, existe más de un participio.
 • Příčestí (participium, z lat. participare – „mít účast“; české označení vzniklo obrozeneckým převzetím ruského pričástije, což je částečný kalk z latiny) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce: účast na tvorbě složených slovesných časů; účast na tvorbě trpného rodu; funkce přívlastku; alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory); a jiné.Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např.
 • Na gramática, particípio é uma forma nominal de um verbo que tem várias funções, podendo funcionar como um substantivo, adjetivo, advérbio e também pode ser utilizada na construção de frases compostas.Linguisticamente, a língua portuguesa apresenta dois particípios: o particípio passado (terminações -ado e -ido) e o particípio presente (terminações -ante, -ente e -inte). No entanto, a maioria dos gramáticos considera que existe apenas um particípio no português, o particípio passado.
 • El participi és una forma no personal del verb que té un caràcter molt proper a l'adjectiu. De fet molts dels actuals adjectius són antics participis. El participi sol funcionar, en les llengües indoeuropees, per formar els temps compostos i passius, amb un auxiliar (he anat, he ido, I have gone...).
 • Il participio è un modo verbale molto vicino all'aggettivo e al sostantivo. Deve il suo nome al fatto che partecipa (in latino partem capit, cioè prende parte) a queste categorie. Ha in italiano due tempi, il presente ed il passato. Gli usi del participio presente come verbo (volante, dormente, rimanente) sono poco frequenti nelle lingue romanze, dove forme hanno in genere più la funzione di aggettivi e sostantivi.
 • Partizip (lat. participium, von particeps „teilhabend“; Plural: Partizipien) ist eine infinite Verbform. Die Bezeichnung deutet auf die Teilhabe (Partizipation) an den Eigenschaften sowohl von Adjektiven als auch von Verben hin. Ähnliches bringt die deutsche Bezeichnung Mittelwort zum Ausdruck, weil das Partizip gleichsam in der Mitte zwischen Verb und Adjektiv steht.Als infinite Verbform ist seine Form unabhängig von grammatikalischen Verbkategorien (Zahl, Person und Modus).
 • Причастието е нелична глаголна форма, която означава признак или резултат от действие. В българския език причастията се изменят по време (сегашно или минало), залог (деятелен или страдателен) и вид (свършен или несвършен). Като отглаголни прилагателни причастията се менят по род и число и могат да се членуват (причастията се членуват като прилагателните имена).
 • Прича́стие — это самостоятельная часть речи, либо (в зависимости от точки зрения) особая форма глагола, которая обладает свойствами как глагола, так и имени прилагательного.Обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы Что делающий?, Что сделавший?Глагольные признаки причастия — это категория вида, залога, а также особенная форма времени.Адъективными (связанными с именем прилагательным) признаками причастия являются категории рода, числа и падежа.Причастие широко используется во многих индоевропейских языках, венгерском, а также во многих эскимосских языках (например, в сиреникском).В других языках вместе с деепричастием образует особую часть речи — англ.
 • A participle is a form of a verb that is used in a sentence to modify a noun or noun phrase, and thus plays a role similar to that of an adjective or adverb (some languages have distinct forms for adverbial participles and adjectival participles). It is one of the types of non-finite verb forms.
 • Sıfat-fiil, ortaç veya partisip; bir fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir. Fiillerin sonuna sıfat-fiil ekleri olan -en, -esi, -mez, -ar, -di(k), -di(ği), -ecek ve -miş getirilerek oluşturulurlar. Sıfat-fiiller kendinden sonraki sözcüklerle birlikte sıfat tamlaması oluştururlar. Gelecek yıl işe başlayacak. Polisler olası kazaları önlemek için kontrolü sağlıyorlardı. Salonda hep bildik yüzler vardı.
rdfs:label
 • Participe
 • Deelwoord
 • Imiesłów
 • Melléknévi igenév
 • Participi
 • Participio
 • Participio
 • Participle
 • Particípio
 • Partizip
 • Příčestí
 • Sıfat-fiil
 • Причастие
 • Причастие (лингвистика)
 • 分詞
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of