En sciences du langage, un jargon est un parler propre aux représentants d'une profession ou d'une activité commune se caractérisant par un lexique spécialisé. C'est un sociolecte. Du XIIIe au XVIIIe siècles, ce mot a été employé dans l'usage commun, entre autres acceptions, pour désigner des langages, jugés secrets ou difficiles à comprendre, de différents groupes de gens vivant plus ou moins en marge de la société (bandits, voleurs, mendiants, merciers ambulants, etc.).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En sciences du langage, un jargon est un parler propre aux représentants d'une profession ou d'une activité commune se caractérisant par un lexique spécialisé. C'est un sociolecte. Du XIIIe au XVIIIe siècles, ce mot a été employé dans l'usage commun, entre autres acceptions, pour désigner des langages, jugés secrets ou difficiles à comprendre, de différents groupes de gens vivant plus ou moins en marge de la société (bandits, voleurs, mendiants, merciers ambulants, etc.). Au XVIIIe siècle, il a peu à peu été supplanté dans cet emploi, sauf dans les écrits portant sur le jargon ancien, par le mot argot qui n'avait pas du tout, au départ, cette signification.Le jargon a une fonction principalement utilitaire qui vise l'efficacité de l'expression, mais revêt également un caractère identitaire. Le jargon peut être incompréhensible ou difficilement compréhensible pour les non initiés, mais il ne s'est pas développé dans ce but.[réf. nécessaire]
 • Als Jargon [ʒarˈgõ] – auch Slang [slɛŋ] – wird eine nicht standardisierte Sprachvarietät oder ein nicht standardisierter Wortschatz bezeichnet, der in einer beruflich, gesellschaftlich oder kulturell abgegrenzten Menschengruppe, einem bestimmten sozialen Milieu oder einer Subkultur („Szene“) verwendet wird.
 • Jargoia pertsona edo giza talde baten hizkera da, gremio edo herrikide batzuek erabilia. Condillac filosofoak 1782an "Zientzia bakoitzak bere hizkuntza behar du bere ideiak dituelako" esan zuen.Slang bezala, taldekideek askotan eztabaidatutako gaiak adierazteko erabiltzen da. Honek batzuetan taldekideak ez direnentzat ulergaitz bilakatzen du terminoa. Adibidez, informatikarien artean ohizkoak diren RAM, disko gogorra, CPU, edo bideo-txartela bezalako hitzak ulergaitzak dira beste entzuleentzat.Batzuetan hitz gutxiesgarritzat hartu da, adibidez XIX. mendeko bukaera edo XX. mendeko hasieraren juduen artean jargoia yiddishen baliokidea izan zen. Hori aprobetxatuz, sionistek hebreera mintzatzera behartu zituzten.
 • Een jargon is het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen, de vaktaal, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen is. Voorbeelden zijn:juridisch jargon, de taal die aanklagers, notarissen, advocaten en rechters gebruikenmedisch jargoninternetjargon, woorden die op het internet gebruikt wordenbeursjargon, de taal op de beursvloersportjargon, jargon gebruikt door sporters of terminologie gebruikt in een bepaalde tak van sportstudentenjargon, begrippen en uitdrukkingen, eigen aan studenten, soms zelfs eigen aan studenten van één universiteit.managersjargon, het jargon van managerswetstratees, politiek jargon in Belgiëmilitair jargon, vaktermen, maar ook militaire humorwijnterminologie, is jargon die gebruikt wordt bij beschrijvingen van wijnIn de praktijk blijken alle vakgebieden te maken te hebben met het gebruik van jargon. Het kan worden beschreven in een glossarium. Sommige exponenten in de terminologie van een deelgebied kunnen buiten de kring van specialisten een symbool worden van dat vakgebied, zoals de beursvloer bekend is geworden als verwijzing naar de effectenhandel als geheel. Voor mensen die overmatig streven naar ontwikkeling en instandhouding van jargon opperde professor T. Hagen de term jargonauten.Hoewel er veel overeenkomsten bestaan, valt toch een onderscheid te maken tussen vaktaal en jargon. Dit is gelegen in het sociaal gebruik van de taal. Bij vaktaal ligt de nadruk op het verbeteren van de communicatie van mensen in een bepaald vakgebied en het uitsluiten van misverstanden. Zo geven elektriciëns de voorkeur aan het woord wandcontactdoos in plaats van stopcontact en spreken aannemers over hemelwater in plaats van regen, sneeuw en andere neerslag. De onbedoelde consequentie is soms dat buitenstaanders moeite hebben met het begrijpen van de boodschap. Voor jargon (in engere zin) geldt doorgaans het omgekeerde: het taalgebruik is gericht op het versterken van de sociale banden in de groep en het gericht uitsluiten van buitenstaanders. Dat dit een probleem kan veroorzaken bleek in 2005 bijvoorbeeld uit een Brits onderzoek naar het gebruik van jargon door IT'ers. Een meerderheid van ondervraagden voelde zich door IT'ers onvoldoende ondersteund door een taalbarrière en een significant deel van de IT-jargonauten bleek zich niet bewust van de aangerichte schade en chaos.Ook managers gebruiken vaak een eigen jargon. Deze managerstaal (door henzelf ook wel management speak genoemd), leunt zwaar op het Engels en heeft ingebouwde eufemismen, waardoor deze zich goed leent voor ontwijkende antwoorden.
 • Żargon – pejoratywnie nacechowana nazwa języka specjalnego. Ze względu na nacechowanie ekspresywne we współczesnej terminologii językoznawczej niemal całkowicie wyparta przez termin "slang". Zachowała się natomiast w języku potocznym, w którym określa się nią język specjalny, do którego ma się pogardliwy stosunek.Terminem "żargon" określa się mowę określonych grup społecznych, zwłaszcza gwary zawodowe – nie gwary terytorialne. Tak rozumiane żargony różnią się od języka ogólnego przede wszystkim słownictwem, przy czym różnice te nie dotyczą słownictwa podstawowego. Wyjątkiem są tu jedynie tzw. języki tajne, jak gwara złodziejska, które wykazują różnice także w słownictwie podstawowym.Ze względu na ujemne nacechowanie emocjonalne, terminem "żargon" częściej określa się gwarę złodziejską, chuligańską itp., niż mowę innych grup społecznych.
 • Jargon, technical terminology, or term of art, is "the technical terminology or characteristic idiom of a special activity or group." An industry term is a type of technical terminology that has a particular meaning within a specific industry.The philosopher Étienne Bonnot de Condillac observed in 1782 that "every science requires a special language because every science has its own ideas." As a rationalist member of the Enlightenment he continued, "It seems that one ought to begin by composing this language, but people begin by speaking and writing, and the language remains to be composed." Within each field, terms have one or more specific meanings that are not necessarily the same as those in common use. In earlier times, the term jargon would refer to trade languages used by people who spoke different native tongues to communicate, such as the Chinook Jargon.In other words, the term covers the language used by people who work in a particular area or who have a common interest. Much like slang, it can develop as a kind of shorthand, to express ideas that are frequently discussed between members of a group, though it can also be developed deliberately using chosen terms. A standard term may be given a more precise or unique usage among practitioners of a field. In many cases this causes a barrier to communication with those not familiar with the language of the field. In this way, jargon can be argot and can provide an ingroup with shibboleths. On the other hand, jargon that once was obscure outside a small ingroup can become generally known over time. For example, the terms bit, byte, and hexadecimal (which are terms from computing jargon) are now recognized by many people outside computer science.
 • Jargon adalah istilah khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Jargon biasanya tidak dipahami oleh orang dari bidang kehidupan yang lain. Misalkan "jargon komputer" berarti istilah-istilah yang berhubungan dengan komputer secara khusus dan hanya dipahami oleh orang-orang yang berhubungan dengan bidang komputer.
 • A zsargon nem szleng vagy valamiféle csoportnyelv, hanem a társadalomban hierarchikusan elhelyezkedő csoportok olyan tudatos vagy nem tudatos beszédmódja, amely a társadalmi csoport, réteg tagjainak elzárkózási vagy az idetörekvők bekerülési szándékait szolgálja; azaz a zsargont használó személy a nyelvhasználatával (is) bizonyítani kívánja, hogy a számára vonatkozási csoportként funkcionáló közösség normarendszerének birtokában van. A zsargon használatakor a kommunikációval elsősorban a társadalmi hierarchiában elfoglalt (elfoglalni kívánt) hely prezentálása a cél. Ez oly módon történik, hogy a zsargonban beszélő a nyelvet nem a konkrét beszédszituációnak, hanem az általa képviselt csoport normáinak megfelelően használja, azaz a zsargon csak a beszélőnek szolgál, és fittyet hány a hallgatóra.A szociálpszichológia megfigyelései szerint elsősorban azokban a csoportokban jellemző a zsargon használata, „amelyek különösen bizonytalanok saját státusukat illetően, vagy saját státusuk problémája különösen foglalkoztatja őket”. Ezek a csoportok „gyakran vesznek fel zsargonszavakat, egyszerűen saját státusuk szimbólumaként, nem pedig azért, hogy a kommunikációt elősegítsék. Egyes szakmai csoportok és tudományos körök különösen hajlanak az ilyen gyakorlatra.” (Forgács 1996: 147).Források: Forgács József (1996): A társas érintkezés pszichológiája. Budapest. ISBN 963-85632-5-7 Kis Tamás (1991): A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Debrecen. ISBN 963-471-738-1 Kis Tamás (1997): Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. Szerk. Kis Tamás. (Szlengkutatás 1. sz.). Debrecen. (ISBN 963-472-181-8). 237–296.
 • Jargão é uma terminologia técnica ou dialeto comum a uma atividade ou grupo específico, comumente usada em grupos profissionais ou socioculturais. Por exemplo, para os advogados peticionar significa o que os leigos conhecem por entrar com a ação ou pedir para o juiz.Pode dizer que são "gírias" usadas especifica e limitadamente por grupos de profissionais de um mesmo meio: professores, advogados, veterinários, médicos, militares, agentes prisionais, etc.O jargão profissional é um jargão caracterizado pela utilização restrita a um círculo profissional, ou seja, um conjunto de termos específicos usados entre pessoas que compartilham a mesma profissão. O jargão profissional não deve ser confundido com a gíria nem com linguagem técnica, embora às vezes sejam usados ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas.São exemplos de jargões profissionais o chamado "juridiquês" (dos profissionais de carreira jurídica), o "economês" (dos profissionais de Economia e jornalistas especializados em Economia e mercado) e o uso do gerundismo por profissionais de telemarketing e vendas, bem como o uso errôneo do verbo seguir em lugar de continuar, por influência de espanhol mal traduzido ao português (F. segue internado; G. segue respirando com a ajuda de aparelhos; Segue chovendo; O trânsito segue parado). Marketês, típico dos profissionais ditos "de marketing", relacionados ao desempenho de função como assessores de campanhas políticas que, dentre outros, atendem pela alcunha de "marketeiros". 2º clichê é o jargão utilizado quando da segunda impressão da mesma Edição de um periódico, seriado ou não, como, por exemplo, jornais e livros.
 • Под жаргон обикновено се разбира неформалното общуване и език, а в по-широк социолингвистичен смисъл - това е социален говор (понякога наричано и социален диалект) на лица, обединени от определена близост в професията, образованието, интересите, начина на живот и др., което ще рече, че може да става дума напр. за професионален жаргон, употребяващ специфични за дадена област термини, за групов жаргон, характерен за неформални социални образувания като ученици, студенти, войници и др. Лексиката и фразеологията на жаргона може да са възприети след формална или смислова промяна от книжовния език, териториалните диалекти или от някои чужди езици, но може да са създадени и от самите му носители, обикновено като резултат от желанието им да направят разговорите си неразбираеми за околните или да привлекат вниманието. Жаргоните като цяло се отличава с ярка експресивност, със свобода и непринуденост на изказа. Те имат подчертано дефективен граматичен строеж - липсват много граматични форми, изреченията обикновено са кратки, несложни, с множество изпускания, произношението е небрежно.В България жаргон се използва, като общо название за всички социални диалекти и като специфичен термин за назоваване на т.нар. групов говор. Някои учени използват термина жаргон за назоваване само на строго професионалните социални диалекти, като за груповите говори предпочитат английския термин сленг (от английски slang).Други видове социални диалекти са тайните говори, известни още като арго, както и класовите говори, които днес са напълно изчезнали в Европа.
 • Jargon, fikri, mesleki vb. ortaklık gösteren kişilerin kullandığı ortak ağız olarak tanımlanır. Genel olarak bu terim belli bir uğraş veya ilgiyi paylaşan kişilerin kullandığı dile karşılık gelir (Gençler, cerrahlar, Vikipedi yazarları, vb.). Bir jargonu oluşturan sözcükler o gruba ait olmayan bir kişi için anlaşılmaz gelebilir, veya yaygın sözcükler olmalarına rağmen tamamen farklı bir anlamda kullanılabilir. Bazı sözlüklerin verdiği tanımlar ise jargon sözcüğüne aşağılayıcı bir anlam yükler: "anlaşılması güç, bozuk dil" ve "argo" gibi.Jargon, belli bir etkinlik, meslek veya grupla ilişkili olarak tanımlanmış bir terminolojidir. Argoda olduğu gibi, o topluluk içinde sıkça konuşulan fikirlerin kısaca ifade edilebilmesi için gelişmiştir. Çoğu zaman standart bir terim o sahadaki kişiler tarafından daha kesinleşmiş veya tekil bir kullanıma sahip olabilir. Çoğu zaman bu, iletişime bir engel yaratır çünkü grup dışındakiler söyleneni anlayamazlar.Bazı durumlarda jargon, bir grubun üyelerini o gruba ait olmayanlardan ayırdetmek için kullanılır. Konuya aşina olmayanlar jargonu yanlış kullanmaları ile kendilerini ele verirler.
 • 隠語(いんご)とは、ある特定の専門家や仲間内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のことで、外部に秘密がもれないようにしたり、仲間意識を高めるために使われる。暗語(あんご)、集団語(しゅうだんご)などともいう。職業と結びついた物は業界用語とも呼ばれる。英語のジャーゴン(jargon)に相当し、用途やニュアンスによって使い分けられている。
 • Жарго́н (фр. jargon) — социолект; отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий собственной фонетической и грамматической системой. Жаргонные слова или выражения называют «жаргонизмами».Часть жаргонной лексики — принадлежность не одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных групп. Переходя из одного жаргона в другой, слова их «общего фонда» могут менять форму и значение: «темнить» в арго — «скрывать добычу», потом — «хитрить (на допросе)», в современном молодёжном жаргоне — «говорить неясно, увиливать от ответа».Лексика жаргона строится на базе литературного языка путём переосмысления, метафоризации, переоформления, звукового усечения и т. п., а также активного усвоения иноязычных слов и морфем. Например: крутой — «модный», «деловой», хата — «квартира», баксы — «доллары», тачка — «автомобиль», рвануть — «пойти», баскет — «баскетбол», чувак — «парень» (из цыганского языка). В современном языке жаргон получил широкое распространение, особенно в языке молодёжи.Социальный жаргон впервые возник в XVIII веке у дворян («салонный» жаргон; пример: «плезир» — удовольствие).
 • Gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato comunemente per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente allontanate dalla lingua o dal dialetto parlato normalmente in zona.Generalmente ogni generazione o gruppo sociale sviluppa delle sue varietà di linguaggio, per il semplice fatto che i vari componenti parlano più spesso "tra loro" che "con gli altri", oppure perché essi deliberatamente intendono non farsi capire da chi non fa parte del gruppo. Un esempio di linguaggio tendenzialmente gergale è la lingua delle culture giovanili: il fenomeno è interessante per il fatto che qualche volta gli adulti non riescono a capire il linguaggio dei giovani, e tutto ciò non può essere spiegato soltanto con il passare degli anni (spesso, il fatto ha delle ragioni anche e soprattutto sociali).Sostanzialmente, però, si intende come gergo vero e proprio un idioma segreto.Alcune delle parole appartenenti ad un gergo (conosciuto per essere poco durevole nel tempo) possono comunque, prima o poi, entrare a far parte della lingua corrente, dopo essere state create per il gergo.
 • Jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla (diferente de la lengua estándar) y a veces incomprensible para los hablantes de ésta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad .Normalmente, los términos usados en la jerga de grupos específicos son temporales (excepto las jergas profesionales), perdiéndose el uso poco tiempo después de ser adoptados.
 • 은어(隱語)는 한 무리의 사람들이 사용하는 고유의 언어로, 학생들이 사용하는 채팅언어나 디시인사이드나 2채널 용어가 그 예이다.은어는 사회 방언과 비슷한 개념이며, 사회 구성원들이 자신들의 사회상황에 맞추어 사용하는 언어가 마치 방언처럼 변함으로써 생겨나기도 하며, 인공어처럼 의도적으로 사회 바깥에서 알아들을 수 없도록, 마치 암호처럼 의도적으로 생성된 은어가 있다. 은어와 속어는 공통점이 많으나, 원칙적으로는 구분되어야 한다.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1859117 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6658 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 45 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109249439 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En sciences du langage, un jargon est un parler propre aux représentants d'une profession ou d'une activité commune se caractérisant par un lexique spécialisé. C'est un sociolecte. Du XIIIe au XVIIIe siècles, ce mot a été employé dans l'usage commun, entre autres acceptions, pour désigner des langages, jugés secrets ou difficiles à comprendre, de différents groupes de gens vivant plus ou moins en marge de la société (bandits, voleurs, mendiants, merciers ambulants, etc.).
 • Als Jargon [ʒarˈgõ] – auch Slang [slɛŋ] – wird eine nicht standardisierte Sprachvarietät oder ein nicht standardisierter Wortschatz bezeichnet, der in einer beruflich, gesellschaftlich oder kulturell abgegrenzten Menschengruppe, einem bestimmten sozialen Milieu oder einer Subkultur („Szene“) verwendet wird.
 • Jargon adalah istilah khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Jargon biasanya tidak dipahami oleh orang dari bidang kehidupan yang lain. Misalkan "jargon komputer" berarti istilah-istilah yang berhubungan dengan komputer secara khusus dan hanya dipahami oleh orang-orang yang berhubungan dengan bidang komputer.
 • 隠語(いんご)とは、ある特定の専門家や仲間内だけで通じる言葉や言い回しや専門用語のことで、外部に秘密がもれないようにしたり、仲間意識を高めるために使われる。暗語(あんご)、集団語(しゅうだんご)などともいう。職業と結びついた物は業界用語とも呼ばれる。英語のジャーゴン(jargon)に相当し、用途やニュアンスによって使い分けられている。
 • Jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla (diferente de la lengua estándar) y a veces incomprensible para los hablantes de ésta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad .Normalmente, los términos usados en la jerga de grupos específicos son temporales (excepto las jergas profesionales), perdiéndose el uso poco tiempo después de ser adoptados.
 • 은어(隱語)는 한 무리의 사람들이 사용하는 고유의 언어로, 학생들이 사용하는 채팅언어나 디시인사이드나 2채널 용어가 그 예이다.은어는 사회 방언과 비슷한 개념이며, 사회 구성원들이 자신들의 사회상황에 맞추어 사용하는 언어가 마치 방언처럼 변함으로써 생겨나기도 하며, 인공어처럼 의도적으로 사회 바깥에서 알아들을 수 없도록, 마치 암호처럼 의도적으로 생성된 은어가 있다. 은어와 속어는 공통점이 많으나, 원칙적으로는 구분되어야 한다.
 • Een jargon is het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep mensen, de vaktaal, die voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen is.
 • Jargon, fikri, mesleki vb. ortaklık gösteren kişilerin kullandığı ortak ağız olarak tanımlanır. Genel olarak bu terim belli bir uğraş veya ilgiyi paylaşan kişilerin kullandığı dile karşılık gelir (Gençler, cerrahlar, Vikipedi yazarları, vb.). Bir jargonu oluşturan sözcükler o gruba ait olmayan bir kişi için anlaşılmaz gelebilir, veya yaygın sözcükler olmalarına rağmen tamamen farklı bir anlamda kullanılabilir.
 • Jargão é uma terminologia técnica ou dialeto comum a uma atividade ou grupo específico, comumente usada em grupos profissionais ou socioculturais.
 • Жарго́н (фр. jargon) — социолект; отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств, но не обладающий собственной фонетической и грамматической системой. Жаргонные слова или выражения называют «жаргонизмами».Часть жаргонной лексики — принадлежность не одной, а многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных групп.
 • Jargoia pertsona edo giza talde baten hizkera da, gremio edo herrikide batzuek erabilia. Condillac filosofoak 1782an "Zientzia bakoitzak bere hizkuntza behar du bere ideiak dituelako" esan zuen.Slang bezala, taldekideek askotan eztabaidatutako gaiak adierazteko erabiltzen da. Honek batzuetan taldekideak ez direnentzat ulergaitz bilakatzen du terminoa.
 • Под жаргон обикновено се разбира неформалното общуване и език, а в по-широк социолингвистичен смисъл - това е социален говор (понякога наричано и социален диалект) на лица, обединени от определена близост в професията, образованието, интересите, начина на живот и др., което ще рече, че може да става дума напр. за професионален жаргон, употребяващ специфични за дадена област термини, за групов жаргон, характерен за неформални социални образувания като ученици, студенти, войници и др.
 • A zsargon nem szleng vagy valamiféle csoportnyelv, hanem a társadalomban hierarchikusan elhelyezkedő csoportok olyan tudatos vagy nem tudatos beszédmódja, amely a társadalmi csoport, réteg tagjainak elzárkózási vagy az idetörekvők bekerülési szándékait szolgálja; azaz a zsargont használó személy a nyelvhasználatával (is) bizonyítani kívánja, hogy a számára vonatkozási csoportként funkcionáló közösség normarendszerének birtokában van.
 • Żargon – pejoratywnie nacechowana nazwa języka specjalnego. Ze względu na nacechowanie ekspresywne we współczesnej terminologii językoznawczej niemal całkowicie wyparta przez termin "slang". Zachowała się natomiast w języku potocznym, w którym określa się nią język specjalny, do którego ma się pogardliwy stosunek.Terminem "żargon" określa się mowę określonych grup społecznych, zwłaszcza gwary zawodowe – nie gwary terytorialne.
 • Jargon, technical terminology, or term of art, is "the technical terminology or characteristic idiom of a special activity or group." An industry term is a type of technical terminology that has a particular meaning within a specific industry.The philosopher Étienne Bonnot de Condillac observed in 1782 that "every science requires a special language because every science has its own ideas." As a rationalist member of the Enlightenment he continued, "It seems that one ought to begin by composing this language, but people begin by speaking and writing, and the language remains to be composed." Within each field, terms have one or more specific meanings that are not necessarily the same as those in common use.
 • Gergo (per certi versi analogo a slang, in inglese, e ad argot, in francese) è un termine usato comunemente per definire delle varietà di lingua che vengono utilizzate da specifici gruppi di persone e che si sono sensibilmente allontanate dalla lingua o dal dialetto parlato normalmente in zona.Generalmente ogni generazione o gruppo sociale sviluppa delle sue varietà di linguaggio, per il semplice fatto che i vari componenti parlano più spesso "tra loro" che "con gli altri", oppure perché essi deliberatamente intendono non farsi capire da chi non fa parte del gruppo.
rdfs:label
 • Jargon
 • Gergo
 • Jargoi
 • Jargon
 • Jargon
 • Jargon
 • Jargon
 • Jargon
 • Jargão
 • Jerga
 • Zsargon
 • Żargon
 • Жаргон
 • Жаргон
 • 隠語
 • 은어 (언어학)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of