L'expression numerus clausus provient du latin où elle signifie littéralement « nombre fermé ». Elle caractérise la limitation décidée par une autorité publique ou professionnelle, du nombre de personnes admises à concourir, à exercer une fonction ou un métier, à recevoir un grade, etc... Cette limitation, exprimée par la fixation d'un effectif limite est censée permettre le déploiement de moyens nécessaire et suffisant pour répondre aux besoins.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'expression numerus clausus provient du latin où elle signifie littéralement « nombre fermé ». Elle caractérise la limitation décidée par une autorité publique ou professionnelle, du nombre de personnes admises à concourir, à exercer une fonction ou un métier, à recevoir un grade, etc... Cette limitation, exprimée par la fixation d'un effectif limite est censée permettre le déploiement de moyens nécessaire et suffisant pour répondre aux besoins.
 • Numerus clausus е термин, обозначащ краен брой лица, които получават дадено право. Съвременната употреба на numerus clausus е най-често свързана с конкурси, които биват издържани от фиксиран брой лица, в противовес на конкурси, които биват издържани от всеки, получил фиксирана минимална оценка. Например, във Франция, за конкурсите за право на практикуване на лекарската професия, държавата обявява броя свободни места според нуждите си, и за издържали конкурса се считат кандидатите от този с най-добра оценка, до този, чиито пореден номер в класирането съвпада с броя обявени места. Numerus clausus се среща още в римското право. . На български Numerus clausus се среща и изразът ограничителна квота.В историята са познати и случаи, в които е налаган numerus clausus само за определени групи, на базата на предразсъдъци, за да се ограничи изкуствено тяхното участие в обществения живот. Такъв numerus clausus е еврейската квота, ограничаваща броя евреи, които е можело да се запишат в университетите, въвели такава ограничителна квота.Numerus clausus се налага законово. Често се налага ограничителна квота за упражняване на определена професия или дейност. Примерно българския Закон за нотариусите и нотариалната дейност предвижда на 10 хил. жители да има по 1 нотариус. Аналогично е положението и при съдебните изпълнители и т.н. Ограничителните квоти трябва много внимателно да се налагат защото ограничават права и като правило тяхното въвеждане следва да e изключително добре мотивирано и продиктувано от причини за опазване на важни държавни блага или за защита на значим обществен интерес. В Германия въвеждането на numerus clausus трябва да има конституционно основание, а не налагането да почива само на принципа на законност.
 • ヌメルス・クラウズス(ラテン語:Numerus Clausus:定員制限の意)とは、ドイツで導入された全国的な入学制限の制度のこと。アビトゥア資格を有するものは希望するあらゆる大学へ入学できるのだが、近年その希望者の増加に伴い、大学の学生収容能力を超えるところがでてきた。これに対処するために導入された大学入学の際の選抜がヌメルス・クラウズスである。主に人気の大学や分野(医学部、法学部等)に適用される。またヌメルス・クラウズス適用学科でも、定員数の一定の割合は外国人希望者用に割り当てられている。これは、外国人がドイツの総合大学で学ぶことを重視しているためである。
 • Numerus clausus ("closed number" in Latin) is one of many methods used to limit the number of students who may study at a university. In many cases, the goal of the numerus clausus is simply to limit the number of students to the maximum feasible in some particularly sought-after areas of studies.However, in some cases, numerus clausus policies were de facto religious or racial quotas, both in intent and function.
 • Numerus clausus latinezko esapidea da (euskaraz zenbaki itxia) eta pertsona multzo baten parte hartze edo sarrera mugatzen duen kopurua adierazten du.Gehienetan, hezkuntza arloan erabiltzen da. Adibidez, unibertsitate batean medikuntza ikasketak hasi nahi dituzten ikasle kopuruari buruz 200 numerus clausus bat ezar daiteke. Horrela egiten bada, irizpide batzuk ezarri beharko dira 200 ikaslerik "onenak" nortzuk diren ebazteko, ezarritako irizpideen arabera berrehun onenak nortzuk diren erabakitzeko. Berrehun horiek bakarrik onartuko dira fakultatean. Berrehun horietatik kanpoko beste guztiak ezin izango dira fakultatean matrikulatu.
 • Un numerus clausus (del llatí que significa literalment «nombre tancat») és el nombre de persones als que una cosa és concedida (per exemple l'autorització d'exercitar una funció, l'admissió a una prova, etc.), en un sistema on aquest nombre és limitat a un valor fix sigui quin sigui el nombre de pretendents (més que per un percentatge), i decidit per les autoritats en funció de les seves necessitats. El numerus clausus també pot referir-se a un nombre de categories limitat, és a dir, no necessàriament referit a nombres de persones, tot i que sol ser més emprada referint-se a nombres de persones.El numerus clausus és per exemple emprat en l'admissió als estudis mèdics a França, per definir el nombre de metges.El numerus clausus pot igualment ser emprat com a mesura discriminatòria en contra d'una categoria de persones només.
 • A numerus clausus (magyarul: zárt szám) az 1920. évi XXV. törvénycikk közkeletű elnevezése. A törvény alapján a „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjai csak a formálisan kimutatható számarányuknak megfelelő mértékben vehettek részt a felsőoktatásban.Az 1920-as törvény jogalkalmazói értelmezése arra helyezte a hangsúlyt, hogy a magyar állam a keresztény hitre tért zsidókat nem kereszténynek, hanem zsidónak tekinti akkor is, ha papírjaikon keresztény vallás szerepel „Ez a törvény elsőnek ütött rést a magyar zsidóság feltétel nélküli jogegyenlőségének és emancipációjának elvén.” „A numerus clausus-törvény a korai Horthy-korszak egyik első rendszabálya volt, és kulcsszerepet töltött be az új rendszer társadalmi bázisának alakításában. Igaz, nyolc évvel a törvény megalkotása után Bethlen István miniszterelnök keresztülvitte a zsidóellenes faji kvóta eltörlését az eredeti törvényből, de ezzel a zsidókvóta ügye nem jutott nyugvópontra. Majd egy évtized elmúltával már nem lehetett egyetlen újabb rendelkezéssel eltörölni a kvótarendszer politikai és pszichológiai következményeit. 1928-ra valamennyi egyetemen és minden értelmiségi szakmán belül kiépültek azok a fajvédő szervezetek, amelyek most már - Bethlennel is szembehelyezkedve - arra igyekeztek kényszeríteni az egyetemeket, hogy továbbra is a numerus clausus törvény eredeti - zsidóellenes - szellemében működjenek.”Tágabb értelemben a numerus clausus a zsidók egyetemi felvételét célzó korlátozásokat jelenti. A történelem során a világ számos országa bevezetett ilyet különböző időtartamokra, mint például Kanada egyes egyetemein az 1920-1940-es években, Németország 1933-ban, Oroszország 1887-1917 között, Románia 1926-ban, Lengyelország 1937-től (az 1923-as próbálkozást a Népszövetség meghiúsította), és az Amerikai Egyesült Államok az 1920-as években a Harvardon.A numerus clausus manapság egyes nyelveken többé-kevésbé eltérő fogalmakat fed, mint magyarul. Romániában a Ceaușescu-diktatúra idején meghatározták a felső oktatási intézményekbe felvehető magyar nemzetiségűek arányát. A németeknél például ma egyszerűen csak azt jelenti, hogy vannak olyan szakok is az egyetemeken, amelyekre nem korlátlan számban vesznek fel hallgatókat.
 • Numerus clausus, o númerus clausus, es una locución latina de uso actual, y frecuente, que podría traducirse como "relación cerrada", o "número limitado". Su significado actual es igual que el significado primitivo, y se usa para indicar que, ante una determinada lista o relación, bien de derechos, o de obligaciones, o bien de sujetos, etc., las normas que la regulan impiden que pueda alterarse dicha relación añadiendo una nueva unidad más, si es distinta de las predeterminadas inicialmente relacionadas.Es sinónimo de "cupo", aplicado a carreras o instituciones educativas.A sensu contrario, y para entender mejor su significado, remitimos a la expresión numerus apertus, cuyo significado es antónimo al de numerus clausus, y puede esclarecer su definición.
 • Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor vastgesteld aantal. Dit inperken kan nodig zijn als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle studenten aan te nemen die de opleiding willen volgen. Soms speelt ook een protectionistische reflex waarbij een beroepsgroep de instroom van nieuwe mensen ('concurrenten') probeert in te perken. Het is daarom niet altijd duidelijk wat de werkelijke reden voor de instelling van een numerus fixus is.De studenten kunnen op verschillende manieren worden geselecteerd, zoals op basis van een toelatingsexamen of de eindexamencijfers, of een (gewogen) loting. Het systeem van "Numerus fixus" wordt in Nederland gebruikt. Het kan zich in twee gevallen voordoen: Er zijn landelijk meer aanmeldingen voor een opleiding dan er plaatsen beschikbaar zijn: een opleidingsfixus. Er zijn meer aanmeldingen voor een opleiding bij één bepaalde instelling dan er plaatsen op die bepaalde instelling beschikbaar zijn, een instellingsfixus. In dit geval kunnen alle studenten de gewenste opleiding volgen, maar niet altijd aan de instelling van hun eerste keuze.In Nederland is vooral de studie geneeskunde berucht om haar numerus fixus. De oorsprong hiervan ligt in de jaren 60 van de twintigste eeuw, toen de bestaande universiteiten de toestroom van nieuwe studenten geneeskunde niet meer aankonden. In 2012 heeft het kabinet besloten om de numerus fixus voor de opleiding geneeskunde aan te passen en loting af te schaffen .Ook de studie bedrijfskunde heeft op enkele universiteiten een tijd lang een numerus fixus gekend. Tevens komt in het Hoger Beroepsonderwijs de numerus fixus voor.Inzet van een numerus fixus was in de praktijk lang beperkt tot bedrijfskundige opleidingen, de geesteswetenschappen en geneeskunde. Bij technische opleidingen werd geen numerus fixus toegepast. Sinds 2011 past ook de TU Delft een numerus fixus toe bij een beperkt aantal bacheloropleidingen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen.In Vlaanderen bestaan een numerus clausus.
 • Numerus clausus (łac. zamknięta liczba) – zasada ograniczania liczby studentów uniwersytetów, motywowana przyczynami politycznymi lub czysto praktycznymi, stosowana zarówno w okresie międzywojennym, jak i po drugiej wojnie światowej. Stosowano ją w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, na Węgrzech i w Rumunii.W Niemczech zasada ta była stosowana z powodów praktycznych, gdyż brakowało zarówno nauczycieli akademickich, jak i funduszy. W tej sytuacji starano się zwykle nie ograniczać liczby studentów nauk humanistycznych, natomiast na niektórych kierunkach, np. medycynie, stosowano numerus clausus, aby zapewnić wyższy poziom nauczania. W niektórych dyscyplinach zasada była ograniczona do wybranych uczelni.W okresie międzywojennym, szczególnie w Europie Wschodniej, zasada numerus clausus była stosowana w oparciu o religię, co w praktyce odnosiło się do kandydatów pochodzenia żydowskiego. Po drugiej wojnie światowej stosowano tę zasadę, preferując jednakże np. kandydatów pochodzenia robotniczo-chłopskiego w krajach komunistycznych czy mniejszości etniczne w USA.
 • Unter Numerus clausus, abgekürzt NC, Synonym Zulassungsbeschränkung, versteht man Einschränkungen der Zulassung an Schulen, Hochschulen und Universitäten.
 • Numerus clausus (lat., česky „uzavřený počet“) tradičně označuje maximální počty studentů přijímaných na univerzity. Obdobně se také používá pro kvóty ve svobodných povoláních a v jiných sférách veřejného života. V České republice si maximální počty studentů určuje každá vysoká škola sama, počty notářů a exekutorů stanoví ministerstvo spravedlnosti (ale např. v advokacii numerus clausus neplatí, zrušen byl už roku 1869).V historii byl numerus clausus zneužíván především vůči Židům, v mnoha případech bylo stanoveno, že jejich podíl na univerzitách nebo v provozování svobodných povolání musí odpovídat procentnímu zastoupení v celé populaci. V Rusku byla taková legislativní opatření zavedena tzv. májovými zákony už roku 1882, v Maďarsku, v Rumunsku a v Polsku v průběhu 20. let, v Německu v souvislosti s převzetím moci nacisty roku 1933 a v Československu až v průběhu tzv. druhé republiky v roce 1938. Neoficiálně se ovšem podobné kvóty vysokoškolských studentů založené na rase nebo náboženském vyznání objevily např. i ve Spojených státech amerických, prakticky až do 50. let je uplatňovaly prestižní univerzity z tzv. Ivy League na severovýchodě USA.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1749635 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5733 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 20 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108852271 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • numerus clausus
prop-fr:wiktionaryTitre
 • numerus clausus
 • numerus clausus
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'expression numerus clausus provient du latin où elle signifie littéralement « nombre fermé ». Elle caractérise la limitation décidée par une autorité publique ou professionnelle, du nombre de personnes admises à concourir, à exercer une fonction ou un métier, à recevoir un grade, etc... Cette limitation, exprimée par la fixation d'un effectif limite est censée permettre le déploiement de moyens nécessaire et suffisant pour répondre aux besoins.
 • ヌメルス・クラウズス(ラテン語:Numerus Clausus:定員制限の意)とは、ドイツで導入された全国的な入学制限の制度のこと。アビトゥア資格を有するものは希望するあらゆる大学へ入学できるのだが、近年その希望者の増加に伴い、大学の学生収容能力を超えるところがでてきた。これに対処するために導入された大学入学の際の選抜がヌメルス・クラウズスである。主に人気の大学や分野(医学部、法学部等)に適用される。またヌメルス・クラウズス適用学科でも、定員数の一定の割合は外国人希望者用に割り当てられている。これは、外国人がドイツの総合大学で学ぶことを重視しているためである。
 • Numerus clausus ("closed number" in Latin) is one of many methods used to limit the number of students who may study at a university. In many cases, the goal of the numerus clausus is simply to limit the number of students to the maximum feasible in some particularly sought-after areas of studies.However, in some cases, numerus clausus policies were de facto religious or racial quotas, both in intent and function.
 • Unter Numerus clausus, abgekürzt NC, Synonym Zulassungsbeschränkung, versteht man Einschränkungen der Zulassung an Schulen, Hochschulen und Universitäten.
 • Numerus clausus, o númerus clausus, es una locución latina de uso actual, y frecuente, que podría traducirse como "relación cerrada", o "número limitado".
 • Numerus clausus (łac. zamknięta liczba) – zasada ograniczania liczby studentów uniwersytetów, motywowana przyczynami politycznymi lub czysto praktycznymi, stosowana zarówno w okresie międzywojennym, jak i po drugiej wojnie światowej. Stosowano ją w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, na Węgrzech i w Rumunii.W Niemczech zasada ta była stosowana z powodów praktycznych, gdyż brakowało zarówno nauczycieli akademickich, jak i funduszy.
 • Un numerus clausus (del llatí que significa literalment «nombre tancat») és el nombre de persones als que una cosa és concedida (per exemple l'autorització d'exercitar una funció, l'admissió a una prova, etc.), en un sistema on aquest nombre és limitat a un valor fix sigui quin sigui el nombre de pretendents (més que per un percentatge), i decidit per les autoritats en funció de les seves necessitats.
 • Numerus clausus (lat., česky „uzavřený počet“) tradičně označuje maximální počty studentů přijímaných na univerzity. Obdobně se také používá pro kvóty ve svobodných povoláních a v jiných sférách veřejného života. V České republice si maximální počty studentů určuje každá vysoká škola sama, počty notářů a exekutorů stanoví ministerstvo spravedlnosti (ale např.
 • Numerus clausus latinezko esapidea da (euskaraz zenbaki itxia) eta pertsona multzo baten parte hartze edo sarrera mugatzen duen kopurua adierazten du.Gehienetan, hezkuntza arloan erabiltzen da. Adibidez, unibertsitate batean medikuntza ikasketak hasi nahi dituzten ikasle kopuruari buruz 200 numerus clausus bat ezar daiteke.
 • Numerus clausus е термин, обозначащ краен брой лица, които получават дадено право. Съвременната употреба на numerus clausus е най-често свързана с конкурси, които биват издържани от фиксиран брой лица, в противовес на конкурси, които биват издържани от всеки, получил фиксирана минимална оценка.
 • A numerus clausus (magyarul: zárt szám) az 1920. évi XXV. törvénycikk közkeletű elnevezése.
 • Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor vastgesteld aantal. Dit inperken kan nodig zijn als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle studenten aan te nemen die de opleiding willen volgen. Soms speelt ook een protectionistische reflex waarbij een beroepsgroep de instroom van nieuwe mensen ('concurrenten') probeert in te perken.
rdfs:label
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus
 • Numerus clausus (szkolnictwo wyższe)
 • Numerus fixus
 • ヌメルス・クラウズス
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of