Le GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) est un standard de communication sans fil basé sur le GSM, et développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.Il permet aux trains de communiquer avec les postes de régulation du trafic ferroviaire, aux agents de conduite, de circulation et de maintenance de communiquer entre eux en mode conférence (appels de groupe), et il autorise le support d'applications de type données comme l'ETCS.Les normes EIRENE - MORANE spécifient une utilisation fonctionnelle et sans coupure de communication en GSM-R jusqu'à une vitesse de déplacement du train de 500 km/h.Le GSM-R remplace, dans la plupart des pays où il est mis en service, des systèmes analogiques de liaison entre les postes de régulation et les trains, par exemple en France la radio sol-train.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) est un standard de communication sans fil basé sur le GSM, et développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.Il permet aux trains de communiquer avec les postes de régulation du trafic ferroviaire, aux agents de conduite, de circulation et de maintenance de communiquer entre eux en mode conférence (appels de groupe), et il autorise le support d'applications de type données comme l'ETCS.Les normes EIRENE - MORANE spécifient une utilisation fonctionnelle et sans coupure de communication en GSM-R jusqu'à une vitesse de déplacement du train de 500 km/h.Le GSM-R remplace, dans la plupart des pays où il est mis en service, des systèmes analogiques de liaison entre les postes de régulation et les trains, par exemple en France la radio sol-train.
 • GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway or GSM-Railway is an international wireless communications standard for railway communication and applications. A sub-system of European Rail Traffic Management System (ERTMS), it is used for communication between train and railway regulation control centres. The system is based on GSM and EIRENE – MORANE specifications which guarantee performance at speeds up to 500 km/h (310 mph), without any communication loss.
 • GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway, případně GSM-Railway je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Je součástí European Rail Traffic Management System (ERTMS), v němž se používá pro komunikaci mezi vlakem a dispečerskými centry řízení železnice. Systém je založen na specifikacích GSM a EIRENE – MORANE, které zaručují funkci při rychlostech do 500 km/h bez jakéhokoli výpadku komunikace.GSM-R je založeno na technologii GSM a ekonomicky profituje z jejího rozšíření, což umožňuje cenově příznivou digitální náhradu stávajících nekompatibilních analogových komunikačních sítí na železnici, a to kabelových i rádiových. V Evropě je zaznamenáno více než 35 takových systémů.Standard je výsledkem více než desetileté spolupráce mezi různými železničními společnostmi Evropy s cílem dosáhnout interoperability pomocí jediné komunikační platformy. GSM-R je součástí nového standardu European Rail Traffic Management System (ERTMS). Díky přenosu informace o návěstech přímo strojvedoucímu umožňuje zvýšení rychlosti vlaků i propustnosti tratí při vysokém stupni zabezpečení.Specifikace, založená na projektu MORANE (Mobile Radio for Railways Networks in Europe) financovaném Evropskou unií, byla dokončena v roce 2000. Je prosazována projektem ERTMS Mezinárodní železniční unie. GSM-R bylo zvoleno 38 státy celého světa, kromě členských států Evropské unie i státy v Asii, severní Africe a Austrálii. V Německu, Itálii a Francii má síť GSM-R mezi 3 a 4 tisíci základnových stanic. Ve Spojeném království se plánuje více než 14 000 km tratí vybavených GSM-R, přičemž 280 km už je v provozu.
 • El GSM-R (de « GSM-Railway », GSM-Ferrocarril ) és un sistema de comunicació digital sense fil desenvolupat específicament per a la comunicació ferroviària. Proveeix als trens de radiotelefonia i línia de dades.
 • GSM-R (GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM) – system łączności cyfrowej oparty na standardzie GSM,zaprojektowany dla potrzeb zapewnienia komunikacji (głos i dane) pomiędzy pracownikami firm zajmujących się transportem kolejowym.System opiera się na standardzie GSM, posiada jednak pewne rozszerzenia, dostosowane do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów.Pierwsze prace nad tym systemem zostały podjęte w 1993 roku, przezMiędzynarodową Unię Kolejową, która zainicjowała projekt EIRENE (European Integrated Railway radio Enhanced Network) i obecnie sprawuje kontrolę nad rozwojem specyfikacji.GSM-R jest częścią składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem kolejowym – ERTMS(ang. European Railway Traffic Management System), okazuje się jednak, że system zdobył też popularność w Azji i Afryce. W Polsce sieć telekomunikacyjna pracująca w tym standardzie jest wdrażana od roku 2008 przez Telekomunikację Kolejową. Od roku 2009 całość spraw związanych z wdrażaniem systemu GSM-R w Polsce przejęła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będąca wiodącym zarządcą infrastruktury kolejowej w Poslce.
 • El GSM-R (de «GSM-Railway», GSM-Ferrocarril) es un sistema de comunicación digital inalámbrico desarrollado específicamente para la comunicación ferroviaria. Provee a los trenes de radiotelefonía y línea de datos.
 • Global System for Mobile Communications - Rail(way) (GSM-R oder GSM-Rail) ist ein Mobilfunksystem, das auf dem weltweit dominierenden Funkstandard GSM aufbaut, jedoch für die Verwendung bei den Eisenbahnen angepasst wurde.
 • Il GSM-R (GSM-Railway, GSM ferroviario in italiano) è uno standard internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie.Usato principalmente per le comunicazioni fra treni e centri di controllo, è una parte dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System).Il GSM-R è basato sulla tecnologia GSM, così da beneficiare della sua economia di scala ed essere un'alternativa conveniente alle numerose e non interoperabili soluzioni alternative attualmente in uso (o usate in passato).Lo standard è il risultato di più di dieci anni di collaborazione fra le varie compagnie ferroviarie europee. È tuttora impiegato anche in Italia, dove la rete GSM-R è gestita da RFI.
 • GSM-R(Global System for Mobile communications - Railway)はGSMを基にした移動通信システムで国際標準のシステムである。GMS-RはERTMSのサブシステムでもあり、鉄道のコミュニケーションとアプリケーションのために特化した無線通信プラットフォームで、主に列車と指令所間の通信に用いられている。GMS-RのベースとなるGMSとEIRENE - MORANEでは、どのような通信でも損失なく、500km/hの速度でもそのパフォーマンスを保証している。
 • A Global System for Mobile Communications – Rail(way) (GSM-R vagy GSM-Rail) rendszer GSM900 technológián alapuló, kifejezetten vasúti felhasználásra szánt fejlesztés.A Siemens és a Nortel cég a két legfőbb támogatója és fejlesztője. A Nortel 2010-ben eladta ezen üzletágát az Ericsson és Kapsch cégeknek.Manapság a vasúttársaságok vagy analóg rendszerű rádiókapcsolatot, vagy a sínek mellé telepített kábeleken keresztüli kommunikációt használnak.Csak Európában mintegy 35 különböző vasúti rádiós rendszert üzemeltetnek. A Vasutak Nemzetközi Szövetsége az UIC (International Union of Railways) elindította az EIRENE nevű projektet, melynek keretében kifejlesztettek egy, az európai rendszerekkel kompatibilis új digitális vezetéknélküli átviteli szabványt.A GSM-R technológiát az Európai Unió által koordinált MORANE projekt keretein belül dolgozták ki. A fejlesztés során kialakított rendszer egyszerre alkalmas hang- és adatátvitelre, úgy alakították ki hogy megfeleljen a vasútüzemeltetés során felmerülő összes vezetéknélküli kommunikációs igénynek. A különböző digitális technológiák összehasonlítása után mintegy 32 európai vasúttársaság egy szándéknyilatkozatban (MoU – Memorandum of Understanding) rögzítette hogy elkötelezett a GSM-R rendszer bevezetése mellett.A GSM-R forgalomirányító rendszere kapcsolatot teremt a mozdonyvezetők, a pályán dolgozók és az állomások között. Biztonságosabbá és gördülékenyebbé teszi a vasúti forgalmat.Jelenleg Európában szinte minden ország különböző saját fejlesztésű vonatbefolyásoló rendszert használ, ez a nemrég csatlakozott kelet-európai országokkal több mint 20 különböző rendszert jelent. Az EU az egységes és átjárható vasutak megteremtése, a személyszállítás és teherszállítás hatékonyabbá tétele érdekében döntött arról hogy európában be kell vezetni az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert (ERTMS – European Rail Traffic Management System) amely a GSM-R-ből mint szabványos vezetéknélküli átviteli módból és az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerből (ETCS – European Train Control System) áll. Az egységes európai vasúti közlekedésirányítási rendszer bevezetése hosszú folyamat lesz, a fejlettebb tagországok várhatóan 2015-re fedik le vasúthálózataikat az ERTMS rendszerrel. A kevésbé fejlett keleteurópai országokban az EU jelentős támogatásokkal igyekszik ösztönözni mind a GSM-R mind az ETCS-2 szint kiépítését a nemzetközi szállítási folyosókon, korridorokon.A GSM-R technológia nem régen vált az Európai Unió által elfogadott vasúti kommunikációs szabvánnyá, és már kereskedelmi forgalomban is kapható. Az európai országok mellett Kína és India is a bevezetése mellett döntött. A Thales U.K. telekommunikációs cég a Nortel-lel közösen megbízást kapott a Csatorna-alagút London és Folkstone közti szakaszának digitális rádiós rendszerekkel történő felszerelésére. Ennek a hálózatnak megbízhatóan ki kell tudni szolgálni a Csalagúton áthaladó mozdonyok vezetőit, valamint az Eurostar szerelvényeken dolgozókat. 1999 folyamán – a világon elsőként – a Banverket társaság (Svédország) megrendelte a Siemens cégtől 7 elavult analóg kommunikációs rendszerének cseréjét GSM-R rendszerekre. 2005-ig a Siemens több, mint 800 rádióállomást telepített. A rendszer bevezetése egyaránt érinti a régi és az új – nagy sebességű – vasútvonalakat és biztosítja ezeken a Siemens által kifejlesztett szolgáltatásokat A Siemens és a Nortel most a nemzetközi GSM-R rendszeren dolgozik Európában és Ázsiában. Ez felöleli a francia, svéd, svájci, olasz, norvég, angol, német vonalakat. Néhány ázsiai vonalon is folyamatban van már a rendszer telepítése.
 • GSM-R (англ. Global System for Mobile communications — Railway) — подсистема ERTMS (European Rail Traffic Management System). GSM-R — беспроводная коммуникационная платформа для железных дорог реализованная на основе GSM.Предназначена для связи поездов с управляющими центрами, а также обеспечения работы приложений, управления трафиком. Гарантирует связь при скорости движения до 500 км/ч.
 • GSM-Rail (GSM-R) is een systeem voor radiocommunicatie voor spoorwegen. Het verzorgt het mobiele telefoonverkeer tussen bijvoorbeeld treindienstleiding en treinbestuurder of machinist. Waar het European Rail Traffic Management System niveau 2 of niveau 3 in gebruik is verzorgt GSM-R ook de communicatie voor de treinbeïnvloeding en seingeving.GSM-R is een onderdeel van het European Rail Traffic Management System (ERTMS), de Europese standaard voor treinbeïnvloeding en spoorwegseinen.In Nederland is sinds 17 september 2004 dekking over het gehele spoorwegnet. Tot september 2006 werd GSM-R in alle krachtvoertuigen ingebouwd, waarna het Telerailnet op 1 januari 2007 buiten dienst is gegaan. Het GSM-R-netwerk wordt in opdracht van spoorbeheerder ProRail beheerd door Mobirail, een samenwerkingsverband van Nokia Siemens Networks en KPN.GSM-R is gebaseerd op GSM, maar maakt gebruik van andere frequenties en heeft daarnaast extra functionaliteit, speciaal voor het gebruik in de spoorwegwereld. Het is dan ook onzichtbaar voor normale mobiele telefoons. De frequentieband die gebruikt wordt voor de uplink is 876–880 MHz en voor de downlink 921–925 MHz.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 975073 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23731 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 178 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110105131 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • Kapsch
 • Selex
prop-fr:lang
 • de
 • en
prop-fr:texte
 • Kapsch
 • Selex
prop-fr:trad
 • Kapsch Gruppe
 • SELEX Sensors and Airborne Systems
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le GSM-R (Global System for Mobile communications - Railways) est un standard de communication sans fil basé sur le GSM, et développé spécifiquement pour les applications et les communications ferroviaires.Il permet aux trains de communiquer avec les postes de régulation du trafic ferroviaire, aux agents de conduite, de circulation et de maintenance de communiquer entre eux en mode conférence (appels de groupe), et il autorise le support d'applications de type données comme l'ETCS.Les normes EIRENE - MORANE spécifient une utilisation fonctionnelle et sans coupure de communication en GSM-R jusqu'à une vitesse de déplacement du train de 500 km/h.Le GSM-R remplace, dans la plupart des pays où il est mis en service, des systèmes analogiques de liaison entre les postes de régulation et les trains, par exemple en France la radio sol-train.
 • GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway or GSM-Railway is an international wireless communications standard for railway communication and applications. A sub-system of European Rail Traffic Management System (ERTMS), it is used for communication between train and railway regulation control centres. The system is based on GSM and EIRENE – MORANE specifications which guarantee performance at speeds up to 500 km/h (310 mph), without any communication loss.
 • El GSM-R (de « GSM-Railway », GSM-Ferrocarril ) és un sistema de comunicació digital sense fil desenvolupat específicament per a la comunicació ferroviària. Proveeix als trens de radiotelefonia i línia de dades.
 • El GSM-R (de «GSM-Railway», GSM-Ferrocarril) es un sistema de comunicación digital inalámbrico desarrollado específicamente para la comunicación ferroviaria. Provee a los trenes de radiotelefonía y línea de datos.
 • Global System for Mobile Communications - Rail(way) (GSM-R oder GSM-Rail) ist ein Mobilfunksystem, das auf dem weltweit dominierenden Funkstandard GSM aufbaut, jedoch für die Verwendung bei den Eisenbahnen angepasst wurde.
 • GSM-R(Global System for Mobile communications - Railway)はGSMを基にした移動通信システムで国際標準のシステムである。GMS-RはERTMSのサブシステムでもあり、鉄道のコミュニケーションとアプリケーションのために特化した無線通信プラットフォームで、主に列車と指令所間の通信に用いられている。GMS-RのベースとなるGMSとEIRENE - MORANEでは、どのような通信でも損失なく、500km/hの速度でもそのパフォーマンスを保証している。
 • GSM-R (англ. Global System for Mobile communications — Railway) — подсистема ERTMS (European Rail Traffic Management System). GSM-R — беспроводная коммуникационная платформа для железных дорог реализованная на основе GSM.Предназначена для связи поездов с управляющими центрами, а также обеспечения работы приложений, управления трафиком. Гарантирует связь при скорости движения до 500 км/ч.
 • GSM-Rail (GSM-R) is een systeem voor radiocommunicatie voor spoorwegen. Het verzorgt het mobiele telefoonverkeer tussen bijvoorbeeld treindienstleiding en treinbestuurder of machinist.
 • Il GSM-R (GSM-Railway, GSM ferroviario in italiano) è uno standard internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie.Usato principalmente per le comunicazioni fra treni e centri di controllo, è una parte dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System).Il GSM-R è basato sulla tecnologia GSM, così da beneficiare della sua economia di scala ed essere un'alternativa conveniente alle numerose e non interoperabili soluzioni alternative attualmente in uso (o usate in passato).Lo standard è il risultato di più di dieci anni di collaborazione fra le varie compagnie ferroviarie europee.
 • GSM-R (GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM) – system łączności cyfrowej oparty na standardzie GSM,zaprojektowany dla potrzeb zapewnienia komunikacji (głos i dane) pomiędzy pracownikami firm zajmujących się transportem kolejowym.System opiera się na standardzie GSM, posiada jednak pewne rozszerzenia, dostosowane do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów.Pierwsze prace nad tym systemem zostały podjęte w 1993 roku, przezMiędzynarodową Unię Kolejową, która zainicjowała projekt EIRENE (European Integrated Railway radio Enhanced Network) i obecnie sprawuje kontrolę nad rozwojem specyfikacji.GSM-R jest częścią składową Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem kolejowym – ERTMS(ang.
 • GSM-R, Global System for Mobile Communications – Railway, případně GSM-Railway je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Je součástí European Rail Traffic Management System (ERTMS), v němž se používá pro komunikaci mezi vlakem a dispečerskými centry řízení železnice.
 • A Global System for Mobile Communications – Rail(way) (GSM-R vagy GSM-Rail) rendszer GSM900 technológián alapuló, kifejezetten vasúti felhasználásra szánt fejlesztés.A Siemens és a Nortel cég a két legfőbb támogatója és fejlesztője.
rdfs:label
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-R
 • GSM-Rail
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of