En botanique, un ovaire est la partie inférieure du carpelle qui forme une cavité close abritant les ovules, dans une loge unique (ovaire uniloculaire) ou plusieurs loges séparées (ovaire pluriloculaire).C'est l'ovaire qui, après maturation, donne les fruits : orange, grain de raisin, banane, gousse du petit pois ou des haricots en grain, haricot vert…Dans le cas des faux-fruits, telles pommes, poires et fraises, d'autres parties de la fleur, dont le réceptacle floral, participent à la formation du fruit.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En botanique, un ovaire est la partie inférieure du carpelle qui forme une cavité close abritant les ovules, dans une loge unique (ovaire uniloculaire) ou plusieurs loges séparées (ovaire pluriloculaire).C'est l'ovaire qui, après maturation, donne les fruits : orange, grain de raisin, banane, gousse du petit pois ou des haricots en grain, haricot vert…Dans le cas des faux-fruits, telles pommes, poires et fraises, d'autres parties de la fleur, dont le réceptacle floral, participent à la formation du fruit.
 • Het vruchtbeginsel of ovarium is een onderdeel van de stamper van een bloem. De stamper is de binnenste krans van de bloem. Een stamper bestaat uit een stempel, stijl en vruchtbeginsel en kan opgebouwd zijn uit één of meer vruchtbladen (carpellen). De vaatbundel in het vruchtbeginsel wordt de chalaza genoemd. In het vruchtbeginsel zitten één of meer zaadknoppen, die met de zaadstreng (funiculus), ook wel navelstreng genoemd, vastzitten aan één of meer zaadlijsten, ook wel placenta genoemd. De zaadknoppen kunnen wandstandig, randstandig, hoekstandig (Narcis), vrij in het midden, vrij op de bodem (basaal), rechtopstaand (basaal) of hangend aan de top geplaatst zijn. Een zaadlijst is de vergroeiing van de twee bladrandhelften van het vruchtblad.Zo wordt er gesproken van één-, twee-, en driehokkige vruchtbeginsels. Het vruchtbeginsel kan boven- (hypogynisch), tussen-, onderstandig (epigynisch) of perigynisch zijn. Bij een onderstandig vruchtbeginsel zijn de kelkbladen, kroonbladen en meeldraden aan de bovenkant van het vruchtbeginsel ingeplant. Zijn deze aan de onderkant ingeplant dan wordt dat een bovenstandig vruchtbeginsel genoemd. Een onderstandig vruchtbeginsel is oorspronkelijk uit een bovenstandig vruchtbeginsel ontstaan, waarbij de bloembodem om het vruchtbeginsel naar boven is gegroeid. Op de foto van de kievitsbloem (Fritillaria meleagris) zijn 2 bloembladen en een meeldraad verwijderd om een beter zicht te krijgen op de bloemonderdelen. Deze bloem heeft een bovenstandig vruchtbeginsel, dat uit drie hokken bestaat. Daarnaast een foto van de witte bes dat een onderstandig vruchtbeginsel heeft.
 • In the flowering plants, an ovary is a part of the female reproductive organ of the flower or gynoecium. Specifically, it is the part of the pistil which holds the ovule(s) and is located above or below or at the point of connection with the base of the petals and sepals. The pistil may be made up of one carpel or of several fused carpels (e.g. tricarpel), and therefore the ovary can contain part of one carpel or parts of several fused carpels. In this picture of a zucchini the petals and sepals are above the ovary and such a flower is said to have an inferior ovary; also referred to as epigynous. Above the ovary is the style and the stigma, which is where the pollen lands and germinates to grow down through the style to the ovary, and, for each individual pollen grain, to fertilize one individual ovule. Some wind pollinated flowers have much reduced and modified ovaries.
 • Obulutegia, landare angiospermoetan, karpelo batek, bere ertzak elkarri soldatuta, edo zenbait karpelok, elkarren artean soldatuta, eratzen duten ontzitxoa da, pistiloaren oinean dagoena. Obuluak, obulutegi barneko lokuluetan kokatzen dira. Polinizazioa gertatu ondoren eraldatu egiten da: obuluak hazi bihurtzen dira eta obulutegia fruitu. Landare gimnospermoetan, aldiz, ez da obulutegirik, eta kanpoaldeko zulogune batzuetan daude gordeta obuluak.
 • За́вязь — термин морфологии растений; замкнутое полое вместилище, нижняя вздутая часть пестика обоеполого или женского цветка. Завязь содержит надёжно защищённые семяпочки. После оплодотворения завязь превращается в плод, внутри которого находятся семена, развившиеся из семязачатков.Завязь выполняет функцию влажной камеры, предохраняющей семязачатки от высыхания, колебания температуры и поедания их насекомыми.Завязь и рыльце пестика, которое служит для улавливания пыльцы, соединяются столбиком (если в цветке несколько пестиков, их верхние суженные части называют стилодиями).Завязь может быть одно- или многогнёздной (в последнем случае она разделена перегородками на гнёзда; иногда гнёзда разделяются ложными перегородками).По типу расположения в цветке завязи называются: Верхняя (свободная) завязь — прикрепляется основанием к цветоложу, не срастаясь ни с какими частями цветка (в этом случае цветок называют подпестичным или околопестичным). Нижняя завязь — находится под цветоложем, остальные части цветка прикрепляются у её вершины (в этом случае цветок называют надпестичным). Полунижняя завязь — срастается с другими частями цветка, гипантием или цветоложем, но не у самого верха, верхушка её остается свободной (в этом случае цветок называют полунадпестичным).↑ ↑ ↑
 • Yumurtalık, Ovaryum olarak da bilinir, dişi organda stilusun alt tarafında bulunan ve bir veya daha çok sayıda tohum taslağı taşıyan şişkin parça.
 • Zalążnia (ovarium) – rozszerzona, dolna część słupka kwiatowego (pistillum) u roślin okrytonasiennych. Powstaje w wyniku zrośnięcia jednego lub więcej owocolistków, tworzących ściany komory zalążniowej. Zalążnia w słupku zbudowanym z jednego owocolistka jest zawsze jednokomorowa. Jeśli owocolistków jest więcej, ale zrastają się brzegami – także tworzą komorę pojedynczą. Jeśli brzegi owocolistków wchodzą do wnętrza, a ściany zalążni powstają w wyniku zrastania się ich zewnętrznych części to zalążnia może być wielokomorowa lub może zawierać niepełne przegrody. Jeśli to nie brzegi owocolistków, a wybujałe tkanki wyrastające z ich ścian dzielą komorę zalążni – nazywane są one fałszywymi przegrodami (np. u kapustowatych). Zalążnia utworzona z więcej niż jednego owocolistka nazywana bywa cenokarpem. W wyniku zrastania się owocolistków (zarówno pojedynczych, jak i wielu), ich górna powierzchnia staje się wewnętrzną ścianą zalążni. Nierzadko owocolistki zrastają się w dolnej części słupka, tworzącej zalążnię, podczas gdy wyżej rozchylają się tworząc odrębne szyjki i znamiona.Na wewnętrznych ścianach owocolistków znajduje się jeden lub wiele zalążków. Powstawać mogą albo na brzegach owocolistków (submarginalnie) albo na ich powierzchni (laminalnie) z wyniosłości zwanej łożyskiem (placenta), przez które przechodzą wiązki przewodzące. U niektórych grup systematycznych roślin (u sandałowców) następuje daleko posunięta redukcja budowy i integracja zalążków z zalążnią, np. u gałecznicowatych redukcja integumentów i łożyska prowadzi do tego, że komórki macierzyste makrospor osadzone są po prostu w ścianie zalążni. W zależności od umieszczenia względem brzegów owocolistka i liczby komór zalążni wyróżnia się następujące sposoby osadzenia zalążków: brzeżne – rozwijają się na brzegach owocolistków w zalążni jednokomorowej, kątowe – wyrastają na brzegach owocolistków w zalążni wielokomorowej, ścienne – rozwijają się na wewnętrznej ścianie zalążni, osiowe – znajdują się na kolumience wyrastającej z dna zalążni jednokomorowej, powstałej ze zrośnięcia dolnych (nasadowych) brzegów owocolistków.W zależności od położenia zalążni względem dna kwiatowego wyróżnia się słupek górny, górny kołozalążniowy lub dolny. W czasie zapylania kwiatu łagiewka pyłkowa rośnie na wewnętrznej powierzchni zalążni, zwykle wzdłuż łożyska, dochodząc do wierzchołka zalążka. Z chwilą zapłodnienia zalążek rozwija się w nasiono, a zalążnia bierze udział w tworzeniu owocu – z jej ścian powstaje owocnia.=== Przypisy ===
 • 씨방(―房, ovary)은 속씨식물의 암술이 주머니모양으로 되어 속에 밑씨를 품고 있는 부분이며 익으면 열매가 되는 곳이다.
 • Als Fruchtknoten oder Ovar bezeichnet man in der Botanik den bauchigen Teil des Stempels, in dem sich die Samenanlage mit den Eizellen befindet. Einen Fruchtknoten gibt es nur bei Bedecktsamern.
 • En botànica, a les plantes amb flor, l'ovari és la part inferior del carpel que conté els òvuls, es tracta d'una cavitat tancada que pot estar subdividida, llavors es parla d'ovari bilocular (dues cavitats), trilocular (tres cavitats), tetralocular (quatre cavitats) o plurilocular. Algunes plantes anemòfiles tenen els ovaris molt reduïts i modificats, atès que en no intervenir animals a la pol·linització no són necessaris elements que els atreguin.Després de la pol·linització l'ovari creix fins a formar el fruit mentre que els òvuls passen a ser les llavors. En el cas de les infrutescències, com el gerd o l'ananàs, hi ha altres parts de les flors de la inflorescència que participen en la formació de fruit.
 • En botánica el ovario es una parte del gineceo, que contiene a los óvulos a fecundar. El ovario está formado de una o más hojas modificadas que reciben el nombre de carpelos que representan los macrosporófilos. Adentro hay una o más cavidades, llamadas, "lóculos" que contienen a los óvulos en espera de ser fecundados y así de transformarse en simiente; el ovario está destinado a trasformarse en fruto. Los óvulos se insertan dentro del ovario en una zona de la placenta. Dentro de los óvulos (que representan a los macrosporangios) se desarrollará la macrospora (n) de la cual por mitosis sucesivas se formará el gametófito femenino (saco embrionario). Por encima del ovario se posicionan los estilos y los estigmas.Una de las terminologías de descripción del ovario se refieren al punto de inserción sobre el receptáculo (donde las otras partes florales (periantio y androceo) se unen y se fijan a la superficie del ovario. Si el ovario se sitúa arriba del punto de inserción, será súpero; si es por debajo, ínfero. ovario súpero: el ovario se encuentra sobre el receptáculo y sobre el punto de inserción de las otras partes florales. Es un receptáculo cónico o convexo, donde el ovario será la parte alta de la flor. Los sépalos, pétalos y los estambres se insertarán a la base del ovario. En este caso la flor se define hipogina. Los frutos derivados de un ovario súpero pueden ser por ej. Hypericum calycinum, drupas... ovario ínfero: se halla debajo de los otros verticilos sobre un receptáculo bien cóncavo, donde sépalos, pétalos, estambres están insertos arriba del ovario. Una flor con ovario ínfero se llama epigina. Los ovarios ínferos originan falsos frutos (ej. pomo, cinorrodio, Fuchsia) donde el receptáculo es otra parte floral participando en la constitución del fruto. ovario semiínfero o medio: se localiza en posición media más o menos circundando al receptáculo.El receptáculo será plano y, sépalos, pétalos, estambres están insertos en la base del hipanto. Son flores periginas. En algunas clasificaciones esta tipología no se reconoce habiendo muchas posiciones intermedias entre súpero e ínfero. La posición del ovario es determinante en el desarrollo sucesivo del fruto: si el ovario se une con la pared interna del receptáculo, se define "ínfero"; si no se dice "súpero". En el primer caso se desarrollará un falso fruto derivado del crecimiento del ovario y del receptáculo; en el segundo se desarrolla un fruto propiamente dicho, en su formación no participa el receptáculo.
 • Em botânica, o ovário é uma parte do gineceu, que contém os óvulos a serem fecundados, constituindo a sua parte inferior. O ovário é formado por uma ou mais folhas modificadas que recebem o nome de carpelos que representam os macrosporófilos, que poderão ser livres ou fundidos.Dentro do ovário há uma ou mais cavidades denominadas "lóculos" que contêm os óvulos em espera para serem fecundados e assim transformarem-se em sementes; o ovário está destinado a transformar-se em fruto. Os óvulos inserem-se dentro do ovário em uma zona da placenta.Dentro dos óvulos (que representam aos macrosporângios) desenvolver-se-á o macrósporo (n) do qual por mitoses sucessivas formar-se-á o gametófito feminino (óvulo).Abaixo do ovário posicionam-se os estiletes e os estigmas.Uma das terminologias de descrição do ovário refere-se ao ponto de inserção sobre o receptáculo (onde as outras partes florais (perianto e androceu) se unem e se fixam à superfície do ovário, como abaixo: Ovário súpero: o ovário encontra-se sobre o receptáculo e sobre o ponto de inserção das outras partes florais. É um receptáculo cónico ou convexo, onde o ovário será a parte alta da flor. As sépalas, pétalas e os estames inserir-se-ão na base do ovário. Neste caso a flor diz-se hipógina. Os frutos derivados de um ovário súpero podem ser, por exemplo, Hypericum calycinum, drupas… Ovário ínfero: encontra-se abaixo dos outros verticilos sobre um receptáculo bem côncavo, onde as sépalas, pétalas, e estames estão inseridos acima do ovário. Uma flor com ovário ínfero diz-se epígena. Os ovários ínferos originam falsos frutos (ex. pomo, Fuchsia) onde o receptáculo é outra parte floral participando na constituição do fruto. Ovario semi-ínfero: localiza-se em posição média mais ou menos circundando o receptáculo.O receptáculo será plano e, sépalas, pétalas, e estames estão inseridos na base do hipanto. São flores períginas. Em algumas classificações esta tipología não se reconhece, existindo muitas posições intermédias entre súpero e ínfero.A posição do ovário é determinante no desenvolvimento subsequente do fruto: se o ovário se une com a parede interna do receptáculo, define-se "ínfero"; se não diz-se "súpero". No primeiro caso desenvolver-se-á um falso fruto derivado do crescimento do ovário e do receptáculo; no segundo desenvolve-se um fruto propriamente dito, em sua formação não participa o receptáculo.
 • In botanica l'ovario è una parte del gineceo, quella che contiene gli ovuli da fecondare e ne costituisce la parte inferiore.
 • Semeník (ovarium) je část samičího květu rostlin. Je to zduřelá část pestíku, kde je na semenici umístěno jedno nebo více vajíček. Na semeník navazuje čnělka zakončena bliznou. Někdy přisedá semeník přímo na bliznu např. u máku. Semeník mají pouze rostliny krytosemenné.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65953 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 31 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103132382 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En botanique, un ovaire est la partie inférieure du carpelle qui forme une cavité close abritant les ovules, dans une loge unique (ovaire uniloculaire) ou plusieurs loges séparées (ovaire pluriloculaire).C'est l'ovaire qui, après maturation, donne les fruits : orange, grain de raisin, banane, gousse du petit pois ou des haricots en grain, haricot vert…Dans le cas des faux-fruits, telles pommes, poires et fraises, d'autres parties de la fleur, dont le réceptacle floral, participent à la formation du fruit.
 • Obulutegia, landare angiospermoetan, karpelo batek, bere ertzak elkarri soldatuta, edo zenbait karpelok, elkarren artean soldatuta, eratzen duten ontzitxoa da, pistiloaren oinean dagoena. Obuluak, obulutegi barneko lokuluetan kokatzen dira. Polinizazioa gertatu ondoren eraldatu egiten da: obuluak hazi bihurtzen dira eta obulutegia fruitu. Landare gimnospermoetan, aldiz, ez da obulutegirik, eta kanpoaldeko zulogune batzuetan daude gordeta obuluak.
 • Yumurtalık, Ovaryum olarak da bilinir, dişi organda stilusun alt tarafında bulunan ve bir veya daha çok sayıda tohum taslağı taşıyan şişkin parça.
 • 씨방(―房, ovary)은 속씨식물의 암술이 주머니모양으로 되어 속에 밑씨를 품고 있는 부분이며 익으면 열매가 되는 곳이다.
 • Als Fruchtknoten oder Ovar bezeichnet man in der Botanik den bauchigen Teil des Stempels, in dem sich die Samenanlage mit den Eizellen befindet. Einen Fruchtknoten gibt es nur bei Bedecktsamern.
 • In botanica l'ovario è una parte del gineceo, quella che contiene gli ovuli da fecondare e ne costituisce la parte inferiore.
 • Semeník (ovarium) je část samičího květu rostlin. Je to zduřelá část pestíku, kde je na semenici umístěno jedno nebo více vajíček. Na semeník navazuje čnělka zakončena bliznou. Někdy přisedá semeník přímo na bliznu např. u máku. Semeník mají pouze rostliny krytosemenné.
 • Het vruchtbeginsel of ovarium is een onderdeel van de stamper van een bloem. De stamper is de binnenste krans van de bloem. Een stamper bestaat uit een stempel, stijl en vruchtbeginsel en kan opgebouwd zijn uit één of meer vruchtbladen (carpellen). De vaatbundel in het vruchtbeginsel wordt de chalaza genoemd. In het vruchtbeginsel zitten één of meer zaadknoppen, die met de zaadstreng (funiculus), ook wel navelstreng genoemd, vastzitten aan één of meer zaadlijsten, ook wel placenta genoemd.
 • En botánica el ovario es una parte del gineceo, que contiene a los óvulos a fecundar. El ovario está formado de una o más hojas modificadas que reciben el nombre de carpelos que representan los macrosporófilos. Adentro hay una o más cavidades, llamadas, "lóculos" que contienen a los óvulos en espera de ser fecundados y así de transformarse en simiente; el ovario está destinado a trasformarse en fruto. Los óvulos se insertan dentro del ovario en una zona de la placenta.
 • За́вязь — термин морфологии растений; замкнутое полое вместилище, нижняя вздутая часть пестика обоеполого или женского цветка. Завязь содержит надёжно защищённые семяпочки.
 • In the flowering plants, an ovary is a part of the female reproductive organ of the flower or gynoecium. Specifically, it is the part of the pistil which holds the ovule(s) and is located above or below or at the point of connection with the base of the petals and sepals. The pistil may be made up of one carpel or of several fused carpels (e.g. tricarpel), and therefore the ovary can contain part of one carpel or parts of several fused carpels.
 • Zalążnia (ovarium) – rozszerzona, dolna część słupka kwiatowego (pistillum) u roślin okrytonasiennych. Powstaje w wyniku zrośnięcia jednego lub więcej owocolistków, tworzących ściany komory zalążniowej. Zalążnia w słupku zbudowanym z jednego owocolistka jest zawsze jednokomorowa. Jeśli owocolistków jest więcej, ale zrastają się brzegami – także tworzą komorę pojedynczą.
 • Em botânica, o ovário é uma parte do gineceu, que contém os óvulos a serem fecundados, constituindo a sua parte inferior. O ovário é formado por uma ou mais folhas modificadas que recebem o nome de carpelos que representam os macrosporófilos, que poderão ser livres ou fundidos.Dentro do ovário há uma ou mais cavidades denominadas "lóculos" que contêm os óvulos em espera para serem fecundados e assim transformarem-se em sementes; o ovário está destinado a transformar-se em fruto.
 • En botànica, a les plantes amb flor, l'ovari és la part inferior del carpel que conté els òvuls, es tracta d'una cavitat tancada que pot estar subdividida, llavors es parla d'ovari bilocular (dues cavitats), trilocular (tres cavitats), tetralocular (quatre cavitats) o plurilocular.
rdfs:label
 • Ovaire (botanique)
 • Fruchtknoten
 • Obulutegi (botanika)
 • Ovari (botànica)
 • Ovario (botanica)
 • Ovario (botánica)
 • Ovary (botany)
 • Ovário (botânica)
 • Semeník
 • Vruchtbeginsel
 • Yumurtalık (bitki)
 • Zalążnia
 • Завязь
 • 씨방
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of