L'Ontario (en anglais [ ɒn.ˈtɛə.rioʊ ]) est la province la plus peuplée du Canada, comptant 13,5 millions d'habitants en 2012. Elle se trouve dans la partie centre-est du pays et a pour capitale Toronto (également la plus grande ville canadienne), située au sud de la province.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Ontario (en anglais [ ɒn.ˈtɛə.rioʊ ]) est la province la plus peuplée du Canada, comptant 13,5 millions d'habitants en 2012. Elle se trouve dans la partie centre-est du pays et a pour capitale Toronto (également la plus grande ville canadienne), située au sud de la province. Vers le sud et le sud-ouest, le territoire de la province partage une longue frontière avec les États-Unis (États du Minnesota, du Michigan, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et de New York), dont une grande partie est constituée par les lacs Supérieur, Huron, Érié et Ontario. À l'ouest, la province est bordée par le Manitoba tandis qu'à l'est, elle partage une frontière avec le Québec.Ottawa, capitale fédérale du Canada, se situe sur son territoire, à la confluence de la rivière des Outaouais. Si le sud est très urbanisé avec la Golden Horseshoe, le nord et l'ouest de la province sont en revanche assez ruraux. C'est la deuxième province la plus riche du pays après l'Alberta ; si elle était indépendante, elle serait la 20e puissance économique du monde, devant la Suisse.Sa superficie est du même ordre de grandeur que celle de l'Égypte.
 • Ontario tartomány Kanada délkeleti részében. Kanada legnépesebb tartománya, területét tekintve pedig Quebec után - a kanadai territóriumokat nem számítva - a második legnagyobb.Fővárosa Toronto, Kanada legnagyobb városa, de Ontarióban van a kanadai szövetségi állam fővárosa, Ottawa is. A tartomány népessége a kanadai statisztikai hivatal 2008 januári becslése szerint 12 861 940, Kanada teljes népességének több, mint egyharmada. Területe 1 076 395 km² (Magyarország tizenkétszer férne el benne), szárazföldi területe 917 741 km², édesvízi területe 158 654 km². Bővelkedik vízterületekben, nevét is az Ontario-tóról kapta. (A tó neve a huron ontarí:io szókapcsolatból származik, amelynek jelentése „nagy tó”, vagy az irokéz skanadario - vagyis „szép víz” - szókapcsolatból.)Egyike Kanada alapító tartományainak (Quebeckel, Új-Brunswickkal és Új-Skóciával együtt). Kanada legjelentősebb ipari tartománya, amely 2004-ben a teljes kanadai ipari termelés 52%-át adta.
 • Ontàrio és una de les 10 províncies del Canadà. La seva capital és Toronto i Ottawa, la capital nacional, també hi està localitzada. Ontàrio és la província més poblada del Canadà amb més de 12 milions de persones que representen el 39% de la població total del país.En aquesta província es localitzen tant la major ciutat canadenca, Toronto, com Ottawa, la capital del país. També és la segona major província del país en termes d'àrea, només per darrere de Quebec. La regió sud d'Ontàrio és el punt més meridional de tot Canadà.La principal font d'ingressos d'Ontàrio és la indústria. El valor dels productes industrials produïts en Ontàrio és major que la suma del valor total dels productes industrials fabricats en totes les altres províncies i territoris del Canadà. La força de la seua indústria manufacturera li va valdre el sobrenom de Manufacturing Heartland of Canada (Cor Industrial del Canadà). La província destaca principalment per la seva forta indústria automobilística —la més competitiva de tot el continent americà a excepció de l'Estat americà de Michigan. Altres fonts importants d'ingressos són el turisme i la prestació de serveis financers i immobiliaris.L'origen del seu nom deriva del llac del mateix nom, el llac Ontàrio, nom donat pels iroquesos, que significa "llac bell" o "aigües brillants". Ontàrio va ser colonitzat inicialment pels francesos, passant a formar part de la colònia francesa del Canadà, una de les províncies colonials de Nova França, que llavors incloïa la regió sud de les actuals províncies canadenques d'Ontàrio i de Quebec.En 1763, el Regne Unit va annexionar Canadà. En tres dècades, els anglòfons es van convertir en majoria en el sud-oest de la colònia, motiu pel qual el Regne Unit va decidir dividir la colònia en dues en 1791. Ambdues divisions van ser reunides novament en 1840, en una única província del Canadà. Amb la formació de la Confederació del Canadà, el dia 1 de juliol de 1867, la província del Canadà va ser definitivament separada en dues, en les actuals províncies d'Ontàrio i de Quebec. En els seus inicis una potència agrària, Ontàrio va passar a ser un gran centre industrial al començament del segle XX, i es va convertir en el principal centre econòmic del país durant les dècades de 1960 i de 1970.
 • オンタリオ州英: Province of Ontario仏: Province de l'Ontarioモットー: "Ut Incepit Fidelis Sic Permanet"(Loyal she began, loyal she remains)オンタリオ州の位置オンタリオ州(英: Province of Ontario、仏: Province de l'Ontario)は、カナダの州の1つ。カナダの州の中では最も人口が多く、国全体の人口の約3分の1がこの州に集まっており、カナダの政治経済の中心となっている。カナダ中東部に位置し、州都はカナダ最大の都市トロント。連邦政府の首都オタワも当州内にある。
 • O Ontário (em inglês: Ontario) é uma das dez províncias do Canadá. O Ontário é a mais populosa província do país. Cerca de um terço da população canadense vive em Ontário. A maior cidade canadense, Toronto, bem como a capital nacional do país, Ottawa, estão localizados em Ontário. A região sul do Ontário é o ponto mais meridional de todo o Canadá.A principal fonte de renda do Ontário é a manufatura. O valor dos produtos industrializados produzidos no Ontário é maior do que a soma do valor total dos produtos industrializados fabricados em todas as outras províncias e territórios do Canadá. A força da indústria de manufatura do Ontário rendeu à província o cognome de Manufacturing Heartland of Canada (Coração Industrial do Canadá). A província destaca-se principalmente pela sua forte indústria automobilística - a mais forte de todo o continente americano, com exceção do estado americano de Michigan. Outras fontes importantes de renda são o turismo e a prestação de serviços financeiros e imobiliários.A origem de seu nome deriva do lago do mesmo nome, Lago Ontário, que vem da palavra Skanadario, nome dado pelos iroqueses ao lago, que significa "belo lago", "águas brilhantes", "rochas ao topo" ou "próximo às águas". O Ontário foi inicialmente colonizado pelos franceses, fazendo parte da colônia francesa de Canadá, uma das províncias coloniais da Nova França, que então incluía a região sul das atuais províncias canadenses de Ontário e de Quebec.Em 1763, o Reino Unido anexou o Canadá. Em três décadas, anglófonos tornaram-se maioria no sudoeste da colônia, motivo pela qual o Reino Unido decidiu dividir a colônia em duas em 1791. Ambas as divisões foram reunidas novamente em 1840, em uma única província do Canadá. Com a independência do Canadá, em 1 de julho de 1867, a província do Canadá foi definitivamente separada em duas, nas atuais províncias de Ontário e de Quebec. Inicialmente uma potência agrária, o Ontário tornou-se um grande polo industrial no início do século XX, e tornou-se o principal polo econômico do país durante a década de 1960 e de 1970.
 • Ontario adalah sebuah provinsi di Kanada yang terbanyak penduduknya dan wilayah terluas kedua. Dia terletak di Kanada bagian timur-tengah. Ibu kotanya adalah Toronto. Ottawa, ibu kota Kanada, juga terletak di sini. Ontario memiliki populasi 12.449.502 (pada 1 Januari 2005), merupakan 37,9% dari total populasi Kanada.
 • Ontario (pronunciado en inglés [ɒn'tɛəɹi.oʊ], en francés [ɔ̃taʀjo] y en español [on'taɾjo]; abreviado con frecuencia ON u ONT) es una de las diez provincias de Canadá, y la más poblada del país (más de un tercio de la población canadiense vive en Ontario). En ella se localizan la mayor ciudad canadiense, Toronto, y Ottawa, la capital. También es la segunda mayor provincia del país en términos de área, sólo por detrás de Quebec. La región sur de Ontario es el punto más meridional de todo Canadá.La principal fuente de ingresos de Ontario es la industria. El valor de los productos industriales producidos en Ontario es mayor que la suma del valor total de los productos industriales fabricados en todas las otras provincias y territorios de Canadá. La fuerza de su industria manufacturera le valió el apodo de Manufacturing Heartland of Canada (Corazón Industrial de Canadá).La provincia destaca principalmente por su fuerte industria automovilística —la más competitiva de todo el continente americano a excepción de Míchigan de los Estados Unidos. Otras fuentes importantes de ingresos son el turismo y la prestación de servicios financieros e inmobiliarios.El origen de su nombre deriva del lago del mismo nombre, el lago Ontario, nombre dado por los iroqueses, que significa "lago hermoso" o "aguas brillantes". Ontario fue colonizado inicialmente por los franceses, pasando a formar parte de la colonia francesa de Canadá, una de las provincias coloniales de Nueva Francia, que entonces incluía la región sur de las actuales provincias canadienses de Ontario y de Quebec.En 1763, el Reino de Gran Bretaña anexó Canadá. En tres décadas, los anglófonos se convirtieron en mayoría en el suroeste de la colonia, motivo por el cual el Reino Unido decidió dividir la colonia en dos en 1791. Ambas divisiones fueron reunidas nuevamente en 1840, en una única provincia de Canadá. Con la independencia de Canadá, el 1 de julio de 1867, la provincia de Canadá fue definitivamente separada en dos, en las actuales provincias de Ontario y de Quebec. En sus inicios una potencia agraria, Ontario pasó a ser un gran centro industrial a comienzos del siglo XX, y se convirtió en el principal centro económico del país durante las décadas de 1960 y de 1970.En agosto de 2006, residían en la provincia 12.792.619 ontarienses (término usado por Radio Canada Internacional en español basado en "quebequense") (habitantes de Ontario), lo que representa aproximadamente el 37,9% de la población total canadiense, repartidos por un área de 1.076.395 km².
 • Ontario [ɒnˈtɛɹi.oʊ] ist eine Provinz im Südosten Kanadas. Sie ist die bevölkerungsreichste und nach Québec die flächenmäßig zweitgrößte Provinz (Nunavut und die Nordwest-Territorien sind zwar größer, aber keine Provinzen). Ontario grenzt an die Provinzen Manitoba im Westen und Québec im Osten sowie an fünf US-Bundesstaaten im Süden.Hauptstadt Ontarios und gleichzeitig größte Stadt des Landes ist Toronto. Ottawa, die Hauptstadt Kanadas, befindet sich im Osten an der Grenze zu Québec. Im Gegensatz zu vielen anderen Flächenstaaten existiert kein gesonderter Hauptstadtdistrikt. Bei der Volkszählung 2006 wurden 12.160.282 Einwohner gezählt, was 38,5 % der Bevölkerung Kanadas entspricht.
 • L'Ontario è una delle dieci province del Canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in Ontario). In questa provincia si trovano sia la più grande città del Canada, Toronto, che Ottawa, la capitale. È anche la seconda provincia in termini di superficie, subito dopo il Québec. La regione meridionale dell'Ontario è il punto più meridionale di tutto il Canada.La principale fonte di reddito è l'industria. Il valore della produzione industriale dell'Ontario è maggiore della somma del valore totale di quella di tutte le altre province e territori del Canada. La forza della sua industria manifatturiera le ha fatto guadagnare il nome di Cuore industriale del Canada. La provincia si distingue per la sua forte industria automobilistica. Altre importanti fonti di entrate sono il turismo e i servizi finanziari e immobiliari.L'origine del suo nome deriva dal Lago Ontario, nome dato dagli Irochesi che significa "acque luminose". L'Ontario fu originariamente colonizzato dai francesi, diventando parte della colonia del Canada, una delle province coloniali della Nuova Francia, che successivamente incluse la parte meridionale delle attuali province canadesi dell'Ontario e del Quebéc.Nel 1763, il Regno Unito annesse il Canada. In tre decenni la regione sud-ovest divenne a maggioranza anglofona, motivo per cui il Regno Unito decise di dividere la colonia in due nel 1791. Entrambe le colonie si riunirono nuovamente nel 1840 nell'unica provincia del Canada. Con l'indipendenza, il 1º luglio 1867, la provincia del Canada venne definitivamente separata in due, nelle attuali province dell'Ontario e del Québec. Inizialmente provincia prevalentemente rurale ed agraria, l'Ontario divenne un importante centro industriale nei primi anni del XX secolo, assumendo il ruolo di principale centro economico del paese a partire dagli anni 1960.Nell'agosto 2006 risiedevano in Ontario 12.792.619 abitanti, che rappresentavano circa il 37,9% del totale della popolazione canadese, sparsi su una superficie di 1.076.395 km².La sua parte nord-orientale è inclusa nella regione territoriale detta del Canada francese.
 • Ontario, Kanada'nın en kalabalık ve ikinci en büyük eyaletidir. Kanada'nın doğu-orta kısmında Doğu Kanada bölgesinde yer alır. Başkenti, aynı zamanda ülkenin en kalabalık kenti olan Toronto'dur. Federal başkent olan Ottawa da, Ontario eyâletinde yer almaktadır. Ontario 13,505,900 nüfusa sahiptir (2011 itibariyle) ve bu sayı Kanada'nın toplam nüfusunun yaklaşık %40'ını temsil eder. Bunun yanında, her yıl Kanada'ya göçmen olarak gelen yaklaşık 300.000 kişinin %53'ü yaşamak için Ontario'yu tercih etmektedir. Eyaletin yüzölçümü ise 1.076.395 km²'dir.
 • Ontario – prowincja Kanady. Ontario jest najludniejszą i najprężniejszą ekonomicznie częścią Kanady. W granicach Ontario znajduje się stolica Kanady Ottawa, największe miasto Kanady Toronto, a także największa aglomeracja tzw. Golden Horseshoe. W 1855 stacjonujący tam żołnierze angielskiej armii wymyślili hokej na lodzie.
 • Онтарио (на английски: Ontario) е най-населената провинция в Канада, както и втората по площ след Квебек. Има население от 12 686 952 жители (2006) и обща площ от 1 076 395 км². Столица на Онтарио е Торонто, който е и най-големият град в Канада.
 • Ontario /ɒnˈtɛərioʊ/ is one of the ten provinces of Canada, located in east-central Canada. It is Canada's most populous provinceby a large margin, accounting for nearly 40% of all Canadians, and is the second largest province in total area. Ontario is fourth largest in total area when the territories of the Northwest Territories and Nunavut are included.It is home to the nation's capital city, Ottawa, and the nation's most populous city, Toronto.Ontario is bordered by the province of Manitoba to the west, Hudson Bay and James Bay to the north, and Quebec to the east, and to the south by the U.S. states of Minnesota, Michigan, New York, Ohio and Pennsylvania. All but a small part of Ontario's 2,700 km (1,678 mi) border with the United States follows inland waterways: from the west at Lake of the Woods, eastward along the major rivers and lakes of the Great Lakes/Saint Lawrence River drainage system. These are the Rainy River, the Pigeon River, Lake Superior, the St. Marys River, Lake Huron, the St. Clair River, Lake St. Clair, the Detroit River, Lake Erie, the Niagara River, Lake Ontario and along the St. Lawrence River from Kingston, Ontario, to the Quebec boundary just east of Cornwall, Ontario.Ontario is sometimes conceptually divided into two regions, Northern Ontario and Southern Ontario. The great majority of Ontario's population and its arable land is located in the south. In contrast, the larger, northern part of Ontario is sparsely populated.
 • Ontario is een provincie van Canada. De provincie ligt in het hart van Canada, met als hoofdstad Toronto. Het is de dichtstbevolkte streek van het land met 12.686.952 inwoners (2006) en beslaat 1.076.395 km². Ontario, dat zijn naam dankt aan het Ontariomeer, is economisch verreweg de belangrijkste provincie van het land. Ontario was in 1867 één van de vier originele provincies van de Confederatie Canada.Aan de noordzijde wordt de provincie begrensd door Hudsonbaai. Ten westen ervan ligt Manitoba, en ten zuiden de Amerikaanse staten Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, en New York. In het oosten wordt Ontario begrensd door Quebec.
 • Ontario je nejlidnatější a druhá největší z deseti kanadských provincií.Jméno provincie „Ontario“ je irokézského původu a znamená „nádherné jezero“ (myšleno Ontarijské jezero). Hlavním městem provincie je Toronto (cca 2,5 milionu obyvatel), ale na území Ontaria se nachází také hlavní město Kanady – Ottawa. K 1. červenci 2005 měla provincie 12 541 419 obyvatel, což představuje 37,9 % kanadské populace. Ontario má rozlohu 1 076 395 čtverečních kilometrů. Ontario je na severu ohraničeno Hudsonovým zálivem a Jamesovým zálivem, na východě provincií Québec, na západě provincií Manitoba a na jihu americkými státy Minnesota, Michigan, Ohio, Pensylvánie a New York. Dlouhá hranice Ontaria se Spojenými státy je tvořena takřka bezvýhradně jezery a řekami. Tedy i hraniční přechody do USA jsou často tvořeny mosty.
 • Онта́рио (англ. Ontario [ɒnˈtɛəri.oʊ]) — провинция, расположенная в центральной части Канады, самая населённая и вторая по площади, после Квебека (Нунавут и Северо-Западные территории крупнее, но они провинциями не являются). Онтарио граничит с провинциями Манитоба на западе, Квебек на востоке, и с американскими штатами Миннесота, Мичиган, Огайо, Пенсильвания (по озеру Эри) и Нью-Йорк на юге. Границы Онтарио с США в большей части естественны, и проходят начиная от Лесного озера, по четырём Великим озёрам: Верхнему, Гурону, Эри и Онтарио, затем вдоль реки Святого Лаврентия, вблизи Корнуолла. Онтарио — единственная провинция, граничащая с Великими озёрами.Её столицей является город Торонто, крупнейший город Канады. Оттава, столица Канады, тоже находится в Онтарио. Согласно переписи 2006 года, в Онтарио 12 160 282 жителей, что составляет 38,5 % населения страны.Площадь — 1 076 395 км². Государственным языком является английский.Органом местной законодательной власти является парламент, избираемый всеобщим прямым голосованием граждан по мажоритарной системе. По результатам выборов 2003 г. и 2007 г. большинство мест в парламенте Онтарио принадлежит партии Либералов, которая сформировала правительство во главе с премьером Кэтлин Уинн.
 • 온타리오 주(영어: Province of Ontario, 프랑스어: Province de l'Ontario)는 캐나다의 정치, 경제의 핵심을 이루는 주이다. 주도는 토론토이다. 캐나다의 수도인 오타와도 온타리오 주의 동쪽에 위치해 있다.남쪽으로 온타리오 호, 휴런 호, 슈피리어 호의 3개 호수를 통해 미국의 뉴욕 주, 오하이오 주, 미시간 주, 미네소타 주의 4개 주와, 동쪽으로 퀘벡 주, 서쪽으로 매니토바 주와 경계를 접한다.현재 온타리오 주의 주지사는 자유당의 캐슬린 윈이 2013년 2월 11일부터 맡고 있다.
 • Ontario Kanadako 10 probintzietako bat da. Herrialdearen erdi-hegoaldean dago.Hiriburua Toronto da. Horrez gain, hiri nagusiak Ottawa, Hamilton, Kingston eta Sudbury dira.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 6562 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 23270 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 249 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110624650 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:abréviationPostale
 • ON
prop-fr:annéePop
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:blason
 • Coat of Arms of Ontario.png
prop-fr:capitale
prop-fr:cp
 • K L M N P
prop-fr:dateAdmission
 • 1867 (xsd:integer)
prop-fr:de
 • de l'
prop-fr:devise
 • Ut incepit fidelis sic permanet
prop-fr:domaineInternet
 • .on.ca
prop-fr:drapeau
 • Flag of Ontario.svg
prop-fr:fuseauHoraire
 • -5 (xsd:integer)
prop-fr:gentilé
 • Ontarien, Ontarienne
prop-fr:imageloc
 • Ontario in Canada.svg
prop-fr:langue(s)_
 • De facto : Anglais
 • De jure : Aucune
prop-fr:latitude
 • 50.700000 (xsd:double)
prop-fr:longitude
 • -86.050000 (xsd:double)
prop-fr:nom
 • Ontario
prop-fr:plusGrandeVille
prop-fr:population
 • 13505900 (xsd:integer)
prop-fr:populationRang
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:pourcentageEau
 • 14.700000 (xsd:double)
prop-fr:premierMinistre
prop-fr:rangAdmission
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:siègesCommunes
 • 106 (xsd:integer)
prop-fr:siègesSénat
 • 24 (xsd:integer)
prop-fr:superficie
 • 1076395 (xsd:integer)
prop-fr:superficieEau
 • 158654 (xsd:integer)
prop-fr:superficieRang
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:superficieTerre
 • 917741 (xsd:integer)
prop-fr:titrePlusGrandeVille
prop-fr:titreViceRoi
 • Lieutenant-gouverneur
prop-fr:viceRoi
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'Ontario (en anglais [ ɒn.ˈtɛə.rioʊ ]) est la province la plus peuplée du Canada, comptant 13,5 millions d'habitants en 2012. Elle se trouve dans la partie centre-est du pays et a pour capitale Toronto (également la plus grande ville canadienne), située au sud de la province.
 • オンタリオ州英: Province of Ontario仏: Province de l'Ontarioモットー: "Ut Incepit Fidelis Sic Permanet"(Loyal she began, loyal she remains)オンタリオ州の位置オンタリオ州(英: Province of Ontario、仏: Province de l'Ontario)は、カナダの州の1つ。カナダの州の中では最も人口が多く、国全体の人口の約3分の1がこの州に集まっており、カナダの政治経済の中心となっている。カナダ中東部に位置し、州都はカナダ最大の都市トロント。連邦政府の首都オタワも当州内にある。
 • Ontario adalah sebuah provinsi di Kanada yang terbanyak penduduknya dan wilayah terluas kedua. Dia terletak di Kanada bagian timur-tengah. Ibu kotanya adalah Toronto. Ottawa, ibu kota Kanada, juga terletak di sini. Ontario memiliki populasi 12.449.502 (pada 1 Januari 2005), merupakan 37,9% dari total populasi Kanada.
 • Ontario – prowincja Kanady. Ontario jest najludniejszą i najprężniejszą ekonomicznie częścią Kanady. W granicach Ontario znajduje się stolica Kanady Ottawa, największe miasto Kanady Toronto, a także największa aglomeracja tzw. Golden Horseshoe. W 1855 stacjonujący tam żołnierze angielskiej armii wymyślili hokej na lodzie.
 • Онтарио (на английски: Ontario) е най-населената провинция в Канада, както и втората по площ след Квебек. Има население от 12 686 952 жители (2006) и обща площ от 1 076 395 км². Столица на Онтарио е Торонто, който е и най-големият град в Канада.
 • 온타리오 주(영어: Province of Ontario, 프랑스어: Province de l'Ontario)는 캐나다의 정치, 경제의 핵심을 이루는 주이다. 주도는 토론토이다. 캐나다의 수도인 오타와도 온타리오 주의 동쪽에 위치해 있다.남쪽으로 온타리오 호, 휴런 호, 슈피리어 호의 3개 호수를 통해 미국의 뉴욕 주, 오하이오 주, 미시간 주, 미네소타 주의 4개 주와, 동쪽으로 퀘벡 주, 서쪽으로 매니토바 주와 경계를 접한다.현재 온타리오 주의 주지사는 자유당의 캐슬린 윈이 2013년 2월 11일부터 맡고 있다.
 • Ontario Kanadako 10 probintzietako bat da. Herrialdearen erdi-hegoaldean dago.Hiriburua Toronto da. Horrez gain, hiri nagusiak Ottawa, Hamilton, Kingston eta Sudbury dira.
 • O Ontário (em inglês: Ontario) é uma das dez províncias do Canadá. O Ontário é a mais populosa província do país. Cerca de um terço da população canadense vive em Ontário. A maior cidade canadense, Toronto, bem como a capital nacional do país, Ottawa, estão localizados em Ontário. A região sul do Ontário é o ponto mais meridional de todo o Canadá.A principal fonte de renda do Ontário é a manufatura.
 • Ontario tartomány Kanada délkeleti részében. Kanada legnépesebb tartománya, területét tekintve pedig Quebec után - a kanadai territóriumokat nem számítva - a második legnagyobb.Fővárosa Toronto, Kanada legnagyobb városa, de Ontarióban van a kanadai szövetségi állam fővárosa, Ottawa is. A tartomány népessége a kanadai statisztikai hivatal 2008 januári becslése szerint 12 861 940, Kanada teljes népességének több, mint egyharmada.
 • L'Ontario è una delle dieci province del Canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in Ontario). In questa provincia si trovano sia la più grande città del Canada, Toronto, che Ottawa, la capitale. È anche la seconda provincia in termini di superficie, subito dopo il Québec. La regione meridionale dell'Ontario è il punto più meridionale di tutto il Canada.La principale fonte di reddito è l'industria.
 • Ontario /ɒnˈtɛərioʊ/ is one of the ten provinces of Canada, located in east-central Canada. It is Canada's most populous provinceby a large margin, accounting for nearly 40% of all Canadians, and is the second largest province in total area.
 • Ontario [ɒnˈtɛɹi.oʊ] ist eine Provinz im Südosten Kanadas. Sie ist die bevölkerungsreichste und nach Québec die flächenmäßig zweitgrößte Provinz (Nunavut und die Nordwest-Territorien sind zwar größer, aber keine Provinzen). Ontario grenzt an die Provinzen Manitoba im Westen und Québec im Osten sowie an fünf US-Bundesstaaten im Süden.Hauptstadt Ontarios und gleichzeitig größte Stadt des Landes ist Toronto. Ottawa, die Hauptstadt Kanadas, befindet sich im Osten an der Grenze zu Québec.
 • Ontario je nejlidnatější a druhá největší z deseti kanadských provincií.Jméno provincie „Ontario“ je irokézského původu a znamená „nádherné jezero“ (myšleno Ontarijské jezero). Hlavním městem provincie je Toronto (cca 2,5 milionu obyvatel), ale na území Ontaria se nachází také hlavní město Kanady – Ottawa. K 1. červenci 2005 měla provincie 12 541 419 obyvatel, což představuje 37,9 % kanadské populace. Ontario má rozlohu 1 076 395 čtverečních kilometrů.
 • Ontàrio és una de les 10 províncies del Canadà. La seva capital és Toronto i Ottawa, la capital nacional, també hi està localitzada. Ontàrio és la província més poblada del Canadà amb més de 12 milions de persones que representen el 39% de la població total del país.En aquesta província es localitzen tant la major ciutat canadenca, Toronto, com Ottawa, la capital del país. També és la segona major província del país en termes d'àrea, només per darrere de Quebec.
 • Ontario (pronunciado en inglés [ɒn'tɛəɹi.oʊ], en francés [ɔ̃taʀjo] y en español [on'taɾjo]; abreviado con frecuencia ON u ONT) es una de las diez provincias de Canadá, y la más poblada del país (más de un tercio de la población canadiense vive en Ontario). En ella se localizan la mayor ciudad canadiense, Toronto, y Ottawa, la capital. También es la segunda mayor provincia del país en términos de área, sólo por detrás de Quebec.
 • Ontario is een provincie van Canada. De provincie ligt in het hart van Canada, met als hoofdstad Toronto. Het is de dichtstbevolkte streek van het land met 12.686.952 inwoners (2006) en beslaat 1.076.395 km². Ontario, dat zijn naam dankt aan het Ontariomeer, is economisch verreweg de belangrijkste provincie van het land. Ontario was in 1867 één van de vier originele provincies van de Confederatie Canada.Aan de noordzijde wordt de provincie begrensd door Hudsonbaai.
 • Ontario, Kanada'nın en kalabalık ve ikinci en büyük eyaletidir. Kanada'nın doğu-orta kısmında Doğu Kanada bölgesinde yer alır. Başkenti, aynı zamanda ülkenin en kalabalık kenti olan Toronto'dur. Federal başkent olan Ottawa da, Ontario eyâletinde yer almaktadır. Ontario 13,505,900 nüfusa sahiptir (2011 itibariyle) ve bu sayı Kanada'nın toplam nüfusunun yaklaşık %40'ını temsil eder.
 • Онта́рио (англ. Ontario [ɒnˈtɛəri.oʊ]) — провинция, расположенная в центральной части Канады, самая населённая и вторая по площади, после Квебека (Нунавут и Северо-Западные территории крупнее, но они провинциями не являются). Онтарио граничит с провинциями Манитоба на западе, Квебек на востоке, и с американскими штатами Миннесота, Мичиган, Огайо, Пенсильвания (по озеру Эри) и Нью-Йорк на юге.
rdfs:label
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario
 • Ontario (provincie)
 • Ontàrio
 • Ontário
 • Онтарио
 • Онтарио
 • オンタリオ州
 • 온타리오 주
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:city of
is dbpedia-owl:country of
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:district of
is dbpedia-owl:eastPlace of
is dbpedia-owl:ground of
is dbpedia-owl:headquarter of
is dbpedia-owl:isPartOf of
is dbpedia-owl:location of
is dbpedia-owl:locationCountry of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:northPlace of
is dbpedia-owl:northWestPlace of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:predecessor of
is dbpedia-owl:province of
is dbpedia-owl:recordedIn of
is dbpedia-owl:region of
is dbpedia-owl:regionServed of
is dbpedia-owl:residence of
is dbpedia-owl:sourceCountry of
is dbpedia-owl:sourceRegion of
is dbpedia-owl:sourceState of
is dbpedia-owl:southEastPlace of
is dbpedia-owl:southPlace of
is dbpedia-owl:southWestPlace of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:state of
is dbpedia-owl:successor of
is dbpedia-owl:westPlace of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:adresse of
is prop-fr:aireDiffusion of
is prop-fr:après of
is prop-fr:avant of
is prop-fr:dateDeCréation of
is prop-fr:emplacement of
is prop-fr:enregistréLieu of
is prop-fr:lieu of
is prop-fr:lieuDeDécès of
is prop-fr:lieuDeMort of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:lieuxD'activité of
is prop-fr:localisation of
is prop-fr:location of
is prop-fr:obtenteur of
is prop-fr:pays of
is prop-fr:pays1NomSubdivision of
is prop-fr:paysD'origine of
is prop-fr:paysDeNaissance of
is prop-fr:prov of
is prop-fr:province of
is prop-fr:region of
is prop-fr:régime of
is prop-fr:région of
is prop-fr:régions of
is prop-fr:résidence of
is prop-fr:siege of
is prop-fr:situation of
is prop-fr:siège of
is prop-fr:siège(ville)_ of
is prop-fr:siègeSocial of
is prop-fr:stade of
is prop-fr:stadium of
is prop-fr:subdivision of
is prop-fr:subdivisionNom of
is prop-fr:subdivisionsTerritoriales of
is prop-fr:tenant of
is prop-fr:usine of
is prop-fr:ville of
is prop-fr:villeDeLicence of
is prop-fr:villeDeNaissance of
is prop-fr:zoneD'influence of
is prop-fr:état of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of