Le salaire minimal, alias salaire minimum, est la rémunération minimale qu'un employeur doit attribuer à un employé pour un travail.Des abattements au salaire minimal sont parfois prévus par des dispositifs législatifs ou réglementaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le salaire minimal, alias salaire minimum, est la rémunération minimale qu'un employeur doit attribuer à un employé pour un travail.Des abattements au salaire minimal sont parfois prévus par des dispositifs législatifs ou réglementaires.
 • Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.Binnen de Europese Unie hebben 20 van de 27 lidstaten een minimumloon. De zeven EU-landen die geen minimumloon kennen zijn Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Italië en Cyprus. Deze landen laten met onder meer Noorwegen en Zwitserland de bepaling van een minimumloon over aan werkgevers- en werknemersorganisaties.
 • O Salário mínimo é o mais baixo valor de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho. Apesar de existir em praticamente todos os países do mundo, existem diversas opiniões sobre as vantagens e desvantagens do salário mínimo. Os defensores dizem que ele aumenta o nível de vida dos trabalhadores e reduz a pobreza. Os opositores dizem que, se for alto o suficiente para ser eficaz, ele aumenta o desemprego, especialmente entre os trabalhadores com produtividade inferior (devido à inexperiência ou deficiência), prejudicando assim os trabalhadores menos qualificados para o benefício dos mais qualificados..
 • Ein Mindestlohn ist ein in der Höhe festgelegtes kleinstes rechtlich zulässiges Arbeitsentgelt. Die Festsetzung erfolgt durch eine gesetzliche Regelung, durch eine Festschreibung in einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag oder implizit durch das Verbot von Lohnwucher. Eine Mindestlohnregelung kann sich auf den Stundensatz oder den Monatslohn bei Vollzeitbeschäftigung beziehen. Neben nationalen Mindestlöhnen gibt es auch regionale Varianten, die sich z. B. auf Bundesstaaten oder Städte beziehen. Eine weitere Erscheinungsform sind branchenspezifische Mindestlöhne.1896 gab es in Neuseeland erste Gesetze zur Lohnschlichtung, aber noch keine festgelegten Mindestlöhne. 1938 wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika nationale Mindestlöhne eingeführt, mit der Begründung, die weißen Arbeitnehmer vor den damals als minderwertig angesehenen Schwarzen zu schützen. Das Jahr vor der Einführung des Mindestlohns war dann auch das letzte Jahr, in dem die Arbeitslosigkeit der Schwarzen niedriger war als die der Weißen. Eine 1970 von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) beschlossene Absichtserklärung zur Einführung von Verfahren zur vertraglichen Festlegung von Mindestlöhnen haben bis Anfang des 21. Jahrhunderts 51 der 181 ILO-Mitgliedsstaaten ratifiziert.Nach einer Statistik der ILO gibt es in über 90 % ihrer Mitgliedstaaten Mindestlöhne.Branchenspezifische Mindestlöhne und ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn werden unter sozial- und arbeitsmarktpolitischen Aspekten in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert. Ein Hauptargument für Mindestlöhne ist die Verbesserung der Einkommenssituation von Beschäftigten im Niedriglohnsektor, ein Hauptargument dagegen ist der mögliche Verlust von Arbeitsplätzen. Die Wirkung von Mindestlöhnen auf das Beschäftigungsniveau ist umstritten. Maßgeblich für die möglichen Auswirkungen ist dabei die Höhe des Mindestlohns in Relation zum allgemeinen Lohnniveau.
 • 最低賃金(さいていちんぎん, Minimum wage)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最賃(さいちん)と略される。
 • Минималната работна заплата (МРЗ) е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си. Формира се непазарно (не под влиянието на търсенето и предлагането), а административно от държавата.Много от поддръжниците на минималната заплата твърдят, че тя е въпрос на социална справедливост, която помага да се намали експлоатацията и да осигури на работниците всичко, което смятат, че им е базисно необходимо.
 • Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику и за который работник может законно продать свой труд.МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение).Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума.Конвенцию Международной организации труда/ООН № 131 «О минимальной заработной плате, 1970» исполняют не все страны (Minimum Wage Fixing Convention, 1970).
 • El salari mínim interprofessional (SMI) o quantia retributiva mínima és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, sigui quina sigui la seva feina, edat o sexe, i tant si és un tipus de treball jornaler, fix, temporal o eventual. És doncs un concepte legal, independent del que les lleis d'oferta i demanda determinarien en un mercat totalment lliure. En general s'expressa en unitats monetàries cobrades netes per dia de treball o per mensualitat, i només en certs casos, com els empleats de la llar, en unitats monetàries per hora de treball. A Espanya actualment el regula el Reial Decret 2030/2009, segons el qual en 2010 és de 21'11 €/dia i 633,30 €/mes. Cap treballador pot tenir un salari inferior a aquest sense que els signants del contracte caiguin en un delicte. A la Catalunya Nord (França), el salari minim legal és de 1.343'77 €/mes.No tots els països tenen lleis que regulen el salari mínim. I no tots els que tenen un salari mínim establert n'asseguren el compliment, en aquests el sou mínim real és de facto menor que el legal a causa dels que no compleixen la llei i no són buscats ni penats per no fer-ho.
 • Minimální mzda je nejnižší možná mzda, kterou je povinen zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytovat zaměstnanci za práci.
 • A minimálbér (a magyar jogi szaknyelvben „kötelező legkisebb munkabér”) olyan napi, heti vagy havi munkabér, melyet a munkaadó köteles a munkavállaló számára hivatalosan, legálisan megfizetni munkaviszonya alatt. Azaz a minimálbér a legalacsonyabb, államilag megkövetelt munkadíj, amelyet egy bejelentett munkavállaló kaphat. Globálisan elterjedt forma, azonban mértéke és alkalmazásmódja eltérő, helyi jogszabályok, törvények szabályozzák.Megítélése is eltérő: a támogatók szerint a minimálbér segít az életszínvonalat növelni, csökkenti a szegénységet és a vállalkozásokat még hatékonyabb működésre sarkalja. A minimálbért ellenzők szerint a mértéke gyakran túl magas ahhoz, hogy puszta hatékonyság-növeléssel kitermelhető legyen, így sokszor elbocsátásokhoz vezet, azaz növeli a munkanélküliséget. Különösen az alulképzett és hátrányos helyzetű munkavállalók számára hátrányos, akik ezzel kiszorulnak a legális munkaerőpiacról. Gyakorlatilag a minimálbér is hozzájárul a szegénység és a szürkegazdaság fennmaradásához, terjedéséhez.A minimálbér mértékére évről évre javaslatokat tesz az ENSZ munkaügyi szervezete, az ILO (International Labour Organization) is.Magyarországon 1989-től alkalmazzák a minimálbért, melynek mértéke folyamatosan változik: évente nő, azonban vásárlóerő-paritást (PPP) tekintve hol csökken, hol nő.
 • Płaca minimalna – najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo.Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac.
 • 최저임금(最低賃金, 영어: minimum wage)은 고용자가 피고용인을 저임금으로 부리는 착취를 막기 위해, 나라에서 정한 노동자에게 지급해야 할 최소한의 임금을 말한다. 쉽게 말하면 법으로 먹고 살 수 있을 만한 수준의 임금을 주게 하여 노동자의 생존권을 보호하는 임금지급제도라고 할 수 있다. 노동자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 위하여 노동자의 최저임금수준을 보장한 법으로 1988년 1월부터 시행되었다. 각 나라는 자국의 법과 규정에 의해 최저 임금을 정하고 있고 대부분의 선진국들은 법으로 규정하고 있다.첫 최저임금제는 1894년 뉴질랜드 정부에 의해 시행되었고 미국이 1938년, 프랑스가 1950년, 영국이 1999년, 대한민국은 1988년에 도입하여 시행하였다.
 • El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate. La cuantía del salario mínimo se utiliza para establecer el salario máximo.Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a un trabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual.
 • A minimum wage is the lowest hourly, daily or monthly remuneration that employers may legally pay to workers. Equivalently, it is the lowest wage at which workers may sell their labor. Although minimum wage laws are in effect in many jurisdictions, differences of opinion exist about the benefits and drawbacks of a minimum wage. Supporters of the minimum wage say it increases the standard of living of workers, reduces poverty, reduces inequality, boosts morale and forces businesses to be more efficient. In contrast, opponents of the minimum wage say it increases poverty, increases unemployment (particularly among low productivity workers) and is damaging to businesses.
 • Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.1 aylık ihtiyaçlara cevaben kabul edilebilecek en düşük alım gücü gereksinimlerin toplam tutarına verilen yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücret tutarı.
 • Il salario minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere a impiegati e operai.Introdotte per la prima volta in Australia e Nuova Zelanda alla fine del diciannovesimo secolo, le leggi sul salario minimo sono state poi introdotte in molti altri Paesi del mondo, e sono oggi in vigore in molti Stati.In Italia esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali.Gli stage e i contratti a progetto non fanno riferimento ad alcun contratto nazionale di lavoro e ad un livello di inquadramento con il relativo salario base: i rapporti di lavoro regolati da queste tipologie contrattuali non prevedono alcun salario minimo.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 65810 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 46637 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 207 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110592653 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1946 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Pascal Salin
 • Hans F. Sennholz
 • Antony Davies
 • Gary Becker
 • Jean-Yves Naudet
prop-fr:consultéLe
 • 2013-01-10 (xsd:date)
 • 2013-01-11 (xsd:date)
 • 2013-12-07 (xsd:date)
 • 2013-12-12 (xsd:date)
prop-fr:doi
 • 10.100700 (xsd:double)
prop-fr:enLigneLe
 • 1995-05-29 (xsd:date)
 • 2011-08-26 (xsd:date)
 • 2012-04-10 (xsd:date)
 • 2012-06-06 (xsd:date)
 • 2013-12-07 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
 • 0978-02-11 (xsd:date)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Pascal Salin
 • André Zylberberg
 • Hans Sennholz
 • Pierre Cahuc
 • :en:David Neumark
 • Alan Krueger
 • David Card
 • Gary Becker
 • George J. Stigler
 • Morgan Reynolds
prop-fr:lienPériodique
 • American Economic Review
prop-fr:lienÉditeur
 • Heritage Foundation
 • La Documentation française
 • Princeton University Press
 • MIT Press
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Santa Monica
 • Washington
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Krueger
 • Welch
 • Wilson
 • Cahuc
 • Zylberberg
 • Reynolds
 • Card
 • Cette
 • Neumark
 • Rottenberg
 • Stigler
 • Wascher
prop-fr:numéro
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 295 (xsd:integer)
 • 358 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 46 (xsd:integer)
 • 269 (xsd:integer)
 • 392 (xsd:integer)
 • 432 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • André
 • David
 • Gilbert
 • Simon
 • William
 • Alan B.
 • D. Mark
 • Finis
 • George J.
 • Morgan O.
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • The American Economic Review
 • Journal of Labor Research
prop-fr:site
prop-fr:sousTitre
 • Issues and Evidence
 • comment concilier justice sociale et efficacité économique ?
 • The New Economics of the Minimum Wage
 • Who Pays the Price?
prop-fr:titre
 • Augmenter le SMIC, c'est augmenter le chômage
 • Graphique - Salaire minimum en Europe
 • Understanding Political Pricing of Labor Services: The Davis-Bacon Act
 • Increasing the Mandated Minimum Wage
 • Le Smic, machine à exclure
 • Le salaire minimum nuit-il aux employés ?
 • Minimum Wages
 • Myth and Measurement
 • SMIC : coup de pouce... au chômage
 • Salaire minimum et bas revenus
 • Salaire minimum, problèmes maximum
 • The Economics of Legal Minimum Wages
 • The Economics of Minimum Wage Legislation
prop-fr:url
prop-fr:volume
 • 3 (xsd:integer)
 • XXXVI
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Institut_Coppet
 • Heritage Foundation
 • La Documentation française
 • Princeton University Press
 • MIT Press
 • American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • RAND Corp
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le salaire minimal, alias salaire minimum, est la rémunération minimale qu'un employeur doit attribuer à un employé pour un travail.Des abattements au salaire minimal sont parfois prévus par des dispositifs législatifs ou réglementaires.
 • 最低賃金(さいていちんぎん, Minimum wage)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最賃(さいちん)と略される。
 • Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику и за который работник может законно продать свой труд.МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение).Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума.Конвенцию Международной организации труда/ООН № 131 «О минимальной заработной плате, 1970» исполняют не все страны (Minimum Wage Fixing Convention, 1970).
 • Minimální mzda je nejnižší možná mzda, kterou je povinen zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytovat zaměstnanci za práci.
 • Płaca minimalna – najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo.Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac.
 • 최저임금(最低賃金, 영어: minimum wage)은 고용자가 피고용인을 저임금으로 부리는 착취를 막기 위해, 나라에서 정한 노동자에게 지급해야 할 최소한의 임금을 말한다. 쉽게 말하면 법으로 먹고 살 수 있을 만한 수준의 임금을 주게 하여 노동자의 생존권을 보호하는 임금지급제도라고 할 수 있다. 노동자의 생활안정과 노동력의 질적 향상을 위하여 노동자의 최저임금수준을 보장한 법으로 1988년 1월부터 시행되었다. 각 나라는 자국의 법과 규정에 의해 최저 임금을 정하고 있고 대부분의 선진국들은 법으로 규정하고 있다.첫 최저임금제는 1894년 뉴질랜드 정부에 의해 시행되었고 미국이 1938년, 프랑스가 1950년, 영국이 1999년, 대한민국은 1988년에 도입하여 시행하였다.
 • Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret.1 aylık ihtiyaçlara cevaben kabul edilebilecek en düşük alım gücü gereksinimlerin toplam tutarına verilen yasal olarak verilmesi gereken en düşük ücret tutarı.
 • Il salario minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere a impiegati e operai.Introdotte per la prima volta in Australia e Nuova Zelanda alla fine del diciannovesimo secolo, le leggi sul salario minimo sono state poi introdotte in molti altri Paesi del mondo, e sono oggi in vigore in molti Stati.In Italia esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla contrattazione fra le parti sociali.Gli stage e i contratti a progetto non fanno riferimento ad alcun contratto nazionale di lavoro e ad un livello di inquadramento con il relativo salario base: i rapporti di lavoro regolati da queste tipologie contrattuali non prevedono alcun salario minimo.
 • El salario mínimo es la remuneración mínima establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate.
 • A minimum wage is the lowest hourly, daily or monthly remuneration that employers may legally pay to workers. Equivalently, it is the lowest wage at which workers may sell their labor. Although minimum wage laws are in effect in many jurisdictions, differences of opinion exist about the benefits and drawbacks of a minimum wage.
 • Минималната работна заплата (МРЗ) е минимална цена на пазара на труда. Тя представлява най-ниската часова, дневна или месечна работна заплата, която работодателите могат да плащат по закон на работниците и служителите си.
 • A minimálbér (a magyar jogi szaknyelvben „kötelező legkisebb munkabér”) olyan napi, heti vagy havi munkabér, melyet a munkaadó köteles a munkavállaló számára hivatalosan, legálisan megfizetni munkaviszonya alatt. Azaz a minimálbér a legalacsonyabb, államilag megkövetelt munkadíj, amelyet egy bejelentett munkavállaló kaphat.
 • Ein Mindestlohn ist ein in der Höhe festgelegtes kleinstes rechtlich zulässiges Arbeitsentgelt. Die Festsetzung erfolgt durch eine gesetzliche Regelung, durch eine Festschreibung in einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag oder implizit durch das Verbot von Lohnwucher. Eine Mindestlohnregelung kann sich auf den Stundensatz oder den Monatslohn bei Vollzeitbeschäftigung beziehen. Neben nationalen Mindestlöhnen gibt es auch regionale Varianten, die sich z. B.
 • O Salário mínimo é o mais baixo valor de salário que os empregadores podem legalmente pagar aos seus funcionários pelo tempo e esforço gastos na produção de bens e serviços. Também é o menor valor pelo qual uma pessoa pode vender sua força de trabalho. Apesar de existir em praticamente todos os países do mundo, existem diversas opiniões sobre as vantagens e desvantagens do salário mínimo. Os defensores dizem que ele aumenta o nível de vida dos trabalhadores e reduz a pobreza.
 • El salari mínim interprofessional (SMI) o quantia retributiva mínima és la mínima retribució que un treballador ha de cobrar per fer una feina d'acord amb les lleis, sigui quina sigui la seva feina, edat o sexe, i tant si és un tipus de treball jornaler, fix, temporal o eventual. És doncs un concepte legal, independent del que les lleis d'oferta i demanda determinarien en un mercat totalment lliure.
 • Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.Binnen de Europese Unie hebben 20 van de 27 lidstaten een minimumloon.
rdfs:label
 • Salaire minimum
 • Asgari ücret
 • Mindestlohn
 • Minimum wage
 • Minimumloon
 • Minimálbér
 • Minimální mzda
 • Płaca minimalna
 • Salari mínim
 • Salario minimo
 • Salario mínimo
 • Salário mínimo
 • Минимална работна заплата
 • 最低賃金
 • 최저임금
 • Минимальный размер оплаты труда
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of