Les saints sont des hommes ou des femmes – et dans certaines traditions des anges – distingués par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèles de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les saints sont des hommes ou des femmes – et dans certaines traditions des anges – distingués par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèles de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. Certains de ces saints peuvent être qualifiés de « martyrs » (« témoins »), lorsqu'ils ont payé de leur vie leur attachement à leur foi.L'influence d'un saint dépasse souvent l'espace de sa religion propre, quand son rayonnement moral apparaît comme universel. C'est le cas, par exemple, de : Gandhi, guide spirituel de l'Inde, reconnu comme Mahatma, « la grande Âme » ; François d'Assise, Vincent de Paul, grands saints catholiques ; ainsi que, jusqu'à un certain point, les fondateurs de grandes religions.La vénération d'un saint est un témoignage de respect.
 • Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.
 • Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hıristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.
 • Dalam agama Kristen, istilah Santo (bagi wanita: Santa) adalah seseorang yang membiliki kebajikan dan suci. Istilah ini bisa digunakan kepada orang hidup dan mati dan diterima dalam dunia agama. Santo dianggap masyarakat sebagai contoh kepada komunitas bagaimana kita selayaknya berbuat sesuatu, dan kisah hidupnya biasanya dicatat sebagai contoh untuk generasi selanjutnya.
 • Heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo.
 • Светецът (от праслав. svętъ, svętъjь; мн. ч. — святы́е) е личност, особено уважавана в различните религиии за благочестието, праведността и посредничеството между Богът и хората. „Славата“ или нимбата около главата на светеца е символично свидетелство за способността му да отдава божествена почит.Светец (ж.р. Светица) е дума, с която християнската религия описва човек, когото счита за пример за изключителна святост. Съществува разлика в употребата в зависимост от различните християнски деноминации. Думата произхожда от гръцката дума „άγιος“ (а̀гиос), означаваща „свети“ или „светец“ в Новия Завет, където е използвана за да опише последователите на Исус от Назарет.С развитието на християнството значението на думата се променя и по-често се използва за обозначение на определени личности, представляващи пример за подражание във вярата, които се възпоминават и почитат като вдъхновение за останалите християни.
 • Свято́й (от праслав. svętъ, svętъjь; мн. ч. — святы́е) — личность, особенно чтимая в различных религиях за святость, благочестие, праведность, стойкое исповедание веры, ходатайство перед Богом за людей.В христианстве (за исключением некоторых протестантских конфессий) благочестивый и добродетельный человек, прославленный Церковью, являющий собой образец добродетели и пребывающий по учению Церкви после его кончины на небесах и молящийся перед Богом за всех людей, ныне живущих на земле. Бог — единственный источник святости, соответственно, святой тот, кто соединён с Богом. Не все внешне добродетельные люди святые, некоторые из них даже неверующие, и не все святые были добродетельными, например, Благоразумный разбойник.
 • 성인(聖人, saint)은 종교에서 성인됨(聖, holiness)의 상태를 선천적으로건 후천적으로건 가졌거나 보인 사람들로서 타 신도들에게 모범이 되는 사람을 말한다. (이 문서에서는 각 종교들을 가나다순으로 나열한다.) 한편, 종교 외적으로도, 윤리적으로 특히 훌륭한 삶을 산 사람을 높여 부를 때 성인이라 하기도 한다.기독교의 경우 특히 모범적이고 영적인 삶을 살았거나 순교하거나 하여 타인 내지 타 신도들에게 본보기가 된 사람을 일컫는다.불교의 경우 무루혜(無漏慧)를 일부라도 증득한 사람을 말한다.유교의 경우 예(禮)의 창작자 또는 예의 체득자를 말한다.
 • 聖人(しょうにん、せいじん)儒教の聖人仏教の聖人キリスト教の聖人イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、サンテリアなどの宗教の聖人一般的に、徳が高く、人格高潔で、生き方において他の人物の模範となるような人物のことをさす。主に特定の宗教・宗派の中での教祖や高弟、崇拝対象となる過去の人物をさすことが多い。一般的な読み方は「聖人」(せいじん)であるが、仏教の場合は「聖人」(しょうにん)と読むことがある。日本語では元来は儒教の聖人のことであり、次に仏教での聖人のことであった。生きている人にもすでにこの世を去った人にもあてはめられ、世界の多くの宗教で同じような概念があるとして、キリスト教では日本布教の際に"Sanctus"(ラテン語)・"Saint"(英語・フランス語)を「聖人」と翻訳した。そのような宗教の中で、「聖人」と呼ばれる人々は特定宗教の信徒にとり模範となり、その生涯が記録され、後世を語り継がれることが多い。各宗教によってニュアンスにばらつきがあるが、現代の宗教で「聖人」という概念が存在するのは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、サンテリアなどが挙げられる。ただしこれらの宗教でも宗派・教派によって扱いが異なる場合があり、キリスト教プロテスタントの一部やイスラム教のワッハーブ派などでは聖人崇敬は否定されている。また、聖人に対する崇敬を行うキリスト教教派では、教会によって公式に認定(列聖)されなければ聖人と認められない。
 • Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) pro člověka se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší. Obecně je ale chápáno jako označení někoho, kdo se blíží ideálu příslušníka daného náboženství, je v rámci něho následováníhodný a určitým způsobem výjimečný či blízký Bohu. V češtině se svatý zkracuje jako sv. Na křesťanských zobrazeních jsou svatí často zpodobněni se svatozáří.
 • A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés. Noha a fogalom minden vallásban létezik, a mi kultúrkörünkben elsősorban keresztény szövegösszefüggésben fordul elő, illetve a buddhizmus magyarországi terjedésével egyre ismertebb buddhista összefüggésekben is. Azon keresztény felekezetekben, amelyeknek vallásgyakorlata a reformáció kora előtt alakult ki (katolicizmus, ortodoxia), mind a liturgiában, mind hit személyes megélésében fontos szerepet kap a szentek tisztelete és a velük való kapcsolattartás. Ebben a kontextusban a szentek azok, akik haláluk után az adott keresztény közösség hite szerint üdvözültek. - A mai katolikus tanítás szerint: „Szentek (lat. sancti): tág értelemben az összes hívő, akik a keresztség által részesülnek Isten életében és szentségében. Szoros értelemben azok, akiket az Egyház hivatalosan szentté avatott és a liturgiában, ünnepnapjukon megemlékezik róluk.” Ugyanezen felekezetekben jellemző az ószövetségi szóhasználat továbbélése; ilyen értelemben beszélnek szent helyekről, időkről és tárgyakról, azt kifejezendő, hogy ezeket elkülönítették a profán használattól, és Isten számára „foglalták le”. A magyarországi katolikus szóhasználattal kapcsolatban említést érdemel a szent szó inflációja. Ez azt jelenti, hogy számos kifejezést, amelyek eo ipso szakrális tartalmat hordoznak, a szent- előtaggal egészítenek ki. Példa az ilyen pleonazmusokra: (szent)mise, (szent)gyónás, (szent)áldozás, (szent) Eukarisztia, (szent)olvasó, (szent)lecke stb. A reformáció egyházaiban nem kap kiemelt jelentőséget a szentség fogalma, amennyiben mégis előkerül, főleg erkölcsi értelmezéssel szerepel azon túl, hogy a szentség azt jelenti: Isten által Magának kiválasztott, az Istené: "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben." (Ef 1,4), "Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet." (Kol 3,12) A fundamentalizmus szóhasználata az ősegyház gyakorlatát követi, és a szent szót elsősorban élő személyekre alkalmazza. Eszerint szent az, aki tiszta és kegyes életet él. Kora középkori írásokban „zentnek” írták. A nicolsburgi abc-ben külön jel van rá: . A jel olvasható Istennek és szentnek egyaránt. Köznapi használatában az olyan tárgyakat, eseményeket, mondják szentnek amik nagy figyelmet, tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Pl.: „Az asztalos szerszámai szentek, még neked sem adja kölcsön.” A vadász a fegyver gondozását „szent dolognak” tartja. A karácsony, a házastárs születésnapja, a vasárnap „szent nap”, stb.Általánosan elmondható, hogy a szent szó használatában napjainkban a morális értelmezés dominál. A buddhizmus szóhasználatában és terminológiájában a szent kifejezés a kereszténységgel ellentétben nem feltétlenül egy adományozott cím, hanem a buddhista gyakorlat eredménye. Ilyenformán beszélhetünk szent könyvekről, szent szobrokról, szent helyekről, szent növényekről és szent személyekről, tanítókról, lámákról. Az eddigi egyetlen magyar személy, akit a buddhizmus szentként tisztel, Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842), akit 1933-ban, Japánban nyilvánítottak hivatalosan is szentté.↑
 • Als Heilige oder Heiliger wird eine Persönlichkeit bezeichnet, die als der jeweiligen Gottheit besonders nahestehend beziehungsweise als ein in religiöser und ethischer Hinsicht vollkommener Mensch angesehen wird. Dabei wird das allgemeine Konzept der Heiligkeit individualisiert und auf einen einzelnen Menschen angewandt.Die Anerkennung eines Heiligen kann religiösen oder politischen Autoritäten vorbehalten sein oder sich in der Akklamation und Verehrung durch das gläubige Volk vollziehen, eine wichtige Rolle kann dabei das Auftreten übernatürlicher Phänomene („Wunder“) im Zusammenhang mit dem Heiligen spielen. Die darauf folgende – zumeist posthume – kultische Verehrung eines solchen Heiligen bezeichnet man als Heiligenverehrung.Im allgemeinen Sprachgebrauch verweisen die Begriffe des Heiligen und der Heiligenverehrung gemeinhin auf die entsprechenden christlichen Vorstellungen. Auch wenn die Begriffe eng mit der christlichen Volksreligiosität assoziiert werden, so sind doch beide Phänomene in anderen Weltreligionen ebenso zu finden.
 • Para o cristianismo católico, são santos todos aqueles que foram convertidos e salvos por Jesus Cristo, ou ainda desempenharam uma obra admirável segundo os preceitos católicos. Na Ortodoxa e na Anglicana pessoas reconhecidas por virtudes especiais podem receber também o título de Santo, porém a Igreja Católica foi a que mais gerou santos na sua história. Esse título denota que além de grande caráter a pessoa está na graça de Deus (no céu), mas a falta desse reconhecimento formal não significa necessariamente que o indivíduo não seja um santo. Aqueles santos que não possuem o reconhecimento formal da Igreja Católica recebem o título de Santos Anônimos. Para celebrar a honra desses santos foi instituída o Dia de Todos os Santos, pelo Papa Gregório III.
 • Santo (dal latino sanctus, participio passato di sancīre, perché "sancito" dalla Chiesa cattolica; abbreviato al plurale in SS. o ss. Ss.) è attributo di un essere, oggetto o manifestazione che si ritiene essere correlato alla divinità. Nel significato moderno, il termine santo è utilizzato principalmente riferendosi a ciò che si ritiene inviolabile, in quanto consacrato da una legge religiosa, oppure venerato religiosamente, o considerato degno di venerazione.
 • A saint is one who has been recognized for having an exceptional degree of holiness. While the English term "saint" originated in Christianity, historians of religion now use the term "in a more general way to refer to the state of special holiness that many religions attribute to certain people," with the Jewish Tzadik, the Islamic Mu'min, the Hindu rishi or guru, and the Buddhist arhat or bodhisattva also referred to as saints. Depending on the religion, saints are recognized either through official church recognition or by popular acclaim. (see Folk saints).In Christianity, "saint" has a wide variety of meanings, depending on its usage and the denomination. The original Christian usage referred to any believer who is "in Christ" and in whom Christ dwells, whether in heaven or in earth. In Orthodox and Catholic teachings, all Christians in heaven are considered to be saints, but some are considered to be worthy of higher honor, emulation, or veneration, with official church recognition given to some saints through canonization or glorification.
 • Un sant (del llatí sanctus; hagios en grec i qâdosh "elegit per Déu" en hebreu) és una persona distingida en certes tradicions religioses per les seves relacions particulars amb les divinitats i la seva superioritat espiritual o moral respecte a la resta d'humans. Es considera que després de la seva mort, es troben en companyia de la divinitat. En altres religions, com el luteranisme són considerats sants, tot els creïents que temptejen de viure una vida com cal.En el cristianisme, quan s'invoca un sant es fa seguir l'adjectiu (arcaic) beneit (beneït) : "Sant Antoni beneit!", "Sant Pau beneit!".
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 21018 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16732 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 190 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110539898 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les saints sont des hommes ou des femmes – et dans certaines traditions des anges – distingués par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèles de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire.
 • Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzielony) – stosowane przez chrześcijan określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów, ale też filozofów i kapłanów.
 • Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hıristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.
 • Dalam agama Kristen, istilah Santo (bagi wanita: Santa) adalah seseorang yang membiliki kebajikan dan suci. Istilah ini bisa digunakan kepada orang hidup dan mati dan diterima dalam dunia agama. Santo dianggap masyarakat sebagai contoh kepada komunitas bagaimana kita selayaknya berbuat sesuatu, dan kisah hidupnya biasanya dicatat sebagai contoh untuk generasi selanjutnya.
 • Heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. In een aantal kerken spelen heiligen een grote rol, in andere kerkgenootschappen is dat niet zo.
 • 성인(聖人, saint)은 종교에서 성인됨(聖, holiness)의 상태를 선천적으로건 후천적으로건 가졌거나 보인 사람들로서 타 신도들에게 모범이 되는 사람을 말한다. (이 문서에서는 각 종교들을 가나다순으로 나열한다.) 한편, 종교 외적으로도, 윤리적으로 특히 훌륭한 삶을 산 사람을 높여 부를 때 성인이라 하기도 한다.기독교의 경우 특히 모범적이고 영적인 삶을 살았거나 순교하거나 하여 타인 내지 타 신도들에게 본보기가 된 사람을 일컫는다.불교의 경우 무루혜(無漏慧)를 일부라도 증득한 사람을 말한다.유교의 경우 예(禮)의 창작자 또는 예의 체득자를 말한다.
 • 聖人(しょうにん、せいじん)儒教の聖人仏教の聖人キリスト教の聖人イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、サンテリアなどの宗教の聖人一般的に、徳が高く、人格高潔で、生き方において他の人物の模範となるような人物のことをさす。主に特定の宗教・宗派の中での教祖や高弟、崇拝対象となる過去の人物をさすことが多い。一般的な読み方は「聖人」(せいじん)であるが、仏教の場合は「聖人」(しょうにん)と読むことがある。日本語では元来は儒教の聖人のことであり、次に仏教での聖人のことであった。生きている人にもすでにこの世を去った人にもあてはめられ、世界の多くの宗教で同じような概念があるとして、キリスト教では日本布教の際に"Sanctus"(ラテン語)・"Saint"(英語・フランス語)を「聖人」と翻訳した。そのような宗教の中で、「聖人」と呼ばれる人々は特定宗教の信徒にとり模範となり、その生涯が記録され、後世を語り継がれることが多い。各宗教によってニュアンスにばらつきがあるが、現代の宗教で「聖人」という概念が存在するのは、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、サンテリアなどが挙げられる。ただしこれらの宗教でも宗派・教派によって扱いが異なる場合があり、キリスト教プロテスタントの一部やイスラム教のワッハーブ派などでは聖人崇敬は否定されている。また、聖人に対する崇敬を行うキリスト教教派では、教会によって公式に認定(列聖)されなければ聖人と認められない。
 • Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) pro člověka se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší. Obecně je ale chápáno jako označení někoho, kdo se blíží ideálu příslušníka daného náboženství, je v rámci něho následováníhodný a určitým způsobem výjimečný či blízký Bohu. V češtině se svatý zkracuje jako sv. Na křesťanských zobrazeních jsou svatí často zpodobněni se svatozáří.
 • Santo (dal latino sanctus, participio passato di sancīre, perché "sancito" dalla Chiesa cattolica; abbreviato al plurale in SS. o ss. Ss.) è attributo di un essere, oggetto o manifestazione che si ritiene essere correlato alla divinità. Nel significato moderno, il termine santo è utilizzato principalmente riferendosi a ciò che si ritiene inviolabile, in quanto consacrato da una legge religiosa, oppure venerato religiosamente, o considerato degno di venerazione.
 • Un sant (del llatí sanctus; hagios en grec i qâdosh "elegit per Déu" en hebreu) és una persona distingida en certes tradicions religioses per les seves relacions particulars amb les divinitats i la seva superioritat espiritual o moral respecte a la resta d'humans. Es considera que després de la seva mort, es troben en companyia de la divinitat.
 • A saint is one who has been recognized for having an exceptional degree of holiness. While the English term "saint" originated in Christianity, historians of religion now use the term "in a more general way to refer to the state of special holiness that many religions attribute to certain people," with the Jewish Tzadik, the Islamic Mu'min, the Hindu rishi or guru, and the Buddhist arhat or bodhisattva also referred to as saints.
 • Светецът (от праслав. svętъ, svętъjь; мн. ч. — святы́е) е личност, особено уважавана в различните религиии за благочестието, праведността и посредничеството между Богът и хората. „Славата“ или нимбата около главата на светеца е символично свидетелство за способността му да отдава божествена почит.Светец (ж.р. Светица) е дума, с която християнската религия описва човек, когото счита за пример за изключителна святост.
 • Als Heilige oder Heiliger wird eine Persönlichkeit bezeichnet, die als der jeweiligen Gottheit besonders nahestehend beziehungsweise als ein in religiöser und ethischer Hinsicht vollkommener Mensch angesehen wird.
 • A szent szó részint az elkülönítettség, részint a tökéletesség fogalomkörébe tartozó személyek, dolgok és fogalmak jelölésére használatos, vallásos kifejezés. Noha a fogalom minden vallásban létezik, a mi kultúrkörünkben elsősorban keresztény szövegösszefüggésben fordul elő, illetve a buddhizmus magyarországi terjedésével egyre ismertebb buddhista összefüggésekben is.
 • Свято́й (от праслав. svętъ, svętъjь; мн. ч. — святы́е) — личность, особенно чтимая в различных религиях за святость, благочестие, праведность, стойкое исповедание веры, ходатайство перед Богом за людей.В христианстве (за исключением некоторых протестантских конфессий) благочестивый и добродетельный человек, прославленный Церковью, являющий собой образец добродетели и пребывающий по учению Церкви после его кончины на небесах и молящийся перед Богом за всех людей, ныне живущих на земле.
 • Para o cristianismo católico, são santos todos aqueles que foram convertidos e salvos por Jesus Cristo, ou ainda desempenharam uma obra admirável segundo os preceitos católicos. Na Ortodoxa e na Anglicana pessoas reconhecidas por virtudes especiais podem receber também o título de Santo, porém a Igreja Católica foi a que mais gerou santos na sua história.
rdfs:label
 • Saint
 • Azîz
 • Heilige (christendom)
 • Heiliger
 • Saint
 • Sant
 • Santo
 • Santo
 • Santo
 • Santo
 • Santu
 • Svatý
 • Szent
 • Święty
 • Светец
 • Святой
 • 聖人
 • 성인 (종교)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:owner of
is dbpedia-owl:patronSaint of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:patron of
is prop-fr:propriétaire of
is prop-fr:titre of
is foaf:primaryTopic of