Une synagogue (du grec Συναγωγή / Sunagôgê, « assemblée » adapté de l'hébreu בית כנסת (Beit Knesset), « maison de l'assemblée ») est un lieu de culte juif.L'origine de la synagogue, c'est-à-dire d'un lieu de rassemblement des fidèles dissocié de l'ancien rituel de l'autel du Temple, remonte peut-être aux prophètes et à leurs disciples ; originellement elle ne possède pas un caractère sacré, mais l'acquiert au fil du temps.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une synagogue (du grec Συναγωγή / Sunagôgê, « assemblée » adapté de l'hébreu בית כנסת (Beit Knesset), « maison de l'assemblée ») est un lieu de culte juif.L'origine de la synagogue, c'est-à-dire d'un lieu de rassemblement des fidèles dissocié de l'ancien rituel de l'autel du Temple, remonte peut-être aux prophètes et à leurs disciples ; originellement elle ne possède pas un caractère sacré, mais l'acquiert au fil du temps. La synagogue en tant qu'institution caractéristique du judaïsme naquit avec l'œuvre d'Esdras. Elle y a depuis pris une telle importance que « la Synagogue » en vient à désigner figurativement le système du judaïsme, par opposition à « l'Église ».Les synagogues possèdent habituellement un sanctuaire, c'est-à-dire un grand hall de prière, dans lequel sont contenus les Livres de la Torah. Elles peuvent aussi comporter une salle pour les événements communautaires. Cependant, elles contiennent surtout des petites pièces réservées à l'étude, voire un Beit midrash (« maison d'étude ») : c'est que, bien qu'initialement destinée au culte, la synagogue devient au cours de l'histoire juive le lieu du Talmud Torah, c'est-à-dire l'enseignement de la tradition et de la langue hébraïque, que ce soit pour les enfants ou les adultes. La prépondérance de ce rôle est telle que Philon d'Alexandrie, puis les Juifs de Venise et ceux des pays ashkénazes parlant le yiddish désignaient les synagogues du nom de « didaskaleia », « scuola » ou « שול » (shoul, cf. all. Schule), c'est-à-dire « école ». Ce nom est toujours utilisé pour désigner les synagogues de manière informelle, surtout dans les milieux ashkénazes.Philon d'Alexandrie et le Nouveau Testament utilisent aussi le terme proseuque du grec ancien προσευχή prière puis lieu de prière.
 • A synagogue, also spelled synagog (from Greek συναγωγή transliterated synagogē, meaning "assembly"; בית כנסת beth knesset, meaning "house of assembly"; בית תפילה beth t'fila, meaning "house of prayer"; שול shul; אסנוגה esnoga; קהל kahal) is a Jewish house of prayer. When broken down, the word could also mean "learning together" (from the Greek συν syn, "together", and αγωγή agogé, "learning" or "training").[citation needed]Synagogues have a large hall for prayer (the main sanctuary), and may also have smaller rooms for study and sometimes a social hall and offices. Some have a separate room for Torah study, called the beth midrash (Sefaradi) "beis midrash (Ashkenazi)—בית מדרש ("House of Study").Synagogues are consecrated spaces that can be used only for the purpose of prayer; however a synagogue is not necessary for worship. Communal Jewish worship can be carried out wherever ten Jews (a minyan) assemble. Worship can also be carried out alone or with fewer than ten people assembled together. However there are certain prayers that are communal prayers and therefore can be recited only by a minyan. The synagogue does not replace the long-since destroyed Temple in Jerusalem.Israelis use the Hebrew term beyt knesset (assembly house). Jews of Ashkenazi descent have traditionally used the Yiddish term "shul" (cognate with the German Schule, school) in everyday speech. Spanish and Portuguese Jews call the synagogue an esnoga. Persian Jews and Karaite Jews use the term Kenesa, which is derived from Aramaic, and some Arabic-speaking Jews use knis. Some Reform and Conservative Jews use the word "temple". The Greek word "Synagogue" is a good all-around term, used in English (and German and French), to cover the preceding possibilities.
 • Una sinagoga (del grec συναγωγή synagoge, que significa "reunió" o "assemblea") és el lloc d'estudi i oració pels jueus. El terme hebreu és בית כנסת Bet Kenésset, "Casa d'Assemblea", o בית התפילה Bet ha-Tefilà, "Casa d'Oració". Usualment hi ha habitacions separades per a l'oració i per a l'estudi. Les habitacions d'estudi són anomenades בית מדרש Bet midraix, "Casa d'Estudi". La pregària en comunitat és una característica important del judaisme. Encara que les oracions es poden realitzar en qualsevol lloc, els jueus han de pregar tres vegades per dia, i el propòsit de la sinagoga és ser un lloc per dita activitat.Les sinagogues (especialment a Nord-amèrica i Europa) tenen un lideratge dual: un lideratge laic presidit per un comitè i un president, electes per tots els membres, i un guia espiritual, un rabí, usualment designat pel lideratge laic. Els rabins no són essencials; de fet, moltes sinagogues no en tenen. Es pot realitzar un ofici religiós si hi ha un minyan, és a dir un mínim de deu jueus adults (que han fet el Bar mitsvà). Per aquesta raó, i ja que la sinagoga és un lloc principalment d'estudi i oració, no es pot definir exclusivament com a "lloc de culte", sinó com a "lloc de reunió". A més, per al judaisme, l'adoració de Déu involucra les activitats diàries dels homes, i les pregàries han de realitzar-se també individualment.En obediència al segon dels deu manaments de l'Èxode, a les sinagogues no hi ha cap imatge per representar Déu.
 • Sinagoga (dal greco συναγωγή, "assemblea") è il termine che definisce il luogo di culto della religione ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico בית כנסת (Beit Knesset, appunto "casa di riunione"). In yiddish il termine è šul (שול), il quale corrisponde all'usanza ebraico-italiana di riferire alla sinagoga come "scola", dal quale, ad esempio, la Piazza delle Cinque Scole nel vecchio ghetto di Roma.
 • Een synagoge (Grieks voor huis van samenkomst; Hebreeuws: Beit Knesset of Beis Knesses - בית כנסת') is in het Jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Een andere naam voor synagoge, die vooral door Asjkenazische Joden wordt gebruikt, is sjoel, ook wel geschreven als shul (Jiddisch, van het Duitse Schule dat school betekent). De synagoge is dan ook niet alleen een plaats voor gebed, maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen uit de Thora. Met name charedische synagoges worden ook als studiezaal en bibliotheek gebruikt. Een synagoge die ook specifiek voor dit doel bestemd is, heet ook wel een beet midrasj. De Portugese joden gebruiken de term esnoga, of het in Nederland verbasterde snoge. Sommige liberale joden, met name in Noord-Amerika, noemen de synagoge ook tempel. Belangrijke voorwerpen in de synagoge zijn de thorarollen, de acht- of negenarmige Chanoekia voor Chanoeka en met de hoge feestdagen ook de sjofar.
 • Sinagoga (do grego συναγωγή, composto de σύν “com, junto” e ἄγω “conduta, educação”) é o local de culto da religião judaica, possui como o seu objeto central a Arca da Torá. O serviço religioso da sinagoga, quando se forma um quórum, é feito todos os dias, sendo que alguns envolvem leituras da Torá, cujos rolos são retirados da Arca (heikhal) e transportados até o púlpito (Tebá).
 • Sinagoga (antzinako grezieraz συναγωγή, synagogē, hebreeraz בית כנסת, beit knesset, "biltzar etxea") juduen erlijio gurtzarako eraikina da.Gehienetan otoitzerako areto zabal bat eta ikasketetarako gela txikiago batzuk izaten dituzte, baita batzuetan bulego eta bilera gela batzuk ere.Euskal Herrian gaur egun dagoen sinagoga bakarra Baionakoa da. Europa osoko singogarik zaharrena Praga hiriko Sinagoga Zahar-Berria da.Sinagoga noiz sortu zen zehatz ezin jakin bada ere, batzuen ustez, K.a . VI. mendean, Babilonian sortu zen, eta beste batzuen ustez mende horretan bertan, Jerusalemen, hango tenplua suntsitu zenean. Antzina, Jerusalemgo tenpluaren garaian sinagoga sakrifizioak egiteko lekua besterik ez zen, baina K. o. 70. urteaz geroztik erritua aldatu eta liturgia berri bat sortu zen: hasieran Biblia eta Misna irakurri eta azaltzea, gero fedea aldarrikatzea eta azkenean otoitz egitea. Sinagoga otoitzerako lekua izateaz gainera, biltoki, ikastetxe eta kultura areto ere bada. Jerusalemerantz begira egoten da; atzealdean tabernakulua du eta Tora edo Legearen paper sortak gordetzen dituen kutxa santua. Tabernakuluaren aurrean badu argi bat, Jerusalemgo Tenpluko argiaren oroitzapenetan beti piztua egoten dena, zazpi besoko argimutil bat (menora) eta aldare moduko irakurmahai bat. Giza irudiak debekatuak daude sinagogan. Sinagogaren historiak bat egiten du juduen historiarekin eta auzo juduen erdian kokatu izan da beti. Erdi Aroko sinagoga gutxi gorde dira Europan: Toledokoa eta Kordobakoa, Wormekoa (Alemania), Sopronekoa (Hungaria) eta Pragakoa. XIX. mendean berpizkunde bat izan zen Europan, sinagoga asko eraiki ziren, batzuetan diru publikoaren laguntzaz. XX. mendean gauza bera gertatu zen Amerikan, hara joandako juduen eraginez. Nazien etsesaldiak Europako erdialdeko sinagoga asko suntsitu zituen.
 • Synagoga, bożnica, bóżnica (z stgr. συναγωγή synagoge - zgromadzenie, miejsce zebrań) – żydowski dom modlitwy. W judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce zebrań społecznych gminy żydowskiej.
 • Синагога (от гръцки συναγωγή, „събрание“, на иврит - בית כנסת) е еврейският молитвен дом. Първите синагоги датират от 2 век пр.н.е. с началото на зугота.За разлика от християнската църква, например, синагогата не е храм, тъй като според юдаизма има един единствен храм - несъществуващият днес Втори храм (от чиято последна постройка се е запазила т. нар. "Стена на плача"). Синагогата е мястото, където се събират във всеки свещен ден (за юдеите събота), вярващите. В строгия смисъл богослужение не се провежда - изпълняват се ритуали, произнасят се молитви, четат се проповеди. Богослужението според равинската традиция е възможно единствено и само в Йерусалимския храм.Интересна е географията на синагогата. Тъй като според талмудическите предписания през съботния ден (през който не трябва да се работи), е допустимо човек да измине 800 стъпки. Във връзка с това в миналото синагоги се строят там, където в близост има компактно еврейско население.Всяка синагога има часовник, чиито стрелки се въртят обратно на нормалната часовникова стрелка. Това е така,защото отброява времето до Апокалипсиса, описан в Библията. Архитектурата на синагогата варира според страната, в която е строена. Едни от най-внушителните постройки се намират в Испания, повечето от тях са действащи. Една от най-големите синагоги в Европа се намира в София.
 • A zsinagóga (héberül: בֵּית כְּנֶסֶת bét kneszet, „a gyülekezés háza”; jiddisül: שול shul) a zsidó istentisztelet helye. A szó a görög συναγωγή, szünagógé, azaz „gyűlés” vagy „gyülekezés” szóból származik, indoeurópai eredetű.Az ortodox zsidók és a legtöbb konzervatív zsidó zsinagógának hívja az istentisztelet helyét, egyes gyülekezetek azonban más szót használnak rá, például בֵּית תְּפִילָּה bét tefillá, „imaház”). A karaita zsidók az arámi eredetű כְּנִיסָּה kenisszá, az Egyesült Államokban pedig a legtöbb reformzsidó és pár konzervatív gyülekezet a templom szót használja rá.A zsinagóga rendszerint egy nagy csarnokból áll (fő szentély, az imádkozás helye és itt található a béma és a frigyszekrény), kisebb helyiségekből tanulás céljára, valamint gyakran irodákból és egyéb, gyülekezés céljára szolgáló helyiségekből. Egyes nagyobb zsinagógákban külön helyiség szolgál a Tóra tanulmányozására, ez a בֵּית מִדְרָ‏‏שׁ bét midrás a „tanulás háza”.A világ legnagyobb zsinagógája a New Yorkban található Temple Emanu-El zsinagóga. Európa legnagyobb zsinagógája a budapesti Dohány utcai zsinagóga.
 • 시나고그(히브리어: בית כנסת 베트 크네세트, 이디시어: שול 슐, 언어 오류(lad): אסנוגה 에스노가) 또는 유대교 회당 은 유대교의 사원이다. 모임을 뜻하는 고대 그리스어 '시나고게(συναγωγή, synagogē)'에서 유래한다. 히브리어로 '베트 크네세트'라고 불리며 시나고그 대신 예배의 집을 뜻하는 '베트 테필라(히브리어: בית תפילה)'라는 단어가 사용되기도 한다. 제1차 유대 독립전쟁진압으로 예루살렘 성전이 무너지고 나서, 흩어진 유대교 모임의 지역적 중심이 되었다. 이전에는 야훼 하느님에 대한 제의가 행해진던 예루살렘 성전이 종교적 구심점이었지만, 성전이 로마군대에 의해 소멸되면서 유대교 회당이 그 위치를 대신하게 된 것이다. 시나고그의 외모는 건물이 위치되어있는 나라의 문화에 따라 다르다. 전통식으로 지어진 시나고그는 출애굽기당시 사막을 헤매던 유대인들이 만든 이동 신전의 모습을 본따서 지어졌지만 1800년대쯤 독일에서 보수적인 정통파 유대교에 비해, 상대적으로 진보적인 개혁파 유대교 운동이 시작되면서 나라의 문화와 유대교 문화가 절충된 형태를 띄기시작했다. 최초 개혁파 유대교 시나고그는 1811년 함부르크에서 열렸다. 예배를 위해 오르간을 설치하고 비마를 앞으로 옮기는 등, 전통적 시나고그보다 교회와 더 흡사했으며, 남녀가 같이 하느님을 예배하는 등 상대적으로 진보적인 모습을 보였다.유대인들은 혈통이나 종파에 따라 다른 명칭을 사용한다. 보수파 유대인들은 이디시어단어인 셜을 사용하고 포르투갈과 스페인계 유대인들은 에스노가라고 부른다. 중동계 유대인들은 아람어에서 유래한 단어인 케네사라는 명칭을 쓴다. 개혁파 유대인들은 가끔 성전 (temple)이라고 부른다.
 • La sinagoga es el lugar de fieles judíos , el lugar de culto y estudios de la más antigua de las religiones monoteístas.La sinagoga es una reunión muy antigua en el judaísmo. Aunque se poseen pocos datos acerca del origen de las primeras sinagogas, se piensa que ellas se remontan a la antigua Babilonia del siglo VI a. C., poco después de que Juda, la nación-tribu del sur fue deportada por Nabucodonosor II tras su conquista de Jerusalén en el año 587 a. C. y la destrucción del Templo.El número de sinagogas creció al establecerse la lectura pública de la Torá. En el año 70, en el momento de ser sitiada y destruida por las legiones de Tito, Jerusalén contaba con unas 400 sinagogas.Estas casas de asamblea no eran edificios especialmente construidos para el culto; un simple local hacía las veces de lugar de reunión, pero también existían grandes edificios para este fin.Estas sinagogas antiguas estaban administradas por un notable o un consejo de tres notables. La explicación del texto sagrado se reservaba a un rabino o algún fiel versado en el conocimiento de la ley mosaica (es decir, transmitida por Moisés).Generalmente las sinagogas están orientadas hacia Jerusalén. Al fondo se halla un armario o tabernáculo, el arca sagrada (hejal en sefardí o arón haKódesh en asquenazí), que contiene los rollos de la ley (Torá).Ante el tabernáculo pende una lamparilla que arde constantemente en recuerdo de la luz perpetua (ner tamid) que brillaba en el Templo de Jerusalén. Un candelabro, por lo general de siete lámparas en línea, evoca el célebre candelabro (menorá) del Templo. Una mesa de pupitre, colocada sobre una plataforma (tebá en sefardí, bimá en asquenazí), hace las veces de altar; sobre ella se lee la Torá. En las sinagogas sefardíes, es allí donde se detiene el oficiante. En las sinagogas asquenazíes, el oficiante se para sobre un atril en frente del arca o a un lado de ella al que se denomina amud.El término «la Sinagoga» ha llegado a representar el sistema del judaísmo, así como «la Iglesia» representa el cristianismo.
 • シナゴーグ(ヘブライ語: בית כנסת‎、イディッシュ語: שול‎、英: synagogue、独: Synagoge、蘭: Synagoge、ハンガリー語: zsinagóga)とは、ギリシャ語のシュナゴゲー(集会所)に由来するユダヤ教の会堂のことである。聖書には「会堂」の名で登場し、ユダヤ教会と俗称されることもある。キリスト教の教会の前身であるが、役割はやや異なる。もともとは聖書の朗読と解説を行う集会所であった。現在では祈りの場であると同時に、各地のディアスポラのユダヤ人の礼拝や結婚、教育の場となり、また文化行事などを行うコミュニティーの中心的存在ともなっている。エルサレム神殿破壊後はユダヤ教の宗教生活の中心となる。ディアスポラ民族主義者や改革派は「神殿」という言葉を用いることがあるが、正統派の中にはこういった「擬似神殿」の敷居を跨ぐことを拒否するものもいる。ディアスポラの地では改革派から超正統派までディアスポラの立場を取る者たちなどによって守られているが、イスラエルへの移住によって無人のシナゴーグ ([1]) も多く出てきている。
 • Sinagoga atau Kanisah (bahasa Inggris: Sinagoge) adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Di dalam bahasa aslinya (bahasa Yunani: συναγωγή, synagogē atau sunagogē, berarti "perkumpulan"; bahasa Perancis/bahasa Inggris: synagogue) terdiri dari kata Yunani συν (syn, = bersama), dan αγωγή agogé, belajar atau pendidikan, sinagoge memiliki arti "belajar bersama" selain berkumpul bersama. Kata tersebut merupakan terjemahan dari kata Ibrani, eda, yang berarti jemaah, sehingga pengertian sinagoge yang sebenarnya bukanlah suatu tempat atau gedung tertentu melainkan persekutuan. Sinagoge, bersama gerakan yudaisme rabinik, memiliki peran penting dalam membentuk pola keagamaan Yahudi hingga kini, khususnya setelah Bait Suci yang menjadi pusat peribadah umat Yahudi hancur pada tahun 70 M. Selain itu, sinagoge juga diduga membawa pengaruh besar terhadap pola ibadah umat Kristen dan Islam melalui penggunaan gereja dan masjid.
 • Sinagog (Yunanca: συναγωγή – toplantı/meclis) veya havra, Yahudilerin ibadet ettiği tapınaklara denir.. Modern İbranice’de sinagog ya בית כנסת beyt Knesset (toplantı evi) ya da בית כנסת beyt t’fila (ibadet evi) olarak adlandırılır. Sinangoglar, büyük bir ibadet salonuna (ana tapınak) ve dinî çalışmalar için küçük odalara sahiptir. Bazen sosyal toplantı salonları ve ofisler de bulunur. Bâzı sinagoglar Tevrat çalışmaları için, beit midraş (Sefarad) ya da beis midraş (Aşkenaz) adlı ayrı odalara sahiptir.Sinagoglar kutsal yerlerdir ve sadece ibadet amaçlı kullanılırlar. Fakat ibadet etmek için sinagogda olmak şart değildir. Toplu Yahudi ibadetleri, 10 Yahudinin (minyan) olduğu her yerde olabilir. İsrailliler İbranice, sinagog için bet Knesset (toplanma evi) ifadesini kullanır. Aşkenaz Yahudiler geleneğe göre Almanca okul kelimesinden gelen Yidiş shul kelimesini kullanırlar. İspanyol ve Portekizli (Ladino) Yahudiler esnoga olarak adlandırırlar. İranlı ve Karayit Yahudiler, Aramiceden türeyen kenesa terimini, Arapça konuşan Yahudilerse كَنِيسْ‎ (knis)’i kullanırlar. Modern Yahudi toplumlarında sinagoglar daha geniş rollere sahiptir. Bu nedenle bâzı sinagoglarda yemek salonları, koşer mutfaklar, dînî okullar, kütüphaneler, günlük bakım yerleri ve küçük şapeller vardır.
 • Eine Synagoge (von griechisch συναγωγή synagōgē; Versammlung), ist ein Gebäude, das der Versammlung, dem gemeinsamen Gottesdienst und oft auch als Lehrhaus einer jüdischen Gemeinde dient. Sie ist die wichtigste Institution im Judentum und hat den gemeinschaftlichen Gottesdienst des Christentums und des Islams maßgeblich beeinflusst.In welchen Fällen in antiken Schriften συναγωγή (synagōgē) ein Gebäude zur Versammlung und zur Verrichtung religiöser Handlungen bezeichnet, und welcher Art diese waren, ist in der Forschung ebenso umstritten wie die Zeit der Entstehung der ersten Synagogen. Archäologische und schriftliche Zeugnisse machen die Existenz von Synagogengebäuden zur Zeit des zweiten Tempels, sowohl im Land Israel wie in der Jüdischen Diaspora, jedoch wahrscheinlich.
 • Synagoga (z řeckého συναγωγη, synagógé, „shromáždění“; hebrejsky בית כנסת‎‎, bejt kneset, „dům shromáždění“ nebo בית תפילה, bejt tfila, „dům modlitby“), je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia. V jidiš se synagoga nazývá שול‎‎ „šul“ (škola), v ladino „esnoga“.Komplex synagogy dnes často zahrnuje další zařízení, sloužící židovské obci. Součástí synagogy někdy bývá i byt rabína nebo šámese (z jidiš: „sluha“, správce objektu). Někdy modlitební místnosti plní i funkci studovny (jedná se především o tzv. „zimní modlitebny“, které byly v Evropě stavěny uvnitř domů nebo v rámci synagogy, ale na menším prostoru, aby se usnadnilo vytápění v zimních měsících), v hlavním sále se konají bohoslužby.
 • Синаго́га (от греч. συναγωγή, «собрание»; ивр. בֵּית כְּנֶסֶת‎, бейт кне́сет — «дом собрания»; идиш שול, шул — «школа»), после разрушения Иерусалимского храма — основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.Синагога не только оказала решающее влияние на формирование иудаизма. Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни. Талмуд считает, что она уступает по святости только Храму, и называет её микдаш меат — «малое святилище», как сказано:
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 114414 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 121192 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 721 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110533420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:article
 • SYNAGOGUE
prop-fr:author
 • Wilhelm Bacher & Lewis N. Dembitz
prop-fr:collection
 • Hébraïca
prop-fr:date
 • 2008-06-27 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lccn
 • 97209569 (xsd:integer)
 • 2009479675 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Mireille Hadas-Lebel
prop-fr:lienÉditeur
 • Actes Sud
prop-fr:lieu
 • Arles
 • Paris
prop-fr:nom
 • Hadas-Lebel
 • Jarassé
prop-fr:numéroD'édition
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:oldid
 • 31029180 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Mireille
prop-fr:titre
 • Rome, la Judée et les Juifs
 • Une histoire des synagogues françaises
prop-fr:url
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Actes Sud
 • A. & J. Picard
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une synagogue (du grec Συναγωγή / Sunagôgê, « assemblée » adapté de l'hébreu בית כנסת (Beit Knesset), « maison de l'assemblée ») est un lieu de culte juif.L'origine de la synagogue, c'est-à-dire d'un lieu de rassemblement des fidèles dissocié de l'ancien rituel de l'autel du Temple, remonte peut-être aux prophètes et à leurs disciples ; originellement elle ne possède pas un caractère sacré, mais l'acquiert au fil du temps.
 • Sinagoga (dal greco συναγωγή, "assemblea") è il termine che definisce il luogo di culto della religione ebraica; la parola stessa è la traduzione del termine ebraico בית כנסת (Beit Knesset, appunto "casa di riunione"). In yiddish il termine è šul (שול), il quale corrisponde all'usanza ebraico-italiana di riferire alla sinagoga come "scola", dal quale, ad esempio, la Piazza delle Cinque Scole nel vecchio ghetto di Roma.
 • Sinagoga (do grego συναγωγή, composto de σύν “com, junto” e ἄγω “conduta, educação”) é o local de culto da religião judaica, possui como o seu objeto central a Arca da Torá. O serviço religioso da sinagoga, quando se forma um quórum, é feito todos os dias, sendo que alguns envolvem leituras da Torá, cujos rolos são retirados da Arca (heikhal) e transportados até o púlpito (Tebá).
 • Synagoga, bożnica, bóżnica (z stgr. συναγωγή synagoge - zgromadzenie, miejsce zebrań) – żydowski dom modlitwy. W judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce zebrań społecznych gminy żydowskiej.
 • シナゴーグ(ヘブライ語: בית כנסת‎、イディッシュ語: שול‎、英: synagogue、独: Synagoge、蘭: Synagoge、ハンガリー語: zsinagóga)とは、ギリシャ語のシュナゴゲー(集会所)に由来するユダヤ教の会堂のことである。聖書には「会堂」の名で登場し、ユダヤ教会と俗称されることもある。キリスト教の教会の前身であるが、役割はやや異なる。もともとは聖書の朗読と解説を行う集会所であった。現在では祈りの場であると同時に、各地のディアスポラのユダヤ人の礼拝や結婚、教育の場となり、また文化行事などを行うコミュニティーの中心的存在ともなっている。エルサレム神殿破壊後はユダヤ教の宗教生活の中心となる。ディアスポラ民族主義者や改革派は「神殿」という言葉を用いることがあるが、正統派の中にはこういった「擬似神殿」の敷居を跨ぐことを拒否するものもいる。ディアスポラの地では改革派から超正統派までディアスポラの立場を取る者たちなどによって守られているが、イスラエルへの移住によって無人のシナゴーグ ([1]) も多く出てきている。
 • Eine Synagoge (von griechisch συναγωγή synagōgē; Versammlung), ist ein Gebäude, das der Versammlung, dem gemeinsamen Gottesdienst und oft auch als Lehrhaus einer jüdischen Gemeinde dient.
 • Синаго́га (от греч. συναγωγή, «собрание»; ивр. בֵּית כְּנֶסֶת‎, бейт кне́сет — «дом собрания»; идиш שול, шул — «школа»), после разрушения Иерусалимского храма — основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.Синагога не только оказала решающее влияние на формирование иудаизма. Традиция придает синагоге огромное значение в еврейской жизни.
 • La sinagoga es el lugar de fieles judíos , el lugar de culto y estudios de la más antigua de las religiones monoteístas.La sinagoga es una reunión muy antigua en el judaísmo. Aunque se poseen pocos datos acerca del origen de las primeras sinagogas, se piensa que ellas se remontan a la antigua Babilonia del siglo VI a. C., poco después de que Juda, la nación-tribu del sur fue deportada por Nabucodonosor II tras su conquista de Jerusalén en el año 587 a. C.
 • A zsinagóga (héberül: בֵּית כְּנֶסֶת bét kneszet, „a gyülekezés háza”; jiddisül: שול shul) a zsidó istentisztelet helye. A szó a görög συναγωγή, szünagógé, azaz „gyűlés” vagy „gyülekezés” szóból származik, indoeurópai eredetű.Az ortodox zsidók és a legtöbb konzervatív zsidó zsinagógának hívja az istentisztelet helyét, egyes gyülekezetek azonban más szót használnak rá, például בֵּית תְּפִילָּה bét tefillá, „imaház”).
 • A synagogue, also spelled synagog (from Greek συναγωγή transliterated synagogē, meaning "assembly"; בית כנסת beth knesset, meaning "house of assembly"; בית תפילה beth t'fila, meaning "house of prayer"; שול shul; אסנוגה esnoga; קהל kahal) is a Jewish house of prayer.
 • Синагога (от гръцки συναγωγή, „събрание“, на иврит - בית כנסת) е еврейският молитвен дом. Първите синагоги датират от 2 век пр.н.е. с началото на зугота.За разлика от християнската църква, например, синагогата не е храм, тъй като според юдаизма има един единствен храм - несъществуващият днес Втори храм (от чиято последна постройка се е запазила т. нар. "Стена на плача"). Синагогата е мястото, където се събират във всеки свещен ден (за юдеите събота), вярващите.
 • 시나고그(히브리어: בית כנסת 베트 크네세트, 이디시어: שול 슐, 언어 오류(lad): אסנוגה 에스노가) 또는 유대교 회당 은 유대교의 사원이다. 모임을 뜻하는 고대 그리스어 '시나고게(συναγωγή, synagogē)'에서 유래한다. 히브리어로 '베트 크네세트'라고 불리며 시나고그 대신 예배의 집을 뜻하는 '베트 테필라(히브리어: בית תפילה)'라는 단어가 사용되기도 한다. 제1차 유대 독립전쟁진압으로 예루살렘 성전이 무너지고 나서, 흩어진 유대교 모임의 지역적 중심이 되었다. 이전에는 야훼 하느님에 대한 제의가 행해진던 예루살렘 성전이 종교적 구심점이었지만, 성전이 로마군대에 의해 소멸되면서 유대교 회당이 그 위치를 대신하게 된 것이다. 시나고그의 외모는 건물이 위치되어있는 나라의 문화에 따라 다르다.
 • Synagoga (z řeckého συναγωγη, synagógé, „shromáždění“; hebrejsky בית כנסת‎‎, bejt kneset, „dům shromáždění“ nebo בית תפילה, bejt tfila, „dům modlitby“), je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia. V jidiš se synagoga nazývá שול‎‎ „šul“ (škola), v ladino „esnoga“.Komplex synagogy dnes často zahrnuje další zařízení, sloužící židovské obci.
 • Sinagoga atau Kanisah (bahasa Inggris: Sinagoge) adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Di dalam bahasa aslinya (bahasa Yunani: συναγωγή, synagogē atau sunagogē, berarti "perkumpulan"; bahasa Perancis/bahasa Inggris: synagogue) terdiri dari kata Yunani συν (syn, = bersama), dan αγωγή agogé, belajar atau pendidikan, sinagoge memiliki arti "belajar bersama" selain berkumpul bersama.
 • Een synagoge (Grieks voor huis van samenkomst; Hebreeuws: Beit Knesset of Beis Knesses - בית כנסת') is in het Jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Een andere naam voor synagoge, die vooral door Asjkenazische Joden wordt gebruikt, is sjoel, ook wel geschreven als shul (Jiddisch, van het Duitse Schule dat school betekent). De synagoge is dan ook niet alleen een plaats voor gebed, maar ook een plaats om te lezen en onderwijzen uit de Thora.
 • Una sinagoga (del grec συναγωγή synagoge, que significa "reunió" o "assemblea") és el lloc d'estudi i oració pels jueus. El terme hebreu és בית כנסת Bet Kenésset, "Casa d'Assemblea", o בית התפילה Bet ha-Tefilà, "Casa d'Oració". Usualment hi ha habitacions separades per a l'oració i per a l'estudi. Les habitacions d'estudi són anomenades בית מדרש Bet midraix, "Casa d'Estudi". La pregària en comunitat és una característica important del judaisme.
 • Sinagog (Yunanca: συναγωγή – toplantı/meclis) veya havra, Yahudilerin ibadet ettiği tapınaklara denir.. Modern İbranice’de sinagog ya בית כנסת beyt Knesset (toplantı evi) ya da בית כנסת beyt t’fila (ibadet evi) olarak adlandırılır. Sinangoglar, büyük bir ibadet salonuna (ana tapınak) ve dinî çalışmalar için küçük odalara sahiptir. Bazen sosyal toplantı salonları ve ofisler de bulunur.
 • Sinagoga (antzinako grezieraz συναγωγή, synagogē, hebreeraz בית כנסת, beit knesset, "biltzar etxea") juduen erlijio gurtzarako eraikina da.Gehienetan otoitzerako areto zabal bat eta ikasketetarako gela txikiago batzuk izaten dituzte, baita batzuetan bulego eta bilera gela batzuk ere.Euskal Herrian gaur egun dagoen sinagoga bakarra Baionakoa da. Europa osoko singogarik zaharrena Praga hiriko Sinagoga Zahar-Berria da.Sinagoga noiz sortu zen zehatz ezin jakin bada ere, batzuen ustez, K.a . VI.
rdfs:label
 • Synagogue
 • Sinagog
 • Sinagoga
 • Sinagoga
 • Sinagoga
 • Sinagoga
 • Sinagoga
 • Sinagoga
 • Synagoga
 • Synagoga
 • Synagoge
 • Synagoge
 • Synagogue
 • Zsinagóga
 • Синагога
 • Синагога
 • シナゴーグ
 • 시나고그
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:destinationInitiale of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of