En chimie, la stœchiométrie (du grec ancien στοιχεῖον / stoikheîon (« élément ») et μέτρον / métron (« mesure ») est un calcul qui permet d'analyser les quantités de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique.Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) fut le premier à énoncer les principes de la stœchiométrie, en 1792.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En chimie, la stœchiométrie (du grec ancien στοιχεῖον / stoikheîon (« élément ») et μέτρον / métron (« mesure ») est un calcul qui permet d'analyser les quantités de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique.Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) fut le premier à énoncer les principes de la stœchiométrie, en 1792. Il écrivait alors : « La stœchiométrie est la science qui mesure les proportions quantitatives ou rapports de masse dans lesquels les éléments chimiques sont impliqués. »
 • A sztöchiometria a kémiának az a része, amely a kémiai reakciók során tapasztalható tömeg- és térfogatviszonyok törvényszerűségeivel foglalkozik. A sztöchiometriahoz tartozik a kémiai anyagok sűrűségének, moláris tömegének és térfogatának, olvadás- és forráspontjának stb. kiszámítása is. (A sztöchiometria elnevezés a görög sztoicheión = alapanyag és metron = mérték szavakból származik.)
 • 化学量論(かがくりょうろん、英語:stoichiometry)とは化学反応における量的関係に関する理論である。言い換えると、化学反応は反応系内の個々の分子が反応により決まる形式による組み換えであるから、反応に関与した量は比例関係が成立することから化学反応の量的関係を説明する理論である。速度論反応との対概念の(化学)量論反応については化学反応論に詳しい。stoichiometryの語はギリシャ語の根源要素(element, principle)を意味するstoicheionと計測(measure)を意味するmetronとに由来する。
 • L'estequiometria és el càlcul de les relacions quantitatives entre reactius i productes en el transcurs d'una reacció química. Aquestes relacions es poden deduir a partir de la teoria atòmica encara que històricament van ser enunciades sense fer referència a la composició de la matèria segons diferents lleis i principis. Els compostos químics esteoquimètrics s'anomenen també daltònids (pel nom del químic John Dalton)El primer que va enunciar els principis de l'estequiometria va ser Jeremias Benjamin Richter (1762 - 1807), el 1792. Va escriure: "L'estequiometria és la ciència que amida les proporcions quantitatives o relacions de massa en la qual els elements químics que estan implicats".
 • En química, la estequiometría (del griego στοιχειον, stoicheion, 'elemento' y μετρον, métrón, 'medida') es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios.El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremias Benjamin Richter (1762-1807), en 1792, quien describió la estequiometría de la siguiente manera:«La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados (en una reacción química)».También estudia la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas.
 • Die Stöchiometrie (von gr. στοιχειον stoicheion „Grundstoff“ und μέτρον metron „Maß“) ist ein grundlegendes mathematisches Hilfsmittel in der Chemie. Mit ihrer Hilfe werden aus der qualitativen Kenntnis der Reaktanten und Produkte einer Reaktion die tatsächlichen Mengenverhältnisse (Reaktionsgleichung) und Stoffmengen berechnet.In der chemischen Umgangssprache bezeichnet Stöchiometrie nicht die (meist triviale) Berechnung, sondern deren Ergebnis. Die praktische Durchführung einer Reaktion erfolgt häufig „unstöchiometrisch“, das heißt, dass mindestens ein Reaktant im Überschuss eingesetzt wird und daher teilweise erhalten bleibt.
 • Stoichiometry /ˌstɔɪkiˈɒmɨtri/ is the calculation of relative quantities of reactants and products in chemical reactions. Stoichiometry is founded on the law of conservation of mass where the total mass of the reactants equals the total mass of the products leading to the insight that the relations among quantities of reactants and products typically form a ratio of positive integers. This means that if the amounts of the separate reactants are known, then the amount of the product can be calculated. Conversely, if one reactant has a known quantity and the quantity of product can be empirically determined, then the amount of the other reactants can also be calculated. As seen in the image to the right, where the balanced equation is:CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.Here, one molecule of methane reacts with two molecules of oxygen gas to yield one molecule of carbon dioxide and two molecules water. Stoichiometry measures these quantitative relationships, and is used to determine the amount of products/reactants that are produced/needed in a given reaction. Describing the quantitative relationships among substances as they participate in chemical reactions is known as reaction stoichiometry. In the example above, reaction stoichiometry measures the relationship between the methane and oxygen as they react to form carbon dioxide and water. Because of the well known relationship of moles to atomic weights, the ratios that are arrived at by stoichiometry can be used to determine quantities by weight in a reaction described by a balanced equation. This is called composition stoichiometry. Gas stoichiometry deals with reactions involving gases, where the gases are at a known temperature, pressure, and volume, and can be assumed to be ideal gases. For gases, the volume ratio is ideally the same by the ideal gas law, but the mass ratio of a single reaction has to be calculated from the molecular masses of the reactants and products. In practice, due to the existence of isotopes, molar masses are used instead when calculating the mass ratio.
 • La stechiometria (greco στοιχεῖον "elemento" e μέτρον "misura") è la branca della chimica che studia i rapporti quantitativi delle sostanze chimiche nelle reazioni chimiche.La stechiometria di reazione indica in che rapporti due o più sostanze reagiscono tra di loro.Essa viene rappresentata attraverso coefficienti, detti appunto coefficienti stechiometrici, i quali esprimono i rapporti molari con cui le sostanze coinvolte nella reazione reagiscono.Il calcolo stechiometrico permette di determinare matematicamente le quantità di reagenti e prodotti coinvolti in una reazione chimica.Gli atomi reagiscono tra loro in rapporti esprimibili con numeri naturali, anche se per comodità spesso vengono usati coefficienti frazionari; comunque dato che cambiando i coefficienti cambia anche la costante di equilibrio, una reazione è bilanciata correttamente solo con coefficienti interi.I coefficienti stechiometrici vengono posti prima di ogni specie chimica che partecipa alla reazione. In assenza di coefficiente si presuppone che il numero sia 1.
 • Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje: Określenie postaci równania stechiometrycznego (bilans atomów). Zdefiniowanie miary (miar) postępu reakcji chemicznej poprzedzone wyborem składnika odniesienia (stopień konwersji, liczba postępu itp.). Określenie zależności pomiędzy stężeniami reagentów a miarami postępu reakcji chemicznej.W prostszych sytuacjach (kilka reagentów, reakcja pojedyncza) zwykle rezygnuje się z etapów 2. i 3., a związki pomiędzy stężeniem składnika odniesienia (najczęściej jednego z substratów), a stężeniami pozostałych składników wyznacza się na podstawie równania stechiometrycznego.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1182943 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14086 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110488956 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En chimie, la stœchiométrie (du grec ancien στοιχεῖον / stoikheîon (« élément ») et μέτρον / métron (« mesure ») est un calcul qui permet d'analyser les quantités de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique.Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) fut le premier à énoncer les principes de la stœchiométrie, en 1792.
 • A sztöchiometria a kémiának az a része, amely a kémiai reakciók során tapasztalható tömeg- és térfogatviszonyok törvényszerűségeivel foglalkozik. A sztöchiometriahoz tartozik a kémiai anyagok sűrűségének, moláris tömegének és térfogatának, olvadás- és forráspontjának stb. kiszámítása is. (A sztöchiometria elnevezés a görög sztoicheión = alapanyag és metron = mérték szavakból származik.)
 • 化学量論(かがくりょうろん、英語:stoichiometry)とは化学反応における量的関係に関する理論である。言い換えると、化学反応は反応系内の個々の分子が反応により決まる形式による組み換えであるから、反応に関与した量は比例関係が成立することから化学反応の量的関係を説明する理論である。速度論反応との対概念の(化学)量論反応については化学反応論に詳しい。stoichiometryの語はギリシャ語の根源要素(element, principle)を意味するstoicheionと計測(measure)を意味するmetronとに由来する。
 • Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje: Określenie postaci równania stechiometrycznego (bilans atomów). Zdefiniowanie miary (miar) postępu reakcji chemicznej poprzedzone wyborem składnika odniesienia (stopień konwersji, liczba postępu itp.).
 • L'estequiometria és el càlcul de les relacions quantitatives entre reactius i productes en el transcurs d'una reacció química. Aquestes relacions es poden deduir a partir de la teoria atòmica encara que històricament van ser enunciades sense fer referència a la composició de la matèria segons diferents lleis i principis.
 • En química, la estequiometría (del griego στοιχειον, stoicheion, 'elemento' y μετρον, métrón, 'medida') es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química.
 • La stechiometria (greco στοιχεῖον "elemento" e μέτρον "misura") è la branca della chimica che studia i rapporti quantitativi delle sostanze chimiche nelle reazioni chimiche.La stechiometria di reazione indica in che rapporti due o più sostanze reagiscono tra di loro.Essa viene rappresentata attraverso coefficienti, detti appunto coefficienti stechiometrici, i quali esprimono i rapporti molari con cui le sostanze coinvolte nella reazione reagiscono.Il calcolo stechiometrico permette di determinare matematicamente le quantità di reagenti e prodotti coinvolti in una reazione chimica.Gli atomi reagiscono tra loro in rapporti esprimibili con numeri naturali, anche se per comodità spesso vengono usati coefficienti frazionari; comunque dato che cambiando i coefficienti cambia anche la costante di equilibrio, una reazione è bilanciata correttamente solo con coefficienti interi.I coefficienti stechiometrici vengono posti prima di ogni specie chimica che partecipa alla reazione.
 • Die Stöchiometrie (von gr. στοιχειον stoicheion „Grundstoff“ und μέτρον metron „Maß“) ist ein grundlegendes mathematisches Hilfsmittel in der Chemie. Mit ihrer Hilfe werden aus der qualitativen Kenntnis der Reaktanten und Produkte einer Reaktion die tatsächlichen Mengenverhältnisse (Reaktionsgleichung) und Stoffmengen berechnet.In der chemischen Umgangssprache bezeichnet Stöchiometrie nicht die (meist triviale) Berechnung, sondern deren Ergebnis.
 • Stokiyometri: (İngilizce Stoichiometry). Yunanca iki kelimeden türetilmiştir; stoicheion (element) ve metron (ölçüm). Kısaca element ölçüsü anlamına gelir. Kimyasal bir tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasındaki kütlesel (bazen de hacimsel) hesaplamalarla ilgilenir. Kimya biliminin matematik kısmıdır.
 • Stoichiometry /ˌstɔɪkiˈɒmɨtri/ is the calculation of relative quantities of reactants and products in chemical reactions. Stoichiometry is founded on the law of conservation of mass where the total mass of the reactants equals the total mass of the products leading to the insight that the relations among quantities of reactants and products typically form a ratio of positive integers.
rdfs:label
 • Stœchiométrie
 • Estequiometria
 • Estequiometria
 • Estequiometría
 • Stechiometria
 • Stechiometria
 • Stoichiometrie
 • Stoichiometry
 • Stoikiometri
 • Stokiyometri
 • Stöchiometrie
 • Sztöchiometria
 • Стехиометрия
 • 化学量論
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of