Le pinyin (chinois : 拼音 ; pinyin : Pīnyīn ; Wade : P'in¹-yin¹ ; EFEO : P'in-yin) est un système de romanisation du chinois mandarin, promu officiellement par la Chine.En 1979, l'Organisation internationale de normalisation a adopté le pinyin comme système de romanisation du mandarin. C'est le système de transcription de cette langue le plus répandu de nos jours dans les ouvrages modernes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le pinyin (chinois : 拼音 ; pinyin : Pīnyīn ; Wade : P'in¹-yin¹ ; EFEO : P'in-yin) est un système de romanisation du chinois mandarin, promu officiellement par la Chine.En 1979, l'Organisation internationale de normalisation a adopté le pinyin comme système de romanisation du mandarin. C'est le système de transcription de cette langue le plus répandu de nos jours dans les ouvrages modernes.
 • El pinyin, o més formalment el hanyu pinyin (xinès tradicional: 漢語拼音, xinès simplificat: 汉语拼音, pinyin: Hànyǔ Pīnyīn) és un sistema de romanització de l'idioma mandarí que utilitza l'alfabet llatí. Hanyu es refereix a la llengua mandarina (literalment "llengua dels Han"), i pinyin vol dir "lletrejar sons". D'altres sistemes de transcripció fonètica de mandarí també es diuen pinyin, per exemple el Tongyong pinyin, el sistema oficial de la República de la Xina entre el 2002 i el 2008, i el sistema Wade-Giles, anomenat Wēituǒmǎ Pīnyīn en mandarí.El pinyin s'usa com a sistema oficial de romanització a la Xina continental i Taiwan, i arreu del món per a ensenyar el mandarí com a segona llengua. També s'usa per a escriure noms xinesos en publicacions en escriptura romana, i en alguns sistemes informàtics per a teclejar caràcters xinesos.D'una banda, l'escriptura xinesa es basa en caràcters, els quals no han variat gaire els últims 2000 anys. D'altra banda, el xinès, més que una llengua, és una família de llengües, amb una gran variació de pronunciacions. Durant el segle XX es van impulsar diferents mètodes per a homogeneïtzar les diferents pronunciacions. Un d'ells és la transcripció fonètica en pinyin, que es basa en l'idioma putonghua o mandarí (xinès tradicional: 普通話, xinès simplificat: 普通话, pinyin: pǔtōnghuà) i en la variant dialectal de Pequín.El sistema pinyin va ser desenvolupat per un comitè de la República Popular de la Xina i va ser aprovat el 1958. L'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO) el va escollir com a romanització estàndard en el 1982, i el govern de Taiwan va canviar el seu sistema de romanització oficial al pinyin en el 2009. A causa que el pinyin va ser desenvolupat fa relativament poc temps, tanmateix, encara es veuen sovint paraules i noms romanitzats amb el sistema Wade-Giles en llengües europees.D'altres transcripcions fonètiques per al xinès són: el sistema Wade-Giles, obsolet però encara usat en alguns préstecs com, per exemple, dao i I Ching el sistema Tongyong pinyin, molt semblant al sistema hanyu pinyin, que va ser el sistema oficial de Taiwan entre el 2002 i el 2008. el sistema Gwoyeu romatzyh, el qual, únicament entre sistemes de transcripció del xinès, fa servir canvis de lletres per a indicar el to d'una síl·laba i no signes diacrítics (com el pinyin) o números (com el Wade-Giles) bopomofo (ㄅㄆㄇㄈ), utilitzat a TaiwanEncara que el sistema pinyin ignora completament l'Alfabet fonètic internacional, ha resultat ser molt efectiu. Avui dia, en ciutats com Pequín o Xangai es poden trobar textos escrits en pinyin en molts llocs públics, al costat del xinès, per a facilitar la lectura als estrangers. El pinyin també s'utilitza per a introduir els caràcters xinesos als ordinadors amb teclats occidentals, mitjançant un sistema de substitució automàtica.
 • El hànyǔ pīnyīn (chino simplificado: 汉语拼音, chino tradicional: 漢語拼音, pinyin: hànyǔ pīnyīn, literalmente «deletreo [fonético] de la lengua del grupo cultural de Han»), o Deletreo Han, normalmente llamado pinyin es el sistema de transcripción fonética del chino mandarín (hànyǔ) reconocido como oficial en la República Popular China. En lugar de utilizarse los caracteres chinos, que a veces no dan información acerca de la pronunciación, se usan letras del alfabeto latino para escribir fonéticamente las palabras chinas. Este sistema ayuda a quienes no conocen la escritura china a pronunciar las palabras chinas y también se utiliza para introducir caracteres chinos en teclados QWERTY a través de programas específicos para ello (véase métodos informáticos para escritura china).En 1979, la ISO adoptó el pinyin como el sistema de romanización estándar del chino.El hànyǔ pīnyīn se ha consolidado como el principal sistema de transcripción del chino en la época actual, pero no es sino uno más de muchos sistemas existentes (véase sistemas de transcripción del chino).El sistema pinyin posee un complejo sistema de diacríticos para marcar los tonos, que se describe más abajo. Para su correcta escritura no se debe omitir ningún signo. También hay reglas que determinan si dos o más palabras deben ser escritas juntas o separadas.
 • Hanyu pinyin (IPA: [han jyː pʰín ín ]), ook wel eenvoudig pinyin (Vereenvoudigd Chinees: 拼音; IPA: [pʰín ín ]) genoemd, is een systeem van transliteratie om de officiële taal van China, het Standaardmandarijn, in Latijnse letters weer te geven.Hanyu pinyin werd in de jaren vijftig van de 20e eeuw door de Volksrepubliek China zelf ontwikkeld, in tegenstelling tot andere systemen om de Chinese taal in Latijnse letters weer te geven, zoals Wade-Giles of Yale.Hanyu pinyin betekent in het Chinees letterlijk "Chinese taal transcriptie".Pinyin werd in 1958 goedgekeurd als transcriptiesysteem door de regering van de Volksrepubliek China en in 1979 officieel in gebruik genomen. Het verving het Wade-Gilessysteem.Sindsdien is het pinyin erkend door de regering van Singapore, de American Library Association en veel internationale instituten als het transcriptiesysteem voor het Mandarijn. In 1982 aanvaardde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) pinyin als de standaard om het moderne Chinees in Latijnse letters weer te geven; de standaard werd in 1991 herzien.
 • Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼音, arti harafiah: "bunyi bersama bahasa") atau sering disingkat Pīnyīn (拼音, arti harafiah: "bunyi bersama") dalam bahasa Mandarin adalah sistem romanisasi (notasi fonetis dan alih aksara ke aksara Latin) untuk bahasa Mandarin yang digunakan di Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Singapura.Pinyin disetujui penggunaannya pada tahun 1958 dan selanjutnya diadopsi pada tahun 1979 oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Sistem ini menggantikan sistem alih aksara lama seperti Wade-Giles (1859; dimodifikasi pada 1912) dan Bopomofo. Sejak saat itu, Hanyu Pinyin telah diterima sebagai sistem alih aksara utama untuk bahasa Mandarin di dunia. Pada tahun 1979, Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) mengadopsi Hanyu Pinyin sebagai standar romanisasi untuk bahasa Mandarin. Sistem ini diadopsi sebagai standar resmi di Taiwan pada tahun 2009 yang umumnya disebut sebagai Sistem Fonetis Baru.
 • Пиньи́нь (кит. 拼音, pīnyīn; более официально: 汉语拼音, Hànyǔ pīnyīn, Ханьюй пиньинь, то есть «Запись звуков китайского языка») — система романизации для китайского языка. В Китайской Народной Республике (КНР) пиньинь имеет официальный статус.С 1 января 2009 г. пиньинь стал официальным стандартом романизации на Тайване. В июле 2009 г. президент Тайваня Ма Инцзю на заседании Форума по экономике, торговле и культуре между сторонами Тайваньского пролива (г. Чанша, провинция Хунань) предложил также перейти на упрощенные иероглифы.Пиньинь был принят в 1958 г., с 1979 он используется во всём мире в качестве официальной латинской транскрипции имён и названий из КНР. Она заменила существовавшие ранее транскрипции Уэйда—Джайлза и чжуинь.Транскрипция была одобрена Международной организацией по стандартизации (ISO) в качестве основной латинской транскрипции китайского языка.В пиньине используются все буквы латинского алфавита, кроме V, и добавлена буква Ü (u-умляут; при вводе в компьютер буква V может использоваться вместо Ü). Обозначение тонов в пиньине предусмотрено с помощью надстрочных знаков. Обычно их пишут только в учебной литературе. В словарях номер тона иногда указывается за словом, записанным пиньинем, например: dong2 или dong² (= dóng).
 • Pinyin ya da Hanyu Pinyin (Çince: 漢語拼音; Hànyǔ Pīnyīn) Standart Mandarin için Çince yazısınında kullanılan romanizasyon sistemidir. Yani her biri ayrı bir ideogram olan Çince karakterlerin Latin alfabesi olarak yazılıp okunabilmesini sağlarlar. Bu sistem 1979 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından resmen benimsenmiştir.
 • Il pinyin (拼音) è il sistema di trascrizione del cinese standard ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese, correntemente riconosciuto dalla Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).Pinyin (拼音, pīnyīn) letteralmente in cinese significa "trascrivere suoni" e generalmente si riferisce allo Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼音, letteralmente: "traslitterazione della lingua degli Hàn"), che è un sistema di romanizzazione (notazione fonetica e traslitterazione in scrittura latina) della pronuncia del cinese moderno. Si tratta del mandarino, altresì noto come Putonghua (普通话, in pinyin Pǔtōnghuà, letteralmente "linguaggio parlato standard"), la lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese basata sulla pronuncia del cinese parlato a Pechino.Il sistema si serve di segni diacritici per rappresentare i toni con cui vanno pronunciate la varie sillabe.Il sistema è costituito da 26 lettere i cui valori fonetici sono qui di seguito esemplificati in modo indicativo, per quanto possibile in riferimento alla lingua italiana:La volontà di avere uno standard per la trascrizione del cinese nasce dal movimento del 4 maggio 1919 nell'Università di Pechino, che tra i suoi obiettivi comprendeva un rinnovamento linguistico della Cina. L'11 febbraio 1958 venne approvata dall'Assemblea Nazionale del Popolo la prima versione ufficiale del pinyin, che fu in seguito introdotto nelle scuole elementari e impiegato in campagne di alfabetizzazione della popolazione adulta. Concepito inizialmente come uno strumento atto soltanto a facilitare l'apprendimento della lingua cinese negli adulti e nei bambini, si diffuse rapidamente anche nell'ambito dell'industria, del commercio, e degli studi culturali. Si calcola che dalla sua introduzione oltre un miliardo di cinesi abbiano imparato la lingua cinese impiegando il pinyin. Nel 1979 tale diffusione capillare fu sancita dalla sua adozione da parte della Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) come standard per la romanizzazione della lingua cinese moderna. Con l'emissione del National Common Language Law, nel 2001 il governo cinese fornì la base legale per l'impiego del pinyin.Il pinyin è tuttora utilizzato come strumento di educazione degli scolari cinesi alla fonetica della propria lingua, laddove in precedenza veniva utilizzato lo Bopomofo. In ambito nazionale e internazionale, si è imposto al di sopra dei precedenti sistemi di traslitterazione tra cui vale la pena di ricordare il Wade-Giles ( elaborato nel 1859, modificato nel 1912) e il Gwoyeu Romatzyh.Tra il 1999 e il 2000 fece la sua comparsa a Taiwan il Tongyong Pinyin. Si trattava di un sistema che voleva proporsi come alternativa allo Hanyu Pinyin, sulla cui struttura venivano innestati elementi provenienti da altri sistemi di traslitterazione. Dopo un periodo di poco più di cinque anni (dal 2002 al 2008) in cui divenne lo standard ufficiale adottato dal governo taiwanese, fu ufficialmente accantonato. Dal 1º gennaio 2009 anche Taiwan ha adottato lo Hanyu Pinyin come standard ufficiale di trascrizione della lingua cinese.Il pinyin è correntemente impiegato dalla Biblioteca statunitense del Congresso (Library of Congress) degli USA, dall'Associazione delle biblioteche statunitensi (The American Library Association) e dalla maggioranza delle istituzioni internazionali come il sistema di trascrizione per il cinese. Esso è a tutt'oggi uno dei metodi più diffusi per digitare al computer i caratteri cinesi.Sistemi simili al pinyin sono stati progettati per operare la trascrizione di vari dialetti e linguaggi di minoranze non han nella Cina contemporanea.
 • Pchin-jin (čínsky 拼音, v samotném pchin-jinu pīnyīn, doslova „hláskování“) je zkrácený název pro koncept čínské hláskové abecedy (čínsky 汉语拼音方案, hànyǔ pīnyīn fāng'àn, chan-jü pchin-jin fang-an). Mylně bývá označován jako transkripce, ve skutečnosti se jedná o projekt svébytné čínské národní abecedy založené na latince. Užívá se pro zápis čínštiny tam, kde nelze užít čínských znaků nebo by užití čínských znaků bylo složité. Slouží k zachycení výslovnosti čínských znaků a jako takový je neocenitelný při výuce čínského písma ve školách. Samozřejmě může plnit (a plní) i funkci transkripce čínských znaků do latinky. Proto je důležitý zejména pro jednotný přepis čínských zeměpisných názvů a osobních jmen osob čínské národnosti.Prvotním významem čínského slova pchin-jin je „hláskování“, takže tímto pojmem v čínštině může být označena jakákoliv hlásková abeceda (srovnej např. 捷克拼音, jiékè pīnyīn, ťie-kche pchin-jin = „česká abeceda“). Bez bližšího určení tento výraz nicméně označuje převážně chan-jü pchin-jin pro mandarínskou čínštinu.
 • Pinyin, formally Hanyu Pinyin, is the official phonetic system for transcribing the Mandarin pronunciations of Chinese characters into the Latin alphabet in China, Taiwan, and Singapore. It is often used to teach Standard Chinese and spell Chinese names in foreign publications and may be used as an input method to enter Chinese characters into computers.The pinyin system was developed in the 1950s based on earlier forms of romanization. It was published by the Chinese government in 1958 and revised several times. The International Organization for Standardization (ISO) adopted pinyin as the international standard in 1982. The system was adopted as the official standard in Taiwan in 2009, where it is used for romanization alone rather than for educational and computer input purposes.Hànyǔ means the spoken language of the Han people and pīnyīn literally means "spelled-out sounds".
 • O pinyin (em chinês: 拼音, pīnyīn), ou, mais formalmente, hanyu pinyin (汉语拼音 / 漢語拼音), é o método de romanização mais utilizado atualmente para o mandarim padrão (标准普通话 / 標準普通話). Hànyǔ (汉语 / 漢語) significa língua chinesa, e pīnyīn (拼音) significa "fonética", ou, mais literalmente, "som soletrado". O sistema é utilizado apenas para o mandarim padrão, e não para os outros idiomas chineses, incluindo o antigo chinês oficial, guangyun (广韵 / 廣韻). O sistema é usado na China continental, em Hong Kong, Macau, partes de Taiwan, Malásia e Singapura, para o ensino do mandarim e internacionalmente, para ensinar o mandarim como segundo idioma. Também é utilizado para grafar os nomes chineses em publicações estrangeiras, e pode ser utilizado para a inserção de caracteres chineses (hanzi) em computadores e telefones celulares.O sistema de romanização foi desenvolvido por um comitê governamental da República Popular da China (RPC), e aprovado pelo governo do país em 11 de fevereiro de 1958. A Organização Internacional de Padronização (International Organization for Standarzation), ISO) adotou o pinyin como um padrão internacional em 1982, para a romanização padrão do chinês moderno (ISO-7098:1991), e desde então ele foi adotado por diversas outras organizações, como o Singapura, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, e pela Associação de Bibliotecas Americanas (American Library Association). O sistema de romanização também se tornou o padrão nacional na República da China, comumente conhecida como Taiwan ou Formosa, em 1 de janeiro de 2009.O hanyu pinyin superou sistemas anteriores de romanização, tais como o Wade-Giles (1859), que foi modificado em 1892, e o pinyin do Sistema Postal, e também substituiu o zhuyin como o método de instrução fonética chinesa na China Continental. O pinyin é uma romanização e não uma anglicização, ou seja, ele utiliza letras latinas para representar sons no mandarim padrão; a maneira de efetuar tal representação no pinyin difere, em alguns casos, do estilo de simbolização escrita de sons em outras línguas que usam o alfabeto latino. Por exemplo, os sons indicados nesse dialeto pela letra b e g correspondem mais precisamente aos sons representados, respectivamente, pela letra p e k no emprego ocidental do alfabeto latino. Outras letras, como j, q, x ou zh indicam sons que não correspondem exatamente a nenhum som em inglês. Algumas das transcrições no pinyin, tais como a terminação "ang", também não correspondem a pronúncias da língua inglesa ou portuguesa. O pinyin foi desenvolvido levando em consideração as necessidades dos falantes da língua chinesa, especificamente do mandarim padrão, e não é uma forma de transliteração dos caracteres chineses direcionada aos ocidentais. Ao permitir que caracteres latinos se refiram a sons chineses específicos, o pinyin realiza uma romanização precisa e compacta, o que é conveniente para falantes nativos chineses e acadêmicos, mas nem sempre aos falantes de idiomas ocidentais. Isso significa que uma pessoa que nunca estudou chinês, ou o sistema do pinyin, está sujeita a cometer graves erros de pronúncia. Este, no entanto, é um problema menos sério com sistemas de romanização se comparado com os anteriores, tais como o Wade-Giles.
 • Пинин (кит. 拼音, pīnyīn, буквално „свързане на звуци“) е транскрипция на китайския език на основа на латинската азбука. В Китайската народна република (КНР) пинин има официален статут.Пинин е приет през 1958 година и е адаптиран през 1979. Днес се използва в цял свят като официална латинска транскрипция на имената и названията в КНР.Тук ще направим опит за подобна транскрипция на български.
 • 拼音(ピンイン)は、中国語で音節を音素文字に分け、ラテン文字化して表記する発音表記体系を指す。一般には1958年に中華人民共和国が制定した漢語拼音方案(かんごピンインほうあん、汉语拼音方案、Hànyǔ pīnyīn fāng'àn)という表記法、あるいはそれに基づく漢語拼音字母(かんごピンインじぼ、汉语拼音字母、Hànyǔ pīnyīn zìmǔ)という文字を指す。通用拼音のように中国大陸とは異なる「拼音」もあり、ウェード式などの他のラテン文字による表記法も中国語では拼音と称することがある。このため他の「拼音」と区別するために漢語拼音方案による表記法を特に漢語拼音(かんごピンイン)と呼ぶことがある。漢語拼音は、当初は将来的に漢字に代わる文字として中国で位置づけられていたが、現在では中国語の発音記号として日本を含め世界各国で使用されている。ラテン文字の v を除く25文字を組み合わせて発音を表し、主な母音の上に声調符号と呼ばれる4種のアクセント記号を付して声調を表す。他に、ウムラウト記号と区切り符号(アポストロフィー)が用いられる。
 • Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn (chinesisch 漢語拼音方案 / 汉语拼音方案 ‚Programm zur Fixierung der Laute im Chinesischen‘), meist nur kurz Pinyin, zur Abgrenzung von Tongyong Pinyin auch Hanyu Pinyin genannt, ist die offizielle chinesische Romanisierung des Hochchinesischen in der Volksrepublik China. Diese von Zhou Youguang entwickelte phonetische Umschrift auf der Basis des lateinischen Alphabets wurde vom Staatsrat am 6. Februar 1956 offiziell beschlossen und Ende 1957 genehmigt. Sie löste damit auf dem Festland die 1921 eingeführte nicht-lateinische Zhuyin-Umschrift (Bopomofo) ab. Gleichzeitig wurden die vereinfachten chinesischen Schriftzeichen (Kurzzeichen) zum offiziellen Schriftsystem der VR China.Die durch die Pinyin-Umschrift angegebene Aussprache basiert auf dem Hochchinesischen (chinesisch 普通話 / 普通话, Pinyin pǔtōnghuà). Pinyin ist bei der Internationalen Organisation für Normung (ISO) als ISO 7098:1991 (zweite Auflage nach 1982) registriert und damit als internationaler Standard anerkannt. In der Volksrepublik China wird Pinyin durch die Norm GB/T 16159 definiert, die zuletzt 2012 revidiert wurde (GB/T 16159-2012); für die Schreibung von Personennamen gilt die Norm GB/T 28039-2011.Seit 1. Januar 2009 ist auch in der Republik China auf Taiwan Hanyu Pinyin offiziell. Hanyu Pinyin löst in Taiwan damit Tongyong Pinyin ab, eine umstrittene Umschrift, die 2000 eingeführt worden war.
 • 한어 병음(중국어 정체: 漢語拼音, 병음: Hànyǔ pīnyīn 한위 핀인[*])은 중국어 한자음을 로마자로 표기하는 발음부호이다. 한어 병음 자모(중국어 정체: 漢語拼音字母, 병음: Hànyǔ pīnyīn zìmǔ)는 현대 표준어인 보통화(普通話) 발음을 로마자 자모로 표기하여 성모(聲母)는 b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, zh, ch, sh, r, z, c, s 등 21개, 운모(韻母)는 yi(-i), wu(-u), yu(-ü, -u), a, o, e, ai, ei, ao, ou, an, en, ang, eng, er 등 16개로 되어 있다.
 • Hanyu pinyin – oficjalna transkrypcja standardowego języka mandaryńskiego (putonghua) – urzędowego języka Chin – na alfabet łaciński. Hanyu pinyin został opracowany przez Komitet Reformy Języka na czele z Zhou Youguangiem w 1956 i zatwierdzony przez rząd chiński w 1958 roku. Jego celem było upowszechnienie wymowy putonghua i pomoc w nauce znaków chińskiego pisma. Do szerszego użytku wprowadzony został dopiero w 1979 r., po otwarciu Chin na świat. Miał zastąpić starsze metody transkrypcji: oparty na grafice chińskiej, a nie łacińskiej, alfabet bopomofo (w zasadzie system nauczania poprawnej wymowy, stąd inna nazwa zhuyin zimu), który stworzono w Chinach na początku XIX wieku, system Gwoyeu Romatzyh z 1909 r. – skomplikowany, gdyż zapisuje się w nim tony bez użycia znaków diakrytycznych, a poprzez modyfikację wyglądu sylaby podstawowej, transkrypcje zagraniczne, np. najpopularniejszą brytyjską transkrypcję Wade'a i Gilesa z 1859 r. (wersja zmodyfikowana z 1912 r.). Zamierzenie to się powiodło. Obecnie pinyin jest akceptowany przez większość międzynarodowych instytucji (m.in. ONZ), jako system transkrypcji współczesnego języka chińskiego ogólnonarodowego. W 1979 roku Rada Państwa ChRL podjęła decyzję o wyłącznym stosowaniu transkrypcji hanyu pinyin w publikacjach dyplomatycznych i tłumaczeniach na języki obce. W 1981 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) na wniosek ONZ zaadaptowała pinyin jako jedyny sposób romanizacji współczesnego chińskiego. Pinyin wyparł wcześniejsze systemy transkrypcji, m.in. angielski system Wade-Gilesa. W języku angielskim stara angielska forma nazwy Pekinu – Peking została wyparta przez zapis w pinyin – Beijing.Pinyin jest stosowany przy zapisie chińskich nazw i nazwisk, stosuje się go również w publikacjach prasowych i fachowych, a także w słownikach oraz podręcznikach putonghua dla cudzoziemców. Wypiera powoli systemy lokalne stosowane w Hongkongu, Makau i Singapurze. Przez długi czas nie przyjęto go natomiast na Tajwanie, gdzie królował angielski system Wade-Gilesa. Z dniem 1 stycznia 2009 r. również Tajwan przeszedł oficjalnie na system hanyu pinyin.W Chinach pinyin jest również nauczany w szkołach podstawowych, co ma pomagać w opanowaniu putonghua. Większość dzieci używa bowiem w domu lokalnego dialektu. Opanowanie pinyinu ułatwia dzieciom także naukę języków europejskich, z drugiej strony przyspiesza proces inkorporacji łacińskich liter do pisma chińskiego.Nazwa hanyu pinyin oznacza zapis fonetyczny języka chińskiego (pełna nazwa: 漢語拼音方案 hànyǔ pīnyīn fāng’àn – schemat fonetyzacji języka chińskiego) i bywa często skracana do samego słowa pinyin (dosł. "składanie dźwięków [w słowa]", od 拼 "łączyć coś w całość, składać", 音 "dźwięk/dźwięki"). Chociaż najczęściej chodzi właśnie o hanyu pinyin, warto pamiętać, że istnieją inne "pinyiny", m.in. opracowany w 2000 r. na Tajwanie tongyong pinyin.
 • A pinjin átírás (汉语拼音), más néven kínai fonetikus ábécé (Hanyu pinyin wenzi – „a kínai nyelv szótaglistája”) a kínai írott nyelv átírása, mely a pekingi dialektuson alapul. A pinjin szándéka: a hivatalos pekingi dialektus elterjesztésének elősegítése a kiejtés szabványosítása más latin betűs átírások zűrzavarának megszüntetéseA pinjin betűi: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, sh, t, u, ü, w, x, y, z, zhMaga a 'pinjin' szó már a magyarosan átírt hangalak, és a leírt módon ejtendő, nem "pindzsin" formában. Az angolos írásmódot használó szövegekben a szó pinyin vagy pin-yin alakban látható.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14253 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 90 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108275202 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:efeo
 • Han-yu P'in-yin
 • P'in-yin
prop-fr:p
 • Hànyǔ Pīnyīn
 • Pīnyīn
prop-fr:s
 • 拼音
 • 汉语拼音
prop-fr:t
 • 拼音
 • 漢語拼音
prop-fr:w
 • Han⁴-yü³ P'in¹-yin¹
 • P'in¹-yin¹
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le pinyin (chinois : 拼音 ; pinyin : Pīnyīn ; Wade : P'in¹-yin¹ ; EFEO : P'in-yin) est un système de romanisation du chinois mandarin, promu officiellement par la Chine.En 1979, l'Organisation internationale de normalisation a adopté le pinyin comme système de romanisation du mandarin. C'est le système de transcription de cette langue le plus répandu de nos jours dans les ouvrages modernes.
 • Pinyin ya da Hanyu Pinyin (Çince: 漢語拼音; Hànyǔ Pīnyīn) Standart Mandarin için Çince yazısınında kullanılan romanizasyon sistemidir. Yani her biri ayrı bir ideogram olan Çince karakterlerin Latin alfabesi olarak yazılıp okunabilmesini sağlarlar. Bu sistem 1979 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından resmen benimsenmiştir.
 • Пинин (кит. 拼音, pīnyīn, буквално „свързане на звуци“) е транскрипция на китайския език на основа на латинската азбука. В Китайската народна република (КНР) пинин има официален статут.Пинин е приет през 1958 година и е адаптиран през 1979. Днес се използва в цял свят като официална латинска транскрипция на имената и названията в КНР.Тук ще направим опит за подобна транскрипция на български.
 • 拼音(ピンイン)は、中国語で音節を音素文字に分け、ラテン文字化して表記する発音表記体系を指す。一般には1958年に中華人民共和国が制定した漢語拼音方案(かんごピンインほうあん、汉语拼音方案、Hànyǔ pīnyīn fāng'àn)という表記法、あるいはそれに基づく漢語拼音字母(かんごピンインじぼ、汉语拼音字母、Hànyǔ pīnyīn zìmǔ)という文字を指す。通用拼音のように中国大陸とは異なる「拼音」もあり、ウェード式などの他のラテン文字による表記法も中国語では拼音と称することがある。このため他の「拼音」と区別するために漢語拼音方案による表記法を特に漢語拼音(かんごピンイン)と呼ぶことがある。漢語拼音は、当初は将来的に漢字に代わる文字として中国で位置づけられていたが、現在では中国語の発音記号として日本を含め世界各国で使用されている。ラテン文字の v を除く25文字を組み合わせて発音を表し、主な母音の上に声調符号と呼ばれる4種のアクセント記号を付して声調を表す。他に、ウムラウト記号と区切り符号(アポストロフィー)が用いられる。
 • 한어 병음(중국어 정체: 漢語拼音, 병음: Hànyǔ pīnyīn 한위 핀인[*])은 중국어 한자음을 로마자로 표기하는 발음부호이다. 한어 병음 자모(중국어 정체: 漢語拼音字母, 병음: Hànyǔ pīnyīn zìmǔ)는 현대 표준어인 보통화(普通話) 발음을 로마자 자모로 표기하여 성모(聲母)는 b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x, zh, ch, sh, r, z, c, s 등 21개, 운모(韻母)는 yi(-i), wu(-u), yu(-ü, -u), a, o, e, ai, ei, ao, ou, an, en, ang, eng, er 등 16개로 되어 있다.
 • A pinjin átírás (汉语拼音), más néven kínai fonetikus ábécé (Hanyu pinyin wenzi – „a kínai nyelv szótaglistája”) a kínai írott nyelv átírása, mely a pekingi dialektuson alapul.
 • Hanyu pinyin – oficjalna transkrypcja standardowego języka mandaryńskiego (putonghua) – urzędowego języka Chin – na alfabet łaciński. Hanyu pinyin został opracowany przez Komitet Reformy Języka na czele z Zhou Youguangiem w 1956 i zatwierdzony przez rząd chiński w 1958 roku. Jego celem było upowszechnienie wymowy putonghua i pomoc w nauce znaków chińskiego pisma. Do szerszego użytku wprowadzony został dopiero w 1979 r., po otwarciu Chin na świat.
 • Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn (chinesisch 漢語拼音方案 / 汉语拼音方案 ‚Programm zur Fixierung der Laute im Chinesischen‘), meist nur kurz Pinyin, zur Abgrenzung von Tongyong Pinyin auch Hanyu Pinyin genannt, ist die offizielle chinesische Romanisierung des Hochchinesischen in der Volksrepublik China. Diese von Zhou Youguang entwickelte phonetische Umschrift auf der Basis des lateinischen Alphabets wurde vom Staatsrat am 6. Februar 1956 offiziell beschlossen und Ende 1957 genehmigt.
 • O pinyin (em chinês: 拼音, pīnyīn), ou, mais formalmente, hanyu pinyin (汉语拼音 / 漢語拼音), é o método de romanização mais utilizado atualmente para o mandarim padrão (标准普通话 / 標準普通話). Hànyǔ (汉语 / 漢語) significa língua chinesa, e pīnyīn (拼音) significa "fonética", ou, mais literalmente, "som soletrado". O sistema é utilizado apenas para o mandarim padrão, e não para os outros idiomas chineses, incluindo o antigo chinês oficial, guangyun (广韵 / 廣韻).
 • El hànyǔ pīnyīn (chino simplificado: 汉语拼音, chino tradicional: 漢語拼音, pinyin: hànyǔ pīnyīn, literalmente «deletreo [fonético] de la lengua del grupo cultural de Han»), o Deletreo Han, normalmente llamado pinyin es el sistema de transcripción fonética del chino mandarín (hànyǔ) reconocido como oficial en la República Popular China.
 • Hanyu pinyin (IPA: [han jyː pʰín ín ]), ook wel eenvoudig pinyin (Vereenvoudigd Chinees: 拼音; IPA: [pʰín ín ]) genoemd, is een systeem van transliteratie om de officiële taal van China, het Standaardmandarijn, in Latijnse letters weer te geven.Hanyu pinyin werd in de jaren vijftig van de 20e eeuw door de Volksrepubliek China zelf ontwikkeld, in tegenstelling tot andere systemen om de Chinese taal in Latijnse letters weer te geven, zoals Wade-Giles of Yale.Hanyu pinyin betekent in het Chinees letterlijk "Chinese taal transcriptie".Pinyin werd in 1958 goedgekeurd als transcriptiesysteem door de regering van de Volksrepubliek China en in 1979 officieel in gebruik genomen.
 • Pchin-jin (čínsky 拼音, v samotném pchin-jinu pīnyīn, doslova „hláskování“) je zkrácený název pro koncept čínské hláskové abecedy (čínsky 汉语拼音方案, hànyǔ pīnyīn fāng'àn, chan-jü pchin-jin fang-an). Mylně bývá označován jako transkripce, ve skutečnosti se jedná o projekt svébytné čínské národní abecedy založené na latince. Užívá se pro zápis čínštiny tam, kde nelze užít čínských znaků nebo by užití čínských znaků bylo složité.
 • Il pinyin (拼音) è il sistema di trascrizione del cinese standard ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese, correntemente riconosciuto dalla Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO).Pinyin (拼音, pīnyīn) letteralmente in cinese significa "trascrivere suoni" e generalmente si riferisce allo Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼音, letteralmente: "traslitterazione della lingua degli Hàn"), che è un sistema di romanizzazione (notazione fonetica e traslitterazione in scrittura latina) della pronuncia del cinese moderno.
 • Pinyin, formally Hanyu Pinyin, is the official phonetic system for transcribing the Mandarin pronunciations of Chinese characters into the Latin alphabet in China, Taiwan, and Singapore. It is often used to teach Standard Chinese and spell Chinese names in foreign publications and may be used as an input method to enter Chinese characters into computers.The pinyin system was developed in the 1950s based on earlier forms of romanization.
 • Hanyu pinyin (txinera sinplifikatuz: 汉语拼音; txinera tradizionalez: 漢語拼音; Hanyu Pinyin: Hànyǔ Pīnyīn, berez "Han hizkuntzaren notazio fonetikoa", askotan Pinyin soilik) erromatartze sistema bat da, mandarin txinera latin letretara (erromatar alfabetora) aldatzeko modu bat.Hanyu Pinyin sistema 1958. urtean izan zen baietsia eta 1979an ofizialtzat hartua Txinako Herri-Errepublikan. Aurreko erromatartze sistemak ordeztu zituen, hala nola, Wade-Giles (1859) eta Posta Sistemako Pinyina.
 • El pinyin, o més formalment el hanyu pinyin (xinès tradicional: 漢語拼音, xinès simplificat: 汉语拼音, pinyin: Hànyǔ Pīnyīn) és un sistema de romanització de l'idioma mandarí que utilitza l'alfabet llatí. Hanyu es refereix a la llengua mandarina (literalment "llengua dels Han"), i pinyin vol dir "lletrejar sons".
 • Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼音, arti harafiah: "bunyi bersama bahasa") atau sering disingkat Pīnyīn (拼音, arti harafiah: "bunyi bersama") dalam bahasa Mandarin adalah sistem romanisasi (notasi fonetis dan alih aksara ke aksara Latin) untuk bahasa Mandarin yang digunakan di Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Singapura.Pinyin disetujui penggunaannya pada tahun 1958 dan selanjutnya diadopsi pada tahun 1979 oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.
 • Пиньи́нь (кит. 拼音, pīnyīn; более официально: 汉语拼音, Hànyǔ pīnyīn, Ханьюй пиньинь, то есть «Запись звуков китайского языка») — система романизации для китайского языка. В Китайской Народной Республике (КНР) пиньинь имеет официальный статус.С 1 января 2009 г. пиньинь стал официальным стандартом романизации на Тайване. В июле 2009 г. президент Тайваня Ма Инцзю на заседании Форума по экономике, торговле и культуре между сторонами Тайваньского пролива (г.
rdfs:label
 • Hanyu pinyin
 • Hanyu Pinyin
 • Hanyu Pinyin
 • Hanyu Pinyin
 • Hanyu pinyin
 • Hanyu pinyin
 • Pchin-jin
 • Pinjin
 • Pinyin
 • Pinyin
 • Pinyin
 • Pinyin
 • Pinyin
 • Pīnyīn
 • Пинин
 • Пиньинь
 • ピン音
 • 한어 병음
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:alphabet of
is foaf:primaryTopic of