PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un canal est un cours d'eau artificiel, de section ouverte, navigable ou non. Il en existe grands trois types : lit de rivière canalisée, construction d'un canal latéral ensuite rempli avec l'eau de la rivière, ou construction de toute pièce là où il n’existait pas de cours d'eau.Remarque : en français, le mot « chenal », de même origine étymologique que le mot « canal » - du latin canalis dérivé de canna, fait référence au lit d'un fleuve,.
 • Un canale artificiale (anche detto più semplicemente canale) è un alveo a pelo libero, almeno in parte opera dell'uomo, in cui scorre dell'acqua generalmente per utilizzi di irrigazione o come via navigabile.
 • 運河(うんが)とは、船舶の移動のために人工的に造られた水路であり、河川・湖沼を利用しているものもある。鉄道同様経路中に、橋梁や隧道なども見られる。産業革命以前は船舶を騾馬などが牽引したため、経路に沿って曳舟道(トウパス、towpath、船曳道、牽引路)が設けられている。
 • 운하(運河)는 선박의 항행, 또는 관개(灌漑), 급수(給水), 배수(排水) 등을 위해 인공적으로 만든 수로를 의미한다. 보통 호수나 강, 바다 등이 연결된다. 형태적으로는 유문운하(油門運河)와 수평운하(水平運河)로 분류된다. 유문운하는 수위(水位)가 다른 바다와 바다, 호수와 호수, 강과 강을 연결시키는 데 필요한 갑문(閘門)이 있는 운하이며, 파나마 운하(태평양-카리브해)·웰랜드 운하(캐나다의 이리 호-온타리오 호) 등이 유명하다.
 • Каналите са изкуствени водни пътища, обикновено свързващи съществуващи езера, реки или морета. Напоителните и отводнителните канали са предназначени за транспортиране на вода и исторически предшестват плавателните канали, използвани от кораби и други плавателни съдове.Най-старите известни канали са строени в Месопотамия около 4000 пр.н.е. Големият китайски канал е най-големият канал в античността. След 14 век с мрежа от канали се отводняват големи райони в Нидерландия. В началото на Индустриалната революция каналите са важно средство за транспорт на стоки и суровини преди развитието на железниците.През 19 век конкуренцията на железопътната мрежа, а през 20 век и на пътищата правят каналите неудачни за масов транспорт и много от тях западат. Съвременна тенденция в някои области на Западна Европа е живописни канали от зората на индустриализацията да се обновяват и да се използват за разходки с лодки. Друго приложение на каналите в наши дни е за полагане на оптични телекомуникационни кабели.
 • Ark ya da kanal, insan eli ile yapılmış, sulama ya da ulaşım amacı ile kullanılan su yollardır. Akma hızı fazla olmayan ırmaklar geçmişten günümüze hep ulaşım için kullanılagelmiştir. Bu ırmakların birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hâle getirilmiştir.
 • Canals and navigations are man-made channels for water, which are generally both referred to in the vernacular as 'canals'. The main difference between them is that a navigation parallels a river and shares its drainage basin, while a canal cuts across a drainage divide.
 • Ubidea edo kanala ura eramateko erreten artifiziala da, gizakiak egina. Orokorrean bi motakoak izan daitezke: akueduktuak: eramandako ura gizakien kontsumorako edo nekazaritzan lurzoruak ureztatzeko erabiltzen dituzte. Erretenak baino handiagoak dira. Ur-bideak: bidaiariak edo salgaiak garraiatzeko bide nabigagarriak. Hau da, itsasketa errazteko eginak (kontinente barnekoak eta kontinentea itsasoarekin edo bi itsaso lotzen dituztenak).↑
 • Vodní kanál je většinou uměle vytvořený vodní tok, někdy i vodní plocha, která může sloužit k různým účelům.
 • Een kanaal, vaart of gracht is een kunstmatig aangelegde waterweg. Kenmerkend voor een kanaal is dat het aan het begin en eind wordt afgesloten door een sluis, waardoor waterpeil en stroming gereguleerd zijn. Belangrijke kanalen zijn het Suezkanaal en het Panamakanaal. Soms worden deze kanalen gegraven naast onbevaarbare gedeeltes bij een rivier. Dit zijn laterale kanalen, zoals het Netekanaal of het Julianakanaal. Kanalen kunnen ook water aanvoeren (irrigatie); het zijn dan voedingskanalen (vb. kanaal Bocholt-Herentals). Voeren ze water af (drainage), zijn het afleidingskanalen, ook afwateringskanalen, suatiekanalen of uitwateringskanalen genoemd (vb. Schipdonkkanaal).
 • Un canal navegable és una via d'aigua creada de forma artificial per tal de facilitar el transport de persones i mercaderies normalment entre masses d'aigua ja existents, com llacs, rius o oceans i mitjançant diferents tipus d'embarcacions.Es pot tractar d'una estructura completament artificial, o d'un riu canalitzat al llarg de part o la totalitat del seu curs. En aquest últim cas, fent ús de la tècnica, es modifiquen les característiques geomètriques i hidràuliques del curs d'aigua, mitjançant neteges, excavacions, rectificacions o engrandiments. La canalització dels grans rius (Rin, Roine) ha estat acompanyada pel rebliment de meandres. Generalment s'ha tractat de traçar un curs rectilini dels canals, per tal de facilitar la navegació, a expenses de la natura i la riquesa ecològica i funcional de les zones humides preexistents.Els canals interiors van precedir el desenvolupament del ferrocarril durant la revolució industrial i alguns d'ells van ser posteriorment assecats i utilitzats com a passos lliures per construir vies fèrries.L'estudi de la utilització dels canals s'ha desenvolupat al llarg dels segles i molts genis hi han dedicat molta energia per al seu millorament, Leonardo da Vinci no ha estat l'excepció. Entre altres coses ha aportat diverses idees per al desenvolupament dels canals que circumden Milà, (els anomenats "Navigli") completament artificials, aquests connecten la ciutat amb els rius Ticino, i Adda. A través d'aquests últims, indirectament es podia arribar per vies fluvials fins al llac Maggiore cap al nord, utilitzant el riu Po, fins a la mar Adriàtica a l'est. Utilitzant aquestes vies fluvials, relativament petites i poc profundes, el transport de mercaderies es feia pel mig de barcasses de fons quasi pla, per aquest mitjà es va transportar els materials de construcció que es van utilitzar per a la construcció de la ciutat.Entre els exemples de grans canals que han canviat sobre manera l'economia continents sensers, estan certament el Canal de Suez i el Canal de Panamà. Amb l'obertura d'aquestes grans obres d'enginyeria, els temps de transport intercontinentals es van reduir dràsticament i van marcar un creixement exponencial del comerç d'occident amb l'Extrem Orient.Un altre tipus de canal molt característic és el que permet la navegació a l'interior de les ciutats. Un exemple de canals navegables interns a la ciutat poden ser els canals de Taranto, on els canals permeten l'accés dels vaixells de guerra fins a l'Arsenal Militar Marítim, a la ciutat. Però el millor exemple és naturalment el de Venècia: encara que d'altres ciutats (per exemple Amsterdam) posseeixen diversos quilòmetres de vies navegables en el seu interior, Venècia és l'únic exemple en el món d'una ciutat en la qual l'única manera de moure's, a més a més del per als vianants, és a través de la seva intricada xarxa de canals.
 • Em hidráulica, canal é uma vala artificial, que pode ou não estar revestida de material que lhe dê sustentação e que se destina a passagem da água. Um canal de navegação é um "caminho" na água, que se encontra balizado por forma a criar um esquema de separação de tráfego que garanta a segurança da navegação.
 • A csatorna mesterséges létesítmény, amelyet a vízépítési gyakorlatban belvíz, öntözővíz, üzemvíz, szennyvíz stb. elvezetésére vagy hajózásra alkalmaznak.
 • Un canal de navegación es una vía de agua, a menudo de origen artificial, que normalmente conecta lagos, ríos u océanos. Se utilizan para el transporte, a menudo surcados por barcazas en los canales fluviales y por barcos en los canales que conectan océanos.Los canales interiores precedieron el desarrollo del ferrocarril durante la revolución industrial y algunos de ellos fueron posteriormente secados y utilizados como pasos libres para construir vías férreas. El estudio de la utilización de los canales se ha desarrollado a lo largo de los siglos por Leonardo da Vinci y muchos genios dedicado mucha energía para su mejoramiento. Entre otras cosas ha aportado varias ideas para el desarrollo de los canales que circundan Milán, (los llamados “Navigli”) totalmente artificiales, estos conectan la ciudad con los ríos Ticino, y Adda. A través de estos últimos, indirectamente se podía llegar por vías fluviales hasta el lago Maggiore hacia el norte, utilizando el río Po, hasta el mar Adriático al este. Utilizando estas vías fluviales, relativamente pequeñas y poco profundas, el trasporte de mercaderías se hacía por medio de barcazas de fondo casi plano, por este medio se transportó en gran medida los materiales de construcción que se utilizaron para la construcción de la ciudad.Entre los ejemplos de grandes canales que han cambiado en gran medida la economía de enteros continentes están ciertamente el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Con la apertura de estas grandes obras de ingeniería, los tiempos de transporte intercontinentales se redujeron drásticamente y marcaron un crecimiento exponencial del comercio de occidente con el Extremo Oriente.Otro tipo de canal muy característico es el que permite la navegación al interior de las ciudades. Un ejemplo de canales navegables internos a la ciudad pueden ser los canales de Taranto, donde los canales permiten el acceso de los buques de guerra hasta el Arsenal Militar Marítimo, en la ciudad. Pero el mejor ejemplo es naturalmente el de Venecia: si bien que otras ciudades (por ejemplo Ámsterdam) poseen varios kilómetros de vías navegables en su interior, Venecia es el único ejemplo en el mundo de una ciudad en la cual el único modo de moverse, además del peatonal, es a través de su intrincada red de canales.
 • Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.
 • Als Kanal bezeichnet man einen Wasserlauf mit künstlich hergestelltem Gewässerbett. Es kann aber auch ein Wasserlauf mit natürlichem Gewässerbett kanalartig so ausgebaut werden, dass er dann zu den Kanälen zählt; dies war in früheren Zeiten bei den kleineren Schiffsabmessungen häufiger der Fall.
 • Водный канал (лат. canalis — труба, жёлоб) — искусственная водная артерия, предназначенная для сокращения водных маршрутов или для перенаправления потока воды.Существует два основных назначения канала: ирригационное, канал используется для доставки или отвода воды каналы, осуществляющие транспортные функции, например для доставки грузов или людейЗачастую каналы совмещают в себе обе функции.Цель создания судоходного канала — соединение бассейнов двух водоёмов в случае отсутствия такового, сокращение пути между двумя водоёмами, обеспечение гарантированного судоходства, решение проблемы транспортной доступности по водным путям пунктов назначения, создание экономически выгодных путей транспортировки.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 36311 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 34268 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 269 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110390761 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:doi
 • 10.102300 (xsd:double)
prop-fr:issn
 • 960 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:mois
 • mars
prop-fr:nom
 • Arlinghaus
 • Wolter
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • C.
 • R.
prop-fr:périodique
 • Reviews in Fish Biology and Fisheries
prop-fr:résumé
prop-fr:titre
 • Navigation impacts on freshwater fish assemblages: the ecological relevance of swimming performance
prop-fr:volume
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Springer Netherlands
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un canal est un cours d'eau artificiel, de section ouverte, navigable ou non.
 • Un canale artificiale (anche detto più semplicemente canale) è un alveo a pelo libero, almeno in parte opera dell'uomo, in cui scorre dell'acqua generalmente per utilizzi di irrigazione o come via navigabile.
 • 運河(うんが)とは、船舶の移動のために人工的に造られた水路であり、河川・湖沼を利用しているものもある。鉄道同様経路中に、橋梁や隧道なども見られる。産業革命以前は船舶を騾馬などが牽引したため、経路に沿って曳舟道(トウパス、towpath、船曳道、牽引路)が設けられている。
 • 운하(運河)는 선박의 항행, 또는 관개(灌漑), 급수(給水), 배수(排水) 등을 위해 인공적으로 만든 수로를 의미한다. 보통 호수나 강, 바다 등이 연결된다. 형태적으로는 유문운하(油門運河)와 수평운하(水平運河)로 분류된다. 유문운하는 수위(水位)가 다른 바다와 바다, 호수와 호수, 강과 강을 연결시키는 데 필요한 갑문(閘門)이 있는 운하이며, 파나마 운하(태평양-카리브해)·웰랜드 운하(캐나다의 이리 호-온타리오 호) 등이 유명하다.
 • Ark ya da kanal, insan eli ile yapılmış, sulama ya da ulaşım amacı ile kullanılan su yollardır. Akma hızı fazla olmayan ırmaklar geçmişten günümüze hep ulaşım için kullanılagelmiştir. Bu ırmakların birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hâle getirilmiştir.
 • Canals and navigations are man-made channels for water, which are generally both referred to in the vernacular as 'canals'. The main difference between them is that a navigation parallels a river and shares its drainage basin, while a canal cuts across a drainage divide.
 • Ubidea edo kanala ura eramateko erreten artifiziala da, gizakiak egina. Orokorrean bi motakoak izan daitezke: akueduktuak: eramandako ura gizakien kontsumorako edo nekazaritzan lurzoruak ureztatzeko erabiltzen dituzte. Erretenak baino handiagoak dira. Ur-bideak: bidaiariak edo salgaiak garraiatzeko bide nabigagarriak. Hau da, itsasketa errazteko eginak (kontinente barnekoak eta kontinentea itsasoarekin edo bi itsaso lotzen dituztenak).↑
 • Vodní kanál je většinou uměle vytvořený vodní tok, někdy i vodní plocha, která může sloužit k různým účelům.
 • Em hidráulica, canal é uma vala artificial, que pode ou não estar revestida de material que lhe dê sustentação e que se destina a passagem da água. Um canal de navegação é um "caminho" na água, que se encontra balizado por forma a criar um esquema de separação de tráfego que garanta a segurança da navegação.
 • A csatorna mesterséges létesítmény, amelyet a vízépítési gyakorlatban belvíz, öntözővíz, üzemvíz, szennyvíz stb. elvezetésére vagy hajózásra alkalmaznak.
 • Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.
 • Als Kanal bezeichnet man einen Wasserlauf mit künstlich hergestelltem Gewässerbett. Es kann aber auch ein Wasserlauf mit natürlichem Gewässerbett kanalartig so ausgebaut werden, dass er dann zu den Kanälen zählt; dies war in früheren Zeiten bei den kleineren Schiffsabmessungen häufiger der Fall.
 • Un canal de navegación es una vía de agua, a menudo de origen artificial, que normalmente conecta lagos, ríos u océanos. Se utilizan para el transporte, a menudo surcados por barcazas en los canales fluviales y por barcos en los canales que conectan océanos.Los canales interiores precedieron el desarrollo del ferrocarril durante la revolución industrial y algunos de ellos fueron posteriormente secados y utilizados como pasos libres para construir vías férreas.
 • Een kanaal, vaart of gracht is een kunstmatig aangelegde waterweg. Kenmerkend voor een kanaal is dat het aan het begin en eind wordt afgesloten door een sluis, waardoor waterpeil en stroming gereguleerd zijn. Belangrijke kanalen zijn het Suezkanaal en het Panamakanaal. Soms worden deze kanalen gegraven naast onbevaarbare gedeeltes bij een rivier. Dit zijn laterale kanalen, zoals het Netekanaal of het Julianakanaal.
 • Un canal navegable és una via d'aigua creada de forma artificial per tal de facilitar el transport de persones i mercaderies normalment entre masses d'aigua ja existents, com llacs, rius o oceans i mitjançant diferents tipus d'embarcacions.Es pot tractar d'una estructura completament artificial, o d'un riu canalitzat al llarg de part o la totalitat del seu curs.
 • Каналите са изкуствени водни пътища, обикновено свързващи съществуващи езера, реки или морета. Напоителните и отводнителните канали са предназначени за транспортиране на вода и исторически предшестват плавателните канали, използвани от кораби и други плавателни съдове.Най-старите известни канали са строени в Месопотамия около 4000 пр.н.е. Големият китайски канал е най-големият канал в античността. След 14 век с мрежа от канали се отводняват големи райони в Нидерландия.
 • Водный канал (лат.
rdfs:label
 • Canal (voie d'eau)
 • Ark
 • Canal
 • Canal
 • Canal de navegación
 • Canal navegable
 • Canale artificiale
 • Csatorna (vízépítés)
 • Kanaal (waterweg)
 • Kanal (Wasserbau)
 • Kanał wodny
 • Ubide
 • Vodní kanál
 • Канал
 • Канал (гидрография)
 • 運河
 • 운하
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:outflow of
is dbpedia-owl:supply of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:type of
is prop-fr:émissaire of
is foaf:primaryTopic of