La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) à portée d'un public non expert. C'est l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à la culture, et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, industrielles ou environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être de ces disciplines.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) à portée d'un public non expert. C'est l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à la culture, et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, industrielles ou environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être de ces disciplines. La vulgarisation est depuis toujours intimement liée à la démarche scientifique. C'est une nécessité pour l'avancée du savoir. Elle est nécessaire à la conservation de la production scientifique (alors vue comme bien commun). Le partage des résultats avec le plus grand nombre facilite la critique positive et méliorative, et est même facteur de sérendipité. La vulgarisation permet aussi au citoyen de pouvoir saisir d'un enjeu la communauté scientifique, ce qui se développe via certains partenariats entre recherche et citoyens. Mais cette dernière piste reste encore marginale, comparativement à l'espace occupé par la vulgarisation plus « classique » (magazines, émissions de télévision, livres, musées de science, universités populaires, cours publics, etc...).
 • Divulgação científica é o mesmo que "popularização da ciência" sendo este termo mais utilizado dentro da tradição de países anglo-saxônicos a partir da década de 1950 para caracterizar atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados.A divulagação cientifica é fundamental para o desenvolvimento da ciência, uma vez que ela é responsavel pela circulação de ideias e divulgando resultados de pesquisas para a população em geral. Desta forma potencializando o debate cientifico e instigando novos talentos para atividades de ciências.Outras expressões com sentidos mais restritivos são também usadas, tais como: comunicação pública da ciência, vulgarização científica e jornalismo científico.A divulgação científica iniciou-se há mais de cinco mil anos. Mais recentemente, a popularização da ciência tem sido interpretada também como um instrumento para tornar disponíveis conhecimentos e tecnologias que ajudem a melhorar a vida das pessoas e que deem suporte a desenvolvimentos econômicos e sociais sustentáveis. Tais ações podem ter ainda um importante papel de apoio às atividades escolares. Mas não devem ser vistas apenas pelo seu caráter complementar ao ensino formal. Tem seu significado próprio, ao se dirigirem a um público mais amplo, que já passou (ou não) pelas escolas.Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação: documentários de televisão, revistas de divulgação científica, atigos em periódicos, websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente a divulgação científica, tais como Dicovery Channel e National Geographic Channel, evidenciando o grande interesse dos meios de comunicação por fazer da ciência um de seus temas centrais.No Brasil, alguns proeminentes divulgadores de ciência são Drauzio Varella (medicina), Ana Beatriz Barbosa Silva (psiquiatria), Marcelo Gleiser (astrofísica), Raquel Rolnik (urbanismo) e Laurentino Gomes (história).== Referências ==
 • Als populärwissenschaftliche Literatur gilt Literatur, die wissenschaftliche Themen in für einen möglichst großen Personenkreis verständlicher und unterhaltender Form vermitteln soll.
 • Научно-популярная литература — литературные произведения о науке, научных достижениях и об учёных, предназначенные для широкого круга читателей.Научно-популярная литература направлена как на специалистов из других областей знания, так и на малоподготовленных читателей, включая детей и подростков. В отличие от научной литературы, произведения научно-популярной литературы не рецензируются и не аттестуются.Научно-популярная литература включает произведения об основах и отдельных проблемах фундаментальных и прикладных наук, биографии деятелей науки, описание путешествий и т. д., написанные в различных жанрах.Лучшие популярные сочинения пропагандируют достижения передовой науки в форме, наиболее доступной читателям, которым они предназначены. В поэтической форме были написаны первое в Европе популярное произведение о науке — «О природе вещей» Лукреция Кара и «Письмо о пользе стекла» М. В. Ломоносова. Из бесед возникли «История свечи» М. Фарадея и «Жизнь растения» К. А. Тимирязева. Известны популярные сочинения, написанные в форме календаря природы, этюдов, очерков, «интеллектуальных» приключений и т. п.
 • La divulgació científica consisteix en la interpretació i popularització del coneixement científic entre el públic general sense circumscriure's a àmbits acadèmics específics. La divulgació pot referir-se als descobriments científics del moment com la determinació de la massa del neutrí, de teories ben establertes com la teoria de l'evolució o de camps sencers del coneixement científic.La revista d'Amèrica del Nord Popular Science (fundada en 1872) és possiblement la primera publicació general de caràcter divulgatiu si bé la divulgació científica apareix reflectida històricament en multitud d'obres de diferents autors. Entre les primeres obres evocadores de la divulgació científica podem citar Somnium (1634) de Johannes Kepler, en la que es presentaven succintament i de forma literària les idees científiques de l'època sobre la naturalesa de la Lluna.En l'actualitat la divulgació científica es realitza en diferents formats incloent els diferents mitjans de comunicació com a documentals de televisió, revistes de divulgació científica, articles en periòdics generals o pàgines d'internet dedicades a aquesta labor. Existeixen inclús canals de televisió dedicats a la divulgació científica o en els que estos forma una part destacada de la seva programació com ara Discovery Channel o Nature.La divulgació científica s'expressa de manera més precisa en llibres específics sobre un tema. Algunes obres divulgatives han arribat a convertir-se en autèntics 'Best-sellers' com Història del Temps de Stephen Hawking o Cosmos de Carl Sagan. Literàriament, la divulgació científica constituïx un subgènere del assaig.Entre els autors més coneguts d'obres de divulgació científica citarem també a Richard Dawkins, Stephen Jay Gould, Martin Gardner, Steven Pinker, John D. Watson i les obres divulgatives de Isaac Asimov. Dins del gènere literari de la ciència-ficció les obres de ciència-ficció dura solen presentar temes científics amb un calat prou precís com per a ser considerades obres de divulgació científica. Autors com Arthur C. Clarke, Stephen Baxter, Fred Hoyle (en la seva faceta com a novel·lista) o el mateix Asimov destaquen en aquest apartat.La major part de les agències o instituts científics als Estats Units compten amb un departament de divulgació científica (Education and Outreach) que pretén tornar a la societat en forma de coneixement les importants inversions realitzades en grans projectes (com per exemple la investigació espacial) si bé esta no és una situació comuna en la majoria de països.La UNESCO atorga el premi Kalinga a la divulgació científica.
 • Popularyzacja nauki (popularyzacja wiedzy) – działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności, podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Głównymi formami popularyzacji nauki są publikacje popularnonaukowe w postaci książek oraz publikacje i audycje w prasie, radiu, telewizji i w Internecie.Popularyzacji wiedzy służą też specjalne obiekty czy placówki, takie jak: centra nauki, planetaria, parki nauki. Niektóre placówki zajmują się popularyzacją nauki obok innych swoich podstawowych zadań – są to m.in.: muzea i skanseny, parki paleontologiczne, ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, biblioteki i placówki informacji naukowej. Działalnością popularnonaukową zajmują się liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne. Jest to też jeden z przedmiotów działalności administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie nauki oraz edukacji. Ważną rolę w działalności popularyzatorskiej odgrywają różnego rodzaju pozaszkolne konkursy, turnieje i olimpiady wiedzy, a także inne stałe, cykliczne lub okazjonalne imprezy, takie jak: festiwale nauki, pikniki naukowe czy działalność odczytowa (odczyty, wykłady, prelekcje). Warto też odnotować wielkie, masowe projekty naukowe mające walory popularnonaukowe w rodzaju: SETI, Zooniverse czy "Planet Hunters".Działalność popularyzatorska upodabnia się niekiedy do działalności edukacyjnej. O ile jednak ta ostatnia korzysta przede wszystkim z zasobu wiedzy naukowej powszechnie uznanej i ustalonej, aby kształcić umiejętności przydatne w życiu codziennym i zawodowym, to w popularyzacji nauki kładzie się nacisk na naukę rozumianą jako proces badawczy, omawia się kluczowe zagadnienia nauki i wyniki najnowszych badań, wskazuje na otwarte problemy naukowe i kwestie dyskusyjne.
 • Popularizace vědy je široce používaný termín, který se objevuje často v tisku a v médiích a který zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě (případně i technice), jejich metodikách, úspěších atd. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a případně se pokusit vzbudit u společnosti zájem o vědecké obory, získat pro ni další finance a potenciální vědce.
 • Populaire wetenschap is de (didactische) wetenschap die zich tot doel heeft gesteld 'moeilijke' onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar toch zo volledig mogelijk voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Men gebruikt hiervoor alle mogelijke media als boeken, cd-roms, tv-programma's, films. Ook vinden openbare lezingen in onderwijsinstellingen plaats (onder meer met de Open Universiteit als organisator) en (thema)tentoonstellingen in specifieke musea met ruimte voor interactieve opstellingen.Wetenschap duidelijk trachten te maken voor een groot publiek, buiten het kader van het reguliere onderwijs, heet wetenschapspopularisering of kortweg popularisering. Een synoniem is vulgarisatie.Wetenschapsjournalisten maken er hun beroep van om wetenschappelijk nieuws aan het grote publiek te presenteren. Veel wetenschappers proberen zelf hun werk in eenvoudige termen uit te leggen. Geleerden die hun theorieën populairwetenschappelijk hebben uitgelegd zijn onder vele anderen Albert Einstein en Stephen Hawking. Evolutiebioloog Richard Dawkins bekleedde van 1995 tot 2008 aan de Universiteit van Oxford een leerstoel om wetenschap aan het grote publiek duidelijk te maken; hij werd opgevolgd door wiskundige Marcus du Sautoy. Andere vulgarisators van wetenschap zijn op internationaal vlak Carolyn Porco, Carl Sagan, Ian Stewart, Neil deGrasse Tyson, in Nederland Midas Dekkers, Robbert Dijkgraaf, Bas Haring, Vincent Icke, Wouter Klootwijk, Chriet Titulaer, Frans de Waal en in België Gerard Bodifée, Lieven Scheire, Kris Verburgh en Etienne Vermeersch.Televisiezenders die met populaire wetenschap verbonden worden, zijn National Geographic Channel en Discovery Channel. Een Nederlands televisieprogramma op dit gebied is Het Klokhuis. De omroepstichting Teleac heeft van popularisering haar handelsmerk gemaakt.Een wetenschapsmuseum stelt stukken tentoon, meestal interactieve modellen, die het publiek inzicht bieden in wetenschap en techniek. Het in 1989 opgedoekte Evoluon verrichtte op dit punt pionierswerk in de Lage Landen. Thans zijn NEMO in Nederland en Technopolis in Vlaanderen publiekstrekkers. Internationaal zijn onder meer het Palais de la découverte in Parijs, het Deutsches Museum in München, het Science Museum in Londen en de Smithsonian Institution in Washington toonaangevend.Een volkssterrenwacht vulgariseert de sterrenkunde door voor iedereen zonder onderscheid uiteenzettingen te geven en waarnemingsmomenten te organiseren, meestal in de periodes dat er iets met spektakelwaarde aan de hemel gebeurt. Men kan daar ook inschrijven op een jaarlijks lidmaatschap .
 • Popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilimdir. Popüler bilim ürünleri genellikle çok geniş alanda, çok çeşitli bilim dallarıyla ilgilenir. Üretenler, ortaya koyanlar; bilim insanları da olabileceği gibi genelde bilime yakın, konusunda bilgili kişilerdir. Popüler bilim birçok biçimde halka sunulabilir. Kitap, dergi, belgesel ve gazete başlıca biçimlerdir.
 • Con l'espressione divulgazione scientifica si indica l'attività di comunicazione rivolta al grande pubblico che concorre a diffondere la cultura scientifica senza specifiche intenzioni formative, per accrescere la percezione dell'importanza della scienza nell'ambito delle attività umane e rafforzarne il radicamento nella società.Molteplici sono gli attori che intervengono in questo processo, mossi da differenti motivazioni con uso di differenti mezzi, e con differenti finalità e strategie.
 • 通俗科学(つうぞくかがく、英: popular science)とは、科学知識を難解な専門用語を用いずに、平易な表現や図解で一般大衆にもわかりやすく説明したもの。ポピュラーサイエンス 、大衆科学ともいう。新聞などの科学ジャーナリズムは最新の科学の発展に焦点をあわせるが、大衆科学は幅の広いテーマについて扱い、ジャーナリストだけでなく科学者自身によっても書かれる。また本だけでなく、テレビのドキュメンタリー番組、雑誌や新聞の記事として、さらにかつてはラジオで、近年ではウェブサイトなどを通して伝えられる。
 • Dibulgazioa edo bulgarizazioa jakintza arlo bateko gaiak publiko zabalera azaldu eta transmititzeko burutzen diren jardueren multzoa da, era ulergarri batez eta xehetasun teknikoak alde batera utziz eta gehienetan hedabideak baliatuz. Zientziaren lorpen berriak nahiz aspaldiko ezagutzak azaltzeko erabil daiteke.
 • La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse de ese tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no sólo en los descubrimientos científicos del momento (por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino), sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente (por ejemplo, la teoría de la evolución) o incluso en campos enteros del conocimiento científico (por ejemplo, la historia de la astronomía).Es importante la divulgación científica que aparece reflejada históricamente en multitud de obras de diferentes autores. Entre las primeras obras evocadoras de la divulgación científica en el pasado remoto pueden citarse los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo (1632), del astrónomo italiano Galileo Galilei, en la que tres personajes dialogan durante cuatro días sobre las visiones aristotélica–ptolomeica y copernicana del Universo. La revista norteamericana Popular Science (fundada en 1872) es probablemente la primera publicación general que apareció con un carácter divulgativo.En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación: documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas a esta labor. Existen incluso canales de televisión dedicados exclusivamente a la divulgación científica o en los que esta nueva disciplina forma una parte destacada de la programación, tales como Discovery Channel o National Geographic Channel. Por el gran interés que ha surgido en muchos de los medios de comunicación por hacer de la ciencia uno de los temas centrales, la divulgación científica también recibe el nombre de periodismo científico.La divulgación científica se expresa de manera más precisa en libros específicos sobre un tema. Algunas obras divulgativas han llegado a convertirse en auténticos best-sellers, como Historia del tiempo, de Stephen Hawking, o Los dragones del Edén, de Carl Sagan. Este último recibió el Premio Pulitzer en 1978. Desde el punto de vista de la literatura, la divulgación científica constituye un subgénero del ensayo.El periodista que se dedica a la divulgación de la ciencia es tan importante como el científico que genera preguntas y descubrimientos, ya que los nuevos conocimientos necesitan un agente difusor que pueda hacerlos llegar al público. La divulgación científica tiene como finalidad de que el receptor se asegure de lo sucedido o simplemente se entere de lo pasado.
 • In publishing and other media, popular science—sometimes called literature of science[citation needed]—is interpretation of science intended for a general audience. While science journalism focuses on recent scientific developments, popular science is more broad-ranging. It may be written by professional science journalists or by scientists themselves. It is presented in many forms, including books, film and television documentaries, magazine articles, and web pages.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1164500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37065 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 241 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110892925 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1988 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Sous la direction de Daniel Jacobi et Bernard Schiele
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 284 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Le procès de l’ignorance
prop-fr:titre
 • Vulgariser la science
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • vulgarisation
prop-fr:éditeur
 • Champ Vallon
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) à portée d'un public non expert. C'est l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à la culture, et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, industrielles ou environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être de ces disciplines.
 • Als populärwissenschaftliche Literatur gilt Literatur, die wissenschaftliche Themen in für einen möglichst großen Personenkreis verständlicher und unterhaltender Form vermitteln soll.
 • Popularizace vědy je široce používaný termín, který se objevuje často v tisku a v médiích a který zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě (případně i technice), jejich metodikách, úspěších atd. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a případně se pokusit vzbudit u společnosti zájem o vědecké obory, získat pro ni další finance a potenciální vědce.
 • Popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilimdir. Popüler bilim ürünleri genellikle çok geniş alanda, çok çeşitli bilim dallarıyla ilgilenir. Üretenler, ortaya koyanlar; bilim insanları da olabileceği gibi genelde bilime yakın, konusunda bilgili kişilerdir. Popüler bilim birçok biçimde halka sunulabilir. Kitap, dergi, belgesel ve gazete başlıca biçimlerdir.
 • Con l'espressione divulgazione scientifica si indica l'attività di comunicazione rivolta al grande pubblico che concorre a diffondere la cultura scientifica senza specifiche intenzioni formative, per accrescere la percezione dell'importanza della scienza nell'ambito delle attività umane e rafforzarne il radicamento nella società.Molteplici sono gli attori che intervengono in questo processo, mossi da differenti motivazioni con uso di differenti mezzi, e con differenti finalità e strategie.
 • 通俗科学(つうぞくかがく、英: popular science)とは、科学知識を難解な専門用語を用いずに、平易な表現や図解で一般大衆にもわかりやすく説明したもの。ポピュラーサイエンス 、大衆科学ともいう。新聞などの科学ジャーナリズムは最新の科学の発展に焦点をあわせるが、大衆科学は幅の広いテーマについて扱い、ジャーナリストだけでなく科学者自身によっても書かれる。また本だけでなく、テレビのドキュメンタリー番組、雑誌や新聞の記事として、さらにかつてはラジオで、近年ではウェブサイトなどを通して伝えられる。
 • Dibulgazioa edo bulgarizazioa jakintza arlo bateko gaiak publiko zabalera azaldu eta transmititzeko burutzen diren jardueren multzoa da, era ulergarri batez eta xehetasun teknikoak alde batera utziz eta gehienetan hedabideak baliatuz. Zientziaren lorpen berriak nahiz aspaldiko ezagutzak azaltzeko erabil daiteke.
 • In publishing and other media, popular science—sometimes called literature of science[citation needed]—is interpretation of science intended for a general audience. While science journalism focuses on recent scientific developments, popular science is more broad-ranging. It may be written by professional science journalists or by scientists themselves. It is presented in many forms, including books, film and television documentaries, magazine articles, and web pages.
 • Divulgação científica é o mesmo que "popularização da ciência" sendo este termo mais utilizado dentro da tradição de países anglo-saxônicos a partir da década de 1950 para caracterizar atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados.A divulagação cientifica é fundamental para o desenvolvimento da ciência, uma vez que ela é responsavel pela circulação de ideias e divulgando resultados de pesquisas para a população em geral.
 • Populaire wetenschap is de (didactische) wetenschap die zich tot doel heeft gesteld 'moeilijke' onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar toch zo volledig mogelijk voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Men gebruikt hiervoor alle mogelijke media als boeken, cd-roms, tv-programma's, films.
 • Научно-популярная литература — литературные произведения о науке, научных достижениях и об учёных, предназначенные для широкого круга читателей.Научно-популярная литература направлена как на специалистов из других областей знания, так и на малоподготовленных читателей, включая детей и подростков.
 • Popularyzacja nauki (popularyzacja wiedzy) – działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności, podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie.
 • La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse de ese tipo de conocimiento.
 • La divulgació científica consisteix en la interpretació i popularització del coneixement científic entre el públic general sense circumscriure's a àmbits acadèmics específics.
rdfs:label
 • Vulgarisation
 • Dibulgazio
 • Divulgació científica
 • Divulgación científica
 • Divulgazione scientifica
 • Divulgação científica
 • Populaire wetenschap
 • Popular science
 • Popularizace vědy
 • Popularyzacja nauki
 • Populärwissenschaftliche Literatur
 • Popüler bilim
 • 通俗科学
 • Научно-популярная литература
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:renomméPour of
is prop-fr:type of
is foaf:primaryTopic of