La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble existant sous plusieurs formes(Syn: adermine), le phosphate de pyridoxal étant sa forme biologiquement active, en tant que cofacteur intervenant dans plusieurs réactions du métabolisme des acides aminés, notamment des transaminations, désaminations et décarboxylations.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble existant sous plusieurs formes(Syn: adermine), le phosphate de pyridoxal étant sa forme biologiquement active, en tant que cofacteur intervenant dans plusieurs réactions du métabolisme des acides aminés, notamment des transaminations, désaminations et décarboxylations. Le phosphate de pyridoxal intervient également dans la réaction d'hydrolyse du glycogène en glucose.La vitamine B6 est connue sous sept formes différentes, interconvertibles entre elles hormis la dernière : pyridoxine (PN), forme sous laquelle la vitamine B6 est administrée en complément alimentaire, phosphate de pyridoxine (PNP), pyridoxal (PL), phosphate de pyridoxal (PLP), forme biologiquement active (distribuée comme supplément vitaminique « P-5-P »), pyridoxamine (PM), phosphate de pyridoxamine (PMP), acide 4-pyridoxique (PA), catabolite excrété par voie urinaire.La vitamine B6 participe à la transformation du tryptophane en vitamine B3, et au métabolisme des lipides et des acides aminés (décarboxylation et transamination). Le phosphate de pyridoxal permet la conversion du glycogène en glucose.La vitamine B6 participe également à la biosynthèse de la sérotonine (cf. tryptophane).Elle est présente en quantités importantes dans les volailles, les foies (bœuf, agneau, veau), les bananes, les différentes formes de choux, les tomates, les épinards, les pommes de terre…Associée à la cystine, elle est administrée pour faciliter le développement des phanères (cheveux, ongles...).
 • Vitamin B6 is a water-soluble vitamin and is part of the vitamin B complex group. Several forms of the vitamin are known, but pyridoxal phosphate (PLP) is the active form and is a cofactor in many reactions of amino acid metabolism, including transamination, deamination, and decarboxylation. PLP also is necessary for the enzymatic reaction governing the release of glucose from glycogen.
 • Витамин В6 е водоразтворим витамин, и е част от комплекс групата на витамин B. Няколко форми на витамин са известни, но пиридоксал фосфат (PLP) е активната форма и е кофактор в много реакции на амино-киселинния метаболизъм, включително трансаминиране, дезаминиране и декарбоксилиране. PLP също е необходимо за ензимната реакция, регулиращи освобождаването на глюкоза от гликоген.
 • A B6-vitamin egy vízben oldódó vitamin. Aktív formája a piridoxál-foszfát (PLP), mely az aminosavanyagcsere számos reakciójában kofaktorként vesz részt. Ezek közé a reakciók közé tartozik egymásba történő átalakítása és a karbonsavak lebontása. A PLP fontos szerepet játszik a glükóznak a glikogénből való kinyerésében is.
 • Bitamina hidrosolbagarri hauek, piridoxina izenarekin ezagutuak, gizakion bizitzarako ezinbestekoak diren eta egunero behar beharrezkoak ditugun bitaminak dira. Gernuaren bidez kanporatzen ditugu eta karbohidratoen, proeteinen eta grasen sintesian hartzen dute parte. Batez ere, leketan, patatetan, garian, haragian eta zerealetan aurki ditzakegu eta batezbeste 0.5g ume batek eta 1.6g nagusi batek behar ditugu.Honen gabezia (arraroa den arren), hainbat drogen kontsumoarengatik edota proteinen kontsumo handiegiagatik ager daiteke eta honek,nerbio zein larruazaleko arazoak eragin ditzake; depresioak besteak beste. Honez gain: anemia, fatigak, bertigoa, conjuntibitisa eta nauseak eragin ditzake. Kantitate handitan beharko da, baldin eta proteinetan altuak diren dietak egiten bagaude. Gainera pisua galtzen lagun diezaguke, metatuta ditugun grasetatik energia hartzen laguntzen digulako.Deportisten artean oso bitamina ezaguna da, muskuluen errendimendua eta energia areagotzen duelako, esfortzu handiago baten beharra dagoenean gibelean eta muskuluetan dagoen glukogenoaren askatzen duelako.Bitamina hau oso hauskorra da bere kontserbazioari dagokionez. Kongelatuek bere edukia jeisten dute %40 batean eta kontserbatuek % 45 batean.
 • 비타민 B6는 수용성 비타민의 한 종류로, 비타민 B 복합체에 속한다. 여러 형태가 알려져 있는데, 인산 피리독살(PLP)이 활성형이며, 아미노기 전이, 아미노기 이탈, 카르복시 이탈을 포함한 아미노산 대사와의 많은 반응에서 공동 인자가 된다. PLP는 또한 글리코겐으로부터의 포도당 방출을 지배하는 효소 작용에도 필요하다.
 • Витамин B6 — собирательное название производных 3-гидрокси-2-метилпиридинов, обладающих биологической активностью пиридоксина — собственно пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, а также их фосфаты, среди которых наиболее важен пиридоксальфосфат.Различные формы в организме человека превращаются в пиридоксальфосфат — кофактор ферментов, которые катализируют декарбоксилирование и трансаминирование аминокислот. Участвует во многих аспектах метаболизма макроэлементов, синтезе нейротрансмиттеров (серотонина, дофамина, адреналина, норадреналина, ГАМК), гистамина, синтезе и функции гемоглобина, липидном синтезе, глюконеогенезе, экспрессии генов.Витамин B6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) содержится во многих продуктах. Особенно много его содержится в зерновых ростках, в грецких орехах и фундуке, в шпинате, картофеле и батате, моркови, цветной и белокочанной капусте, помидорах, клубнике, черешне, апельсинах и лимонах, авокадо. Также он содержится в мясных и молочных продуктах, рыбе, яйцах, крупах и бобовых. Витамин B6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) синтезируется в организме кишечной микрофлорой.
 • La vitamina B6 és una vitamina soluble que forma part del complex de vitamines B. Es coneixen diverses formes d'aquesta vitamina, però el piridoxal fosfat (PLP) és la forma activa, a més de funcionar com a cofactor de moltes reaccions del metabolisme d'aminoàcids, com ara la transaminació, la desaminació i la descarboxilació. El PLP és també necessari per la reacció enzimàtica que regula l'alliberament de glucosa a partir de glicogen.
 • ビタミンB6 (vitamin B6) には、ピリドキシン (pyridoxine)、ピリドキサール (pyridoxal) およびピリドキサミン (pyridoxiamine) があり、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。アミノ酸の代謝や神経伝達に用いられ、不足すると痙攣やてんかん発作、貧血などの症状を生じる。ヒトの場合、腸内の細菌が合成するので不足することはないといわれるが、抗生物質の使用などによって不足することも考えられる。抗結核薬のイソニアジド(INH)は、ビタミンB6と構造が似ており、ビタミンB6に拮抗して副作用を引き起こすことがある。そのためイソニアジドとビタミンB6は、しばしば併用される。欠乏すると様々な症状を呈する。補酵素形はピリドキサール 5'-一リン酸である。
 • A piridoxina (também conhecida como vitamina B6) favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo das proteínas. É absorvida no intestino delgado, mas diferentemente das outras do complexo não é totalmente excretada pelos rins, ficando retida, principalmente, nos músculos.Essa vitamina ajuda no metabolismo dos aminoácidos, sendo importante para um crescimento normal e essencial para o metabolismo do triptofano e para a conversão deste em niacina. Isto mostra a ligação que essas vitaminas tem umas com as outras.A deficiência dessa vitamina é relativamente rara, no entanto, alguns medicamentos como a isoniazida, diminuem as concentrações plasmáticas da piridoxina.Pessoas com quadro de alcoolismo e mulheres grávidas que apresentam pré-eclâmsia ou eclâmpsia,podem apresentar deficiência dessa vitamina.Estudos feitos, ainda não comprovaram, totalmente, sua eficiência na tensão pré-menstrual.Na falta da Vitamina B6 pode ocorrer: dermatite, anemia, gengivite, feridas na boca e na língua, náusea e nervosismo.
 • Vitamin B6 adalah suatu vitamin yang larut air dan termasuk dalam golongan vitamin B kompleks. Piridoksal fosfat (PLP) adalah bentuk aktifnya dan merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme asam amino, termasuk diantaranya proses transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. PLP juga diperlukan dalam reaksi enzimatis yang mengatur proses pelepasan glukosa dari glikogen.
 • Vitamine B6 is de term die gebruikt wordt om een groep van natuurlijke pyridinederivaten en hun fosfaatesters aan te duiden die in het lichaam in elkaar kunnen worden omgezet. Vitamine B6 fungeert als co-factor van een groot aantal enzymen die betrokken zijn bij de aminozuur-stofwisseling en andere stikstofhoudende verbindingen, bij de celenergiehuishouding en bij de lipidenstofwisseling en bij de productie en activiteiten van bepaalde hormonen. Pyridoxine (PN) (de alcohol pyridoxol) en pyridoxine-5-fosfaat (PNP). Pyridoxine is de vorm die meestal in voedingssupplementen wordt gebruikt, vrijwel altijd gebonden aan een hydrochloride-groep (pyridoxine-HCl). Pyridoxal (PL) (het aldehyde) en pyridoxal-5-fosfaat (PLP). Ten opzichte van pyridoxine is bij pyrodoxal de CH2OH-groep vervangen door een CHO groep. PLP is de metabolisch actieve vorm. Pyridoxamine (PM) (het amine) en pyridoxamine-5-fosfaat (PMP). Ten opzichte van pyridoxine is bij pyridoxamine de CH2OH-groep vervangen door en CH2NH2-groep.De metabool actieve vorm is pyridoxal-5-fosfaat, dat gevormd wordt uit pyridoxal in de lever.4-pyridoxinezuur (PA) is het afbraakproduct van vitamine B6 dat met de urine wordt uitgescheiden. Deze vorm wordt meestal niet tot de vitamine B6 groep gerekend.Hoewel dit vitamine in drie vormen bestaat, wordt de term pyridoxine regelmatig gebruikt om de hele vitamine B6 groep aan te duiden. De geactiveerde vormen van pyridoxal en pyridoxamine (de fosfaatesters) zijn actieve coenzymvormen en kunnen in elkaar worden omgezet, een proces waarbij vitamine B2 en vitamine B3 als cofactoren nodig zijn. Deze interconversie speelt een belangrijke rol bij de biologische functies van dit vitamine.De mens en andere primaten zijn afhankelijk van de aanvoer van vitamine B6 uit externe bronnen.
 • Vitamin B6 ist die Sammelbezeichnung für drei ähnliche chemische Verbindungen, die alle Vorstufen des aktivierten Vitamins Pyridoxalphosphat sind. Es handelt sich um Pyridoxin, Pyridoxal und Pyridoxamin; sie sind Vitamine aus dem B-Komplex. Alle drei Stoffe können vom Stoffwechsel ineinander überführt werden und besitzen dieselbe biologische Aktivität. Der Mensch kann den Cofaktor Pyridoxalphosphat nicht völlig selbst herstellen und ist dafür auf die Zufuhr dieser Vorstufen mit der Nahrung angewiesen, deren Gehalt daran so hoch ist, dass es üblicherweise keine Mangelerscheinungen gibt.
 • Witamina B6 (ATC: A 11 HA 02) – grupa 6 organicznych związków chemicznych, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy oraz ich 5'-fosforanów. Formą aktywną biologicznie jest fosforan pirydoksalu, do którego pozostałe formy są przekształcane enzymatycznie, w wyniku działania kinaz i oksydaz.Niektóre formy witaminy B6 Jest to witamina z grupy B, rozpuszcza się w wodzie i jest prekursorem ważnych koenzymów, które kontrolują przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. Stosowanie izoniazydu jest najczęstszą przyczyną niedoboru tej witaminy.
 • La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, esto implica que se elimina a través de la orina, y se ha de reponer diariamente con la dieta. Se encuentra en el germen de trigo, carne, huevos, pescado y verduras, legumbres, nueces, alimentos ricos en granos integrales, al igual que en los panes y cereales enriquecidos.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 46290 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2295 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 40 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 97928300 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble existant sous plusieurs formes(Syn: adermine), le phosphate de pyridoxal étant sa forme biologiquement active, en tant que cofacteur intervenant dans plusieurs réactions du métabolisme des acides aminés, notamment des transaminations, désaminations et décarboxylations.
 • Vitamin B6 is a water-soluble vitamin and is part of the vitamin B complex group. Several forms of the vitamin are known, but pyridoxal phosphate (PLP) is the active form and is a cofactor in many reactions of amino acid metabolism, including transamination, deamination, and decarboxylation. PLP also is necessary for the enzymatic reaction governing the release of glucose from glycogen.
 • Витамин В6 е водоразтворим витамин, и е част от комплекс групата на витамин B. Няколко форми на витамин са известни, но пиридоксал фосфат (PLP) е активната форма и е кофактор в много реакции на амино-киселинния метаболизъм, включително трансаминиране, дезаминиране и декарбоксилиране. PLP също е необходимо за ензимната реакция, регулиращи освобождаването на глюкоза от гликоген.
 • A B6-vitamin egy vízben oldódó vitamin. Aktív formája a piridoxál-foszfát (PLP), mely az aminosavanyagcsere számos reakciójában kofaktorként vesz részt. Ezek közé a reakciók közé tartozik egymásba történő átalakítása és a karbonsavak lebontása. A PLP fontos szerepet játszik a glükóznak a glikogénből való kinyerésében is.
 • 비타민 B6는 수용성 비타민의 한 종류로, 비타민 B 복합체에 속한다. 여러 형태가 알려져 있는데, 인산 피리독살(PLP)이 활성형이며, 아미노기 전이, 아미노기 이탈, 카르복시 이탈을 포함한 아미노산 대사와의 많은 반응에서 공동 인자가 된다. PLP는 또한 글리코겐으로부터의 포도당 방출을 지배하는 효소 작용에도 필요하다.
 • La vitamina B6 és una vitamina soluble que forma part del complex de vitamines B. Es coneixen diverses formes d'aquesta vitamina, però el piridoxal fosfat (PLP) és la forma activa, a més de funcionar com a cofactor de moltes reaccions del metabolisme d'aminoàcids, com ara la transaminació, la desaminació i la descarboxilació. El PLP és també necessari per la reacció enzimàtica que regula l'alliberament de glucosa a partir de glicogen.
 • ビタミンB6 (vitamin B6) には、ピリドキシン (pyridoxine)、ピリドキサール (pyridoxal) およびピリドキサミン (pyridoxiamine) があり、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。アミノ酸の代謝や神経伝達に用いられ、不足すると痙攣やてんかん発作、貧血などの症状を生じる。ヒトの場合、腸内の細菌が合成するので不足することはないといわれるが、抗生物質の使用などによって不足することも考えられる。抗結核薬のイソニアジド(INH)は、ビタミンB6と構造が似ており、ビタミンB6に拮抗して副作用を引き起こすことがある。そのためイソニアジドとビタミンB6は、しばしば併用される。欠乏すると様々な症状を呈する。補酵素形はピリドキサール 5'-一リン酸である。
 • Vitamin B6 adalah suatu vitamin yang larut air dan termasuk dalam golongan vitamin B kompleks. Piridoksal fosfat (PLP) adalah bentuk aktifnya dan merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme asam amino, termasuk diantaranya proses transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. PLP juga diperlukan dalam reaksi enzimatis yang mengatur proses pelepasan glukosa dari glikogen.
 • La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, esto implica que se elimina a través de la orina, y se ha de reponer diariamente con la dieta. Se encuentra en el germen de trigo, carne, huevos, pescado y verduras, legumbres, nueces, alimentos ricos en granos integrales, al igual que en los panes y cereales enriquecidos.
 • Vitamine B6 is de term die gebruikt wordt om een groep van natuurlijke pyridinederivaten en hun fosfaatesters aan te duiden die in het lichaam in elkaar kunnen worden omgezet. Vitamine B6 fungeert als co-factor van een groot aantal enzymen die betrokken zijn bij de aminozuur-stofwisseling en andere stikstofhoudende verbindingen, bij de celenergiehuishouding en bij de lipidenstofwisseling en bij de productie en activiteiten van bepaalde hormonen.
 • Vitamin B6 ist die Sammelbezeichnung für drei ähnliche chemische Verbindungen, die alle Vorstufen des aktivierten Vitamins Pyridoxalphosphat sind. Es handelt sich um Pyridoxin, Pyridoxal und Pyridoxamin; sie sind Vitamine aus dem B-Komplex. Alle drei Stoffe können vom Stoffwechsel ineinander überführt werden und besitzen dieselbe biologische Aktivität.
 • A piridoxina (também conhecida como vitamina B6) favorece a respiração das células e ajuda no metabolismo das proteínas. É absorvida no intestino delgado, mas diferentemente das outras do complexo não é totalmente excretada pelos rins, ficando retida, principalmente, nos músculos.Essa vitamina ajuda no metabolismo dos aminoácidos, sendo importante para um crescimento normal e essencial para o metabolismo do triptofano e para a conversão deste em niacina.
 • Witamina B6 (ATC: A 11 HA 02) – grupa 6 organicznych związków chemicznych, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy oraz ich 5'-fosforanów.
 • Витамин B6 — собирательное название производных 3-гидрокси-2-метилпиридинов, обладающих биологической активностью пиридоксина — собственно пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, а также их фосфаты, среди которых наиболее важен пиридоксальфосфат.Различные формы в организме человека превращаются в пиридоксальфосфат — кофактор ферментов, которые катализируют декарбоксилирование и трансаминирование аминокислот.
 • Bitamina hidrosolbagarri hauek, piridoxina izenarekin ezagutuak, gizakion bizitzarako ezinbestekoak diren eta egunero behar beharrezkoak ditugun bitaminak dira. Gernuaren bidez kanporatzen ditugu eta karbohidratoen, proeteinen eta grasen sintesian hartzen dute parte.
rdfs:label
 • Vitamine B6
 • B6 bitamina
 • B6-vitamin
 • Vitamin B6
 • Vitamin B6
 • Vitamin B6
 • Vitamina B6
 • Vitamina B6
 • Vitamina B6
 • Vitamine B6
 • Vitamín B6
 • Witamina B6
 • Витамин B6
 • Витамин B6
 • ビタミンB6
 • 비타민 B6
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of