La toxicologie est la branche de la pharmacie étudiant : les substances toxiques (ou poisons) ; leur étiologie (origine) ; les circonstances de leur contact avec l'organisme, les effets de l'exposition d'un organisme (ou d'un groupe d'organismes) à des toxiques (organes cibles) ; les effets de l'exposition de l'environnement (écotoxicologie) ; les moyens de les déceler et de les combattre (voies d'élimination, antidotes) ;Ceci, quelle que soit la voie d'entrée dans l'organisme (inhalation, contact, ingestion, etc.),Étymologie : du grec toxicon, poison recouvrant les flèches, et logos, discours.Dans sa partie expérimentale et règlementaire, la toxicologie étudie et analyse expérimentalement la toxicité des produits (médicaments humains ou vétérinaires, produits phytosanitaires, etc.) préalablement à leur commercialisation.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La toxicologie est la branche de la pharmacie étudiant : les substances toxiques (ou poisons) ; leur étiologie (origine) ; les circonstances de leur contact avec l'organisme, les effets de l'exposition d'un organisme (ou d'un groupe d'organismes) à des toxiques (organes cibles) ; les effets de l'exposition de l'environnement (écotoxicologie) ; les moyens de les déceler et de les combattre (voies d'élimination, antidotes) ;Ceci, quelle que soit la voie d'entrée dans l'organisme (inhalation, contact, ingestion, etc.),Étymologie : du grec toxicon, poison recouvrant les flèches, et logos, discours.Dans sa partie expérimentale et règlementaire, la toxicologie étudie et analyse expérimentalement la toxicité des produits (médicaments humains ou vétérinaires, produits phytosanitaires, etc.) préalablement à leur commercialisation.
 • Toksikoloji yani zehir bilim, kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır ya da kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır.
 • Die Toxikologie (griech. τοξικολογία toxikologia „Giftkunde“) ist die Lehre von den Giftstoffen, den Vergiftungen und der Behandlung von Vergiftungen. Sie ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das meist der Pharmakologie angegliedert ist. Ihr Beschäftigungsfeld überschneidet sich dort mit dem der Biochemie, wo die molekularen Grundlagen der Vergiftungen aufgeklärt werden. Daher sind auch viele Chemiker und Biochemiker als Toxikologen tätig.
 • 독물학(毒物學)은 생물에 부정적으로 미치는 화학물의 연구에 관한 생물학, 화학, 약리학의 한 계열이다. 특히 사람에 대한 독의 증상, 구조, 치료, 발견에 대한 연구이다. 독성학(毒性學)이라고도 한다.
 • 毒性学(どくせいがく、Toxicology)とは、毒性、すなわち物質等による生物への悪影響に関する科学の分野である。具体的には、物質の種類や物理的・化学的性質と毒性との関係、毒性による症状およびその治療法、生物体内で毒性が発現する機序などを対象とし、物質のほかに放射線や紫外線などの物理的作用を対象に含める場合もある。一般に毒あるいは毒物、毒薬などという場合には毒性(特に急性毒性)が強い場合をいうが、毒性学の対象にはそれ以外の物質(たとえ食塩や砂糖でも大量に摂取すれば毒性がある)も含める。薬学、医学あるいは獣医学の1分野である。特に医薬品はその効力とともに強い毒性も併せ持つことが多く、開発に当たっては毒性を明らかにすることが不可欠である。また化学物質の法的規制の基礎を科学的に研究する分野<レギュラトリ・サイエンスRegulatory science>の中でも重要な位置を占める。
 • Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dari definisi di atas, jelas terlihat bahwa dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. Salah satu unsur toksikologi adalah agen-agen kimia atau fisika yang mampu menimbulkan respon pada sistem biologi. Selanjutnya cara-cara pemaparan merupakan unsur lain yang turut menentukan timbulnya efek-efek yang tidak diinginkan ini.
 • Toxikologie je multidisciplinární věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny.Zaměřuje se na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Je blízce příbuzná s farmakologií.
 • Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.Nazwa "toksykologia" wywodzi się od greckiego słowa τόξον (toxon) - "łuk" oraz toxicos - substancja, którą zatruwano strzały.Toksykologia zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na organizm. Takimi własnościami są na przykład: toksyczność - bezpośrednie wywoływanie objawów chorobowych mutagenność - powodowanie zmian genetycznych kancerogenność - powodowanie zmian nowotworowych teratogenność - powodowanie wad rozwojowych płodu alergogenność - wywoływanie alergii.Wiedza z dziedziny toksykologii jest powszechnie wykorzystywana przez lekarzy z dziedziny medycyny sądowej oraz lekarzy weterynarii wyspecjalizowanych w weterynarii sądowej.Toksykologię dzieli się na: toksykologię ogólną - zajmuje się definiowaniem podstawowych pojęć toksykologię szczegółową - bada i opisuje trucizny toksykologię doświadczalną - opracowuje modele badawcze i zajmuje się śledzeniem losu trucizn w organizmie.Do znanych toksykologów należał prof. John Henry.
 • A toxikológia és a kémiai biztonság a mérgezések kóroktanával és megelőzésével foglakozó tudományág, melynek egyik legfontosabb vizsgálómódszere a kockázat analízise, becslése. Ez a tudományág foglalkozik a vegyszerek tulajdonságainak jellemzésével, biológiai, ökológiai szerepükkel az élő szervezetek válaszreakcióival és a környezet állapotának jellemzésével. A kémiai biztonság a vegyszerek körforgását, életciklusát követi nyomon, és meghatározza a vegyszerekkel történő foglalkozás szabályait, a gyártástól a felhasználáson át az újrahasznosításig.
 • A toxicologia é uma ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos. Possui vários ramos, sendo os principais a toxicologia clínica, que trata dos pacientes intoxicados, diagnosticando-os e instituindo uma terapêutica mais adequada; a toxicologia experimental, que utiliza animais para elucidar o mecanismo de ação, espectro de efeitos tóxicos e órgão alvos para cada agente tóxico, além de estipular a DL50 e doses tidas como não tóxicas para o homem através da extrapolação dos dados obtidos com os modelos experimentais; e a toxicologia analítica, que tem como objetivo identificar/quantificar toxicantes em diversas matrizes, sendo estas biológicas (sangue, urina, cabelo, saliva, vísceras, etc.) ou não (água, ar, solo). No entanto existem outras áreas da toxicologia como a ambiental, forense, de medicamentos e cosméticos, ocupacional, ecotoxicologia, entomotoxicologia, veterinária, etc. Sendo assim, é importante que o profissional que atue nesta área tenha conhecimentos de diversas áreas como química, farmacocinética e farmacodinâmica, clínica, legislação, etc.
 • Toxicologie, vergiftenleer of giftigheidsleer bestudeert de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Toxicologie is een deelgebied van de biologie. Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is het een deelgebied van de geneeskunde. Er bestaan ook nauwe raakvlakken met de farmacologie.
 • La tossicologia è la branca della farmacologia, il cui interesse si estende anche alla chimica, che studia sintomi, meccanismi e trattamenti degli avvelenamenti di persone e animali ad opera di droghe, veleni o farmaci. Il principale parametro per determinare la tossicità di una sostanza è la dose: infatti, quasi tutte le sostanze, in certe dosi o in determinate circostanze possono essere tossiche. Quest'ultimo concetto è ben riassunto dalla frase attribuibile a Paracelso: "omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. dosis sola facit ut venenum non fit" [trad. ogni cosa è veleno, non esiste cosa che non lo sia. Solo la dose fa sì che (una sostanza) non divenga veleno].
 • Токсикологията е приложна медико-биологична наука за отровите и тяхното въздействие върху живите организми. Тя има три основни дяла: обща, специална и клинична.
 • La toxicologia és una branca de la farmàcia o de la medicina que estudia els efectes de les toxines o verins vegetals, animals i minerals, tant com teràpia o intoxicació. Normalment es considera una branca de la farmacologia o de la medicina legal. La paraula "τοξικός" procedeix del grec i significa verí de les fletxes usades en la caça en l'antiguitat. Les puntes de les fletxes es preparaven amb material contaminat amb bacteris, per exemple amb trossos de cadàvers o verins vegetals, amb la intenció d'accelerar la mort dels animals. Com a verins vegetals utilitzaven plantes que provocaven inflamacions, que lesionaven el cor o paralitzaven els músculs o la respiració. Per tant la toxicologia és l'estudi dels efectes nocius causats per les substàncies químiques sobre els éssers vius.
 • Токсиколо́гия (от греч. τοξικος — яд и λογος — наука, то есть τοξικολογία — наука о ядах) — наука, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний.
 • "La dosis hace al Veneno", esta en una frase celebre del padre de la farmacología. La Toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe, la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y, generalmente, los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. La toxicología también estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos y que establece, además, la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a previos agentes, buscando a su vez identificar, prevenir y tratar las enfermedades derivadas de dichos efectos.Actualmente la toxicología también estudia, el mecanismo de los componentes endógenos, como los radicales libres de oxígeno y otros intermediarios reactivos, generados por xenobióticos y endobióticos.En el último siglo la toxicología se ha expandido, asimilando conocimientos de varias ramas como la biología, la química, la física y las matemáticas.Mateo Orfila es considerado a veces como «padre» de esta disciplina.
 • Toxikologia toxina edo pozoiek bizidunetan dituzten efektuak aztertzeaz arduratzen den zientzia da. Medikuntzaren adar bat da eta tratamendu edo intoxikazio moduan erabil daiteke. Agente kimiko eta fisikoek sistema biologikoen gainean dituzten efektu kaltegarriak aztertzen dituen eta sortutako kaltearen larritasuna finkatzen duen diziplina moduan ere defini daiteke. Agente kaltegarri hauen izaera, ekintza mekanismo eta gertatutako aldaketa biologikoen ebaluazioaz arduratzen da.
 • Toxicology (from the Ancient Greek words τοξικός toxikos "poisonous" and λόγος logos) is a branch of biology, chemistry, and medicine (more specifically pharmacology) concerned with the study of the adverse effects of chemicals on living organisms. A toxicologist is a scientist or medical personal who specializes in the study of symptoms, mechanisms, treatments and detection of venoms and toxins; especially the poisoning of people.It also studies the harmful effects of chemical, biological and physical agents in biological systems that establishes the extent of damage in living organisms.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 137055 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 33352 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 431 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111026192 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • toxicologie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La toxicologie est la branche de la pharmacie étudiant : les substances toxiques (ou poisons) ; leur étiologie (origine) ; les circonstances de leur contact avec l'organisme, les effets de l'exposition d'un organisme (ou d'un groupe d'organismes) à des toxiques (organes cibles) ; les effets de l'exposition de l'environnement (écotoxicologie) ; les moyens de les déceler et de les combattre (voies d'élimination, antidotes) ;Ceci, quelle que soit la voie d'entrée dans l'organisme (inhalation, contact, ingestion, etc.),Étymologie : du grec toxicon, poison recouvrant les flèches, et logos, discours.Dans sa partie expérimentale et règlementaire, la toxicologie étudie et analyse expérimentalement la toxicité des produits (médicaments humains ou vétérinaires, produits phytosanitaires, etc.) préalablement à leur commercialisation.
 • Toksikoloji yani zehir bilim, kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yönünden inceleyen bilim dalıdır ya da kimyasalların zararsızlık limitlerini belirleyen bilim dalıdır.
 • Die Toxikologie (griech. τοξικολογία toxikologia „Giftkunde“) ist die Lehre von den Giftstoffen, den Vergiftungen und der Behandlung von Vergiftungen. Sie ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das meist der Pharmakologie angegliedert ist. Ihr Beschäftigungsfeld überschneidet sich dort mit dem der Biochemie, wo die molekularen Grundlagen der Vergiftungen aufgeklärt werden. Daher sind auch viele Chemiker und Biochemiker als Toxikologen tätig.
 • 독물학(毒物學)은 생물에 부정적으로 미치는 화학물의 연구에 관한 생물학, 화학, 약리학의 한 계열이다. 특히 사람에 대한 독의 증상, 구조, 치료, 발견에 대한 연구이다. 독성학(毒性學)이라고도 한다.
 • 毒性学(どくせいがく、Toxicology)とは、毒性、すなわち物質等による生物への悪影響に関する科学の分野である。具体的には、物質の種類や物理的・化学的性質と毒性との関係、毒性による症状およびその治療法、生物体内で毒性が発現する機序などを対象とし、物質のほかに放射線や紫外線などの物理的作用を対象に含める場合もある。一般に毒あるいは毒物、毒薬などという場合には毒性(特に急性毒性)が強い場合をいうが、毒性学の対象にはそれ以外の物質(たとえ食塩や砂糖でも大量に摂取すれば毒性がある)も含める。薬学、医学あるいは獣医学の1分野である。特に医薬品はその効力とともに強い毒性も併せ持つことが多く、開発に当たっては毒性を明らかにすることが不可欠である。また化学物質の法的規制の基礎を科学的に研究する分野<レギュラトリ・サイエンスRegulatory science>の中でも重要な位置を占める。
 • Toxikologie je multidisciplinární věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny.Zaměřuje se na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Je blízce příbuzná s farmakologií.
 • Toxicologie, vergiftenleer of giftigheidsleer bestudeert de werking van giftige stoffen op biologische systemen. Toxicologie is een deelgebied van de biologie. Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is het een deelgebied van de geneeskunde. Er bestaan ook nauwe raakvlakken met de farmacologie.
 • Токсикологията е приложна медико-биологична наука за отровите и тяхното въздействие върху живите организми. Тя има три основни дяла: обща, специална и клинична.
 • Токсиколо́гия (от греч. τοξικος — яд и λογος — наука, то есть τοξικολογία — наука о ядах) — наука, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний.
 • Toxikologia toxina edo pozoiek bizidunetan dituzten efektuak aztertzeaz arduratzen den zientzia da. Medikuntzaren adar bat da eta tratamendu edo intoxikazio moduan erabil daiteke. Agente kimiko eta fisikoek sistema biologikoen gainean dituzten efektu kaltegarriak aztertzen dituen eta sortutako kaltearen larritasuna finkatzen duen diziplina moduan ere defini daiteke. Agente kaltegarri hauen izaera, ekintza mekanismo eta gertatutako aldaketa biologikoen ebaluazioaz arduratzen da.
 • A toxikológia és a kémiai biztonság a mérgezések kóroktanával és megelőzésével foglakozó tudományág, melynek egyik legfontosabb vizsgálómódszere a kockázat analízise, becslése. Ez a tudományág foglalkozik a vegyszerek tulajdonságainak jellemzésével, biológiai, ökológiai szerepükkel az élő szervezetek válaszreakcióival és a környezet állapotának jellemzésével.
 • La toxicologia és una branca de la farmàcia o de la medicina que estudia els efectes de les toxines o verins vegetals, animals i minerals, tant com teràpia o intoxicació. Normalment es considera una branca de la farmacologia o de la medicina legal. La paraula "τοξικός" procedeix del grec i significa verí de les fletxes usades en la caça en l'antiguitat.
 • Toksykologia - nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.Nazwa "toksykologia" wywodzi się od greckiego słowa τόξον (toxon) - "łuk" oraz toxicos - substancja, którą zatruwano strzały.Toksykologia zajmuje się badaniem własności czynników toksycznych i negatywnymi skutkami ich oddziaływania na organizm.
 • Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dari definisi di atas, jelas terlihat bahwa dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. Salah satu unsur toksikologi adalah agen-agen kimia atau fisika yang mampu menimbulkan respon pada sistem biologi.
 • Toxicology (from the Ancient Greek words τοξικός toxikos "poisonous" and λόγος logos) is a branch of biology, chemistry, and medicine (more specifically pharmacology) concerned with the study of the adverse effects of chemicals on living organisms.
 • La tossicologia è la branca della farmacologia, il cui interesse si estende anche alla chimica, che studia sintomi, meccanismi e trattamenti degli avvelenamenti di persone e animali ad opera di droghe, veleni o farmaci. Il principale parametro per determinare la tossicità di una sostanza è la dose: infatti, quasi tutte le sostanze, in certe dosi o in determinate circostanze possono essere tossiche.
 • "La dosis hace al Veneno", esta en una frase celebre del padre de la farmacología. La Toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe, la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y, generalmente, los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo.
 • A toxicologia é uma ciência multidisciplinar que tem como objeto de estudo os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos.
rdfs:label
 • Toxicologie
 • Toksikologi
 • Toksikoloji
 • Toksykologia
 • Tossicologia
 • Toxicologia
 • Toxicologia
 • Toxicologie
 • Toxicology
 • Toxicología
 • Toxikologia
 • Toxikologie
 • Toxikologie
 • Toxikológia
 • Токсикология
 • Токсикология
 • 毒性学
 • 독물학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of