Les royaumes francs sont les différents royaumes barbares qui se sont succédé ou ont cohabité en Europe occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) après le déclin de l'Empire romain d'Occident et la conquête de ces territoires par les Francs au cours du Ve siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les royaumes francs sont les différents royaumes barbares qui se sont succédé ou ont cohabité en Europe occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) après le déclin de l'Empire romain d'Occident et la conquête de ces territoires par les Francs au cours du Ve siècle. Ces royaumes, formant ensemble une entité appelée le Royaume des Francs (Regnum Francorum en latin), perdurent pendant tout le Haut Moyen Âge, du Ve au IXe siècle.À partir de 911, sous Charles III le Simple, le plus occidental des royaumes francs, issu du partage de Verdun en 843 et que certains historiens qualifient de Francie occidentale, revendique seul de façon continue l'héritage du royaume des Francs de Clovis et Charlemagne par la titulature permanente de ses rois se proclamant tous rois des Francs. Ce royaume des Francs où, dès le VIIe siècle, le terme « Franc » a perdu toute connotation ethnique du fait des mariages mixtes entre Gallo-romains et Francs et de l'enrôlement dans l'armée de non-Germains conserve ainsi seul le nom de Francia ou France (dans des actes officiels, sous les règnes de Charles II le Chauve et Louis II le Bègue puis sous le règne de Louis IV).La fédération des royaumes francs par Clovis Ier en 492, donnant naissance (en théorie) à un seul et unique Royaume des Francs, peut être considéré comme la première réalité politique de ce qui deviendra la France.
 • Frankoen Erresuma edo Frankia (latinez: regnum Francorum) III. eta X. mendeen artean frankoen kontrolpean zegoen lurraldea izan zen. Karlos Martel, Pepin Laburra eta Karlomagnoren ia etengabeko kanpainak eta gero bere hedapen handiena lortu zuen IX. mendean.Germaniarren tradizioaren arabera familiaren ondorea anaien artean banatzen zutenez, frankoen inperioa zenbait regna-tan (erresuma edo azpierresuma) banaturik zegoen. Erresuma hauen kopuru eta geografia denboraren poderioz aldatu zen baina Francia edo Frankia denak izendatzeko balio zen, Rhin eta Mosa arteko Austrasia edo Loiratik iparraldean eta Senatik mendebaldean zegoen Neustria barnean izanik. Edonola ere, zentzu zorrotzean, Francia esatean Inperioko hiriburua zen Paris inguruko eskualdeaz aritzen ziren, izan ere, egungo eskualdeak Île-de-France (Frantziako uhartea) izena du eta Frantziako Erresuma bertan jaio zen.
 • Reino de los francos, Regnum francorum o, menos usualmente Francia (palabra latina que no se refiere a la actual Francia), son las denominaciones historiográficas del reino germánico de los francos que traspasaron el limes (frontera) del Imperio romano en el siglo V aprovechando la decadencia de la autoridad romana en las Galias, durante la denominada época de las invasiones.De entre todos las tribus en que se dividían los francos, fueron los salios, encabezados por Clovis o Clodoveo I, los que lograron eliminar toda competencia y aseguraron el dominio de sus líderes, convertidos en dinastía merovingia. Desde su establecimiento inicial en el norte de la actual Francia, se extendieron sobre la mayor parte de las antiguas diócesis romanas denominadas Diocesis Viennensis y Diocesis Galliarum, previamente ocupadas por los reinos germánicos de visigodos (reino visigodo de Tolosa) y burgundios (reino burgundio), y sobre territorio de germanos no romanizados, como alamanes, turingios o bávaros. Ese conjunto territorial se extendía sobre los actuales Bélgica, Luxemburgo y Suiza, la casi totalidad de los actuales Países Bajos, Francia y Austria y la parte occidental de la actual Alemania.Con la dinastía carolingia (que sustituye a los merovingios en el siglo VIII), y especialmente a partir de la coronación imperial de Carlomagno en el año 800, la denomación historiográfica habitual del reino franco pasa a ser Imperio carolingio.
 • フランク王国フランク王国の位置フランク王国の時代別の領土フランク王国(フランクおうこく、フランス語: Royaumes francs、ドイツ語: Fränkisches Reich)は、5世紀から9世紀にかけて西ヨーロッパを支配したゲルマン系の王国。最大版図はイベリア半島とイタリア半島南部を除く西ヨーロッパ大陸部のほぼ全域(今日のドイツ・フランス・イタリア・スイス・オランダ・ベルギー・ルクセンブルクに相当)に及び、この地域を統一支配した空前にして絶後の国家でもある。ゲルマン系フランク人のサリー・フランク族が建てた王国であることからこの名がある。現在のフランス・イタリア北部・ドイツ西部・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク・スイス・オーストリア及びスロベニアを領土とした。首都は508年にパリに置かれた。カール大帝時代はアーヘンに王宮が置かれてここが事実上の首都となった。
 • Państwo frankijskie (łac. Regnum Francorum) – początkowo plemienne państwo Franków, następnie jedno z najsilniejszych państw we wczesnośredniowiecznej Europie. W 800 roku na jego bazie utworzone zostało odnowione Cesarstwo Karola I Wielkiego.Frankowie saliccy podbili Galię w V wieku pod wodzą Childeryka, ojca Chlodwiga. W 507 roku wybuchła wojna z królestwem wizygockim. W tym konflikcie wspierał Chlodwiga król burgundzki. Bitwa stoczona z Wizygotami pod Vouille, w pobliżu Poitiers, przyniosła zwycięstwo Chlodwiga. Zginął wizygocki władca, Alaryk II, a akwitańskie prowincje królestwa wizygockiego znalazły się rękach Franków.Pod koniec życia Chlodwig podporządkował sobie małe królestwa frankońskie w Kolonii, Therouanne, Cambraii Le Mans. Chlodwig zmarł 27 listopada 511 roku.Ze względu na oddalenie od Cesarstwa Bizantyjskiego cesarz łaskawszym okiem patrzył na Franków niż Ostrogotów. Cesarz Anastazy I uznał władzę Chlodwiga i w 508 roku przyznał mu konsulat honorowy.W 534 Frankowie podbili Burgundię, w 561 rozpad państwa na Austrazję, Neustrię i Burgundię. Zjednoczenie w 613 przez Chlotara II. Od 639 do 751 roku okres tzw. gnuśnych królów.Powstanie potęgi frankijskiej nie byłoby możliwe, gdyby nie władca europejski przełomu VII i VIII wieku, Karol Młot. Nie tylko niepodzielnie władał on praktycznie całą zachodnią częścią kontynentu (nie licząc Wysp Brytyjskich i Półwyspu Iberyjskiego), ale wdał się w łaski papiestwa dzięki swej zdecydowanej polityce przeciwko muzułmanom z Hiszpanii. Zwycięskiej bitwie pod Poitiers zawdzięczał swój przydomek. Nigdy jednak nie przyjął tytułu królewskiego, pełniąc funkcję majordoma na dworze Merowingów.Syn Karola, Pepin III zwany Krótkim objął władzę już jako król w 751 roku, detronizując Merowingów. Zacieśnił on więzi z papieżem tworząc w Italii Państwo Kościelne. Po jego śmieci w 768 zastąpił go syn, Karol Wielki, który został cesarzem rzymskim 25 grudnia 800 roku.== Przypisy ==
 • Franská říše (popř. francká říše) byla státním útvarem rozkládajícím se na území dnešního Švýcarska, Francie, Nizozemska, Belgie a Německa. Na jejím počátku stáli Childerich I. a Chlodvík I., králové germánských Franků, jejichž moc stoupla zároveň s úpadkem moci římské říše. Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Franská říše, dočasně mezi jeho čtyři syny rozdělená, ovládla téměř celou Galii. Chlothar I. (511-561) říši sice opět sjednotil, po jeho smrti si ji však opět rozdělili čtyři synové, kteří zahájili bratrovražedné boje, jež královskou moc oslabovaly. S úpadkem moci franských králů rostla moc šlechty a majordomů, kteří na sebe strhávali stále více kompetencí.V poslední čtvrtině 7. století byl nejsilnějším majordomem Pipin II., jenž porazil roku 687 vojsko neustrijského krále a jeho majordoma. Pipin II. Merovejcům sice královský titul ponechal, faktickou mocí však disponoval on a jeho následníci. Jeho syn Karel Martel vítězstvím nad muslimy v bitvě u Tours roku 732 prokázal svou sílu, jež se hodila papeži proti Langobardům. Sbližování s římskou kurií pokračovalo také za jeho syna Pipina III., kterého nakonec papež korunoval franským králem.Roku 800 využil papež dynastické krize v byzantské říši a korunoval Pipinova syna Karla Velikého císařem. Karel Veliký se tak měl stát vládcem a ochráncem všech západních křesťanů. Karlova vláda přinesla také správní reorganizaci říše, růst vzdělanosti a kulturní rozkvět (tzv. karolinská renesance). Po smrti Karlova nástupce Ludvíka Pobožného následovaly tři roky rozbrojů jeho tří synů, jež byly ukončeny roku 843 verdunskou smlouvou, jež znamenala definitivní rozdělení franské říše.
 • Il Regno franco o Regno dei Franchi (Regnum Francorum in latino) fu l'entità statale costituita dai Franchi tra il 420 (stanziamento dei Franchi Sali di Faramondo a ovest del Reno, secondo la tradizione riportata da Gregorio di Tours) e l'800 (trasformazione del regno nell'Impero carolingio con Carlo Magno) in un'ampia area dell'Europa occidentale, oggi compresa tra Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania, e in seguito ulteriormente espansa verso sud e verso est. Il regno era ripartito in due grandi regioni, Neustria e Austrasia, e fu governato da due dinastie: i Merovingi (420-751) e i Carolingi (751-800), anche se questi detenevano il potere reale già dalla fine del VII secolo, in qualità di maestri di palazzo.
 • 프랑크 왕국(라틴어: Regnum Francorum, 이탈리아어: Regno franco, 독일어: Fränkisches Reich, 영어: Francia, 프랑스어: Royaume des Francs)은 5세기 말 게르만족의 한 부족인 프랑크족이 현재의 프랑스, 독일, 이탈리아를 아우르는 지역에 세운 왕국이다. 이 왕국은 현재의 독일, 프랑스, 이탈리아를 형성한 것으로 일반적으로 평가되고 있다. 프랑크 왕국은 비잔티움 제국의 유스티니아누스 1세가 이탈리아의 동고트족과 아프리카의 반달족을 격멸하고, 아랍인이 에스파냐의 서고트왕국을 제거한 와중에서 거의 유일하게 존속·확장한 게르만족의 정치체제였다. 이 왕국의 영토는 제2차 세계대전 후의 유럽 경제공동체 지역(프랑스 독일 이탈리아 그리고 베네룩스 3국)과 대체로 일치한다. 따라서 1950년대에 여기에 속하는 나라들은 기꺼이 카롤루스 대제의 기독교화된 서구를 거론했으며 카롤루스 대제의 수도 아헨에 카를 상(償)을 제정했다.
 • Francia or Frankia, also called the Kingdom of the Franks or Frankish Kingdom (Latin: Regnum Francorum), Frankish Empire, Frankish Realm or occasionally Frankland, was the territory inhabited and ruled by the Franks, a confederation of Germanic tribes, during Late Antiquity and the Early Middle Ages.The kingdom was founded by Clovis I, crowned first King of the Franks in 496. Under the nearly continuous campaigns of Pepin of Herstal, Charles Martel, Pepin the Short, Charlemagne, and Louis the Pious—father, son, grandson, great-grandson and great-great-grandson—the greatest expansion of the Frankish empire was secured by the early 9th century.The tradition of dividing patrimonies among brothers meant that the Frankish realm was ruled, nominally, as one polity subdivided into several regna (kingdoms or subkingdoms). The geography and number of subkingdoms varied over time, but the particular term Francia came generally to refer to just one regnum, that of Austrasia, centred on the Rhine and Meuse rivers in northern Europe. Even so, sometimes the term was used as well to encompass Neustria north of the Loire and west of the Seine.Eventually, the singular use of the name Francia shifted towards Paris, and settled on the region of the Seine basin surrounding Paris, which still today bears the name Île-de-France and gave its name to the entire Kingdom of France. Most of Frankish Kings were buried in the Basilica of Saint Denis, near Paris. Modern France is still named Francia in Spanish and Italian.
 • Фра́нкское госуда́рство (короле́вство; фр. royaumes francs, лат. regnum (imperium) Francorum), реже Франкия (лат. Francia) — условное название государства в Западной и Центральной Европе c V по IX века, которое образовалось на территории Западной Римской империи одновременно с другими варварскими королевствами. Эта территория была населена франками начиная с III столетия. Вследствие непрерывных военных походов майордома франков Карла Мартелла, его сына Пипина Короткого, а также внука Карла Великого, территория империи франков к началу IX века достигла самых больших размеров в период своего существования.Вследствие традиции разделять наследство между сыновьями, территория франков только условно управлялась как единое государство, фактически она была разделена на несколько подчиненных королевств (regna). Количество и расположение королевств менялось с течением времени, и изначально Франкией называлось только одно королевство, а именно Австразия, располагавшееся в северной части Европы на реках Рейн и Маас; тем не менее, иногда в это понятие включали и королевство Нейстрия, находившееся севернее реки Луара и западнее реки Сена. С течением времени применение названия Франкия смещалось в направлении Парижа, установившись в результате над областью бассейна реки Сены, окружавшей Париж (в наши дни известной под именем Иль-де-Франс), и давшей своё имя всему королевству Франция.
 • Франкската империя (на латински: imperium Francorum), Франкия или Франкско кралство (на латински: regnum Francorum, "Кралство на франките") представлява територия, населена и управлявана от франките от III. до X. век. Чрез почти неспирните военни кампании на Карл Мартел, Пипин III и Карл Велики - баща, син, внук - най-великата експанзия на Франкската империя продължава до началото на IX век.
 • Történelmi állam, ami az V. században jött létre Gallia északi részén. A frank volt az egyik a számos nyugati germán törzs közül, amely Frízia felől a rómaiak szövetségeseként érkezett a kései Római Birodalomba, és amely több évszázadon át fennálló államalakulatot hozott létre. A frankoknak két nagy csoportja ismert, a száliak és a ripuáriak. A IX. századra (esetleg még korábban) ez az elkülönítés már értelmét vesztette, de a jogrendszerben még jó ideig tovább élt.A frank állam lett a Nyugatrómai Birodalom bukása után a legerősebb germán állam, ahol elsőnek alakult ki és szilárdult meg a világon a feudális rendszer. A Frank Birodalmat többször is felosztották a két egymást követő dinasztia, a Merovingok és a Karolingok idején. A frank királyok hatalmas kiterjedésű magánbirtokként tekintettek birodalmukra, s egy-egy uralkodó örökségét gyakran felosztották fiai között. Részben emiatt igencsak nehéz pontosan meghatározni az egyes frank királyságok határait, fennállásuk idejét és uralkodójuk kilétét. I. Childerich száli frank király alatt a frankok még a rómaiak szövetségesei, de I. Klodvig, I. Childerich fia, a birodalom és a Meroving-dinasztia megalapítója már szembefordult a rómaiakkal. 486-ban aratott soissons-i győzelme után a frankok egyeduralkodója lett. 496-ban keresztény hitre tért az alemannok legyőzése után. 507-ben Vouille mellett legyőzte a nyugati gótokat és elfoglalta Gallia déli részét is. Ekkor már hódításai révén kivívta, hogy királyságát elismerte I. Anastasius bizánci császár. A birodalom fővárosává Párizst tette meg. 511-ben bekövetkezett halálakor a birodalmat felosztotta négy fia, Chlodomer, I. Childebert, I. Chlothar és I. Theoderich között. A négy fiú és a későbbi frank uralkodók mindegyike a 6-7. században a saját terület növelését és a birodalom újraegyesítését tekintette kormányzása végcéljának. Utoljára e törekvés a Meroving-dinasztia utolsó jelentős uralkodójának, I. Dagobertnek sikerült, akinek halála után 638/639-ben a birodalom két részre, Austrasiára és Neustriára vált szét. Ettől kezdve a tényleges hatalmat az udvartartás élén álló majordomusok gyakorolták mindkét birodalomrészben. Az austrasiai majordomus, Pipin 687-ben Tertynél lezajlott csatában győzelmet aratott és sikerrel egyesítette a birodalmat. Tőle ered a Karoling-dinasztia, amelynek hatalmát fia, Martell Károly majordomus (714–741) alapozta meg. Martell Károly állította meg 732-ben a poitiers-i csatában az arabok előretörését a Pireneusi-félsziget felől, megkezdte az egyházi birtokok kisajátítását, s azokat hűbérként hívei között osztotta fel. Fia Kis Pippin letaszította a trónjáról az utolsó Meroving uralkodót, III. Childerichet, és 751-ben királlyá koronáztatta magát. 768-ban I. (Nagy) Károly trónra lépésével új korszak kezdődött a birodalom történetében. I. (Nagy) Károly 772-ben a szászok, 774-ben a longobárdok és az avarok, majd 796-ig a horvátok legyőzésével megteremtette a keresztény Nyugat-Európa politikai egységét. 800-ban Rómában a pápával koronáztatta magát a római császárok utódjává, ami legfőbb célja volt. 801-ben az araboktól elfoglalta Barcelonát. Uralkodása alatt udvarában virágzott az írásbeliség, melyet számos kolostori iskola alapításával is terjesztett. A birodalom ekkor élte kulturális és művészeti fénykorát.Nagy Károly örököse a fia, Jámbor Lajos lett, aki hatalmas, de a leigázott népek lázongásai miatt gyengülő birodalmat örökölt. 843-ban Lajos fiai a verduni szerződésben a birodalmat végleg felosztották. 855-ben bekövetkezett halála után a területi szétaprózódás folytatódott.(870. meerseni szerződés, 880. ribémont-i szerződés). A feudális rendszer elsőnek a Frank Birodalom területén alakult ki és szilárdult meg, s a frank állam szolgált bázisul Franciaország, Németország és Itália kialakulásához.
 • Das Fränkische Reich, das zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert bestand und sich im Wesentlichen aus dem römischen Gallien und angrenzenden rechtsrheinisch-germanischen Siedlungsgebieten gebildet hatte, war der bedeutendste Nachfolgestaat des 476 untergegangenen Weströmischen Reiches und die historisch wichtigste Reichsbildung in Europa seit der Antike.Das Reich der Franken ging auf mehrere westgermanische Kriegerverbände der Völkerwanderungszeit zurück. Nach dem Untergang Westroms stieg es im Frühmittelalter unter den Dynastien der Merowinger und der Karolinger in drei Jahrhunderten zu einer Großmacht auf, die weite Teile West-, Mittel- und Südeuropas beherrschte. Als Hausmeier der merowingischen Könige übten die Karolinger bereits seit dem späten 7. Jahrhundert die tatsächliche politische Macht aus, bevor sie im Jahr 751 selbst die Königswürde übernahmen. Den Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung erreichte das Frankenreich unter der Herrschaft Karls des Großen (768-814). Nachdem es im 9. Jahrhundert geteilt worden war, entwickelten sich aus der östlichen Reichshälfte das mittelalterliche deutsche Reich, aus der westlichen das spätere Frankreich.
 • Els regnes francs foren regnes germànics que proliferaren en el territori de l'actual França, l'actual Bèlgica, els Països Baixos i part d'Alemanya, en l'antiguitat tardana després de la desaparició de la Imperi Romà d'Occident i l'establiment al territori pel poble dels francs durant el segle cinquè. Aquests regnes, units al Regne dels Francs (Regnum Francorum en llatí), persistiren durant l'Alta Edat Mitjana entre els segles V i IX.
 • Franka (juga disebut Frankia atau Francia) adalah wilayah di Eropa Daratan Barat yang pada abad ke-3 hingga ke-10 dihuni dan diperintah oleh koalisi puak-puak Germanik yang dinamai sebagai orang Franka. Wilayah ini pada suatu periode secara politik berkembang menjadi Imperium Franka (bahasa Latin: imperium Francorum) serta Kerajaan Franka (bahasa Latin: regnum Francorum), meskipun secara formal pemimpinnya tidak disebut sebagai kaisar (bahasa Latin: imperator) atau raja (bahasa Latin: rex). Negeri ini berkembang menjelang akhir masa kejayaan Kekaisaran Romawi di Eropa Barat dan mencapai puncak dominasinya pada masa kekuasaan Charles Martel, Pippin yang Pendek, dan Charlemagne dari Kekaisaran Carolingia pada abad ke-9, sehingga para sejarawan menyebut Franka pada periode ini sebagai Kekaisaran Carolingia.Wilayah kekuasaan orang Franka ini merupakan satu negara yang terbagi-bagi menjadi sejumlah regnum (kerajaan; jamak: regna) akibat tradisi pembagian wilayah kekuasaan di antara sanak-saudara lelaki. Batas geografi dan banyaknya kerajaan anggota bervariasi sepanjang waktu, namun istilah Franka umumnya hanya merujuk pada kawasan tunggal, yakni kawasan Austrasia, yang berpusat di antara Sungai Rhein dan Maas di Eropa Barat. Walaupun demikian, kadang-kadang istilah tersebut juga digunakan untuk mencakup kawasan Neustria di utara Sungai Loire dan bagian barat Sungai Seine. Kesalahkaprahan ini berakibat pada penggunaan nama Franka pada daerah lembah Seine yang mengelilingi Paris, yang sekarang disebut Île-de-France, dan menjadi asal kata Perancis. Sebagian wilayah timur Franka kelak juga dinamai menjadi Franken (bahasa Inggris: Franconia) oleh orang-orang Jerman, dan merupakan salah satu dari tiga Region dalam negara bagian Bayern (Bavaria).Setelah kekuatan Romawi melemah, suku ini mulai menaklukkan suku-suku lain yang mendiami daerah tetangganya hingga pada abad ke-8 wilayah pengaruhnya telah mencapai sebagian besar wilayah di utara dan barat Pegunungan Alpen (sebagian besar wilayah Jerman dan Perancis sekarang). Pada saat ini, terjadi pula kristenisasi terhadap suku-suku Germanik di wilayah ini. Pada saat pemerintahan Dinasti Merovingia, kerajaan Franka mencapai puncak kebesarannya. Pusat pemerintahannya berada di kota Aachen (bagian dari Jerman sekarang). Sejarah mencatat, Charles Martel mampu menahan serangan pasukan muslim dari Al-Andalus di Poitiers, yang menjadikannya pahlawan di kalangan kristen Eropa. Cucunya, Karel yang Agung tercatat sebagai pembuat undang-undang pertama. Setelah masa Karel Yang Agung, kerajaan Franka mulai melemah karena ia membagi kerajaan menjadi tiga wilayah untuk diberikan kepada tiga cucu lelakinya. Wilayah barat mencakup wilayah yang sebagian besar menjadi bagian negara Perancis sekarang, wilayah timur yang sebagian besar merupakan bagian utara negara Jerman sekarang dan wilayah selatan, yang mencakup Jerman bagian selatan dan utara negara Italia sekarang. Pemisahan ini juga menandai dimulainya Kekaisaran Romawi Suci di Eropa.
 • Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, (Koninkrijk der Franken); later Imperium Francorum, (Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Het Frankische Rijk werd bestuurd door het rijk in subkoninkrijken onder te verdelen, iets wat de politiek nog eeuwen zou beheersen. De erfverdelingen van het enorme rijk waren echter nog ingrijpender en de resultaten zijn tot op de dag van vandaag te zien. Zo werd het Rijk in 843, na de dood van Lodewijk de Vrome, door het Verdrag van Verdun verdeeld onder zijn drie zoons. Hieruit zou in het westen Frankrijk ontstaan en in het oosten het Heilige Roomse Rijk wat uiteindelijk Duitsland zou worden. Mede door toedoen van deze twee grote rijken had het Middenrijk dat van de Noordzee tot de Middellandse Zee liep moeite om zich volledig te ontwikkelen. Bij het Verdrag van Meerssen uit 870 werd het Middenrijk verdeeld onder het Westelijk en Oostelijk deel, maar zou hier nooit helemaal bij gaan horen. Hieruit zouden uiteindelijk Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland en Italië voortkomen.
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:event
dbpedia-owl:existence
dbpedia-owl:government
dbpedia-owl:mapCaption
 • L'expansion des Francs
dbpedia-owl:nextEntity
dbpedia-owl:previousEntity
dbpedia-owl:religion
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wholeArea
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4793655 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 38032 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 420 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110032847 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1964 (xsd:integer)
prop-fr:annéeFin
 • 768 (xsd:integer)
prop-fr:capitale
prop-fr:carte
 • Franks expansion.gif
prop-fr:evt
 • Traité de Verdun : les trois fils de Louis le Pieux se partagent l'Empire, qui est alors dissout en trois royaumes : la Francie occidentale, la Francie médiane et la Francie orientale (Germanie).
 • Âge des Vikings, marqué dans l'empire franc par le siège de Paris puis par les incursions dans ce qui deviendra le duché de Normandie.
 • Début du règne de Charlemagne, les royaumes Francs deviennent le royaume des Francs.
 • Charlemagne impose une monnaie unique à tout le Royaume afin de l'unifier.
 • Serments de Strasbourg promulgués entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur aîné Lothaire I, acte de naissance de la langue française.
 • Charlemagne est sacré à Rome Empereur d'Occident. Début de l'Empire carolingien. Adoption du calendrier de l'ère chrétienne.
 • Louis V meurt sans descendance. Élection d'Hugues Capet avec l'appui de l'Église et des Ottoniens. Fondation de la dynastie capétienne. Instauration du principe de primogéniture masculine pour la succession au trône.
 • Bataille de Tolbiac : victoire contre les Alamans. Clovis se convertit par le baptême au christianisme nicéen.
 • Promulgation du capitulaire de Quierzy, considéré comme fondateur de la féodalité par l'hérédité des honneurs.
 • Clovis est couronné roi des Francs saliens.
 • Pépin le Bref, maire du palais de Neustrie, dépose le dernier roi mérovingien Childéric III. Fondation de la dynastie carolingienne.
 • Mort de Clovis. Le royaume franc est partagé en cinq royaumes entre ses fils, comme le prévoit la loi salique.
 • Bataille de Poitiers : victoire du maire du palais d'Austrasie et de Neustrie Charles Martel contre le général omeyyade Abd al-Rahmân.
 • Bataille de Soissons : victoire contre le « Roi des Romains » Syagrius.
prop-fr:evt10Date
 • 800 (xsd:integer)
prop-fr:evt11Date
 • 842 (xsd:integer)
prop-fr:evt12Date
 • 843 (xsd:integer)
prop-fr:evt13Date
 • 877 (xsd:integer)
prop-fr:evt14Date
 • 987 (xsd:integer)
prop-fr:evt1Date
 • 481 (xsd:integer)
prop-fr:evt2Date
 • 486 (xsd:integer)
prop-fr:evt3Date
 • 496 (xsd:integer)
prop-fr:evt4Date
 • 511 (xsd:integer)
prop-fr:evt5Date
 • 732 (xsd:integer)
prop-fr:evt6Date
 • 751 (xsd:integer)
prop-fr:evt7Date
 • 768 (xsd:integer)
prop-fr:evt8Date
 • 781 (xsd:integer)
prop-fr:evt9Date
 • 793 (xsd:integer)
prop-fr:gouvernement
 • Fédération, puis Monarchie, État de l'Empire carolingien de 800 à 843
prop-fr:leadera
prop-fr:leadera1Date
 • 481 (xsd:integer)
prop-fr:leadera2Date
 • 613 (xsd:integer)
prop-fr:leadera3Date
 • 629 (xsd:integer)
prop-fr:leadera4Date
 • 751 (xsd:integer)
prop-fr:leadera5Date
 • 768 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • L'expansion des Francs
prop-fr:nom
 • Hilgemann
 • Kinder
prop-fr:nomFrançais
 • Royaume des Francs
prop-fr:p
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:p1Drapeau
 • Vexilloid of the Roman Empire.svg
prop-fr:p2Drapeau
 • Labarum.svg
prop-fr:passage
 • 116 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Hermann
 • Werner
prop-fr:publi
 • 1983 (xsd:integer)
prop-fr:religion
prop-fr:s
 • 20 (xsd:integer)
prop-fr:superficie
 • ~ 35 000 km²
 • ~ 555 000 km²
 • ~ 630 000 km²
 • ~ 710 000 km²
prop-fr:superficie2Date
 • 511 (xsd:integer)
prop-fr:superficie3Date
 • 536 (xsd:integer)
prop-fr:superficie4Date
 • 561 (xsd:integer)
prop-fr:superficieDate
 • 482 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Atlas Historique
prop-fr:titreLeadera
prop-fr:traducteur
 • Pierre Mougenot
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Éditions Stock
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les royaumes francs sont les différents royaumes barbares qui se sont succédé ou ont cohabité en Europe occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) après le déclin de l'Empire romain d'Occident et la conquête de ces territoires par les Francs au cours du Ve siècle.
 • フランク王国フランク王国の位置フランク王国の時代別の領土フランク王国(フランクおうこく、フランス語: Royaumes francs、ドイツ語: Fränkisches Reich)は、5世紀から9世紀にかけて西ヨーロッパを支配したゲルマン系の王国。最大版図はイベリア半島とイタリア半島南部を除く西ヨーロッパ大陸部のほぼ全域(今日のドイツ・フランス・イタリア・スイス・オランダ・ベルギー・ルクセンブルクに相当)に及び、この地域を統一支配した空前にして絶後の国家でもある。ゲルマン系フランク人のサリー・フランク族が建てた王国であることからこの名がある。現在のフランス・イタリア北部・ドイツ西部・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク・スイス・オーストリア及びスロベニアを領土とした。首都は508年にパリに置かれた。カール大帝時代はアーヘンに王宮が置かれてここが事実上の首都となった。
 • 프랑크 왕국(라틴어: Regnum Francorum, 이탈리아어: Regno franco, 독일어: Fränkisches Reich, 영어: Francia, 프랑스어: Royaume des Francs)은 5세기 말 게르만족의 한 부족인 프랑크족이 현재의 프랑스, 독일, 이탈리아를 아우르는 지역에 세운 왕국이다. 이 왕국은 현재의 독일, 프랑스, 이탈리아를 형성한 것으로 일반적으로 평가되고 있다. 프랑크 왕국은 비잔티움 제국의 유스티니아누스 1세가 이탈리아의 동고트족과 아프리카의 반달족을 격멸하고, 아랍인이 에스파냐의 서고트왕국을 제거한 와중에서 거의 유일하게 존속·확장한 게르만족의 정치체제였다. 이 왕국의 영토는 제2차 세계대전 후의 유럽 경제공동체 지역(프랑스 독일 이탈리아 그리고 베네룩스 3국)과 대체로 일치한다. 따라서 1950년대에 여기에 속하는 나라들은 기꺼이 카롤루스 대제의 기독교화된 서구를 거론했으며 카롤루스 대제의 수도 아헨에 카를 상(償)을 제정했다.
 • Франкската империя (на латински: imperium Francorum), Франкия или Франкско кралство (на латински: regnum Francorum, "Кралство на франките") представлява територия, населена и управлявана от франките от III. до X. век. Чрез почти неспирните военни кампании на Карл Мартел, Пипин III и Карл Велики - баща, син, внук - най-великата експанзия на Франкската империя продължава до началото на IX век.
 • Els regnes francs foren regnes germànics que proliferaren en el territori de l'actual França, l'actual Bèlgica, els Països Baixos i part d'Alemanya, en l'antiguitat tardana després de la desaparició de la Imperi Romà d'Occident i l'establiment al territori pel poble dels francs durant el segle cinquè. Aquests regnes, units al Regne dels Francs (Regnum Francorum en llatí), persistiren durant l'Alta Edat Mitjana entre els segles V i IX.
 • Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, (Koninkrijk der Franken); later Imperium Francorum, (Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Het Frankische Rijk werd bestuurd door het rijk in subkoninkrijken onder te verdelen, iets wat de politiek nog eeuwen zou beheersen.
 • Das Fränkische Reich, das zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert bestand und sich im Wesentlichen aus dem römischen Gallien und angrenzenden rechtsrheinisch-germanischen Siedlungsgebieten gebildet hatte, war der bedeutendste Nachfolgestaat des 476 untergegangenen Weströmischen Reiches und die historisch wichtigste Reichsbildung in Europa seit der Antike.Das Reich der Franken ging auf mehrere westgermanische Kriegerverbände der Völkerwanderungszeit zurück.
 • Történelmi állam, ami az V. században jött létre Gallia északi részén. A frank volt az egyik a számos nyugati germán törzs közül, amely Frízia felől a rómaiak szövetségeseként érkezett a kései Római Birodalomba, és amely több évszázadon át fennálló államalakulatot hozott létre. A frankoknak két nagy csoportja ismert, a száliak és a ripuáriak. A IX.
 • Il Regno franco o Regno dei Franchi (Regnum Francorum in latino) fu l'entità statale costituita dai Franchi tra il 420 (stanziamento dei Franchi Sali di Faramondo a ovest del Reno, secondo la tradizione riportata da Gregorio di Tours) e l'800 (trasformazione del regno nell'Impero carolingio con Carlo Magno) in un'ampia area dell'Europa occidentale, oggi compresa tra Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania, e in seguito ulteriormente espansa verso sud e verso est.
 • Franská říše (popř. francká říše) byla státním útvarem rozkládajícím se na území dnešního Švýcarska, Francie, Nizozemska, Belgie a Německa. Na jejím počátku stáli Childerich I. a Chlodvík I., králové germánských Franků, jejichž moc stoupla zároveň s úpadkem moci římské říše. Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Franská říše, dočasně mezi jeho čtyři syny rozdělená, ovládla téměř celou Galii. Chlothar I.
 • Francia or Frankia, also called the Kingdom of the Franks or Frankish Kingdom (Latin: Regnum Francorum), Frankish Empire, Frankish Realm or occasionally Frankland, was the territory inhabited and ruled by the Franks, a confederation of Germanic tribes, during Late Antiquity and the Early Middle Ages.The kingdom was founded by Clovis I, crowned first King of the Franks in 496.
 • Państwo frankijskie (łac. Regnum Francorum) – początkowo plemienne państwo Franków, następnie jedno z najsilniejszych państw we wczesnośredniowiecznej Europie. W 800 roku na jego bazie utworzone zostało odnowione Cesarstwo Karola I Wielkiego.Frankowie saliccy podbili Galię w V wieku pod wodzą Childeryka, ojca Chlodwiga. W 507 roku wybuchła wojna z królestwem wizygockim. W tym konflikcie wspierał Chlodwiga król burgundzki.
 • Franka (juga disebut Frankia atau Francia) adalah wilayah di Eropa Daratan Barat yang pada abad ke-3 hingga ke-10 dihuni dan diperintah oleh koalisi puak-puak Germanik yang dinamai sebagai orang Franka. Wilayah ini pada suatu periode secara politik berkembang menjadi Imperium Franka (bahasa Latin: imperium Francorum) serta Kerajaan Franka (bahasa Latin: regnum Francorum), meskipun secara formal pemimpinnya tidak disebut sebagai kaisar (bahasa Latin: imperator) atau raja (bahasa Latin: rex).
 • Фра́нкское госуда́рство (короле́вство; фр. royaumes francs, лат. regnum (imperium) Francorum), реже Франкия (лат. Francia) — условное название государства в Западной и Центральной Европе c V по IX века, которое образовалось на территории Западной Римской империи одновременно с другими варварскими королевствами. Эта территория была населена франками начиная с III столетия.
 • Frankoen Erresuma edo Frankia (latinez: regnum Francorum) III. eta X. mendeen artean frankoen kontrolpean zegoen lurraldea izan zen. Karlos Martel, Pepin Laburra eta Karlomagnoren ia etengabeko kanpainak eta gero bere hedapen handiena lortu zuen IX. mendean.Germaniarren tradizioaren arabera familiaren ondorea anaien artean banatzen zutenez, frankoen inperioa zenbait regna-tan (erresuma edo azpierresuma) banaturik zegoen.
 • Reino de los francos, Regnum francorum o, menos usualmente Francia (palabra latina que no se refiere a la actual Francia), son las denominaciones historiográficas del reino germánico de los francos que traspasaron el limes (frontera) del Imperio romano en el siglo V aprovechando la decadencia de la autoridad romana en las Galias, durante la denominada época de las invasiones.De entre todos las tribus en que se dividían los francos, fueron los salios, encabezados por Clovis o Clodoveo I, los que lograron eliminar toda competencia y aseguraron el dominio de sus líderes, convertidos en dinastía merovingia.
rdfs:label
 • Royaumes francs
 • Francia
 • Frank Birodalom
 • Frankische Rijk
 • Frankoen Erresuma
 • Franská říše
 • Fränkisches Reich
 • Kerajaan Franka
 • Państwo frankijskie
 • Regne Franc
 • Regno franco
 • Reino de los francos en la época merovingia
 • Франкска империя
 • Франкское государство
 • フランク王国
 • 프랑크 왕국
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Royaume des Francs
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:nextEntity of
is dbpedia-owl:previousEntity of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:localisation of
is prop-fr:p of
is prop-fr:s of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of