Une route est au sens littéral une voie terrestre (au niveau du sol ou sur viaduc) aménagée pour permettre la circulation de véhicules à roues. Ce terme s'applique plutôt aux voies importantes situées en rase campagne. Dans les pays vastes et peu peuplés, à la fin du XXe siècle, de nombreuses routes étaient encore des pistes de cailloux ou de sol damé. Ne peut être apparenté à une rue.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une route est au sens littéral une voie terrestre (au niveau du sol ou sur viaduc) aménagée pour permettre la circulation de véhicules à roues. Ce terme s'applique plutôt aux voies importantes situées en rase campagne. Dans les pays vastes et peu peuplés, à la fin du XXe siècle, de nombreuses routes étaient encore des pistes de cailloux ou de sol damé. Ne peut être apparenté à une rue.
 • Errepidea ("errege" eta "bide" hitzetatik eratorria) ibilgailuak ibiltzeko lurrean sortutako bi punturen arteko bidea da. Errepideak ibilgailuen joan-etorrietarako egokituta daude, bai zoladura erantsi zaielako bai beste edozein modutara bidearen gainazala hobetu delako. Lerro bakarra edo lerro bat baino gehiago eduki dezakete; bi lerro baino gehiago dituztenean normalean bakoitza zentzu bakarrekoa izan ohi da. Zolatuta daudenean, askotan bazterbideak ere izaten dituzte.Jende orok erabil ditzaketen errepideei errepide publiko deritze.
 • Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte.En las áreas urbanas las carreteras divergen a través de la ciudad y se les llama calles teniendo un papel doble como vía de acceso y ruta. La economía y la sociedad dependen fuertemente de unas carreteras eficientes. En la Unión Europea el 44% de todos los productos son movidos por camiones y el 85% de los viajeros se mueven en autobús o en coche.
 • Als Fernstraße (auch Fernverkehrsstraße) wird im deutschen Sprachraum ein öffentlicher Verkehrsweg mit hohem Ausbauzustand bezeichnet, der in erster Linie dem weiträumigen Verkehr dient. Dazu zählen im Allgemeinen Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Die Fernstraßen bilden innerhalb eines Staates ein Verkehrsnetz, das zudem mit den Verkehrsnetzen benachbarter Staaten verbunden ist.In der Weimarer Republik wurden diese überregionalen Verbindungsstraßen seit dem Beginn der Nummerierung am 17. Januar 1932 „Fernverkehrsstraßen“ (in amtlichen Texten auch mit „FVS“ abgekürzt) genannt. 1934 wurden die Fernverkehrsstraßen in Reichsstraßen (R) umbenannt. In der DDR wurde ebenfalls die Bezeichnung „Fernverkehrsstraße” mit der Abkürzung „F“ zur Straßenklassifikation verwendet. Dabei ist die Nummerierung der Reichsstraßen in weiten Teilen übernommen worden.In Deutschland zählen gemäß dem Bundesfernstraßengesetz sowohl Bundesautobahnen als auch Bundesstraßen zu den Fernstraßen. Das österreichische Straßenverkehrsrecht definiert diesen Begriff nicht eigens. Er wird allerdings im allgemeinen Sprachgebrauch für Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen verwendet. In der Schweiz gibt es ebenfalls keine straßenverkehrsrechtliche Festlegung. Dort werden Nationalstrassen als Fernstraßen bezeichnet. Seit dem 18. Juni 2013 schreiben die „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL)“ vor, Fernstraßen als dreistreifige Straßen im 2+1-System auszubauen. Die Richtungsfahrbahnen werden hierbei von einer doppelt durchgezogenen Linie abgetrennt, bei welcher der Zwischenraum zur besseren Abgrenzung mit grüner Farbe eingefärbt wird.
 • Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. (Ustawa o drogach publicznych Art.4 ust.2)
 • La strada è un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione di veicoli terrestri (in special modo su ruota) ed, in misura marginale, pedoni e animali.Generalmente presenta una struttura (spesso composta di materiali lapidei) a strati, da cui il nome, sormontata da una pavimentazione destinata a migliorare l'aderenza delle ruote ed il comfort di persone e merci.
 • A road is a thoroughfare, route, or way on land between two places, which has been paved or otherwise improved to allow travel by some conveyance, including a horse, cart, or motor vehicle. Roads consist of one, or sometimes two, roadways (British English: carriageways) each with one or more lanes and also any associated sidewalks (British English: pavement) and road verges. Roads that are available for use by the public may be referred to as public roads or highways.
 • Cadde, sokağın bir büyüğüne verilen ulaşıma ayrılmış yolun adıdır. Günümüzde hemen hemen tüm dünyada caddelere rastlamak mümkündür. Büyük şehirlerde cadde tanımında yer alan hemen hemen tüm yollar asfalt kullanılarak yapılmaktadır.
 • Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instasi, badan usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.Pengaturan jalan kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.Pengembangan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalanPengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapai dengan pagar ruang milik jalan.
 • Een weg (vaak ook straat genoemd, vooral binnen de bebouwde kom) is een smalle strook van het land of van het oppervlakte van kunstmatige structuur, bijvoorbeeld een dijk of een brug, dat gebruikt en geschikt gemaakt is voor het wegverkeer. Wegen zijn meestal verhard om de begaanbaarheid voor voertuigen te verbeteren of mogelijk te maken. Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de verkeersinfrastructuur. Met wegen wordt meestal gedoeld op openbare wegen, zo ook in de rest van dit artikel. Er zijn echter ook zogenaamde "eigen wegen" die niet openbaar zijn voor het wegbeheer.In bredere betekenis kan men de weg als primaire infrastructuur voor bepaalde transportmiddel definiëren. Zo spreekt men over spoorweg en waterweg. In sommige talen worden zelfs vliegroutes en kabelbanen als een soort "weg" aangeduid.
 • Út a forgalom lebonyolítására szolgáló, lineáris, épített létesítmény.
 • Una carretera és una via de comunicació destinada a facilitar el desplaçament de vehicles rodats. Es distingeix d'un simple camí perquè està especialment concebuda per a la circulació de vehicles de transport. Un dels grans impulsors de l'evolució vial fou l'imperi Romà, deixant fins avui en dia una gran xarxa de carreteres.El territori ocupat per les carreteres resulta molt gran. Concretament a Espanya es calcula que hi ha 700.000 km de carreteres que ocupen 6.500 km² (més superfície que la província de Girona) amb uns 10 milions d'atropellaments de vertebrats.
 • Път е всяка земна площ или съоръжение, предназначени за движение на пътни превозни средства или пешеходци. Пътищата са необходими за осъществяване на пътния транспорт.Пътищата свързват населени места, като села, градове и други.По вида на използване могат да бъдат: пешеходна алея пътека шосе (за предвижване на моторни превозни средства) - с трайна или нетрайна настилка велоалея (за предвижване на велосипедии др.
 • 道路(どうろ)とは、歩行者、自動車などが通行するために設けられた通路である。
 • Silnice je dopravní stavba umožňující nekolejovou pozemní dopravu na větší vzdálenosti.Slovo silnice má původ v dobách, kdy císař Karel IV. nechal zesílit tehdejší hlavní cesty (silná cesta = silnice). Na Moravě se v obecném jazyce pro silnici běžně užívá slova cesta.Silnice často využívá pro překonání terénních překážek dalších staveb, jako jsou například mosty či tunely, popřípadě ještě zářezy, odřezy nebo náspy .V současné české terminologii je silnice jednou z kategorií pozemních komunikací. V tomto smyslu je termín silnice protikladem k termínům účelová komunikace, místní komunikace a dálnice. Slovo ulice je dnes již neoficiální označení pozemních komunikací ve městech a významem má nejblíže k termínu místní komunikace.
 • 도로(道路)는 땅 위의 사람이 다니는 길을 두 개 이상으로 서로 연결시켜 놓은 것이다. 보통 도로를 만들 때, 나무와 돌들을 제거하고 평평하게 만들며 땅의 기울기를 알맞게 조절한다. 과거에는 자갈이나 흙, 또는 벽돌들로 도로를 만들기도 했으나, 현대에는 콘크리트나 시멘트로 도로를 포장하는 것이 일반적이다.도로와 인류는 오랜 시간 동안 함께 해왔다. 특히 로마로 이어지는 도로는 아주 유명하며 이에 관한 명언도 있다. 그러나 도로가 있기 전에는 강을 이용한 수상 교통이 크게 발전하였으며, 산업 혁명 때 철도가 모습을 드러낸 뒤로 도로가 많이 생겨나기 시작하였다.도로는 국가의 세금으로 만드는 것이 보통이며, 간혹 도로 공사비 및 유지비를 회수하기 위해 요금소를 설치하기도 한다. 또한 밤중에 운전자와 보행자의 시야를 확보하기 위하여 도로에 가로등을 설치해 놓기도 한다.
 • Доро́га — путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры.Автомобильная доро́га — дорога, имеющая однопутное, многопутное, встречное, а также попутное направление движения механических транспортных средств. Термин включает в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса и пространство в пределах установленного габарита.Определение понятия «дорога» в России закреплено законодательно. Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. В Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даётся определение автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.Автомобильные дороги имеют большое количество перекрёстков, пересечений с железнодорожными путями и трубопроводами, и потому проектируются с учётом требований техники безопасности. Стоимость работ по текущему ремонту и содержанию автодорог определяется подсчётом продукции дорожного хозяйства. В некоторых странах для финансирования работ по поддержанию хорошего состояния автодорог введена плата с водителей за проезд по некоторым дорогам.
 • Estrada, de acordo com a definição do Dicionário Houaiss é uma "via mais larga que um caminho, que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos, e através da qual as pessoas, animais ou veículos transitam".O Código de Trânsito do Brasil define estrada como uma "via rural não pavimentada", ao contrário de uma rodovia, que seria pavimentada. Por outro lado, a estrada distingue-se de um simples caminho pois é concebida para a circulação de veículos de transporte.Um dos grandes impulsionadores da evolução rodoviária foram os romanos, deixando até hoje (e ainda em boas condições) uma larga rede de estradas, a típica estrada romana.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 26718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15865 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 124 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109858638 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Roads
prop-fr:commonsTitre
 • Routes
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • route
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une route est au sens littéral une voie terrestre (au niveau du sol ou sur viaduc) aménagée pour permettre la circulation de véhicules à roues. Ce terme s'applique plutôt aux voies importantes situées en rase campagne. Dans les pays vastes et peu peuplés, à la fin du XXe siècle, de nombreuses routes étaient encore des pistes de cailloux ou de sol damé. Ne peut être apparenté à une rue.
 • La strada è un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione di veicoli terrestri (in special modo su ruota) ed, in misura marginale, pedoni e animali.Generalmente presenta una struttura (spesso composta di materiali lapidei) a strati, da cui il nome, sormontata da una pavimentazione destinata a migliorare l'aderenza delle ruote ed il comfort di persone e merci.
 • A road is a thoroughfare, route, or way on land between two places, which has been paved or otherwise improved to allow travel by some conveyance, including a horse, cart, or motor vehicle. Roads consist of one, or sometimes two, roadways (British English: carriageways) each with one or more lanes and also any associated sidewalks (British English: pavement) and road verges. Roads that are available for use by the public may be referred to as public roads or highways.
 • Cadde, sokağın bir büyüğüne verilen ulaşıma ayrılmış yolun adıdır. Günümüzde hemen hemen tüm dünyada caddelere rastlamak mümkündür. Büyük şehirlerde cadde tanımında yer alan hemen hemen tüm yollar asfalt kullanılarak yapılmaktadır.
 • Út a forgalom lebonyolítására szolgáló, lineáris, épített létesítmény.
 • Път е всяка земна площ или съоръжение, предназначени за движение на пътни превозни средства или пешеходци. Пътищата са необходими за осъществяване на пътния транспорт.Пътищата свързват населени места, като села, градове и други.По вида на използване могат да бъдат: пешеходна алея пътека шосе (за предвижване на моторни превозни средства) - с трайна или нетрайна настилка велоалея (за предвижване на велосипедии др.
 • 道路(どうろ)とは、歩行者、自動車などが通行するために設けられた通路である。
 • 도로(道路)는 땅 위의 사람이 다니는 길을 두 개 이상으로 서로 연결시켜 놓은 것이다. 보통 도로를 만들 때, 나무와 돌들을 제거하고 평평하게 만들며 땅의 기울기를 알맞게 조절한다. 과거에는 자갈이나 흙, 또는 벽돌들로 도로를 만들기도 했으나, 현대에는 콘크리트나 시멘트로 도로를 포장하는 것이 일반적이다.도로와 인류는 오랜 시간 동안 함께 해왔다. 특히 로마로 이어지는 도로는 아주 유명하며 이에 관한 명언도 있다. 그러나 도로가 있기 전에는 강을 이용한 수상 교통이 크게 발전하였으며, 산업 혁명 때 철도가 모습을 드러낸 뒤로 도로가 많이 생겨나기 시작하였다.도로는 국가의 세금으로 만드는 것이 보통이며, 간혹 도로 공사비 및 유지비를 회수하기 위해 요금소를 설치하기도 한다. 또한 밤중에 운전자와 보행자의 시야를 확보하기 위하여 도로에 가로등을 설치해 놓기도 한다.
 • Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art.
 • Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel.
 • Доро́га — путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры.Автомобильная доро́га — дорога, имеющая однопутное, многопутное, встречное, а также попутное направление движения механических транспортных средств.
 • Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instasi, badan usaha.
 • Estrada, de acordo com a definição do Dicionário Houaiss é uma "via mais larga que um caminho, que atravessa certa extensão territorial, ligando dois ou mais pontos, e através da qual as pessoas, animais ou veículos transitam".O Código de Trânsito do Brasil define estrada como uma "via rural não pavimentada", ao contrário de uma rodovia, que seria pavimentada.
 • Una carretera és una via de comunicació destinada a facilitar el desplaçament de vehicles rodats. Es distingeix d'un simple camí perquè està especialment concebuda per a la circulació de vehicles de transport. Un dels grans impulsors de l'evolució vial fou l'imperi Romà, deixant fins avui en dia una gran xarxa de carreteres.El territori ocupat per les carreteres resulta molt gran.
 • Een weg (vaak ook straat genoemd, vooral binnen de bebouwde kom) is een smalle strook van het land of van het oppervlakte van kunstmatige structuur, bijvoorbeeld een dijk of een brug, dat gebruikt en geschikt gemaakt is voor het wegverkeer. Wegen zijn meestal verhard om de begaanbaarheid voor voertuigen te verbeteren of mogelijk te maken. Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de verkeersinfrastructuur. Met wegen wordt meestal gedoeld op openbare wegen, zo ook in de rest van dit artikel.
 • Als Fernstraße (auch Fernverkehrsstraße) wird im deutschen Sprachraum ein öffentlicher Verkehrsweg mit hohem Ausbauzustand bezeichnet, der in erster Linie dem weiträumigen Verkehr dient. Dazu zählen im Allgemeinen Autobahnen und Kraftfahrstraßen. Die Fernstraßen bilden innerhalb eines Staates ein Verkehrsnetz, das zudem mit den Verkehrsnetzen benachbarter Staaten verbunden ist.In der Weimarer Republik wurden diese überregionalen Verbindungsstraßen seit dem Beginn der Nummerierung am 17.
 • Silnice je dopravní stavba umožňující nekolejovou pozemní dopravu na větší vzdálenosti.Slovo silnice má původ v dobách, kdy císař Karel IV. nechal zesílit tehdejší hlavní cesty (silná cesta = silnice).
 • Errepidea ("errege" eta "bide" hitzetatik eratorria) ibilgailuak ibiltzeko lurrean sortutako bi punturen arteko bidea da. Errepideak ibilgailuen joan-etorrietarako egokituta daude, bai zoladura erantsi zaielako bai beste edozein modutara bidearen gainazala hobetu delako. Lerro bakarra edo lerro bat baino gehiago eduki dezakete; bi lerro baino gehiago dituztenean normalean bakoitza zentzu bakarrekoa izan ohi da.
rdfs:label
 • Route
 • Cadde
 • Carretera
 • Carretera
 • Droga (transport)
 • Errepide
 • Estrada
 • Fernstraße
 • Jalan
 • Road
 • Silnice
 • Strada
 • Weg
 • Út (közlekedés)
 • Дорога
 • Път
 • 道路
 • 도로
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:fonction of
is prop-fr:réseau of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of