Un processeur graphique, ou GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit), est un circuit intégré la plupart du temps présent sur une carte graphique (mais pouvant aussi être intégrée sur une carte-mère ou dans un CPU) et assurant les fonctions de calcul de l'affichage.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un processeur graphique, ou GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit), est un circuit intégré la plupart du temps présent sur une carte graphique (mais pouvant aussi être intégrée sur une carte-mère ou dans un CPU) et assurant les fonctions de calcul de l'affichage. Un processeur graphique a généralement une structure hautement parallèle (voir accélération matérielle) qui le rend efficace pour une large palette de tâches graphiques comme le rendu 3D, en Direct3D, en OpenGL, la gestion de la mémoire vidéo, le traitement du signal vidéo, la décompression Mpeg, etc.Peu d’entreprises conçoivent de tels processeurs : les plus connues sont NVIDIA, AMD (anciennement ATI) et Intel. Il y a aussi d'autres moins connues telles que Qualcomm, S3 Graphics, Matrox, 3DLabs (en), et XGI (en). Ces entreprises sont dites "Fabless", c'est-à-dire qu'elles conçoivent les circuits graphiques, mais ne les fabriquent pas en série. D'autres entreprises (Asus, MSI, PNY…) se chargent ensuite de proposer des cartes graphiques intégrant ces processeurs. Ce sont les entreprises constructrices. Celles-ci prennent en général une certaine liberté de modification des fréquences de fonctionnement des GPU par rapport aux fréquences de base préconisées par les concepteurs. C'est le principe de l'overclocking. Bien entendu, ces modifications nécessitent un choix rigoureux dans le système de refroidissement, car bien souvent, les fréquences en hausse provoquent également en contrepartie une hausse de température, à l'image des CPU. Ces fréquences varient entre les constructeurs et selon les modèles et les systèmes de refroidissement proposés par ces entreprises. L'écart de performance entre les modèles de référence (fournis par les concepteurs) et les constructeurs varie et certains GPU "customisés" peuvent même présenter un gain non négligeable par rapport au GPU de référence.
 • Unit pemroses grafis atau Graphics processing unit atau GPU (atau biasa juga disebut visual processing unit atau VPU) adalah sebuah prossesor khusus untuk untuk bagian grafis 3D dari microprocessor. Alat ini digunakan di sistem benam, telepon genggam, komputer pribadi, workstation, dan konsol game. GPU Moderen sangat efisien dalam memanipulasi komputer grafis dan struktur paralel, membuatnya lebih efektif dari fungsi umum CPU yang digunakan untuk bebagai perhitungan alogaritma. Pada komputer pribadi (PC), GPU biasanya terdapat di video card atau di motherboard. Lebih dari komputer desktop dan notebook mempunyai GPU yang terintegrasi, yang biasanya jauh daripada yang ada di video card.
 • 그래픽 처리 장치( - 處理裝置) 또는 GPU(Graphics Processing Unit)는 컴퓨터 그래픽을 전문으로 담당하는 부품이다. 3D 그래픽을 주로 담당하며, 이와 관련된 연산을 할 때에 CPU의 부담을 크게 줄일 수 있다. 이러한 그래픽 처리 장치를 가지고 있는 카드를 그래픽 카드 또는 "비디오 카드"라고 한다.맥 오에스 텐은 10.6부터 최초로 운영 체제 수준에서 GPU를 사용하기 시작했다.
 • Grafik İşleme Ünitesi ya da kısaca GPU (İngilizce'de Graphichs Processing Unit kelimesinin kısaltılmışı), kişisel bilgisayar, iş istasyonları veya oyun konsollarında grafik yaratımı için kullanılan aygıttır. Modern GPU'lar bilgisayar grafiklerini işleme ve göstermekte son derece verimlidir ve yüksek paralel yapıları kompleks algoritmalar için CPU dan daha etkin kılar. GPU ekran kartının hemen üstünde olabileceği gibi anakarta entegrede halde de olablir. Yeni masaüstü bilgisayarların ve laptopların %90'ından fazlasında özel GPU'lardan çok daha güçsüz olan entegre GPU'lar kullanılmaktadır.
 • La Unitat de Procés Gràfic (en àngles: Graphic Processing Unit i amb acrònim: GPU) és un dispositiu dedicat a la generació de gràfics per a ordinadors personals, estacions de treballs o cònsoles de videojocs. Les GPU modernes són molt eficients a l'hora de mostrar gràfics d'alta resolució gràcies a la seva forma paral·lela de treballar. La GPU usualment està integrada dins d'una targeta gràfica tot i que a vegades també pot estar integrada dins de la placa base.Així, una GPU és capaç d'aplicar una sèrie d'operacions base sobre un gràfic de forma molt més ràpida que la CPU. Les operacions més comunes són dibuixar triangles, rectangles,cercles,arcs i l'operació BitBLT (combinar diversos bitmaps). Les GPU modernes inclouen funcions relacionades amb el video digital i són capaces de soportar entorns 3D.Les GPU modernes utilitzen la majoria dels seus transistors per realitzar càlculs relacionats amb els gràfics d'ordinador en 3D. Inicialment van ser utilitzats per accelerar la memòria de treball intensiu de mapejat de textures i polígons de subproductes, per després afegir unitats per tal d'accelerar els càlculs geomètrics, com ara la rotació i translació dels vèrtexs en els diferents sistemes de coordenades. L'evolució recent de les GPUs suporten 'shaders' programables que poden manipular els vèrtexs i les textures amb moltes de les mateixes operacions amb el suport de la CPU, el sobremostreig i tècniques d'interpolació per reduir l'aliasing.
 • Een graphics processing unit of GPU is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. Hiermee neemt hij deze taken van de CPU (Central Processing Unit) over. De GPU bevindt zich meestal op een videokaart.De voorloper van de GPU (de Video Display Controller) werd reeds gebruikt in de jaren 70 en 80. Spelcomputers en pc's zoals de machines van Atari, Commodore en Apple hadden vaak een specifieke chip die bepaalde videobewerkingen kon uitvoeren zonder tussenkomst van de CPU. Deze bewerkingen bleven echter nog vrij beperkt tot vooral bitmaptransformaties (een zogenaamde "blitter") of het laten bewegen van een sprite.De eerste videokaarten voor de IBM PC, tot en met de eerste VGA-kaarten, waren ook uitgevoerd middels een Video Display Controller en hadden geen ingebouwde bitmaptransformatie-hardware. De videokaarten gebaseerd op de IBM chip 8514 waren een van de eerste die dit wel hadden, en waren voornamelijk bedoeld voor het versnellen van CAD-software. Later is het aantal functies op deze chips sterk uitgebreid. Zo worden tegenwoordig niet alleen 2D-functies maar ook 3D-technieken gebruikt in deze chips. Deze hardware had natuurlijk ook specifieke software nodig, meestal onder de vorm van stuurprogramma's, waarbij elke fabrikant zelf de functionaliteiten bepaalde. Ten behoeve van de standaardisatie werden echter standaardfunctionaliteiten vooropgesteld die een videokaart moest kunnen uitvoeren, hetzij via software hetzij via hardware (in het stuurprogramma of in het besturingssysteem). Dit leidde o.a. tot de DirectX-interface op het Windows-platform en OpenGL. Bij elke nieuwe versie van de DirectX-interface werden meer en meer functies voorzien. Zo werd bij Direct3D 7.0 de 'Transform & Lighting' toegevoegd, die het eerst gebruikt werd in de GeForce grafische kaarten van Nvidia. Andere fabrikanten volgden later. Deze evolutie is ook sterk verbonden met de ontwikkeling van compressietechnieken voor bewegende beelden zoals MPEG. Het snel en vloeiend weergeven van dergelijke beelden steunt deels op transformaties die de GPU uitvoert.Tegenwoordig verkiezen de fabrikanten om hun videokaarten met de term "accelerator" aan te duiden, wat duidelijker aangeeft dat de kaart (met een GPU en meestal specifiek videogeheugen) als bedoeling heeft om de pc sneller te maken. Vooral bij de hedendaagse spelletjes is dit geen overbodige luxe.
 • A graphics processing unit (röviden a GPU) magyarul grafikai processzor; a grafikus vezérlőkártya központi egysége, amely az összetett grafikus műveletek elvégzéséért felelős. A GPU feladata a grafikák létrehozásával és megjelenítésével közvetlenül kapcsolatban hozható magas szintű feladatok átvétele a CPU-tól, hogy annak számítási kapacitása más műveletek elvégzésére legyen felhasználható.A modern GPU-k 2D és 3D műveletek elvégzésére egyaránt alkalmasak, számítási teljesítményük akár a CPU-k ötvenszeresét (1 teraflops) is meghaladhatja., de utóbbival szemben csak műveletek szűk körét tudják elvégezni.Manapság két vezető gyártó van a piacon, az nVIDIA és az ATI céget felvásárló AMD. A harcok időről időre folynak a két gyártó között, van amikor az egyik és van amikor a másik cég kerül lépéselőnybe a vetélytárssal szemben.
 • A graphics processing unit (GPU), also occasionally called visual processing unit (VPU), is a specialized electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display. GPUs are used in embedded systems, mobile phones, personal computers, workstations, and game consoles. Modern GPUs are very efficient at manipulating computer graphics, and their highly parallel structure makes them more effective than general-purpose CPUs for algorithms where processing of large blocks of data is done in parallel. In a personal computer, a GPU can be present on a video card, or it can be on the motherboard or—in certain CPUs—on the CPU die.The term GPU was popularized by Nvidia in 1999, who marketed the GeForce 256 as "the world's first 'GPU', or Graphics Processing Unit, a single-chip processor with integrated transform, lighting, triangle setup/clipping, and rendering engines that are capable of processing a minimum of 10 million polygons per second". Rival ATI Technologies coined the term visual processing unit or VPU with the release of the Radeon 9700 in 2002.
 • GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), conhecido também como VPU ou unidade de processamento visual, é o nome dado a um tipo de microprocessador especializado em processar gráficos em computadores pessoais, estações de trabalho ou videogames. GPUs modernas manipulam gráficos computadorizados com eficiência e sua estrutura de processamento paralelo os tornam mais capazes neste tipo de trabalho que CPUs normais. Uma GPU normalmente é utilizada em placas de vídeo (este é chamado de Placa de Vídeo Offboard ou Placa de Vídeo Dedicada), mas versões simplificadas são integradas diretamente na placas-mãe o que é chamado de Acelerador Gráfico Integrado ou Placa de Vídeo Onboard.
 • L'unità di elaborazione grafica (abbreviazione comunemente utilizzata: "GPU") o unità di elaborazione visiva (abbreviazione comunemente utilizzata: "VPU") o processore grafico o processore visivo è una tipologia particolare di coprocessore che si contraddistingue per essere specializzata nel rendering di immagini grafiche. Il suo tipico utilizzo è come coprocessore della CPU e da alcuni anni, viene anche utilizzata in generiche elaborazioni dati.La GPU è tipicamente implementata come microprocessore monolitico e, da alcuni anni, viene anche implementata assieme alla CPU nel medesimo circuito integrato. Da alcuni anni vengono anche prodotti processori multicore formati da più core di GPU.
 • Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) — отдельное устройство персонального компьютера или игровой приставки, выполняющее графический рендеринг. Современные графические процессоры очень эффективно обрабатывают и отображают компьютерную графику. Благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор.Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трёхмерной графики.Может применяться как в составе дискретной видеокарты, так и в интегрированных решениях (встроенных в северный мост, либо в гибридный процессор).
 • GPU (grafický procesor, anglicky graphic processing unit) je v informačních technologiích specializovaný řídící procesor umístěný na grafické kartě uvnitř počítače, který zajišťuje vykreslování dat uložených v operační paměti na zobrazovacím zařízení (monitor, projektor, braillský řádek a podobně). Moderní grafické procesory se v současné době využívají i k jiným výpočtům, než jsou výpočty nutné pro zobrazování dat.
 • Graphics Processing Unit(グラフィックス プロセッシング ユニット、略してGPU)とは、パーソナルコンピュータやワークステーション等の画像処理を担当する主要な部品のひとつ。Visual Processing Unit(ビジュアル プロセッシング ユニット、VPU)という名称もある。コンピュータシステムにおいて画像表示を担当するASICであるグラフィックコントローラから発展したもので、GPUはジオメトリエンジンなどの専用ハードウェアによって画像データ処理を行う集積回路をさす。現在の高機能GPUは高速のVRAMと接続され、グラフィックスシェーディングに特化した演算器を複数搭載するマイクロプロセッサとなっている。
 • Procesor graficzny, inaczej GPU (ang. Graphics Processing Unit) – jest główną jednostką obliczeniową znajdującą się w nowych kartach graficznych.
 • Графичният процесор (на англ. ез. Graphics Processing Unit (GPU)) е специализиран процесор за обработка на графични изображения. Тъй като днешните компютри работят с голямо количество графични данни, обособяването на специализирано устройство за нейната по-ефективна обработка, значително повишава производителността им.Графичният процесор може да бъде интегриран в дънната платка на компютъра или да бъде предоставен като дискретна графична единица — графична карта, съдържаща освен самия процесор и поддържащи схеми. GPU се използва във вградените (специализирани) системи, мобилните телефони, персоналните компютри, работните станции, и игралните конзоли.
 • La unidad de procesamiento gráfico o GPU (acrónimo del inglés graphics processing unit) es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento (CPU) puede dedicarse a otro tipo de cálculos (como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos).La GPU implementa ciertas operaciones gráficas llamadas primitivas optimizadas para el procesamiento gráfico. Una de las primitivas más comunes para el procesamiento gráfico en 3D es el antialiasing, que suaviza los bordes de las figuras para darles un aspecto más realista. Adicionalmente existen primitivas para dibujar rectángulos, triángulos, círculos y arcos. Las GPU actualmente disponen de gran cantidad de primitivas, buscando mayor realismo en los efectos.Las GPU están presentes en las tarjetas gráficas.
 • Der Grafikprozessor (englisch Graphics Processing Unit – GPU, seltener Visual Processing Unit – VPU) dient zur Berechnung der Bildschirmausgabe auf Computern, Spielkonsolen und Smartphones. Dieser befindet sich entweder in dem Die der CPU mit integrierter Grafikeinheit (als sogenannte APU), auf der Hauptplatine (Onboard, als Integrierter Grafikprozessor, inzwischen seltener anzutreffen) oder auf einer Erweiterungskarte (Steckkarte). Im letzteren Fall sind mehrere GPUs auf einer Grafikkarte, bzw. auch mehrere Grafikkarten pro PC möglich.Fast alle heute produzierten Grafikprozessoren für Personal Computer stammen von AMD, Intel oder Nvidia. Die Integration auf Steckkarten liegt dagegen bis auf Sonder- und Referenzmodelle seit einiger Zeit bei anderen Herstellern.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 439427 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11368 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 45 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110403081 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un processeur graphique, ou GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit), est un circuit intégré la plupart du temps présent sur une carte graphique (mais pouvant aussi être intégrée sur une carte-mère ou dans un CPU) et assurant les fonctions de calcul de l'affichage.
 • 그래픽 처리 장치( - 處理裝置) 또는 GPU(Graphics Processing Unit)는 컴퓨터 그래픽을 전문으로 담당하는 부품이다. 3D 그래픽을 주로 담당하며, 이와 관련된 연산을 할 때에 CPU의 부담을 크게 줄일 수 있다. 이러한 그래픽 처리 장치를 가지고 있는 카드를 그래픽 카드 또는 "비디오 카드"라고 한다.맥 오에스 텐은 10.6부터 최초로 운영 체제 수준에서 GPU를 사용하기 시작했다.
 • GPU (grafický procesor, anglicky graphic processing unit) je v informačních technologiích specializovaný řídící procesor umístěný na grafické kartě uvnitř počítače, který zajišťuje vykreslování dat uložených v operační paměti na zobrazovacím zařízení (monitor, projektor, braillský řádek a podobně). Moderní grafické procesory se v současné době využívají i k jiným výpočtům, než jsou výpočty nutné pro zobrazování dat.
 • Graphics Processing Unit(グラフィックス プロセッシング ユニット、略してGPU)とは、パーソナルコンピュータやワークステーション等の画像処理を担当する主要な部品のひとつ。Visual Processing Unit(ビジュアル プロセッシング ユニット、VPU)という名称もある。コンピュータシステムにおいて画像表示を担当するASICであるグラフィックコントローラから発展したもので、GPUはジオメトリエンジンなどの専用ハードウェアによって画像データ処理を行う集積回路をさす。現在の高機能GPUは高速のVRAMと接続され、グラフィックスシェーディングに特化した演算器を複数搭載するマイクロプロセッサとなっている。
 • Procesor graficzny, inaczej GPU (ang. Graphics Processing Unit) – jest główną jednostką obliczeniową znajdującą się w nowych kartach graficznych.
 • La unidad de procesamiento gráfico o GPU (acrónimo del inglés graphics processing unit) es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas.
 • GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), conhecido também como VPU ou unidade de processamento visual, é o nome dado a um tipo de microprocessador especializado em processar gráficos em computadores pessoais, estações de trabalho ou videogames. GPUs modernas manipulam gráficos computadorizados com eficiência e sua estrutura de processamento paralelo os tornam mais capazes neste tipo de trabalho que CPUs normais.
 • Der Grafikprozessor (englisch Graphics Processing Unit – GPU, seltener Visual Processing Unit – VPU) dient zur Berechnung der Bildschirmausgabe auf Computern, Spielkonsolen und Smartphones. Dieser befindet sich entweder in dem Die der CPU mit integrierter Grafikeinheit (als sogenannte APU), auf der Hauptplatine (Onboard, als Integrierter Grafikprozessor, inzwischen seltener anzutreffen) oder auf einer Erweiterungskarte (Steckkarte).
 • Een graphics processing unit of GPU is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. Hiermee neemt hij deze taken van de CPU (Central Processing Unit) over. De GPU bevindt zich meestal op een videokaart.De voorloper van de GPU (de Video Display Controller) werd reeds gebruikt in de jaren 70 en 80. Spelcomputers en pc's zoals de machines van Atari, Commodore en Apple hadden vaak een specifieke chip die bepaalde videobewerkingen kon uitvoeren zonder tussenkomst van de CPU.
 • A graphics processing unit (röviden a GPU) magyarul grafikai processzor; a grafikus vezérlőkártya központi egysége, amely az összetett grafikus műveletek elvégzéséért felelős.
 • Unit pemroses grafis atau Graphics processing unit atau GPU (atau biasa juga disebut visual processing unit atau VPU) adalah sebuah prossesor khusus untuk untuk bagian grafis 3D dari microprocessor. Alat ini digunakan di sistem benam, telepon genggam, komputer pribadi, workstation, dan konsol game. GPU Moderen sangat efisien dalam memanipulasi komputer grafis dan struktur paralel, membuatnya lebih efektif dari fungsi umum CPU yang digunakan untuk bebagai perhitungan alogaritma.
 • A graphics processing unit (GPU), also occasionally called visual processing unit (VPU), is a specialized electronic circuit designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in a frame buffer intended for output to a display. GPUs are used in embedded systems, mobile phones, personal computers, workstations, and game consoles.
 • Графичният процесор (на англ. ез. Graphics Processing Unit (GPU)) е специализиран процесор за обработка на графични изображения.
 • La Unitat de Procés Gràfic (en àngles: Graphic Processing Unit i amb acrònim: GPU) és un dispositiu dedicat a la generació de gràfics per a ordinadors personals, estacions de treballs o cònsoles de videojocs. Les GPU modernes són molt eficients a l'hora de mostrar gràfics d'alta resolució gràcies a la seva forma paral·lela de treballar.
 • Grafik İşleme Ünitesi ya da kısaca GPU (İngilizce'de Graphichs Processing Unit kelimesinin kısaltılmışı), kişisel bilgisayar, iş istasyonları veya oyun konsollarında grafik yaratımı için kullanılan aygıttır. Modern GPU'lar bilgisayar grafiklerini işleme ve göstermekte son derece verimlidir ve yüksek paralel yapıları kompleks algoritmalar için CPU dan daha etkin kılar. GPU ekran kartının hemen üstünde olabileceği gibi anakarta entegrede halde de olablir.
 • Графический процессор (англ. graphics processing unit, GPU) — отдельное устройство персонального компьютера или игровой приставки, выполняющее графический рендеринг. Современные графические процессоры очень эффективно обрабатывают и отображают компьютерную графику.
 • L'unità di elaborazione grafica (abbreviazione comunemente utilizzata: "GPU") o unità di elaborazione visiva (abbreviazione comunemente utilizzata: "VPU") o processore grafico o processore visivo è una tipologia particolare di coprocessore che si contraddistingue per essere specializzata nel rendering di immagini grafiche.
rdfs:label
 • Processeur graphique
 • GPU
 • Grafik İşlemci Ünitesi
 • Grafikprozessor
 • Graphics Processing Unit
 • Graphics Processing Unit
 • Graphics Processing Unit
 • Graphics processing unit
 • Graphics processing unit
 • Procesor graficzny
 • Unidad de procesamiento gráfico
 • Unidade de processamento gráfico
 • Unit pemroses grafis
 • Unitat de Procés Gràfic
 • Графичен процесор
 • Графический процессор
 • 그래픽 처리 장치
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of