Un journal est un document recensant par ordre chronologique ou thématique un certain nombre d'événements pour une période donnée (généralement une journée, d'où il tire son nom). Par extension, un journal, ou quotidien, désigne une publication regroupant des articles sur l'actualité du jour.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un journal est un document recensant par ordre chronologique ou thématique un certain nombre d'événements pour une période donnée (généralement une journée, d'où il tire son nom). Par extension, un journal, ou quotidien, désigne une publication regroupant des articles sur l'actualité du jour.
 • A newspaper (often just called a paper when the context is clear) is a periodical publication containing news, other informative articles (listed below), and usually advertising. A newspaper is usually printed on relatively inexpensive, low-grade paper such as newsprint. The news organizations that publish newspapers are themselves often metonymically called newspapers. Most newspapers now publish online as well as in print. The online versions are called online newspapers or news sites.Newspapers are typically published daily or weekly. News magazines are also weekly, but they have a magazine format. General-interest newspapers typically publish news articles and feature articles on national and international news as well as local news. The news includes political events and personalities, business and finance, crime, severe weather, and natural disasters; health and medicine, science, and technology; sports; and entertainment, society, food and cooking, clothing and home fashion, and the arts. Typically the paper is divided into sections for each of those major groupings (labeled A, B, C, and so on, with pagination prefixes yielding page numbers A1-A20, B1-B20, C1-C20, and so on). Most traditional papers also feature an editorial page containing editorials written by an editor, op-eds written by guest writers, and columns that express the personal opinions of columnists, usually offering analysis and synthesis that attempts to translate the raw data of the news into information telling the reader "what it all means" and persuading them to concur.A wide variety of material has been published in newspapers. Besides the aforementioned news and opinions, they include weather forecasts; criticism and reviews of the arts (including literature, film, television, theater, fine arts, and architecture) and of local services such as restaurants; obituaries; entertainment features such as crosswords, horoscopes, editorial cartoons, gag cartoons, and comic strips; advice, food, and other columns; and radio and television listings (program schedules).Most newspapers are businesses, and they pay their expenses (such as journalists' wages, printing costs, and distribution costs) with a mixture of subscription revenue, newsstand sales, and advertising revenue (other businesses or individuals pay to place advertisements in the pages, including display ads, classified ads, and their online equivalents). Some newspapers are government-run or at least government-funded; their reliance on advertising revenue and on profitability is less critical to their survival. The editorial independence of a newspaper is thus always subject to the interests of someone, whether owners, advertisers, or a government.Many newspapers, besides employing journalists on their own payrolls, also subscribe to news agencies (wire services) (such as the Associated Press, Reuters, or Agence France-Presse), which employ journalists to find, assemble, and report the news, then sell the content to the various newspapers. This is a way to avoid duplicating the expense of reporting.Circa 2005, there were approximately 6,580 daily newspaper titles in the world selling 395 million print copies a day (in the U.S., 1,450 titles selling 55 million copies). The late 2000s–early 2010s global recession, combined with the rapid growth of web-based alternatives, caused a serious decline in advertising and circulation, as many papers closed or sharply retrenched operations. The decline in advertising revenues affected both the print and online media; print advertising was once lucrative but no longer is, and the prices and effectiveness of online advertising are often lower than those of their print precursors. Besides remodeling advertising, the internet (especially the web) has also challenged the business models of the print-only era by democratizing and crowdsourcing both publishing in general (sharing information with others) and, more specifically, journalism (the work of finding, assembling, and reporting the news). In addition, the rise of news aggregators, which bundle linked articles from many online newspapers and other sources, influences the flow of web traffic.
 • La premsa (també anomenada premsa escrita) és el conjunt de publicacions impreses en paper amb una certa periodicitat (diària, setmanal, mensual, anual) destinades, bàsicament, a difondre informació de diferents tipus. La informació continguda a la premsa pot ser d'actualitat, històrica, generalista o relativa a un àmbit concret de la vida, o destinada a l'entreteniment (còmics o passatemps). Podem distingir l'anomenada premsa diària (diaris), impresa en paper econòmic i sovint en blanc i negre (amb una única tinta, habitualment negra); i les revistes, que tenen, normalment, periodicitat setmanal o mensual i que estan impreses en paper d'alta qualitat i amb fotografies en color de bona qualitat. La premsa existeix des de l'aparició de la impremta, essent el primer mitjà de comunicació de masses i el vehicle original del periodisme. Encara que la informació sigui la seva funció més destacada, la premsa periòdica posseeix, com tot mitjà de comunicació, les funcions d'informar, persuadir, promoure, formar opinió, educar i entretenir (habitualment resumides en la tríada informar, formar i entretenir).La premsa d'informació general acostuma a publicar articles sobre els esdeveniments polítics locals, nacionals i internacionals, sobre personalitats, delinqüència, economia i negocis, entreteniment, societat i esports. La majoria dels diaris tradicionals també disposen d'una pàgina que conté l'editorial escrita per l'editor que expressa l'opinió de l'empresa i columnes que expressen les opinions personals dels seus autors. Aquest tipus de premsa s'ha finançat tradicionalment amb les subscripcions i la publicitat. Des de fa uns anys, la premsa té dues manifestacions ben diferenciades: la premsa gratuïta i la de pagament. La possibilitat de rebre informació en directe, primer a través de la ràdio i la televisió, i des de finals del segle XX per internet (periodisme digital), ha acabat suprimint la diferència que hi havia entre la premsa matutina i la premsa vespertina, que es venia al matí i a la tarda respectivament.El 2007, hi havia 6.580 de diaris al món, amb unes vendes de 395 milions d'exemplars diaris. La recessió mundial de finals de la dècada del 2000 combinada amb el ràpid creixement de les alternatives basades en el web, va provocar una disminució important de la publicitat i de la circulació, molts diaris van tancar o van reduir considerablement la seva activitat.
 • Een krant (vroeger courant en ook wel gazet genoemd) is een regelmatig verschijnende publicatie, meestal op papier gedrukt, waarin nieuws wordt opgenomen.Een moderne krant heeft drie basisfuncties: Ten eerste moet de krant haar lezers objectieve informatie bieden over datgene wat er in de wereld gebeurt. Daarbij gaat het over actuele gebeurtenissen of informatie die verbonden is met deze actualiteit. Ten tweede plaatst een moderne krant deze gebeurtenissen en ontwikkelingen in een context. De krant geeft duiding en levert commentaar. Tot slot kunnen bedrijven, instellingen en personen adverteren in de krant. Vanzelfsprekend zijn deze functies niet in alle kranten gelijkmatig aanwezig en zijn de verhoudingen in de loop der tijd geëvolueerd.Daarnaast heeft elke krant ook nog een aantal nevenfuncties, zoals de lezers ontspanning bieden.Dikwijls wordt het begrip krant gebruikt als synoniem voor dagblad. Dit is feitelijk niet juist. Zoals de naam al aangeeft verschijnt een dagblad dagelijks (doorgaans met uitzondering van zondag), terwijl sommige kranten minder frequent verschijnen. Elk dagblad is dus ook een krant, maar niet elke krant is een dagblad. In informele Belgisch-Nederlandse spreektaal wordt een krant soms ook gazet (Bijvoorbeeld Gazet van Antwerpen) genoemd.Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen algemene kranten en gespecialiseerde kranten. De meeste dagbladen zijn een voorbeeld van de eerste soort, kranten als Cobouw en het Agrarisch Dagblad zijn voorbeelden van de tweede soort.Sommige van de huidige dagbladen zijn als krant begonnen. In de titel is dit soms nog terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is de Leeuwarder Courant; op 29 juli 1752 voor het eerst verschenen als Leeuwarder Saturdagse Courant.De Belgische krant Het Nieuwsblad verschijnt wel op zondag.Een voorbeeld van een krant die niet als dagblad verschijnt, is Le Monde diplomatique, die maandelijks uitkomt.Een recent fenomeen zijn de gratis kranten, die de laatste jaren qua oplage de betaalde kranten naar de kroon steken. In Nederland zijn dat de Sp!ts en de Metro. België kent enkel Metro, dat zowel in een Franstalige als een Nederlandstalige versie verschijnt.
 • Вестникът е печатно периодично издание, най-често издавано ежедневно или ежеседмично и обикновено съдържащо новини, мнения и анализи, често придружени от реклами. Според оценки от 2005 година в света излизат около 6580 ежедневника с общ тираж от 395 милиона копия дневно. Световната рецесия от 2008 година, съчетана с бързия ръст на алтернативите в Интернет, причинява значителен спад в рекламните приходи и тиражите на вестниците и много издания са закрити или рязко ограничават дейността си.Неспециализираните вестници обикновено публикуват информация за местни или национални политически събития и личности, за престъпността, бизнеса, културата, обществения живот и спорта. Повечето традиционни издания съдържат и рубрики с редакционни статии и с лични мнения на избрани автори. Вестниците се финансират, в различно съотношение, от публикуваните в тях реклами и от цената, за която се продават.Вестникът е първото модерно средство за масово осведомяване, възникнало в подобен на сегашния си вид през XVII век в Европа (в частност — Германия, Нидерландия, Италия, Франция, Англия): хартиен носител с поне няколко страници, съдържащ новини, оформени в различен тип статии (строго информативни, мнение, анализ, специализирани съобщения и др.), често придружени с илюстрации и снимки. До началото на 20 век вестниците са най-бързо реагиращото на актуални събития средство за информация и традиционно съдържанието им е по-злободневно от това на други хартиени издания, като списания, годишници и други. С появата на електронните медии (радио, телевизия, Интернет) вестниците губят първенството си в актуалността на информацията, но в продължение на десетилетия продължават съществуват успоредно с тях. Днешните вестници често имат сайтове, където предлагат статиите за безплатно или платено четене.
 • 新聞(しんぶん)は、事件、事故や政治や経済や芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディアで、記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。
 • Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost. Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům. V poslední době nabývají na významu internetové noviny, často jako elektronická verze tištěných novin.Typické noviny mají svoji charakteristickou grafickou úpravu, jejich obsah se dělí na rubriky a často doplňuje vkládanou týdenní přílohou. Důležitou částí novin je také reklama.
 • Un giornale è una pubblicazione periodica distribuita in forma cartacea. Il termine deriva da “giorno”, che indica l'originaria frequenza giornaliera di pubblicazione (oggi non è più una qualità dirimente). Tipicamente un giornale è fatto di fogli non rilegati. In questo senso si distingue dalla rivista. Anche la carta da giornale (non patinata) è diversa da quella di una rivista (patinata).I giornali, insieme alle riviste, possono essere conservati e venir consultati in luoghi appositi e aperti al pubblico detti emeroteche.
 • Das Wort Zeitung war ursprünglich der Begriff für eine beliebige Nachricht; die Bedeutung hat sich jedoch im Laufe des 18. Jahrhunderts geändert. Heute versteht man darunter ein periodisch erscheinendes Druckerzeugnis mit aktuellem und universellem Inhalt. Dieser besteht aus mehreren inhaltlich in sich abgeschlossenen Texten, die Zeitungsartikel genannt werden und bei deren Abfassung verschiedene journalistische Stilmittel angewandt werden. Als Internet- bzw. Online-Zeitung werden Online-Publikationen mit Zeitungs- aber auch Zeitschriften-Charakter bezeichnet.
 • Artikulu hau egunero kaleratzen den argitalpenari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Egunkari (argipena).Egunkaria, albistaria, egunerokoa, izparringia, berripapera edo kazeta egunero kaleratzen den argitalpena da, bereziki albisteak ematen dituena.Munduko lehen kazeta, "Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien", 1605ean argitaratu zuen lehen aldiz Johann Carolusek Estrasburgon. Gaur egun, euskarazko bakarra Euskal Herri osoko mailan "Berria" da, "Euskaldunon Egunkaria" eta "Egunero"ren ondorengoa dena 2003tik.Eskualde mailan, "Hitza" egunkariak ditugu.
 • Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц. Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей. Ещё Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния сената», а затем «Ежедневные общественные деяния народа». Римские газеты представляли собой глиняные дощечки, на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»). Название «газета» произошло от наименования мелкой итальянской монеты — итал. gazzetta (гасета). В XVI веке за прочтение ежедневного публичного листка с информацией (сообщениями о придворной жизни, торговых новостях, сообщениями из других городов) платили одну гасету, то есть самую маленькую монету. Название же монеты дала сорока (итал. gazza), изображённая на ней. Согласно советскому ГОСТу — «листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания».
 • Gazete, haber, bilgi,bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayım olup halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir . Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayınlanabilir ve genellikle günlük ya da haftalık olarak yayınlanır.
 • Az újság időszakonként megjelenő nyomtatvány (időszaki lap), illetve újabban akár percenként megújuló hírekkel megjelenő, elektronikus formában terjedő kiadvány, internetes újság. Állandó neve és megszabott ára van (de lehet ingyenes is). Az újság mellett használatos még a hírlap, a periodika és a folyóirat megnevezés is. Folyóirat alatt elsősorban a nagyobb terjedelmű írásokat közlő lapokat értjük. Tartalmuk általában vegyes, de vannak szakosodott kiadványok is: szaklapok, különféle érdeklődési körű olvasóknak szóló újságok.
 • Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Surat kabar juga biasa berisi karikatur yang biasanya dijadikan bahan sindiran lewat gambar berkenaan dengan masalah-masalah tertentu, komik, TTS dan hiburan lainnya.Ada juga surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya berita untuk politik, property, industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau partisipan kegiatan tertentu.Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat hiburan. Kebanyakan negara mempunyai setidaknya satu surat kabar nasional yang terbit di seluruh bagian negara. Di Indonesia contohnya adalah KOMPAS. Pemilik surat kabar adalah pihak penanggung jawab dalam kaitannya dengan keberlangsungan medianya. Redaktur adalah beberapa jurnalis yang bertanggung jawab atas rubrik tertentu. Sedang yang bertanggung jawab terhadap isi surat kabar disebut editor. Di samping kemutlakan adanya peran wartawan, pewarta atau jurnalis yang memburu berita atas instruksi dari redaktur atau pemimpin redaksi.
 • Jornal é um meio de comunicação impresso, geralmente um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo.As características principais de um jornal são: o uso de "papel de imprensa" - mais barato e de menor qualidade que os utilizados por outros materiais impressos; a linguagem própria - dentro daquilo que se entende por linguagem jornalística; e é um meio de comunicação de massas - um bem cultural que é consumido pelas massas.Os jornais têm conteúdo genérico, pois publicam notícias e opiniões que abrangem os mais diversos interesses sociais. No entanto, há também jornais com conteúdo especializado em economia, negócios ou desporto, entre outros.A periodicidade mais comum dos jornais é a diária, mas existem também aqueles com periodicidade semanal, quinzenal e mensal.O jornal foi o primeiro - e, por muito tempo, o principal - espaço de atividade profissional do jornalismo.A crise econômica de 2008, combinada com o rápido crescimento de alternativas na internet, causou um grande declínio na publicidade e circulação dos jornais, com vários deles fechando ou reduzindo suas operações mundialmente , uma exceção é o Brasil no qual a tiragem dos jornais impressos cresceu 4.2% em 2010.Os jornais contemporâneos normalmente são impressos em um tipo específico de papel espesso e áspero - o papel-jornal ou "papel de imprensa", (newsprint em inglês), um papel reciclado, obtido de pedaços de madeira não aproveitados na fabricação de móveis e fibras recicladas, cortado em folhas de tamanhos padronizados. Tamanho standard - entre 60 cm x 38 cm e 75 cm x 60 cm. Tamanho tabloide - cerca de 38 cm x 30 cm. Tamanho tabloide berlinense (ou europeu) - cerca de 47 cm x 31,5 cm. Tamanho microjornal.Os jornais tipicamente atendem quatro critérios:Abrangência: seus conteúdos são razoavelmente acessíveis ao público em geral. Periodicidade: é publicado a intervalos regulares. Atualidade: sua informação é atual.Universalidade: cobrem um amplo número de assuntos.↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • 신문(新聞, Newspaper)은 대중에게 다양한 소식과 사건들을 전달해주는 정기 간행물의 한 종류이다. 신문은 국내외의 뉴스 등을 신문 기사와 사진 등의 형태로 얇고 값이 싼 신문지에 인쇄하여 나오는 인쇄 매체로, 대체로 매일 발행되는 것이 보통이었다. 신문은 고대 로마 제국과 그리스에서도 존재하였지만, 대중들이 신문을 접할 수 있었던 것은 구텐베르크가 독일에서 인쇄술을 개발한 이후였다. 과학의 발달로 신문은 종이로 볼 수 있을 뿐만 아니라 마이크로필름과 인터넷 등을 통해서도 구독할 수 있게 되었다. 종이 신문은 방송이나 인터넷 등의 발달로 쇠락의 길을 걷게 되었다.
 • Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.
 • La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), mensual (mensuario), o anual (anuario). La prensa escrita existe desde la Edad Antigua, cuando se difundían textos en hojas de seda o papiro, o bien en placas de metal o piedra. Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo. Aunque la información sea su función más destacada, la prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener (habitualmente resumidas en la tríada informar, formar y entretener).Algunos formatos de publicaciones de prensa escrita son el periódico, la revista, el boletín,algunos libros y el panfleto. Su máximo responsable es el llamado Editor Jefe o Redactor jefe.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 44718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13744 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 166 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109206931 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un journal est un document recensant par ordre chronologique ou thématique un certain nombre d'événements pour une période donnée (généralement une journée, d'où il tire son nom). Par extension, un journal, ou quotidien, désigne une publication regroupant des articles sur l'actualité du jour.
 • 新聞(しんぶん)は、事件、事故や政治や経済や芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディアで、記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。
 • Gazete, haber, bilgi,bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayım olup halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir . Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayınlanabilir ve genellikle günlük ya da haftalık olarak yayınlanır.
 • 신문(新聞, Newspaper)은 대중에게 다양한 소식과 사건들을 전달해주는 정기 간행물의 한 종류이다. 신문은 국내외의 뉴스 등을 신문 기사와 사진 등의 형태로 얇고 값이 싼 신문지에 인쇄하여 나오는 인쇄 매체로, 대체로 매일 발행되는 것이 보통이었다. 신문은 고대 로마 제국과 그리스에서도 존재하였지만, 대중들이 신문을 접할 수 있었던 것은 구텐베르크가 독일에서 인쇄술을 개발한 이후였다. 과학의 발달로 신문은 종이로 볼 수 있을 뿐만 아니라 마이크로필름과 인터넷 등을 통해서도 구독할 수 있게 되었다. 종이 신문은 방송이나 인터넷 등의 발달로 쇠락의 길을 걷게 되었다.
 • Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.
 • La premsa (també anomenada premsa escrita) és el conjunt de publicacions impreses en paper amb una certa periodicitat (diària, setmanal, mensual, anual) destinades, bàsicament, a difondre informació de diferents tipus. La informació continguda a la premsa pot ser d'actualitat, històrica, generalista o relativa a un àmbit concret de la vida, o destinada a l'entreteniment (còmics o passatemps).
 • Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost. Noviny se tisknou ve velkém formátu na novinovém papíře a místo vazby se skládají. Prodávají se na stáncích a v automatech nebo doručují předplatitelům.
 • Az újság időszakonként megjelenő nyomtatvány (időszaki lap), illetve újabban akár percenként megújuló hírekkel megjelenő, elektronikus formában terjedő kiadvány, internetes újság. Állandó neve és megszabott ára van (de lehet ingyenes is). Az újság mellett használatos még a hírlap, a periodika és a folyóirat megnevezés is. Folyóirat alatt elsősorban a nagyobb terjedelmű írásokat közlő lapokat értjük.
 • Das Wort Zeitung war ursprünglich der Begriff für eine beliebige Nachricht; die Bedeutung hat sich jedoch im Laufe des 18. Jahrhunderts geändert. Heute versteht man darunter ein periodisch erscheinendes Druckerzeugnis mit aktuellem und universellem Inhalt. Dieser besteht aus mehreren inhaltlich in sich abgeschlossenen Texten, die Zeitungsartikel genannt werden und bei deren Abfassung verschiedene journalistische Stilmittel angewandt werden. Als Internet- bzw.
 • Artikulu hau egunero kaleratzen den argitalpenari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Egunkari (argipena).Egunkaria, albistaria, egunerokoa, izparringia, berripapera edo kazeta egunero kaleratzen den argitalpena da, bereziki albisteak ematen dituena.Munduko lehen kazeta, "Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien", 1605ean argitaratu zuen lehen aldiz Johann Carolusek Estrasburgon.
 • Een krant (vroeger courant en ook wel gazet genoemd) is een regelmatig verschijnende publicatie, meestal op papier gedrukt, waarin nieuws wordt opgenomen.Een moderne krant heeft drie basisfuncties: Ten eerste moet de krant haar lezers objectieve informatie bieden over datgene wat er in de wereld gebeurt. Daarbij gaat het over actuele gebeurtenissen of informatie die verbonden is met deze actualiteit. Ten tweede plaatst een moderne krant deze gebeurtenissen en ontwikkelingen in een context.
 • Un giornale è una pubblicazione periodica distribuita in forma cartacea. Il termine deriva da “giorno”, che indica l'originaria frequenza giornaliera di pubblicazione (oggi non è più una qualità dirimente). Tipicamente un giornale è fatto di fogli non rilegati. In questo senso si distingue dalla rivista.
 • A newspaper (often just called a paper when the context is clear) is a periodical publication containing news, other informative articles (listed below), and usually advertising. A newspaper is usually printed on relatively inexpensive, low-grade paper such as newsprint. The news organizations that publish newspapers are themselves often metonymically called newspapers. Most newspapers now publish online as well as in print.
 • Jornal é um meio de comunicação impresso, geralmente um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo.As características principais de um jornal são: o uso de "papel de imprensa" - mais barato e de menor qualidade que os utilizados por outros materiais impressos; a linguagem própria - dentro daquilo que se entende por linguagem jornalística; e é um meio de comunicação de massas - um bem cultural que é consumido pelas massas.Os jornais têm conteúdo genérico, pois publicam notícias e opiniões que abrangem os mais diversos interesses sociais.
 • Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca.
 • La prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario), quincenal (quincenario), mensual (mensuario), o anual (anuario). La prensa escrita existe desde la Edad Antigua, cuando se difundían textos en hojas de seda o papiro, o bien en placas de metal o piedra.
 • Вестникът е печатно периодично издание, най-често издавано ежедневно или ежеседмично и обикновено съдържащо новини, мнения и анализи, често придружени от реклами. Според оценки от 2005 година в света излизат около 6580 ежедневника с общ тираж от 395 милиона копия дневно.
 • Газе́та — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц. Прообразом газеты считают древние рукописные сводки новостей. Ещё Юлий Цезарь начал публиковать «Деяния сената», а затем «Ежедневные общественные деяния народа». Римские газеты представляли собой глиняные дощечки, на которых записывали хронику событий. Примерно с 911 года в Китае начал выходить «Цзинь бао» («Столичный вестник»).
rdfs:label
 • Journal
 • Egunkari
 • Gazeta
 • Gazete
 • Giornale
 • Jornal
 • Koran
 • Krant
 • Newspaper
 • Noviny
 • Premsa
 • Prensa escrita
 • Zeitung
 • Újság
 • Вестник
 • Газета
 • 新聞
 • 신문
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:format of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:périodicité of
is foaf:primaryTopic of