L’homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet, et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L’homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations (emploi, logement, services), et cela peut se manifester par de la peur, la haine, l'aversion, le harcèlement, la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT,.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet, et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L’homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations (emploi, logement, services), et cela peut se manifester par de la peur, la haine, l'aversion, le harcèlement, la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT,. « De même que la xénophobie, le racisme ou l'antisémitisme, l'homophobie paraît être une désignation de l'autre comme le mauvais contraire, inférieur ou anormal. » L'homophobie peut aller jusqu'au meurtre ou, plus souvent, à la condamnation à mort institutionnalisée, notamment dans certains pays africains et du Moyen-Orient.L'homophobie peut être de différentes origines : issue de positions religieuses, de considérations cliniques (en médecine, en particulier en psychiatrie, et en psychologie), anthropologiques (au nom de la différenciation des sexes), idéologiques (l'islamisme, le nazisme, le stalinisme), ou issue de désirs homosexuels refoulés.
 • Хомофобия (от гръцкия префикс ομο-, означаващ еднаквост и думата φόβος — ‚страх‘) е термин, отнасящ се до страх, враждебност или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните. Използва се още да означи омраза или пренебрежително отношение към хомосексуалните, сексуалното им поведение и като цяло служи, за да означи проява на фанатизъм.Според доклади на Европейската агенция за основни права (FRA), България е държавата с най-ниска търпимост към ЛГБТ-хората в целия Европейски съюз през 2009 и 2011 година.
 • L'homofòbia és l'aversió o discriminació contra les persones homosexuals. Sol implicar odi, hostilitat o desaprovació envers persones d'aquesta orientació sexual, i sovint, envers la idea mateixa de diversitat sexual. S'anomena homòfob o homòfoba la persona que té aquest prejudici. S'utilitza per a descriure tant l'actitud individual o com la de la societat i les seves institucions, tradicions i lleis. El terme va ser utilitzat la primera vegada pel psicoterapeuta George Weinberg el 1967. Va desenvolupar el concepte al seu llibre Societat i l'homosexual sa del 1972 al qual va definir l'afecció com «la por de trobar-se a proximitat d'homosexuals» Es tracta a l'inici d'un terme psiquiàtric que va difondre's a poc a poc a la sociologia i la criminologia .De vegades s'usa el terme homofòbia de manera que inclou altres manifestacions de prejudicis contraris a la diversitat sexual. S'ha proposat una terminologia més específica com bifòbia, l'aversió de bisexuals o transfòbia, l'aversió de transexuals. També s'ha encunyat el terme LGBT-fòbia o heterosexisme per a designar l'aversió o discriminació contra tot forma de sexualitat no heterosexual.El 2010 van registrar-se oficialment a Catalunya 52 delictes homòfobs. La fiscalia estima tanmateix que 94% dels delictes no es denuncien. Cada vegada més països inclouen l'homofobia o qualsevol discriminació per l'orientació sexual, en les lleis per lluitar contra la discriminació. i catalogitzats als delictes d'odi. Cada vegada, més països consideren una motivació homofòba com una circumstància agreujant en processos de dret penal. El Codi penal del 1995 de l'Estat espanyol defineix com circumstàncies ageujants: «Cometre el delicte per motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, l'ètnia, raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, 'orientació o identitat sexual, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat.” La fiscalia de Barcelona va organitzar un Servei de Delictes d'odi i discriminació.
 • El término homofobia hace referencia a la aversión (fobia, del griego antiguo Φόϐος, fobos, ‘pánico’) obsesiva contra hombres o mujeres homosexuales, aunque generalmente también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos por femeniles o las mujeres con ademanes tenidos por varoniles.El adjetivo es «homófobo» u «homofóbico».Existe cierto relativismo sobre lo que abarca el concepto de homofobia. Así por ejemplo, los que rechazan las políticas de igualdad (entre personas de diferente orientación sexual) consideran que ese rechazo no es homofobia, sino simplemente una opinión igualmente respetable como la aprobación.Homofobia no es un término estrictamente psicológico. Se calcula que en el año 2000 una persona homosexual era asesinada en el mundo cada dos días debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Amnistía Internacional denuncia que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales y 8 los condenan a muerte.
 • Homofobia homosexualen aurkako jarrera eta jokabide pertsonal, moral, ideologiko, politiko eta erlijiosoen multzoa da, haien aurkako aurreiritzi, bazterkeria eta indarkeria ekartzen duena. Adiera zabalean, bisexual eta transexualen aurkako jarrera eta jokabideak ere biltzen ditu.Homofobia kontzeptuari buruz, nolabaiteko erlatibismoa existitzen da. Adibidez, berdintasun politika ezeztatzen dutenek (sexu berdineko pertsonen artean) pentsatzen dute ukatze hori ez dela homofobia, oparpena bezalako iritzi onargarri bat baizik.Homofobia terminoa ez da hertsiki psikologikoa. Kalkulatzen da, bi egunetik behin pertsona homosexual bat asasinatua izaten dela homofobiarekin zerikusia duten ekintza bortitzetan. 70 herrialde baino gehiagok homosexualak jazarri eta 8k heriotz zigorrera zigortzen dizute. Amnistia Internazionalak hau dena salatzen du.
 • Homofobia (homo, pseudoprefixo de homossexual, fobia do grego φόβος "medo", "aversão irreprimível") é uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições para o termo referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que a orientação não heterossexual é negativa.Entre as formas mais discutidas estão a homofobia institucionalizada (por exemplo, patrocinada por religiões ou pelo Estado), a lesbofobia, a homofobia como uma intersecção entre homofobia e sexismo contra as lésbicas, e a homofobia internalizada, uma forma de homofobia entre as pessoas que experimentam atração pelo mesmo sexo, independentemente de se identificarem como LGBT.Em um discurso de 1998, a autora, ativista e líder dos direitos civis, Coretta Scott King, declarou: "A homofobia é como o racismo, o anti-semitismo e outras formas de intolerância na medida em que procura desumanizar um grande grupo de pessoas, negar a sua humanidade, dignidade e personalidade." Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos.Em maio de 2011, em referência ao Dia Internacional contra a Homofobia, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, declarou:"[...] Em última análise, a homofobia e a transfobia não são diferentes do sexismo, da misoginia, do racismo ou da xenofobia. Mas enquanto essas últimas formas de preconceito são universalmente condenadas pelos governos, a homofobia e a transfobia são muitas vezes negligenciadas. A história nos mostra o terrível preço humano da discriminação e do preconceito. Ninguém tem o direito de tratar um grupo de pessoas como sendo de menor valor, menos merecedores ou menos dignos de respeito. [...]"
 • L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT), basata sul pregiudizio. L'Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. Con il termine "omofobia" quindi si indica generalmente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all'omosessualità o alle persone omosessuali.L'omofobia non è inserita in alcuna classificazione clinica delle varie fobie; infatti, non compare né nel DSM né nella classificazione ICD; il termine, come nel caso della xenofobia, è solitamente utilizzato in un'accezione generica (riferita a comportamenti discriminatori) e non clinica.
 • A homofóbia szó jelentése félelem, idegenkedés a homoszexualitástól, illetve a homoszexuálisoktól. Tágabb értelemben a homoszexuálisokkal szembeni ellenérzések, diszkrimináció általános megnevezése.
 • 동성애 혐오(同性愛 嫌惡) 또는 동성애 공포증(同性愛 恐怖症), 호모포비아(Homophobia)는 동성애나 동성애자에게 갖는 부정적인 태도와 감정을 말하며, 경멸, 혐오, 편견 등으로 표출될 수 있다. 동성애자를 혐오하는 개인 및 집단을 가리켜 동성애 혐오자 또는 호모포빅(Homophobic)이라 한다. 혐오의 원인으로는 비이성적인 공포나 동성애가 자신이 믿는 종교의 교의에 어긋나는 죄악이라고 생각하는 것 등이 있다. 심지어는 동성애자를 향한 범죄까지 보이기도 하는 극단적 동성애 혐오도 있다. 동성애 혐오는 성적 지향이 다른 성소수자들에 대한 인권 문제로까지 퍼져나가면서 현재 세계 곳곳에서 동성애 혐오 반대 운동이 일어나기도 한다.동성애자에 대한 혐오를 조장하는 원인과 배경은 다양하나 기독교 근본주의, 이슬람 근본주의 등 종교적 신념에 의한 동성애 혐오와, 극우주의, 민족주의, 맑스주의, 파시즘 등 전체주의, 집단주의적인 입장에서의 혐오 등이 존재한다.
 • Гомофобия (от др.-греч. ὁμός — «подобный, одинаковый», φόβος — «страх, боязнь») — собирательное определение для различных форм негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на связанные с ней общественные явления. Впервые термин «гомофобия» употребил лояльно относящийся к гомосексуализму американский психиатр Джордж Вайнберг в 1972 году в своей книге «Общество и здоровый гомосексуал». В обществах также лояльно настроенных к гомосексуализму (см. карту справа) термин гомофобия употребляется в официальных международных документах, а также[стиль!] социологическими институтами и рассматривается в одном ряду с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и сексизмом.
 • Homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılıktır. Geniş manası ile diğer cinsel yönelimlere sahip olan LGBT kişileri de içerir. Sıfat olarak, homofobik şeklinde kullanılır. Homofobik davranış ilkelerini sergileyen kişinin gerçekleştirdiği eylemler bütünü "homofobi" sadece psikiyatrik bir kavram değildir. Her 48 saatte bir, eşcinsel bir kişinin, homofobiyle bağlantılı şiddete maruz kalarak öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Uluslararası Af Örgütü'ne göre yaklaşık 70 ülkede eşcinsellere şiddet uygulanmaktadır ve sekiz ülkede eşcinsellere idam cezası verilmektedir.
 • Homofobie (van de afkorting homo voor "homoseksueel" en fobie, "vrees, angst"; beide woorden komen van het Grieks) is letterlijk de angst voor homoseksualiteit. Het woord is in de twintigste eeuw gevormd, echter met als betekenis: een haat voor of afkeer van homoseksuelen en homoseksualiteit. Het woord homohaat wordt ook gebruikt voor dit fenomeen.Het woorddeel "fobie" moet hier dan ook niet letterlijk worden opgevat: het gaat niet om een psychische aandoening, zoals bij reguliere fobieën.
 • Homofobia – irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich (pobudzana przez epidemię HIV/AIDS, która pierwotnie zaatakowała tę społeczność) oraz ich dyskryminacja.Termin "homofobia" został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego George’a Weinberga w 1972 w książce Society and the Healthy Homosexual, stając się ważnym narzędziem dla działaczy LG, ich zwolenników i sojuszników. W 1969 roku został użyty przez amerykański tygodnik "Time". W rozumieniu Weinberga, homofobia to irracjonalny lęk o podłożu socjalnym i religijnym. Wbrew twierdzeniom organizacji LGBT i niektórych polityków lewicy, homofobia nie jest uznawana za chorobę, bo nie jest klasyfikowana jako zaburzenie psychiczne ani przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, ani przez Światową Organizację Zdrowia.Gejowski aktywista Warren J. Blumenfeld zdefiniował homofobię jako przekonanie, że heteroseksualizm powinien być jedyną akceptowaną orientacją seksualną oraz jako strach i nienawiść do osób, które pociąga ta sama płeć.18 stycznia 2006 Parlament Europejski w swojej rezolucji zdefiniował homofobię jako "nieuzasadniony lęk i niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, oparte na uprzedzeniach podobnie jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm i seksizm".Niektórzy badacze proponują zastąpienie terminu "homofobia" słowem "homouprzedzenie".Homofobia nie jest rozpoznaniem psychiatrycznym, jednakże niektórzy psycholodzy i psychiatrzy postulują dodanie jej do klasyfikacji DSM.James Gardner dla celów terapeutycznych przyjął popularny podział fobii na trzy zasadnicze klasy: agorafobię, fobie specyficzne i fobie socjalne (ang. social phobia) i umieścił homofobię w grupie fobii specyficznych w klasie fobii związanych z wczesnym doświadczeniem, emocją i uczuciem lub wrażeniem.
 • Homofobie (z řeckých slov homós = stejný a phóbos = strach, fobie) je termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z homosexuality nebo homosexuálně zaměřených osob.
 • ホモフォビア (Homophobia) とは、同性愛、または同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶・偏見、または宗教的教義などに基づいて否定的な価値観を持つこと。「異性装・心身の性の不一致に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶」はホモフォビアの定義に該当しない。ホモフォビック (Homophobic) とは「同性愛者に対する偏見のある」という意味。「同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感を持つが同性愛者を客観的に把握している」は含まれない。ホモフォビックな人物はホモフォーブ (Homophobe) と呼ばれる。女性同性愛者へのホモフォビアより男性同性愛者へのホモフォビアが、異性愛女性によるホモフォビアより、異性愛男性によるホモフォビアのほうが多いと言われている。
 • Homophobie (von griech. ὁμός homós: gleich; φόβος phóbos: Angst, Phobie) bezeichnet eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion bzw. Feindseligkeit. Homophobie wird in den Sozialwissenschaften zusammen mit Phänomenen wie Rassismus, Xenophobie oder Sexismus unter den Begriff „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gefasst und ist demnach nicht krankhaft abnorm bedingt. Als Lesbophobie wird ein sich mit Homophobie überschneidendes, sexistisches Verhalten gegenüber lesbischen Frauen bezeichnet und ist durch eine doppelte Diskriminierung der davon betroffenen Frauen charakterisiert.Homophobes Verhalten steht teilweise in einem engen Zusammenhang zur Transphobie, da Außenstehende die vermeintliche Homosexualität einer Person häufig an deren Abweichung von als geschlechtstypisch geltenden Verhaltens- und Ausdrucksweisen zu erkennen glauben.
 • Homophobia encompasses a range of negative attitudes and feelings toward homosexuality or people who are identified or perceived as being lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT). It can be expressed as antipathy, contempt, prejudice, aversion, or hatred, may be based on irrational fear, and is sometimes related to religious beliefs.Homophobia is observable in critical and hostile behavior such as discrimination and violence on the basis of sexual orientations that are non-heterosexual. According to the 2010 Hate Crimes Statistics released by the FBI National Press Office, 19.3 percent of hate crimes across the United States "were motivated by a sexual orientation bias." Moreover, in a Southern Poverty Law Center 2010 Intelligence Report extrapolating data from fourteen years (1995–2008), which had complete data available at the time, of the FBI's national hate crime statistics found that LGBT people were "far more likely than any other minority group in the United States to be victimized by violent hate crime."Recognized types of homophobia include institutionalized homophobia, e.g. religious homophobia and state-sponsored homophobia, and internalized homophobia, experienced by people who have same-sex attractions, regardless of how they identify. Forms of homophobia toward identifiable LGBT social groups have similar yet specific names: lesbophobia – the intersection of homophobia and sexism directed against lesbians, biphobia – towards bisexuality and bisexual people, and transphobia, which targets transsexualism, transsexual and transgender people, and gender variance or gender role nonconformity.Two words originate from homophobia: homophobic (adj.) and homophobe (n.), the latter word describing a person who displays homophobia or is thought to do so.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1035445 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 99372 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 390 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110780353 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Des hommes en changement
prop-fr:isbn
 • 2890055876 (xsd:double)
 • 9782890055872 (xsd:double)
prop-fr:jour
 • 30 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Montréal
 • université René Descartes , UFR de Sciences sociales, Sorbonne
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • septembre
prop-fr:natureOuvrage
 • DEA de Sciences sociales, , option : sociologie, mémoire secondaire, membres du jury : Michel Maffesoli & André Akoun
prop-fr:nom
 • Akoun
 • Gentaz
prop-fr:pagesTotales
 • 41 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • André
 • Christophe
prop-fr:périodique
 • La peur de l'autre en soi : du sexisme à l'homophobie
prop-fr:responsabilité
 • auteur
 • directeur de recherche
prop-fr:résumé
 • http://www.infokiosques.net/spip.php?article111
prop-fr:titre
 • Essai d’épistémologie de l'homophobie
 • L'homophobie, préservatif psychique de la virilité ?
prop-fr:urlTexte
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • homophobie
prop-fr:éditions
 • VLB Éditions
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L’homophobie désigne les manifestations de mépris, rejet, et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L’homophobie englobe donc les préjugés et les discriminations (emploi, logement, services), et cela peut se manifester par de la peur, la haine, l'aversion, le harcèlement, la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT,.
 • A homofóbia szó jelentése félelem, idegenkedés a homoszexualitástól, illetve a homoszexuálisoktól. Tágabb értelemben a homoszexuálisokkal szembeni ellenérzések, diszkrimináció általános megnevezése.
 • 동성애 혐오(同性愛 嫌惡) 또는 동성애 공포증(同性愛 恐怖症), 호모포비아(Homophobia)는 동성애나 동성애자에게 갖는 부정적인 태도와 감정을 말하며, 경멸, 혐오, 편견 등으로 표출될 수 있다. 동성애자를 혐오하는 개인 및 집단을 가리켜 동성애 혐오자 또는 호모포빅(Homophobic)이라 한다. 혐오의 원인으로는 비이성적인 공포나 동성애가 자신이 믿는 종교의 교의에 어긋나는 죄악이라고 생각하는 것 등이 있다. 심지어는 동성애자를 향한 범죄까지 보이기도 하는 극단적 동성애 혐오도 있다. 동성애 혐오는 성적 지향이 다른 성소수자들에 대한 인권 문제로까지 퍼져나가면서 현재 세계 곳곳에서 동성애 혐오 반대 운동이 일어나기도 한다.동성애자에 대한 혐오를 조장하는 원인과 배경은 다양하나 기독교 근본주의, 이슬람 근본주의 등 종교적 신념에 의한 동성애 혐오와, 극우주의, 민족주의, 맑스주의, 파시즘 등 전체주의, 집단주의적인 입장에서의 혐오 등이 존재한다.
 • Homofobie (van de afkorting homo voor "homoseksueel" en fobie, "vrees, angst"; beide woorden komen van het Grieks) is letterlijk de angst voor homoseksualiteit. Het woord is in de twintigste eeuw gevormd, echter met als betekenis: een haat voor of afkeer van homoseksuelen en homoseksualiteit. Het woord homohaat wordt ook gebruikt voor dit fenomeen.Het woorddeel "fobie" moet hier dan ook niet letterlijk worden opgevat: het gaat niet om een psychische aandoening, zoals bij reguliere fobieën.
 • Homofobie (z řeckých slov homós = stejný a phóbos = strach, fobie) je termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z homosexuality nebo homosexuálně zaměřených osob.
 • ホモフォビア (Homophobia) とは、同性愛、または同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶・偏見、または宗教的教義などに基づいて否定的な価値観を持つこと。「異性装・心身の性の不一致に対する恐怖感・嫌悪感・拒絶」はホモフォビアの定義に該当しない。ホモフォビック (Homophobic) とは「同性愛者に対する偏見のある」という意味。「同性愛者に対する恐怖感・嫌悪感を持つが同性愛者を客観的に把握している」は含まれない。ホモフォビックな人物はホモフォーブ (Homophobe) と呼ばれる。女性同性愛者へのホモフォビアより男性同性愛者へのホモフォビアが、異性愛女性によるホモフォビアより、異性愛男性によるホモフォビアのほうが多いと言われている。
 • Хомофобия (от гръцкия префикс ομο-, означаващ еднаквост и думата φόβος — ‚страх‘) е термин, отнасящ се до страх, враждебност или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните.
 • Homofobia homosexualen aurkako jarrera eta jokabide pertsonal, moral, ideologiko, politiko eta erlijiosoen multzoa da, haien aurkako aurreiritzi, bazterkeria eta indarkeria ekartzen duena. Adiera zabalean, bisexual eta transexualen aurkako jarrera eta jokabideak ere biltzen ditu.Homofobia kontzeptuari buruz, nolabaiteko erlatibismoa existitzen da.
 • Homophobie (von griech. ὁμός homós: gleich; φόβος phóbos: Angst, Phobie) bezeichnet eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion bzw. Feindseligkeit. Homophobie wird in den Sozialwissenschaften zusammen mit Phänomenen wie Rassismus, Xenophobie oder Sexismus unter den Begriff „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ gefasst und ist demnach nicht krankhaft abnorm bedingt.
 • L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT), basata sul pregiudizio. L'Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo.
 • L'homofòbia és l'aversió o discriminació contra les persones homosexuals. Sol implicar odi, hostilitat o desaprovació envers persones d'aquesta orientació sexual, i sovint, envers la idea mateixa de diversitat sexual. S'anomena homòfob o homòfoba la persona que té aquest prejudici. S'utilitza per a descriure tant l'actitud individual o com la de la societat i les seves institucions, tradicions i lleis. El terme va ser utilitzat la primera vegada pel psicoterapeuta George Weinberg el 1967.
 • Homofobia – irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich (pobudzana przez epidemię HIV/AIDS, która pierwotnie zaatakowała tę społeczność) oraz ich dyskryminacja.Termin "homofobia" został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego George’a Weinberga w 1972 w książce Society and the Healthy Homosexual, stając się ważnym narzędziem dla działaczy LG, ich zwolenników i sojuszników.
 • Homofobi, eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da ayrımcılıktır. Geniş manası ile diğer cinsel yönelimlere sahip olan LGBT kişileri de içerir. Sıfat olarak, homofobik şeklinde kullanılır. Homofobik davranış ilkelerini sergileyen kişinin gerçekleştirdiği eylemler bütünü "homofobi" sadece psikiyatrik bir kavram değildir. Her 48 saatte bir, eşcinsel bir kişinin, homofobiyle bağlantılı şiddete maruz kalarak öldürüldüğü tahmin edilmektedir.
 • El término homofobia hace referencia a la aversión (fobia, del griego antiguo Φόϐος, fobos, ‘pánico’) obsesiva contra hombres o mujeres homosexuales, aunque generalmente también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos por femeniles o las mujeres con ademanes tenidos por varoniles.El adjetivo es «homófobo» u «homofóbico».Existe cierto relativismo sobre lo que abarca el concepto de homofobia.
 • Homophobia encompasses a range of negative attitudes and feelings toward homosexuality or people who are identified or perceived as being lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT). It can be expressed as antipathy, contempt, prejudice, aversion, or hatred, may be based on irrational fear, and is sometimes related to religious beliefs.Homophobia is observable in critical and hostile behavior such as discrimination and violence on the basis of sexual orientations that are non-heterosexual.
 • Гомофобия (от др.-греч. ὁμός — «подобный, одинаковый», φόβος — «страх, боязнь») — собирательное определение для различных форм негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на связанные с ней общественные явления. Впервые термин «гомофобия» употребил лояльно относящийся к гомосексуализму американский психиатр Джордж Вайнберг в 1972 году в своей книге «Общество и здоровый гомосексуал». В обществах также лояльно настроенных к гомосексуализму (см.
 • Homofobia (homo, pseudoprefixo de homossexual, fobia do grego φόβος "medo", "aversão irreprimível") é uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições para o termo referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional.
rdfs:label
 • Homophobie
 • Homofobi
 • Homofobia
 • Homofobia
 • Homofobia
 • Homofobia
 • Homofobie
 • Homofobie
 • Homofòbia
 • Homofóbia
 • Homophobia
 • Homophobie
 • Omofobia
 • Гомофобия
 • Хомофобия
 • ホモフォビア
 • 동성애 혐오
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of