Cosaque écouter (polonais : Kozak ; pluriel : Kozacy ; russe : kazak (казак) ; pluriel : kazaki (казаки), ukrainien : kozak (козак) ; pluriel : kozaky (козаки)) est le nom donné à un groupe de populations d'Europe orientale et des parties de l'Europe adjacentes à l'Asie.↑ Cet épisode a inspiré à Guillaume Apollinaire un poème de son recueil Alcools.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cosaque écouter (polonais : Kozak ; pluriel : Kozacy ; russe : kazak (казак) ; pluriel : kazaki (казаки), ukrainien : kozak (козак) ; pluriel : kozaky (козаки)) est le nom donné à un groupe de populations d'Europe orientale et des parties de l'Europe adjacentes à l'Asie.
 • Kosakoak (ukraineraz: козаки́, koza'ki; errusieraz: каза́ки, ka'zaki; singularrean ukraineraz: козак; errusieraz: казак, kazak) gehienbat ekialdeko eslaviarrak diren etnia bat dira, komunitate demokratiko eta erdi-militarrak eratzen zituztelako ospetsu egin zirenak, eta gehienbat Errusiaren hegoaldean eta Ukrainan bizi direnak. Herri gerraria eta askatasunzalea izan zen, bere trebezia militarragatik eta bere buruarengan zuen konfiantzagatik ezaguna. Izena, ziur aski, quzzaq hitz turkikotik dator, «abenturazalea» edo «gizaki librea» esan nahi duena. Izen hau 1395eko ruteniar agiri batean dago aipatuta lehen aldiz.Soziopolitikoki, XV. mendetik egundaino kosakoek primitibo demokratiko eta federaltzat har daitekeen barne egitura administratibo bat dute, erabat ez ohikoa, berritzailea eta onartezina Erdi Aroko Europa ekialdeko eta Asiako kasu guztietan.Kosako modu independentean Europa ekialdeko eta inguruko tokietako historian zehar zenbait populazio gune eta unitate militarrek hartzen duten izen komuna da. Talderik garrantzitsu eta ugarienak ukrainiar kosakoak (Козаки) eta errusiar kosakoak (Казаки) dira, Don, Kuban, Terek eta Ural ibaietakoak hurrenez hurren. Hain ezagunak ez direnak kosako poloniarrak (Kozacy) eta kosako tartariarrak (Nağaybäklär) dira.
 • Kozacy, dawniej też Kazacy (ros. каза́ки, kazaki, ukr. коза́ки, kozaki z tur. quazzāq — "awanturnik") – nazwa odnosząca się do grupy ludności o charakterze wieloetnicznym z dominującym substratem ruskim, zamieszkującej stepy położone na południe od księstw ruskich, określająca później także rodzaj osadnictwa wojskowego na zasiedlanych pogranicznych ziemiach Rzeczypospolitej i Rosji.Kozacy dzielili się na: zaporoskich, dunajskich, dońskich, kubańskich, terskich, astrachańskich, uralskich (jaickich), Siedmiorzecza, orenburskich, syberyjskich, nadbajkalskich, amurskich, ussuryjskich, nadbużańskich, czarnomorskich oraz azowskich.Dzisiejsza Ukraina dzieje Kozaków zaporoskich uznaje za integralną część własnej historii i jedno z najważniejszych źródeł tożsamości narodowej. Bezpośrednie odniesienie do tradycji Kozaczyzny znajduje się w hymnie Ukrainy. Współcześnie Kozacy zamieszkują przede wszystkim Rosję. Dzięki staraniom rosyjskich wojskowych, zwłaszcza Aleksandra Lebiedzia, Kozactwo zaznało odrodzenia na ziemiach rosyjskich. Zostały m.in. utworzone wojskowe szkoły kozackie, np. w Nowoczerkasku i Krasnojarsku, nawiązujące do tradycji carskiej Rosji[potrzebne źródło].Sicz Zaporoska została zlikwidowana przez carycę Rosji Katarzynę II w roku 1775, po zwycięskiej wojnie z Turcją. Tytuł hetmana wojsk kozackich przysługiwał od tamtej pory panującej rodzinie carskiej. Lojalna wobec caratu starszyzna kozacka została zrównana w prawach ze szlachtą rosyjską (tzw. dworiaństwem), a wolnych Kozaków zrównano w prawach z chłopami rosyjskimi (kriepostniki). Część Kozaków przesiedlono na Kubań (kraina) i nad Don. Manifest Katarzyny II brzmiał: "Sicz Zaporoska została zniszczona z wykluczeniem na przyszłe lata i samej nazwy zaporoskich Kozaków, (...) na rozkaz nasz przez postępki swoje (...) i okazane przez Kozaków nieposłuszeństwo wobec naszych najwyższych rozkazów". Ziemie Zaporoża nadano szlachcie rosyjskiej, wywodzącej się po części z rodzin kozackich (m.in. Cyryl Razumowski), oraz dworzanom carskim (m.in. Grigorij Potiomkin, Aleksandr Prozorowski, Aleksandr Wiaziemski).
 • Kozáci (rusky казаки, ukrajinsky козаки) byli svobodní obyvatelé ukrajinských a jihoruských stepí, zemědělci a válečníci, kteří mluvili východoslovanskými jazyky. Existovalo několik místních kozáckých svazů či vojsk, z nichž nejvýznamnější byli donští a záporožští kozáci. Velitel kozáckého vojska se zpravidla označuje ataman.Kozáckou tradici z velké části potlačil sovětský režim. Kozácké populace například byly těžce postiženy uměle vyvolaným hladomorem počátkem 30. let 20. století. Ke kozácké tradici se v Rusku a na Ukrajině dodnes hlásí řada lidí a vojenských jednotek, někteří chápou kozáctvo jako nezávislé etnikum (Kozáci s velkým K).
 • Kazaklar, (farklı dillere göre Kozak, Kosak, Cossack, Kossak, Kazak, Rus Kazakları olarak da adlandırılırlar Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı ile 15. yüzyıl dolaylarında Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Kazakların bugün Kazakistan'da yaşayan Türk topluluğuyla bir alakaları yoktur. Kazak sözcüğü Eski Türkçede maceracı-özgür insan anlamındadır.Tolstoy'un aynı adlı eserine de konu olan Kazaklar Rus ordularında özellikle sınır bölgelerin korunması gibi görevlerde kullanılmışlardır. Rusların Orta Asya ve Sibirya'yı ele geçirmelerinde bu savaşçı topluluğun payı çok büyüktür.
 • Cossacks (Ukrainian: козаки́, koza'ky; Russian: казаки́ [kəzɐ'kʲi] or каза́ки [kɐ'zakʲi], kazaki), are a group of predominantly East Slavic people who became known as members of democratic, semi-military communities, predominantly located in Ukraine and in Southern Russia. They inhabited sparsely populated areas and islands in the lower Dnieper, Don, Terek, and Ural river basins and played an important role in the historical and cultural development of both Russia and Ukraine.The origins of the first Cossacks are disputed, though the Constitution of Pylyp Orlyk claimed Khazar origin. The traditional post-imperial historiography dates the emergence of Cossacks to the 14th or 15th centuries, when two connected groups emerged, the Zaporozhian Sich of the Dnieper and the Don Cossack Host.The Zaporizhian Sich were a vassal people of Poland–Lithuania during feudal times. Under increasing social and religious pressure from the Commonwealth, in the mid-17th century the Sich declared an independent Cossack Hetmanate, initiated by a rebellion under Bohdan Khmelnytsky. Afterwards, the Treaty of Pereyaslav brought most of the Ukrainian Cossack state under Russian rule.The Sich with its lands became an autonomous region under the Russian-Polish protectorate.The Don Cossack Host, which had been established by the 16th century, allied with the Tsardom of Russia. Together they began a systematic conquest and colonisation of lands in order to secure the borders on the Volga, the whole of Siberia (see Yermak Timofeyevich), and the Yaik and the Terek Rivers. Cossack communities had developed along the latter two rivers well before the arrival of the Don Cossacks.By the 18th century, Cossack hosts in the Russian Empire occupied effective buffer zones on its borders. The expansionist ambitions of the Empire relied on ensuring the loyalty of Cossacks, which caused tension given their traditional exercise of freedom, democratic self-rule, and independence. Cossacks, such as Stenka Razin, Kondraty Bulavin, Ivan Mazepa, and Yemelyan Pugachev, led major anti-imperial wars and revolutions in the Empire in order to abolish slavery and odious bureaucracy and to maintain independence. The Empire responded by ruthless executions and tortures, the destruction of the western part of the Don Cossack Host during the Bulavin Rebellion in 1707–1708, the destruction of Baturyn after Mazepa's rebellion in 1708, and the formal dissolution of the Lower Dnieper Zaporozhian Host in 1775, after Pugachev's Rebellion.By the end of the 18th century, Cossack nations had been transformed into a special military estate (Sosloviye), "a military class". Similar to the knights of medieval Europe in feudal times, the Cossacks came to military service having to obtain charger horses, arms, and supplies at their own expense. The government provided only firearms and supplies for them. Cossack service was considered the most rigorous one.Because of their military tradition, Cossack forces played an important role in Russia's wars of the 18th–20th centuries such as the Great Northern War, the Seven Years' War, the Crimean War, Napoleonic Wars, Caucasus War, numerous Russo-Turkish Wars, and the First World War. In the late 19th and early 20th centuries, the Tsarist regime used Cossacks extensively to perform police service (for example, both to prevent pogroms and to suppress the revolutionary movement, especially in 1905–7). They also served as border guards on national and internal ethnic borders (as was the case in the Caucasus War).During the Russian Civil War, Don and Kuban Cossacks were the first nations to declare open war against the Bolsheviks. By 1918, Cossacks declared the complete independence of their nations and formed the independent states, the Ukrainian State, the Don Republic, and the Kuban People's Republic. The Cossack troops formed the effective core of the anti-Bolshevik White Army, and Cossack republics became centers for the Anti-Bolshevik White movement. With the victory of the Red Army, the Cossack lands were subjected to Decossackization and the man-made famine of 1932–33 (Holodomor). After the dissolution of the Soviet Union, the Cossacks made a systematic return to Russia. Many took an active part in Post-Soviet conflicts and Yugoslav Wars. In Russia's 2010 Population Census, Cossacks have been recognized as an ethnicity. There are Cossack organizations in Russia, Kazakhstan, Ukraine, Poland, and the United States.
 • Os Cossacos (russo: каза́ки, kazaki; ucraniano: коза́ки, kozaky; polaco: Kozacy) são um povo nativo das estepes das regiões do sudeste da Europa (principalmente da Ucrânia e do sul da Rússia), que se estabeleceram mais tarde nas regiões do interior da Rússia asiática. Os Cossacos são muito famosos pela sua coragem, bravura, força e capacidades militares (especialmente na cavalaria), mas também pela capacidade de auto-suficiência. A sua importância e força militar era tão grande, que mais tarde, durante a sua integração na Rússia, foi criada uma unidade militar de Cossacos. Originalmente, este povo Ruteno era constituído por camponeses fugitivos, que escapavam ao controlo dos senhores da guerra dos feudos polaco e moscovita, rumando assim às estepes do sudeste europeu, onde se estabeleceram.Grupos diferentes de Cossacos são divididos e identificados com diferentes voisko, ou regiões geográficas. Os mais conhecidos são os da Sibéria, Baikal, Ural, Terek, Don e de Zaporozhian Sich. Os Cossacos ficaram imensamente conhecidos na Europa Ocidental nos meados do século XVII, em resultado da grande revolta de Bohdan Khmelnytsky e dos Zaporozhianos contra a República das Duas Nações no território que é hoje a Ucrânia, revolta essa que veio abalar as fundações da Europa de Leste, fazendo com que os Cossacos sejam mesmo considerados como os fundadores da Ucrânia.A sua população cresceu muito durante o fim da Idade Média, devido à quantidade de camponeses que fugiram ao domínio dos senhores feudais e que se juntaram a este povo. Com o tempo, os Cossacos tornaram-se guardiões das terras que ocuparam e defensores das suas fronteiras, estabelecendo-se assim de vez numa região. Os Cossacos, foram em especial destaque, os guardiões da fronteira no Canato de Kazan. No século XIX, os Cossacos na Europa tornaram-se amplamente conhecidos pelas inúmeras guerras travadas com a Rússia, contribuindo assim para a imagem estereotipada da Rússia daqueles tempos. Os Cossacos integraram o Exército Russo em várias guerras durante os séculos XVIII e XIX. Durante a Guerra Civil Russa, o povo Cossaco não alinhou por nenhuma das fações. Os que desejaram, juntaram-se ao Exército Vermelho ou ao Exército Branco. O território de Don Cossaco, foi um dos mais resistentes aos Bolcheviques. Os regimentos militares Cossacos foram no entanto reorganizados antes da 2ª Guerra Mundial. Actualmente, na Rússia moderna, os Cossacos são vistos quer como um grupo étnico, quer como uma parte das forças armadas da Rússia. Nos últimos censos realizados neste país, a “categoria” cossaca foi separada do resto da população, tendo sido contabilizados para cima de 150 000 cossacos ao serviço das forças armadas russas, enquanto que o grupo étnico é constituído por vários milhões de descendentes dos guerreiros Cossacos. A sua cultura foi proibida nos tempos da União Soviética, e houve mesmo uma tentativa falhada de erradicação desta cultura. Actualmente, esta etnia está a viver um período de forte revivalismo e reaparecimento da cultura cossaca, sendo que este movimento é mais forte no sul da Rússia.
 • Els cosacs (en ucraïnès: Козаки transcrit Kozaky, en rus: Казаки transcrit Kazaki, en polonès Kozacy), són un grup ètnic originàriament nòmada i d'origen tàtar que viuen a parts d'Ucraïna, Rússia i Polònia.La paraula cosac deriva de la paraula kazak que en llengua kirguís significa home lliure o aventurer i va aparèixer per primera vegada a territoris eslaus el 1395. Eren grups formats per desertors fugitius, serfs i descontents amb el govern del país. S'organitzaven en tropes de cavallers, guiats per atamans, vivien de la caça, l'agricultura, la pesca o el saqueig. Gaudien d'una total independència i servien de base per a totes les revoltes contra Polònia, provocades per la política religiosa dels reis polonesos.En acabar el s XVI ja hi havia grups ben caracteritzats. Els més importants foren els cosacs del Don, que lluitaren fonamentalment contra el khanat de Crimea, i els del Dnièper. Durant els segles XVII i XVIII els cosacs foren reduïts després de moltes revoltes, entre les quals es destaquen les dels camperols guiats per l'heroi Stenka Razin, a les regions del Volga i de la mar Càspia (1669-71). Pere el Gran fou el primer sobirà que aconseguí d'imposar la seva sobirania damunt els cosacs. El govern rus els utilitzà per a defensar les seves fronteres i per a estendre la seva influència a Sibèria. Així, els cosacs es convertiren en una part privilegiada de l'exèrcit rus, i esdevingueren famosos per la seva habilitat militar especialment en la cavalleria i van constituir una unitat militar amb el seu nom. Durant el segle XIX i a començaments del XX intervingueren en la repressió de diverses revoltes, principalment la del 1905.Durant la revolució russa els cosacs rics van formar part de l'exèrcit blanc (contratevolucionaris) i els pobres de l'exèrcit roig (revolucionari). A la Segona Guerra Mundial lluitaren integrats en l'exèrcit soviètic, encara que alguns col·laboraren amb el Tercer Reich.De religió majoritariament cristiana ortodoxa (amb una minoria musulmana) han estat tradicionalment els guardians de l'església ortodoxa russa. Llur folklore, a través de cançons i danses, s'ha fet famós arreu del món.
 • Казаки́ (каза́ки, др.-русск., ед. ч. козáкъ; укр. козаки́, в летописях также: черка́сы) — социальные группы (сословие), в различные времена обладавшие самостоятельными военными, политическими и сословными привилегиями и выделяемые в силу культурной специфики. Первоначально проживали в степях и лесостепях Восточной Европы, в частности на территории современной Украины и России; впоследствии расселились также на территории Среднего и Нижнего Поволжья, Предуралья, современного Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. До XVII века в России также существовала особая категория служилых людей — городовые казаки. В XIX—XX вв. в официальных документах Российской империи слово «казак» обозначало лицо, принадлежащее к казачьему сословию и состоянию, в котором числилось население нескольких местностей России, имевшее особые права и обязанности и вместе с тем обозначало военнослужащего вооружённых сил Российской империи, преимущественно кавалерии и конной артиллерии и нижний чин казачьих войск. Вместе с тем, в русском обществе, в быту разных регионов и местностей империи, слово продолжало использоваться и в других его значениях, в частности — «свободный человек», «вольнонаёмный работник», «свободный воин», «бандит», «представитель казачьего народа» и др.Точное происхождение современных казаков является предметом дискуссий (см. ниже). К концу XIV века образовалось несколько крупных сообществ, проживавших в центральной Евразии, возле крупных торговых путей того времени, в частности рек — в низовьях Днепра, Дона, Яика, Волги. К ним присоединилось заметное количество переселенцев из соседних к северу Московского, Литовского и Рязанского Великих княжеств, а также из прочих северо-западных земель. В результате, к началу XVI века две группы выросли в крупные вольные войска (Запорожское и Донское), которые со временем вошли в состав растущего Российского государства; были образованы и другие казачьи войска (см. ниже).За всю историю служили четырем державам: России, Польше, Швеции (Мазепа и Гордиенко) и Германии (Kosakenlager), но во всём мире до сих пор считаются уникальным русским формированием.В XVIII в. Российская империя требовала от казаков преданности и службы, но это часто шло против их вольного образа жизни и привело к множеству восстаний, самые крупные из которых — Разина, Булавина и Пугачёва. Это вызывало крупные карательные меры со стороны российских властей. Например, после восстания Булавина Донское войско было официально лишено независимости. Возникали конфликты и между запорожскими казаками и центральным правительством, осваивающим земли Таврии. Казаки неоднократно громили колонии сербских поселенцев в Таврии из-за земельных споров. Кроме того, Екатерина II, памятуя о поддержке восстания Булавина со стороны Мазепы, опасалась поддержки восстания Пугачёва со стороны запорожцев. В этих условиях Екатерина II приказала расформировать Запорожское войско и окончательно упразднить гетманское управление, что и было исполнено. После подавления восстания Пугачёва, в том же 1775 году, в целях полного забвения случившейся смуты Яицкое казачье войско было переименовано в Уральское и лишено остатков автономии. Волжское казачье войско, как и Запорожское войско, было расформировано.C 1827 года атаманом всех казачьих войск должен был быть наследник царского престола.К началу XIX века казаки образовали самостоятельное сословие, сторожили государственные и внутренние этнические границы (пример — Кавказская война), постоянно посылали людей во множество войн и даже служили как личный конвой царя. В ответ они имели значительную социальную автономию, широкие плодородные земли, освобождались от налогов и т. д. В результате к началу XX века казаки стали стереотипом России за границей и её власти внутри.В ходе Гражданской войны казачьи области стали главной опорой белого движения, а впоследствии крупной частью белой эмиграции. Многие казаки также были на стороне большевиков, но во время и после войны казачьи области подверглись крупным гонениям до середины 1930-х. В ходе Второй мировой войны казаки воевали как на стороне СССР, так и нацистской Германии. Казачество практически перестало выделяться среди остального населения СССР после хрущёвской оттепели.После распада Советского Союза началось систематическое возрождение казачества, многие казаки принимали участие в различных постсоветских конфликтах. Существуют также множество казачьих обществ на территориях современных Казахстана, России, Украины и других стран.
 • De kozakken (Russisch: enkv. казак; kazak; meerv. казаки; kazaki, Pools: Kozak; meerv. Kozacy) zijn een traditionele gemeenschap van mensen die leven in het zuidelijke steppegebied van Oost-Europa en Aziatisch Rusland. Ze staan bekend om hun onafhankelijke levenswijze en militaire vaardigheden, vooral wat betreft hun rijkunsten. De (symbolische) hoofdstad van de kozakken is sinds 1993 het historische Don-Kozakkencentrum Novotsjerkassk in het zuiden van Rusland.
 • A kozákok Oroszországban és Ukrajnában élő népcsoport. A kozák férfiak eredetileg szabadon katonáskodó irreguláris haderőt képeztek körülbelül a 14. század utolsó harmadától kezdődően. Szervezetük magyar viszonylatban a hajdúsághoz hasonlítható.Kozákokon azokat az ukrán sztyeppére kivándorolt szabad szláv csoportokat értették, akik kereskedelemmel, halászattal, vadászattal, szarvasmarha tenyésztéssel és sógyűjtéssel foglalkoztak.Többségük elűzött, kivert, szökött paraszt, jobbágy, pásztor vagy katona volt, de voltak közöttük kereskedők és egyéb foglalkozású emberek, valamint gonosztevők is. Nemzetiségük szerint oroszok, ruténok, lengyelek, jellemzően szlávok voltak. A kozák szó a török kazak kifejezésből eredhet, mely szabad embert jelent. Elsők között a 13. század közepére tehetően kun nyelven nevezik így őket.
 • I Cosacchi (in russo: казаки[?], kazaki; in ucraino: козаки́, kozaky; forse dalla parola turco-tartara qazaq', nomade o uomo libero) sono un'antica comunità militare, che vive nella steppa dell’Europa dell'Est (Ucraina) e dell'Asia (Siberia e Kazakistan).Inizialmente con tale termine furono individuate le popolazioni nomadi tartare (mongole) delle steppe della Russia meridionale. Tuttavia, a partire dal XV secolo, il nome fu attribuito a gruppi di slavi (per lo più russi e ucraini) che popolavano i territori che si estendevano lungo il basso corso dei fiumi Don e Dnepr (questi ultimi erano noti come cosacchi dello Zaporož'e); in questo senso, i cosacchi non costituiscono un gruppo etnico in senso proprio. Altre zone di colonizzazione successiva furono la pianura ciscaucasica (bacini dei fiumi Kuban' e Terek), il basso Volga, la steppa del bacino dell'Ural e alcune zone della Siberia orientale nel bacino del fiume Amur.Il nome cosacco apparirebbe per la prima volta nel 1395, nelle Cronache della Rutenia, ma secondo altri storici solo nel 1444, in un manoscritto russo, per designare soldati mercenari nomadi e liberi (ovverosia non soggetti agli obblighi feudali), che spesso offrivano i loro servigi ai vari principi.Durante la guerra civile russa (1918-1922) i cosacchi, che inizialmente avevano appoggiato la rivoluzione contro lo Zar, si schierarono in gran parte con le Armate Bianche in opposizione ai bolscevichi, nella seconda guerra mondiale lottarono invece sia per gli Alleati che per l'Asse.
 • 카자크(우크라이나어: козаки́; 러시아어: каза́ки; 폴란드어: Kozacy) 또는 코사크는 15세기 말 부터 20세기 초까지 우크라이나와 러시아 남부에 있었던 군사 집단이다. 구성원의 출신 국가는 다양하였다.
 • Cosaco (en ucraniano: козак (plural, козаки); en ruso: казак tr.: kazak (plural, казаки)) se refiere a un pueblo y formación social y militar que se estableció de forma permanente en las estepas del sur de lo que es actualmente Ucrania aproximadamente en el siglo X. Los cosacos fueron conocidos por su destreza militar y la confianza que tenían en sí mismos. El nombre deriva posiblemente de la palabra túrquica quzzaq 'nómada, hombre libre'. Este término se menciona por primera vez en un documento ruteno que data de 1395.En términos sociopolíticos, desde el siglo XV y hasta ahora la comunidad cosaca cuenta con estructura administrativa interna que se podría considerar como primitiva democrática y federal – algo insólito, novedoso e inaceptable en la totalidad de los casos en Europa Oriental y Asia de la época medieval.Cosaco es el nombre común compartido de forma independiente por varios grupos de población y unidades militares en el transcurso de la historia de Europa oriental y de los territorios adyacentes. El grupo principal y más numeroso es el de los cosacos ucranianos (козаки) y el de los cosacos rusos (казаки) de los ríos Don, Kubán, Terek y Ural, respectivamente. Algo menos conocidos son los cosacos polacos (Kozacy) y los cosacos tártaros (Nağaybäklär). El nombre «cosaco» no se debe confundir con los kazajos (naturales de Kazajistán, país en Asia Central). En lengua nativa de Kazajistán a los originarios de este los llaman Kazáj: Kazajo.En Rusia, los cosacos nativos, durante siglos y hasta ahora celosamente, se preocuparon de preservar la pronunciación y escritura misma del nombre de su nacionalidad y de su origen. De acuerdo con la antigua tradición cosaca, la palabra "Kazak" debe ser escrita y leída de manera igual, tanto de izquierda a derecha en trascripción eslava cirílica, como de derecha a izquierda en trascripción de lenguas túrquicas. Los cosacos rusos participaron de forma importante en la colonización de Siberia. A mediados del siglo XVII, los cosacos rusos alcanzaron la costa del océano Pacífico. Los cosacos ucranianos formaron el estado de los cosacos de Zaporozhia en 1649. Se les considera los progenitores de la moderna nación ucraniana y el discurso nacionalista ucraniano apela, en gran medida, a los cosacos.En 1670, el cosaco del Don Stenka Razin proclamó la República cosaca en la ciudad de Astracán, a orillas del río Volga, cerca de su desembocadura en el mar Caspio. Juntó con el anterior decreto de abolición de la esclavitud, el principio de igualdad y el fin de los privilegios en territorios de esta República cosaca. Los cosacos del Don formaron el Estado cosaco del Don en Rusia. Durante la época del Imperio ruso se unieron a los cosacos del Don numerosos siervos rusos que huían de sus amos. Además, los cosacos del Don y de Kubán fueron dos de las principales fuerzas de resistencia contra los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa. En la misma época y tras el derrumbe del Imperio ruso (en mayo de 1918), cosacos del Don encabezados por su atamán, Piotr Nikolaevich Krasnov, nuevamente intentaron formar una república cosaca independiente en unión con los cosacos de Kubán. La república incluía diez provincias, con la capital en la ciudad de Novocherkassk, con el esquema administrativo-político de un estado federal independiente.Las tradiciones, cultura y la comunidad misma cosaca en su mayoría fueron expuestos al exterminio en la época de la Unión Soviética, especialmente entre los años 1922 y 1945, y en la actualidad se encuentran en un proceso de resurgimiento. La gran mayoría de la comunidad cosaca está concentrada en las regiones de Volgogrado y de Rostov, 108 140 del total. Otros 21 444 cosacos son residentes del Krai de Krasnodar y de la región de Stávropol. 3 223 cosacos están repartidos entre la República de Karacháevo-Cherkesia y la República de Osetia del Norte. El resto de la comunidad cosaca están esparcidos a lo largo y ancho de Federación de Rusia desde el mar Báltico hasta las costas del océano Pacífico. Independientemente de lo anterior y según distintas estadísticas, cerca de 10.000.000 de personas de ambos sexos en Rusia, en Ucrania y en el exterior se consideran a sí mismos como cosacos de origen o descendentes directos de éstos.
 • Kosaken (ukrainisch козаки́, kosaky; russisch казаки́/каза́ки, kasaki; Aussprache?/i; polnisch kozacy) waren Gemeinschaften freier Reiterverbände, zu denen sich flüchtige russische und ukrainische Leibeigene, manchmal auch nur Abenteurer oder anderweitig Abtrünnige, in den südlichen Steppengebieten zusammenschlossen. Der Name Kosak stammt aus den Turksprachen und bedeutet in etwa „freier Krieger“. Er ist etymologisch, jedoch nicht inhaltlich mit den Kasachen verwandt. Nicht mehr zeitgemäß ist die Ansicht, dass es sich bei den Kosaken um die Nachfahren der Kumanen handelt, die in der heutigen Ukraine schon vor der mongolischen Invasion lebten.Die slawischen Kosaken gründeten ab dem 16. Jahrhundert eigene Siedlungen und Gemeinschaften und wurden zu Wehrbauern, die sich gegen die häufigen Überfälle asiatischstämmiger Reiternomaden (vor allem Krimtataren) verteidigen mussten. In der Ukraine bildete sich im 17. Jahrhundert das quasistaatliche Kosaken-Hetmanat heraus, das gegen die polnische Herrschaft kämpfte und später als Autonomie ins Russische Zarenreich einging. Bis zum 18. Jahrhundert waren sowohl russische als auch ukrainische Kosaken vom Zarenreich teilweise unabhängig, dann wurden sie nach und nach als freie Kavallerieverbände in die russische Armee integriert. Hauptsiedlungsgebiete der Kosaken waren das Don-, das Dnepr- und das Ural-Gebiet.Traditionell sind die Kosaken hierarchisch unter Atamanen oder Hetmanen organisiert. Die Kosaken spielten eine maßgebliche Rolle bei der russischen Eroberung und Erschließung Sibiriens sowie des Nordkaukasus.
 • Bangsa Cossack (Rusia: каза́ки́, kazaki; Ukraina: козаки́, Polandia: kozaky); juga dikenal sebagai Kozacy, adalah nama kelompok masyarakat yang mendiami wilayah stepa utara benua Eropa dan Asia. Sebagian besar sejarawan meyakini bahwa masyarakat Cossack adalah campuran dari berbagai keturunan etnis pejuang dari Rusia, Ukraina, dan Turki Tatar yang mendiami atau melewati stepa luas dari Asia sampai Eropa selatan.
 • コサック(ウクライナ語:козак)は、ウクライナと南ロシアなどに生活していた軍事的共同体、またはその共同体の一員である。
 • За една от основните народности в Казахстан вижте казахи.Казаците (на украински козаки; на руски казаки; на полски kozacy) са исторически и културно обособена славяноезична група, населяваща степната зона на Източна Европа. Името казаци е споменато за пръв път в документ от 1395 и произлиза от тюркската дума quzzaq ("авантюрист" или "свободен човек").Първоначално името казаци се използва за полунезависими монголски групи, населяващи днешна Южна Украйна в началото на 15 век. Названието се пренася върху емигрантите от славянски произход, бягащи от налагащото се в Украйна и Жечпосполита крепостничество в рядконаселените територии северно от Черно и Каспийско море, включително в Кубан, а впоследствие и в южна Украйна.През 16 век те се консолидират около няколко центъра (Дон, Гребен, Яик, Волга, Днепър и Запорожие), които се превръщат във фактически независими военизирани републики. Така например, през 1649 запорожците сключват договор с Жечпосполита, в който са признати за независима държава.Казашките общности са силно военизирани и през този период основна тяхна дейност е грабежът на съседните земи. Обект на нападенията им стават всички техни съседи - Жечпосполита, Московия, Османската империя и нейното васално Кримско ханство. Казаците редовно нападат западното крайбрежие на Черно море, като при похода им от 1615 достигат до предградията на Константинопол.Кралете на Жечпосполита полагат усилия да привлекат казаците на своя страна и от началото на 16 век казаците от Украйна са до голяма степен интегрирани в сложната система на Полско-литовската държава. Напрежението между казаци и поляци нараства през първата половина на 17 век, когато на казаците е отказано да получат статута на шляхтата, като в същото време се правят опити те да бъдат закрепостявани. Това довежда до голямото въстание на Богдан Хмелницки, след което казаците се опитват да запазят автономията си, като се сближат с Москва.Поставени под московска протекция, казаците първоначално възстановяват свободите си, но с времето това постепенно се променя. В края на 18 век казашките държави са присъединени към територията на Руската империя. Въпреки това казаците запазват известни привилегии, а по-високопоставените са включени в руското дворянство. Те играят важна роля в колонизацията на Кавказ, Сибир и Средна Азия, а казашките подразделения съставляват важна част от руската армия. По време на Руската гражданска война основната част от донските казаци воюват срещу болшевиките, а украинските - за независима Украйна (УНР).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 325861 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22074 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108005878 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2004 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • pl
prop-fr:lienAuteur
 • Maciej Franz
prop-fr:nom
 • Franz
prop-fr:prénom
 • Maciej
prop-fr:titre
 • L’art militaire des Cosaques Zaporogues aux s
prop-fr:titreVo
 • Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • édition Adam Marszalek
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Cosaque écouter (polonais : Kozak ; pluriel : Kozacy ; russe : kazak (казак) ; pluriel : kazaki (казаки), ukrainien : kozak (козак) ; pluriel : kozaky (козаки)) est le nom donné à un groupe de populations d'Europe orientale et des parties de l'Europe adjacentes à l'Asie.↑ Cet épisode a inspiré à Guillaume Apollinaire un poème de son recueil Alcools.
 • De kozakken (Russisch: enkv. казак; kazak; meerv. казаки; kazaki, Pools: Kozak; meerv. Kozacy) zijn een traditionele gemeenschap van mensen die leven in het zuidelijke steppegebied van Oost-Europa en Aziatisch Rusland. Ze staan bekend om hun onafhankelijke levenswijze en militaire vaardigheden, vooral wat betreft hun rijkunsten. De (symbolische) hoofdstad van de kozakken is sinds 1993 het historische Don-Kozakkencentrum Novotsjerkassk in het zuiden van Rusland.
 • 카자크(우크라이나어: козаки́; 러시아어: каза́ки; 폴란드어: Kozacy) 또는 코사크는 15세기 말 부터 20세기 초까지 우크라이나와 러시아 남부에 있었던 군사 집단이다. 구성원의 출신 국가는 다양하였다.
 • Bangsa Cossack (Rusia: каза́ки́, kazaki; Ukraina: козаки́, Polandia: kozaky); juga dikenal sebagai Kozacy, adalah nama kelompok masyarakat yang mendiami wilayah stepa utara benua Eropa dan Asia. Sebagian besar sejarawan meyakini bahwa masyarakat Cossack adalah campuran dari berbagai keturunan etnis pejuang dari Rusia, Ukraina, dan Turki Tatar yang mendiami atau melewati stepa luas dari Asia sampai Eropa selatan.
 • コサック(ウクライナ語:козак)は、ウクライナと南ロシアなどに生活していた軍事的共同体、またはその共同体の一員である。
 • Cosaco (en ucraniano: козак (plural, козаки); en ruso: казак tr.: kazak (plural, казаки)) se refiere a un pueblo y formación social y militar que se estableció de forma permanente en las estepas del sur de lo que es actualmente Ucrania aproximadamente en el siglo X. Los cosacos fueron conocidos por su destreza militar y la confianza que tenían en sí mismos. El nombre deriva posiblemente de la palabra túrquica quzzaq 'nómada, hombre libre'.
 • Os Cossacos (russo: каза́ки, kazaki; ucraniano: коза́ки, kozaky; polaco: Kozacy) são um povo nativo das estepes das regiões do sudeste da Europa (principalmente da Ucrânia e do sul da Rússia), que se estabeleceram mais tarde nas regiões do interior da Rússia asiática. Os Cossacos são muito famosos pela sua coragem, bravura, força e capacidades militares (especialmente na cavalaria), mas também pela capacidade de auto-suficiência.
 • Kosaken (ukrainisch козаки́, kosaky; russisch казаки́/каза́ки, kasaki; Aussprache?/i; polnisch kozacy) waren Gemeinschaften freier Reiterverbände, zu denen sich flüchtige russische und ukrainische Leibeigene, manchmal auch nur Abenteurer oder anderweitig Abtrünnige, in den südlichen Steppengebieten zusammenschlossen. Der Name Kosak stammt aus den Turksprachen und bedeutet in etwa „freier Krieger“. Er ist etymologisch, jedoch nicht inhaltlich mit den Kasachen verwandt.
 • I Cosacchi (in russo: казаки[?], kazaki; in ucraino: козаки́, kozaky; forse dalla parola turco-tartara qazaq', nomade o uomo libero) sono un'antica comunità militare, che vive nella steppa dell’Europa dell'Est (Ucraina) e dell'Asia (Siberia e Kazakistan).Inizialmente con tale termine furono individuate le popolazioni nomadi tartare (mongole) delle steppe della Russia meridionale.
 • Kozáci (rusky казаки, ukrajinsky козаки) byli svobodní obyvatelé ukrajinských a jihoruských stepí, zemědělci a válečníci, kteří mluvili východoslovanskými jazyky. Existovalo několik místních kozáckých svazů či vojsk, z nichž nejvýznamnější byli donští a záporožští kozáci. Velitel kozáckého vojska se zpravidla označuje ataman.Kozáckou tradici z velké části potlačil sovětský režim. Kozácké populace například byly těžce postiženy uměle vyvolaným hladomorem počátkem 30. let 20. století.
 • Cossacks (Ukrainian: козаки́, koza'ky; Russian: казаки́ [kəzɐ'kʲi] or каза́ки [kɐ'zakʲi], kazaki), are a group of predominantly East Slavic people who became known as members of democratic, semi-military communities, predominantly located in Ukraine and in Southern Russia.
 • Kozacy, dawniej też Kazacy (ros. каза́ки, kazaki, ukr. коза́ки, kozaki z tur.
 • Kosakoak (ukraineraz: козаки́, koza'ki; errusieraz: каза́ки, ka'zaki; singularrean ukraineraz: козак; errusieraz: казак, kazak) gehienbat ekialdeko eslaviarrak diren etnia bat dira, komunitate demokratiko eta erdi-militarrak eratzen zituztelako ospetsu egin zirenak, eta gehienbat Errusiaren hegoaldean eta Ukrainan bizi direnak. Herri gerraria eta askatasunzalea izan zen, bere trebezia militarragatik eta bere buruarengan zuen konfiantzagatik ezaguna.
 • A kozákok Oroszországban és Ukrajnában élő népcsoport. A kozák férfiak eredetileg szabadon katonáskodó irreguláris haderőt képeztek körülbelül a 14. század utolsó harmadától kezdődően.
 • За една от основните народности в Казахстан вижте казахи.Казаците (на украински козаки; на руски казаки; на полски kozacy) са исторически и културно обособена славяноезична група, населяваща степната зона на Източна Европа. Името казаци е споменато за пръв път в документ от 1395 и произлиза от тюркската дума quzzaq ("авантюрист" или "свободен човек").Първоначално името казаци се използва за полунезависими монголски групи, населяващи днешна Южна Украйна в началото на 15 век.
 • Казаки́ (каза́ки, др.-русск., ед. ч. козáкъ; укр. козаки́, в летописях также: черка́сы) — социальные группы (сословие), в различные времена обладавшие самостоятельными военными, политическими и сословными привилегиями и выделяемые в силу культурной специфики.
 • Els cosacs (en ucraïnès: Козаки transcrit Kozaky, en rus: Казаки transcrit Kazaki, en polonès Kozacy), són un grup ètnic originàriament nòmada i d'origen tàtar que viuen a parts d'Ucraïna, Rússia i Polònia.La paraula cosac deriva de la paraula kazak que en llengua kirguís significa home lliure o aventurer i va aparèixer per primera vegada a territoris eslaus el 1395. Eren grups formats per desertors fugitius, serfs i descontents amb el govern del país.
 • Kazaklar, (farklı dillere göre Kozak, Kosak, Cossack, Kossak, Kazak, Rus Kazakları olarak da adlandırılırlar Ukrayna ve Güney Rusya yerli halklarının karışımı ile 15. yüzyıl dolaylarında Don ve Dinyeper nehirleri civarında ortaya çıkan etnik topluluk. Kazakların bugün Kazakistan'da yaşayan Türk topluluğuyla bir alakaları yoktur.
rdfs:label
 • Cosaques
 • Cosacchi
 • Cosaco
 • Cosacs
 • Cossack
 • Cossacks
 • Cossacos
 • Kazaklar (Slav)
 • Kosaken
 • Kosako
 • Kozacy
 • Kozakken
 • Kozáci
 • Kozákok
 • Казаки
 • Казаци
 • コサック
 • 카자크
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:militaryRank of
is dbpedia-owl:militaryUnit of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of