La translittération Wylie est une méthode de translittération permettant de passer des caractères tibétains à l'alphabet latin. Elle est devenue aujourd'hui la norme, surtout dans les milieux anglophones.Elle porte le nom de Turrell Wylie (1927-1984), qui l'a décrite dans un article publié en 1959.↑ A Standard System of Tibetan Transcription, Harvard Journal of Asiatic Studies, Harvard-Yenching Institute, vol. 22, p. 261-267.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La translittération Wylie est une méthode de translittération permettant de passer des caractères tibétains à l'alphabet latin. Elle est devenue aujourd'hui la norme, surtout dans les milieux anglophones.Elle porte le nom de Turrell Wylie (1927-1984), qui l'a décrite dans un article publié en 1959.
 • La transliteración Wylie es un método para transliterar la escritura tibetana usando el alfabeto latino. Su nombre se debe a Turrell Wylie, que perfeccionó el método en 1959. Desde entonces se ha convertido en un método estándar de transliteración en estudios tibetanos, especialmente en Estados Unidos.Cualquier método de romanización del idioma tibetano enfrenta el dilema de si debe tratar de reproducir los sonidos del tibetano hablado o la ortografía del tibetano escrito. Ambos difieren mucho, dado que la ortografía se fijó en el siglo XI, mientras que la pronunciación ha continuado evolucionando. Los sistemas de transcripción anteriores intentaban combinar ambas, por lo que nunca reflejaban de manera perfecta ninguna de ellas. La transliteración Wylie se diseñó específicamente para transcribir la escritura tibetana, lo que explica su aceptación en los ámbitos académicos. No pretende ayudar a la correcta pronunciación de las palabras tibetanas.
 • Ва́йли (также Уа́йли от англ. Wylie) — система транслитерации тибетского алфавита с помощью символов латинского алфавита, которая, в настоящее время, подобно китайскому стандарту пиньинь, употребляется для ввода тибетского текста при печатании на компьютере. Название происходит от имени профессора Вашингтонского университета тибетолога Таррелла Вайли (1927—1984), который стандартизировал эту систему в 1959 году, после чего она стала стандартом при изучении тибетского языка, особенно в США.Код Вайли является однозначным и есть лишь одно исключение для комбинации Gya: (произносится как «гья») и (произносится как «я»), что разрешается добавлением точки для второго варианта: G.ya.
 • Wylie is een vorm van romanisatie van het Tibetaans schrift.
 • Lo schema di traslitterazione Wylie è un metodo per la traslitterazione della scrittura tibetana utilizzando solo le lettere disponibili su una tipica tastiera inglese. Esso porta il nome di Turrell Wylie, che ha descritto il metodo nell'articolo A Standard System of Tibetan Transcription pubblicato nel 1959.Qualsiasi schema di romanizzazione dell'alfabeto tibetano si trova di fronte ad un dilemma: si dovrebbe cercare di riprodurre fedelmente i suoni del parlato tibetano, o l'ortografia del tibetano scritto?La differenza è grande poiché l'ortografia tibetana venne stabilita nell'XI secolo, mentre la pronuncia ha continuato ad evolversi. I precedenti sistemi di trascrizione hanno cercato di separare la differenze con il risultato che essi non hanno raggiunto l'obiettivo perfettamente. La traslitterazione di Wylie è stata progettata proprio per trascrivere la scrittura tibetana, quindi è stata accettata nel mondo accademico e di studi storici. Non è destinata ad aiutare nella corretta pronuncia di una parola tibetana.
 • Transliteracja Wyliego – najczęściej stosowana transliteracja języka tybetańskiego, zaprezentowana przez tybetologa Turrella Wyliego (1927 - 1984) w 1959. Została przystosowana do klawiatury standardowej maszyny do pisania, dlatego nie wymaga stosowania znaków diakrytycznych.Dla zapisu dźwięków obcojęzycznych, których nie można zapisać powyższymi znakami, używa się następujących znaków:Przykłady wymowy tych znaków w transkrypcji polskiej przestawione są w artykule język tybetański.
 • A transliteração Wylie é um método que possibilita a transliteração da escrita tibetana utilizando as teclas típicas de uma máquina de escrever ou de um teclado na língua inglesa. Este sistema leva o nome de seu criador, Turrell Wylie, que refinou seu esquema em 1959. Este sistema viria a se tornar o método padrão de transliteração em estudos sobre o Tibete, principalmente nos Estados Unidos da América.Qualquer sistema de romanização da língua tibetana se depara com um dilema: deve-se reproduzir de maneira acurada os sons do tibetano falado, ou o soletrar do tibetano escrito? Estes diferem bastante, uma vez que a ortografia tibetana se tornou fixa no século XI, enquanto que a pronuncia continuou a evoluir. Esquemas de transcrição anteriores buscaram romper com esta diferença, resultando na incapacidade deles em realizar um ou outro objetivo de maneira satisfatória. A transliteração Wylie foi desenhada para transcrever precisamente as letras do tibetano escrito, resultando assim na sua aceitação em estudos acadêmicos. Não tem como objetivo comunicar a pronuncia correta das palavras.
 • Die Umschrift nach Wylie ist eine Methode zur Transkription (genauer: Transliteration) der tibetischen Schrift, bei der nur die Zeichen auf einer normalen englischen Tastatur (d. h. ohne Umlaute und Sonderzeichen) verwendet werden. Diese Methode ist nach Turrell Wylie benannt, der diese Transkription nach geringfügiger Verbesserung schon bestehender Systeme im Jahr 1959 veröffentlichte. Da sich aus der Umschrift nach Wylie der ursprüngliche Text in tibetischer Schrift rekonstruieren lässt, liegt auch ein wichtiges Merkmal einer Transliteration vor. Die Umschrift nach Wylie wurde in den Vereinigten Staaten zur Standardumschrift des Tibetischen und ist in der Tibetologie weltweit verbreitet.
 • A Wylie-féle transzliteráció a tibeti írás latin betűs átírására szolgál. Kialakításának célja, hogy egyszerű, angol nyelvű irógép-billentyűzeten fellelhető betűkészlet segítségével a tibeti írás reprodukálható legyen. A nevét Turrell V. Wylie-től kapta, aki egy cikkében (A Standard System of Tibetan Transcription (1959). ismertette a rendszert. Ez lett később a tibeti tanulmányok standard átírási rendszerének az alapja, különösen az Egyesült Államokban.Bármely nem latin betűs átírásánál felmerül az a dilemma, hogy az átírás a kiejtés szerinti legyen, azaz pontosan reprodukálja a beszélt nyelv hangjait, vagy az írott helyesírás szerinti átírást alkalmazzuk-e? Ezek ugyanis a nyelvek többségében eltérnek egymástól. A tibeti helyesírást a 11. században rögzítették, míg a kiejtése a mai napig fejlődik, hasonlóan az angol vagy francia helyesíráshoz, amelyek a késő középkori kiejtést tükrözik.Wylie rendszerét megelőző átírások kompromisszumos megoldásokat kínáltak a kiejtés és a normál transzliteráció között, azonban nehézségeik miatt nem terjedtek el. A Wylie átírás célja az volt, hogy pontosan visszaadja az írott tibeti betűket, így azok egységesen használhatók lesznek a nemzetközi tibetológia tudományos publikációi során. Nem célja, hogy segítse a tibeti szavak helyes kiejtését.
 • Wylieho transliterační schéma je metoda přepisu tibetského písma do latinky s pomocí znaků dostupných na anglické klávesnici. Jméno jí dal Turrell Wylie, jenž toto schéma upravil v roce 1959. Následovně se z něj stala standardní metoda v pracích o tibetštině, zejména ve Spojených státech.Obvyklé dilema při přepisu cizích písem mezi transkripcí (snaží se adekvátně zachycovat původní hlásky) a transliterací (snaží se zachovat informaci o původním pravopisu) je v případě tibetštiny obzvláště silné, protože tibetština patří k jazykům, kde je pravopis od výslovnosti velmi vzdálen. Tibetský pravopis se ustálil v 11. století, zatímco výslovnost se dále vyvíjela.Starší metody přepisu tibetského písma se pohybovaly někde mezi transkripcí a transliterací, což ale znamenalo, že ani jeden z uvedených cílů nebyl splněn dobře. Wylieho transliterace precizně zachycuje tibetský pravopis, proto je tak dobře přijímána v akademických kruzích. Jejím cílem není naznačit správnou výslovnost tibetských slov.
 • The Wylie transliteration scheme is a method for transliterating Tibetan script using only the letters available on a typical English language typewriter. It bears the name of Turrell V. Wylie, who described the scheme in an article, A Standard System of Tibetan Transcription, published in 1959. It has subsequently become a standard transliteration scheme in Tibetan studies, especially in the United States.Any Tibetan language romanization scheme is faced with a dilemma: should it seek to accurately reproduce the sounds of spoken Tibetan, or the spelling of written Tibetan? These differ widely as Tibetan orthography became fixed in the 11th century, while pronunciation continued to evolve, comparable to the English orthography and French orthography, which reflect Late Medieval pronunciation.Previous transcription schemes sought to split the difference with the result that they achieved neither goal perfectly. Wylie transliteration was designed to precisely transcribe Tibetan script as written, which led to its acceptance in academic and historical studies. It is not intended to represent the pronunciation of Tibetan words.
 • Susunan Transliterasi Wylie adalah sebuah metode untuk transliterasi naskah dalam Bahasa Tibet dengan menggunakan huruf-huruf alfabet. Sistem ini digunakan berdasarkan nama Turrell Wylie, yang menjabarkan susunan sebuah artikel Sebuah Sistem Pokok Transkripsi Bahasa Tibet (A Standard System of Tibetan Transcription) yang dipublikasikan pada tahun 1959. Hal ini kemudian menjadi tolak ukur susunan transliterasi dalam mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Sastra Tibet, terlebih bagi para pelajar di Amerika Serikat. Setiap susunan romanisasi Bahasa Tibet menghadapi sebuah dilema: haruskah hal ini menggunakan pendekatan suara (lafal) yang sesuai dengan pengucapan, atau pengejaan dari tulisan Bahasa Tibet? Perbedaan ortografi Bahasa Tibet mulai diseragamkan pada abad ke 11, walau gaya pengucapan senantiasa berubah. Susunan salinan terdahulu memisahkan perbedaan yang hasilnya tidak ada diantaranya yang mencapai tujuan semula dengan sempurna. Transliterasi Wylie dibuat untuk merekam secara tepat naskah yang tertulis dalam Bahasa tibet, yang juga diterima dalam pendidikan akademis maupun sejarah. Sistem ini tidak untuk membantu pelafalan yang benar akan sebuah kata dalam Bahasa Tibet.
 • ワイリー方式(ワイリーほうしき、英:Wylie transliteration)は「チベット文字の綴り」を英文タイプライターを使って表記するために編み出されたローマ字転写方式のひとつ。1959年にタレル・ワイリーにより考案され、(特にアメリカ合衆国では)チベット研究における「文字転写」の標準的な表記法となった。チベット語においては、チベット文字が表音文字として7世紀に成立して以降、発音と表記との乖離が著しく進んだ(参照:言語変化)ため、チベット語をローマ字アルファベットを用いて表記しようとする場合、発音を写し取ろうとする場合と、綴り字を写し取ろうとする場合とで、全く別個の体系を必要とする。このワイリー方式は、後者の、綴り字を写し取るための転写方式に属し、特殊な文字・記号を使用せず、英語において使用されるごく一般的な文字・記号のみによって転写可能なところから、ACIPの仏典転写事業などで採用され、近年、特に有力となっている転写方式である。発音を写し取る体系は、各国の言語ごと、チベット語の発音を、その言語で使用する文字の範囲でなるべく正確に発音できるよう工夫される。ローマ字アルファベットをいかに発音するかは各国の言語ごとに相違があるため、各国の言語ごとに制定されている(詳細はチベット語参照)。綴り字を写し取る体系は、学術研究の分野などで、チベット語の綴り字そのものを示すために使用されている。日本の場合、チベット学の研究者たちによって組織されている日本西蔵学会では、同会の紀要に投稿される論考について、ワイリー方式を改良した拡張ワイリー方式の使用が推奨されている。近年、コンピュータの性能向上により、チベット文字そのものの表記や印刷が手軽に、安価に可能となってきたので、国によってはチベット語の綴りを表示するのにチベット文字そのものを用い、ローマ字転写の使用をやめるようになりつつあるところもある(中華人民共和国など)。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1514916 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6529 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 15 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105502779 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:fr
 • THDL
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:texte
 • Tibetan and Himalayan Digital Library Simplified Phonetic Transcription
prop-fr:trad
 • THDL Simplified Phonetic Transcription
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La translittération Wylie est une méthode de translittération permettant de passer des caractères tibétains à l'alphabet latin. Elle est devenue aujourd'hui la norme, surtout dans les milieux anglophones.Elle porte le nom de Turrell Wylie (1927-1984), qui l'a décrite dans un article publié en 1959.↑ A Standard System of Tibetan Transcription, Harvard Journal of Asiatic Studies, Harvard-Yenching Institute, vol. 22, p. 261-267.
 • Wylie is een vorm van romanisatie van het Tibetaans schrift.
 • Transliteracja Wyliego – najczęściej stosowana transliteracja języka tybetańskiego, zaprezentowana przez tybetologa Turrella Wyliego (1927 - 1984) w 1959. Została przystosowana do klawiatury standardowej maszyny do pisania, dlatego nie wymaga stosowania znaków diakrytycznych.Dla zapisu dźwięków obcojęzycznych, których nie można zapisać powyższymi znakami, używa się następujących znaków:Przykłady wymowy tych znaków w transkrypcji polskiej przestawione są w artykule język tybetański.
 • ワイリー方式(ワイリーほうしき、英:Wylie transliteration)は「チベット文字の綴り」を英文タイプライターを使って表記するために編み出されたローマ字転写方式のひとつ。1959年にタレル・ワイリーにより考案され、(特にアメリカ合衆国では)チベット研究における「文字転写」の標準的な表記法となった。チベット語においては、チベット文字が表音文字として7世紀に成立して以降、発音と表記との乖離が著しく進んだ(参照:言語変化)ため、チベット語をローマ字アルファベットを用いて表記しようとする場合、発音を写し取ろうとする場合と、綴り字を写し取ろうとする場合とで、全く別個の体系を必要とする。このワイリー方式は、後者の、綴り字を写し取るための転写方式に属し、特殊な文字・記号を使用せず、英語において使用されるごく一般的な文字・記号のみによって転写可能なところから、ACIPの仏典転写事業などで採用され、近年、特に有力となっている転写方式である。発音を写し取る体系は、各国の言語ごと、チベット語の発音を、その言語で使用する文字の範囲でなるべく正確に発音できるよう工夫される。ローマ字アルファベットをいかに発音するかは各国の言語ごとに相違があるため、各国の言語ごとに制定されている(詳細はチベット語参照)。綴り字を写し取る体系は、学術研究の分野などで、チベット語の綴り字そのものを示すために使用されている。日本の場合、チベット学の研究者たちによって組織されている日本西蔵学会では、同会の紀要に投稿される論考について、ワイリー方式を改良した拡張ワイリー方式の使用が推奨されている。近年、コンピュータの性能向上により、チベット文字そのものの表記や印刷が手軽に、安価に可能となってきたので、国によってはチベット語の綴りを表示するのにチベット文字そのものを用い、ローマ字転写の使用をやめるようになりつつあるところもある(中華人民共和国など)。
 • Die Umschrift nach Wylie ist eine Methode zur Transkription (genauer: Transliteration) der tibetischen Schrift, bei der nur die Zeichen auf einer normalen englischen Tastatur (d. h. ohne Umlaute und Sonderzeichen) verwendet werden. Diese Methode ist nach Turrell Wylie benannt, der diese Transkription nach geringfügiger Verbesserung schon bestehender Systeme im Jahr 1959 veröffentlichte.
 • La transliteración Wylie es un método para transliterar la escritura tibetana usando el alfabeto latino. Su nombre se debe a Turrell Wylie, que perfeccionó el método en 1959. Desde entonces se ha convertido en un método estándar de transliteración en estudios tibetanos, especialmente en Estados Unidos.Cualquier método de romanización del idioma tibetano enfrenta el dilema de si debe tratar de reproducir los sonidos del tibetano hablado o la ortografía del tibetano escrito.
 • A Wylie-féle transzliteráció a tibeti írás latin betűs átírására szolgál. Kialakításának célja, hogy egyszerű, angol nyelvű irógép-billentyűzeten fellelhető betűkészlet segítségével a tibeti írás reprodukálható legyen. A nevét Turrell V. Wylie-től kapta, aki egy cikkében (A Standard System of Tibetan Transcription (1959). ismertette a rendszert.
 • Ва́йли (также Уа́йли от англ. Wylie) — система транслитерации тибетского алфавита с помощью символов латинского алфавита, которая, в настоящее время, подобно китайскому стандарту пиньинь, употребляется для ввода тибетского текста при печатании на компьютере.
 • The Wylie transliteration scheme is a method for transliterating Tibetan script using only the letters available on a typical English language typewriter. It bears the name of Turrell V. Wylie, who described the scheme in an article, A Standard System of Tibetan Transcription, published in 1959.
 • Susunan Transliterasi Wylie adalah sebuah metode untuk transliterasi naskah dalam Bahasa Tibet dengan menggunakan huruf-huruf alfabet. Sistem ini digunakan berdasarkan nama Turrell Wylie, yang menjabarkan susunan sebuah artikel Sebuah Sistem Pokok Transkripsi Bahasa Tibet (A Standard System of Tibetan Transcription) yang dipublikasikan pada tahun 1959.
 • Wylieho transliterační schéma je metoda přepisu tibetského písma do latinky s pomocí znaků dostupných na anglické klávesnici. Jméno jí dal Turrell Wylie, jenž toto schéma upravil v roce 1959.
 • Lo schema di traslitterazione Wylie è un metodo per la traslitterazione della scrittura tibetana utilizzando solo le lettere disponibili su una tipica tastiera inglese.
 • A transliteração Wylie é um método que possibilita a transliteração da escrita tibetana utilizando as teclas típicas de uma máquina de escrever ou de um teclado na língua inglesa. Este sistema leva o nome de seu criador, Turrell Wylie, que refinou seu esquema em 1959.
rdfs:label
 • Translittération Wylie
 • Transliteración Wylie
 • Transliteracja Wyliego
 • Transliterasi Wylie
 • Transliteração Wylie
 • Traslitterazione Wylie
 • Umschrift nach Wylie
 • Wylie (romanisatie)
 • Wylie transliteration
 • Wylie-féle transzliteráció
 • Wylieho transliterace tibetštiny
 • Вайли
 • ワイリー方式
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of