Le tifinagh (en berbère utilisant l'alphabet tifinagh : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ) (aussi écrit tifinaghe, ou Tifinaɣ se prononce /tifinaɣ/) ou libyco-berbère est un alphabet utilisé par les Berbères. C'était autrefois un abjad, un alphabet consonantique, qui disparu depuis l'antiquité, fut conservé uniquement dans la sphère linguistique touarègue (Sahara algérien, malien, libyen et nigérien) jusqu'au début XXe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le tifinagh (en berbère utilisant l'alphabet tifinagh : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ) (aussi écrit tifinaghe, ou Tifinaɣ se prononce /tifinaɣ/) ou libyco-berbère est un alphabet utilisé par les Berbères. C'était autrefois un abjad, un alphabet consonantique, qui disparu depuis l'antiquité, fut conservé uniquement dans la sphère linguistique touarègue (Sahara algérien, malien, libyen et nigérien) jusqu'au début XXe siècle. Dès lors il fut ensuite réintroduit par les militants kabyles de l'académie berbère, avant d'être employé au Maroc. Cet alphabet a subi des modifications et des variations depuis son origine jusqu'à nos jours, passant du libyque antique jusqu'aux neotifinaghs utilisés de nos jours.
 • Tifinagh is de naam die gebruikt wordt voor een aantal verschillende schriftsoorten: het oude Libische schrift, het schrift dat door de Toearegs in de Sahara gebruikt werd en het schrift dat tegenwoordig in Marokko als officieel schrift voor de Berberse taal gebruikt wordt.Het Libische schrift (Beter gekend als "Libyco-Berber schrift") werd in Noord-Afrika gebruikt. De oostelijke variant is grotendeels ontcijferd dankzij het bestaan van tweetalige inscripties. De westelijke variant kan nog niet gelezen worden.Dit Libische schrift verdween, of was al verdwenen, toen de Arabieren kwamen. Alleen in de Sahara onder de nomadische Toearegs handhaafde het schrift zich onder de naam Tifinagh, dat wil zeggen "Phoenicische tekens" volgens de beruchte interpretaties. Het Tifinagh werd gebruikt voor korte teksten op rotsen, op wapens, op kleding. De schrijfrichting was vrij, van links naar rechts, of van rechts naar links, of van boven naar onder, of van onder naar boven. In recente teksten was van rechts naar links de meest gebruikte richting, in oude teksten was het vaak van onder naar boven. Voor de 20e eeuw bestonden er geen boeken geschreven in dit schrift. Het Libische schrift en het Tifinagh zijn consonantenschriften - klinkers worden niet (of alleen aan het einde van een woord) weergegeven. In Marokko is wat soms neo-Tifinagh genoemd wordt ontwikkeld voor hedendaags gebruik. Nieuwe symbolen zijn bedacht voor klinkers en voor wat andere klanken. De oude symbolen die uit twee of meer punten of strepen bestonden zijn vervangen door symbolen die geschreven kunnen worden zonder de pen van het papier te halen.Neo-tifinagh wordt van links naar rechts geschreven.Nu dit een levend schrift is, is het in 2004 toegevoegd aan Unicode, in het interval 2D30-2D7F. (Het Sahara-tifinagh kan nog niet met Unicode geschreven worden.) Neo-Tifinagh is ontwikkeld door IRCAM.
 • Древнеливийское письмо — также известно под названиями «нумидийское письмо», «ливийское письмо» — письменность древней Ливии, происходящая от сильно видоизменённого финикийского алфавита.
 • O alfabeto tifinagh (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ em neo-tifinagh, Tifinaɣ em berbere latinizado) é um alfabeto usado por alguns povos berberes para escrever línguas berberes. Esse alfabeto não é usado na comunicação ordinária, diária, mas serve para marcar de forma política e simbólica a identidade berbere.
 • Tifinag (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Yeni-Tifinag yazisi ile) başta Tuaregler olmak üzere bazı Berberiler tarafından dillerini yazmak için kullanılan yazıdir.Berberiler Kuzey Afrika'da Nil Vadisı'nin batısında yaşayan yerli halktir. Günlük iletişimde kullanılacak kadar yaygın değildir ancak genellikle politik ve sembolik olarak Berberi kimliğini vurgulamak için kullanılır. Tifinag Ircam adı verilen biraz değiştirilmiş şekli Fas ilkokullarında çocuklara Berberi dilini öğretmek için kullanılır.
 • Tifinagh (Berber pronunciation: [tifinaɣ]; also written Tifinaɣ in the Berber Latin alphabet, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ in Neo-Tifinagh, and تيفيناغ in the Berber Arabic alphabet) is a series of abjad and alphabetic scripts used by some Berber peoples, notably the Tuareg, to write Berber languages.A modern derivate of the traditional script, known as Neo-Tifinagh, was introduced in the 20th century. It is not in widespread use as a means of daily communication, but often serves to assert a Berber identity politically and symbolically. A slightly modified version of the traditional script, called Tifinagh Ircam, is used in a limited number of Moroccan elementary schools in teaching the Berber language to children.The word tifinagh is thought to be a Berberized feminine plural cognate of Punic, through the Berber feminine prefix ti- and Latin Punicus; thus tifinagh could possibly mean "the Phoenician (letters)" or "the Punic letters".
 • El tifinag, (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ en neotifinagh, Tifinaɣ en alfabet berber llatí), és un alfabet emprat per a escriure en amazic, la llengua parlada per tuaregs i els individus d'un grup ètnic que ocupa regions discontínues del nord d'Àfrica, des d'Egipte fins a l'oceà Atlàntic i des de la mar Mediterrània fins al sud del Sàhara. L'origen d'aquest alfabet és incert, probablement té arrels líbiques. No té un ús extens pels amazics en la comunicació diària, però sovint s'empra com a mitjà per a expressar una identitat amaziga simbòlicament i en la política.
 • Либийската азбука или по-точно Древнолибийската азбука, известна също и като Нумидийска азбука е писмеността на древните и антични либийци.Представлява силно видоизменено финикийско писмо. Дешифрирана е благодарение на паралелната либийско-латинска епитафия. Съществувала е в две разновидности — източна и западна. Писало се е уникално — отдясно - наляво и отдолу - нагоре, т.е. изцяло наопаки на съвременния словоред.От древнолибийската азбука произлизат: древната турдетанска писменост (Тартес); писмеността гуанчи на гуанчите; съвременната писменост на туарегите известна като тифинаг.
 • ティフィナグ文字 またはティフナグ文字(Tifinagh)(発音:tifinaɣ, ベルベル・ラテン・アルファベット (en:Berber Latin alphabet)ではTifinaɣ、新ティフィナグ文字では ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ 、ベルベル・アラビア文字en:Berber Arabic alphabetでは تيفيناغ と書かれる。) は、ベルベル人の一部特にトゥアレグ人によってトゥアレグ語を書くために使用される、アブジャド の一揃いであり、また アルファベット文字である「新ティフィナグ文字」として知られる、伝統的文字から派生した現代の文字は、20世紀に導入された。日常的なコミュニケーションの手段としては広く普及していないが、ベルベル・アイデンティティを政治的・象徴的に主張するためにしばしば使われる。「Tifinagh Ircam」と呼ばれるわずかに修正された伝統的文字は、限られた数のモロッコの小学校でベルベル語を児童に教えるため使用されている。「ティフィナグ(tifinagh)」や「ティフィニグ(tifinigh )」という単語は、「punic(ポエニの)」という単語女性複数と同源であると広く考えられている。つまり女性接辞の「ti」とラテン語の「Punicus」で、「ティフィナグ」は「ポエニの(文字)」を意味すると考えられる。
 • Col nome di neo-tifinagh ci si riferisce ad una revisione moderna della tradizionale scrittura tifinagh dei Tuareg, ideata per trascrivere anche altri dialetti berberi. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜLa scrittura tradizionale dei Tuareg, infatti, presenta diversi svantaggi per la grafia del berbero. Innanzitutto, è rigorosamente consonantica, non trascrive, cioè, le vocali, il che è un principio che potrebbe adattarsi a lingue come l'arabo o l'ebraico, in cui l'ossatura consonantica delle parole rivela il valore semantico della radice (e quindi l'indicazione delle vocali è spesso superflua), mentre è molto poco pratico per il berbero, in cui molte radici diverse hanno lo stesso consonantismo (e l'indicazione delle vocali diventa quindi indispensabile). Inoltre, essendo adatta alla trascrizione del tuareg, non contempla numerosi suoni tipici dei parlari berberi del Nord, in particolare quei suoni che sono stati introdotti insieme a numerosi prestiti arabi (il tuareg è molto meno invaso da questi prestiti). Senza contare che la scrittura tifinagh tradizionale è priva di molti elementi indispensabili in una scrittura moderna: un senso di scrittura prestabilito; modi di segnalare la separazione tra le parole; segni di interpunzione, ecc.Per questi motivi, quando, intorno al 1968 venne fondata a Parigi un'Académie Berbère volta ad elaborare tutti gli strumenti per una rinascita della cultura berbera, uno dei primi impegni che essa si assunse fu quello di elaborare un sistema nuovo, basato sulle tifinagh ma adatto a scrivere altri dialetti (in particolare il cabilo).Dopo le Neo-tifinagh dell'Académie Berbère, molte altre proposte vennero avanzate, da associazioni e da singoli studiosi, con il risultato, controproducente, di impedire una vera standardizzazione di questi alfabeti.Con la costituzione, in Marocco, di un Istituto Reale della Cultura Amazigh (IRCAM) e con la scelta, da parte di quest'ultima, dell'alfabeto tifinagh come strumento per l'introduzione del berbero nelle scuole, si è originata un'ultima versione di Neo-tifinagh. Questa versione, in quanto elaborazione di un ente statale, ha di fatto "spazzato via" tutti i sistemi concorrenti, ed è diventato quell'alfabeto unificato che finora non si era mai realizzata.Su queste basi, gli enti preposti allo sviluppo di Unicode hanno preso le tifinagh dell'IRCAM come riferimento per l'attribuzione di codici Unicode alle lettere di questo alfabeto.
 • Tifinagh (Eigenbezeichnung ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ - Tifinaɣ, auch Tifinar) ist die Bezeichnung der Schrift der Tuareg. Sie ist berberischen Ursprungs und hat sich aus der libyschen Schrift entwickelt, die ihrerseits höchstwahrscheinlich nach dem Vorbild des phönizischen Alphabets entstanden ist. Ob die Bezeichnung tatsächlich als „Buchstaben der Phönizier“ zu übersetzen ist, muss dahingestellt bleiben. Kurze Inschriften finden sich bereits auf den vorchristlichen Felsbildern der Sahara, wobei nicht geklärt ist, ob die Schriftzeichen später hinzugefügt wurden. Die Tuareg führen als „Erfinder“ ihrer Schrift einen mythischen Helden namens Aniguran oder Amamellen an.
 • Tifinagh – abdżad używany do zapisu niektórych spośród języków berberyjskich, m.in. języka tamazight i języka tuareskiego. Współczesny, zmodyfikowany alfabet, nazywany również neo-tifinagh, opiera się na starożytnym piśmie staroberberskim, znanym z inskrypcji. Tifinagh, do niedawna wypierany przez alfabety łaciński i arabski, od roku 2003 jest wykorzystywany w szkolnictwie marokańskim na poziomie podstawowym do nauczania języka tamazight.
 • Tifinagh adalah aksara yang hanya digunakan untuk menulis bahasa resminya seperti Bahasa Berber. Tulisan Tifinagh datang dari masa yang sama dengan tulisan hieroglif Mesir kuno. Tulisan Tifinagh kemudian dilupakan karena para elit suku Amazigh punah setelah Maroko menghadapi serangan tiga kali berturut-turut.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 61776 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 49320 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 229 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110786551 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:apparentés
prop-fr:direction
 • Gauche à droite
prop-fr:dérivés
 • Néo-tifinagh
 • Tifinagh, néotifinagh
 • Tifinaɣ Touareg, Néotifinaɣ
prop-fr:fam
prop-fr:iso
 • Tfng
prop-fr:langues
prop-fr:légende
 • Exemple d'écriture néotifinagh
 • Entrée à Kidal, ville touareg du Mali, au centre du massif de l'Adrar des Ifoghas. Sur le côté gauche du rocher, Kidal est écrit en caractères tifinaghs : « kd'l ».
 • T I F I N A GH en tifinagh
prop-fr:nom
 • Libyque
 • Néotifinagh
 • Tifinagh
 • Tifinagh touareg
prop-fr:titre
 • Le coin tifinagh
prop-fr:type
prop-fr:unicode
prop-fr:url
 • http://www.lesoir-echos.com/wp-content/extra/tifinagh/index.html
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:époque
 • 1980 (xsd:integer)
 • -
 • à nos jours
 • ? - actuellement
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le tifinagh (en berbère utilisant l'alphabet tifinagh : ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ) (aussi écrit tifinaghe, ou Tifinaɣ se prononce /tifinaɣ/) ou libyco-berbère est un alphabet utilisé par les Berbères. C'était autrefois un abjad, un alphabet consonantique, qui disparu depuis l'antiquité, fut conservé uniquement dans la sphère linguistique touarègue (Sahara algérien, malien, libyen et nigérien) jusqu'au début XXe siècle.
 • Древнеливийское письмо — также известно под названиями «нумидийское письмо», «ливийское письмо» — письменность древней Ливии, происходящая от сильно видоизменённого финикийского алфавита.
 • O alfabeto tifinagh (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ em neo-tifinagh, Tifinaɣ em berbere latinizado) é um alfabeto usado por alguns povos berberes para escrever línguas berberes. Esse alfabeto não é usado na comunicação ordinária, diária, mas serve para marcar de forma política e simbólica a identidade berbere.
 • Tifinag (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ Yeni-Tifinag yazisi ile) başta Tuaregler olmak üzere bazı Berberiler tarafından dillerini yazmak için kullanılan yazıdir.Berberiler Kuzey Afrika'da Nil Vadisı'nin batısında yaşayan yerli halktir. Günlük iletişimde kullanılacak kadar yaygın değildir ancak genellikle politik ve sembolik olarak Berberi kimliğini vurgulamak için kullanılır. Tifinag Ircam adı verilen biraz değiştirilmiş şekli Fas ilkokullarında çocuklara Berberi dilini öğretmek için kullanılır.
 • ティフィナグ文字 またはティフナグ文字(Tifinagh)(発音:tifinaɣ, ベルベル・ラテン・アルファベット (en:Berber Latin alphabet)ではTifinaɣ、新ティフィナグ文字では ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ 、ベルベル・アラビア文字en:Berber Arabic alphabetでは تيفيناغ と書かれる。) は、ベルベル人の一部特にトゥアレグ人によってトゥアレグ語を書くために使用される、アブジャド の一揃いであり、また アルファベット文字である「新ティフィナグ文字」として知られる、伝統的文字から派生した現代の文字は、20世紀に導入された。日常的なコミュニケーションの手段としては広く普及していないが、ベルベル・アイデンティティを政治的・象徴的に主張するためにしばしば使われる。「Tifinagh Ircam」と呼ばれるわずかに修正された伝統的文字は、限られた数のモロッコの小学校でベルベル語を児童に教えるため使用されている。「ティフィナグ(tifinagh)」や「ティフィニグ(tifinigh )」という単語は、「punic(ポエニの)」という単語女性複数と同源であると広く考えられている。つまり女性接辞の「ti」とラテン語の「Punicus」で、「ティフィナグ」は「ポエニの(文字)」を意味すると考えられる。
 • Tifinagh – abdżad używany do zapisu niektórych spośród języków berberyjskich, m.in. języka tamazight i języka tuareskiego. Współczesny, zmodyfikowany alfabet, nazywany również neo-tifinagh, opiera się na starożytnym piśmie staroberberskim, znanym z inskrypcji. Tifinagh, do niedawna wypierany przez alfabety łaciński i arabski, od roku 2003 jest wykorzystywany w szkolnictwie marokańskim na poziomie podstawowym do nauczania języka tamazight.
 • Tifinagh adalah aksara yang hanya digunakan untuk menulis bahasa resminya seperti Bahasa Berber. Tulisan Tifinagh datang dari masa yang sama dengan tulisan hieroglif Mesir kuno. Tulisan Tifinagh kemudian dilupakan karena para elit suku Amazigh punah setelah Maroko menghadapi serangan tiga kali berturut-turut.
 • Col nome di neo-tifinagh ci si riferisce ad una revisione moderna della tradizionale scrittura tifinagh dei Tuareg, ideata per trascrivere anche altri dialetti berberi. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜLa scrittura tradizionale dei Tuareg, infatti, presenta diversi svantaggi per la grafia del berbero.
 • Tifinagh (Eigenbezeichnung ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ - Tifinaɣ, auch Tifinar) ist die Bezeichnung der Schrift der Tuareg. Sie ist berberischen Ursprungs und hat sich aus der libyschen Schrift entwickelt, die ihrerseits höchstwahrscheinlich nach dem Vorbild des phönizischen Alphabets entstanden ist. Ob die Bezeichnung tatsächlich als „Buchstaben der Phönizier“ zu übersetzen ist, muss dahingestellt bleiben.
 • Tifinagh (Berber pronunciation: [tifinaɣ]; also written Tifinaɣ in the Berber Latin alphabet, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ in Neo-Tifinagh, and تيفيناغ in the Berber Arabic alphabet) is a series of abjad and alphabetic scripts used by some Berber peoples, notably the Tuareg, to write Berber languages.A modern derivate of the traditional script, known as Neo-Tifinagh, was introduced in the 20th century.
 • Tifinagh is de naam die gebruikt wordt voor een aantal verschillende schriftsoorten: het oude Libische schrift, het schrift dat door de Toearegs in de Sahara gebruikt werd en het schrift dat tegenwoordig in Marokko als officieel schrift voor de Berberse taal gebruikt wordt.Het Libische schrift (Beter gekend als "Libyco-Berber schrift") werd in Noord-Afrika gebruikt. De oostelijke variant is grotendeels ontcijferd dankzij het bestaan van tweetalige inscripties.
 • El tifinag, (ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ en neotifinagh, Tifinaɣ en alfabet berber llatí), és un alfabet emprat per a escriure en amazic, la llengua parlada per tuaregs i els individus d'un grup ètnic que ocupa regions discontínues del nord d'Àfrica, des d'Egipte fins a l'oceà Atlàntic i des de la mar Mediterrània fins al sud del Sàhara. L'origen d'aquest alfabet és incert, probablement té arrels líbiques.
 • Либийската азбука или по-точно Древнолибийската азбука, известна също и като Нумидийска азбука е писмеността на древните и антични либийци.Представлява силно видоизменено финикийско писмо. Дешифрирана е благодарение на паралелната либийско-латинска епитафия. Съществувала е в две разновидности — източна и западна. Писало се е уникално — отдясно - наляво и отдолу - нагоре, т.е.
rdfs:label
 • Tifinagh
 • Alfabeto tifinagh
 • Neo-tifinagh
 • Tifinag
 • Tifinag
 • Tifinagh
 • Tifinagh
 • Tifinagh
 • Tifinagh
 • Tifinagh-Schrift
 • Древнеливийское письмо
 • Либийска писменост
 • ティフィナグ文字
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:nomtouareg of
is foaf:primaryTopic of