The Economist (en français : l'économiste) est un magazine hebdomadaire britannique publié à la fois sur papier et le Web. Il est l'un des hebdomadaires de référence à l'échelle mondiale. Reconnu pour la qualité de ses analyses, il couvre l'ensemble de l'actualité mondiale, en étudiant en particulier l'économie et les relations internationales.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • The Economist (en français : l'économiste) est un magazine hebdomadaire britannique publié à la fois sur papier et le Web. Il est l'un des hebdomadaires de référence à l'échelle mondiale. Reconnu pour la qualité de ses analyses, il couvre l'ensemble de l'actualité mondiale, en étudiant en particulier l'économie et les relations internationales. Journal d'information, il prend régulièrement parti sur les grandes questions d'actualité, défendant une vision libérale en matière économique, mais également sociétale et culturelle (légalisation des drogues, mariage de personnes de même sexe, etc.).
 • The Economist és un setmanari anglès d'informació econòmica i política.Fou publicat per primera vegada el setembre del 1843 i ha seguit ininterropmudament fins als nostres dies. Va ser fundat quan el Regne Unit era la primera potència econòmica mundial, per un fabricant de barrets i banquer escocès (James Wilson) per aconseguir revocar la legislació proteccionista sobre el blat (les corn laws). El revista ha defensat sempre el liberalisme econòmic i les posicions polítiques més conservadores. El setmanari té una gran reputació en els àmbits de la política internacional, l'economia i els negocis, i és una de les publicacions internacionals més influents.Una característica del setmanari és el que, excepte contades excepcions, els articles no estan signats. Això afavoreix la col·laboració entre els periodistes.
 • „Икономист“ (на английски: The Economist, Ико̀номист) е влиятелно седмично англоезично списание на икономическа тематика. Първият брой излиза през септември 1843 г. и е издаден от Джеймс Уилсън - шотландски бизнесмен и политик.Издава се в Лондон от The Economist Newspaper Ltd, която е 50% собственост на Financial Times, а останалата половина се държи от частни инвеститори, сред които много от работещите в изданието. За 2006 г списанието преминава тираж от 1 млн броя, над половината от които са продадени в Северна Америка. Заради своята глобална тематика и ориентация се смята повече за международно, а не английско издание.Сред основните теми, разработвани в списанието, са: политика и международни отношения, икономически и финансови новини, наука и култура. Във всеки брой обикновено се посвещават 25 страници на политиката, обособени в раздели за Великобритания, Европа, Близкия Изток и Африка, Азия, САЩ и Америка. Други 4 страници са заети от детайлни финансови и икономически новини и показатели от цял свят, които се ползват с голям авторитет в деловите среди. Статиите в списанието не се подписват. Редакционната колегия носи колективна отговорност за материалите в изданието.
 • The Economist Londresen egoitza duen eta ingelesez idazten den astekaria da. 1843ko irailean James Wilsonek sortua, nazioarteko politika eta ekonomia jorratzen ditu besteak beste. 2006ko datuen arabera, astero 1,5 miloi ale saltzen dira munduan, erdia baino gehiago Estatu Batuetan saltzen direlarik.
 • 이코노미스트(The Economist)는 영국에서 발행되는 국제 정치 경제 문화 주간지이다. 상징색은 빨간색이다. 171년의 오랜 역사를 가지고 있으며 정치적으론 진보, 경제적으로는 자유, 보수를 표방한다. 전 세계적으로 유럽, 북미, 아시아판이 있으며 격조높은 논조와 문체로 유명하다. 논조는 다소 보수적인 편이지만 정계와 독립되어 객관적이며 비중이 큰 잡지로 전 세계의 지식인들에게 주는 영향력은 크다. 다른 시사 주간지에 비해 어려운 단어를 쓰는 경향이 있으며 기사에는 필자의 이름을 기재하지 않고 모든 기사가 일관된 관점을 가지도록 노력한다. 전 세계적으로 지명도가 높다. 발간하는 이코노미스트 그룹은 세계 최대의 경제지의 하나인 영국의 파이낸셜 타임즈를 발행하는 피어슨 그룹 소속이다. 정치 경제 쟁점마다 잡지의 고유의 목소리와 견해를 설득력있고 조리있게 풀어나가는 것으로 유명하다. 독자의 평균 연령은 월스트리트저널와 비즈니스위크 45~48세보다 낮은 38세이며 세계 모든 이슈를 글로벌한 시각에서 비판적으로 접근한다.
 • The Economist – niezależny politycznie tygodnik brytyjski wydawany od 1843 r. w Londynie; obecnie wydawany przez The Economist Newspaper Ltd. (od 1928 r. 50% udziałów posiada Financial Times).Pierwotnie miał zasięg krajowy, obecnie jest pismem o zasięgu globalnym, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych. Jest poświęcony tematyce polityki i biznesu, ale publikuje też artykuły poświęcone nauce, technice, kulturze i sztuce. Co dwa tygodnie publikowany jest dodatek dogłębnie opisujący jakiś region lub dziedzinę biznesu. Wydawca ogłosił w numerze z 5 marca 2005, że sprzedaż w okresie lipiec–grudzień 2004 wynosiła średnio 1 009 759 egzemplarzy tygodniowo.
 • The Economist è un settimanale con articoli di informazione da tutto il mondo edito a Londra da The Economist Newspaper Limited. La prima pubblicazione risale al 1843, e fu fondato allo scopo di sostenere la causa del liberismo.Gli argomenti riguardano in genere le più importanti notizie di cronaca, economia, politica, affari e finanza.The Economist è apertamente a favore di una linea politica conservatrice in materia fiscale.La rivista esce ogni giovedì stampata, come tutti i periodici, su carta lucida, ed è distribuita nel resto del mondo il venerdì. È disponibile una edizione on-line sul sito Internet, aggiornata il giovedì sera.Nel numero del 5 marzo, 2005 è stata pubblicata la notizia che, nel periodo di luglio-dicembre 2004, è stato superato il milione di copie settimanali.The Economist è di proprietà del The Economist Group società che pubblica anche le testate d'alta finanza della serie CFO, i giornali European Voice e Roll Call (noto come il "quotidiano di Capitol Hill"), e cura anche la pubblicazione di The Economist Intelligence Unit (EIU), una guida alla comprensione degli affari a livello mondiale, con analisi e previsioni sugli orientamenti politici, economici e di mercato di circa duecento nazioni, ed alla cui realizzazione collaborano alcune centinaia di esperti.L'EIU ha anche stilato nel 1988 una classifica degli Stati in cui è meglio nascere, realizzata poi nuovamente nel 2013.
 • エコノミスト (The Economist) はイギリスの週刊新聞で、ロンドンに所在するThe Economist Newspaper Limited から発行されている。新聞ではあるが外見は雑誌の体裁をとっている。読売新聞と提携している。なお、毎日新聞社出版局が発行している経済専門の週刊誌「エコノミスト」とは資本・人材・提携の関係は一切なし。
 • The Economist (англ. «Эко́номист») — англоязычный еженедельный журнал новостной направленности (само издание называет себя газетой). Принадлежит британской медиакомпании The Economist Group.Публикуется в Великобритании с 1843 года. В 2012 году тираж превысил 1 600 000 экземпляров, более половины которых были проданы в Северной Америке. Из-за своей глобальной ориентации The Economist не считается эксклюзивно английским изданием.Основные темы, освещаемые журналом — политические события, международные отношения, финансовые, экономические и деловые новости, а также наука и культура. Редакция журнала придерживается позиций классического либерализма.С 1928 половина акций компании принадлежит газете Financial Times, в то время как другая половина находится в руках независимых инвесторов, многие из которых являются работниками компании и корреспондентами журнала.
 • The Economist [ðɪ ɪ'kɒnəmɪst] ist eine britische Wochenzeitschrift, die von The Economist Newspaper Limited in London herausgegeben wird. Charakteristisch sind seine liberale Prägung und die globale Berichterstattung. Der Economist erreichte im Jahr 2009 eine Auflage von etwa 1.420.000 Exemplaren, die in 200 Ländern verkauft wurden. Davon wurden 55 % in Nordamerika, 14 % in Großbritannien und 19 % im übrigen Europa abgesetzt.
 • Het Britse weekblad The Economist is een invloedrijk opinieblad met een oplage van ongeveer één miljoen. Het wordt vooral gelezen door hoogopgeleide mensen en staat bekend als liberaal. Het wordt uitgegeven door The Economist Group in Londen.
 • The Economist é uma publicação inglesa de notícias e assuntos internacionais de propriedade da The Economist Newspaper Ltd. e editada em sua sede na cidade de Londres, no Reino Unido. Está em publicação contínua desde a sua fundação por James Wilson, em setembro de 1843. Por razões históricas a The Economist refere-se a si mesma como um jornal, mas cada edição é impressa em formato de revista de notícias. Em 2006, a circulação média semanal da revista foi de cerca de 1,5 milhões de exemplares, cerca de metade dos quais foram vendidos nos Estados Unidos.A publicação pertence ao The Economist Group, metade do qual é de propriedade da empresa britânica Pearson PLC, através do Financial Times. Um grupo de acionistas independentes, incluindo muitos membros da equipe e da família Rothschild de banqueiros ingleses, é dono do resto. O conselho de administração nomeia formalmente o editor da revista, que não pode ser removido sem a sua permissão. Cerca de dois terços dos 75 jornalistas da equipe são baseados em Londres, apesar da The Economist ter uma ênfase e um alcance global.A publicação afirma que "não é uma crônica da economia". A postura editorial da publicação apoia o liberalismo clássico e econômico, que é favorável ao livre-comércio, globalização, imigração livre e algumas causas socialmente liberais (tais como o apoio reconhecimento legal para o casamento entre pessoas do mesmo sexo).O público alvo da revista são leitores altamente qualificados e tem uma audiência fiel de muitos executivos influentes e líderes políticos. Alguns dos leitores da publicação consomem tanto a mídia de massa quanto a da elite. O CEO da The Economist descreveu essa mudança global recente, que foi notado pela primeira vez na década de 1990 e se acelerou no início do século XXI, como uma "nova era da inteligência de massa".
 • The Economist is an English-language weekly newspaper owned by The Economist Newspaper Ltd. and edited in offices in London. Continuous publication began under founder James Wilson in September 1843. For historical reasons The Economist refers to itself as a newspaper, but each print edition appears on small glossy paper like a news magazine, and its YouTube channel is called EconomistMagazine. In 2006, its average weekly circulation was reported to be 1.5 million, about half of which were sold in the United States.The publication belongs to The Economist Group, half of which is owned by Pearson PLC via the Financial Times. A group of independent shareholders, including many members of the staff and the Rothschild banking family of England, owns the rest. A board of trustees formally appoints the editor, who cannot be removed without its permission. Although The Economist has a global emphasis and scope, about two-thirds of the 75 staff journalists are based in London. As of March 2013, the Economist Group declared operating profit of £68m.The Economist claims that it "is not a chronicle of economics". Rather, it aims "to take part in a severe contest between intelligence, which presses forward, and an unworthy, timid ignorance obstructing our progress". It takes an editorial stance of classical and economic liberalism which is supportive of free trade, globalisation, free immigration and socially liberal causes (such as supporting legal recognition for same-sex marriage).It targets highly educated readers and claims an audience containing many influential executives and policy-makers. Some of The Economist readers consume both elite and mass media. The newspaper's CEO described this recent global change, which was first noticed in the 1990s and accelerated in the beginning of the 21st century, as a "new age of Mass Intelligence".
 • The Economist es una publicación semanal británica escrita en inglés con sede en Londres, que trata sus temas desde el marco de las relaciones internacionales y la economía. Se publica con regularidad desde septiembre de 1843, cuando fue fundado por James Wilson. En 2004, el magazín vendió alrededor de un millón de copias por semana. El 80% de sus ventas se producen fuera del Reino Unido.The Economist forma parte de The Economist Group, localizado en Londres. Este grupo empresarial también es dueño del periódico Roll Call, diseñado para ser leído por políticos en Washington, D.C., y European Voice, diseñado para ser leído principalmente en Bruselas, sede de la Unión Europea. El grupo también cuenta con la llamada Unidad de Inteligencia de The Economist, que publica informes detallados de la situación política y el escenario económico de distintos países, en especial del tercer mundo, destinados a orientar a los inversores extranjeros.
 • The Economist, Londra merkezli "The Economist Newspaper Ltd."'in sahibi olduğu haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisidir. 1843 Eylül'ünde kurulduğundan bu yana kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. 2006 yılı itibariyle yarısı Kuzey Amerika'da olmak üzere haftada yaklaşık bir milyon adet satmaktadır.The Economist kendisini bir gazete olarak tanımlasa da dergi formatında basılmaktadır.The Economist'in GALE tarafından yayınlanan dijital bir arşivi mevcuttur. The Economist Historical Archive 1843-2006.
 • A The Economist angol nyelvű heti hírmagazin, amely a "The Economist Newspaper Ltd" tulajdonában van. A lapot Londonban szerkesztik.
 • The Economist adalah majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris milik "The Economist Newspaper Ltd", yang disunting di London, Inggris. Majalah ini didirikan oleh James Wilson pada September 1843, dan sejak itu terus diterbitkan. Hingga pertengahan 2007, majalah ini bertiras 1,2 juta lebih, setengahnya terjual di Amerika Utara. Karena itu, The Economist sering disebut majalah berita transatlantik (bukan hanya Britania). Penerbitan majalah ini sendiri dibagi menjadi empat wilayah, Amerika Utara, Britania Raya, Eropa, dan Asia Pasifik.Menurut redaksinya, misi The Economist adalah "to take part in a severe contest between intelligence, which presses forward, and an unworthy, timid ignorance obstructing our progress" ("untuk ikut serta dalam pertandingan hebat antara kecerdasan, yang terus maju, melawan kebodohan yang tak layak, dan dengan malu-malu merintangi kemajuan kita"). Topik-topik yang dibahas oleh The Economist antara lain berita internasional, ekonomi, politik, bisnis, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Penerbitannya ditargetkan kepada pasar ber-"prestise" tinggi, dan para pembuat keputusan bisnis dan pemerintah yang berpengaruh.Dalam tulisan-tulisannya, The Economist memiliki sudut pandang editorial yang kuat dalam berbagai isu, misalnya dukungannya terhadap perdagangan bebas. Karena itu, The Economist dapat dianggap sebagai penganut jurnalisme advokatif.Walaupun The Economist menyebut dirinya sebuah suratkabar, majalah ini dicetak dalam bentuk majalah pada kertas mengkilap, seperti majalah pada umumnya.
 • The Economist je britský týdeník o nejnovějších událostech a mezinárodních vztazích vydávaný od roku 1843 v Londýně. Jeho vlastníkem je The Economist Newspaper Ltd. Přestože se The Economist sám označuje jako „noviny,“ každé číslo je vydáváno na lesklém papíře, jako zpravodajský časopis. V roce 2007 byl průměrný denní prodej kolem 1,3 milionu výtisků, z čehož polovina je prodána v severní Americe.The Economist o sobě prohlašuje, že “není žádnou kronikou ekonomiky”. Spíše se snaží “zapojit do nelehkého boje, který svádí inteligence s neznalostí, z nichž jedna nás žene neustále kupředu a druhá našemu vývoji brání.”Časopis se zaměřuje na vysoce vzdělané čtenáře, v jejichž řadách byste našli i řadu vlivných představitelů a politiků. Jeho filosofie byla odjakživa „liberální, ne konzervativní.“
dbpedia-owl:circulation
 • 2 (xsd:integer)
 • 100 (xsd:integer)
dbpedia-owl:city
dbpedia-owl:founder
dbpedia-owl:foundingYear
 • 1843-01-01 (xsd:date)
dbpedia-owl:frequencyOfPublication
 • hebdomadaire
dbpedia-owl:issn
 • 0013-0613
dbpedia-owl:language
dbpedia-owl:owner
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 321185 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14468 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110794279 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeFondation
 • Septembre 1843
prop-fr:diffusion
 • 1.574000 (xsd:double)
prop-fr:diffusion(date)_
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:directeurDeRédaction
 • John Micklethwait
prop-fr:fondateur
prop-fr:fr
 • Geoffrey Crowther
 • Walter Layton
prop-fr:genre
 • économie et relations internationales
prop-fr:issn
 • 13 (xsd:integer)
prop-fr:langue
prop-fr:nom
 • The Economist
prop-fr:propriétaire
prop-fr:périodicité
 • hebdomadaire
prop-fr:site
prop-fr:tailleImage
 • 150 (xsd:integer)
prop-fr:trad
 • Geoffrey Crowther, Baron Crowther
 • Walter Layton, 1st Baron Layton
prop-fr:ville
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • The Economist (en français : l'économiste) est un magazine hebdomadaire britannique publié à la fois sur papier et le Web. Il est l'un des hebdomadaires de référence à l'échelle mondiale. Reconnu pour la qualité de ses analyses, il couvre l'ensemble de l'actualité mondiale, en étudiant en particulier l'économie et les relations internationales.
 • The Economist Londresen egoitza duen eta ingelesez idazten den astekaria da. 1843ko irailean James Wilsonek sortua, nazioarteko politika eta ekonomia jorratzen ditu besteak beste. 2006ko datuen arabera, astero 1,5 miloi ale saltzen dira munduan, erdia baino gehiago Estatu Batuetan saltzen direlarik.
 • エコノミスト (The Economist) はイギリスの週刊新聞で、ロンドンに所在するThe Economist Newspaper Limited から発行されている。新聞ではあるが外見は雑誌の体裁をとっている。読売新聞と提携している。なお、毎日新聞社出版局が発行している経済専門の週刊誌「エコノミスト」とは資本・人材・提携の関係は一切なし。
 • The Economist [ðɪ ɪ'kɒnəmɪst] ist eine britische Wochenzeitschrift, die von The Economist Newspaper Limited in London herausgegeben wird. Charakteristisch sind seine liberale Prägung und die globale Berichterstattung. Der Economist erreichte im Jahr 2009 eine Auflage von etwa 1.420.000 Exemplaren, die in 200 Ländern verkauft wurden. Davon wurden 55 % in Nordamerika, 14 % in Großbritannien und 19 % im übrigen Europa abgesetzt.
 • Het Britse weekblad The Economist is een invloedrijk opinieblad met een oplage van ongeveer één miljoen. Het wordt vooral gelezen door hoogopgeleide mensen en staat bekend als liberaal. Het wordt uitgegeven door The Economist Group in Londen.
 • A The Economist angol nyelvű heti hírmagazin, amely a "The Economist Newspaper Ltd" tulajdonában van. A lapot Londonban szerkesztik.
 • The Economist è un settimanale con articoli di informazione da tutto il mondo edito a Londra da The Economist Newspaper Limited.
 • The Economist é uma publicação inglesa de notícias e assuntos internacionais de propriedade da The Economist Newspaper Ltd. e editada em sua sede na cidade de Londres, no Reino Unido. Está em publicação contínua desde a sua fundação por James Wilson, em setembro de 1843. Por razões históricas a The Economist refere-se a si mesma como um jornal, mas cada edição é impressa em formato de revista de notícias.
 • „Икономист“ (на английски: The Economist, Ико̀номист) е влиятелно седмично англоезично списание на икономическа тематика. Първият брой излиза през септември 1843 г. и е издаден от Джеймс Уилсън - шотландски бизнесмен и политик.Издава се в Лондон от The Economist Newspaper Ltd, която е 50% собственост на Financial Times, а останалата половина се държи от частни инвеститори, сред които много от работещите в изданието.
 • The Economist, Londra merkezli "The Economist Newspaper Ltd."'in sahibi olduğu haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisidir. 1843 Eylül'ünde kurulduğundan bu yana kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. 2006 yılı itibariyle yarısı Kuzey Amerika'da olmak üzere haftada yaklaşık bir milyon adet satmaktadır.The Economist kendisini bir gazete olarak tanımlasa da dergi formatında basılmaktadır.The Economist'in GALE tarafından yayınlanan dijital bir arşivi mevcuttur.
 • The Economist adalah majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris milik "The Economist Newspaper Ltd", yang disunting di London, Inggris. Majalah ini didirikan oleh James Wilson pada September 1843, dan sejak itu terus diterbitkan. Hingga pertengahan 2007, majalah ini bertiras 1,2 juta lebih, setengahnya terjual di Amerika Utara. Karena itu, The Economist sering disebut majalah berita transatlantik (bukan hanya Britania).
 • The Economist – niezależny politycznie tygodnik brytyjski wydawany od 1843 r. w Londynie; obecnie wydawany przez The Economist Newspaper Ltd. (od 1928 r. 50% udziałów posiada Financial Times).Pierwotnie miał zasięg krajowy, obecnie jest pismem o zasięgu globalnym, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych. Jest poświęcony tematyce polityki i biznesu, ale publikuje też artykuły poświęcone nauce, technice, kulturze i sztuce.
 • The Economist (англ. «Эко́номист») — англоязычный еженедельный журнал новостной направленности (само издание называет себя газетой). Принадлежит британской медиакомпании The Economist Group.Публикуется в Великобритании с 1843 года. В 2012 году тираж превысил 1 600 000 экземпляров, более половины которых были проданы в Северной Америке.
 • The Economist is an English-language weekly newspaper owned by The Economist Newspaper Ltd. and edited in offices in London. Continuous publication began under founder James Wilson in September 1843. For historical reasons The Economist refers to itself as a newspaper, but each print edition appears on small glossy paper like a news magazine, and its YouTube channel is called EconomistMagazine.
 • The Economist je britský týdeník o nejnovějších událostech a mezinárodních vztazích vydávaný od roku 1843 v Londýně. Jeho vlastníkem je The Economist Newspaper Ltd. Přestože se The Economist sám označuje jako „noviny,“ každé číslo je vydáváno na lesklém papíře, jako zpravodajský časopis. V roce 2007 byl průměrný denní prodej kolem 1,3 milionu výtisků, z čehož polovina je prodána v severní Americe.The Economist o sobě prohlašuje, že “není žádnou kronikou ekonomiky”.
 • 이코노미스트(The Economist)는 영국에서 발행되는 국제 정치 경제 문화 주간지이다. 상징색은 빨간색이다. 171년의 오랜 역사를 가지고 있으며 정치적으론 진보, 경제적으로는 자유, 보수를 표방한다. 전 세계적으로 유럽, 북미, 아시아판이 있으며 격조높은 논조와 문체로 유명하다. 논조는 다소 보수적인 편이지만 정계와 독립되어 객관적이며 비중이 큰 잡지로 전 세계의 지식인들에게 주는 영향력은 크다. 다른 시사 주간지에 비해 어려운 단어를 쓰는 경향이 있으며 기사에는 필자의 이름을 기재하지 않고 모든 기사가 일관된 관점을 가지도록 노력한다. 전 세계적으로 지명도가 높다. 발간하는 이코노미스트 그룹은 세계 최대의 경제지의 하나인 영국의 파이낸셜 타임즈를 발행하는 피어슨 그룹 소속이다. 정치 경제 쟁점마다 잡지의 고유의 목소리와 견해를 설득력있고 조리있게 풀어나가는 것으로 유명하다.
 • The Economist es una publicación semanal británica escrita en inglés con sede en Londres, que trata sus temas desde el marco de las relaciones internacionales y la economía. Se publica con regularidad desde septiembre de 1843, cuando fue fundado por James Wilson. En 2004, el magazín vendió alrededor de un millón de copias por semana. El 80% de sus ventas se producen fuera del Reino Unido.The Economist forma parte de The Economist Group, localizado en Londres.
 • The Economist és un setmanari anglès d'informació econòmica i política.Fou publicat per primera vegada el setembre del 1843 i ha seguit ininterropmudament fins als nostres dies. Va ser fundat quan el Regne Unit era la primera potència econòmica mundial, per un fabricant de barrets i banquer escocès (James Wilson) per aconseguir revocar la legislació proteccionista sobre el blat (les corn laws). El revista ha defensat sempre el liberalisme econòmic i les posicions polítiques més conservadores.
rdfs:label
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • The Economist
 • Икономист (списание)
 • エコノミスト
 • 이코노미스트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • The Economist
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:périodique of
is prop-fr:site of
is foaf:primaryTopic of