Une seigneurie est une institution médiévale et moderne occidentale assurant l'encadrement économique et judiciaire des populations par un individu ou une personne morale n’exerçant pas nécessairement la souveraineté. La seigneurie est une réalité distincte du fief, qui est l'un des modes d'exercice de la seigneurie, avec l’alleu.La seigneurie est un ensemble de terres, c’est-à-dire de propriétés foncières, de droits et de redevances.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une seigneurie est une institution médiévale et moderne occidentale assurant l'encadrement économique et judiciaire des populations par un individu ou une personne morale n’exerçant pas nécessairement la souveraineté. La seigneurie est une réalité distincte du fief, qui est l'un des modes d'exercice de la seigneurie, avec l’alleu.La seigneurie est un ensemble de terres, c’est-à-dire de propriétés foncières, de droits et de redevances. Elle est dans une certaine mesure, l'héritière de la villa de l’Antiquité tardive en même temps que la résultante de l'éparpillement du pouvoir public avant l'an Mille. La seigneurie est le cadre privilégié par lequel l’aristocratie médiévale assure sa prééminence sociale, économique et politique. La limitation des prérogatives seigneuriales est l'un des biais par lequel le pouvoir des États s'affirme à la fin de l'époque médiévale et durant l'époque moderne. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, des réalités ressortissant à la seigneurie subsistent encore.On estime entre 40 000 et 50 000 le nombre de seigneuries en France au XVIIIe siècle.
 • Manorialism was an essential element of feudal society, was the organizing principle of rural economy that originated in the villa system of the Late Roman Empire, was widely practiced in medieval western and parts of central Europe, and was slowly replaced by the advent of a money-based market economy and new forms of agrarian contract.Manorialism was characterised by the vesting of legal and economic power in a Lord of the Manor, supported economically from his own direct landholding in a manor (sometimes called a fief), and from the obligatory contributions of a legally subject part of the peasant population under the jurisdiction of himself and his manorial court. These obligations could be payable in several ways, in labor (the French term corvée is conventionally applied), in kind, or, on rare occasions, in coin.In examining the origins of the monastic cloister, Walter Horn found that "as a manorial entity the Carolingian monastery ... differed little from the fabric of a feudal estate, save that the corporate community of men for whose sustenance this organization was maintained consisted of monks who served God in chant and spent much of their time in reading and writing."Manorialism died slowly and piecemeal, along with its most vivid feature in the landscape, the open field system. It outlasted serfdom as it outlasted feudalism: "primarily an economic organization, it could maintain a warrior, but it could equally well maintain a capitalist landlord. It could be self-sufficient, yield produce for the market, or it could yield a money rent." The last feudal dues in France were abolished at the French Revolution. In parts of eastern Germany, the Rittergut manors of Junkers remained until World War II.
 • 荘園(しょうえん)は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ・中央ヨーロッパに見られたmanor(英語)、Grundherrschaft(ドイツ語)の訳語としても用いられている。
 • Ма́нор (англ. manor) — феодальное поместье в средневековых Англии и Шотландии, основная хозяйственная единица экономики и форма организации частной юрисдикции в этих государствах. Манор представлял собой комплекс домениальных земель феодала, общинных угодий и наделов лично-зависимых и свободных крестьян, проживающих во входящей в состав манора деревне. Основой манориального хозяйства были отработочные повинности зависимых категорий крестьян (вилланов, коттариев, хазбендменов) и судебная юрисдикция феодала над ними. Социальным и административным центром манора являлась усадьба феодала. Манориальная система господствовала на Британских островах с XI по XVII век, хотя с началом нового времени маноры стали постепенно утрачивать феодальный характер, превращаясь в аграрные хозяйства капиталистического типа.
 • El senyoriu és una institució pròpia de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna a Espanya, en certa manera similar al feu de l'Imperi Carolingi. Va sorgir en els regnes cristians del nord peninsular i es va estendre amb la Reconquesta a la resta del territori, confirmant-se i incrementant-se (refeudalització) amb la Monarquia Hispànica posterior.Es tracta d'una donació hereditària de terres i vassalls, inclosa la jurisdicció, donada per monarques a nobles o clergues com a pagament per serveis prestats o recompensa a mèrits adquirits, però per la seva mera voluntat (mercè).La seva pervivència en el temps (fins al segle XIX) i el seu caràcter de base econòmica de la posició social de la noblesa, sobretot després de perdre aquesta el seu poder polític davant la monarquia, van posar al senyoriu en l'eix que articulava els sistemes social, econòmic i polític, pel que pot considerar-se que tots ells formaven part d'un règim senyorial que va caracteritzar l'Antic règim a Espanya. Va ser abolit per la Constitució de 1812.
 • Die herrschaftliche Organisationsform der Grundherrschaft − in Österreich und anderen Gebieten auch Erbuntertänigkeit oder Patrimonialherrschaft genannt − war eine vom Mittelalter bis zum Jahr 1848 und der Bauernbefreiung vorherrschende rechtliche, wirtschaftliche und soziale Besitzstruktur des ländlichen Raums. Grundherrschaft ist ein kennzeichnender Begriff aus der mittelalterlichen und neuzeitlichen Sozial- und Rechtsgeschichte.
 • Jaurerria jaun baten agintepeko lurraldea da. Gizarte feudalaren nekazaritza-ekonomia antolatzeko bide nagusia izan zen, Erromatar Inperio Berantiarraren villa sisteman oinarritua. Mendebaldeko eta Erdialdeko Europan oso hedatua izan zen Erdi Aroan zehar, diruan oinarritutako merkatu-ekonomiak ordezkatua izan arte. Sistema honetan, jaurerriaren botere legal eta ekonomiko guztiak jaunak zeuzkan.Frantzian eta Ipar Euskal Herrian Iraultzak sistema amaitu zuen; Espainian eta Hego Euskal Herrian, berriz, 1812ko Espainiako Konstituzioak. Baina ekialdeko Alemanian junkerrek bere rittergutak mantendu zituzten Bigarren Mundu Gerrara arte
 • La corte (in latino curtis) viene definita, in ambito feudale, come quell'insieme di ville ed edifici dove il signore soggiornava ed espletava le sue funzioni di controllo sul territorio. La cosiddetta '"economia curtense"', tipica dell'alto medioevo, fu una fase di passaggio nel mondo rurale tra l'economia della Villa romana e quella della signoria fondiaria del feudalesimo. L'esempio di economia curtense più spesso studiato, per ragioni relative alla sua migliore documentazione, è quello che si affermò nel regno dei Franchi in particolare tra la Loira e la Senna, che con alcune varianti si radicò un po' in tutta l'Europa cristiana.
 • Het hofstelsel, domaniaal systeem, mansus-systeem of domeinstelsel is een in de Vroege Middeleeuwen ontstane wijze van exploitatie van landgoederen (hoven, domeinen) op basis van het tweeledig domein. Onder de Duitse term Grundherrschaft worden zowel het hofstelsel als de heerlijkheid begrepen.Een landgoed of domein werd georganiseerd rond een centrale hof (een curtis of vroonhof). Daaromheen lagen de boerderijen (mansus) van de horige boeren (laten). Elke boer had een stuk 'eigen' grond, een mansus met een standaardoppervlakte van tien à vijftien hectare, hoeve genaamd. Het tweeledig domein bestond uit het terra indominicata, het saalland dat voor de eigen exploitatie van de heer was, en het terra mansionaria, het hoevenland dat uitgegeven was aan de horige boeren.Naast de aan hen uitgegeven hoeven moesten de horige boeren als herendienst ook het aan de centrale hof toebehorende land bewerken. Verder moesten de horigen diverse werkzaamheden doen, zoals het uitvoeren van reparaties aan wegen, gebouwen en hekwerken, het leveren van geweven stoffen, enzovoort. Een andere vorm van onvrijheid was het op gezette tijden leveren van bepaalde goederen uit de productie van het eigen land, de zogenaamde cijns. Op deze wijze kon de grootgrondbezitter bij het ontbreken van handel toch in al zijn behoeften voorzien (autarkie). De horigen (laten) vielen onder de jurisdictie van een eigen rechtbank van de curtis, het laatgerecht of hofgericht.
 • Panství (německy Herrschaft, latinsky Dominium) je historický termín, který označuje soubor soukromého (zejm. rodinného/rodového) majetku (reprezentačních či hospodářských staveb, měst, vesnic, polností, lesů, vodohospodářských staveb apod., včetně jeho poddaných a služebnictva) spadajícího pod patrimoniální správu jednoho feudálního vlastníka (pána) šlechtického původu (rodu). Zároveň se jednalo o správní jednotky. Pro panství se někdy užívá označení baronie.
 • 장원(莊園)은 유럽에서 봉건제도의 11세기부터 13세기에 걸쳐 지배적이었던 자급자족 경제의 단위이다. 자연적으로 발생한 촌락을 기초로 하며, 그 가운데서 영주와 예농의 신분관계가 유지되었다.장원은 세 가지 부분으로 이루어진다. 하나는 영주가 직접 경영하는 직영지로서 영주의 직접적인 수요를 충족하기 위해 영주의 종복(從僕)이나 예농의 부역으로 경영되었다. 둘째는, 예농에게 대여해준 대토(貸土)로서 영주에게 공조를 바치는 의무를 지고 있는 탁영지(託營地), 셋째는 공유지로서의 삼림·목장·호소(湖沼) 등이 있었다.장원의 중심을 이루고 있는 것은 보통 1주일에 이틀 내지 사흘 동안 영주를 위해 일한다는 부역이 부과된 외에 직영지의 수확기나 축제일, 그외 영주 소유의 삼림의 벌채, 목초베기, 도로공사 등 임시부역이 과해지고, 공세(貢稅)나 생산물의 공납(貢納)이라는 강제도 부과되고 있었다. 나아가 자녀의 결혼에 관해서도 영주의 허가를 필요로 했고, 상속인이 없이 사망했을 때에는 재산을 몰수당하며, 상속할 경우에도 무거운 차지상속세(借地相續稅)를 지불하지 않으면 안 되었다. 또한 영주재판권에도 복종할 것을 강요받았다. 이런 일들로 인하여 예농의 생활은 언제나 비참한 상태에 놓이게 되었다. 중세말기에 예농의 반항이 격화되어 농민전쟁이 된 것도 그런 것이 원인이었다. 예를 들면, 영국에 있어서는 14세기 말경 대규모 농민폭동이 전국적으로 일어났고, 프랑스에서도 14세기 중엽, 독일에서도 16세기에 각지에서 농민전쟁이 일어났을 정도이다.이와 같이 부역이 농민을 착취하는 데 큰 힘을 가지고 있었으나 재해와 기근의 속출, 끊임없이 일어나는 전쟁이나 내란 때문에 풍작이 들었을 때조차도 생활에 필요한 생산물을 손에 넣을 수 없을 만큼 궁핍해졌으므로 부역도 일년에 며칠로 줄어들었다. 그러나 이 부역의 철폐야말로 농민의 해방과 연결되는 것이었다. 즉, 도시를 중심으로 하는 화폐경제의 발달에 영향받아 영주의 화폐에 대한 욕구가 높아짐에 따라서 점차로 물납(物納)으로부터 금납(金納)으로 바뀌어졌다. 또한 직영지도 점차 탁영지로, 다시 자유소작제도로 바뀌어짐에 따라 장원경제는 소멸의 과정을 밟게 되었다.
 • El señorío es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España, en cierto modo similar al feudo del Imperio carolingio. Surgió en los reinos cristianos del norte peninsular y se extendió con la Reconquista al resto del territorio, confirmándose e incrementándose (refeudalización) con la Monarquía Hispánica posterior.Se trata de una donación hereditaria de tierras y vasallos, incluida la jurisdicción, dada por monarcas a nobles o clérigos como pago por servicios prestados o recompensa a méritos adquiridos, pero por su mera voluntad (merced).Su pervivencia en el tiempo (hasta el siglo XIX) y su carácter de base económica de la posición social de la nobleza, sobre todo tras perder ésta su poder político ante la monarquía, pusieron al señorío en el eje que articulaba los sistemas social, económico y político, por lo que puede considerarse que todos ellos formaban parte de un régimen señorial que caracterizó al Antiguo Régimen en España. Fue abolido por la Constitución de 1812.
 • O termo senhoria ou senhorio descreve a organização da economia e da sociedade rurais da Europa Ocidental e Central num determinado período histórico, caracterizada pela atribuição de poderes legais e econômicos a um senhor, a partir do seu solar, que é mantido economicamente pelas suas terras e pelas contribuições obrigatórias de parcela do campesinato que lhe é legalmente sujeita ("servidão") e sobre a qual tem jurisdição. Tais obrigações podiam ser pagas em trabalho (na França, sistema chamado corvéia), em espécie ou, raramente, em dinheiro.Historicamente, a senhoria aplicava-se a um feudo, o qual estava sujeito a um senhor feudal que, usualmente, devia a sua posição e suas terras a um senhor hierarquicamente superior (suserano) em troca de assumir certas obrigações perante o suserano.Tal como o feudalismo que, juntamente com a senhoria, forma o quadro legal e organizacional do que se costuma denominar sociedade feudal, as estruturas senhoriais não eram uniformes a todas as sociedades que possuíam estas características. Na Baixa Idade Média, ainda havia áreas livres de senhoria ou em que o fenômeno estava incompleto.Os antecedentes da senhoria podem ser encontrados na economia rural do Baixo Império Romano. Com uma população e uma taxa de natalidade declinantes, a mão-de-obra era o fator-chave para a produção econômica. Ao longo do tempo, o governo romano tentou estabilizar a economia imperial por meio do congelamento da estrutura social: os filhos estavam obrigados a suceder os pais no seu ofício, e os coloni, a mão de obra agrícola, foram proibidos de deixar as terras às quais estavam ligados, o primeiro passo para tornar-se o que o feudalismo chamaria de servos. Em cerca de 325, leis de Constantino reforçaram o status semi-servil dos coloni e limitaram seu acesso aos tribunais. Seu número aumentou com os foederati bárbaros que receberam autorização para instalar-se dentro das fronteiras imperiais.Quando os reinos germânicos sucederam a autoridade romana no ocidente, no século V, os senhores de terras romanos foram simplesmente substituídos por godos ou germanos, com pouca alteração na estrutura econômica. O processo de auto-suficiência rural recebeu um impulso súbito no século VIII, quando o comércio regular no Mediterrâneo foi interrompido.an:Señoría
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 48904 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 19914 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 86 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109751456 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:après
prop-fr:avant
prop-fr:commons
 • Category:Lordships
prop-fr:commonsTitre
 • Seigneuries
prop-fr:période
 • Seigneur
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Seigneurs et seigneurie
prop-fr:wikiversityTitre
 • Seigneurs et seigneurie
 • Seigneurs et seigneurie
prop-fr:wiktionary
 • seigneurie
prop-fr:wiktionaryTitre
 • seigneurie
 • seigneurie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une seigneurie est une institution médiévale et moderne occidentale assurant l'encadrement économique et judiciaire des populations par un individu ou une personne morale n’exerçant pas nécessairement la souveraineté. La seigneurie est une réalité distincte du fief, qui est l'un des modes d'exercice de la seigneurie, avec l’alleu.La seigneurie est un ensemble de terres, c’est-à-dire de propriétés foncières, de droits et de redevances.
 • 荘園(しょうえん)は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ・中央ヨーロッパに見られたmanor(英語)、Grundherrschaft(ドイツ語)の訳語としても用いられている。
 • Die herrschaftliche Organisationsform der Grundherrschaft − in Österreich und anderen Gebieten auch Erbuntertänigkeit oder Patrimonialherrschaft genannt − war eine vom Mittelalter bis zum Jahr 1848 und der Bauernbefreiung vorherrschende rechtliche, wirtschaftliche und soziale Besitzstruktur des ländlichen Raums. Grundherrschaft ist ein kennzeichnender Begriff aus der mittelalterlichen und neuzeitlichen Sozial- und Rechtsgeschichte.
 • Panství (německy Herrschaft, latinsky Dominium) je historický termín, který označuje soubor soukromého (zejm. rodinného/rodového) majetku (reprezentačních či hospodářských staveb, měst, vesnic, polností, lesů, vodohospodářských staveb apod., včetně jeho poddaných a služebnictva) spadajícího pod patrimoniální správu jednoho feudálního vlastníka (pána) šlechtického původu (rodu). Zároveň se jednalo o správní jednotky. Pro panství se někdy užívá označení baronie.
 • 장원(莊園)은 유럽에서 봉건제도의 11세기부터 13세기에 걸쳐 지배적이었던 자급자족 경제의 단위이다. 자연적으로 발생한 촌락을 기초로 하며, 그 가운데서 영주와 예농의 신분관계가 유지되었다.장원은 세 가지 부분으로 이루어진다. 하나는 영주가 직접 경영하는 직영지로서 영주의 직접적인 수요를 충족하기 위해 영주의 종복(從僕)이나 예농의 부역으로 경영되었다. 둘째는, 예농에게 대여해준 대토(貸土)로서 영주에게 공조를 바치는 의무를 지고 있는 탁영지(託營地), 셋째는 공유지로서의 삼림·목장·호소(湖沼) 등이 있었다.장원의 중심을 이루고 있는 것은 보통 1주일에 이틀 내지 사흘 동안 영주를 위해 일한다는 부역이 부과된 외에 직영지의 수확기나 축제일, 그외 영주 소유의 삼림의 벌채, 목초베기, 도로공사 등 임시부역이 과해지고, 공세(貢稅)나 생산물의 공납(貢納)이라는 강제도 부과되고 있었다.
 • Manorialism was an essential element of feudal society, was the organizing principle of rural economy that originated in the villa system of the Late Roman Empire, was widely practiced in medieval western and parts of central Europe, and was slowly replaced by the advent of a money-based market economy and new forms of agrarian contract.Manorialism was characterised by the vesting of legal and economic power in a Lord of the Manor, supported economically from his own direct landholding in a manor (sometimes called a fief), and from the obligatory contributions of a legally subject part of the peasant population under the jurisdiction of himself and his manorial court.
 • El señorío es una institución propia de la Edad Media y la Edad Moderna en España, en cierto modo similar al feudo del Imperio carolingio.
 • Het hofstelsel, domaniaal systeem, mansus-systeem of domeinstelsel is een in de Vroege Middeleeuwen ontstane wijze van exploitatie van landgoederen (hoven, domeinen) op basis van het tweeledig domein. Onder de Duitse term Grundherrschaft worden zowel het hofstelsel als de heerlijkheid begrepen.Een landgoed of domein werd georganiseerd rond een centrale hof (een curtis of vroonhof). Daaromheen lagen de boerderijen (mansus) van de horige boeren (laten).
 • Ма́нор (англ. manor) — феодальное поместье в средневековых Англии и Шотландии, основная хозяйственная единица экономики и форма организации частной юрисдикции в этих государствах. Манор представлял собой комплекс домениальных земель феодала, общинных угодий и наделов лично-зависимых и свободных крестьян, проживающих во входящей в состав манора деревне.
 • O termo senhoria ou senhorio descreve a organização da economia e da sociedade rurais da Europa Ocidental e Central num determinado período histórico, caracterizada pela atribuição de poderes legais e econômicos a um senhor, a partir do seu solar, que é mantido economicamente pelas suas terras e pelas contribuições obrigatórias de parcela do campesinato que lhe é legalmente sujeita ("servidão") e sobre a qual tem jurisdição.
 • La corte (in latino curtis) viene definita, in ambito feudale, come quell'insieme di ville ed edifici dove il signore soggiornava ed espletava le sue funzioni di controllo sul territorio. La cosiddetta '"economia curtense"', tipica dell'alto medioevo, fu una fase di passaggio nel mondo rurale tra l'economia della Villa romana e quella della signoria fondiaria del feudalesimo.
 • El senyoriu és una institució pròpia de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna a Espanya, en certa manera similar al feu de l'Imperi Carolingi.
 • Jaurerria jaun baten agintepeko lurraldea da. Gizarte feudalaren nekazaritza-ekonomia antolatzeko bide nagusia izan zen, Erromatar Inperio Berantiarraren villa sisteman oinarritua. Mendebaldeko eta Erdialdeko Europan oso hedatua izan zen Erdi Aroan zehar, diruan oinarritutako merkatu-ekonomiak ordezkatua izan arte.
rdfs:label
 • Seigneurie
 • Corte (storia)
 • Grundherrschaft
 • Hofstelsel
 • Jaurerri
 • Manorialism
 • Panství
 • Senhorialismo
 • Senyoriu
 • Señorío
 • Манор
 • 荘園
 • 장원
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:architecturalStyle of
is dbpedia-owl:firstOwner of
is dbpedia-owl:government of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:destinationInitiale of
is prop-fr:fonc.Civiles of
is prop-fr:gouvernement of
is prop-fr:style of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of