Le Mouvement völkisch est un courant intellectuel et politique de la Révolution conservatrice apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, héritée des « Teutomanes », pour désigner un entrelacs de personnalités, et de conglomérat d'associations, dont l’élément commun est le projet de donner à l’ensemble des Allemands une spiritualité païenne, en général le paganisme germanique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Mouvement völkisch est un courant intellectuel et politique de la Révolution conservatrice apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, héritée des « Teutomanes », pour désigner un entrelacs de personnalités, et de conglomérat d'associations, dont l’élément commun est le projet de donner à l’ensemble des Allemands une spiritualité païenne, en général le paganisme germanique. Ce courant d'idées puise ses sources dans le romantisme allemand des années 1840 et dans les désillusions de la période 1849-1862, entre l'écrasement du printemps des peuples et l'arrivée de Bismarck au pouvoir en Prusse.Important par le nombre de groupuscules, mais peu par celui de ses adhérents, et de par les évolutions sociétaires, le mouvement idéologique s’est trouvé face à de nouveaux problèmes lui imposant une nouvelle définition.Pour les uns, le courant völkisch découle d’une vocation raciste permanente, lié aux apports de la biologie et du « darwinisme social ». Pour d’autres, il représente un courant foncièrement antisémite, ou ravivant un passé germanique largement mythique soit occultiste et luttant contre le christianisme, plus généralement les monothéismes.
 • O Movimento Völkisch era a interpretação alemã do movimento populista, com um enfoque romântico sobre o folclore do país. O termo völkisch, que significa "étnico", deriva da palavra alemã Volk (cognato do Inglês "folk"), correspondente a "povo". Segundo o historiador James Webb, a palavra também tem "conotações de "nação", "raça" e "tribo"...".A idéia de definir o movimento völkisch girava em torno de Volkstum (lit. "folkdom", provavelmente mais preciso no significado seria "folclore" e/ou "etnia"), não confundir com Volkssturm. "Populista" ou "popular", neste contexto seria volkstümlich.O "movimento" völkisch não foi um movimento unificado, mas "um caldeirão de crenças, medos e esperanças que encontrou expressão em vários movimentos e era muitas vezes articuladas em um tom emocional", Petteri Pietikäinen observou no traçado völkischs influências de Carl Gustav Jung. O movimento völkischs era "provavelmente o maior grupo" no movimento revolucionário conservador na Alemanha. Entretanto, como conservadores-revolucionários e fascistas, völkisch é um termo complexo ("schillernder Begriff").
 • The völkisch movement (original name: völkische Bewegung) is the German interpretation of the populist movement, with a romantic focus on folklore and the "organic". The term völkisch (pronounced [ˈfœlkɪʃ]) derives from the German word Volk (cognate with the English "folk"), corresponding to "people", with connotations in German of "people-powered", "folksy" and "folkloric". According to the historian James Webb, the word also has "overtones of 'nation', 'race' and 'tribe'…" A direct translation would somehow be "ethnic", with, however, very different connotations in English. Therefore this term cannot be used for translation. Strictly speaking, the term völkisch has no direct translation in English, as no existing term corresponds to its exact meaning, but it could be rendered as "ethno-nationalistic", "racial-nationalistic", "ethno-racialist" or similar, which comes close to the actual meaning and use of the word.The defining idea that the völkisch movement revolved around was that of a Volkstum (lit. "folkdom", with a meaning similar to a combination of the terms "folklore" and "ethnicity"), not to be confused with the Volkssturm. "Populist", or "popular", in this context would be volkstümlich.The völkisch "movement" was not a unified movement but "a cauldron of beliefs, fears and hopes that found expression in various movements and were often articulated in an emotional tone," Petteri Pietikäinen observed in tracing völkisch influences on Carl Gustav Jung. The völkisch movement was "arguably the largest group" in the Conservative Revolutionary movement in Germany. However, like "conservative-revolutionary" or "fascist", völkisch is a complex term ("schillernder Begriff"). In a narrow definition it can be used to designate only groups that consider human beings essentially preformed by blood, i.e. by inherited characteristics.
 • Die völkische Bewegung umfasste deutschnationale und antisemitisch-rassistische Vereine, Parteien, Publikationen und weitere Gruppen und Individuen, die ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts großen Einfluss auf die Öffentlichkeit im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn gewannen.
 • Volkizm - specyficzna, niemiecka ideologia rasizmu o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym, skłaniającym się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki "krwi i ziemi" (Blut und Boden), wyrastająca z protestanckiej idei predestynacji.W nacjonalizmie i rasizmie niemieckim od czasów Fichtego (1762-1814) i G. W. F. Hegla ta protestancka teza została przekształcona w doktrynę o istnieniu narodów predestynowanych (Urvolk - "pranaród" Fichtego); Volksgeist - "duch narodu" Hegla - patrz Heglizm), która, po zlaicyzowaniu tej doktryny w epoce pozytywizmu, przekształciła się w paranaukowy dyskurs o istnieniu rzekomo wyższych i niższych ras ludzkich. Teorie rasowe Anglika Houstona S. Chamberlaina (1855-1927) i Francuzów: Josepha Arthura de Gobineau i Georges'a Vachera de Lapouge'a (1854-1936) przyczyniły się do nadania rasizmowi volkistowskiemu statusu naukowego i zainteresowania nim przede wszystkim warstw wykształconych społeczeństwa niemieckiego epoki wilhelmińskiej.Volkizm głosi m.in. iż dusza człowieka jest częścią większej duszy Ludu (niem. Volk), a ta - duszy świata. Dusza Ludu kształtowana jest przez krajobraz (niem. Landschaft) i raz ukształtowana, nie podlega zmianie. Ta rasistowsko-religijna teoria uczy, że cechy narodowe są uzależnione od krajobrazu, w jakim ukształtował się naród na początku swoich dziejów; np. cechy Żydów ukształtowały się na pustyniach arabskich i dlatego naród ten ma cechować płytkość, jałowość, oschłość. Brak głębi i sił twórczych ma być odbiciem upałów i towarzyszącego im uczucia bezsensu, typowego dla klimatu pustynnego; wyrazem tego rzekomego spodlenia ma być wygląd zewnętrzny Żydów, szczególnie charakterystyczny nos, oraz zapach cebuli i czosnku. Odwrotnością jest klimat Północy, charakteryzujący się wilgotnymi i zimnymi lasami Pragermanii, gdzie ludzie z utęsknieniem wyglądają słońca - dlatego Niemcy są ludźmi światła (Lichtmenschen); ich blond włosy i niebieskie oczy wskazują na czystość duszy. Pragermanie, jako lud osiadły, mają być ludem zakorzenionym w ziemi; Żydzi, jako pierwotni koczownicy, mają być ludem naturalnie wykorzenionym, o mentalności nomadów, niezdolnym pokochać ojczyzny i zakorzenić się trwale w jakiejkolwiek ziemi; ich nomadyzm rzekomo ujawnia się w postaci naturalnej skłonności do kosmopolityzmu.Volkiści uznali, że świat liberalny epoki wilhelmińskiej jest jałowy, bezbarwny, szary - zupełnie jak pustynie arabskie; pozwoliło to uznać, że nie jest on wytworem ducha niemieckiego, lecz żydowskiego, co dało asumpt do neopogańsko-rasistowskiego antysemityzmu. Ideolodzy volkizmu szybko utożsamili Żydów z powstawaniem wielkich miast i procesem industrializacji i narodzin stosunków kapitalistycznych, a ponieważ stosunki te wytworzyły demokrację, to również ją przypisano Żydom.Niemcy mieli być z natury narodem apolitycznym, przeciwnym polityce i partiom. Tej apokalipsie nowoczesności przeciwstawiano wizję tradycyjnego niemieckiego Bauera, nie znającego pojęcia zysku, egoizmu i relatywizmu moralnego. Chłop stał się ucieleśnieniem mitu zdrowego moralnie Niemca, walczącego z przybyszem z miasta - czyli zajmującym się handlem Żydem. Niektórzy volkiści opowiadali się za przywróceniem niewolnictwa dla ras niższych, szczególnie Żydów. Niechęć kulturowa i ekonomiczna do Żydów dosyć szybko nabrała charakteru brutalnego; w licznych powieściach volkistowskich Niemcy zaczęli mordować swoich żydowskich panów i wyzyskiwaczy, co dało powód do przekonania, że rasy walczą ze sobą nie na polu kultury, lecz w siłowej konfrontacji na śmierć i życie.
 • Il movimento völkisch è un'interpretazione tedesca del movimento populista, con un accento romantico sul folclore. Il termine völkisch, che significa "etnico", deriva dalla parola tedesca Volk (simile all'inglese "folk"), corrispondente a "popolo", con connotazioni in tedesco di "folclorico" e "folcloristico". Secondo lo storico James Webb, la parola ha anche "connotazioni di 'nazione', 'razza' e 'tribù',… "L'idea fondamentale intorno a cui ruotava il movimento völkisch era il Volkstum (lett. "carattere nazionale", "nazionalità"; probabilmente una definizione più precisa sarebbe "folklore" ed "etnicità"), da non confondere con Volkssturm. "Populista", o "popolare", in questo contesto sarebbe volkstümlich.Il movimento völkisch non era un movimento unificato, ma "un calderone di credenze, paure e speranze che trovavano espressione in vari movimenti e spesso erano articolate con un tono emotivo", osservava Petteri Pietikainen nel rintracciare le influenze völkisch su Carl Gustav Jung. Il movimento völkisch fu "probabilmente il gruppo più grande" della Rivoluzione conservatrice in Germania. Ma, come i termini conservatore-rivoluzionario e fascista, völkisch è un termine polisemico. In senso stretto può essere usato per designare solo gruppi che considerano gli esseri umani essenzialmente preformati dal punto di vista genetico, cioè hanno un carattere ereditario.
 • Народное движение (нем. Völkische Bewegung, Фёлкише) — националистическое, а также расистское движение, политическая идеология, распространённые в Германии конца XIX — начала XX века. Движение использовало идеи учения ариософии, введенного Гвидо фон Листом, сочетая с идеями пангерманизма, националистического романтизма и социал-дарвинизма. В фёлькише входили различные группы объединений.Ведущую роль в создании идей фёлькише играли произведения Гвидо фон Листа и Йёрга Ланца фон Либенфельса. Большое влияние на формирование фёлькише, как единого движения оказали идеи Германа Вирта.В январе 1902 года Теодором Фричем в Лейпциге было организовано издательство, выпускавшее антисемитский журнал «Молот» (нем. "Der Hammer"). Подобный журнал Ostara организовал Ланц, который в своем манифесте гласил, что Ostara это Дальнейшим шагом стало создание в 1912 году «Имперского союза „Молот“» (нем. Reichshammerbund) — организации, объединившей все группы «Молот». Была также создана подпольная организация — «Германский орден» (нем. Germanenorden), сходная с ней по идеологии и организационной структуре и сыгравшая роль в становлении доктрины национал-социализма.В 1919 году Макс Бём совместно с Генрихом фон Гляйхеном и Артуром Мёллером основал фёлькиш-национальный «Июньский клуб» (дискуссионную площадку младоконсерваторов).
 • De Völkische Bewegung was een extreme vorm van volksnationalisme (Volkstum). Deze stroming definieert het volk in enge zin, gebaseerd op voorouders (Duits: Ahnen) en dus op etnische afkomst. Maar in tegenstelling tot het pure racisme baseert het de definiëring van 'volk' tevens op de volkscultuur, die als onveranderlijk wordt afgeschilderd en bestaat uit traditionele riten.Het is een essentieel onderdeel geweest van het Deutschtum en is geëvolueerd tot één van de hoofdstromingen binnen het nationaalsocialisme. Na de Tweede Wereldoorlog was er een heropleving te bemerken (Heimatfilms, schlagerfestivals), maar de racistische component lijkt verdwenen.
 • Völkisch (de la palabra alemana volk, que significa «pueblo» o «gente») es una palabra de difícil traducción que tiene las connotaciones de «folklórico» y «populista». De acuerdo al historiador James Webb, el término está asociado o tiene connotaciones de «nación» «tribu» y «raza», posiblemente en un sentido de etnia, similar al vocablo inglés folk. Denota una asociación o interés —originado en el romanticismo— con «lo popular» y «lo natural».Esencialmente, el movimiento völkisch es la interpretación alemana de una especie de romanticismo conservador, asociado con el populismo político, con una visión romántica del pueblo. La idea o motivo central del movimiento völkisch corresponde al llamado volkstum (inglés folkdom), que se puede traducir como «cultura de la nación», «folklore étnico» o «esencia cultural nacional», a diferencia de volkstümlich, que es lo puramente «populista».El movimiento no se constituyó unificadamente, sino que fue «una tempestad de creencias, temores y esperanzas» que fueron a menudo «expresadas de manera sentimental». Como sentimiento o sensibilidad, fue probablemente la mayor influencia en el movimiento revolucionario conservador de Alemania, expresión del conservadurismo nacionalista en ese país después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es un término complejo. En un sentido estricto, sólo debe ser usado para denotar grupos que consideran que los seres humanos están esencialmente «preformados» por lazos de sangre.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1606830 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 36048 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108836862 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Mouvement völkisch est un courant intellectuel et politique de la Révolution conservatrice apparu en Allemagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, héritée des « Teutomanes », pour désigner un entrelacs de personnalités, et de conglomérat d'associations, dont l’élément commun est le projet de donner à l’ensemble des Allemands une spiritualité païenne, en général le paganisme germanique.
 • Die völkische Bewegung umfasste deutschnationale und antisemitisch-rassistische Vereine, Parteien, Publikationen und weitere Gruppen und Individuen, die ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts großen Einfluss auf die Öffentlichkeit im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn gewannen.
 • Народное движение (нем. Völkische Bewegung, Фёлкише) — националистическое, а также расистское движение, политическая идеология, распространённые в Германии конца XIX — начала XX века. Движение использовало идеи учения ариософии, введенного Гвидо фон Листом, сочетая с идеями пангерманизма, националистического романтизма и социал-дарвинизма. В фёлькише входили различные группы объединений.Ведущую роль в создании идей фёлькише играли произведения Гвидо фон Листа и Йёрга Ланца фон Либенфельса.
 • Il movimento völkisch è un'interpretazione tedesca del movimento populista, con un accento romantico sul folclore. Il termine völkisch, che significa "etnico", deriva dalla parola tedesca Volk (simile all'inglese "folk"), corrispondente a "popolo", con connotazioni in tedesco di "folclorico" e "folcloristico". Secondo lo storico James Webb, la parola ha anche "connotazioni di 'nazione', 'razza' e 'tribù',… "L'idea fondamentale intorno a cui ruotava il movimento völkisch era il Volkstum (lett.
 • Volkizm - specyficzna, niemiecka ideologia rasizmu o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym, skłaniającym się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki "krwi i ziemi" (Blut und Boden), wyrastająca z protestanckiej idei predestynacji.W nacjonalizmie i rasizmie niemieckim od czasów Fichtego (1762-1814) i G. W. F.
 • The völkisch movement (original name: völkische Bewegung) is the German interpretation of the populist movement, with a romantic focus on folklore and the "organic". The term völkisch (pronounced [ˈfœlkɪʃ]) derives from the German word Volk (cognate with the English "folk"), corresponding to "people", with connotations in German of "people-powered", "folksy" and "folkloric".
 • De Völkische Bewegung was een extreme vorm van volksnationalisme (Volkstum). Deze stroming definieert het volk in enge zin, gebaseerd op voorouders (Duits: Ahnen) en dus op etnische afkomst.
 • O Movimento Völkisch era a interpretação alemã do movimento populista, com um enfoque romântico sobre o folclore do país. O termo völkisch, que significa "étnico", deriva da palavra alemã Volk (cognato do Inglês "folk"), correspondente a "povo". Segundo o historiador James Webb, a palavra também tem "conotações de "nação", "raça" e "tribo"...".A idéia de definir o movimento völkisch girava em torno de Volkstum (lit.
 • Völkisch (de la palabra alemana volk, que significa «pueblo» o «gente») es una palabra de difícil traducción que tiene las connotaciones de «folklórico» y «populista». De acuerdo al historiador James Webb, el término está asociado o tiene connotaciones de «nación» «tribu» y «raza», posiblemente en un sentido de etnia, similar al vocablo inglés folk.
rdfs:label
 • Mouvement völkisch
 • Movimento Völkisch
 • Movimento völkisch
 • Volkizm
 • Völkisch
 • Völkisch movement
 • Völkische Bewegung
 • Völkische Bewegung
 • Народное движение (Германия)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of