Une machine (latin machina, du grec dorien mākʰanā (μαχανά, μηχανή en ionien-attique), signifiant : astuce, invention ingénieuse, dispositif) est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie communément disponible pour effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques, en exerçant un travail mécanique sur un outil, la charge à déplacer ou la matière à façonner.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une machine (latin machina, du grec dorien mākʰanā (μαχανά, μηχανή en ionien-attique), signifiant : astuce, invention ingénieuse, dispositif) est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie communément disponible pour effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques, en exerçant un travail mécanique sur un outil, la charge à déplacer ou la matière à façonner. Une machine peut être fixe (machine-outil, machine à laver…) ou mobile (locomotive, tondeuse à gazon…). Remarques : Tout dispositif similaire devant être supporté par une machine ou maintenu par un utilisateur, est appelé outil. Si sa finalité se limite à produire de l'énergie mécanique à partir d'une autre source d'énergie, on parle de moteur (la machine à vapeur est en réalité un moteur thermique). Inversement une machine très polyvalente et capable d'effectuer de grands déplacements, est appelée robot. On utilise le terme appareil pour les dispositifs, notamment électroniques, n'ayant pas pour fonction principale de délivrer un travail mécanique (ordinateur, haut-parleur, instrument de mesure...). Dans le langage courant on désigne souvent par le terme machine une motocyclette ou plus généralement un 2 roues motorisés (Scooter ou cyclomoteur) On appelle également machine dans le langage courant un appareil électronique perfectionné notamment un ordinateur, une calculatrice graphique ou encore une console de jeux
 • A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely az anyag mozgatására vagy megmunkálására (szerszámgép), esetleg energiatermelésre alkalmas (erőgép). Működése mechanikai elvre vezethető vissza. Mechanikai mozgás nélkül nem beszélhetünk gépről. Köznapi értelemben a szerszámmal szemben jellemzi az, hogy felépítése bonyolult, több mozgó alkatrészből áll, amelyek egyfajta mechanikai elven történő együttes munkájához külső energiaforrás szükségeltetik. A kategória definíciója azonban ennél jóval képlékenyebb: a tudomány gépeknek nevez olyan egyszerű szerkezeteket, mint a csiga vagy az emelő. A magyar nyelv szókincsében több, mechanikai munkavégzéssel nem jellemezhető, de emberi tevékenységet kiváltó technikai eszköz elnevezésében helyet kapott a gép utótag (pl. írógép, számológép, számítógép).Az ember már története hajnalán igyekezett munkáját és életét szerszámok és gépek használatával egyszerűbbé tenni. Míg az erőátvitel elvén működő szerszámok és egyszerű gépek a munkavégzéshez szükséges emberi energiaráfordítást csökkentették, a gépek és a mégoly egyszerű gépelemek (mint például a kerék) a munka teljesítményét és hatásfokát soha nem látott mértékben sokszorozták meg. A gépek nagyarányú elterjedése a 18–19. században lezajlott ipari forradalomnak köszönhető, ekkor született meg a gépesített gyáripar Európában. Napjainkra a gépek szinte valamennyi emberi munkatevékenységben részt vállalnak, alkalmazási területüknek megfelelően megkülönböztethetőek háztartási gépek (konyhai, takarítási, kerti és barkácsgépek), mezőgazdasági és ipari gépek, járművek. Az ipari termelésben egyre nagyobb teret hódítanak a programozott, automatizált ipari robotok. A gépek üzemszerű előállítására szakosodott iparág a gépipar.
 • Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk, mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran, yang melakukan tugas yang telah disetel. Mesin dalam bahasa Indonesia sering pula disebut dengan sebutan pesawat, contoh pesawat telepon untuk tejemahan bahasa Inggris telephone machine. Namun belakangan kata pesawat cenderung mengarah ke kapal terbang.Mesin telah mengembangkan kemampuan manusia sejak sebelum adanya catatan tertulis. Perbedaan utama dari alat sederhana dan mekanisme atau pesawat sederhana adalah sumber tenaga dan mungkin pengoperasian yang bebas. Istilah mesin biasanya menunjuk ke bagian yang bekerja bersama untuk melakukan kerja. Biasanya alat-alat ini mengurangi intensitas gaya yang dilakukan, mengubah arah gaya, atau mengubah suatu bentuk gerak atau energi ke bentuk lainnya.
 • Маши́на (лат. machina — «механизм, устройство, конструкция», от др.-греч. μηχανή — «двигать») — техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. В более расширенном современном определении, появившемся с развитием электроники, машиной является технический объект, состоящий из взаимосвязанных функциональных частей (деталей, узлов, устройств, механизмов и др.), использующий энергию для выполнения возложенных на него функций. В этом понимании машина может и не содержать механически движущихся частей. Примером таких устройств служат электронно-вычислительная машина (компьютер), электрический трансформатор, ускоритель заряженных частиц.Машины используются для выполнения определённых действий с целью уменьшения нагрузки на человека или полной замены человека при выполнении конкретной задачи. Они являются основным средством для повышения производительности труда.Простая машина — механизм, который изменяет направление или величину силы без потребления энергии.
 • Máquina é um dispositivo que utiliza energia e Trabalho (conceito de Física) para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do Trabalho, no conceito de Física.
 • Makine , herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir.Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır.Giriş enerjilerini (girdi), rüzgâr, akarsu, kömür, petrol ya da uranyum gibi doğal kaynaklardan alan ve bu enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren makinelere birincil devindirici (primer motor) denir. Yeldeğirmenleri, su çarkları, türbinler, buhar makineleri ve içten yanmalı motorlar birincil devindiricilerdir.Bu makinelerden elde edilen çıkış enerjisi (çıktı), çoğunlukla döner millerin aracılığıyla elektrik üreteci, hidrolik pompa ya da kompresör gibi başka makinelere girdi olarak beslenebilir. Bu son üç aygıt ise üreteçler (jeneratör) sınıfına girer; bu aygıtların çıktısı olan elektriksel, hidrolik ve pnömatik enerjiler, elektrik, hidrolik ya da hava motorlarında girdi olarak kullanılabilir. Bu motorlardan, takım tezgahları gibi malzeme işleme makineleri, paketleme ve taşıma makineleri ya da dikiş makinesi ve çamaşır makinesi gibi çeşitli türlerde çıktılar üreten makinelerin çalıştırılmasında yararlanılır.Birincil devindirici, üreteç ya da motor sınıfına girmeyen makineler ise işlemci (operatör makine) denir; işlemciler kategorisi, hesap makinesi ve yazı makinesi gibi elle çalıştırılan bütün aletleri kapsar.Bazı durumlarda bütün kategorilerdeki makineler tek bir birim içinde toplanır. Örneğin, bir dizel-elektrikli lokomotifte, birincil devindirici dizel motorudur; bu motor elektrik üretecine güç sağlar, üreteç de tekerlekleri çeviren motorları çalıştırır.
 • Una màquina (llatí machina, del grec dòric mākʰanā (μηχανή), significant: astúcia, invenció enginyosa o dispositiu) és un conjunt de peces (òrgans o elements) mòbils i no mòbils, que per efecte dels seus enllaços està capacitada per transformar l'energia. Per tant, és un conjunt més o menys complex de peces sòlides (eixos, rodes, barres, etc) que serveix per a transformar un tipus d'energia en treball o en un altre tipus d'energia, o bé per a aprofitar l'acció d'una força per tal de produir certs efectes.Per extensió, el terme màquina s'aplica a qualsevol enginy mecànic, com per exemple els autòmats, o hui en dia, als enginys electrònics, com les computadores, en contraposició als mecanismes naturals. En un sentit genèric, una màquina també és el nom de diferents aparells, estris, etc, emprats en oficis diversos, treballs manuals, a la llar, etc. Reben noms concrets segons llur ús o objecte, com ara màquina d'afaitar, màquina de cosir, màquina de rentar, màquina d'escriure, màquina de retratar, màquina de calcular, màquina de picar carn, màquina de tallar embotits, màquina de fer xurros, màquina de segar, màquina d'imprimir, etc.
 • Este artículo trata sobre el artefacto; para la banda de rock catalana, véase Máquina!Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.
 • Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti. Od jednodušších nástrojů se liší větší složitostí a často i tím, že mají vlastní pohon čili využívají jiné než svalové energie. Jednoduché stroje jsou mechanická zařízení, která transformují mechanické síly. Jiné stroje slouží k přeměně jednoho druhu energie na jiný, nejčastěji na točivý mechanický pohyb (motory).
 • A machine is a tool containing one or more parts that uses energy to perform an intended action. Machines are usually powered by mechanical, chemical, thermal, or electrical means, and are often motorized. Historically, a power tool also required moving parts to classify as a machine. However, the advent of electronics has led to the development of power tools without moving parts that are considered machines.A simple machine is a device that simply transforms the direction or magnitude of a force, but a large number of more complex machines exist. Examples include vehicles, electronic systems, molecular machines, computers, television, and radio.
 • Машина (на старогръцки: Μηχανή, на латински: machina(-ae, f.)) е сложен механизъм или съчетание от механизми, който изпълнява механични движения за преобразуване на енергия и материали, за извършване на работа, за събиране, предаване, съхранение, обработка и използване на информация. Чрез машината се облекчава, механизира и автоматизира физическият и интелектуалният труд на човека и се повишава неговата производителност.
 • Il termine macchina designa un insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando, ecc. e connessi solidalmente allo scopo di adempiere un'azione ben determinata, capace di compiere lavoro attraverso una forza di natura diversa da quella degli animali (ad eccezione delle macchine semplici).Esistono macchine di generi molto diversi e costruite per scopi differenti (ad esempio: macchine elettriche, macchine per movimento terra, macchine per trasporto e sollevamento, macchine a fluido).Nell'ingegneria meccanica la disciplina delle macchine (senza ulteriore specificazione) studia l'insieme delle macchine a fluido e dei motori primi, ossia dei convertitori di energia primaria in lavoro meccanico e viceversa.Nel linguaggio comune, il termine macchina ha anche accezioni specifiche (automobile), da evitare in ambito scientifico.
 • Eine Maschine (entlehnt aus französisch machine, von lateinisch machina, dieses von griechisch μηχανή mechanē „Werkzeug, künstliche Vorrichtung, Mittel“) ist ein Gerät mit durch ein Antriebssystem bewegten Teilen. Maschinen werden als technische Arbeitsmittel vor allem für mechanische Einwirkung verwendet. In der Vergangenheit stand der Energie- und/oder Stofffluss im Vordergrund. Der Informationsfluss spielte zuerst in feinmechanischen Geräten eine Rolle, ist heute aber in fast allen Maschinen von Bedeutung (Automatisierung). Reizvolle Ziele für die Erfindung von Maschinen waren aus der Sicht eines Arbeiters eine Verstärkung der eigenen Kraft, Zeitgewinn, Genauigkeit, feinere Bearbeitungsmöglichkeit und Fertigung identischer Produkte. Es folgte auch eine Entlastung des Produktionsarbeiters von körperlicher und geistiger Arbeit durch Maschinen und Geräte. Diese modernen Arbeitsmittel übernehmen vor allem Routine- und auch gefährliche Arbeiten.Jede Maschine enthält individuell angefertigte Einzelteile, wie wenigstens Gestell und Gehäuse. Einen erheblichen Anteil nehmen Teile mit einer Standardfunktion ein, diese Maschinenelemente werden gesondert als Massenartikel produziert. Fixe Maschinenelemente sind zum Beispiel Schrauben und Dichtungen, bewegliche Elemente sind zum Beispiel Zahnräder und Hebel.
 • 기계(機械)는 동력을 사용하여 작업을 수행하는 도구를 통틀어 이르는 말이다.
 • Makina lana bat egiteko erabiltzen den osagai edo tresna multzo egituratu bat da, horretarako energia baliatzen duena. Makina bateko osagaiak mekanikoak, neumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak nahiz elektronikoak izan daitezke. Makinak finkoak (tornu bat, esaterako) zein mugikorrak (lokomotora eta bizikleta, esaterako) izan daitezke. Oinarrizko sailkapen baten arabera, makinak bakunak (atal finko batzuei lotutako gorputz trinko bakarrekoak: palanka, tornua, etab.) eta konposatuak (makina bakunez osatuak: transfer makinak, etab.) izan daitezke.
 • 機械(きかい、英語:machine)は、活動を優位にする人工の道具、且つそこから発展した概念。なお、機械は器械、器具と合わせ機器(きき)と呼ばれることもある。また、機器や設備などを使用(操作)して作業・業務を行うことを操業(そうぎょう)という。
 • Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne. Można wyróżnić: maszyny zasileniowe (energetyczne w sensie szerszym) – jeśli przekształcane jest głównie zasilenie (energia), choć niezbędna jest w nich także informacja w procesach sterowania i regulacji, maszyny informacyjne – jeśli przekształcana jest głównie informacja, choć niezbędne jest w nich także zasilenie. Tak zdefiniowana maszyna informacyjna może mieć postać układu fizycznego (naturalnego lub sztucznego np. maszyna licząca), wirtualnego (maszyna wirtualna) lub abstrakcyjnego (np. maszyna Turinga).W znaczeniu węższym (technicznym) maszyna jest to wyłącznie urządzenia techniczne (najczęściej złożone z wielu mechanizmów), służące do przekształcania energii lub wykonujące pracę (najczęściej mechaniczną, przez ruch swoich części). Wyróżnia się: maszyny energetyczne (w węższym sensie) – przetwarzające energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzające inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyny napędowe – silniki), np.: maszyna cieplna, maszyna parowa, turbina parowa, silnik spalinowy, maszyna hydrauliczna, maszyna pneumatyczna, maszyna elektryczna, maszyny robocze – pobierające energię mechaniczną z maszyn napędowych (silników) i wykonujące pracę, w tym: maszyny technologiczne – przekształcające surowce lub półwyroby w gotowe półwyroby lub wyroby, maszyny transportowe – przemieszczająca ciała (zmieniająca ich położenie).Cechy użytkowe maszyn: przydatność technologiczna (przeznaczenie) ogólnego przeznaczenia - do szerokiego zastosowania specjalizowane - przeznaczone do wykonywania czynności o podobnych parametrach specjalne - przeznaczone do wykonywania jednej, konkretnej czynności o niezmiennych parametrach układ konstrukcyjny wymiary znamionowe oprzyrządowanie wydajność objętościowa powierzchniowa jednostkowa dokładność geometryczna kinematyczna nastawcza stopień automatyzacji zakres automatyzacji↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 ↑ ↑ ↑ 4,0 4,1 ↑ 5,0 5,1
 • Een machine (leenwoord van het Franse machine, van Latijnse machina, van Griekse μηχανή mechané ofwel "werktuig, kunstmatige voorziening") is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.Machines worden gebruikt als technisch middel om mechanische arbeid te verrichten. In het verleden stond hierbij voornamelijk de omzetting van energie in mechanische beweging centraal. Met de opkomst van de automatisering zijn ook de informatiestroom en besturing een centrale rol in vele machines gaan spelen.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 44632 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11675 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 103 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110832750 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1814 (xsd:integer)
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Machines
prop-fr:groupe
 • M
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Morisot
prop-fr:prénom
 • J.M.
prop-fr:titre
 • Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • machine
prop-fr:éditeur
 • Carilian
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une machine (latin machina, du grec dorien mākʰanā (μαχανά, μηχανή en ionien-attique), signifiant : astuce, invention ingénieuse, dispositif) est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source d'énergie communément disponible pour effectuer par elle-même, sous la conduite ou non d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques, en exerçant un travail mécanique sur un outil, la charge à déplacer ou la matière à façonner.
 • Máquina é um dispositivo que utiliza energia e Trabalho (conceito de Física) para atingir um objetivo pré-determinado. Na física, é todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização do Trabalho, no conceito de Física.
 • Este artículo trata sobre el artefacto; para la banda de rock catalana, véase Máquina!Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.
 • Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti. Od jednodušších nástrojů se liší větší složitostí a často i tím, že mají vlastní pohon čili využívají jiné než svalové energie. Jednoduché stroje jsou mechanická zařízení, která transformují mechanické síly. Jiné stroje slouží k přeměně jednoho druhu energie na jiný, nejčastěji na točivý mechanický pohyb (motory).
 • Машина (на старогръцки: Μηχανή, на латински: machina(-ae, f.)) е сложен механизъм или съчетание от механизми, който изпълнява механични движения за преобразуване на енергия и материали, за извършване на работа, за събиране, предаване, съхранение, обработка и използване на информация. Чрез машината се облекчава, механизира и автоматизира физическият и интелектуалният труд на човека и се повишава неговата производителност.
 • 기계(機械)는 동력을 사용하여 작업을 수행하는 도구를 통틀어 이르는 말이다.
 • 機械(きかい、英語:machine)は、活動を優位にする人工の道具、且つそこから発展した概念。なお、機械は器械、器具と合わせ機器(きき)と呼ばれることもある。また、機器や設備などを使用(操作)して作業・業務を行うことを操業(そうぎょう)という。
 • Makine , herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir.
 • Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
 • Маши́на (лат. machina — «механизм, устройство, конструкция», от др.-греч. μηχανή — «двигать») — техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. В более расширенном современном определении, появившемся с развитием электроники, машиной является технический объект, состоящий из взаимосвязанных функциональных частей (деталей, узлов, устройств, механизмов и др.), использующий энергию для выполнения возложенных на него функций.
 • Il termine macchina designa un insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando, ecc.
 • Een machine (leenwoord van het Franse machine, van Latijnse machina, van Griekse μηχανή mechané ofwel "werktuig, kunstmatige voorziening") is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten.Machines worden gebruikt als technisch middel om mechanische arbeid te verrichten.
 • A gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely az anyag mozgatására vagy megmunkálására (szerszámgép), esetleg energiatermelésre alkalmas (erőgép). Működése mechanikai elvre vezethető vissza. Mechanikai mozgás nélkül nem beszélhetünk gépről. Köznapi értelemben a szerszámmal szemben jellemzi az, hogy felépítése bonyolult, több mozgó alkatrészből áll, amelyek egyfajta mechanikai elven történő együttes munkájához külső energiaforrás szükségeltetik.
 • Una màquina (llatí machina, del grec dòric mākʰanā (μηχανή), significant: astúcia, invenció enginyosa o dispositiu) és un conjunt de peces (òrgans o elements) mòbils i no mòbils, que per efecte dels seus enllaços està capacitada per transformar l'energia.
 • Makina lana bat egiteko erabiltzen den osagai edo tresna multzo egituratu bat da, horretarako energia baliatzen duena. Makina bateko osagaiak mekanikoak, neumatikoak, hidraulikoak, elektrikoak nahiz elektronikoak izan daitezke. Makinak finkoak (tornu bat, esaterako) zein mugikorrak (lokomotora eta bizikleta, esaterako) izan daitezke.
 • Eine Maschine (entlehnt aus französisch machine, von lateinisch machina, dieses von griechisch μηχανή mechanē „Werkzeug, künstliche Vorrichtung, Mittel“) ist ein Gerät mit durch ein Antriebssystem bewegten Teilen. Maschinen werden als technische Arbeitsmittel vor allem für mechanische Einwirkung verwendet. In der Vergangenheit stand der Energie- und/oder Stofffluss im Vordergrund.
 • Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk, mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran, yang melakukan tugas yang telah disetel. Mesin dalam bahasa Indonesia sering pula disebut dengan sebutan pesawat, contoh pesawat telepon untuk tejemahan bahasa Inggris telephone machine.
 • A machine is a tool containing one or more parts that uses energy to perform an intended action. Machines are usually powered by mechanical, chemical, thermal, or electrical means, and are often motorized. Historically, a power tool also required moving parts to classify as a machine.
rdfs:label
 • Machine
 • Gép
 • Macchina
 • Machine
 • Machine
 • Makina
 • Makine
 • Maschine
 • Maszyna
 • Mesin
 • Màquina
 • Máquina
 • Máquina
 • Stroj
 • Машина
 • Машина
 • 機械
 • 기계
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:previousWork of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:species of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:albumPrécédent of
is prop-fr:produits of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of