Un imam est une personne qui dirige la prière en commun. C'est de préférence la personne qui est savante (arabe : عُلَّامة [Ullamah]) dans la connaissance des rites de l'islam.Pour les chiites, tenant d'une tradition cléricale de l'islam, l'imam est le guide spirituel et temporel de la communauté islamique. Chez les duodécimains, ils portent souvent le titre de mollah ou d'ayatollah et, de ce fait, celui d'imam est plus usité dans le sunnisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un imam est une personne qui dirige la prière en commun. C'est de préférence la personne qui est savante (arabe : عُلَّامة [Ullamah]) dans la connaissance des rites de l'islam.Pour les chiites, tenant d'une tradition cléricale de l'islam, l'imam est le guide spirituel et temporel de la communauté islamique. Chez les duodécimains, ils portent souvent le titre de mollah ou d'ayatollah et, de ce fait, celui d'imam est plus usité dans le sunnisme. Dans les autres communautés chiites, l'imam est le seul guide.Dans le cadre du sunnisme, on peut comparer la fonction d'imam à celle du pasteur (prédicateur) protestant. En effet l'imam ne fait pas partie d'une structure hiérarchique. Il est désigné par la communauté elle-même et ne prétend à aucun lien privilégié avec Dieu. Il peut être licencié s'il n'accomplit pas sa mission.Lorsque des fidèles veulent prier ensemble, ils désignent un imam parmi eux pour diriger la prière. Un hadith mentionne les critères à prendre en compte : le premier critère doit être celui qui connait le plus de Coran et le dernier critère à prendre en compte est l'âge. En général, dans chaque mosquée, il y a un imam permanent qui officie et qui donne les sermons (khutba) du vendredi, faute de quoi un simple musulman peut devenir imam le temps d'une prière.
 • Az arab eredetű imám szó (perzsául emám, törökül, indonézül és malájul imam) szó szerinti jelentése „vezető”. Az iszlámban többféle jelentésben is szerepel. A szunniták köznapi szóhasználatában a mecsetekben imát vezető, vallásos tekintetben tapasztalt muszlimot jelöli az imám kifejezés, de emellett jeles személyiségek tiszteleti címe is lehet: imámnak nevezték a kalifákat és a kiemelkedő, jeles vallástudósokat (például as-Sáfiít, a 8-9. századi, madzhabot alapító jogtudóst).Az imám a síita iszlámban tett szert nagyobb jelentőségre. A síiták szerint az imámok Mohamed próféta és veje-unokaöccse, Ali ibn Abi Tálib leszármazottai, akik – szemben a más származású kalifákkal – mindennemű hatalom mindenkori legitim birtokosai, akik imámi rangjukkal együtt természetfeletti erőt örökítenek át utódaikra.
 • Um imame, imamo, imã ou imam (em árabe امام, "aquele que guia" ou "aquele que está adiante") é o pregador no culto islâmico e também designa os principais líderes religiosos do Islamismo que sucederam ao profeta Maomé.Na doutrina sunita usa-se o título Imame paralelamente ao título de Califa.Os xiitas, e em particular os imamitas, os chamados "Xiitas dos Doze", elevam ainda mais o significado do termo, pois observam os doze imames da família de Ali como sucessores legítimos de Maomé.O décimo-segundo imame é para eles o Imame Oculto. Para os outros muçulmanos esta forte veneração dos imames pelos xiitas é vista com suspeita de heresia. Os caridjitas em especial recusam veementemente a veneração de um imame a chegar, um descendente da família do profeta Maomé.Paralelamente, a designação imame é usada frequentemente como título honorário para personalidades particularmente devotas ou instruídas em religião. Um exemplo foi o caso do famoso teólogo e jurista Al-Djuwayni que recebeu o apelido Imame al-Haramayn, o que significa "Chefe comunitário de ambas as cidades santas" (Meca e Medina).
 • Imam (Bahasa Arab إمام Imām) adalah pemimpin komunitas agama Islam. Pemimpin Islam dan hirarki kepemimpinannya disebut Imamah. Dalam Islam adanya Imam dan Imamah adalah suatu keharusan. Dikalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalīfah. Dalam berbagai keadaan kalimat Imam juga bisa berarti pemimpin Salat berjamaah sehari-hari.Tanpa hal itu Islam tidak dapat disebut sebagai sebuah agama, karena agama mutlak harus memiliki imamah. Dalam Islam juga dikenal Khilafah di mana umat islam secara keseluruhan harus berada di dalam suatu kepemimpinan tunggal. Dan inilah juga salah satu aplikasi dari Tauhid.Istilah Imam yang berkaitan dengan kepemimpinan umat pertama kali disandang oleh Imam Ali, menurut kepercayaan Syi'ah. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, imamah dipegang oleh para putra Ali seperti dibawah ini. Golongan yang mengimani 12 imam ini disebut Syi'ah Rafidhah/Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Hasan bin Ali Husain bin Ali Ali bin Husain Muhammad bin Ali Ja'far bin Muhammad Musa bin Ja'far Ali bin Musa uhammad bin Ali Ali bin Muhammad Hasan bin Ali Muhammad bin Hasan↑
 • Imam is een van oorsprong Arabisch woord waarmee een zeker leiderschap wordt aangeduid, voornamelijk binnen de islam. Er bestaan verschillende opvattingen over de rol en betekenis van de imam.Binnen de grootste, soennitische stroming is de imam een voorganger in het gebed (de salat). Veelal wordt gedacht, dat een imam een speciaal beroep is, of dat hij een specifieke opleiding moet hebben genoten, maar het voorgaan in het gebed is traditioneel het enige criterium voor het imam-zijn.In Nederland wordt soms ten onrechte het woord iman gebruikt als men het over een imam heeft. Iman is echter een ander islamitisch begrip, het betekent geloof, en het verwijst naar zowel het verstandelijke als naar het emotionele aspect.Binnen de sjiitische leer bestaat er slechts één imam die de geestelijk leider is van heel de moslimgemeenschap. Het verschil met de soennitische imam is dat hij goddelijke inspiratie en autoriteit heeft voor tafsir, exegese van de Koran. De alevieten en meerderheid van de sjiieten geloven dat er 12 imams zijn geweest (net zoals de vorige profeten Mozes en Jezus die hun 12 apostelen gehad zouden hebben) en dat de huidige tijd geen imam kent, wel verwachten ze de komst van imam al Mahdi (~ de door God geleide). Alleen de isma'iliten kennen ook een imam in de huidige tijd, namelijk de Aga Khan in Frankrijk.Binnen de sjiitische gemeenschap van Ghana en andere West-Afrikaanse landen zijn tal van Imams bekend. Heel populair is wijlen Imam Ibrahim Anyass, wiens portret overal in de regio wordt aangetroffen. Maar ook in de - doorgaans armere - islamitische wijken van de steden en in vrijwel alle islamitische dorpen kan men Imams aantreffen, personen die, evenals moellahs, hun brood grotendeels verdienen door de Koran uit te leggen en hulp te bieden bij sociale, persoonlijke en medische problemen. Veelal zullen zij enkele toepasselijke citaten uit de Koran met speciale inkt op een houten plankje schrijven, het plankje dan voorzichtig wassen en het waswater met de inkt opvangen in een flesje (tegenwoordig zijn oude colaflesjes hiervoor in zwang). De hulpzoeker wordt dan aangeraden zich met de inhoud van het flesje te wassen. Imams zullen in moskeeen altijd voorgaan in het gebed, ook al zijn er oudere mannen aanwezig. In de regel leiden ze een Koranschooltje voor de kinderen uit de omgeving en niet zelden hebben ze een functie in het reguliere onderwijs. De term Imam verwijst tevens naar het beroep van geestelijk verzorger vanuit de Islamitische levensbeschouwing.
 • Има́м (араб. إمام‎‎ — стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой‎) — в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. В суннитском исламе титул имам носят наиболее выдающиеся богословы (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад). В шиитском исламе имам выполняет обязанности посредника между человеком и Богом. Сунниты считают, что имамат, то есть духовная и светская власть, должна доставаться лучшему из членов исламской общины (уммы), а шииты признают лишь наследственный переход власти.В Северо-Кавказском имамате и других государствах титул имама носил глава этого государства (См. Имам Дагестана и Чечни)
 • Imam (arabisch ‏إمام‎, DMG Imām) ist ein arabischer Begriff mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen. Im Koran hat er die Bedeutung von „Vorsteher, Vorbild, Richtschnur, Anführer“. In der klassisch-islamischen Staatstheorie bezeichnet er das religiös-politische Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft in Nachfolge des Propheten Mohammad. Darüber hinaus wird er als Ehrentitel für einen hervorragenden Muslim verwendet. Schließlich wird auch der Vorbeter beim Ritualgebet Imam genannt.
 • Imama (arabiera: إمام pluralean أئمة A'immah‎, Persieraz: امام) Islamaren barruan komunitateko liderraren izaera duen kargua da, gehienetan meskita batean dauden errezoen arduraduna eta, beraz, musulmanen komunitatean pisuzko pertsona. Lider izpiritualean antzekoa da, bainez ez da kristauen apaiz edo juduen rabinoa bezalakoa. Askotan komuniatea meskitako imamarengana joan daiteke galdera erlijiosoen erantzunen bila. Komunitate txikietan beraren liderra ere izan daiteke.
 • Imam (arab. إمام) – w dosłownym tłumaczeniu: „przywódca”. Władca kraju może być określany mianem imama, niemniej termin ten odwołuje się głównie do muzułmańskiego przywódcy religijnego.W tradycyjnym znaczeniu, słowem imam jest określana osoba, która przewodniczy rytualnej modlitwie muzułmańskiej, czyli salatowi. W ogólności może to być osoba świecka, bądź przełożony meczetu.
 • Un imán (del árabe: إمام, imām, "que predica la fe"), también escrito como imam, suele ser generalmente la persona que dirige la oración colectiva en el islam.
 • 이맘(아랍어: إمام, 페르시아어: امام)은 아랍어로 '지도자', '모범이 되어야 할 것'을 의미하는 말이다. 통례적으로는, 이슬람교의 크고 작은 종교 공동체를 지도하는 통솔자를 이맘이라고 부른다. 그러므로 예를 들어 한 나라의 통치자도 이맘으로 불릴 수 있다. 그러나 대문자로 쓰인 이맘(아랍어: الإمام, Imām)은 이슬람 전통(특히, 시아파 믿음)에서 매우 중요한 함축적인 의미를 지닌다. 이 말은 특히 시아파 계통에 속하는 제파(12이맘파, 이스마이르파, 자이드파 등)에 대해 중요한 의의를 가진다.쿠란에서는 원어 이상의 의미로는 쓰여져 있지 않다.이맘의 가장 넓은 의미로는 무슬림에게 가장 중요한 의무 중의 하나인 집단 예배를 실시할 때 신도들을 지도하는 역할을 맡는 사람을 가리키는 호칭이다. 이 의미로의 이맘은 원칙적으로는 상임의 역할이 아니고, 금요일 예배와 같이 사람들이 모스크에 모여서 집단 예배를 할 때 모인 신도들 중에서 가장 예배의 모범이 되는 자를 골라내어 이맘으로 삼게 되어 있다. 금요일 예배 등 집단적인 예배를 하는 종교적으로 중요한 날에는, 예배에 앞서 후트바로 불리는 설교를 하티브가 실시하는데, 이맘이 하티브를 겸하는 경우도 있다. 그 때문에, 실제로는 이슬람에 관한 교육을 받아 이슬람 학문에 능통한 울라마로 불리는 사람들이 특정한 모스크의 이맘을 직무로서 맡는 경우가 많다.현재 이맘이 통치하고 있는 대표적인 나라는 1979년의 이슬람 혁명 이후의 이란이다. 이란은 대통령이 있지만 대통령은 행정 수반을 맡는 데에 그치며 실제로는 이맘이 강력한 권력을 행사하고 있다.
 • Имам (на арабски: إمام ,фарси: امام ,превежда се като лидер) е духовен глава, водач в исляма, а също така може да означава "пример за подражание". При сунитите имамът е местен религиозен водач. По време на общата задължителна молитва се избира имам, който да я ръководи. Имам по време на молитва може да стане всеки мюсюлманин, навършил 8 години. Шиитите смятат за имами няколко (броят е различен за отделлните направления на шиитския ислям) видни исторически фигури, избрани от Бог за водачи на човечеството и пример на останалите вярващи.
 • イマーム(امام‎ imām)とは、アラビア語で「指導者」、「模範となるべきもの」を意味する語で、イスラム教の「指導者」を指す。スンナ派においては、ムスリム(イスラム教徒)の大小の宗教共同体を指導する統率者のことをイマームと呼ぶ。一方、シーア派においては宗教共同体にとって特別な存在である「最高指導者」をイマームと呼ぶ(後述)。
 • İmam veya müftü, (Arapça: إمام‎‎) İslam dininde bir din adamlarına verilen ad. Camilerde bulunur, namazları yönetir ve vaaz verir.
 • Un imam (en àrab إمام, imām, en plural أئمة, aʾimma; en persa امام) és, dins de l'islam, la persona encarregada de presidir i dirigir l'oració col·lectiva. En el sentit estrictament religiós, l'imam pot ser qualsevol persona que conegui bé el ritual de la pregària: se situa davant dels altres fidels i serveix de guia per realitzar els rituals d'oració, encara que no és obligatori seguir-lo. Així, tot musulmà pot ser el seu propi imam, amb tal que sàpiga resar correctament, i el càrrec d'imam existeix només mentre dura l'oració. Sovint però, en ser el més experimentat, els fidels el consulten per a qüestions religioses i quotidianes (ja que, dins de l'islam, aquests dos aspectes es troben molt lligats). D'aquesta manera, l'imam es converteix en el guia espiritual de la comunitat i a vegades també en autoritat municipal, l'encarregat de vigilar els bons costums dels veïns del barri en què radica la mesquita. A la pràctica, hi ha persones que segueixen estudis específics per dedicar-se a aquesta tasca. També es denominen "imams" els caps d'escola o fundadors d'una nova doctrina.
 • An imam (Arabic: إمام‎ imām, plural: أئمة aʼimmah; Persian: امام‎) is an Islamic leadership position. It is most commonly in the context of a worship leader of a mosque and Muslim community by Sunni Muslims. In this context, Imams may lead Islamic worship services, serve as community leaders, and provide religious guidance. For Shi'a Muslims, the Imam has a more central meaning and role in Islam through the concept of Imamah. Imam may also be used in the form of a title for renowned Muslim scholars.
 • Il termine imām (pronuncia imàm, dall'arabo إمام, che fa riferimento a una radice lessicale che indica lo "stare davanti" e, quindi, "essere guida"), può indicare tanto una preclara guida morale o spirituale (ed è questo l'uso che per lo più se ne fa in ambiente politico) quanto un semplice devoto musulmano che sia particolarmente esperto nei movimenti rituali obbligatori della preghiera canonica salāt. Costui si pone davanti agli oranti, dando modo ad essi di correggere eventuali erronei movimenti che comporterebbero l'invalidità della salāt.Da un punto di vista strettamente religioso il termine Imàm indica una "Guida spirituale" e per questo è lecito usarla per i capi di movimenti politico-religiosi, come Khomeini.Da un punto di vista istituzionale, l'Imam è storicamente il capo della Comunità islamica (Umma) ed è per questo, nel Sunnismo, sinonimo di califfo.Un peso senz'altro maggiore è dato dalla figura dell'Imam - considerato Guida ideale per meriti umani e conoscenza religiosa essoterica ed esoterica - dalla Comunità islamica sciita a causa dei suoi legami di sangue e spirituali con Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta Maometto. La sua speciale eccellenza fra gli uomini deriva però dall'essere, in modo privilegiato, ineffabilmente assistito da parte di Dio.Per la maggioranza dello sciismo - detta imamita, duodecimana o, in arabo, Ithnāʿashariyya - il numero degli Imàm che legittimamente hanno guidato i fedeli musulmani (o sarebbero stati legittimamente destinati a farlo se poi, storicamente, non ne fossero stati impediti dai califfi omayyadi e abbasidi) è di dodici, mentre per la minoranza ismailita (o settimana, in arabo Sabʿiyya) il numero si limita a sette.Per i duodecimani l'elenco è il seguente:ʿAlī ibn Abī Tālib, detto al-Murtaḍā (m. 661)al-Hasan ibn ʿAlī ibn Abī Tālib (m. 669)al-Husayn ibn ʿAlī ibn Abī Tālib (m. 680)ʿAlī ibn al-Husayn, detto Zayn al-ʿAbīdīn, "Ornamento dei devoti" (m. 712)Muhammad ibn ʿAlī, detto al-Bāqir (m. 731)Jaʿfar ibn Muhammad, detto al-Sādiq (m. 765)Mūsā ibn Jaʿfar, detto al-Kāzim (m. 799)ʿAlī ibn Mūsā, detto al-Riḍā (m. 818)Muhammad ibn ʿAlī, detto al-Taqī o al-Jawād (m. 835)ʿAlī ibn Muhammad, detto al-Naqīʿ o al-Hādī (m. 868)al-Hasan ibn ʿAlī, detto al-ʿAskarī (m. 874)Muhammad b, al-Ḥasan, detto al-Mahdī ("occultatosi" nell' 874)In entrambi i casi l'ultimo Imam (Muhammad al-Mahdī o Ismāʿīl ibn Jaʿfar) non viene considerato morto ma semplicemente occultatosi agli occhi del mondo e destinato a manifestarsi alla fine dei tempi, in qualità di Mahdī, per restaurare il puro Islam delle origini.
 • Imám (arabsky امام‎‎) byl původně titul představeného muslimské obce, později titul všeobecně uznávaného znalce a učitele koránu (asi jako dnešní profesor) – dnes muslimský duchovní, u sunnitů ještě čestný titul zakladatele náboženské nebo právnické školy a u šiítů nejvyšší duchovní představený.Imám také byl do roku 1962 titul duchovního nebo světského nezávislého arabského vladaře na úrovni knížete.Sunnité věří, že prorok měl za úkol přijmout zjevení a že byl taktéž pověřen vedením obce, avšak toto bylo po jeho smrti ukončeno. Naproti tomu šíité tvrdí, že vedením obce byl dále pověřen imám.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 920161 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17494 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 160 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110893297 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un imam est une personne qui dirige la prière en commun. C'est de préférence la personne qui est savante (arabe : عُلَّامة [Ullamah]) dans la connaissance des rites de l'islam.Pour les chiites, tenant d'une tradition cléricale de l'islam, l'imam est le guide spirituel et temporel de la communauté islamique. Chez les duodécimains, ils portent souvent le titre de mollah ou d'ayatollah et, de ce fait, celui d'imam est plus usité dans le sunnisme.
 • Imam (arabisch ‏إمام‎, DMG Imām) ist ein arabischer Begriff mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen. Im Koran hat er die Bedeutung von „Vorsteher, Vorbild, Richtschnur, Anführer“. In der klassisch-islamischen Staatstheorie bezeichnet er das religiös-politische Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft in Nachfolge des Propheten Mohammad. Darüber hinaus wird er als Ehrentitel für einen hervorragenden Muslim verwendet. Schließlich wird auch der Vorbeter beim Ritualgebet Imam genannt.
 • Imama (arabiera: إمام pluralean أئمة A'immah‎, Persieraz: امام) Islamaren barruan komunitateko liderraren izaera duen kargua da, gehienetan meskita batean dauden errezoen arduraduna eta, beraz, musulmanen komunitatean pisuzko pertsona. Lider izpiritualean antzekoa da, bainez ez da kristauen apaiz edo juduen rabinoa bezalakoa. Askotan komuniatea meskitako imamarengana joan daiteke galdera erlijiosoen erantzunen bila. Komunitate txikietan beraren liderra ere izan daiteke.
 • Imam (arab. إمام) – w dosłownym tłumaczeniu: „przywódca”. Władca kraju może być określany mianem imama, niemniej termin ten odwołuje się głównie do muzułmańskiego przywódcy religijnego.W tradycyjnym znaczeniu, słowem imam jest określana osoba, która przewodniczy rytualnej modlitwie muzułmańskiej, czyli salatowi. W ogólności może to być osoba świecka, bądź przełożony meczetu.
 • Un imán (del árabe: إمام, imām, "que predica la fe"), también escrito como imam, suele ser generalmente la persona que dirige la oración colectiva en el islam.
 • イマーム(امام‎ imām)とは、アラビア語で「指導者」、「模範となるべきもの」を意味する語で、イスラム教の「指導者」を指す。スンナ派においては、ムスリム(イスラム教徒)の大小の宗教共同体を指導する統率者のことをイマームと呼ぶ。一方、シーア派においては宗教共同体にとって特別な存在である「最高指導者」をイマームと呼ぶ(後述)。
 • İmam veya müftü, (Arapça: إمام‎‎) İslam dininde bir din adamlarına verilen ad. Camilerde bulunur, namazları yönetir ve vaaz verir.
 • Az arab eredetű imám szó (perzsául emám, törökül, indonézül és malájul imam) szó szerinti jelentése „vezető”. Az iszlámban többféle jelentésben is szerepel. A szunniták köznapi szóhasználatában a mecsetekben imát vezető, vallásos tekintetben tapasztalt muszlimot jelöli az imám kifejezés, de emellett jeles személyiségek tiszteleti címe is lehet: imámnak nevezték a kalifákat és a kiemelkedő, jeles vallástudósokat (például as-Sáfiít, a 8-9.
 • Um imame, imamo, imã ou imam (em árabe امام, "aquele que guia" ou "aquele que está adiante") é o pregador no culto islâmico e também designa os principais líderes religiosos do Islamismo que sucederam ao profeta Maomé.Na doutrina sunita usa-se o título Imame paralelamente ao título de Califa.Os xiitas, e em particular os imamitas, os chamados "Xiitas dos Doze", elevam ainda mais o significado do termo, pois observam os doze imames da família de Ali como sucessores legítimos de Maomé.O décimo-segundo imame é para eles o Imame Oculto.
 • Imam is een van oorsprong Arabisch woord waarmee een zeker leiderschap wordt aangeduid, voornamelijk binnen de islam. Er bestaan verschillende opvattingen over de rol en betekenis van de imam.Binnen de grootste, soennitische stroming is de imam een voorganger in het gebed (de salat).
 • Imám (arabsky امام‎‎) byl původně titul představeného muslimské obce, později titul všeobecně uznávaného znalce a učitele koránu (asi jako dnešní profesor) – dnes muslimský duchovní, u sunnitů ještě čestný titul zakladatele náboženské nebo právnické školy a u šiítů nejvyšší duchovní představený.Imám také byl do roku 1962 titul duchovního nebo světského nezávislého arabského vladaře na úrovni knížete.Sunnité věří, že prorok měl za úkol přijmout zjevení a že byl taktéž pověřen vedením obce, avšak toto bylo po jeho smrti ukončeno.
 • Имам (на арабски: إمام ,фарси: امام ,превежда се като лидер) е духовен глава, водач в исляма, а също така може да означава "пример за подражание". При сунитите имамът е местен религиозен водач. По време на общата задължителна молитва се избира имам, който да я ръководи. Имам по време на молитва може да стане всеки мюсюлманин, навършил 8 години.
 • Има́м (араб. إمام‎‎ — стоящий впереди; тот, кто руководит молитвой‎) — в исламе духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. В суннитском исламе титул имам носят наиболее выдающиеся богословы (Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад). В шиитском исламе имам выполняет обязанности посредника между человеком и Богом.
 • 이맘(아랍어: إمام, 페르시아어: امام)은 아랍어로 '지도자', '모범이 되어야 할 것'을 의미하는 말이다. 통례적으로는, 이슬람교의 크고 작은 종교 공동체를 지도하는 통솔자를 이맘이라고 부른다. 그러므로 예를 들어 한 나라의 통치자도 이맘으로 불릴 수 있다. 그러나 대문자로 쓰인 이맘(아랍어: الإمام, Imām)은 이슬람 전통(특히, 시아파 믿음)에서 매우 중요한 함축적인 의미를 지닌다. 이 말은 특히 시아파 계통에 속하는 제파(12이맘파, 이스마이르파, 자이드파 등)에 대해 중요한 의의를 가진다.쿠란에서는 원어 이상의 의미로는 쓰여져 있지 않다.이맘의 가장 넓은 의미로는 무슬림에게 가장 중요한 의무 중의 하나인 집단 예배를 실시할 때 신도들을 지도하는 역할을 맡는 사람을 가리키는 호칭이다.
 • An imam (Arabic: إمام‎ imām, plural: أئمة aʼimmah; Persian: امام‎) is an Islamic leadership position. It is most commonly in the context of a worship leader of a mosque and Muslim community by Sunni Muslims. In this context, Imams may lead Islamic worship services, serve as community leaders, and provide religious guidance. For Shi'a Muslims, the Imam has a more central meaning and role in Islam through the concept of Imamah.
 • Un imam (en àrab إمام, imām, en plural أئمة, aʾimma; en persa امام) és, dins de l'islam, la persona encarregada de presidir i dirigir l'oració col·lectiva. En el sentit estrictament religiós, l'imam pot ser qualsevol persona que conegui bé el ritual de la pregària: se situa davant dels altres fidels i serveix de guia per realitzar els rituals d'oració, encara que no és obligatori seguir-lo.
 • Il termine imām (pronuncia imàm, dall'arabo إمام, che fa riferimento a una radice lessicale che indica lo "stare davanti" e, quindi, "essere guida"), può indicare tanto una preclara guida morale o spirituale (ed è questo l'uso che per lo più se ne fa in ambiente politico) quanto un semplice devoto musulmano che sia particolarmente esperto nei movimenti rituali obbligatori della preghiera canonica salāt.
 • Imam (Bahasa Arab إمام Imām) adalah pemimpin komunitas agama Islam. Pemimpin Islam dan hirarki kepemimpinannya disebut Imamah. Dalam Islam adanya Imam dan Imamah adalah suatu keharusan. Dikalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalīfah. Dalam berbagai keadaan kalimat Imam juga bisa berarti pemimpin Salat berjamaah sehari-hari.Tanpa hal itu Islam tidak dapat disebut sebagai sebuah agama, karena agama mutlak harus memiliki imamah.
rdfs:label
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam
 • Imam (Islam)
 • Imame
 • Imám
 • Imám
 • Imán (religión)
 • İmam
 • Имам
 • Имам
 • イマーム
 • 이맘
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is foaf:primaryTopic of