La faucille est un outil de cultivateur utilisé pour moissonner les végétaux.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La faucille est un outil de cultivateur utilisé pour moissonner les végétaux.
 • Sierp – najstarsze z ręcznych narzędzi rolniczych, które człowiek wymyślił specjalnie do prac żniwnych. Zbudowane jest z ostrza o mocno zakrzywionym kształcie, będącym fragmentem obwodu koła lub elipsy i drewnianej rękojeści. Część tnąca znajduje się na stronie wewnętrznej łuku. W późniejszych odmianach półkoliste ostrze posiadało drobne ząbki (od 8 do 20 na centymetr) nacinane na dolnej stronie. Górna strona zeszlifowana pod kątem ok. 30° tworzyła bardzo skuteczne uzębione ostrze. W tej formie używany do połowy lat 50, XX wieku w południowo-wschodniej i wschodniej Polsce.Z sierpa, o jeszcze kamiennym ostrzu, korzystano już w czasach neolitu. Najstarsze ślady archeologiczne ocenia się na 7 do 10 tys. lat p.n.e. Sierp wywodzi się z sierpowatych wiórów krzemiennych, używanych w okresie uprawy kopieniaczej do sprzętu roślin dzikich i uprawianych. Obok nich rozwinęły się noże żniwne o prostym lub lekko zakrzywionym ostrzu krzemiennym, osadzonym w prostej lub wygiętej drewnianej rękojeści. Dalszym etapem rozwojowym był egipski sierp wkładkowy z czasów XVIII dynastii (ok. 1500 p.n.e.) o ostrzu o małych spiłowanych wiórach krzemiennych, osadzonych obok siebie i przyklejonych żywicą do prostej lub zaokrąglonej oprawy drewnianej, rogowej czy kostnej. Wywodził się on z dolnej szczęki kostnej końskiej lub bydlęcej, w której zęby zastąpiono krzemieniem.Babilon wprowadził sierp z mocno wypalonej gliny. Sierpy brązowe, wąskokabłąkowe, żłobkowane i o niewyodrębnionym trzonku miały urządzenia do mocowania rękojeści, a nawet tulejki. Wyparły one całkowicie sierpy krzemienne, a z kolei same ustąpiły żelaznym.Dalszym udoskonaleniem był sierp szerokokabłąkowy o większym wygięciu i rozszerzeniu ostrza, nadający się lepiej do ścinania dłuższej słomy (ważne ze względu na rozwój hodowli zwierząt) – przedtem zadowalano się tylko sprzętem samych kłosów, co najwyżej z bardzo krótką słomą.Sierp wczesnośredniowieczny miał ostrze półkoliste, ząbkowane, o długości 18-30 cm, trzonek wygięty pod kątem prostym i tulejkę do osadzania rękojeści, nie różnił się więc zasadniczo od sierpów dzisiejszych.Później rozróżniano sierp do zboża (kształt ostrza zbliżony do krzywej logarytmicznej) i do trawy (ostrze półkoliste), zapewniające najkorzystniejszy rozkład siły ręki żeńca.Współczesny sierp wykonany jest z długiego, wąskiego metalowego ostrza osadzonego w prostym drewnianym uchwycie. Jego kształt jest na całej Ziemi podobny.Od starożytności sierp uznawany jest jako symbol rolnictwa, był atrybutem bóstw: Demetry, Saturna, Sylwana, Wertumnusa.W Polsce występują obficie noże żniwne, tzw. kłośniki od wczesnego neolitu, sierpy brązowe pojawiły się około 1500 p.n.e., a sierpy szerokokabłąkowe – w I w. n.e. Do XIX wieku sierp był głównym narzędziem żniwnym świata, do dziś stosowany jest w krajach zacofanych, a w cywilizowanych jako narzędzie pomocnicze w gospodarstwach indywidualnych do sprzętu nasienników, wycinania chwastów i niewielkich ilości paszy zielonej. Sierp służy zarówno do zbioru dojrzałych zbóż, jak i traw zielonych. Praca tym narzędziem wymaga mocnego schylania się lub klęczenia na ziemi. Polega na podcinaniu kępki roślin trzymanych drugą dłonią.Sierp jest jeszcze stosowany przy ręcznych zbiorach roślin stojących w wodzie (np. ryż). Na suchej ziemi narzędzie to wyparte zostało przez kosę, a przydatne jest jeszcze przy docinaniu roślin w miejscach trudno dostępnych, np. w miejscach mocno pofałdowanych, lub przy przeszkodach (ściana chaty, płot, pień drzewa itp.) Sierp do dziś jest stosowany również przy pozyskiwaniu doraźnych, niewielkich porcji zboża lub trawy, dla nakarmienia zwierząt gospodarskich (np. świeża trawa dla królików).
 • Die moderne Sichel ist ein Werkzeug zum Schneiden kleiner Mengen von Getreide und Gras. Sie besteht aus einer nach vorn sich verjüngenden, konkav gekrümmten Klinge (in der Regel aus Stahl) mit einem hölzernen Handgriff. Sie unterscheidet sich von der Sense durch die kleinere Klinge und den kürzeren Stiel. Grassicheln sind kurz, aber sehr stark gebogen.
 • A sickle is a hand-held agricultural tool with a variously curved blade typically used for harvesting grain crops or cutting succulent forage chiefly for feeding livestock (either freshly cut or dried as hay).The diversity of sickles that have been used around the globe is staggering. Between the dawn of the Iron Age and present, hundreds of region-specific variants of this basic forage-cutting tool were forged of iron, later steel. Within the industrial set-up, when the trip hammer took over from men swinging their strong arms at the anvil (between 16th and 17th century) some models of sickles were produced in up to six different sizes.[citation needed]One noteworthy feature of sickles is that their edges have been made in two very distinct manners/patterns - smooth or serrated. While both can (albeit with a different technique) be used for cutting either green grass or mature cereals, it is the serrated sickle that still dominates the duty of harvesting grain - with other words the "reaping". Modern kitchen knives with serrated edges, as well as grain-harvesting machines use the same design principle as prehistoric sickles.
 • Sabit, arit, atau celurit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun bentuknya sama, secara bahasa arit dan sabit cenderung merujuk pada alat pertanian, sedangkan celurit pada senjata tajam.
 • Orak, özellikle tarımda kullanılan yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracıdır. Aynı zamanda komünizmin simgesindeki çiftçiyi temsil eden âlettir. Çoğu ülkede köylüyü temsil eden siyasi amblem olarak da kullanılmış olan orak eski Sovyetler Birliğinin bayrağında da kullanılmıştır.
 • Een sikkel is een landbouwwerktuig.
 • Сърп се нарича ръчно земеделско сечиво с къса дървена дръжка и извито острие наподобяващо формата на буквата „С“. Използва се за жънене на житни и зърнени бобови култури. Сърпът е със заострена режеща вътрешната страна. Формата му благоприятства едновременното отрязване на стъблата и събирането им в ръкойка. Пригоден е за хващане от дясна ръка, но съществуват и такива, които могат да се ползват и за лява ръка. По форма на режещата част и начина на ползване сърпът е близък до косата, въпреки че съществуват разлики в употребата и начина на хващане (с две ръце) на дръжката.
 • Una hoz o echona es una herramienta agrícola hecha de hierro en aleación con cobre (que la hace resistente a la humedad) y que tiene como principal uso el corte de tallos de gramíneas, sobre todo de cereales.Consiste en una cuchilla metálica en forma de media luna y un mango para poder dirigirla.Tiene cierta semejanza de forma y función con una guadaña, pero su hoja es más curva y mucho más pequeña, lo que permite emplearla con una sola mano, liberando la otra para agarrar lo segado. En algunos lugares, los dedos de la mano que sostiene la gavilla se protegen con una zoqueta.Es una herramienta que comenzó a usarse durante el Neolítico, cuando era fabricada en piedra o hueso, y hasta la invención de la cosechadora mecánica, el uso de hoces y guadañas estaba muy extendido en toda la población agrícola, por lo que frecuentemente era empleada también como arma de defensa o de ataque en los ejércitos europeos reclutados durante la Edad Media.En la mitología griega se dice que Cronos castró a Urano con una hoz de pedernal. La diosa Deméter también porta una hoz a manera de símbolo.
 • Srp je jednoruční zemědělský nástroj, sloužící k odsekávání stvolů bylin, především při sklizni obilí (žně) a žnutí trávy (senoseč). Skládá se z ploché, do polokruhu zahnuté kovové části s vnitřním ostřím a z rukojeti. Podobným nástrojem je větší dvouruční kosa. Srp se, podobně jako kosa, musí pravidelně brousit nejlépe kamenným brouskem a jeho ostří je nutno také správně naklepávat.Srp je nástrojem velice starým. Souvisí s rozvojem raného zemědělství. Osmý měsíc v kalendářním roce, kdy obvykle každoročně končily žně,dostal také od tohoto nástroje své jméno srpen. Charakteristický tvar srpu je podobný též tvaru měsíce na obloze, ten pak nese pojmenování měsíční srpek.Srp sloužil i jako zbraň. V řecké mytologii jím například byli ozbrojeni Cronus a Perseus.Srp se stal také důležitou částí komunistické symboliky - vizte článek srp a kladivo.
 • A mai sarló mezőgazdasági kéziszerszám, amely egy íves fémpengéből és a hozzá kapcsolódó egyenes fanyélből áll. Az ősember egyik legelső szerszáma volt, és formája mindmáig alig változott. Több természethitben az élet és a halál jelképe; a termékenységi kultuszokban az isten sarlóval választotta el egymástól az eget és a földet. Alakja a fogyó hold alakját utánozza, szimbolikus jelentése az idő hatalma az ember felett. Rituális szerepe is nagyon fontos, így például a kelta druidák arany sarlóval vágták le a halhatatlanság növényét, a fagyöngyöt, aminek nedvét a megtermékenyítő férfimaggal azonosították. A magyar állami jelképekben, a címerekben is gyakran szerepel. A mezőgazdaságban a szántóföldi növénytermesztés egyik hagyományos, a kasza, illetve a gépi aratás elterjedéséig a gabona betakarítására általánosan használt eszközeként tartják számon.
 • 鎌(かま)は草や芝を刈り取るのに用いる農具の一種。植物の切断のための湾曲した刃もしくは歯を持っており、引いて刈るように内側に刃が付いている。鎌の呼び名は大きさにより異なり、立ちながら牧草や麦刈り用に使う大型の物を大鎌(英語ではサイズ (scythe))、しゃがんだり中腰で草刈りや収穫などで用いる小型のものをシックル(sickle)と呼び分け、用途により様々な形態のものがある。日本語では形態の大小にかかわらず「鎌」の単語を当て、文字による両者の厳格な区別はない。
 • La falç o corbella és una eina agrícola amb origen en el mesolític i actualment en desús a causa de la mecanització de les eines en el sector agrícola. Consta d'una làmina corbada de metall amb la part interna o còncava esmolada i proveïda d'un mànec curt del mateix material o de fusta. El seu mecanisme d'acció compren capturar les tiges del cereal abraçant-los amb la curvatura i segar-lo lliscant amb la part tallant. Utilitza el mateix sistema que la dalla però a escala més petita i per tant amb menor rendiment.
 • 낫은 풀, 나무, 곡식 등을 베는 'ㄱ'자 모양의 농기구이다. 쇠로 날을 만들고 나무로 된 자루를 달아서 만든다.
 • A foice é uma antiga ferramenta agrícola, que tem a característica peculiar curvilínea. É um importante instrumento de manuseio nas atividades de agricultura, principalmente para a colheita de cereais. Juntamente com o arado e a enxada, foi o grande responsável pela 2º Revolução neolítica.O instrumento consiste de uma lâmina encurvada presa a um cabo de madeira. Geralmente é de metal, mas foram encontrados restos dessa ferramenta em pedra bem afiada da época dos sumérios com cerca de 3000 anos.Uma ferramenta muito similar é a gadanha, mas esta tem cabo e lâmina mais longos, o que facilita a colheita.
 • Il falcetto, comunemente chiamato falce, è un attrezzo manuale usato in agricoltura e nel giardinaggio.È una piccola falce che si tiene in una mano, mentre l'altra tiene il gruppo di steli da recidere (mannello di spighe). La denominazione falce messoria distingue questo strumento a manico corto usato per la mietitura dalla falce fienaia o frullana, a manico lungo, usata per tagliare il foraggio.In Italia esistono due famiglie di falce a manico corto, la falce liscia o fienaia e la falce dentata o dentellata. La falce dentata è da considerare il tipo arcaico, cui uso persiste soltanto nel Mezzogiorno e nelle isole. Secondo Bravo, in Sardegna negli anni settanta la falce liscia importata dal continente e largamente diffusa veniva denominata "falce forestiera".Il falcetto, è visto come simbolo della classe contadina; nella simbologia comunista si parla di falce e martello, poiché il falcetto, nonostante la crescente preferenza per detto nome, può storicamente ritenersi la falce per antonomasia; così per esempio in Pascoli, che nella celebre lirica Le Armi sugli attrezzi da lavoro distingue "falce", il falcetto a una mano, e la "frullana", la falce "fienaia".
 • Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож. Обычно используется для уборки зерновых культур (жатва хлебов) и резки трав (при заготовке фуражных кормов для скота). Состоит из сужающегося, закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти. Длинное, изогнутое лезвие (как правило, стальное) режущей части обычно имеет мелкозазубренную внутреннюю кромку. Длина режущей части колеблется между 0,25 и 0,5 м, ширина — между 40 и 60 мм. Работающий серпом приводит его в действие одной рукою, другой придерживая срезаемые растения. Обычно используется при уборке небольших участков; широко употребляется в огородничестве и цветоводстве.
 • Igitaia segaren antzeko tresna bat da, neurri txikiagoko denez esku bakarrarekin maneiatu daitekeena. Ilargi erdiaren forma duen aihotz bat da, eusteko kirtena duena.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 218957 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3982 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 105027501 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Sickles
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • faucille
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La faucille est un outil de cultivateur utilisé pour moissonner les végétaux.
 • Die moderne Sichel ist ein Werkzeug zum Schneiden kleiner Mengen von Getreide und Gras. Sie besteht aus einer nach vorn sich verjüngenden, konkav gekrümmten Klinge (in der Regel aus Stahl) mit einem hölzernen Handgriff. Sie unterscheidet sich von der Sense durch die kleinere Klinge und den kürzeren Stiel. Grassicheln sind kurz, aber sehr stark gebogen.
 • Sabit, arit, atau celurit adalah alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun bentuknya sama, secara bahasa arit dan sabit cenderung merujuk pada alat pertanian, sedangkan celurit pada senjata tajam.
 • Orak, özellikle tarımda kullanılan yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracıdır. Aynı zamanda komünizmin simgesindeki çiftçiyi temsil eden âlettir. Çoğu ülkede köylüyü temsil eden siyasi amblem olarak da kullanılmış olan orak eski Sovyetler Birliğinin bayrağında da kullanılmıştır.
 • Een sikkel is een landbouwwerktuig.
 • 鎌(かま)は草や芝を刈り取るのに用いる農具の一種。植物の切断のための湾曲した刃もしくは歯を持っており、引いて刈るように内側に刃が付いている。鎌の呼び名は大きさにより異なり、立ちながら牧草や麦刈り用に使う大型の物を大鎌(英語ではサイズ (scythe))、しゃがんだり中腰で草刈りや収穫などで用いる小型のものをシックル(sickle)と呼び分け、用途により様々な形態のものがある。日本語では形態の大小にかかわらず「鎌」の単語を当て、文字による両者の厳格な区別はない。
 • 낫은 풀, 나무, 곡식 등을 베는 'ㄱ'자 모양의 농기구이다. 쇠로 날을 만들고 나무로 된 자루를 달아서 만든다.
 • Igitaia segaren antzeko tresna bat da, neurri txikiagoko denez esku bakarrarekin maneiatu daitekeena. Ilargi erdiaren forma duen aihotz bat da, eusteko kirtena duena.
 • A mai sarló mezőgazdasági kéziszerszám, amely egy íves fémpengéből és a hozzá kapcsolódó egyenes fanyélből áll. Az ősember egyik legelső szerszáma volt, és formája mindmáig alig változott. Több természethitben az élet és a halál jelképe; a termékenységi kultuszokban az isten sarlóval választotta el egymástól az eget és a földet. Alakja a fogyó hold alakját utánozza, szimbolikus jelentése az idő hatalma az ember felett.
 • Il falcetto, comunemente chiamato falce, è un attrezzo manuale usato in agricoltura e nel giardinaggio.È una piccola falce che si tiene in una mano, mentre l'altra tiene il gruppo di steli da recidere (mannello di spighe).
 • Srp je jednoruční zemědělský nástroj, sloužící k odsekávání stvolů bylin, především při sklizni obilí (žně) a žnutí trávy (senoseč). Skládá se z ploché, do polokruhu zahnuté kovové části s vnitřním ostřím a z rukojeti. Podobným nástrojem je větší dvouruční kosa. Srp se, podobně jako kosa, musí pravidelně brousit nejlépe kamenným brouskem a jeho ostří je nutno také správně naklepávat.Srp je nástrojem velice starým. Souvisí s rozvojem raného zemědělství.
 • Сърп се нарича ръчно земеделско сечиво с къса дървена дръжка и извито острие наподобяващо формата на буквата „С“. Използва се за жънене на житни и зърнени бобови култури. Сърпът е със заострена режеща вътрешната страна. Формата му благоприятства едновременното отрязване на стъблата и събирането им в ръкойка. Пригоден е за хващане от дясна ръка, но съществуват и такива, които могат да се ползват и за лява ръка.
 • La falç o corbella és una eina agrícola amb origen en el mesolític i actualment en desús a causa de la mecanització de les eines en el sector agrícola. Consta d'una làmina corbada de metall amb la part interna o còncava esmolada i proveïda d'un mànec curt del mateix material o de fusta. El seu mecanisme d'acció compren capturar les tiges del cereal abraçant-los amb la curvatura i segar-lo lliscant amb la part tallant.
 • A sickle is a hand-held agricultural tool with a variously curved blade typically used for harvesting grain crops or cutting succulent forage chiefly for feeding livestock (either freshly cut or dried as hay).The diversity of sickles that have been used around the globe is staggering. Between the dawn of the Iron Age and present, hundreds of region-specific variants of this basic forage-cutting tool were forged of iron, later steel.
 • Sierp – najstarsze z ręcznych narzędzi rolniczych, które człowiek wymyślił specjalnie do prac żniwnych. Zbudowane jest z ostrza o mocno zakrzywionym kształcie, będącym fragmentem obwodu koła lub elipsy i drewnianej rękojeści. Część tnąca znajduje się na stronie wewnętrznej łuku. W późniejszych odmianach półkoliste ostrze posiadało drobne ząbki (od 8 do 20 na centymetr) nacinane na dolnej stronie. Górna strona zeszlifowana pod kątem ok. 30° tworzyła bardzo skuteczne uzębione ostrze.
 • Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож. Обычно используется для уборки зерновых культур (жатва хлебов) и резки трав (при заготовке фуражных кормов для скота). Состоит из сужающегося, закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти. Длинное, изогнутое лезвие (как правило, стальное) режущей части обычно имеет мелкозазубренную внутреннюю кромку. Длина режущей части колеблется между 0,25 и 0,5 м, ширина — между 40 и 60 мм.
 • Una hoz o echona es una herramienta agrícola hecha de hierro en aleación con cobre (que la hace resistente a la humedad) y que tiene como principal uso el corte de tallos de gramíneas, sobre todo de cereales.Consiste en una cuchilla metálica en forma de media luna y un mango para poder dirigirla.Tiene cierta semejanza de forma y función con una guadaña, pero su hoja es más curva y mucho más pequeña, lo que permite emplearla con una sola mano, liberando la otra para agarrar lo segado.
 • A foice é uma antiga ferramenta agrícola, que tem a característica peculiar curvilínea. É um importante instrumento de manuseio nas atividades de agricultura, principalmente para a colheita de cereais. Juntamente com o arado e a enxada, foi o grande responsável pela 2º Revolução neolítica.O instrumento consiste de uma lâmina encurvada presa a um cabo de madeira.
rdfs:label
 • Faucille
 • Falcetto (attrezzo)
 • Falç
 • Foice
 • Hoz (herramienta)
 • Igitai
 • Orak
 • Sabit
 • Sarló
 • Sichel (Werkzeug)
 • Sickle
 • Sierp
 • Sikkel (werktuig)
 • Srp
 • Серп
 • Сърп
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:attributs of
is foaf:primaryTopic of