La chute de Constantinople a eu lieu le 29 mai 1453, lors de la prise de la ville par les troupes ottomanes conduites par Mehmed II. Elle marque la disparition de l’Empire byzantin, et donc la fin définitive de l'Empire romain en tant qu’entité juridique.Le siège qui débute au début du mois d’avril 1453 intervient alors que la situation de Byzance s’est considérablement dégradée lors des siècles précédents.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La chute de Constantinople a eu lieu le 29 mai 1453, lors de la prise de la ville par les troupes ottomanes conduites par Mehmed II. Elle marque la disparition de l’Empire byzantin, et donc la fin définitive de l'Empire romain en tant qu’entité juridique.Le siège qui débute au début du mois d’avril 1453 intervient alors que la situation de Byzance s’est considérablement dégradée lors des siècles précédents. En 1453, l’empire se réduit aux alentours de Constantinople et au Péloponnèse et il n’est plus en état de résister à la puissance montante qu’est l’Empire ottoman à cette époque. Ce dernier a déjà assiégé Constantinople à deux reprises sans résultats mais contrôle l'Anatolie et une grande partie des Balkans. Malgré de multiples appels à l’aide des Byzantins en direction de l’Occident, seules quelques rares troupes italiennes combattent aux côtés des 5 000 défenseurs byzantins conduits par l’empereur Constantin XI. Ces 7 000 à 8 000 hommes sont largement surpassés en nombre par les 80 000 à 100 000 soldats ottomans soutenus par une flotte de plus de 120 navires. Après avoir résisté à plusieurs assauts, les Byzantins finissent par céder le 29 mai 1453. S’ensuit un large pillage de la ville puis l’entrée de Mehmed II dans la cité. Il gagne à cette occasion l’épithète de Fatih (le Conquérant) et fait de Constantinople la nouvelle capitale de son empire qui entre dans sa période faste.Au-delà de la fin d’un empire déjà moribond, la chute de Constantinople a un impact profond sur le monde et notamment en Occident. Héritier de l’Empire romain, traditionnel rempart à l’expansion musulmane en Orient, l’Empire byzantin laisse derrière lui un vide important. Cependant, malgré son déclin politique, l’empire connaît lors de ses dernières années d'existence un profond renouveau culturel dont les principaux représentants comme Jean Bessarion ou Manuel Chrysoloras émigrent peu à peu en Italie et dans le reste de l’Europe à mesure que l’Empire byzantin s’étiole.De nombreux historiens, dont Jules Michelet, ont estimé que la chute de Constantinople constitue une vraie rupture marquant la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Toutefois, cette vision est de plus en plus remise en cause et les historiens modernes considèrent plutôt la chute de Constantinople comme une étape dans le processus de transmission du monde grec vers le monde latin, conduisant à la Renaissance.
 • La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos el martes 29 de mayo de 1453 (de acuerdo con el calendario juliano) fue un hecho histórico que, en la periodización clásica, y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio romano de Oriente.
 • The Fall of Constantinople (Greek: Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Alōsē tēs Kōnstantinoupolēs; Turkish: İstanbul'un Fethi Conquest of Istanbul) was the capture of Constantinople, the capital of the Eastern Roman (Byzantine) Empire, which occurred after a siege by the invading Ottoman Empire, under the command of 21-year-old Ottoman Sultan Mehmed II, against the defending army commanded by Byzantine Emperor Constantine XI Palaiologos. The siege lasted from Friday, 6 April 1453 until Tuesday, 29 May 1453 (according to the Julian calendar), when the city fell and was finally conquered by the Ottomans.The capture of Constantinople (and two other Byzantine splinter territories soon thereafter) marked the end of the Roman Empire, an imperial state which had lasted for nearly 1,500 years. The Ottoman conquest of Constantinople also dealt a massive blow to Christendom, as the Ottoman armies thereafter were free to advance into Europe without an adversary to their rear. After the conquest, Sultan Mehmed transferred the capital of the Ottoman Empire from Adrianople to Constantinople. Several Greek and non-Greek intellectuals fled the city before and after the siege, with the majority of them migrating particularly to Italy, which helped fuel the Renaissance.The conquest of the city of Constantinople and the end of the Byzantine Empire marks, for some historians, the end of the Middle Ages.
 • We wtorek 29 maja 1453 roku wojska imperium osmańskiego zajęły Konstantynopol. Zdobycie miasta oraz śmierć ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Dragazesa pociągnęły za sobą ostateczny upadek cesarstwa wschodniorzymskiego. Zwycięstwo to dało Turkom panowanie nad wschodnim basenem Morza Śródziemnego i otworzyło drogę do podboju Europy powstrzymanego dopiero przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w roku 1683.Zdobyte miasto stało się stolicą imperium osmańskiego i pozostało nią do jego rozpadu w 1922 roku. Turcy zaczęli też stosować w odniesieniu do miasta nazwę Stambuł. W 1930 r. władze tureckie w oficjalnej nocie poprosiły państwa Zachodu o używanie wyłącznie tej nazwy.
 • 콘스탄티노폴리스의 함락은 1453년 5월 29일 비잔티움 제국의 수도인 콘스탄티노폴리스가 오스만 제국에게 점령당한 사건을 말한다.이 사건으로 천년이 넘는 세월동안 존재해왔던 비잔티움 제국은 종말을 고하게 되고 오스만 제국의 동지중해 및 발칸 반도로의 진출과 지배권 확보에 중요한 역할을 하게 되었다. 또한 문화적으로 비잔티움 제국의 그리스 고전학 연구 학자들이 대거 서유럽으로 망명하고 결국 서유럽의 르네상스를 일으키는 계기가 되었다.
 • Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří. Bitva byla poměrně jednostrannou záležitostí. Byzantská říše byla v této době již jen tragickým zbytkem kdysi mocného impéria a byzantský císař, který ovládal pouze bezprostřední okolí svého města, byl před ní de facto vazalem tureckého sultána. V srpnu 1452 dokončili Turci výstavbu Rumelijské pevnosti, a to i přesto, že se ji Byzantinci pokoušeli několikrát sabotovat, či minimálně zdržet. Nová pevnost na dohled od Zlatého rohu byla jasným symbolem neodvratnosti ofenzivy a obléhání. Císař proto nařídil zavřít brány a připravit se na úder. Císař Konstantin XI. si byl vědom závažnosti situace a hlavně faktu, že se již sama Byzanc, tvořící v podstatě jen samotná Konstaninopol a několik velmi vzdálených malých držav, neubrání. Konstantin se proto marně dožadoval pomoci ostatních křesťanských panovníků a nepomohlo mu, ani že přistoupil na formální obnovení jednoty pravoslaví s Římem (tzv. Florenskou unii). Tvrdil, že jako v dobách silné Byzance, kdy se podařilo Araby zatlačit díky křížovým výpravám by nyní podobná akce dokázala zastavit mnohem agresivnější Turky. Celkem připlulo z italských středomořských států jen několik galér a jednotka žoldnéřů pod vedením slavného janovského kapitána Giustinianiho. Giustinianiho 700 mužů představovalo velice cennou pomoc, ale sami o sobě nemohli stačit. Vzhledem k naprosto nedostatečnému počtu obránců vzdorovala Konstantinopol poměrně dlouho, což svědčí jak o urputné obraně, tak o kvalitě konstantinopolského opevnění. Nakonec však Turci přece jen pronikli za hlavní hradby. Stalo se tak poté, co byl Giustiniani raněn a opustil své stanoviště na hradbách, což obránce silně demoralizovalo. Císař Konstantinos zahynul krátce po pádu hradeb za bojů uvnitř města a jeho smrt definitivně zlomila odpor byzantských vojáků, kteří tak přišli krátce po sobě o oba hlavní velitele. Giustinianiho odvezli jeho muži na poslední chvíli na jedné z galér, ale v červnu zemřel na následky zranění (patrně na sněť).
 • Столица Византийской империи, Константинополь, была захвачена турками-османами под предводительством султана Мехмеда II во вторник, 29 мая 1453 г. Это означало уничтожение Восточной Римской империи, последний византийский император Константин XI Драгаш пал в битве. Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья. Город оставался столицей Османской империи вплоть до её распада в 1922 году.Хотя Константин XI пытался привлечь на свою сторону всех христиан, включая католиков, и всячески защищал унию, считая её необходимой для государства, он не смог преодолеть оппозиционных настроений внутри страны, особенно среди среднего и младшего клира.
 • İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in II. Mehmed önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından alınmasıdır. Şehir, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır.
 • Het beleg van Constantinopel in 1453 door de legers van het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Mehmet II en de uiteindelijke val van Constantinopel op dinsdag 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk. Het was vanuit strategisch oogpunt een belangrijke overwinning voor de Ottomanen om hun macht te kunnen uitbreiden in het oostelijk Middellandse Zeegebied en op de Balkan en vanuit politiek oogpunt betekende de dood van Constantijn XI Paleologus, de laatste keizer van Byzantium, het formele einde van het Byzantijnse Rijk. Daarom wordt het vaak door historici beschouwd als het einde van de middeleeuwen.
 • Denomina-se queda de Constantinopla a conquista da capital bizantina pelo Império Otomano sob o comando do sultão Maomé II, na terça-feira, 29 de maio de 1453. Isto marcou não apenas a destruição final do Império Romano do Oriente, e a morte de Constantino XI Paleólogo , o último imperador bizantino, mas também a estratégica conquista crucial para o domínio otomano sobre o Mediterrâneo oriental e os Bálcãs. A cidade de Constantinopla permaneceu capital do Império Otomano até a dissolução do império em 1922, e foi oficialmente renomeada Istambul pela República da Turquia em 1930.A queda de Constantinopla para os turcos otomanos foi um evento histórico que segundo alguns historiadores marcou o fim da Idade Média na Europa, e também decretou o fim do último vestígio do Império Bizantino.Constantinopla (em latim: Constantinopolis; em grego: Κωνσταντινούπολη) é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia. O nome original era Bizâncio (do grego Bυζαντιον, transliterado em Bizâncio). O nome da cidade era uma referência ao imperador romano Constantino, que tornou esta cidade a capital do Império Romano em 11 de maio de 330.
 • Die Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 durch die Osmanen beendete das Byzantinische Reich. Der osmanische Sultan Mehmed II. stand an der Spitze eines etwa 80.000 Mann starken Belagerungsheeres. Die Verteidigung der Stadt oblag Kaiser Konstantin XI., der etwa 6–10.000 Soldaten zur Verfügung hatte und aller Wahrscheinlichkeit nach beim letzten Sturm auf die Stadt fiel.Die Eroberung Konstantinopels besiegelte den Untergang des Byzantinischen Reiches und markiert zugleich den endgültigen Aufstieg des Osmanischen Reiches zur Großmacht. Sowohl in der türkischen als auch der westeuropäischen Rezeption kommt der Eroberung ein hoher symbolischer Wert zu und wird je nach Perspektive als Ausweis von imperialer Größe bzw. als Fanal für Zerfall und Untergang betrachtet. In der Geschichtsschreibung wird die Eroberung von Konstantinopel bisweilen als eines der Ereignisse genannt, die den Übergang vom europäischen Mittelalter in die Renaissance markieren.
 • La caiguda de Constantinoble, o la conquesta de Bizanci, pels turcs otomans el 29 de maig de 1453 va ser un succés històric que, en la periodització clàssica, marca la fi de l'edat mitjana a Europa i la fi del darrer vestigi de l'Imperi Bizantí i de la cultura clàssica. Just abans de la conquesta turca, Constantinoble era una capital sense país: l'imperi bizantí, l'Imperi romà d'Orient, que antany s'estenia des de Pèrsia fins als Alps, i també pels deserts d'Àsia, havia quedat reduït al clos de les muralles de la ciutat, encerclada per la força de la nova nació turca. Constantí XI Paleòleg, darrer emperador de Bizanci, intueix el perill que Constantinoble, ciutat de cultura europea mil·lenària, caigui davant la supremacia militar de la jove nació turca. Mehmet II, soldà dels turcs, la cobeja. La presa de Constantinoble va significar tant la fi del vell imperi bizantí com l'inici de la presència turca a Europa oriental.
 • コンスタンティノープルの陥落(コンスタンティノープルのかんらく)とは、1453年5月29日、オスマン帝国のメフメト2世によって東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(現イスタンブル)が陥落した事件である。この事件により東ローマ帝国は滅亡、古代からのローマ帝国は最終的に滅亡した。
 • Kejatuhan Konstantinopel (Bahasa Turki: İstanbul'un Fethi ) adalah penaklukan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang terjadi setelah pengepungan sebelumnya, di bawah komando Sultan Utsmaniyah yang berumur 21 tahun, yaitu Muhammad al-Fatih, melawan tentara bertahan yang dikomandoi oleh Kaisar Bizantium Konstantinus XI. Pengepungan berlangsung dari Jumat, 6 April 1453- Selasa, 29 Mei 1453 (berdasarkan Kalender Julian), ketika kota itu ditaklukkan oleh Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel (dan dua wilayah pecahan lainnya segera setelah itu Bizantium) menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi, sebuah negara yang telah berlangsung selama hampir 1.500 tahun, itu juga merupakan pukulan besar untuk Kristen. Intelektual Yunani dan non-Yunani Beberapa meninggalkan kota sebelum dan sesudah pengepungan, migrasi terutama ke Italia. Dikatakan bahwa mereka membantu penanda dimulainya Renaisans. Itu juga merupakan beberapa tanda akhir Abad Pertengahan oleh jatuhnya kota dan kekaisaran.Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmaniyah ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Orang-orang Eropa tidak lagi datang ke Konstantinopel dan Venesia yang merupakan pelabuhan transit dalam perdagangan antara Asia dan Eropa. Suplai rempah-rempah]] untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antar agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke kepulauan Nusantara yang pada akhirnya membuat bangsa Belanda menjajah Nusantara selama 350 tahun lamanya.Kemunduran perdagangan di Laut Tengah juga berdampak terhadap perekonomian. Wilayah di sekitar Laut Tengah yang semula ramai dikunjungi para pedagang dari timur yang membawa rempah-rempah jadi sepi. Hal ini menyebabkan keguncangan perekonomian di sekitar Laut Tengah (Mediterania).
 • Konstantinoplaren erorialdia 1453ko apirilaren 6 eta 1453ko maiatzaren 29 arteko setioaren ondoren Mehmed II.a otomandar sultanaren Bizantziar Inperioko hiriburuaren konkista izan zen. Hiria Konstantino XI.a Palaiologos enperadoreak defendatu zuten. Konstantinoplaren erorialdiak Bizantziar Inperioaren amaiera ekarri zuen, 1.100 urte baino gehiago iraun zuen Inperioarena. Galera kristautasunarentzat izugarrizko kolpea izan zen. Konkistaren ondorioz, Mehmedek Konstantinopla bere hiriburu berri bilakatu zuen. Greziar eta greziarrak ez ziren intelektual batzuek hiritik ihes egin zuten setioa baino lehen eta setioa eta gero, batez ere Italiara. Batzuen ustez, ihesaldiak pizkundea bultzatu zuen. Edonola ere, hiriaren eta inperioaren galerak Erdi Aroaren amaiera ekarri zuen.
 • L'ultimo assedio di Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente, avvenne nel 1453. I Turchi Ottomani, guidati dal sultano Maometto II, conquistarono la città il 29 maggio, dopo circa tre mesi di combattimenti.Con la caduta della capitale e la morte in battaglia dell'imperatore Costantino XI Paleologo (1449-1453), l'Impero Romano d'Oriente, dopo 1058 anni, cessò di esistere.
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Le siège de Constantinople en 1453 – miniature réalisée à Lille en 1455 (manuscrit deBertrandon de la Broquière, BNF, MS fr. 9087, f. 207v).
dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • Victoireottomanedécisive
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 183401 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 153976 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 440 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110467580 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1537 (xsd:integer)
 • 1823 (xsd:integer)
 • 1836 (xsd:integer)
 • 1838 (xsd:integer)
 • 1844 (xsd:integer)
 • 1856 (xsd:integer)
 • 1866 (xsd:integer)
 • 1879 (xsd:integer)
 • 1886 (xsd:integer)
 • 1899 (xsd:integer)
 • 1902 (xsd:integer)
 • 1903 (xsd:integer)
 • 1926 (xsd:integer)
 • 1927 (xsd:integer)
 • 1930 (xsd:integer)
 • 1948 (xsd:integer)
 • 1953 (xsd:integer)
 • 1954 (xsd:integer)
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1960 (xsd:integer)
 • 1961 (xsd:integer)
 • 1962 (xsd:integer)
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1964 (xsd:integer)
 • 1971 (xsd:integer)
 • 1972 (xsd:integer)
 • 1973 (xsd:integer)
 • 1974 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1470 (xsd:integer)
 • 1936 (xsd:integer)
 • 1946 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Joëlle Dalègre
 • Edward Gibbon
 • Jean-Claude Cheynet
 • Jonathan Harris
 • Marios Philippides
 • Walter K. Hanak
 • Eugénie Drakopoulou
 • J.R. Melville Jones
 • Kenneth Meyer Setton
 • Pascal Brioist
 • René Guerdan
 • Saad Ed-Din
prop-fr:auteursOuvrage
 • Alain Servantie
 • Gérard Chaliand
 • Ivan Dujčev
 • Michel Balard et Alain Ducelier
prop-fr:collection
 • Famagouste
 • Bibliothèque de l'Évolution de l'Humanité
 • Bibliothèque historique
 • Bouquins
 • Nouvelle Clio
 • Petite Bibliothèque Payot
 • Tempus
 • Texto
 • Les Fondamentaux
 • ACLS Humanities
 • Bibliothèque de théologie
 • Clef Concours - Histoire moderne
 • Le Temps & les Hommes
 • Les batailles essentielles - Mémoires des peuples
 • World Economic History
 • Études Grecques
prop-fr:colonnes
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:combattants
 • 22 (xsd:integer)
prop-fr:commandant
prop-fr:consultéLe
 • 2012-12-15 (xsd:date)
 • 2013-08-24 (xsd:date)
prop-fr:date
 • 1453-05-29 (xsd:date)
 • 1999-12-23 (xsd:date)
 • janvier 2013
 • mai 2005
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:forces
 • 26 (xsd:integer)
 • 7000 (xsd:integer)
 • Entre 150000 et 400000 selon les sources contemporaines au siège, autour de 80000 selon les auteurs modernes
 • ~130 navires
prop-fr:groupe
 • Note
prop-fr:guerre
prop-fr:id
 • Dalègre
 • Guilland
 • Thiriet
 • Bréhier2006
 • Heers2007
 • Philippides
 • Babinger1954
 • Barbaro1856
 • Brioist2003
 • Chaliand1990
 • Critopoulos1954
 • Ducellier2003
 • Evert
 • Ganchou
 • Gill1963
 • Heyd2010
 • Mantran2010
 • Miller1926
 • Nicol1988
 • Nicol2008
 • Nicolle2000
 • Ostrogorsky1996
 • Phrantzès
 • Ralph1973
 • Runciman2007
 • Schlumberger2010
 • Sesan
 • Setton
 • Sphrantzès
 • Tedaldi
 • Walter1958
 • van Millingen1899
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 521414563 (xsd:integer)
 • 582356121 (xsd:integer)
 • 691099006 (xsd:integer)
 • 801408016 (xsd:integer)
 • 812216202 (xsd:integer)
 • 870232908 (xsd:integer)
 • 2010027973 (xsd:integer)
 • 2226171029 (xsd:double)
 • 2262007195 (xsd:double)
 • 9780879914578 (xsd:double)
 • 9781847251794 (xsd:double)
 • 9782213019567 (xsd:double)
 • 9782213592466 (xsd:double)
 • 9782847345278 (xsd:double)
 • 9782870277072 (xsd:double)
 • 9782953596601 (xsd:double)
 • 0978-02-13 (xsd:date)
prop-fr:issue
 • Victoire ottomane décisive
prop-fr:langue
 • en
 • fr
 • it
 • la
prop-fr:lieu
 • Amsterdam
 • Athènes
 • Bucarest
 • Cambridge
 • Florence
 • Glasgow
 • Londres
 • Munich
 • New York
 • Paris
 • Philadelphie
 • Prague
 • Rome
 • Saint-Pétersbourg
 • Sofia
 • Toulouse
 • Tournai
 • Vienne
 • Vérone
 • Constantinople
 • Louvain
 • Princeton
 • Amherst
 • Lonrai
prop-fr:légende
 • Le siège de Constantinople en 1453 – miniature réalisée à Lille en 1455 .
prop-fr:nom
 • Heers
 • Diehl
 • Miller
 • Nicolle
 • Runciman
 • Walter
 • Hanak
 • Kaplan
 • Schlumberger
 • Turnbull
 • Morrisson
 • Ralph
 • Clot
 • Gill
 • Nicol
 • Bartusis
 • Guilland
 • Clogg
 • Ostrogorsky
 • Thiriet
 • Heyd
 • Angold
 • Bréhier
 • Ducellier
 • Philippides
 • Mantran
 • Amantos
 • Babinger
 • Bakalopulos
 • Barbaro
 • Cambini
 • Contasty
 • Critopoulos
 • D'Imbros
 • De Chio
 • Dolfin
 • Doukas
 • Dujčev
 • Evert-Kappesowa
 • Ganchou
 • Grecu
 • Iskander
 • Jorga
 • Kolias
 • Köprülü
 • Laïou
 • Malherbe
 • Manoussacas
 • Moschopoulos
 • Muktar Pacha
 • Murr Nehme
 • Pears
 • Philippidès
 • Phrantzès
 • Sešan
 • Sphrantzès
 • Tedaldi
 • Ulea
 • Yiannias
 • Zakythinos
 • d'Ostrovica
 • de Chios
 • de Kiev
 • van Millingen
 • von Hammer-Purgstall
prop-fr:oldid
 • 87115642 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 53 (xsd:integer)
 • 61 (xsd:integer)
 • 95 (xsd:integer)
 • 124 (xsd:integer)
 • 226 (xsd:integer)
 • 239 (xsd:integer)
 • 245 (xsd:integer)
 • 271 (xsd:integer)
 • 349 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 71 (xsd:integer)
 • 257 (xsd:integer)
 • 318 (xsd:integer)
 • 810 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 149 (xsd:integer)
 • 271 (xsd:integer)
prop-fr:passages
 • 333 (xsd:integer)
prop-fr:pertes
 • Lourdes
 • Environ 4000 tués et 50000 prisonniers
prop-fr:prénom
 • Freddy
 • Gérard
 • A.
 • Alain
 • Alexander
 • André
 • C.
 • Charles
 • Cécile
 • David
 • Davis
 • Denis
 • Franz
 • G.
 • Georges
 • Gustave
 • Ivan
 • Jacques
 • John J.
 • Joseph
 • Louis
 • Léonard
 • M.
 • Michael
 • Michel
 • N.
 • Nicolas
 • Richard
 • Robert
 • Rodolphe
 • S.
 • Stephen
 • Steven
 • Thierry
 • Wilhelm
 • William
 • Ahmed
 • V.
 • Edwin
 • H.
 • Nestor
 • Lina
 • Sorin
 • M.L.
 • Angeliki
 • Constantin Mihailovic
 • Critobule
 • Donald MacGillivray
 • Isidore
 • Jacopo
 • Marc C.
 • Marios
 • Mehmet Fuat
 • Walter K.
 • Zorzi
prop-fr:périodique
 • Revue des études byzantines
 • Byzantinische Zeitschrift
 • Byzantion
 • Viator
 • Le cinq-centième anniversaire de la prise de Constantinople. L'Hellénisme contemporain
 • Académie roumaine, Bulletin de la Section Historique
 • Akten des XI. Internationalen byzantinisten-kongresses
 • Byzantinoslavica
 • Eastern Churches Journal
 • Thesaurismata
 • Le cinq-centième anniversaire de la prise de Constantinople, L'Hellénisme contemporain
 • Le cinq-centième anniversaire de la prise de Constantinople, L'Hellénisme Contemporain
prop-fr:sousTitre
 • 1432 (xsd:integer)
 • Historiography, Topography, and Military Studies
 • A study in diplomatic and cultural relations
 • Chronique turque
 • La Prise de Constantinople
 • de la chute de Constantinople à la disparition de l'Empire ottoman
prop-fr:série
 • Histoire
prop-fr:titre
 • 1453 (xsd:integer)
 • http://brepols.metapress.com/content/d32p2xq2717v1267/
 • http://brepols.metapress.com/content/h762134701513x13/
 • http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rebyz_0766-5598_1993_num_51_1_1881_t1_0324_0000_3
 • Histoire de l'Empire ottoman
 • Chute de Constantinople
 • Histoire d'Istanbul
 • Chronicon
 • Byzance -
 • Chute et mort de Constantinople
 • Histoire de l'État byzantin
 • La ruine de Byzance, 1204-1453
 • The Siege and the Fall of Constantinople in 1453
 • Vie et mort de Byzance
 • Le Drame de Byzance : idéal et échec d'une société chrétienne
 • A Concise History of Greece
 • Une source négligée de la prise de Constantinople
 • La Prise de Constantinople, et la fin du Moyen Âge
 • One Source, Two Redditions: The Tale of Constantinople and its Fall 1453
 • The Capture of Constantinople from the Taj ut-Tevarikh
 • Les limites de l'Empire byzantin depuis la fin du XIVè siècle jusqu'à sa chute
 • La conquête turque et la prise de Constantinople dans la littérature slave de l'époque
 • The Late Byzantine Army : Arms and Society, 1204-1453
 • Représentations de Constantinople après la chute. Prolongements idéologiques
 • Le rachat des Notaras après la chute de Constantinople ou les relations « étrangères » de l'élite byzantine au
 • L'origine et la signification idéologique de la peinture extérieure moldave
 • Byzantium and Venice
 • Constantin XI : dernier empereur des Romains
 • Constantinople 1453 : The end of Byzantium
 • Constantinople: Capital of Byzantium
 • De Capta a Mehemethe II Constantinopoli
 • De quelques croyances sur la fin de Constantinople
 • Epistola ad Papam Nicolaum V
 • Giornale dell' assediodi Constantinopoli
 • Grecs et Ottomans : 1453-1923
 • Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge
 • Historia Turco-byzantina
 • History of Mehmed the Conqueror
 • Kristovoulos
 • La Caduta di Costantinopoli, II : L'eco nel mondo
 • La Chute de Constantinople
 • La Chute de Constantinople 1453
 • La Prise de Constantinople
 • La Relation de Tsarigrad
 • La Renaissance, 1470-1570
 • La prise de Constantinople par les Turcs
 • La tiare ou le turban
 • Le Concile de Florence
 • Le monde byzantin. Tome 3
 • Les Derniers Siècles de Byzance, 1261-1453
 • Les Origines de l'Empire ottoman
 • Lettre au pape Nicolas V
 • Mahomet II le Conquérant et son temps
 • Mehmed II, le Conquérant de Byzance
 • Mémoires d'un janissaire
 • The Siege of Constantinople, 1453. Seven Contemporary Accounts
 • Mehmed II the Conqueror: And the Fall of the Franco-Byzantine Levant to the Ottoman Turks: Some Western Views and Testimonies
 • The Fall of Constantinople to the Ottomans
 • The Fall of the Byzantine Empire: A Chronicle
 • The Papacy and the Levant, 1204-1571
 • The Rise of the Atlantic Economies
 • The Walls of Constantinople AD 324-1453
 • The fall of Constantinople
 • Trebizond, the last Greek empire
 • Byzantine, Latin and Muscovite Sources on the Fall of Constantinople and its Conqueror Mehmed II
 • Les appels de Constantin XI Paléologue à Rome et à Venise pour sauver Constantinople
 • Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours
 • Les derniers défenseurs crétois de Constantinople d'après les documents vénitiens
 • Sur quelques erreurs relatives aux derniers défenseurs grecs de Constantinople en 1453
 • Le mésazon Démétrius Paléologue Cantacuzène a-t-il figuré parmi les défenseurs du siège de Constantinople ?
 • Byzantine Constantinople: The Walls of the City and Adjoining Historical Sites
 • La chute de Constantinople et les peuples orthodoxes
 • Le Moyen Âge en Orient : Byzance et l'islam, des barbares aux Ottomans
 • La Chute de Constantinople dans la littérature populaire roumaine
 • Les" Informations" de Jacques Tedaldi sur le siège et la prise de Constantinople
 • The Conquest of Constantinople and the Establishment of the Ottomans in Europe
 • Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie
 • Della origine de' Turchi et Imperio delli Ottomanni
 • Article de l'Hérodote sur la chute de Constantinople
 • The Immortal Emperor : The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans
 • La prise de Constantinople selon les sources turques
 • The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks
 • Assedio e presa di Constantinopoli dell’ anno 1453
 • Constantin Paléologue, le dernier défenseur de Constantinople
 • La Caduta di Costantinopoli, I : Le testimanianze dei contemporanei
prop-fr:titreChapitre
 • 0001-05-28 (xsd:date)
prop-fr:titreOuvrage
 • Le Voyage à Istanbul: Byzance, Constantinople, Istanbul : voyage à la ville aux mille et un noms du Moyen Age au XXe siècle
 • Anthologie mondiale de la stratégie
 • Medioevo bizantino-slavo
 • Migrations et diasporas méditerranéennes
prop-fr:titreVolume
 • 1431 (xsd:integer)
prop-fr:traducteur
 • Marios Philippides
 • C. T. Riggs
 • Charles Zaremba
 • E.J.W. Gibb
 • Hugues Defrance
 • Marcelle Jossua
prop-fr:traduction
 • J. J. Hellert
prop-fr:url
 • http://www.economist.com/node/346800?story_id=346800
 • http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_prise_de_constantinople_par_les_turcs.asp
 • http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/viewArticle/172
 • http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=14530529
 • http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-1453-la-chute-de-constantinople
 • http://medieval.mrugala.net/Guerre/Constantinople/Chute%20de%20Constantinople.htm
prop-fr:volume
 • 3 (xsd:integer)
 • 24 (xsd:integer)
 • 25 (xsd:integer)
 • 29 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
 • 55 (xsd:integer)
 • 62 (xsd:integer)
 • XIII
 • III
 • XIV
 • XXX
 • Fascicule hors série
 • Fascicule hors-série
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • dbpedia-fr:Cambridge_University_Press
 • Albin Michel
 • American Philosophical Society
 • Atlande
 • Cambridge University Press
 • Editions Complexe
 • Fayard
 • Hachette
 • Historia
 • Hérodote
 • L'Harmattan
 • PUF
 • Payot
 • Pearson
 • Perrin
 • Publications de la Sorbonne
 • Robert Laffont
 • Tallandier
 • University Press of Virginia
 • University of Massachusetts Press
 • University of Pennsylvania Press
 • Kessinger Publishing
 • Osprey Publishing
 • The Economist
 • Brepols Publishers
 • Clio
 • Desclée
 • Mouton
 • Ashgate
 • France Inter
 • Hachette Supérieur
 • Académie de la République socialiste de Roumanie
 • Aleph Et Taw
 • Anarchasis
 • Bellizard
 • Bruylant Academia
 • Cornwell University Press
 • E. Bekker
 • E. Cornet
 • Edizioni di Storia E Letteratura
 • Fondazione Lozenzo Valla
 • Grecu
 • Hambledon/Continuum
 • John Murray Ed.
 • La Revue Historique, volume 1
 • Lutetia Parisiorum
 • M.P.G
 • Mrts
 • Porcupine Press
 • Society for promoting Christian knowledge
 • Éditions Laville
 • éditions Archimandrite Léonide
 • éditions G.M. Thomas
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La chute de Constantinople a eu lieu le 29 mai 1453, lors de la prise de la ville par les troupes ottomanes conduites par Mehmed II. Elle marque la disparition de l’Empire byzantin, et donc la fin définitive de l'Empire romain en tant qu’entité juridique.Le siège qui débute au début du mois d’avril 1453 intervient alors que la situation de Byzance s’est considérablement dégradée lors des siècles précédents.
 • La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos el martes 29 de mayo de 1453 (de acuerdo con el calendario juliano) fue un hecho histórico que, en la periodización clásica, y según algunos historiadores, marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin del último vestigio del Imperio romano de Oriente.
 • 콘스탄티노폴리스의 함락은 1453년 5월 29일 비잔티움 제국의 수도인 콘스탄티노폴리스가 오스만 제국에게 점령당한 사건을 말한다.이 사건으로 천년이 넘는 세월동안 존재해왔던 비잔티움 제국은 종말을 고하게 되고 오스만 제국의 동지중해 및 발칸 반도로의 진출과 지배권 확보에 중요한 역할을 하게 되었다. 또한 문화적으로 비잔티움 제국의 그리스 고전학 연구 학자들이 대거 서유럽으로 망명하고 결국 서유럽의 르네상스를 일으키는 계기가 되었다.
 • İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in II. Mehmed önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından alınmasıdır. Şehir, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlamıştır.
 • コンスタンティノープルの陥落(コンスタンティノープルのかんらく)とは、1453年5月29日、オスマン帝国のメフメト2世によって東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(現イスタンブル)が陥落した事件である。この事件により東ローマ帝国は滅亡、古代からのローマ帝国は最終的に滅亡した。
 • L'ultimo assedio di Costantinopoli, capitale dell'Impero Romano d'Oriente, avvenne nel 1453. I Turchi Ottomani, guidati dal sultano Maometto II, conquistarono la città il 29 maggio, dopo circa tre mesi di combattimenti.Con la caduta della capitale e la morte in battaglia dell'imperatore Costantino XI Paleologo (1449-1453), l'Impero Romano d'Oriente, dopo 1058 anni, cessò di esistere.
 • Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří. Bitva byla poměrně jednostrannou záležitostí.
 • The Fall of Constantinople (Greek: Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Alōsē tēs Kōnstantinoupolēs; Turkish: İstanbul'un Fethi Conquest of Istanbul) was the capture of Constantinople, the capital of the Eastern Roman (Byzantine) Empire, which occurred after a siege by the invading Ottoman Empire, under the command of 21-year-old Ottoman Sultan Mehmed II, against the defending army commanded by Byzantine Emperor Constantine XI Palaiologos.
 • Столица Византийской империи, Константинополь, была захвачена турками-османами под предводительством султана Мехмеда II во вторник, 29 мая 1453 г. Это означало уничтожение Восточной Римской империи, последний византийский император Константин XI Драгаш пал в битве. Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья.
 • Die Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 durch die Osmanen beendete das Byzantinische Reich. Der osmanische Sultan Mehmed II. stand an der Spitze eines etwa 80.000 Mann starken Belagerungsheeres.
 • La caiguda de Constantinoble, o la conquesta de Bizanci, pels turcs otomans el 29 de maig de 1453 va ser un succés històric que, en la periodització clàssica, marca la fi de l'edat mitjana a Europa i la fi del darrer vestigi de l'Imperi Bizantí i de la cultura clàssica.
 • Kejatuhan Konstantinopel (Bahasa Turki: İstanbul'un Fethi ) adalah penaklukan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang terjadi setelah pengepungan sebelumnya, di bawah komando Sultan Utsmaniyah yang berumur 21 tahun, yaitu Muhammad al-Fatih, melawan tentara bertahan yang dikomandoi oleh Kaisar Bizantium Konstantinus XI. Pengepungan berlangsung dari Jumat, 6 April 1453- Selasa, 29 Mei 1453 (berdasarkan Kalender Julian), ketika kota itu ditaklukkan oleh Utsmaniyah.
 • We wtorek 29 maja 1453 roku wojska imperium osmańskiego zajęły Konstantynopol. Zdobycie miasta oraz śmierć ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Dragazesa pociągnęły za sobą ostateczny upadek cesarstwa wschodniorzymskiego.
 • Het beleg van Constantinopel in 1453 door de legers van het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Mehmet II en de uiteindelijke val van Constantinopel op dinsdag 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk.
 • Denomina-se queda de Constantinopla a conquista da capital bizantina pelo Império Otomano sob o comando do sultão Maomé II, na terça-feira, 29 de maio de 1453. Isto marcou não apenas a destruição final do Império Romano do Oriente, e a morte de Constantino XI Paleólogo , o último imperador bizantino, mas também a estratégica conquista crucial para o domínio otomano sobre o Mediterrâneo oriental e os Bálcãs.
 • Konstantinoplaren erorialdia 1453ko apirilaren 6 eta 1453ko maiatzaren 29 arteko setioaren ondoren Mehmed II.a otomandar sultanaren Bizantziar Inperioko hiriburuaren konkista izan zen. Hiria Konstantino XI.a Palaiologos enperadoreak defendatu zuten. Konstantinoplaren erorialdiak Bizantziar Inperioaren amaiera ekarri zuen, 1.100 urte baino gehiago iraun zuen Inperioarena. Galera kristautasunarentzat izugarrizko kolpea izan zen.
rdfs:label
 • Chute de Constantinople
 • Падане на Константинопол (1453)
 • Assedio di Costantinopoli (1453)
 • Beleg en val van Constantinopel (1453)
 • Caiguda de Constantinoble
 • Caída de Constantinopla
 • Eroberung von Konstantinopel (1453)
 • Fall of Constantinople
 • Kejatuhan Konstantinopel
 • Konstantinoplaren erorialdia
 • Konstantinápoly eleste
 • Pád Konstantinopole
 • Queda de Constantinopla
 • Upadek Konstantynopola
 • Падение Константинополя (1453)
 • İstanbul'un Fethi
 • コンスタンティノープルの陥落
 • 콘스탄티노폴리스의 함락
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of