Le mot bourgeoisie est polysémique dans la langue française, car il désigne à la fois : une classe définie juridiquement du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime, celle des habitants ayant les droits de cité et les droits politiques dans une ville (ce qu'en allemand on nomme die Bürger et das Bürgertum) ; et une classe définie sociologiquement, surtout à l'époque contemporaine, et désignant les personnes ayant un certain capital culturel et financier et appartenant aux couches supérieures voire intermédiaires des classes moyennes : haute, moyenne et petite bourgeoisie (ce qu'en allemand on désigne par die Bourgeoisie).La « bourgeoisie », dans son sens premier, est donc intimement liée à l'existence des villes reconnues comme telles par leurs chartes urbaines, il n'y avait donc pas de bourgeoisie « hors les murs de la cité » au delà desquels les habitants étaient des « manants » soumis aux juridictions et aux corvées seigneuriales (à l'exception de la « bourgeoisie foraine » habitant hors du territoire urbain mais y ayant conservé ses droits).À défaut de mots différents en français, il s'est créé dans de nombreux écrits une espèce de confusion, alors que les notions sont différentes.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mot bourgeoisie est polysémique dans la langue française, car il désigne à la fois : une classe définie juridiquement du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime, celle des habitants ayant les droits de cité et les droits politiques dans une ville (ce qu'en allemand on nomme die Bürger et das Bürgertum) ; et une classe définie sociologiquement, surtout à l'époque contemporaine, et désignant les personnes ayant un certain capital culturel et financier et appartenant aux couches supérieures voire intermédiaires des classes moyennes : haute, moyenne et petite bourgeoisie (ce qu'en allemand on désigne par die Bourgeoisie).La « bourgeoisie », dans son sens premier, est donc intimement liée à l'existence des villes reconnues comme telles par leurs chartes urbaines, il n'y avait donc pas de bourgeoisie « hors les murs de la cité » au delà desquels les habitants étaient des « manants » soumis aux juridictions et aux corvées seigneuriales (à l'exception de la « bourgeoisie foraine » habitant hors du territoire urbain mais y ayant conservé ses droits).À défaut de mots différents en français, il s'est créé dans de nombreux écrits une espèce de confusion, alors que les notions sont différentes. Ainsi un modeste savetier peut être bourgeois d'une ville parce qu'un de ses ancêtres y a acquis ce droit héréditaire et être membre de ce fait d'une corporation, de la milice urbaine, du corps municipal, alors que dans cette même ville un riche financier né à la campagne ne peut y être qu'un simple habitant sans aucun droit politique et ne pouvant de ce fait pas se désigner dans les actes juridiques comme « bourgeois » de cette ville ni jouir des privilèges par exemple de juridiction réservés aux « bourgeois ».Et pourtant de nos jours on désignera le financier comme « riche bourgeois » et le savetier comme simple artisan.L'historiographie datée et orientée a considéré la bourgeoisie comme à l'origine de l'individualisme libéral et son esprit d'entreprise fondé sur le capitalisme privé, mais aussi comme à l'origine de la libre conscience, de l'espace public ou de la révolution mais l'historiographie récente montre plutôt l'extrême diversité de sa classification et de son idéologie.
 • Burjuva; köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir. Bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da "kapitalist orta sınıf" anlamında kullanılmıştır. Zaman zaman eleştirel olarak "materyalist veya basmakalıp uygulamalara sadık" anlamında kullanılır.
 • De burgerij of bourgeoisie (uitgesproken als: [boer-zjwaa-zie]) is een laag van de maatschappij. Het is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk, anders dan de aristocraten, die hun status in eerste plaats aan hun familieachtergrond ontlenen."Burgerij" of het Franse bourgeoisie betekent letterlijk "de inwoners van een stad". Vandaag de dag is de term "burgerij" vaak synoniem met de burgers, dat wil zeggen inwoners, van een stad, gemeente of staat.
 • A Burguesia é uma palavra originaria da língua francesa ("Bourgeoisie"), usada nas áreas de economia política, filosofia política, sociologia e história, e que originalmente era uma classe social que surgiu na Europa na Idade Média (séculos XI e XII) com o renascimento comercial e urbano. No mundo ocidental, desde o final do século XVIII, a burguesia descreve uma classe social, caracterizado por sua propriedade de capitais, sua relacionada "cultura", e sua visão materialista do mundo. Na filosofia marxista, o termo "burguesia" denota a classe social que detém o meio de produção, e cuja sociais preocupações são o valor da propriedade e da preservação do capital, a fim de garantir a sua supremacia econômica na sociedade. Na contemporânea teoria social o termo burguesia denota a classe dominante das sociedades capitalistas.
 • La burgesia és una classe social , tal com l'entenen l'economia política i el marxisme, que acostuma a estar caracteritzada per posseir els mitjans de producció, sobretot el capital, en les relacions econòmiques. El terme que prové del francès bourgeoisie, que originàriament significava "habitant de la ciutat", ja que els primers burgesos es van enriquir a partir del comerç i dels oficis pròpiament urbans, en oposició als terratinents rurals. Actualment, la paraula té una lleugera connotació despectiva, que implica conservadorisme o immobilisme. Es lliga als empresaris adinerats. La burgesia sempre ha tingut un pes molt important a Europa des de la seva aparició a finals de l'edat mitjana, si bé la seva eclosió va tenir lloc a l'edat moderna. Actualment s'entén com un grup social que pot identificar-se pel seu paper en un mode de producció i per establir relacions de producció específiques amb altres classes. En el cas de la burgesia es caracteritza per una posició en les estructures de producció i per posseir els mitjans de producció. La relació entre treballador i burgès repercuteix a aquest en el guany de capitals que són l'origen del capitalisme.
 • Soziologian eta politika zientzian, burgesia historian izandako zenbait gizarte talde izan dira. Mendebaldean, XVIII. mendearen bukaeratik gaur egunera arte, burgesia kapitala duen gizarte-klasea da eta, hori zela eta, kultura monopolizatu duena. Bere kideak burgesak edo kapitalistak dira. Adiera zabalean, maila ekonomiko altua duen gizarte-klasea ere bada.Zenbait ikerlarik burgesiaren jatorria erromatarren garaiko udal antolakuntzan jartzen badute ere, erakundea Erdi Aroan sortu zen. Erdi Aroan, lana, heziketa eta kapitalaren bidez eskuratzen zuten botere sozial eta ekonomikoa burgesek, jaiotzaren bidez lortzen zuen aristokraziak ez bezala. Garai hartako eskulangileak eta merkatariak gazteluen inguruan bildu eta, feudalismoaren bukaeran, burgu izeneko herri-zabalpenak sortu zituzten; hain zuzen, hortik datorkio bere izena.Nolabaiteko indarra lortu zuenean, feudalismoaren kontra borrokan hasi zen burgesia, gizartearen baitan bere lekua eskuratu nahian. Korporazioak, gremioak eta komunak burgesiaren borrokaren eta aurrerabidearen tresna izan ziren, eta gainera, noblezia burgesiaren alde jarri zen, jaun feudalen agintea murrizteko. Udal batzarrei esker, askatasuna eta segurtasuna handituz joan ziren, eta ondorioz industria ere garatu zen, merkataritza hedatu eta ondasunak gehitu. Hasieran, burgesiak bi borroka egin zituen, bata jabego higikorrarena, industriatik zetorrenarena, eta lur jabegoarena bestea. Hirietan nekazari giroan baino lehenago lortu zuen arrakasta. Burgesiak eragina izan zuen jopuengan, horiek laguntza jaso baitzuten udal batzarretatik, baina haien gizarte egoera ez zen industria gizonen eta merkatarien egoeraren parera heldu. XVI. mendeaz geroztik mailatan banatuta geratu zen burgesia hirietan: burgesia handia (industria gizon eta merkatari aberatsak) eta burgesia txikia (merkatari eta industria gizon txikiak, lanbide liberalak zituztenak eta enplegatuak, erdi mailako klasekoak). Burgesiaren artetik atera ziren entziklopedistak, geroago Frantziako iraultza prestatu eta egin zutenak.Sozialista modernoen esanetan, burgesiaren ezaugarria ekoizpen lanaren aldakuntza da. Bestalde, marxismoaren arabera, "burgesia" hitza langileriaren aldarrikapenen aurkakotzat erabili izan da beti; ikuspegi horretatik, marxismoaren ikuspegitik alegia, desagerrarazi egin behar den klase menderatzailea da. Marxismoaren arabera, produkzio-sistema kapitalistako produkzio-bideen jabegoa duen klase soziala da, arrazoi honengatik klase buruzagia dena (proletalgoari kontrajarriz erabilia).Burgesia handiaren aurka agertu da burgesia txikia Europan egindako kongresuetan. Horrela, Anberesen 1899ko irailaren 17 eta 18an burgesia txikiaren nazioarteko kongresuan beretzat kaltegarri ziren hainbat gauza azpimarratu ziren: trustak, biltegi handiak, desleialtasuna, etab; irtenbidetzat, burges txikientzat lan askatasunaren arautegia, elkarte ekonomikoak, lanbide heziketak eta abantaila fiskalak proposatu ziren.ml:ബൂര്‍ഷ്വാസിth:กระฎุมพี
 • Bourgeoisie (Eng.: /bʊərʒwɑːˈziː/; French pronunciation: ​[buʁʒwazi]) is a word from the French language, used in the fields of political economy, political philosophy, sociology, and history, which originally denoted the wealthy stratum of the middle class that originated during the latter part of the Middle Ages (AD 500–1500). The utilization and specific application of the word is from the realm of the social sciences.In sociology and in political science, the noun bourgeoisie and the adjective bourgeois are terms that describe a historical range of socio-economic classes. As such, in the Western world, since the late 18th century, the bourgeoisie describes a social class "characterized by their ownership of capital, and their related culture"; hence, the personal terms bourgeois (masculine) and bourgeoise (feminine) culturally identify the man or woman who is a member of the wealthiest social class of a given society, and their materialistic worldview (Weltanschauung).In Marxist philosophy, the term bourgeoisie denotes the social class who owns the means of production and whose societal concerns are the value of property and the preservation of capital, in order to ensure the perpetuation of their economic supremacy in society. Joseph Schumpeter instead saw the creation of new bourgeoisie as the driving force behind the capitalist engine, particularly entrepreneurs who took risks in order to bring innovation to industries and the economy through the process of creative destruction.
 • Буржуази́я (фр. Bourgeoisie от фр. bourg; ср.: нем. Burg — город-крепость) — в марксизме — социально-классовая категория, которой соответствует господствующий класс капиталистического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт доходов от этой собственности.В русском языке слово «буржуазия» в прошлом нередко переводили как «мещанство» (от общеслав. мѣсто: ср. польск. miasto, белор. месца, укр. місто — город). Например, название пьесы Мольера: фр. «Le bourgeois gentilhomme» переводят «Мещанин во дворянстве». Тем не менее, сейчас термин мещанство не является эквивалентом термина «буржуазия» (например, в буржуазию входило и купечество, а некоторая часть мещан работала по найму).
 • Měšťanstvo či buržoazie (z franc. bourgeoisie) je označení sociální vrstvy měšťanů čili plnoprávných obyvatel měst.
 • ブルジョワジー(仏: Bourgeoisie)は、中産階級の事であり、特に17 - 19世紀においては革命の主体になりうるほどの数と広がりを持つ階層であったが、市民革命における革命の推進主体となった都市における有産の市民階級をさす場合も有る。貴族や農民と区別して使われた。短くブルジョワ(仏: Bourgeois)ともいうが、これは単数形で個人を指す。20世紀の共産主義思想の下で産業資本家を指す言葉に転化し、共産主義者の間では概ね蔑称として用いられたが、この資本家階級という意味では上層ブルジョワジーのみをさしている。
 • Bourgeoisie [bʊʁʒo̯a'ziː] (frz. ‚Bürgertum‘) ist ein vorwiegend abschätzig genutzter Begriff zur Bezeichnung der gehobenen sozialen Klasse der Gesellschaft, die der Klasse des Proletariats gegenübersteht.Der Begriff besitzt eine zentrale Bedeutung innerhalb der auf Karl Marx zurückgehenden marxistischen Theorie, in der er als Synonym für Kapitalist und damit für Ausbeuter gebraucht wird. Auf Grundlage dieser Theorie entwickelte der Begriff einen abfälligen Wertungscharakter: Ein typischer Bourgeois ist demnach ein sehr reicher Angehöriger der Oberschicht, der eine konservative oder reaktionäre Gesinnung aufweist.Im Unterschied zum weiten Begriff des Bürgers, dem auch der Citoyen im Sinne des Staatsbürgers zugerechnet wird, umfasst der Begriff des Bourgeois das Großbürgertum der weltlichen Oberschicht. Während es einzelne Bourgeois bereits in früheren Gesellschaftsepochen gab, wurde die Bourgeoisie erst im Europa des feudalistischen und absolutistischen Zeitalters politisch als eigene Kraft bedeutsam.
 • Burguesía es un término de origen francés (bourgeoisie), utilizado en la economía política, y también extensivamente en filosofía política, sociología e historia. Designa a la clase media acomodada; aunque su utilización inicial y su uso específico en las ciencias sociales o en el ideoléxico (especialmente en la fraseología marxista) tiene muy diversas variantes y matices.
 • Буржоазия (на френски: Bourgeoisie) e социална категория, която е съставена от собственици, които широко използват наемен труд. Това име най-напред се дава на гражданите - търговци и занаятчии. Буржоазията е средна класа, между благородниците и селяните и се оформя из средите на третото съсловие по времето на Великата френска революция.Терминът идва от буржоа (bourgeois), в превод - жител на голям град (bourg) и започва да се използва през 1538 година. Преходна точка в историята на буржоазията е Юлската революция (1830), която докарва на власт промишлената буржоазия. В литературата понякога се използва и терминът дребна буржоазия, който обикновено означава дребни предприемачи и занаятчии.В марксизма под буржоазия се разбира господстваща, експлоататорска класа на капиталистическото общество.
 • 부르주아지(프랑스어: bourgeoisie)는 원래 중산층이란 뜻이었으나 마르크스주의 이후 현대에는 자본가 계급을 뜻한다. 형용사형은 부르주아(프랑스어: bourgeois)이다.
 • La borghesia è una delle classi sociali nelle quali viene tipicamente suddivisa la società capitalista (colui che possiede un capitale), secondo alcune scuole di pensiero economiche occidentali, in particolare il marxismo. Il termine deriva da borgo, ossia dalle parti costituenti delle città medioevali, e di cui è rimasta ancora oggi traccia nella toponomastica di alcune città, come nel caso dei fiorentini Borgo San Frediano e Borgo San Jacopo. Un borghese era quindi una persona che aveva una casa nel centro di un villaggio anziché nel castello, e praticava un libero mestiere, che poteva spaziare dall'artigianato al commercio, dalla medicina all'arte. Inoltre, non essendo nobile, era escluso, almeno in origine, dalla possibilità di portare le armi e una derivazione di questa norma è rintracciabile nel gergo militare che definisce borghese colui che non veste la divisa. È da sottolineare che una grande parte di quei mestieri considerati tipicamente borghesi, erano già presenti nella struttura socio-economica dell'impero romano e delle poleis greche.
 • Burżuazja (z fr. bourgeoisie – mieszkańcy miast) – pierwotnie synonim mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa, odróżniających się od szlachty a także ludu żyjącego z pracy swoich rąk. Obecnie oznacza ogół ludzi posiadających kapitały i odpowiednio wysoką pozycję społeczną.Burżuazji przypisuje się swoisty styl życia: model rodziny, upodobania, hierarchię wartości, mentalność, itp. W niektórych krajach do burżuazji zalicza się także przedstawicieli wolnych zawodów, choć w Polsce są oni określani częściej jako inteligencja.Zamożne mieszczaństwo było główną siłą społeczną wspierającą obalenie przywilejów feudalnych, co doprowadziło do zrównania w prawach i podporządkowania polityki państwa (zwłaszcza podatkowej i zagranicznej) interesom burżuazji, czyli warstwy przedsiębiorców. We Francji podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej burżuazja obaliła władzę opartego na szlachcie dworu i utworzyła demokratyczną republikę, w której obowiązywały równe prawa dla wszystkich obywateli. W Wielkiej Brytanii i Niemczech proces ten zachodził ewolucyjnie i burżuazja stopniowo wchłaniała dawną arystokrację, tworząc nową elitę. Ten proces przyspieszyło narastanie konfliktów między burżuazją, a poprzednio pozbawionym znaczenia plebsem, z którego formowała się klasa robotnicza. W sensie nadanym przez Karola Marksa burżuazja, to ukształtowana w okresie formowania się kapitalizmu klasa właścicieli podstawowych środków produkcji. Teoria klas Karola Marksa ujawniła rolę burżuazji w społeczeństwie, a jednocześnie podała w wątpliwość jej użyteczność w postulowanym komunistycznym społeczeństwie przyszłości, w którym robotnicy sami będą zarządzać produkcją i korzystać z jej owoców. Marks opisał burżuazję jako klasę wyzyskującą, wskazał na jej klasowy egoizm czy ciasnotę poglądów. Wewnątrz tej klasy marksiści rozróżniają niezatrudniające pracy najemnej drobnomieszczaństwo, średnią i bogatą burżuazję. Burżuazja drobna (drobnomieszczańska) obejmuje właścicieli drobnych warsztatów, rzemieślników, kupców, wolne zawody, znaczną część inteligencji. Częściowo do burżuazji marksiści zaliczają także posiadających oddzielne gospodarstwa chłopów, zwłaszcza bogatych (w Rosji określanych jako kułacy).
 • A burzsoázia (eredetileg francia un bourgeois kiejtése✩ és bourgeoisie ) egy társadalomtudományokban alkalmazott kifejezés, amely a feudális társadalomban a kézműves városi polgárságot, a kapitalizmusban pedig a tőkés uralkodó osztályt jelenti.
 • Borjuis (kata sifat: borju) dalam sosiologi dan ilmu politik menggambarkan berbagai kelompok di seluruh sejarah. Dalam dunia Barat, di antara akhir abad pertengahan dan saat sekarang, kaum borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja / monarki. Kaum Borjuis muncul di kota-kota yang ada di akhir zaman feodal dan awal zaman modern, melalui kontrol perdagangan jarak jauh dan manufaktur kecil.Kata borjuis dan borju berasal dari bahasa Perancis, yang berarti "penghuni-kota" (dari Bourg, bdk. Bahasa Jerman Burg).Marxisme mendefinisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat-alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Marxisme memandang bahwa kelompok ini muncul dari kelas-kelas orang kaya di perkotaan pada masa pra- (sebelum) dan awal masyarakat kapitalis.Dalam masyarakat kapitalis kontemporer, istilah borjuis dapat merujuk pada kelas menengah, menengah atas, atas dan / atau gaya hidup dan nilai-nilai mereka.Istilah ini mempunyai konotasi kuat yang maksudnya "budaya ruang duduk yang pasif" dalam konteks Eropa. Borjuis sering merujuk pada kelakuan menyendiri dan konservatif secara sosial yang disertai adat menganggur dari orang kaya baru.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 69502 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31686 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 191 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109012564 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le mot bourgeoisie est polysémique dans la langue française, car il désigne à la fois : une classe définie juridiquement du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime, celle des habitants ayant les droits de cité et les droits politiques dans une ville (ce qu'en allemand on nomme die Bürger et das Bürgertum) ; et une classe définie sociologiquement, surtout à l'époque contemporaine, et désignant les personnes ayant un certain capital culturel et financier et appartenant aux couches supérieures voire intermédiaires des classes moyennes : haute, moyenne et petite bourgeoisie (ce qu'en allemand on désigne par die Bourgeoisie).La « bourgeoisie », dans son sens premier, est donc intimement liée à l'existence des villes reconnues comme telles par leurs chartes urbaines, il n'y avait donc pas de bourgeoisie « hors les murs de la cité » au delà desquels les habitants étaient des « manants » soumis aux juridictions et aux corvées seigneuriales (à l'exception de la « bourgeoisie foraine » habitant hors du territoire urbain mais y ayant conservé ses droits).À défaut de mots différents en français, il s'est créé dans de nombreux écrits une espèce de confusion, alors que les notions sont différentes.
 • Burjuva; köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir. Bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da "kapitalist orta sınıf" anlamında kullanılmıştır. Zaman zaman eleştirel olarak "materyalist veya basmakalıp uygulamalara sadık" anlamında kullanılır.
 • Měšťanstvo či buržoazie (z franc. bourgeoisie) je označení sociální vrstvy měšťanů čili plnoprávných obyvatel měst.
 • ブルジョワジー(仏: Bourgeoisie)は、中産階級の事であり、特に17 - 19世紀においては革命の主体になりうるほどの数と広がりを持つ階層であったが、市民革命における革命の推進主体となった都市における有産の市民階級をさす場合も有る。貴族や農民と区別して使われた。短くブルジョワ(仏: Bourgeois)ともいうが、これは単数形で個人を指す。20世紀の共産主義思想の下で産業資本家を指す言葉に転化し、共産主義者の間では概ね蔑称として用いられたが、この資本家階級という意味では上層ブルジョワジーのみをさしている。
 • Burguesía es un término de origen francés (bourgeoisie), utilizado en la economía política, y también extensivamente en filosofía política, sociología e historia. Designa a la clase media acomodada; aunque su utilización inicial y su uso específico en las ciencias sociales o en el ideoléxico (especialmente en la fraseología marxista) tiene muy diversas variantes y matices.
 • 부르주아지(프랑스어: bourgeoisie)는 원래 중산층이란 뜻이었으나 마르크스주의 이후 현대에는 자본가 계급을 뜻한다. 형용사형은 부르주아(프랑스어: bourgeois)이다.
 • A burzsoázia (eredetileg francia un bourgeois kiejtése✩ és bourgeoisie ) egy társadalomtudományokban alkalmazott kifejezés, amely a feudális társadalomban a kézműves városi polgárságot, a kapitalizmusban pedig a tőkés uralkodó osztályt jelenti.
 • Bourgeoisie [bʊʁʒo̯a'ziː] (frz. ‚Bürgertum‘) ist ein vorwiegend abschätzig genutzter Begriff zur Bezeichnung der gehobenen sozialen Klasse der Gesellschaft, die der Klasse des Proletariats gegenübersteht.Der Begriff besitzt eine zentrale Bedeutung innerhalb der auf Karl Marx zurückgehenden marxistischen Theorie, in der er als Synonym für Kapitalist und damit für Ausbeuter gebraucht wird.
 • Borjuis (kata sifat: borju) dalam sosiologi dan ilmu politik menggambarkan berbagai kelompok di seluruh sejarah. Dalam dunia Barat, di antara akhir abad pertengahan dan saat sekarang, kaum borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang, dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan.
 • Burżuazja (z fr. bourgeoisie – mieszkańcy miast) – pierwotnie synonim mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa, odróżniających się od szlachty a także ludu żyjącego z pracy swoich rąk. Obecnie oznacza ogół ludzi posiadających kapitały i odpowiednio wysoką pozycję społeczną.Burżuazji przypisuje się swoisty styl życia: model rodziny, upodobania, hierarchię wartości, mentalność, itp.
 • Буржуази́я (фр. Bourgeoisie от фр. bourg; ср.: нем. Burg — город-крепость) — в марксизме — социально-классовая категория, которой соответствует господствующий класс капиталистического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт доходов от этой собственности.В русском языке слово «буржуазия» в прошлом нередко переводили как «мещанство» (от общеслав. мѣсто: ср. польск. miasto, белор. месца, укр.
 • A Burguesia é uma palavra originaria da língua francesa ("Bourgeoisie"), usada nas áreas de economia política, filosofia política, sociologia e história, e que originalmente era uma classe social que surgiu na Europa na Idade Média (séculos XI e XII) com o renascimento comercial e urbano. No mundo ocidental, desde o final do século XVIII, a burguesia descreve uma classe social, caracterizado por sua propriedade de capitais, sua relacionada "cultura", e sua visão materialista do mundo.
 • De burgerij of bourgeoisie (uitgesproken als: [boer-zjwaa-zie]) is een laag van de maatschappij. Het is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk, anders dan de aristocraten, die hun status in eerste plaats aan hun familieachtergrond ontlenen."Burgerij" of het Franse bourgeoisie betekent letterlijk "de inwoners van een stad".
 • Soziologian eta politika zientzian, burgesia historian izandako zenbait gizarte talde izan dira. Mendebaldean, XVIII. mendearen bukaeratik gaur egunera arte, burgesia kapitala duen gizarte-klasea da eta, hori zela eta, kultura monopolizatu duena. Bere kideak burgesak edo kapitalistak dira. Adiera zabalean, maila ekonomiko altua duen gizarte-klasea ere bada.Zenbait ikerlarik burgesiaren jatorria erromatarren garaiko udal antolakuntzan jartzen badute ere, erakundea Erdi Aroan sortu zen.
 • La borghesia è una delle classi sociali nelle quali viene tipicamente suddivisa la società capitalista (colui che possiede un capitale), secondo alcune scuole di pensiero economiche occidentali, in particolare il marxismo. Il termine deriva da borgo, ossia dalle parti costituenti delle città medioevali, e di cui è rimasta ancora oggi traccia nella toponomastica di alcune città, come nel caso dei fiorentini Borgo San Frediano e Borgo San Jacopo.
 • La burgesia és una classe social , tal com l'entenen l'economia política i el marxisme, que acostuma a estar caracteritzada per posseir els mitjans de producció, sobretot el capital, en les relacions econòmiques. El terme que prové del francès bourgeoisie, que originàriament significava "habitant de la ciutat", ja que els primers burgesos es van enriquir a partir del comerç i dels oficis pròpiament urbans, en oposició als terratinents rurals.
 • Буржоазия (на френски: Bourgeoisie) e социална категория, която е съставена от собственици, които широко използват наемен труд. Това име най-напред се дава на гражданите - търговци и занаятчии. Буржоазията е средна класа, между благородниците и селяните и се оформя из средите на третото съсловие по времето на Великата френска революция.Терминът идва от буржоа (bourgeois), в превод - жител на голям град (bourg) и започва да се използва през 1538 година.
 • Bourgeoisie (Eng.: /bʊərʒwɑːˈziː/; French pronunciation: ​[buʁʒwazi]) is a word from the French language, used in the fields of political economy, political philosophy, sociology, and history, which originally denoted the wealthy stratum of the middle class that originated during the latter part of the Middle Ages (AD 500–1500).
rdfs:label
 • Bourgeoisie
 • Borghesia
 • Borjuis
 • Bourgeoisie
 • Bourgeoisie
 • Burgerij
 • Burgesia
 • Burgesia
 • Burguesia
 • Burguesía
 • Burjuvazi
 • Burzsoázia
 • Burżuazja
 • Měšťanstvo
 • Буржоазия
 • Буржуазия
 • ブルジョワジー
 • 부르주아지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:qualité of
is foaf:primaryTopic of