On appelle architecture byzantine le langage architectural qui s’est développé dans l’Empire byzantin et les pays marqués de son empreinte comme la Bulgarie, la Serbie, la Russie, l’Arménie et la Géorgie après que Constantin a transféré la capitale de l’empire de Rome vers Constantinople en 330.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On appelle architecture byzantine le langage architectural qui s’est développé dans l’Empire byzantin et les pays marqués de son empreinte comme la Bulgarie, la Serbie, la Russie, l’Arménie et la Géorgie après que Constantin a transféré la capitale de l’empire de Rome vers Constantinople en 330. De Constantin et jusqu’à la construction de la basilique de la Sainte-Sagesse (Hagia Sophia) sous Justinien, elle constitue essentiellement la prolongation de l’architecture romaine traditionnelle où de vastes édifices étaient consacrés au culte ou aux affaires publiques et pouvaient accueillir de grandes foules. Par la suite, surtout au cours de la période où se multiplient les monastères et où les édifices tendent à être utilisés par une clientèle restreinte (fonctionnaires et dignitaires) plutôt que par les foules, les édifices prennent des dimensions plus restreintes en même temps que le plan adopte la forme d’une croix grecque et que l’attention se porte sur la ou les coupoles et les clé de voûtes. On distingue traditionnellement trois périodes: l’époque primitive (de Constantin jusqu’aux Macédoniens), la période intermédiaire (dynastie macédonienne) et la période tardive (dynasties des Comnènes et des Paléologues).
 • Chama-se arquitectura bizantina aquela desenvolvida pelo Império Bizantino (assim chamado como referência a Bizâncio, o antigo nome da capital imperial bizantina Constantinopla) durante a Idade Média (actualmente será mais correcto denominar este período Antiguidade Tardia (a dita decadência romana) e não Idade Média) como desenvolvimento da arquitetura romana.O estilo caracteriza-se pelos mosaicos vitrificados e pelos ícones, pinturas sacras normalmente feitas sobre madeira, com disposição tríptica.A arquitetura é marcada pelo processamento das várias influências estéticas recebidas pelo Império Bizantino. Também destacou-se no desenvolvimento da engenharia e de técnicas construtivas arrojadas, tendo sido responsável pela difusão de novas formas e tipologias de cúpulas.Os bizantinos destacaram-se especialmente na arquitetura religiosa, tendo na Catedral de Santa Sofia (Hagia Sofia - sagrada sabedoria) em Istambul, atual Turquia, sua realização mais paradigmática. Construída pelo imperador Constantino em 360, mas com a ideia encomendada por Justiniano, que contratou dois matemáticos para realizarem o projeto, Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Os dois surpreenderam a todos construindo uma obra que representa um ícone da arquitetura bizantina.O edifício é uma mistura das grandes construções romanas, como as termas de Caracala, com o clima místico das construções orientais. A estrutura se assemelha a uma basílica romana, com uma forma retangular, que abriga até três campos de futebol. Além da dimensão, o seu grandioso domo central, diferente do Pantheon que tinha paredes circulares, e que é aqui pela primeira vez utilizado, torna-se num dos mais impressionantes pontos de interesse. Quatro arcos formam um quadrado que sustenta pendentes de abóbadas esféricas, que, por sua vez, apoiam o imenso domo. A base deste domo é vazada por quarenta janelas em arco que permitem a entrada da luz, dando leveza à estrutura e oferecendo a ilusão de um halo celestial.Durante quatrocentos anos esta cidade foi a maior do mundo e, da Rússia a Veneza, as catedrais se basearam na Hagia Sofia, uma das mais belas igrejas do cristianismo. O tempo não foi obstáculo para que ela ainda hoje permaneça bela, mesmo tendo sido várias vezes danificada e reconstruída após incêndios, terremotos e vandalismo. E finalmente convertida em mesquita, em 1453, onde hoje, dos seus quatro minaretes, se anuncia um exemplo de persistência, talvez pela fé, talvez pela inconsciente vontade de preservar a beleza.
 • De Byzantijnse architectuur omvat de architectuur uit het Byzantijnse Rijk. Het Byzantijnse Rijk, ook bekend als het Oost-Romeinse Rijk, ontstond na de Val van Rome in het begin van de vijfde eeuw. De bouwwerken die vanaf die tijd in het rijk werden gemaakt, worden Byzantijns genoemd. Het is in eerste instantie een voortzetting van laat-Romeinse christelijke architectuur maar ontwikkelt zich al snel tot een nieuwe beeldentaal die los staat van de orthogonale zuilenstructuur van de klassieke oudheid. Deze nieuwe architectuur, die een grote invloed zou hebben in de vorming van vrijwel alle Orthodoxe kerkarchitectuur, onderscheidt zich van westerse stromingen door een gul gebruik van koepels en ronde gevels.In 1453 met de Val van Constantinopel hield het rijk op te bestaan. De meeste bouwmeesters bleven echter actief binnen het rijk en werden door de nieuwe heersers aangesteld om nieuwe kerken en moskeeën te bouwen voor de Armeense en islamitische bevolking. Deze bouwwerken vertonen in vormentaal en bouwwijze veel gelijkenis met de Byzantijnse architectuur. Tot ver in de 19e eeuw zou een belangrijk deel van de architecten in het Ottomaanse Rijk bestaan uit etnische Grieken.In de 18e en 19e eeuw ontstond er onder Europese architecten, als onderdeel van het oriëntalisme, steeds meer bewondering voor traditionele bouwstijlen en technieken. Dit begon met de erkenning van historische architectuur als waardevol en ontwikkelde zich al snel in verschillende richtingen zoals de Arts-and-craftsbeweging. Belangrijke technische vernieuwers als Viollet le Duc raakten gefascineerd door koepels als die van de Hagia Sophia in Constantinopel en droomden ervan om vergelijkbare overspanningen te bereiken in staal.Tegenwoordig leeft de stijl nog enigszins voort in neo-Orthodoxe en neo-Ottomaanse gebedshuizen, voornamelijk in West-Europa, de Balkan, Turkije, Centraal-Azië en de Kaukasus.
 • L'arquitectura bizantina és l'estil arquitectònic que va estar vigent durant l'Imperi bizantí (Imperi Romà d'Orient) des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident en el segle V. La capital de l'Imperi d'Orient era Constantinoble (Constantinopolis o ciutat de Constantí), el nom anterior va ser Bizanci i, actualment, Istanbul, i això des de l'any 330, moment que altres autors fixen com l'inici de l'arquitectura bizantina. L'arquitectura bizantina s'inscriu dins del marc de l'art bizantí, i abasta doncs un llarg espai de temps, que s'inicia en el segle IV i al que posa fi abruptament la caiguda de Constantinoble en mans dels turcs otomans en 1453, ja al segle XV. A causa de la seva dilatada durada en el temps, sol dividir per al seu estudi en tres períodes diferenciats: un període inicial, un període intermedi i un període final.Pel que fa al marc geogràfic en què es produeix l'estil arquitectònic bizantí, aquest coincideix en línies generals amb l'extensió geogràfica de l'Imperi bizantí, amb el que va ser canviant en el temps en raó de les circumstàncies històriques i polítiques d'aquest regne a al llarg dels més de deu segles de vigència d'aquest estil. No obstant això, les zones de major presència de l'arquitectura bizantina es corresponen amb els territoris de les actuals Turquia i Grècia, sense oblidar Bulgària, Romania i àmplies parts d'Itàlia, juntament amb Síria i Palestina. A més, com a resultat de l'expansió del cristianisme entre els pobles eslaus duta a terme a partir del segle VIII per l'Església Ortodoxa bizantina, l'arquitectura bizantina es va estendre per les actuals Ucraïna, Rússia i Bielorússia, passant alguns dels seus elements arquitectònics (com per exemple les cúpules abulbades) a convertir-se en un senyal d'identitat de les esglésies ortodoxes, que han estat mantingudes fins a l'actualitat.D'altra banda, l'art bizantí va ser un art de tipus oficial, en funció de les relacions del poder eclesiàstic amb el poder civil, que es sustentava amb el suport de l'Església. I la pròpia existència de l'Imperi bizantí es va vincular a l'expansió de l'Església Ortodoxa i de l'art bizantí.Per raó de les circumstàncies històriques i de la pròpia zona geogràfica en què es va generar i en la qual va tenir presència, l'arquitectura bizantina va rebre, sobre una base formada essencialment per l'arquitectura romana, fortes influències d'altres estils arquitectònics, especialment de estils procedents de la zona d'Orient Mitjà. D'altra banda, a més de la ja apuntada influència en els estils arquitectònics de països relacionats amb l'Església Ortodoxa, cal destacar que des de la zona de Ravenna, a Itàlia, en el seu extrem occidental de distribució, va influir en l'arquitectura carolíngia i, a través d'aquesta, en l'arquitectura romànica, alhora que des del sud d'Itàlia, especialment a la zona de Sicília, va aportar alguna de les seves característiques a la versió adaptada a la zona de l'arquitectura normanda, que era una de les variants de l'arquitectura romànica.Algunes de les característiques distintives de l'arquitectura bizantina són, a més de la forma ja indicada de les cúpules, l'ús del maó com a material constructiu en substitució de la pedra, l'ús massiu dels mosaics com a element decoratiu en substitució de les escultures, la major elevació dels edificis com a resultat del realç de les cúpules, i la troballa d'un sistema que permet conjugar l'ús constructiu per a les dites cúpules d'un suport de planta Quadrat però que permet la rematada mitjançant un tambor en una cúpula rodona, en moltes ocasions amb prolongació d'un aler ondulat.
 • Перенесение Константином Великим резиденции римских императоров в Византию, имевшее последствием распад Римской империи на две части и обособление Востока от Запада, составляет одно из важнейших событий Всемирной истории вообще и истории искусства в частности. Тогда как Древний Рим под влиянием нашествия варваров на Италию и разложения всего строя античной жизни быстро утрачивал своё величие, новая столица приобретала все большее и большее значение, и вскоре сделалась средоточием блестящей цивилизации, распространившейся отсюда на весь Восток и даже на западные страны.
 • Византийската архитектура е архитектурен стил, който възниква на територията на Източната Римска империя (в модерните текстове известна като Византия). Непрекъснатото нарастване на художествено и културно ниво настъпва след 330 г., когато император Константин I Велики премества столицата на империята от Рим във Византия - в град, по-късно известен като Новия Рим (или както по-късно ще се нарича Константинопол, днес Истанбул). Империята, която съществува повече от хиляда години, драматично повлиява в създаването и изграждането на средновековната архитектура в Европа. След падането на Константинопол през 1453 г. елементите на византийската архитектура в голяма степен се запазват и при османската архитектура.
 • 비잔틴 건축(Byzantine architecture)은 비잔틴 제국의 건축이다.
 • Bizans mimarisi, Bizans İmparatorluğu mimarisidir. İmparatorluk, Büyük Konstantin, Roma İmparatorluğu başkentini Roma'dan Byzantion'uma doğuya taşıdığı 330 yılından sonra ki Roma İmparatorluğu'nun sanatsal ve kültürel varlığını adresler. Byzantion, "Yeni Roma", sonradan Konstantinopolis ismini almıştır, bugün İstanbul olarak adlandırılmaktadır. İmparatorluk, bir Milenyumdan fazla yaşamış, Avrupa'da Orta çağ ve Rönesans mimarlığını etkin şekilde etkilemiş, 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı mimarisini etkilemiştir.
 • Byzantine architecture is the architecture of the Byzantine or Later Roman Empire. This terminology is used by modern historians to designate the medieval Roman Empire as it evolved as a distinct artistic and cultural entity centered on the new capital of Constantinople rather than the city of Rome and environs. The empire endured for more than a millennium, dramatically influencing Medieval architecture throughout Europe and the Near East, and becoming the primary progenitor of the Renaissance and Ottoman architectural traditions that followed its collapse.
 • ビザンティン建築(ビザンティンけんちく、英語: Byzantine Architecture)は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国、ビザンティン帝国)の勢力下で興った建築様式である。4世紀頃には帝国の特恵宗教であるキリスト教の儀礼空間を形成し、そのいくつかは大幅な補修を受けているものの今日においても正教会の聖堂、あるいはイスラム教のモスクとして利用されている。日本では、ビザンツ建築と呼ばれる場合もある。ローマ建築円熟期の優れた工学・技術を継承し、早い段階で技術的成熟に達するが、その後、東ローマ帝国の国力の衰退と隆盛による影響はあるものの、発展することも急速に衰退することもなく存続した。キリスト教の布教活動とともに、ブルガリアやセルビアなどの東欧の東ローマ帝国の勢力圏のみならずロシアあるいはアルメニアやグルジアなど西アジアにも浸透していった。その影響力は緩やかなもので、地域の工法・技術と融合しながら独自の様式を発展させた。また、初期のイスラーム建築にも影響を与えている。「東欧諸国のビザンティン建築」および「ロシア建築」も参照
 • Architektura bizantyńska cechuje się przejęciem i znacznym udoskonaleniem konstrukcyjnym technik i tradycji rzymskich, wczesnochrześcijańskich oraz hellenistycznych i orientalnych, zwłaszcza perskich. Rozwinęła się w końcowym okresie cesarstwa rzymskiego i pod panowaniem cesarzy bizantyńskich. Objęła tereny dzisiejszej Grecji, Macedonii, Bułgarii, Serbii, Turcji i Syrii. Wraz z ekspansją terytorialną Cesarstwa Bizantyńskiego obszar jej oddziaływania poszerzył się na Italię, i północną Afrykę. Jej wpływy są zauważalne w architekturze Armenii, Gruzji i Rusi, a nawet w Polsce. W jej historii wyróżnia się zazwyczaj trzy okresy: Okres pierwszy od założenia Konstantynopola do upadku ikonoklazmu w 843 r. nazywany jest często okresem wczesnobizantyńskim Okres drugi (867-1204), renesans architektury, ogólniej sztuki bizantyńskiej, kończy zajęciem Konstantynopola przez krzyżowców w 1204; nazywany jest też okresem średniobizantyńskim Okres trzeci, związany z restauracją cesarstwa 1261-1453, kończy zdobycie Konstantynopola przez Turków, nazywany jest także okresem późnobizantyńskim.
 • Bizantziar arkitektura Bizantziar Inperioan garatu zen arkitektura da. Batez ere inperioko hiriburu Konstantinoplaan garatu zen, egungo Istanbulen (Turkian), eta ekialdeko Mediterraneoko lurretan hedatu zen: Grezia (Tesalonika, Mistra), Italia (Ravenna, Venezia), Sizilia (Monreale, Cefalu, Catania). Eragin handia ere izan zuen Mendebaldeko Europako arkitekturan (Akisgrango jauregia) eta Islam hasierakoan (Jerusalemeko Arrokaren Kupula).Eraikin nagusia Hagia Sofia eliza da, Konstantinoplan, bizantziar estiloaren arketipoa eta gauzatze ospetsuena.Arkitektura honen bereizgarri nagusia kupula da, adreiluzko petxina gainean eraikia. Kanpoaldea soilki zarpeatua dago, barnealdea ordea, kolore biziko mosaikoz eta haitzurdinezko marketeriaz apainduak.
 • L'architettura bizantina è l'architettura dell'Impero romano d'Oriente, conformatosi come entità statuale autonoma nel 395, alla morte di Teodosio I. Tale arte ebbe come fulcro la città di Costantinopoli (l'antica Bisanzio), così chiamata dopo la morte dell'imperatore romano Costantino I, che l'aveva scelta come capitale dell'Impero (330) ribattezzandola Nova Roma. Tale funzione fu condivisa dalla città, nel corso del IV secolo, con altri importanti centri imperiali, fra cui Milano. Inizialmente l'architettura bizantina non si differenziava molto dall'architettura romana. Col tempo emerse uno stile permeato di influenze del Vicino Oriente e che usava la pianta a croce greca per l'architettura delle chiese. I mattoni sostituirono le pietre, gli ordini classici furono interpretati più liberamente, i mosaici sostituirono le decorazioni scultoree e complesse cupole furono innalzate.
 • Se denomina arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio bizantino (Imperio romano de Oriente) desde la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V. La capital del Imperio de Oriente era Constantinopla (Constantinopolis o ciudad de Constantino), cuyo nombre anterior fue Bizancio y, actualmente, Estambul, y ello desde el año 330, momento que otros autores fijan como el inicio de la arquitectura bizantina.La arquitectura bizantina se inscribe dentro del marco del arte bizantino, y abarca pues un largo espacio de tiempo, que se inicia en el siglo IV y al que pone fin abruptamente la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453, ya en el siglo XV. Debido a su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en tres períodos diferenciados: un período inicial, un período intermedio y un período final.Por lo que respecta al marco geográfico en el que se produce el estilo arquitectónico bizantino, éste coincide en líneas generales con la extensión geográfica del Imperio bizantino, con lo que fue cambiante en el tiempo en razón de las circunstancias históricas y políticas de dicho reino a lo largo de los más de diez siglos de vigencia de dicho estilo. No obstante, las zonas de mayor presencia de la arquitectura bizantina se corresponden con los territorios de las actuales Turquía y Grecia, sin olvidar Bulgaria, Rumania y amplias partes de Italia, junto con Siria y Palestina. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre los pueblos eslavos llevada a cabo a partir del siglo VIII por la Iglesia Ortodoxa bizantina, la arquitectura bizantina se extendió por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando algunos de sus elementos arquitectónicos (como por ejemplo las cúpulas abulbadas) a convertirse en una seña de identidad de las iglesias ortodoxas, que han sido mantenidas hasta la actualidad.Por otro lado, el arte bizantino fue un arte de tipo oficial, en función de las relaciones del poder eclesiástico con el poder civil, que se sustentaba con el apoyo de la Iglesia. Y la propia existencia del Imperio bizantino se vinculó a la expansión de la fe ortodoxa y del arte bizantino.En razón de las circunstancias históricas y de la propia zona geográfica en que se generó y en la que tuvo presencia, la arquitectura bizantina recibió, sobre una base formada esencialmente por la arquitectura romana, fuertes influencias de otros estilos arquitectónicos, especialmente de estilos procedentes de la zona de Oriente Medio. Por otro lado, además de la ya apuntada influencia en los estilos arquitectónicos de países relacionados con la Iglesia Ortodoxa, debe destacarse que desde la zona de Rávena, en Italia, en su extremo occidental de distribución, influyó en la arquitectura carolingia y, a través de ésta, en la arquitectura románica, a la vez que desde el sur de Italia, especialmente en la zona de Sicilia, aportó alguna de sus características a la versión adaptada en la zona de la arquitectura normanda, que era una de las variantes de la arquitectura románica.Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son, además de la forma ya indicada de las cúpulas, el uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas, la mayor elevación de los edificios como resultado del realce de las cúpulas, y el hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas, de un soporte de planta cuadrada, pero que permite el remate mediante un tambor en una cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado.
 • Die byzantinische Architektur umfasst die Architektur, die während des Byzantinischen Reiches sowie in den von der byzantinischen Kunst geprägten Architektur Ländern Bulgarien, Serbien, Russland, Armenien und Georgien entstanden ist. Das Byzantinische Reich entwickelte sich aus der östlichen Hälfte des Römischen Reiches und ist nach Byzanz benannt, das seit 330 (als Konstantinopel) Hauptstadt Ostroms war und wo sich auch die bedeutendsten Zeugnisse der byzantinischen Architektur finden. Diese Architekturepoche lässt sich grob in drei Phasen einteilen: die frühe, die mittlere und die späte (komnenische und palaiologische) Epoche.
 • Byzantská architektura je souhrnné označení pro architekturu Byzantské říše v období od 4. do 15. století, která významně ovlivnila i okolní země a následně všechny pravoslavné země Evropy. Pod byzantským vlivem vznikla i řada církevních staveb v Itálii, ve Francii a jinde.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 119379 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 51407 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 185 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109013444 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1963 (xsd:integer)
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1972 (xsd:integer)
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:id
 • Glossaire
 • Kazhdan1991
 • Mango1972
 • Mango1976
 • Ousterhout1999
 • Schug-Wille1978
 • TalbotRice1963
prop-fr:isbn
 • 195046528 (xsd:integer)
 • 500200041 (xsd:integer)
 • 691005354 (xsd:integer)
 • 802066275 (xsd:integer)
 • 847806154 (xsd:integer)
 • 2736901002 (xsd:double)
 • 8401605792 (xsd:double)
 • 8489739153 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
 • es
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Cyril Mango
prop-fr:lieu
 • Barcelone
 • New York
 • London
 • Granada
 • La-Pierre-Qui-Vire
prop-fr:lireEnLigne
 • http://books.google.ca/books?id=OkypnZQ83ckC&pg=PP5&hl=fr&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
prop-fr:nom
 • Kazhdan
 • Ousterhout
 • Arias Gumarra
 • Armesto Sanchez
 • Balleteros Pator
 • Mango
 • Navas Chaveli
 • Neufville
 • Pérez Guillén
 • Schug-Wille
 • Talbot Rice
 • de Vogüé
prop-fr:prénom
 • Alexander
 • David
 • Jean
 • José
 • José Antonio
 • Robert
 • Cyril
 • Agustin
 • Ana Maria
 • Christa
 • Julio
 • Melchior
prop-fr:réimpression
 • 1986 (xsd:integer)
prop-fr:sousTitre
 • Comentarios de obras maestras
 • Sources and Documents
prop-fr:titre
 • Art of the Byzantine Era
 • Byzantine Architecture
 • Glossaire de termes techniques à l’usage des lecteurs de « La nuit des temps »
 • Historia del arte
 • Master Builders of Byzantium
 • The Art of the Byzantine Empire, 312-1453
 • The Oxford Dictionary of Byzantium
prop-fr:titreChapitre
 • Bizancio y su mondo
prop-fr:titreOuvrage
 • Enciclopedia Universal del Arte
prop-fr:titreVolume
 • Bizancio y el Islam
prop-fr:volume
 • IV
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Oxford University Press
 • Princeton University Press
 • Thames & Hudson
 • Plaza & Janés
 • Harry N. Abrams Inc.
 • Les Presses Monastiques
 • Port-Royal Ediciones
 • University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • On appelle architecture byzantine le langage architectural qui s’est développé dans l’Empire byzantin et les pays marqués de son empreinte comme la Bulgarie, la Serbie, la Russie, l’Arménie et la Géorgie après que Constantin a transféré la capitale de l’empire de Rome vers Constantinople en 330.
 • 비잔틴 건축(Byzantine architecture)은 비잔틴 제국의 건축이다.
 • ビザンティン建築(ビザンティンけんちく、英語: Byzantine Architecture)は、東ローマ帝国(ビザンツ帝国、ビザンティン帝国)の勢力下で興った建築様式である。4世紀頃には帝国の特恵宗教であるキリスト教の儀礼空間を形成し、そのいくつかは大幅な補修を受けているものの今日においても正教会の聖堂、あるいはイスラム教のモスクとして利用されている。日本では、ビザンツ建築と呼ばれる場合もある。ローマ建築円熟期の優れた工学・技術を継承し、早い段階で技術的成熟に達するが、その後、東ローマ帝国の国力の衰退と隆盛による影響はあるものの、発展することも急速に衰退することもなく存続した。キリスト教の布教活動とともに、ブルガリアやセルビアなどの東欧の東ローマ帝国の勢力圏のみならずロシアあるいはアルメニアやグルジアなど西アジアにも浸透していった。その影響力は緩やかなもので、地域の工法・技術と融合しながら独自の様式を発展させた。また、初期のイスラーム建築にも影響を与えている。「東欧諸国のビザンティン建築」および「ロシア建築」も参照
 • Byzantská architektura je souhrnné označení pro architekturu Byzantské říše v období od 4. do 15. století, která významně ovlivnila i okolní země a následně všechny pravoslavné země Evropy. Pod byzantským vlivem vznikla i řada církevních staveb v Itálii, ve Francii a jinde.
 • De Byzantijnse architectuur omvat de architectuur uit het Byzantijnse Rijk. Het Byzantijnse Rijk, ook bekend als het Oost-Romeinse Rijk, ontstond na de Val van Rome in het begin van de vijfde eeuw. De bouwwerken die vanaf die tijd in het rijk werden gemaakt, worden Byzantijns genoemd.
 • Bizantziar arkitektura Bizantziar Inperioan garatu zen arkitektura da. Batez ere inperioko hiriburu Konstantinoplaan garatu zen, egungo Istanbulen (Turkian), eta ekialdeko Mediterraneoko lurretan hedatu zen: Grezia (Tesalonika, Mistra), Italia (Ravenna, Venezia), Sizilia (Monreale, Cefalu, Catania).
 • Die byzantinische Architektur umfasst die Architektur, die während des Byzantinischen Reiches sowie in den von der byzantinischen Kunst geprägten Architektur Ländern Bulgarien, Serbien, Russland, Armenien und Georgien entstanden ist. Das Byzantinische Reich entwickelte sich aus der östlichen Hälfte des Römischen Reiches und ist nach Byzanz benannt, das seit 330 (als Konstantinopel) Hauptstadt Ostroms war und wo sich auch die bedeutendsten Zeugnisse der byzantinischen Architektur finden.
 • Se denomina arquitectura bizantina al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio bizantino (Imperio romano de Oriente) desde la caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V.
 • L'arquitectura bizantina és l'estil arquitectònic que va estar vigent durant l'Imperi bizantí (Imperi Romà d'Orient) des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident en el segle V. La capital de l'Imperi d'Orient era Constantinoble (Constantinopolis o ciutat de Constantí), el nom anterior va ser Bizanci i, actualment, Istanbul, i això des de l'any 330, moment que altres autors fixen com l'inici de l'arquitectura bizantina.
 • Chama-se arquitectura bizantina aquela desenvolvida pelo Império Bizantino (assim chamado como referência a Bizâncio, o antigo nome da capital imperial bizantina Constantinopla) durante a Idade Média (actualmente será mais correcto denominar este período Antiguidade Tardia (a dita decadência romana) e não Idade Média) como desenvolvimento da arquitetura romana.O estilo caracteriza-se pelos mosaicos vitrificados e pelos ícones, pinturas sacras normalmente feitas sobre madeira, com disposição tríptica.A arquitetura é marcada pelo processamento das várias influências estéticas recebidas pelo Império Bizantino.
 • Перенесение Константином Великим резиденции римских императоров в Византию, имевшее последствием распад Римской империи на две части и обособление Востока от Запада, составляет одно из важнейших событий Всемирной истории вообще и истории искусства в частности.
 • Byzantine architecture is the architecture of the Byzantine or Later Roman Empire. This terminology is used by modern historians to designate the medieval Roman Empire as it evolved as a distinct artistic and cultural entity centered on the new capital of Constantinople rather than the city of Rome and environs.
 • Византийската архитектура е архитектурен стил, който възниква на територията на Източната Римска империя (в модерните текстове известна като Византия). Непрекъснатото нарастване на художествено и културно ниво настъпва след 330 г., когато император Константин I Велики премества столицата на империята от Рим във Византия - в град, по-късно известен като Новия Рим (или както по-късно ще се нарича Константинопол, днес Истанбул).
 • Bizans mimarisi, Bizans İmparatorluğu mimarisidir. İmparatorluk, Büyük Konstantin, Roma İmparatorluğu başkentini Roma'dan Byzantion'uma doğuya taşıdığı 330 yılından sonra ki Roma İmparatorluğu'nun sanatsal ve kültürel varlığını adresler. Byzantion, "Yeni Roma", sonradan Konstantinopolis ismini almıştır, bugün İstanbul olarak adlandırılmaktadır.
 • Architektura bizantyńska cechuje się przejęciem i znacznym udoskonaleniem konstrukcyjnym technik i tradycji rzymskich, wczesnochrześcijańskich oraz hellenistycznych i orientalnych, zwłaszcza perskich. Rozwinęła się w końcowym okresie cesarstwa rzymskiego i pod panowaniem cesarzy bizantyńskich. Objęła tereny dzisiejszej Grecji, Macedonii, Bułgarii, Serbii, Turcji i Syrii. Wraz z ekspansją terytorialną Cesarstwa Bizantyńskiego obszar jej oddziaływania poszerzył się na Italię, i północną Afrykę.
 • L'architettura bizantina è l'architettura dell'Impero romano d'Oriente, conformatosi come entità statuale autonoma nel 395, alla morte di Teodosio I. Tale arte ebbe come fulcro la città di Costantinopoli (l'antica Bisanzio), così chiamata dopo la morte dell'imperatore romano Costantino I, che l'aveva scelta come capitale dell'Impero (330) ribattezzandola Nova Roma. Tale funzione fu condivisa dalla città, nel corso del IV secolo, con altri importanti centri imperiali, fra cui Milano.
rdfs:label
 • Architecture byzantine
 • Architektura bizantyńska
 • Architettura bizantina
 • Arquitectura bizantina
 • Arquitectura bizantina
 • Arquitetura bizantina
 • Bizans mimarisi
 • Bizantziar arkitektura
 • Byzantijnse architectuur
 • Byzantine architecture
 • Byzantinische Architektur
 • Byzantská architektura
 • Архитектура Византии
 • Византийска архитектура
 • ビザンティン建築
 • 비잔틴 건축
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:architecturalStyle of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:style of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of