L'Almageste (arabisation du grec ancien Μέγιστος / mégistos signifiant le plus grand ou le très grand) est une œuvre de Claude Ptolémée datant du IIe siècle. Elle constitue la somme des connaissances les plus avancées de l'Antiquité en mathématiques et en astronomie. Le titre original était Μαθηματική σύνταξις (Mathématikế sýntaxis), Composition mathématique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'Almageste (arabisation du grec ancien Μέγιστος / mégistos signifiant le plus grand ou le très grand) est une œuvre de Claude Ptolémée datant du IIe siècle. Elle constitue la somme des connaissances les plus avancées de l'Antiquité en mathématiques et en astronomie. Le titre original était Μαθηματική σύνταξις (Mathématikế sýntaxis), Composition mathématique. Il devint ensuite Ἡ Μεγάλη Σύνταξις, La grande Composition, puis Ἡ μεγίστη, La très grande, arabisé en al-Mijisti, et transcrit ultérieurement en français sous le nom d'Almageste.
 • Almagest (gr. μαθηματική σύνταξις, arab. المجسطي), zwany też Mathematike Syntaxis, Mathematikes Sýntaxeos (Matematyczny zbiór), Megále Sýntaxis (Wielki zbiór), Megae syntaxis tes astronomia (Wielka rozprawa astronomiczna); jeden z tłumaczy (Al-Hadżdżadż) nazwał go Kitab al-Midżisti, stąd wziął się tytuł Almagest – dzieło Klaudiusza Ptolemeusza napisane ok. roku 140, zawierające kompendium ówczesnej wiedzy astronomicznej, matematyczny wykład astronomii geocentrycznej.
 • 알마게스트는 2세기의 항성과 행성의 경로의 겉보기 운동에 대한 그리스 수학과 천문학의 논문이다. 클라우디오스 프톨레마이오스와 로마 시대의 이집트의 학자에 의해서 그리스어로 작성된 그것은 헬레니즘 알렉산드리아와 중세 비잔티움, 이슬람 세계에서 그리고 코페르니쿠스 때까지 중세와 초기 르네상스를 통해 서양 유럽에 기원이 있는 데서부터 천이백년 이상 수용되었던 지구중심설에 기반하는 역대의 가장 영향력 있는 과학 문헌들 가운데 하나이다.알마게스트는 그리스 천문학에서 비평적 정보의 출처이다. 그것은 고대 그리스의 수학자 히파르코스의 소실된 업적을 상세히 재현하기 때문에, 수학을 공부하는 학생에게 유용한 가치를 지녀오고도 있다. 히파르코스는 삼각법에 대해서 저술했지만, 그의 작품은 더 이상 잔존하지 않기 때문에, 수학자들은 프톨레마이오스의 저서를 히파르코스의 저작과 일반적인 고대 그리스의 삼각법에 대한 출처로 사용한다.그 논문의 전통적인 그리스 명칭은 마테마티케 신탁시스(Μαθηματικὴ Σύνταξις)이며, 그 논문은 라틴어 형태로 신탁시스 마테마티카(Syntaxis mathematica)로도 알려져 있다. 후일에, 그것은 위대한 논문(Hē Megalē Syntaxis)이라는 칭호가 붙었고, 그것의 최상급(고대 그리스어: μεγίστη, "가장 위대한") 형태는 영어식 이름인 알마게스트가 파생된 아랍어 이름 알마지스티(المجسطي)에 있다147년 또는 148년에 프톨레마이오스는 이집트, 카노푸스에 공적 명문을 세겼다. 현대에 N. T. 해밀턴은 카노푸스 명문'에 정리되어 있는 프톨레마이오스의 체계가 알마게스트의 것보다 더 이른 판임을 밝혔다. 그러므로, 프톨레마이오스가 관찰을 시작하고 25년이 지난 150년경에도 알마게스트는 완성되지 않았다.
 • De Almagest is een boek uit de tweede eeuw AD door Claudius Ptolemaeus van Alexandria, over de schijnbare bewegingen van de sterren en de planeten, oorspronkelijk geschreven in het Grieks als Ἡ μαθηματικἠ σύνταξις ("De mathematische ordening"). De Latijnse vertaling van deze titel is Syntaxis mathematica. Het boek werd later Ἡ μεγαλη σύνταξις (Hè Megalè Syntaxis; "De grote ordening") genoemd. Het superlatief daarvan is Ἡ μεγίστη σύνταξις, wat weer ten grondslag ligt aan de Arabische naam al-majisṭī (المجسطي), waarvan de naam "Almagest" de Latijnse vorm is.De datering van de Almagest werd aan het eind van de twintigste eeuw preciezer dan voorheen vastgelegd. Volgens N.T. Hamilton zou de Almagest niet voor 150 na Christus geschreven kunnen zijn. Dat is 25 jaar na het begin van de observaties door Ptolemaeus. Zijn geocentrische visie op het zonnestelsel zou meer dan duizend jaar lang de meest gebruikte zijn bij de Arabieren en in het Westen.In de Almagest beschreef Ptolemaeus zijn geocentrische model en gaf hij wiskundige beschrijvingen voor de beweging van de hemellichamen. Zijn model is gebaseerd op de volgende drie hypothesen. Excentrische banen. De banen die de planeten beschrijven hebben als middelpunt een denkbeeldig punt in de buurt van de aarde. Epicyclus. Sommige planeten draaien om een denkbeeldig punt dat om de aarde draait: een epicyclus. Vereffeningspunt. Dit punt verklaart de variabele snelheden waarmee de planeten zich bewegen.Ptolemaeus nam een sceptische houding aan ten opzichte van zijn eigen model. Het moest vooral gebruikt worden om mee te rekenen en voorspellingen mee te doen. Hij claimde niet de werkelijkheid te beschrijven maar slechts de 'verschijnselen te redden'. Copernicus bracht hier, in 1543, verandering in. Hij zag aanwijzingen dat niet de aarde maar de zon het middelpunt van het heelal was en stelde een heliocentrische visie van het zonnestelsel op. Het werk van Copernicus, in strijd met de toenmalige stand der wetenschap en waarneming, ondervond aanvankelijk slechts welwillende onverschilligheid in het Westen maar verdrong uiteindelijk het Ptolemaeische wereldbeeld.
 • The Almagest is a 2nd-century mathematical and astronomical treatise on the apparent motions of the stars and planetary paths. Written in Greek by Claudius Ptolemy, a Roman era scholar of Egypt, it is one of the most influential scientific texts of all time, with its geocentric model accepted for more than twelve hundred years from its origin in Hellenistic Alexandria, in the medieval Byzantine and Islamic worlds, and in Western Europe through the Middle Ages and early Renaissance until Copernicus.The Almagest is the critical source of information on ancient Greek astronomy. It has also been valuable to students of mathematics because it documents the ancient Greek mathematician Hipparchus's work, which has been lost. Hipparchus wrote about trigonometry, but because his works no longer exist, mathematicians use Ptolemy's book as their source for Hipparchus's work and ancient Greek trigonometry in general.The treatise's conventional Greek title is Μαθηματικὴ Σύνταξις (Mathēmatikē Syntaxis), and the treatise is also known by the Latin form of this, Syntaxis mathematica. It was later titled Hē Megalē Syntaxis (The Great Treatise), and the superlative form of this (Ancient Greek: μεγίστη, "greatest") lies behind the Arabic name al-majisṭī (المجسطي), from which the English name Almagest derives.Ptolemy set up a public inscription at Canopus, Egypt, in 147 or 148. The late N. T. Hamilton found that the version of Ptolemy's models set out in the Canopic Inscription was earlier than the version in the Almagest. Hence the Almagest cannot have been completed before about 150, a quarter century after Ptolemy began observing.
 • アルマゲスト(羅: Almagest)はローマ帝国時代にエジプト・アレクサンドリアのクラウディオス・プトレマイオスによって書かれた数学と天文学の専門書である。原典は 古典ギリシア語: μαθηματικἠ σύνταξις (ギリシア語: Mathematike Syntaxis (『数学全書』)、後に He Megale Syntaxis(『大全書』)とも呼ばれる)という書名であった。これが後にアラビア語に翻訳された際に al-kitabu-l-mijisti("The Great Book") という書名になり、これがさらにラテン語に翻訳されて ラテン語: Almagest という名前に変わった。『アルマゲスト』に書かれていた天動説は惑星の運動を説明するモデルとして1000年以上にわたってアラブ及びヨーロッパ世界に受け入れられた。『アルマゲスト』は現代の我々にとって、古代ギリシアの天文学について知る上での最も重要な情報源となっている。また『アルマゲスト』は、原本が失われた古代ギリシアの数学者ヒッパルコスの文献についての引用を多く含むため、数学を学ぶ者にとっても価値のある本とされてきた。ヒッパルコスは三角法についての本を著したが、彼の原書は失われているため、数学者達はヒッパルコスの研究成果や古代ギリシアの三角法一般についての情報源として『アルマゲスト』を参考にしている。
 • Almagest (griechisch μαθηματική σύνταξις, arabisch ‏المجسطي‎, DMG al-maǧisṭī) nennt man eines der Hauptwerke der antiken Astronomie, das auf den hellenistisch-griechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus zurückgeht.
 • «Альмаге́ст» (лат. Almagest, от араб. الكتاب المجسطي‎‎, al-kitabu-l-mijisti — «великое построение») — классический труд Клавдия Птолемея, появившийся около 140 года и включающий полный комплекс астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени. Полное название «Великое математическое построение по астрономии в 13 книгах» или, кратко, «Мэгистэ» (греч. «мэгистос» — величайший), что у арабов, донёсших этот труд до Европы, превратилось в «Альмагест».«Альмагест» на протяжении 13 столетий оставался основой астрономических исследований. Только в XV веке появился другой звёздный каталог (Улугбека), основанный на оригинальных наблюдениях, хотя по точности измерений не превосходивший «Альмагест». Первый европейский высокоточный каталог опубликовал Тихо Браге (каталог Коперника был ещё основан на данных «Альмагеста»).
 • Almagest adalah bentuk Latin dari nama dalam bahasa Arab (الكتاب المجسط al-kitabu-l-mijisti, yaitu "Buku Besar") dari sebuah risalah astronomi yang mengemukakan gerakan kompleks bintang-bintang dan lintasan planet, semula ditulis dalam bahasa Yunani sebagai μαθηματικἠ σύνταξις (Mathematike Syntaxis, "Risalah Matematika"); kemudian diberi judul Ή Μεγάλη Σύνταξις (Hè Megalè Syntaxis, "Risalah Besar") oleh Ptolomeus dari Alexandria, Mesir. Ptolomeus mempersembahkannya kepada umum di Canopus, Mesir pada 147/148. Model geosentriknya diakui sebagai kebenaran selama lebih dari seribu tahun di Arab dan masyarakat Eropa. Almagest adalah sumber terpenting mengenai informasi tentang astronomi Yunani kuno.
 • Almagesto è l'importante opera astronomica scritta intorno al 150 da Claudio Tolomeo che per più di mille anni costituì la base delle conoscenze astronomiche nel mondo islamico e in Europa.Il titolo originale greco era Mathematiké sýntaxis ("Trattato matematico") o Megále sýntaxis ("Grande trattato"); il nome attuale deriva dall'arabo al-Magisṭī, a sua volta adattamento della parola greca Μεγίστη, "Megíste", con cui era generalmente indicata l'opera.
 • Almagest, Batlamyus'un eserlerinden en tanınmışıdır. Orijinal adı He Mathematike Syntaxis'tir. Yunanca Matematiksel Sentez anlamına gelir. Kitap, aslında bir astronomi eseridir, ama astronomi o dönemlerde matematiğin dalı olduğundan, eser matematik klasiği olarak anılır.Batlamyus'un astronomisi, kendi gözlemleriyle birlikte Yunan ve Mezopotamyalı meslektaşlarının gözlemlerine dayanmaktaydı. Çevresindeki bilgileri sentezleyerek birçok alanda eser verdi.
 • Az Almageszt Klaudiosz Ptolemaiosz (i. sz. 150 körül) alexandriai görög matematikus, csillagász, geográfus Nagy Könyv, vagy más források szerint A legnagyobb című műve. A mű eredetileg görögül íródott μαθηματικἠ σύνταξις (Mathematike Syntaxis, „Matematikai értekezés”) címen, amelyet később új címen (Hè Megalè Syntaxis, „A nagy értekezés”) terjesztettek. Később eljutott az arab országokba, ahová a Római Birodalom bukása után a tudomány és a kultúra művelése áttevődött és itt arab nyelvre fordították. Az arab címe الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti vagy röviden al-mijisti, azaz Nagy Könyv lett. Ez került a középkorban vissza Európába, ahol latinra fordították, a címét viszont nem értelemszerűen, hanem az arab kifejezés latinosításával Almagesztnek hagyták meg.A csillagászok számára ez a mű jelentette az ókori csillagászati világkép összegzését, a keresztény világnézet alapjául szolgáló geocentrikus világkép legelső teljes körű tudományos igényű leírását. A könyvben lefektetett számítások alapján a bolygók mozgásának addigi legtökéletesebb leírásával szolgált.A mű másik nagy jelentőségű hagyatéka a csillagászok számára Hipparkhosz csillagpozícióinak újraközlése. Hipparkhosz több mint ezer csillag ekliptikai koordinátáit és fényességadatait mérte ki és rögzítette, ám az ő munkásságának írott emlékei javarészt elvesztek. Ptolemaiosz viszont rögzítette az Almagesztben, így a világ számára fennmaradt az ókori világ csillagos egének tudományos pontossággal leírt képe. A fényességbecslések jelentősége máig hat: a csillagászok ma is a hipparkhoszi-ptolemaioszi fényességmérési rendszert, a csillagok magnitúdó alapján történő osztályozását használják.Az Almageszt nemcsak csillagászati mű volt, hanem a matematikusoknak is tartogatott alapvetéseket. A mű a legkorábbi fennmaradt írásos emlék a trigonometriai számításokról.
 • Almagesto es el nombre árabe de un tratado astronómico escrito en el siglo II por Claudio Ptolomeo de Alejandría, Egipto. Contiene el catálogo estelar más completo de la antigüedad que fue utilizado ampliamente por los árabes y luego los europeos hasta la alta Edad media, y en el que se describen el sistema geocéntrico y el movimiento aparente de las estrellas y los planetas.
 • Almagesto (arabieraz الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti, "Liburu nagusia") II. mendean Klaudios Ptolemaios astronomo Alexandriarrak idatzitako astronomia tratatu baten arabierazko izena da. Antzinateko izar katalogorik osoena du, arabiarrek eta europarrek asko erabili zutena Goi Erdi Aroraino, bertan, teoria geozentrikoa eta izar eta planeten itxurazko mugimendua deskribatzen direlarik.
 • Almagesto, palavra árabe que significa "O Maior", é o nome de um tratado de Astronomia escrito no século II pelo astrônomo Claudius Ptolomaeus de Alexandria, Egito. A obra, uma coleção de 13 livros, contém o mais completo catálogo de estrelas (cerca de mil) da Antiguidade e foi utilizado amplamente pelos árabes e europeus até a alta Idade Média. Descrevia também o geocentrismo e o movimento aparente das estrelas. Tinha o título original de "A Coleção Matemática", no entanto, ficou conhecida por "O Grande Astrônomo", de onde vem o seu título final.== Referências ==
 • Almagest (en àrab الكتاب المجسطي al-kitabu-l-mijisti, "El gran llibre") és el nom llatinitzat d'un tractat d'astronomia escrit en el segle II per Claudi Tolomeu d'Alexandria, Província romana d'Egipte. Conté el catàleg estel·lar més complet de l'antiguitat, que va ser utilitzat àmpliament pels àrabs i els europeus fins a l'alta edat mitjana i en el que es descriu el sistema geocèntric i el moviment aparent de les estrelles i els planetes.
 • Almagest je latinizovaná podoba středověkého arabského názvu (الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti – Velká kniha) užívaného pro nejznámější spis slavného řeckého astronoma a geografa Klaudia Ptolemaia Μαθηματικἠ Σύνταξις (Mathématiké syntaxis – Matematická soustava). Dílo vzniklo v 2. století n. l. v egyptské Alexandrii a shrnovalo veškeré antické vědění v oboru astronomie (jako jsou např. polohy hvězd, planet, souhvězdí a další) až do novověku bylo v arabském i evropském světě autoritativním pojednáním o tomto oboru založeným na geocentrismu. Jeho astrologickým dodatkem je Tetrabiblos.
dbpedia-owl:bnfId
 • 12149764s
dbpedia-owl:individualisedGnd
 • 4198876-0
dbpedia-owl:lccnId
 • n/83/229412
dbpedia-owl:sudocId
 • 031803326
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 174996429
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 122422 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7795 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110560636 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 1.2149764E7
prop-fr:commons
 • Category:Almagest
prop-fr:gnd
 • 4198876 (xsd:integer)
prop-fr:lccn
 • n/83/229412
prop-fr:sudoc
 • 31803326 (xsd:integer)
prop-fr:viaf
 • 174996429 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikidata
 • Q155952
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'Almageste (arabisation du grec ancien Μέγιστος / mégistos signifiant le plus grand ou le très grand) est une œuvre de Claude Ptolémée datant du IIe siècle. Elle constitue la somme des connaissances les plus avancées de l'Antiquité en mathématiques et en astronomie. Le titre original était Μαθηματική σύνταξις (Mathématikế sýntaxis), Composition mathématique.
 • Almagest (gr. μαθηματική σύνταξις, arab. المجسطي), zwany też Mathematike Syntaxis, Mathematikes Sýntaxeos (Matematyczny zbiór), Megále Sýntaxis (Wielki zbiór), Megae syntaxis tes astronomia (Wielka rozprawa astronomiczna); jeden z tłumaczy (Al-Hadżdżadż) nazwał go Kitab al-Midżisti, stąd wziął się tytuł Almagest – dzieło Klaudiusza Ptolemeusza napisane ok. roku 140, zawierające kompendium ówczesnej wiedzy astronomicznej, matematyczny wykład astronomii geocentrycznej.
 • アルマゲスト(羅: Almagest)はローマ帝国時代にエジプト・アレクサンドリアのクラウディオス・プトレマイオスによって書かれた数学と天文学の専門書である。原典は 古典ギリシア語: μαθηματικἠ σύνταξις (ギリシア語: Mathematike Syntaxis (『数学全書』)、後に He Megale Syntaxis(『大全書』)とも呼ばれる)という書名であった。これが後にアラビア語に翻訳された際に al-kitabu-l-mijisti("The Great Book") という書名になり、これがさらにラテン語に翻訳されて ラテン語: Almagest という名前に変わった。『アルマゲスト』に書かれていた天動説は惑星の運動を説明するモデルとして1000年以上にわたってアラブ及びヨーロッパ世界に受け入れられた。『アルマゲスト』は現代の我々にとって、古代ギリシアの天文学について知る上での最も重要な情報源となっている。また『アルマゲスト』は、原本が失われた古代ギリシアの数学者ヒッパルコスの文献についての引用を多く含むため、数学を学ぶ者にとっても価値のある本とされてきた。ヒッパルコスは三角法についての本を著したが、彼の原書は失われているため、数学者達はヒッパルコスの研究成果や古代ギリシアの三角法一般についての情報源として『アルマゲスト』を参考にしている。
 • Almagest (griechisch μαθηματική σύνταξις, arabisch ‏المجسطي‎, DMG al-maǧisṭī) nennt man eines der Hauptwerke der antiken Astronomie, das auf den hellenistisch-griechischen Gelehrten Claudius Ptolemäus zurückgeht.
 • Almagesto è l'importante opera astronomica scritta intorno al 150 da Claudio Tolomeo che per più di mille anni costituì la base delle conoscenze astronomiche nel mondo islamico e in Europa.Il titolo originale greco era Mathematiké sýntaxis ("Trattato matematico") o Megále sýntaxis ("Grande trattato"); il nome attuale deriva dall'arabo al-Magisṭī, a sua volta adattamento della parola greca Μεγίστη, "Megíste", con cui era generalmente indicata l'opera.
 • Almagest, Batlamyus'un eserlerinden en tanınmışıdır. Orijinal adı He Mathematike Syntaxis'tir. Yunanca Matematiksel Sentez anlamına gelir. Kitap, aslında bir astronomi eseridir, ama astronomi o dönemlerde matematiğin dalı olduğundan, eser matematik klasiği olarak anılır.Batlamyus'un astronomisi, kendi gözlemleriyle birlikte Yunan ve Mezopotamyalı meslektaşlarının gözlemlerine dayanmaktaydı. Çevresindeki bilgileri sentezleyerek birçok alanda eser verdi.
 • Almagesto es el nombre árabe de un tratado astronómico escrito en el siglo II por Claudio Ptolomeo de Alejandría, Egipto. Contiene el catálogo estelar más completo de la antigüedad que fue utilizado ampliamente por los árabes y luego los europeos hasta la alta Edad media, y en el que se describen el sistema geocéntrico y el movimiento aparente de las estrellas y los planetas.
 • Almagesto (arabieraz الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti, "Liburu nagusia") II. mendean Klaudios Ptolemaios astronomo Alexandriarrak idatzitako astronomia tratatu baten arabierazko izena da. Antzinateko izar katalogorik osoena du, arabiarrek eta europarrek asko erabili zutena Goi Erdi Aroraino, bertan, teoria geozentrikoa eta izar eta planeten itxurazko mugimendua deskribatzen direlarik.
 • Almagest (en àrab الكتاب المجسطي al-kitabu-l-mijisti, "El gran llibre") és el nom llatinitzat d'un tractat d'astronomia escrit en el segle II per Claudi Tolomeu d'Alexandria, Província romana d'Egipte. Conté el catàleg estel·lar més complet de l'antiguitat, que va ser utilitzat àmpliament pels àrabs i els europeus fins a l'alta edat mitjana i en el que es descriu el sistema geocèntric i el moviment aparent de les estrelles i els planetes.
 • «Альмаге́ст» (лат. Almagest, от араб. الكتاب المجسطي‎‎, al-kitabu-l-mijisti — «великое построение») — классический труд Клавдия Птолемея, появившийся около 140 года и включающий полный комплекс астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени. Полное название «Великое математическое построение по астрономии в 13 книгах» или, кратко, «Мэгистэ» (греч.
 • Almagest adalah bentuk Latin dari nama dalam bahasa Arab (الكتاب المجسط al-kitabu-l-mijisti, yaitu "Buku Besar") dari sebuah risalah astronomi yang mengemukakan gerakan kompleks bintang-bintang dan lintasan planet, semula ditulis dalam bahasa Yunani sebagai μαθηματικἠ σύνταξις (Mathematike Syntaxis, "Risalah Matematika"); kemudian diberi judul Ή Μεγάλη Σύνταξις (Hè Megalè Syntaxis, "Risalah Besar") oleh Ptolomeus dari Alexandria, Mesir.
 • Az Almageszt Klaudiosz Ptolemaiosz (i. sz. 150 körül) alexandriai görög matematikus, csillagász, geográfus Nagy Könyv, vagy más források szerint A legnagyobb című műve. A mű eredetileg görögül íródott μαθηματικἠ σύνταξις (Mathematike Syntaxis, „Matematikai értekezés”) címen, amelyet később új címen (Hè Megalè Syntaxis, „A nagy értekezés”) terjesztettek.
 • Almagesto, palavra árabe que significa "O Maior", é o nome de um tratado de Astronomia escrito no século II pelo astrônomo Claudius Ptolomaeus de Alexandria, Egito. A obra, uma coleção de 13 livros, contém o mais completo catálogo de estrelas (cerca de mil) da Antiguidade e foi utilizado amplamente pelos árabes e europeus até a alta Idade Média. Descrevia também o geocentrismo e o movimento aparente das estrelas.
 • De Almagest is een boek uit de tweede eeuw AD door Claudius Ptolemaeus van Alexandria, over de schijnbare bewegingen van de sterren en de planeten, oorspronkelijk geschreven in het Grieks als Ἡ μαθηματικἠ σύνταξις ("De mathematische ordening"). De Latijnse vertaling van deze titel is Syntaxis mathematica. Het boek werd later Ἡ μεγαλη σύνταξις (Hè Megalè Syntaxis; "De grote ordening") genoemd.
 • 알마게스트는 2세기의 항성과 행성의 경로의 겉보기 운동에 대한 그리스 수학과 천문학의 논문이다. 클라우디오스 프톨레마이오스와 로마 시대의 이집트의 학자에 의해서 그리스어로 작성된 그것은 헬레니즘 알렉산드리아와 중세 비잔티움, 이슬람 세계에서 그리고 코페르니쿠스 때까지 중세와 초기 르네상스를 통해 서양 유럽에 기원이 있는 데서부터 천이백년 이상 수용되었던 지구중심설에 기반하는 역대의 가장 영향력 있는 과학 문헌들 가운데 하나이다.알마게스트는 그리스 천문학에서 비평적 정보의 출처이다. 그것은 고대 그리스의 수학자 히파르코스의 소실된 업적을 상세히 재현하기 때문에, 수학을 공부하는 학생에게 유용한 가치를 지녀오고도 있다.
 • The Almagest is a 2nd-century mathematical and astronomical treatise on the apparent motions of the stars and planetary paths.
 • Almagest je latinizovaná podoba středověkého arabského názvu (الكتاب المجسطي, al-kitabu-l-mijisti – Velká kniha) užívaného pro nejznámější spis slavného řeckého astronoma a geografa Klaudia Ptolemaia Μαθηματικἠ Σύνταξις (Mathématiké syntaxis – Matematická soustava). Dílo vzniklo v 2. století n. l. v egyptské Alexandrii a shrnovalo veškeré antické vědění v oboru astronomie (jako jsou např.
rdfs:label
 • Almageste
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagest
 • Almagesto
 • Almagesto
 • Almagesto
 • Almagesto
 • Almageszt
 • Альмагест
 • アルマゲスト
 • 알마게스트
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of