UTF-8 (abréviation de l’anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un codage de caractères informatiques conçu pour coder l’ensemble des caractères du « répertoire universel de caractères codés », initialement développé par l’ISO dans la norme internationale ISO/CEI 10646, aujourd’hui totalement compatible avec le standard Unicode, en restant compatible avec la norme ASCII limitée à l’anglais de base (et quelques autres langues beaucoup moins fréquentes), mais très largement répandue depuis des décennies.L’UTF-8 est utilisé par 82,2 % des sites web en décembre 2014.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • UTF-8 (abréviation de l’anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un codage de caractères informatiques conçu pour coder l’ensemble des caractères du « répertoire universel de caractères codés », initialement développé par l’ISO dans la norme internationale ISO/CEI 10646, aujourd’hui totalement compatible avec le standard Unicode, en restant compatible avec la norme ASCII limitée à l’anglais de base (et quelques autres langues beaucoup moins fréquentes), mais très largement répandue depuis des décennies.L’UTF-8 est utilisé par 82,2 % des sites web en décembre 2014. De par sa nature, UTF-8 est d’un usage de plus en plus courant sur Internet, et dans les systèmes devant échanger de l'information. Il s’agit également du codage le plus utilisé dans les systèmes GNU, Linux et compatibles pour gérer le plus simplement possible des textes et leurs traductions dans tous les systèmes d’écritures et tous les alphabets du monde.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) é um tipo de codificação Unicode de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer carácter universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII. Por esta razão, está lentamente a ser adoptado como tipo de codificação padrão para email, páginas web, e outros locais onde os caracteres são armazenados.UTF-8 usa de um a quatro bytes (estritamente, octetos) por carácter, dependendo do símbolo Unicode que representa. É necessário apenas um byte para codificar os 128 caracteres ASCII (Unicode U+0000 a U+007F). São necessários dois bytes para caracteres Latinos com diacríticos. São também usados dois bytes para representar caracteres dos alfabetos Grego, Cirílico, Armênio, Hebraico, Sírio e Thaana (Unicode U+0080 a U+07FF). São necessários três bytes para o resto do Plano Multilingual Básico (que contém praticamente todos os caracteres comuns utilizados). Existem ainda outros caracteres que necessitam de quatro bytes.Quatro bytes pode parecer muito para um carácter ("code point"), mas muito raramente são utilizados. Além disso, UTF-16 (a principal alternativa ao UTF-8) necessita também de quatro bytes para estes "code points". A definição de qual dos dois é mais eficiente (UTF-8 ou UTF-16) depende da variedade de "code points" usados. Contudo, as diferenças entre os vários tipos de codificação tornam-se irrelevantes com o uso de sistemas de compressão como o DEFLATE. Para textos curtos nos quais os tradicionais algoritmos não funcionam bem e se faz necessário ter o tamanho em consideração, é geralmente usado o Esquema Padrão de Compressão para Unicode (Standard Compression Scheme for Unicode).O "Internet Engineering Task Force" (IETF) requer que todos os protocolos utilizados na Internet suportem, pelo menos, o UTF-8. O "Internet Mail Consortium" (IMC) [1] recomenda que todos os clientes de email consigam ler e criar mails usando o UTF-8.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) is een manier om Unicode/ISO 10646-tekens op te slaan als een stroom van bytes, een zogenaamde tekencodering. Alternatieven zijn UTF-16 en UTF-32.UTF-8 is een tekencodering met variabele lengte: niet elk teken gebruikt evenveel bytes. Afhankelijk van het teken worden 1 tot 4 bytes gebruikt. Voor het vastleggen van elk van de 128 ASCII-tekens is slechts één byte nodig.
 • UTF-8 (на английски: 8-bit Unicode Transformation Format или 8-bit UCS Transformation Format) е символно кодиране с променлива ширина, което може да представя всеки символ в Unicode символното множество. Той е създаден от Роб Пайк и Кен Томпсън.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) és una normativa de transmissió de longitud variable per a caràcters codificats fent servir Unicode, creada per Rob Pike i Ken Thompson. UTF-8 fa servir grups de bytes per a representar l'estàndard d'Unicode per als alfabets de moltes de les llengües del món. És molt útil especialment per a la transmissió dels sistemes de correu electrònic de 8 bits. Fa servir d'1 a 4 bytes per caràcter, depenent del símbol d'Unicode. Per exemple, es necessita només un byte en UTF-8 per a codificar els 128 caràcters US-ASCII al rang de U+0000 a U+007F d'Unicode.
 • UTF-8은 유니코드를 위한 가변 길이 문자 인코딩 방식 중 하나로, 켄 톰프슨과 롭 파이크가 만들었다. 본래는 FSS-UTF(File System Safe UCS/Unicode Transformation Format)라는 이름으로 제안되었다.UTF-8 인코딩은 유니코드 한 문자를 나타내기 위해 1바이트에서 4바이트까지를 사용한다. 예를 들어서, U+0000부터 U+007F 범위에 있는 ASCII 문자들은 UTF-8에서 1바이트만으로 표시된다. 4바이트로 표현되는 문자는 모두 기본 다국어 평면(BMP) 바깥의 유니코드 문자이며, 거의 사용되지 않는다. UTF-16과 UTF-8 중 어느 인코딩이 더 적은 바이트를 사용하는지는 문자열에서 사용된 코드 포인트에 따라 달라지며, 실제로 DEFLATE와 같은 일반적인 압축 알고리즘을 사용할 경우 이 차이는 무시할 수 있을 정도이다. 이러한 압축 알고리즘을 사용하기 힘들고 크기가 중요할 경우 유니코드 표준 압축 방식을 대신 사용할 수 있다.
 • UTF-8 (от англ. Unicode Transformation Format, 8-bit — «формат преобразования Юникода, 8-битный») — одна из общепринятых и стандартизированных кодировок текста, которая позволяет хранить символы Unicode.Стандарт UTF-8 официально закреплён в документах RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D.Кодировка нашла широкое применение в UNIX-подобных операционных системах и веб-пространстве.Сам же формат UTF-8 был изобретён 2 сентября 1992 года Кеном Томпсоном и Робом Пайком и реализован в Plan 9.В качестве BOM использует последовательность байт EF16, BB16, BF16 (что у неё самой является трёхбайтовой реализацией символа FEFF16).Одним из преимуществ является совместимость с ASCII — любые их 7-битные символы отображаются как есть, а остальные выдают пользователю мусор (шум).Поэтому в случае, если латинские буквы и простейшие знаки препинания (включая пробел) занимают существенный объём текста, UTF-8 даёт выигрыш по объёму по сравнению с UTF-16.
 • UTF-8 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir (İng: Unicode Transformation Format 'ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır. Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir. UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.
 • Az UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format, 8 bites Unicode átalakítási formátum) változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás, melyet Rob Pike és Ken Thompson alkotott meg. Bármilyen Unicode karaktert képes reprezentálni, ugyanakkor visszafelé kompatibilis a 7 bites ASCII szabvánnyal. Emiatt egyre inkább az internetes karakterkódolás standardjává válik.Az angolszász, majd az európai országokból kiindulva az ASCII után először az úgynevezett Latin-1 kódolás terjedt el, ami tartalmazza az összes angol nyelvhez szükséges betűt, illetve számos európai nyelv betűit, de például a magyar „ő” és „ű” betűket nem (ezek helyett – helytelenül – gyakran használják a hullámos illetve a kalapos betűket: û ô vagy õ). Magyarhoz lehet azonban a Latin-2 (közép-európai) kódolást is használni, ami ismeri az ő és ű betűinket, de nem ismer más fontos betűket, például a cirill, görög, vagy például az örmény, indiai, arab és héber betűket, a kínai írásjegyeket és a japán kanákat. A Unicode és az UTF-8 kódolás egyszerre támogatja mindezen karakterek megjelenítését, és így minden nyelv egységes kódolást tud használni, megelőzve a betűk nem tervezett „átalakulását”.Az UTF-8 kódolás lényege, hogy a 7 bites ASCII kódtábla karaktereit (angol kis- és nagybetűk, számok és gyakoribb írásjelek) az ASCII kódjukkal jelöli, egyéb karakterek kódját pedig „feldarabolja”, és a darabokat egy vezérlőjelet követő több egymás utáni bájtban helyezi el úgy, hogy a bájtok mindegyike 127 felett van (azaz nem téveszthető össze a 7 bites ASCII kódok egyikével sem). Ennek számos előnye van: 7 bites ASCII szöveg UTF-8 kódja saját maga, az UTF-8 szöveget tévesen valamilyen más elterjedt kódolásnak (például ISO-8859.1-nek) értelmezve általában nem kapunk nagyon rossz eredményt (magyar szöveg esetén csak az ékezetes karakterek és a gondolatjel és egyéb speciális tipográfiai jelek helyén lesz két-két értelmetlen karakter), a félbeszakadt UTF-8 karakterről egyértelműen felismerhető, hogy hibás, és nagyrészt ASCII szöveg kódolása nem igényel sok extra bájtot.
 • UTF-8 (UCS Transformation Format—8-bit) is a variable-width encoding that can represent every character in the Unicode character set. It was designed for backward compatibility with ASCII and to avoid the complications of endianness and byte order marks in UTF-16 and UTF-32.UTF-8 has become the dominant character encoding for the World Wide Web, accounting for more than half of all Web pages. The Internet Mail Consortium (IMC) recommends that all e-mail programs be able to display and create mail using UTF-8. UTF-8 is also increasingly being used as the default character encoding in operating systems, programming languages, APIs, and software applications.[citation needed]UTF-8 encodes each of the 1,112,064 valid code points in the Unicode code space (1,114,112 code points minus 2,048 surrogate code points) using one to four 8-bit bytes (a group of 8 bits is known as an octet in the Unicode Standard). Code points with lower numerical values (i.e. earlier code positions in the Unicode character set, which tend to occur more frequently) are encoded using fewer bytes. The first 128 characters of Unicode, which correspond one-to-one with ASCII, are encoded using a single octet with the same binary value as ASCII, making valid ASCII text valid UTF-8-encoded Unicode as well.The official IANA code for the UTF-8 character encoding is UTF-8.
 • UTF-8 (Abk. für 8-Bit UCS Transformation Format, wobei UCS wiederum Universal Character Set abkürzt) ist die am weitesten verbreitete Kodierung für Unicode-Zeichen (Unicode und UCS sind praktisch identisch). Die Kodierung wurde im September 1992 von Ken Thompson und Rob Pike bei Arbeiten an dem Plan-9-Betriebssystem festgelegt. Die Kodierung wurde zunächst im Rahmen von X/Open als FSS-UTF (filesystem safe UTF in Abgrenzung zu UTF-1, das diese Eigenschaft nicht hat) bezeichnet, in den Folgejahren erfolgte im Rahmen der Standardisierung die Umbenennung auf die heute übliche Bezeichnung UTF-8.UTF-8 ist in den ersten 128 Zeichen (Indizes 0–127) deckungsgleich mit ASCII und eignet sich mit i.d.R. nur einem Byte Speicherbedarf für Zeichen vieler westlicher Sprachen besonders für die Kodierung englischsprachiger Texte, die sich im Regelfall ohne Modifikation daher sogar mit nicht-UTF-8-fähigen Texteditoren ohne Beeinträchtigung bearbeiten lassen, was einen der Gründe für den Status als De-facto-Standard-Zeichenkodierung des Internets und damit verbundener Dokumenttypen darstellt.In anderen Sprachen ist der Speicherbedarf in Byte pro Zeichen größer, wenn diese vom ASCII-Zeichensatz abweichen: Bereits die deutschen Umlaute erfordern zwei Byte; kyrillische, fernöstliche und Sprachen aus dem afrikanischen Raum belegen bis zu 4 Byte je Zeichen. Da die Verarbeitung von UTF-8 als Multibyte-Zeichenfolge wegen der notwendigen Analyse jedes Bytes im Vergleich zu Zeichenkodierungen mit fester Byteanzahl je Zeichen mehr Rechenaufwand und für bestimmte Sprachen auch mehr Speicherplatz erfordert, werden abhängig vom Einsatzszenario auch andere UTF-Kodierungen zur Abbildung von UNICODE-Zeichensätzen verwendet: Microsoft Windows als meistgenutztes Desktop-Betriebssystem verwendet intern als Kompromiss zwischen UTF-8 und UTF-32 etwa UTF-16 Little Endian.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable. UTF-8 fue creado por Robert C. Pike y Kenneth L. Thompson. Está definido como estándar por la RFC 3629 de la Internet Engineering Task Force (IETF). Actualmente es una de las tres posibilidades de codificación reconocidas por Unicode y lenguajes web, o cuatro en ISO 10646.Sus características principales son: Es capaz de representar cualquier carácter Unicode. Usa símbolos de longitud variable (de 1 a 4 bytes por carácter Unicode). Incluye la especificación US-ASCII de 7 bits, por lo que cualquier mensaje ASCII se representa sin cambios. Incluye sincronía. Es posible determinar el inicio de cada símbolo sin reiniciar la lectura desde el principio de la comunicación. No superposición. Los conjuntos de valores que puede tomar cada byte de un carácter multibyte, son disjuntos, por lo que no es posible confundirlos entre sí.Estas características lo hacen atractivo en la codificación de correos electrónicos y páginas web. El IETF requiere que todos los protocolos de Internet indiquen qué codificación utilizan para los textos y que UTF-8 sea una de las codificaciones contempladas. El Internet Mail Consortium (IMC) recomienda que todos los programas de correo electrónico sean capaces de crear y mostrar mensajes codificados utilizando UTF-8.
 • UTF-8 je zkratka pro UCS Transformation Format. Je to způsob kódování řetězců znaků Unicode/UCS do sekvencí bajtů. Zatím co varianta UTF-16 kóduje řetězce do posloupností 16bitových slov (2 bajty) a varianta UTF-32 do 32 bitových slov (4 bajty), UTF-8 používá proměnnou délku znaku, a to od 1 bajtu až do 6 bajtů. Byl navržen pro zpětnou kompatibilitu s ASCII, se kterým tak má totožný způsob kódování 1-bajtových znaků. UTF-8 je definováno v ISO 10646-1:2000 Annex D, v RFC 3629 a v Unicode 4.0.
 • UTF-8 (Universal Character Set (UCS) Transformation Format — 8-bit) adalah sebuah pengkodean karakter dengan lebar variabel tertentu (variable-width encoding) yang mewakili setiap karakter komputer (character) dalam himpunan karakter Unicode. Didesain untuk backward compatibility dengan ASCII dan untuk menghindari komplikasi endianness dan byte order mark dalam UTF-16 dan UTF-32.UTF-8 telah menjadi metoda pengkodean karakter (character encoding) yang dominan untuk World Wide Web, meliputi lebih dari setengah jumlah seluruh halaman Web. Internet Engineering Task Force (IETF) mengharuskan semua protokol Internet untuk mengidentifikasi encoding yang dipakai untuk data karakter, dan pengkodean karakter yang didukung (supported character encoding) untuk menyertakan UTF-8. Internet Mail Consortium (IMC) merekomendasi seluruh program e-mail dapat menayangkan dan membuat e-mail menggunakan UTF-8. UTF-8 juga terus meningkat penggunaannya sebagai default character encoding dalam sistem operasi, bahasa pemrograman, API, dan aplikasi perangkat lunak.
 • UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.
 • UTF-8(ユーティーエフはち、ユーティーエフエイト)はISO/IEC 10646(UCS)とUnicodeで使える8ビット符号単位の文字符号化形式及び文字符号化スキーム。正式名称は、ISO/IEC 10646では‘UCS Transformation Format 8’、Unicodeでは‘Unicode Transformation Format-8’という。両者はISO/IEC 10646とUnicodeのコード重複範囲で互換性がある。RFCにも仕様がある。2バイト目以降に「/」などのASCII文字が現れないように工夫されていることから、UTF-FSS(File System Safe)ともいわれる。旧名称はUTF-2。データ交換方式、ファイル形式としては、一般的にUTF-8が使われる傾向がある。Linuxのように、OSの標準文字エンコードとして使用される例も増えている。当初は、ベル研究所において Plan 9で用いるエンコードとして、ロブ・パイクによる設計指針のもと、ケン・トンプソンによって考案された。
 • UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8 bit) è una codifica dei caratteri Unicode in sequenze di lunghezza variabile di byte, creata da Rob Pike e Ken Thompson. UTF-8 usa gruppi di byte per rappresentare i caratteri Unicode, ed è particolarmente utile per il trasferimento tramite sistemi di posta elettronica a 8-bit.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66065 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 146 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110380916 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2011 (xsd:integer)
 • 2012-09-14 (xsd:date)
prop-fr:consultéLe
 • 2011-08-20 (xsd:date)
prop-fr:isbn
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lange
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Consortium Unicode
prop-fr:lieu
 • Mountain View
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
 • février
prop-fr:nom
 • The Unicode Consortium
prop-fr:numéroChapitre
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • pp. 88–100
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:titre
 • The Unicode Standard, Version 6.0.0
 • UTF-8 Everywhere Manifesto
prop-fr:titreChapitre
 • Conformance
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
 • À la découverte d’Unicode
prop-fr:wiktionary
 • Unicode
dcterms:subject
rdfs:comment
 • UTF-8 (abréviation de l’anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un codage de caractères informatiques conçu pour coder l’ensemble des caractères du « répertoire universel de caractères codés », initialement développé par l’ISO dans la norme internationale ISO/CEI 10646, aujourd’hui totalement compatible avec le standard Unicode, en restant compatible avec la norme ASCII limitée à l’anglais de base (et quelques autres langues beaucoup moins fréquentes), mais très largement répandue depuis des décennies.L’UTF-8 est utilisé par 82,2 % des sites web en décembre 2014.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) is een manier om Unicode/ISO 10646-tekens op te slaan als een stroom van bytes, een zogenaamde tekencodering. Alternatieven zijn UTF-16 en UTF-32.UTF-8 is een tekencodering met variabele lengte: niet elk teken gebruikt evenveel bytes. Afhankelijk van het teken worden 1 tot 4 bytes gebruikt. Voor het vastleggen van elk van de 128 ASCII-tekens is slechts één byte nodig.
 • UTF-8 (на английски: 8-bit Unicode Transformation Format или 8-bit UCS Transformation Format) е символно кодиране с променлива ширина, което може да представя всеки символ в Unicode символното множество. Той е създаден от Роб Пайк и Кен Томпсън.
 • UTF-8은 유니코드를 위한 가변 길이 문자 인코딩 방식 중 하나로, 켄 톰프슨과 롭 파이크가 만들었다. 본래는 FSS-UTF(File System Safe UCS/Unicode Transformation Format)라는 이름으로 제안되었다.UTF-8 인코딩은 유니코드 한 문자를 나타내기 위해 1바이트에서 4바이트까지를 사용한다. 예를 들어서, U+0000부터 U+007F 범위에 있는 ASCII 문자들은 UTF-8에서 1바이트만으로 표시된다. 4바이트로 표현되는 문자는 모두 기본 다국어 평면(BMP) 바깥의 유니코드 문자이며, 거의 사용되지 않는다. UTF-16과 UTF-8 중 어느 인코딩이 더 적은 바이트를 사용하는지는 문자열에서 사용된 코드 포인트에 따라 달라지며, 실제로 DEFLATE와 같은 일반적인 압축 알고리즘을 사용할 경우 이 차이는 무시할 수 있을 정도이다. 이러한 압축 알고리즘을 사용하기 힘들고 크기가 중요할 경우 유니코드 표준 압축 방식을 대신 사용할 수 있다.
 • UTF-8 8-bitlik bir Unicode dönüşüm biçimidir (İng: Unicode Transformation Format 'ın kısaltması). Unicode karakterlerini değişken uzunluklu bayt guruplarıyla kodlamakta kullanılır. Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilmiştir. UTF-8 kodlaması Unicode karakterlerini 1-6 byte uzunluğunda diziler olarak kodlar. ASCII kodlaması içinde 0-127 arasında kalan karakterler aynen kendi kodları ile kullanılır, diğerleri ise byte dizileri haline gelir.
 • UTF-8 je zkratka pro UCS Transformation Format. Je to způsob kódování řetězců znaků Unicode/UCS do sekvencí bajtů. Zatím co varianta UTF-16 kóduje řetězce do posloupností 16bitových slov (2 bajty) a varianta UTF-32 do 32 bitových slov (4 bajty), UTF-8 používá proměnnou délku znaku, a to od 1 bajtu až do 6 bajtů. Byl navržen pro zpětnou kompatibilitu s ASCII, se kterým tak má totožný způsob kódování 1-bajtových znaků. UTF-8 je definováno v ISO 10646-1:2000 Annex D, v RFC 3629 a v Unicode 4.0.
 • UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.
 • UTF-8(ユーティーエフはち、ユーティーエフエイト)はISO/IEC 10646(UCS)とUnicodeで使える8ビット符号単位の文字符号化形式及び文字符号化スキーム。正式名称は、ISO/IEC 10646では‘UCS Transformation Format 8’、Unicodeでは‘Unicode Transformation Format-8’という。両者はISO/IEC 10646とUnicodeのコード重複範囲で互換性がある。RFCにも仕様がある。2バイト目以降に「/」などのASCII文字が現れないように工夫されていることから、UTF-FSS(File System Safe)ともいわれる。旧名称はUTF-2。データ交換方式、ファイル形式としては、一般的にUTF-8が使われる傾向がある。Linuxのように、OSの標準文字エンコードとして使用される例も増えている。当初は、ベル研究所において Plan 9で用いるエンコードとして、ロブ・パイクによる設計指針のもと、ケン・トンプソンによって考案された。
 • UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8 bit) è una codifica dei caratteri Unicode in sequenze di lunghezza variabile di byte, creata da Rob Pike e Ken Thompson. UTF-8 usa gruppi di byte per rappresentare i caratteri Unicode, ed è particolarmente utile per il trasferimento tramite sistemi di posta elettronica a 8-bit.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) é um tipo de codificação Unicode de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer carácter universal padrão do Unicode, sendo também compatível com o ASCII.
 • UTF-8 (от англ.
 • UTF-8 (Abk. für 8-Bit UCS Transformation Format, wobei UCS wiederum Universal Character Set abkürzt) ist die am weitesten verbreitete Kodierung für Unicode-Zeichen (Unicode und UCS sind praktisch identisch). Die Kodierung wurde im September 1992 von Ken Thompson und Rob Pike bei Arbeiten an dem Plan-9-Betriebssystem festgelegt.
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 utilizando símbolos de longitud variable. UTF-8 fue creado por Robert C. Pike y Kenneth L. Thompson. Está definido como estándar por la RFC 3629 de la Internet Engineering Task Force (IETF).
 • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) és una normativa de transmissió de longitud variable per a caràcters codificats fent servir Unicode, creada per Rob Pike i Ken Thompson. UTF-8 fa servir grups de bytes per a representar l'estàndard d'Unicode per als alfabets de moltes de les llengües del món. És molt útil especialment per a la transmissió dels sistemes de correu electrònic de 8 bits. Fa servir d'1 a 4 bytes per caràcter, depenent del símbol d'Unicode.
 • UTF-8 (UCS Transformation Format—8-bit) is a variable-width encoding that can represent every character in the Unicode character set. It was designed for backward compatibility with ASCII and to avoid the complications of endianness and byte order marks in UTF-16 and UTF-32.UTF-8 has become the dominant character encoding for the World Wide Web, accounting for more than half of all Web pages.
 • Az UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format, 8 bites Unicode átalakítási formátum) változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás, melyet Rob Pike és Ken Thompson alkotott meg. Bármilyen Unicode karaktert képes reprezentálni, ugyanakkor visszafelé kompatibilis a 7 bites ASCII szabvánnyal.
 • UTF-8 (Universal Character Set (UCS) Transformation Format — 8-bit) adalah sebuah pengkodean karakter dengan lebar variabel tertentu (variable-width encoding) yang mewakili setiap karakter komputer (character) dalam himpunan karakter Unicode.
rdfs:label
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
 • UTF-8
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of