Un ou une sage-femme (personne sachante sur la femme), un maïeuticien (terme savant et rare) ou un accoucheur (fonction exercée par un médecin) est, suivant les pays, soit une profession médicale (France), soit paramédicale (la plupart des autres pays du monde), consistant à prendre en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un ou une sage-femme (personne sachante sur la femme), un maïeuticien (terme savant et rare) ou un accoucheur (fonction exercée par un médecin) est, suivant les pays, soit une profession médicale (France), soit paramédicale (la plupart des autres pays du monde), consistant à prendre en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement. Pratiquée internationalement et essentiellement par des femmes depuis l'Antiquité, la profession connaît un tournant au XVIIIe siècle et fait au XXIe siècle l'objet de différentes formations selon les pays.
 • La infermeria obstètrico-ginecològica és una especialitat de infermeria dedicada a la cura de la dona des del punt de vista reproductiu, especialment durant l'embaràs, el part i el puerperi, encara que també comprèn altres aspectes diversos: sexualitat, anticoncepció, menopausa, etc. La llevadora també té importància a l'hora de fer un seguiment als pares per a preparar-los per a la maternitat o paternitat i perquè els pares desenvolupin una bona tasca com a tutors.Abans, les dones que exercien aquesta professió eren les comares, llevadores, o llevaneres. Antigament aquesta feina era molt més habitual que en l'actualitat, ja que les criatures havien nascut sempre a les cases. Això donava un valor molt elevat a la feina de la llevadora que, en molts casos, havia de treballar en hores intempestives. A hores d'ara aquesta feina només es fa per vocació i tradició i com una excepció a la norma generalitzada de l'ingrés en un hospital. Les llevadores assisteixen la dona durant la gestació, especialment durant el part. Encara avui més de dos terços dels parts són assistits per comares. En el món desenvolupat, els canvis de l'obstetrícia, la (tocologia) i la ginecologia han induït transformacions profundes en aquesta professió mil·lenària. Aquestes infermeres són, també, anomenades comares o llevadores per tradició.La professió de llevadora és considerada una de les més antigues de la humanitat, es tenen referències de la seva activitat des de 3000 anys aC. Algunes llevadores del segle XV havien rebut algun tipus de formació teòrica, tot i que a les zones rurals era freqüent la presència de llevadores que havien après l'ofici al costat d'una altra llevanera coneixedora dels processos del part i posseïdora d'habilitats manuals degut a la pràctica continua de llevar criatures. Sovint s'han vist formant nissagues familiars.Aquests professionals fan el seguiment de l'embaràs, per aconsellar en tot allò que pot ajudar a una vivència ben satisfactòria del procés. La feina inclou també les visites a la mare durant l'època del part, que es poden fer tant en un hospital com a casa, de la manera tradicional. És important el seguiment que es fa de la recuperació postpart, l'assessorament i el suport per a l'alletament matern. No obstant això, també hi ha al darrere una filosofia més humana i artesana del naixement i el part, que proposa com a alternativa el part natural i al domicili.
 • Un matrón, matrona, obstetra u obstetriz es el profesional de la salud que ejerce la obstetricia.
 • 助産師(じょさんし、Midwife)は、妊娠や出産にかかわり、助産行為を行う者である。日本では、看護師や保健師と異なり、資格は女性のみである。
 • A practitioner of obstetrics is known as a midwife, a term used in reference to both women and men, although most midwives are female. In addition to providing care to women during pregnancy and birth, some midwives may also provide primary care to women, well-woman care related to reproductive health, annual gynecological exams, family planning, and menopausal care. Many developing countries are investing money and training so that midwives and other community health workers can provide primary care services, that are currently lacking.Midwives are specialists in childbirth, postpartum, and well-woman health care. They are educated and trained to recognize the variations of normal progress of labor and deal with deviations from normal to discern and intervene in high risk situations. In many developing nations, midwifery is the front-line of maternal health services and provides necessary care in a safe and cost effective manner, where it is available. In the US, more women utilize obstetricians, rather than midwives, who are specialists, not only in healthy pregnancies, but also in illness related to childbearing and in surgery. Obstetricians are medical doctors and can provide surgery and instrumental deliveries in situations which require them. While an obstetrician may be necessary to provide successful delivery and care for women with health challenges and complicated pregnancies, well trained midwives can reduce the demand on the more highly trained obstetricians. There is also evidence that midwife-led care leads to increased positive outcomes when compared to other models (e.g. Obstetrician-led, Family doctor-led, and shared models of care), although there is no difference in child loss after 24 weeks.Midwives refer women to specialists such as obstetricians or perinatologists in complications related to pregnancy and birth when a pregnant woman requires care beyond the midwives' scope of practice. In many parts of the world, these professions work in tandem to provide care to childbearing women. In others, only the midwife is available to provide care. Midwives are trained to handle certain more difficult deliveries, including breech births, twin births and births where the baby is in a posterior position, using non-invasive techniques.For normal births, midwives offer care with lower intervention rates, have lower mortality and morbidity as a result of fewer interventions, and fewer recovery complications.
 • Porodní asistentka je osoba se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle nových právních předpisů (2004) mohou porodní asistentky v České republice - podobně jako v ostatních zemích Evropské unie - pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat u nás.
 • L'ostetrico/a è un/una professionista che, in possesso del diploma universitario abilitante o della laurea e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato. In Italia tale figura appartiene alla categoria delle professioni sanitarie.Nella lingua italiana, è comune l'uso dell'accezione di ostetrica (al genere femminile) per indicare questa figura professionale, e di quella di ostetrico (al maschile) per indicare, oltre che questa figura professionale, anche il medico specializzato in ostetricia e ginecologia parimenti indicato anche con il sostantivo ginecologo.L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza: partecipa ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna e neonatale. Contribuisce anche alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
 • Bidan adalah sebutan bagi orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. (y)'Definisi bidan' menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui konggres ICM ke 27, pada bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.
 • Verloskunde of obstetrie is de verzamelnaam voor alle kennis rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed (de eerste tien dagen na de bevalling). Hoewel de verloskunde een onderdeel is van de gezondheidszorg wordt in Nederland uitgegaan van het natuurlijke karakter van zwangerschap en geboorte: bevallen wordt beschouwd als een natuurlijk gebeuren dat thuis kan worden begeleid. Met het uitgangspunt dat zwangerschap en bevalling natuurlijke processen (en niet een medisch probleem) zijn, neemt Nederland in de wereld een bijzondere plaats in. Sinds enkele jaren bestaat er een trend waarbij steeds meer vrouwen in het ziekenhuis (willen) bevallen zonder dat hiervoor een medische indicatie isSjabloon:Bron?.
 • Акушерка е жена, квалифицирана в оказването на помощ на раждащите жени.Акушерка е сравнително ново понятие, от времето, когато раждането на децата постепенно се пренася от дома на родилката в болницата. По-старото понятие, използвано в България и в другите славянски страни е баба, което не се покрива с другото разбиране за баба (на внуци) и няма връзка с възрастта на жената. Понятието баба - синоним на акушерка, до такава степен е останало трайно в езика, че и до днес Денят на родилната помощ продължава да се нарича Бабинден.Съвременната акушерка е медицинско лице с образование, характерно за медицинската сестра, но с квалификация в областта на акушеството и гинекологията.Образованата акушерка е въведена като длъжност у нас още през 19 век. Известен преходен период от време в България акушерката е обслужвала раждащите жени у дома им или на мястото, където е започнало раждането. След Втората световна война става задължително раждането да се осъществи в болнично заведение.От 1951 г. Денят на родилната помощ у нас се чества на 21 януари. През последните години се прави опит той да бъде преместен на 8 януари (нов стил).От 1991 г. над 50 държави честват на 5 май Международен ден на акушерката.es:Enfermería obstétrico-ginecológicano:Jordmorpl:Akuszerka
 • Um(a) obstetra ou obstetriz, normalmente conhecida por parteira, representa um importante recurso para prover cuidados de saúde a gestantes, parturientes, puérperas, recém-nascidos e familiares, no sentido de promover e preservar a normalidade do processo de nascimento, atendendo às necessidades físicas, emocionais e socioculturais das mulheres.Esses profissionais que tanto podem ser uma parteira tradicional, doula (grego "mulher que serve") uma enfermeira ou médico, especializados ou não em obstetrícia, deverão estar integrados à equipe de saúde e ser capaz de atuar de forma autônoma, responsabilizando-se pela assistência à gestação e ao parto normal e ou encaminhamento dos partos de risco para centros especializados.
 • Położna – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, potwierdzone dyplomem, do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia.Zawód położnej jest zawodem samodzielnym, chronionym ustawą z 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Do kompetencji położnej należą: rozpoznawanie ciąży, kierowanie na badanie konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka, monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej, prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu, badanie i opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia, edukacja zdrowotna kobiet (oraz ich rodzin) w zakresie m.in. przygotowania do życia w rodzinie i metod planowania rodziny, doradztwo dietetyczne w ciąży, podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręczne wydobycie łożyska i przyjmowanie porodu z położenia miednicowego, profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.Położna ma prawo także do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.Obecnie, aby móc uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu położnej, należy skończyć wyższe studia zawodowe (3-letnie studia licencjackie, po których otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata położnictwa) oraz zdobyć prawo wykonywania zawodu. Kształcenie można kontynuować na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich. Inną drogą dokształcania są kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i specjalizacje, które położne mogą zdobyć m.in. z pielęgniarstwa operacyjnego, ginekologicznego, neonatologicznego, środowiskowo-rodzinnego, a także z zarządzania.Położne mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (w szpitalach na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, neonatologicznym, patologii ciąży oraz na sali porodowej), a także mogą zakładać i prowadzić prywatne (indywidualne lub grupowe) praktyki położnicze.
 • A bába szülést segítő és a gyermekágyas asszonyt és újszülöttét ápoló nő, napjainkban kórházi szülésznő. Hasonló foglalkozások napjainkban a szülészorvos, a dúla- amely a szülés érzelmi feldolgozását segíti, illetve a védőnő, aki a kismama egészségét figyeli és gondozza. A bábának néha volt segédje, akit compónak, vagy fürösztőnek is hívtak.
 • 조산사(midwife, 助産師)는 조산과 임부·해산부·산욕부 및 신생아에 대한 보건과 양호지도를 임무로 하는 직업이다.
 • Hebamme (von althochdeutsch Hev(i)anna: „Ahnin/Großmutter, die das Neugeborene aufhebt/hält“; Silbentrennung: Heb-amme / Aussprache: ˈheːp-amə, ˈheːbamə), ist die Berufsbezeichnung für Frauen, die das Geburtsgeschehen während der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett betreuen. Die Bezeichnung für Männer in diesem Beruf ist in Deutschland Entbindungspfleger, in Österreich Hebamme.
 • Повитуха, (повивальная бабка, приемница, пупорезка, пуповязница; серб. бабица) — женщина, чья роль заключается в том, чтобы помочь ребёнку появиться на свет и стать полноправным членом сообщества, а молодой матери — полноценной женщиной. Одна из древнейших отраслей народной медицины, оставалась чрезвычайно распространённой до возникновения акушерства. На Руси было принято, чтобы повитуха была вдовой. Иногда это занятие было наследственным, подчас совмещалось с ролью знахарки. Повитуха являлась главным персонажем родильного обряда, также руководила всей внецерковной частью обряда крестин ребёнка.
 • Emagina, amakidea, emagintsa edo sortzaina erditze naturalean amari laguntzen dion pertsona da. Prozesua naturala ez denean, aldiz, ginekologoen laguntza behar dute.Antzinaroan, eginbide hau familiakoren batek egiten zuen, normalean emakumezkoak: emakumearen amak, ahizpak edo bestelako senideak. Gaur egun, normalean erizaina da, lanbidea profesionalizatuta egonda.
 • Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de, genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 147959 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30884 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 107 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110666758 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:appellations
 • Sage-femme, maïeuticien ou accoucheur
prop-fr:codeRome
 • J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement
prop-fr:commons
 • category:Midwives
prop-fr:commonsTitre
 • les sages-femmes
prop-fr:compétences
 • Périnatalité, Gynécologie, Obstétrique, Néonatologie, Médecine fœtale
prop-fr:formation
 • Diplôme d'Etat Sage-femme - Grade de Master maïeutique
prop-fr:métiersVoisins
 • Gynécologue, Obstétricien, Pédiatre
prop-fr:secteurD'activité
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • sage-femme
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Un ou une sage-femme (personne sachante sur la femme), un maïeuticien (terme savant et rare) ou un accoucheur (fonction exercée par un médecin) est, suivant les pays, soit une profession médicale (France), soit paramédicale (la plupart des autres pays du monde), consistant à prendre en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement.
 • Un matrón, matrona, obstetra u obstetriz es el profesional de la salud que ejerce la obstetricia.
 • 助産師(じょさんし、Midwife)は、妊娠や出産にかかわり、助産行為を行う者である。日本では、看護師や保健師と異なり、資格は女性のみである。
 • Um(a) obstetra ou obstetriz, normalmente conhecida por parteira, representa um importante recurso para prover cuidados de saúde a gestantes, parturientes, puérperas, recém-nascidos e familiares, no sentido de promover e preservar a normalidade do processo de nascimento, atendendo às necessidades físicas, emocionais e socioculturais das mulheres.Esses profissionais que tanto podem ser uma parteira tradicional, doula (grego "mulher que serve") uma enfermeira ou médico, especializados ou não em obstetrícia, deverão estar integrados à equipe de saúde e ser capaz de atuar de forma autônoma, responsabilizando-se pela assistência à gestação e ao parto normal e ou encaminhamento dos partos de risco para centros especializados.
 • A bába szülést segítő és a gyermekágyas asszonyt és újszülöttét ápoló nő, napjainkban kórházi szülésznő. Hasonló foglalkozások napjainkban a szülészorvos, a dúla- amely a szülés érzelmi feldolgozását segíti, illetve a védőnő, aki a kismama egészségét figyeli és gondozza. A bábának néha volt segédje, akit compónak, vagy fürösztőnek is hívtak.
 • 조산사(midwife, 助産師)는 조산과 임부·해산부·산욕부 및 신생아에 대한 보건과 양호지도를 임무로 하는 직업이다.
 • Hebamme (von althochdeutsch Hev(i)anna: „Ahnin/Großmutter, die das Neugeborene aufhebt/hält“; Silbentrennung: Heb-amme / Aussprache: ˈheːp-amə, ˈheːbamə), ist die Berufsbezeichnung für Frauen, die das Geburtsgeschehen während der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett betreuen. Die Bezeichnung für Männer in diesem Beruf ist in Deutschland Entbindungspfleger, in Österreich Hebamme.
 • Emagina, amakidea, emagintsa edo sortzaina erditze naturalean amari laguntzen dion pertsona da. Prozesua naturala ez denean, aldiz, ginekologoen laguntza behar dute.Antzinaroan, eginbide hau familiakoren batek egiten zuen, normalean emakumezkoak: emakumearen amak, ahizpak edo bestelako senideak. Gaur egun, normalean erizaina da, lanbidea profesionalizatuta egonda.
 • Verloskunde of obstetrie is de verzamelnaam voor alle kennis rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed (de eerste tien dagen na de bevalling). Hoewel de verloskunde een onderdeel is van de gezondheidszorg wordt in Nederland uitgegaan van het natuurlijke karakter van zwangerschap en geboorte: bevallen wordt beschouwd als een natuurlijk gebeuren dat thuis kan worden begeleid.
 • Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır.
 • La infermeria obstètrico-ginecològica és una especialitat de infermeria dedicada a la cura de la dona des del punt de vista reproductiu, especialment durant l'embaràs, el part i el puerperi, encara que també comprèn altres aspectes diversos: sexualitat, anticoncepció, menopausa, etc.
 • Położna – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, potwierdzone dyplomem, do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia.Zawód położnej jest zawodem samodzielnym, chronionym ustawą z 2011 r. (z późniejszymi zmianami).
 • L'ostetrico/a è un/una professionista che, in possesso del diploma universitario abilitante o della laurea e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
 • Повитуха, (повивальная бабка, приемница, пупорезка, пуповязница; серб. бабица) — женщина, чья роль заключается в том, чтобы помочь ребёнку появиться на свет и стать полноправным членом сообщества, а молодой матери — полноценной женщиной. Одна из древнейших отраслей народной медицины, оставалась чрезвычайно распространённой до возникновения акушерства. На Руси было принято, чтобы повитуха была вдовой. Иногда это занятие было наследственным, подчас совмещалось с ролью знахарки.
 • A practitioner of obstetrics is known as a midwife, a term used in reference to both women and men, although most midwives are female. In addition to providing care to women during pregnancy and birth, some midwives may also provide primary care to women, well-woman care related to reproductive health, annual gynecological exams, family planning, and menopausal care.
 • Акушерка е жена, квалифицирана в оказването на помощ на раждащите жени.Акушерка е сравнително ново понятие, от времето, когато раждането на децата постепенно се пренася от дома на родилката в болницата. По-старото понятие, използвано в България и в другите славянски страни е баба, което не се покрива с другото разбиране за баба (на внуци) и няма връзка с възрастта на жената.
 • Bidan adalah sebutan bagi orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. (y)'Definisi bidan' menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional / Kongres ICM.
 • Porodní asistentka je osoba se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle nových právních předpisů (2004) mohou porodní asistentky v České republice - podobně jako v ostatních zemích Evropské unie - pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí.
rdfs:label
 • Sage-femme
 • Bidan
 • Bábaság
 • Ebelik
 • Emagin
 • Hebamme
 • Infermeria obstètrico-ginecològica
 • Matrona
 • Midwife
 • Obstetriz
 • Ostetrica
 • Porodní asistentka
 • Położna
 • Verloskunde
 • Акушерка
 • Повитуха
 • 助産師
 • 조산사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:métiersVoisins of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:qualité of
is foaf:primaryTopic of