En horticulture, arboriculture et viticulture, un porte-greffe est un sujet sur lequel on implante un greffon.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En horticulture, arboriculture et viticulture, un porte-greffe est un sujet sur lequel on implante un greffon. Les espèces (ou variétés) utilisées pour faire des porte-greffes sont des espèces peu exigeantes qui se multiplient facilement par semis ou le plus souvent par multiplication végétative (bouturage, marcottage).Elles sont généralement sélectionnées pour leurs qualités (vigueur, morphologie, adaptation au type de sol et au climat, résistance aux maladies…) qu'elles vont transmettre au greffon.Par exemple, pour les cerisiers, on greffe sur merisier pour les hautes tiges et sur cerisier de Sainte-Lucie pour les espaliers.Plus récemment, les arboriculteurs se sont mis à choisir leurs porte-greffes non pour adapter le verger à la nature du sol mais davantage pour mettre en œuvre des stratégies culturales où les hauteurs d'arbre et les densités de plantation sont savamment calculées. Pour les vergers de pommier par exemple, on observe deux tendances : 800 à 1000 pieds par hectare avec du MM106 et 1500 à 3000 pieds par hectare avec du M9.
 • Un portainjerto (también denominado patrón o pie) es una planta, incluso a veces solo las raíces y un poco del tronco de una de ellas, que ya tiene desarrollado un sistema radicular adecuado, y que se usa para injertar sobre él una yema o un pequeño esqueje de otra planta. Una vez injertado se forma un árbol o arbusto que realmente está compuesto de dos individuos que genéticamente pueden ser bastante diferentes, una parte es la raíz y parte del tronco y el resto; ramas, hojas y frutos puede ser de otra especie distinta.La parte del árbol que se injerta sobre el portainjerto se suele denominar variedad. La variedad es la planta que se quiere cultivar y que tiene las características deseadas por el propagador o agricultor. El portainjerto es la parte subterránea que trabaja e interactúa con el terreno para absorber el agua y los nutrientes que necesita la parte aérea del individuo así formado. A los pocos años, los tejidos de las dos partes habrán crecido juntos, produciéndose un solo árbol o arbusto aunque genéticamente siempre se mantendrá la diferencia entre las dos partes.
 • Eine Unterlage wird beim Veredeln von verholzenden Pflanzen verwendet und besteht aus dem Wurzelsystem einer Pflanze und einem Teil des Stammes. Auf die Unterlage wird eine weitere Sorte der gleichen botanischen Familie veredelt, nur in dieser nahen Verwandtschaft sind einige erfolgreiche Verbindungen möglich. Die Sorte mit den gewünschten Frucht- oder Blüten-Eigenschaften nennt man Edelreis oder Edelauge. Üblicherweise wird ein kurzes Stück eines Zweiges oder eine Knospe (das "Auge") mit den Techniken Pfropfen oder Okulieren verbunden. Die Unterlage liefert nicht nur die Versorgung des veredelten Triebes mit Wasser und Nährstoffen, sondern hat auch starken Einfluss auf die Edelsorte. So werden verschiedene Faktoren wie Wuchsstärke, Fruchtgröße, -ausfärbung, -reifezeit oder Blütenansatz und Blütenfarbe je nach Unterlage beeinflusst.Unterlagen sollten möglichst zur gleichen Gattung oder Art wie das Edelreis gehören; in Ausnahmefällen kann auch auf andere Gattungen innerhalb einer Familie veredelt werden. Einsatzbeispiele: Bei Rosen-Stämmchen wird auf eine besonders gute stammbildende Unterlage, eine besonders kompakte, reichblühende Edelsorte gesetzt. Für Äpfel wird eine besonders schwach wachsende Unterlage verwendet (Meist M9 oder auch M27 im Erwerbsobstbau) und eine normal wachsende, aber besonders gut fruchtende Sorte aufgesetzt. Beide zusammen bilden eine kleine, gut fruchtende Pflanze. Um kleinbleibende Birnenbäume zu erhalten, wird die mit ihr verwandte Quitte als Unterlage verwendet. Die Unterlagsrebe eines Rebstockes bringt als wichtigste Eigenschaft die Reblausresistenz mit. Das sich von der Unterlage entwickelnde Wurzelsystem des Rebstockes wird, je nach Stärke der Reblauswiderstandsfähigkeit, gegen den Befall von Wurzelrebläusen biotechnisch geschützt.
 • Podnož je rostlina, nebo její část, která se používá pro očkování nebo roubování jiné rostliny. Smyslem očkování je zajistit přežití, nebo zlepšení vlastností naštěpované rostliny. Spolužití tkání podnože a naštěpované rostliny je ovlivně no vzájemnou afinitou. Nově společně srostlá rostlina, chiméra, bude zčásti mít vlastnosti původní rostliny avšak převážně vlastnosti nově naštěpované rostliny. Vlastnosti podnože významně ovlivňují vlastnosti budoucí rostliny vzniklé spojením obou rostlin. Pro druhy které jsou štěpovány je proto obvykle vyšlechtěno více podnoží s různými vlastnostmi. Podnož a naštěpovaná rostlina se přes vzájemný vliv geneticky neovlivňují, zůstávají různými jedinci.Použití podnože je nejčastěji spojována s ovocnými rostlinami a zejména stromy a je to zatím jediný způsob, jak ve velkém množství rozmnožovat mnoho druhů rostlin, které se dobře nemnoží semeny (jsou sterilní), nebo jsou zvláště citlivé onemocnění, pokud jsou pěstovány jako pravokořenné. I když je roubování praktikováno už mnoho stovek let, patřilo mezi znalosti, jimiž vládli starověcí Římané. Většina nyní používaných podnoží však byla vyšlechtěna ve 20. století.Různé podnože se používají i pro stejný druh ušlechtilé odrůdy, protože jí dodávají různé vlastnosti, jako vzrůstnost, velikost plodů a časnost úrody. Podnože jsou vybrány pro vybrané znaky, jako je odolnost vůči suchu, škůdcům a chorobám. Vinná réva pro komerční pěstování je nejčastěji naroubovaná na podnože odolné k škůdci mšička révokaz, zatímco vinice na prodej do zahrad obvykle ne. Důležitá je afinita podnože a naštěpované rostliny. Důležité (stejně jako u roubování) je, aby byla podnož schopna přijmout tkáň nové odrůdy. Tato vlastnost se nazývá snášenlivost (tzv. afinitou). Štěpovat se mohou snadno rostliny, které se liší v rámci druhu, kdy se (odrůdy štěpují na původní druh) nebo s různými výsledky odlišné druhy v rámci rodu (meruňka na švestku), avšak jen zřídkakdy se štěpují rostliny odlišných rodů. Mnoho druhů hrušek je pěstováno na kdouloni, jako podnoži. Podnoží bývá označována obvykle část rostliny, která tvoří u rostliny kořenový systém a nebo kořenový systém a další nadzemní část - kmen, při štěpování v korunce. V takovém případě korunu tvoří ušlechtilá odrůda. Avšak například u odrůdy jabloně Ontario bývá prováděno tzv. mezištěpování, kdy podnož tvoří kořenový systém, další odrůda kmen a odrůda jabloně Ontario korunu.
 • Cavalo é o nome dado à planta cuja a parte de baixo (raiz e base do caule) é aproveitada na enxertia. A parte de cima recebe o nome de cavaleiro.A enxertia é uma forma de criação de mudas de plantas bastante utilizada para algumas espécies, principalmente de fruteiras e plantas ornamentais. Neste procedimento, o broto de uma planta (cavaleiro), normalmente extraido da ponta de um galho, é implantado na base de uma muda de uma segunda planta (cavalo), normalmente de outra espécie.A enxertia pode ser utilizada para gerar mudas de plantas de difícil reprodução ou para aproveitar características das duas espécies, como um cavaleiro que gere bons frutos enxertado em um cavalo vigoroso.
 • Podkładka, podkład – ukorzeniona roślina, na której okulizuje się lub szczepi odmianę szlachetną innej rośliny. Najczęściej podkładką jest drzewo lub krzew owocowy lub ozdobny. Podkładka ma zapewnić roślinie szlachetnej dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdolny do pobierania z gleby soli mineralnych i wody, wolny od chorób i patogenów. Podkładki mają wpływ na wiele cech związanych ze wzrostem jak i właściwościami produkcyjnymi odmiany na niej zaszczepionej. Podkładki stosowane dla drzew owocowych do sadów intensywnych mają za zadanie osłabienie siły wzrostu drzewa, przyspieszenie ich wejścia w okres owocowania, różnicują długowieczność drzew (podkładki silnie rosnące), wielkość plonu, jakość owoców i regularność owocowania.Podkładki mają zastosowanie głównie w szkółkarstwie sadowniczym oraz przy rozmnażaniu krzewów ozdobnych (np. róż), ale także w warzywnictwie (szczepienie pomidorów szklarniowych) oraz w leśnictwie. Zasadniczo wszystkie odmiany i formy danego gatunku należy szczepić na podkładkach tego samego gatunku, w przypadku mieszańców używa się podkładki pochodzącej od jednego z gatunków, z których wywodzi się ten mieszaniec. Czasami jednak z różnych powodów (np. z braku podkładki tego samego gatunku) musimy używać na podkładkę innych gatunków; wówczas należy używać gatunków jak najbliżej spokrewnionych. Z praktyki szkółkarskiej wiadomo, że istnieją gatunki roślin, które są dobrymi podkładkami dla wielu innych gatunków, a nawet innych rodzajów. Tak np. dla wszystkich gatunków świerka uniwersalną podkładką jest świerk pospolity, wszystkie gatunki kalin dobrze przyjmują się na podkładce kaliny hordowiny.
 • A rootstock is part of a plant, often an underground part, from which new above-ground growth can be produced. It can refer to a rhizome or underground stem.In grafting, it refers to a plant, sometimes just a stump, which already has an established, healthy root system, onto which a cutting or a bud from another plant is grafted. In some cases, such as vines of grapes and other berries, cuttings may be used for rootstocks, the roots being established in nursery conditions before planting them out. The plant part grafted onto the rootstock is usually called the scion. The scion is the plant that has the properties that propagator desires above ground, including the photosynthetic activity and the fruit or decorative properties. The rootstock is selected for its interaction with the soil, providing the roots and the stem to support the new plant, obtaining the necessary soil water and minerals, and resisting the relevant pests and diseases. After a few weeks the tissues of the two parts will have grown together, eventually forming a single plant. After some years it may be difficult to detect the site of the graft although the product always contains the components of two genetically different plants.The use of rootstocks is most commonly associated with fruiting plants and trees, but is the only way to mass propagate many other types of plants that do not breed true from seed, or are particularly susceptible to disease when grown on their own roots. Although grafting has been practiced for many hundreds of years, even in Roman times, most orchard rootstocks in current use were developed in the 20th century.A variety of rootstocks may be used for a single species or cultivar of scion because different rootstocks impart different properties, such as vigour, fruit size and precocity. Rootstocks also may be selected for traits such as resistance to drought, root pests, and diseases. Grapevines for commercial planting are most often grafted onto rootstocks to avoid damage by phylloxera, though vines available for sale to back garden viticulturists may not be. The rootstock may be a different species from the scion, but as a rule it should be closely related, For example, many commercial pears are grown on quince rootstock. Grafting can also be done in stages; a closely related scion is grafted to the rootstock, and a less closely related scion is grafted to the first scion. Serial grafting of several scions may also be used to produce a tree that bears several different fruit cultivars, with the same rootstock taking up and distributes water and minerals to the whole system. Those with more than three varieties are known as 'family trees'.When it is difficult to match a plant to the soil in a certain field or orchard, growers may graft a scion onto a rootstock that is compatible with the soil. It may then be convenient to plant a range of ungrafted rootstocks to see which suit the growing conditions best; the fruiting characteristics of the scion may be considered later, once the most successful rootstock has been identified. Rootstocks are studied extensively and often are sold with a complete guide to their ideal soil and climate. Growers determine the pH, mineral content, nematode population, salinity, water availability, pathogen load and sandiness of their particular soil, and select a rootstock which is matched to it. Genetic testing is increasingly common, and new cultivars of rootstock are always being developed.
 • Il portinnesto o portainnesto o soggetto o ipobionte è la parte inferiore di una pianta moltiplicata con la tecnica dell'innesto. Una pianta innestata è un albero, un arbusto o, meno frequentemente, una pianta erbacea, ottenuta dall'unione di due o più individui, detti bionti. Quello inferiore, il portinnesto, fornisce l'apparato radicale e una parte più o meno sviluppata dell'apparato caulinare, mentre quello superiore, la marza o nesto o gentile o epibionte, costituisce la chioma. Nelle piante bimembri il portinnesto è in diretta connessione con il nesto, mentre nelle piante trimembri i due bionti sono separati da un terzo, detto intermediario.
 • Portaempelt o patró és un terme agronòmic per a designar la planta o biont inferior, que tindrà les funcions radiculars quan es fa un empelt en una planta.Amb l’excepció de les funcions mecàniques i de transport, està provat que el portaempelt pren part en la síntesi de matèries orgàniques simples i també de les fitohormonals. El portaempelt té una influència selectiva en la rebuda de matèria mineral del sòl. Activament influeix en (Syrbu et al., 1983) el contingut de sacàrids en els borrons, la resitència a la glaçada del borrons de les varietats empeltades (Nitransky, 1985), contingut de vitamines (Serafimova, 1984), acoloriment del fruit i la seva consistència i també el pes del fruit (Syrbu-Stajan, 1982). El caràcter de la influència sobre una varietat empeltada es decideix considerablement amb la salut dels portaempelts, especialment des del punt de vista de la compatibilitat, taxa de creixement i rendiments dels arbres fruiters (Dosba, 1991). Com que el portaemplet no es pot canviar durant la vida de l’arbre fruiter cal prestar molta atenció a l’hora d’escollir el portaempelt.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 590293 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7392 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 54 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109740135 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En horticulture, arboriculture et viticulture, un porte-greffe est un sujet sur lequel on implante un greffon.
 • Il portinnesto o portainnesto o soggetto o ipobionte è la parte inferiore di una pianta moltiplicata con la tecnica dell'innesto. Una pianta innestata è un albero, un arbusto o, meno frequentemente, una pianta erbacea, ottenuta dall'unione di due o più individui, detti bionti. Quello inferiore, il portinnesto, fornisce l'apparato radicale e una parte più o meno sviluppata dell'apparato caulinare, mentre quello superiore, la marza o nesto o gentile o epibionte, costituisce la chioma.
 • A rootstock is part of a plant, often an underground part, from which new above-ground growth can be produced. It can refer to a rhizome or underground stem.In grafting, it refers to a plant, sometimes just a stump, which already has an established, healthy root system, onto which a cutting or a bud from another plant is grafted.
 • Podnož je rostlina, nebo její část, která se používá pro očkování nebo roubování jiné rostliny. Smyslem očkování je zajistit přežití, nebo zlepšení vlastností naštěpované rostliny. Spolužití tkání podnože a naštěpované rostliny je ovlivně no vzájemnou afinitou. Nově společně srostlá rostlina, chiméra, bude zčásti mít vlastnosti původní rostliny avšak převážně vlastnosti nově naštěpované rostliny. Vlastnosti podnože významně ovlivňují vlastnosti budoucí rostliny vzniklé spojením obou rostlin.
 • Cavalo é o nome dado à planta cuja a parte de baixo (raiz e base do caule) é aproveitada na enxertia. A parte de cima recebe o nome de cavaleiro.A enxertia é uma forma de criação de mudas de plantas bastante utilizada para algumas espécies, principalmente de fruteiras e plantas ornamentais.
 • Podkładka, podkład – ukorzeniona roślina, na której okulizuje się lub szczepi odmianę szlachetną innej rośliny. Najczęściej podkładką jest drzewo lub krzew owocowy lub ozdobny. Podkładka ma zapewnić roślinie szlachetnej dobrze rozwinięty system korzeniowy, zdolny do pobierania z gleby soli mineralnych i wody, wolny od chorób i patogenów. Podkładki mają wpływ na wiele cech związanych ze wzrostem jak i właściwościami produkcyjnymi odmiany na niej zaszczepionej.
 • Portaempelt o patró és un terme agronòmic per a designar la planta o biont inferior, que tindrà les funcions radiculars quan es fa un empelt en una planta.Amb l’excepció de les funcions mecàniques i de transport, està provat que el portaempelt pren part en la síntesi de matèries orgàniques simples i també de les fitohormonals. El portaempelt té una influència selectiva en la rebuda de matèria mineral del sòl.
 • Eine Unterlage wird beim Veredeln von verholzenden Pflanzen verwendet und besteht aus dem Wurzelsystem einer Pflanze und einem Teil des Stammes. Auf die Unterlage wird eine weitere Sorte der gleichen botanischen Familie veredelt, nur in dieser nahen Verwandtschaft sind einige erfolgreiche Verbindungen möglich. Die Sorte mit den gewünschten Frucht- oder Blüten-Eigenschaften nennt man Edelreis oder Edelauge.
 • Un portainjerto (también denominado patrón o pie) es una planta, incluso a veces solo las raíces y un poco del tronco de una de ellas, que ya tiene desarrollado un sistema radicular adecuado, y que se usa para injertar sobre él una yema o un pequeño esqueje de otra planta.
rdfs:label
 • Porte-greffe
 • Podkładka (ogrodnictwo)
 • Podnož
 • Porta-enxerto
 • Portaempelt
 • Portainjerto
 • Portinnesto
 • Rootstock
 • Unterlage (Pflanzen)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of