La guerre hispano-américaine, souvent désignée en Espagne sous le nom de désastre de 98 (« Desastre del 98 »), est un conflit armé qui se déroula d'avril à août 1898 entre les États-Unis et l'Espagne, et qui eut pour conséquence l'indépendance de Cuba jusqu'en 1901, et la prise de contrôle d'anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l'océan Pacifique par les États-Unis.↑ 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 et 1,5 Dyal, Carpenter et Thomas 1996[réf. incomplète]↑ Dyal, Carpenter et Thomas 1996, p.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La guerre hispano-américaine, souvent désignée en Espagne sous le nom de désastre de 98 (« Desastre del 98 »), est un conflit armé qui se déroula d'avril à août 1898 entre les États-Unis et l'Espagne, et qui eut pour conséquence l'indépendance de Cuba jusqu'en 1901, et la prise de contrôle d'anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l'océan Pacifique par les États-Unis.
 • Perang Spanyol-Amerika ialah konflik yang terjadi antara Spanyol dan Amerika Serikat antara 25 April sampai 12 Agustus 1898. Perang ini terjadi karena Amerika Serikat melakukan campur tangan atas isu politik luar negeri di Koloni Spanyol.Isu politik di Kuba berkembang menjadi konflik global setelah armada Amerika berusaha mengusir Spanyol dari koloninya di Karibia dan Pasifik Selatan. Amerika Serikat mendirikan pemerintahan sementara di Kuba dan mengambil kendali atas koloni Spanyol di Puerto Riko, Guam dan Filipina melalui Traktat Paris 10 Desember 1898. Bagi Spanyol, konflik ini disebut sebagai "Bencana" yang melemahkan Pemerintahan Restorasi. Amerika Serikat sendiri yang memenangkan perang ini berhasil memperoleh jajahan baru.
 • 미국-스페인 전쟁(영어: Spanish-American War, 스페인어: Guerra Hispano-estadounidense) 또는 미서전쟁(美西戰爭)은 1898년 4월부터 8월까지 쿠바 문제를 둘러싸고 미국과 스페인 간에 쿠바와 필리핀에서 벌어진 전쟁이다. 이 전쟁은 쿠바의 독립 운동이 스페인에 의해서 거부되자 이를 해결할 것을 미국이 요구하면서 시작되었다. 미국 내의 강력한 확장주의적 정서가 미국 정부로 하여금 필리핀, 푸에르토 리코, 그리고 괌을 포함한 스페인의 잔존 해외 영토를 병합하도록 부추겼다. 아바나에서 일어난 혁명은 미국이 전함 메인 호를 보내 그들의 높은 국가적 관심을 보이도록 자극하였다. 메인 호의 폭발로 미국인들 사이의 긴장감이 고조되었고 스페인이 자신의 식민지를 억압하고 있다는 황색 언론은 미국의 여론을 움직였다. 전쟁은 필리핀과 쿠바에서 미국의 승리로 끝을 맺었다. 1898년 12월 10일, 파리 조약은 쿠바와 필리핀, 푸에르토 리코, 괌의 지배권을 미국에게 넘겨주었다. 노예 문제로 촉발된 내분으로 남북전쟁을 겪은 후 내부 정비와 북미 대륙 개척에 몰두하던 미국이 그 힘을 바탕으로 본격적으로 제국주의 정책을 추진하기 시작한 상징적 사건이다.
 • Espainia-Estatu Batuak Gerra Espainia eta Estatu Batuen arteko gerra izan zen. 1898an , Maria Kristinaren erregeordetzan egina, Práxedes Mateo Sagasta Espainian eta William McKinley Estatu Batuetan presidenteak ziren. Adituek Espainia-Estatu Batuak Gerra deritzoten arren, Espainian Kubako Gerra eta Kuban Espainia-Kuba-Estatu Batuak Gerra ere deritzote. Gerra haren ondorioak Kubaren independentzia eta Espainiar Inperioaren bukaera izan ziren, Espainiak Ameriketako Estatu Batuei 20 milioi dolarren truke Guam, Puerto Rico eta Filipinak eman zizkiolako.
 • İspanya-Amerika Savaşı, ABD ile İspanya arasında 1898'de başlayan savaş. İspanya'nın Amerika kıtasındaki kolonilerini yitirmesi, ABD'nin de Büyük Okyanus'un batısında ve Latin Amerika'da yeni bölgeler elde etmesiyle sonuçlanmıştır.Küba'nın Şubat 1895'te başlayan bağımsızlık mücadelesi İspanyol-Amerikan Savaşı'nın çıkmasında önemli rol oynadı.İspanya'nın ayaklanmayı bastırmak için uyguladığı acımasız yöntemlerin basın aracılığıyla ABD kamuoyuna ayrıntılı biçimde yansıtılması, ABD halkının isyancılara yakınlık duymasını sağlamıştı. Ayaklanmanın başlamasının ardından Küba'daki ABD vatandaşlarını ve mülklerini korumak için Havana'ya gönderilen savaş gemisi USS Maine 15 Şubat 1898'de Havana limanında belirlenemeyen bir nedenden dolayı battı. Böylece, ABD kamuoyunun Küba'ya müdahale edilmesi yolundaki istekleri daha da güç kazandı. İspanya 9 Nisan 1898'de ateşkes ilan etti ve Küba'ya sınırlı biçimde kendi kendini yönetme hakkını tanıyan yeni programın uygulanmasını hızlandırdı. Bunun hemen ardından ABD Kongresi, Küba'nın bağımsızlık hakkını tanıyan, İspanyol askerlerinin adadan çekilmesi isteğini dile getiren ve ABD'nin Küba'yı ilhak etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtmekle birlikte, İspanya'nın adadan çekilmesini sağlamada başkana kuvvet kullanma yetkisi tanıyan karar tasarılarını onayladı. İspanya, 24 Nisan'da ABD'ye savaş ilan etti; 25 Nisan'da da ABD savaş ilan ettiğini açıkladı. Ama İspanya, kendi topraklarından çok uzaktaki büyük bir güçle mücadele etmeye hazırlıklı olmadığından savaşta başarı gösteremedi. Tuğamiral George Away komutasındaki bir ABD filosu 1 Mayıs 1898'de Filipinler'in Manila Körfezinde demirli bulunan İspanyol filosunu tümüyle imha etti. Manila kenti de Ağustosta ABD birlikleri tarafından işgal edildi.İspanya'nın, Küba'nın Santiago limanında bulunan Antiller Filosu da, 3 Temmuz'da General William Shafter komutasındaki ABD birliklerinin açtığı ateş sonucunda imha edildi. Santiago kentinin 17 Temmuz'da General Shafter'a teslim olmasıyla savaş sona erdi.10 Ağustos 1898'de imzalanan Paris Antlaşması'yla İspanya, Küba üzerindeki bütün haklarından vazgeçti; Guam ve Porto Riko'yu ABD'ye bıraktı ve Filipinler üzerindeki egemenlik hakkını 20 milyon $ karşılığımda ABD'ye devretti. İspanyol-Amerikan Savaşı, her iki ülkenin tarihinde de bir dönüm noktası sayılır. İspanya uğradığı bu yenilgiden sonra yeni sömürge arayışlarından vazgeçerek kendi iç sorunları üzerinde yoğunlaştı. Bu süreç içinde ülkede kültür ve edebiyat ortamı yeniden canlandığı gibi 20 yıl süren bir ekonomik gelişme dönemi yaşandı. Öte yandan, önemli bir zafer elde eden ABD geniş bir alana yayılmış deniz aşırı toprakları olan büyük bir güç haline geldi. Uluslararası siyaset sahnesindeki bu yeni konumu ABD'ye Avrupa'da belirleyici bir rol oynama olanağı verdi.
 • Der Spanisch-Amerikanische Krieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Königreich Spanien vom 25. April bis 12. August 1898.Er endete mit der Besetzung Kubas, Puerto Ricos, Guams und der Philippinen durch die USA und für Spanien mit dem Verlust seiner letzten bedeutsamen Kolonien.Der Spanisch-Amerikanische Krieg stellt einen bedeutenden Abschnitt in der Geschichte der USA dar. Er steht mit für den Anfang einer Politik der Vereinigten Staaten, ihre Interessensgebiete über das nordamerikanische Festland hinaus auszuweiten.Die in den USA bekannte Bezeichnung Splendid Little War geht auf den Secretary of State John Hay zurück, der in einem Brief an Theodore Roosevelt erklärte, es sei ein prima kleiner Krieg gewesen, der mit den besten Absichten begonnen habe und mit großartiger Intelligenz und in großartigem Geist weitergeführt worden sei und bei dem das Glück den Tüchtigen belohnt habe.
 • The Spanish–American War was a conflict in 1898 between Spain and the United States, the result of American intervention in the Cuban War of Independence. American attacks on Spain's Pacific possessions led to involvement in the Philippine Revolution and ultimately to the Philippine–American War.Revolts against Spanish rule had occurred for some years in Cuba. There had been war scares before, as in the Virginius Affair in 1873. In the late 1890s, American public opinion was agitated by anti-Spanish propaganda led by journalists such as Joseph Pulitzer and William Hearst which used yellow journalism to criticize Spanish administration of Cuba. After the mysterious sinking of the American battleship Maine in Havana harbor, political pressures from the Democratic Party and certain industrialists pushed the administration of Republican President William McKinley into a war he had wished to avoid. Compromise was sought by Spain, but rejected by the United States which sent an ultimatum to Spain demanding it surrender control of Cuba. First Madrid, then Washington, formally declared war.Although the main issue was Cuban independence, the ten-week war was fought in both the Caribbean and the Pacific. American naval power proved decisive, allowing U.S. expeditionary forces to disembark in Cuba against a Spanish garrison already brought to its knees by nationwide Cuban insurgent attacks and further wasted by yellow fever. Numerically superior Cuban, Philippine, and American forces obtained the surrender of Santiago de Cuba and Manila despite the good performance of some Spanish infantry units and fierce fighting for positions such as San Juan Hill. With two obsolete Spanish squadrons sunk in Santiago de Cuba and Manila Bay and a third, more modern fleet recalled home to protect the Spanish coasts, Madrid sued for peace.The result was the 1898 Treaty of Paris, negotiated on terms favorable to the U.S., which allowed temporary American control of Cuba, and ceded indefinite colonial authority over Puerto Rico, Guam and the Philippine islands from Spain. The defeat and collapse of the Spanish Empire was a profound shock to Spain's national psyche, and provoked a thoroughgoing philosophical and artistic revaluation of Spanish society known as the Generation of '98. The United States gained several island possessions spanning the globe and a rancorous new debate over the wisdom of expansionism.
 • Испано-американская война (исп. Guerra Hispano-Estadounidense, англ. Spanish-American War) — военный конфликт между Испанией и США в 1898 году. Первая империалистическая война за передел колониальных владений.
 • A Guerra Hispano-Americana foi uma guerra em 1898 entre a Espanha e os Estados Unidos, de forma eficaz com o resultado da intervenção norte-americana na Guerra de Independência de Cuba. Ataques americanos no Pacífico de posses da Espanha levou ao envolvimento na Revolução Filipina e, finalmente, para a Guerra Filipino-Americana.Revoltas contra o domínio espanhol havia ocorrido há alguns anos em Cuba. Houve pequenos conflitos antes, como no caso de Virginius em 1873. No final de 1890, a opinião pública norte-americana foi agitada por propaganda anti-espanhola liderada por jornalistas como Joseph Pulitzer e William Hearst que usou jornalismo amarelo para criticar administração espanhola de Cuba. Após o naufrágio misterioso do encouraçado americano Maine no porto de Havana, as pressões políticas do Partido Democrata e certos industriais empurrou a administração do presidente republicano William McKinley em uma guerra que ele tinha a intenção de evitar. Compromisso foi procurado pela Espanha, mas rejeitado pelos Estados Unidos, que enviou um ultimato à Espanha exigindo que entregar o controle de Cuba. Primeiro Madrid, então Washington, declarou formalmente guerra.Embora a questão principal era a independência de Cuba, a guerra de dez semanas foi travada tanto no Caribe quanto no Pacífico. Poder naval americano foi decisivo, permitindo que as forças expedicionárias americanas para desembarcar em Cuba contra a guarnição espanhola já de joelhos por todo o país ataques insurgentes cubanos e ainda mais desperdiçado pela febre amarela. Forças cubanas, das Filipinas, e norte-americanos numericamente superiores obteve a rendição de Santiago de Cuba e Manila, apesar do bom desempenho de algumas unidades de infantaria espanhóis e combate feroz por cargos como San Juan Hill. Com duas esquadras espanholas obsoletas afundadas em Santiago de Cuba e da baía de Manila e um terço da frota, mais moderna pediu repouso para proteger as retaguardas espanholas, e Madrid pediu pela paz.O resultado foi o Tratado de Paris de 1898, negociado em condições favoráveis ​​para os Estados Unidos, o que permitiu o controle temporário americano sobre Cuba, e cedeu por tempo indeterminado autoridade colonial sobre Porto Rico, Guam e as ilhas das Filipinas da Espanha. A derrota eo colapso do Império Espanhol era um profundo choque para a psique nacional da Espanha, e provocou uma reavaliação filosófica e artística profunda da sociedade espanhola conhecida como a Geração de 98. Os Estados Unidos ganharam várias posses insulares em todo o globo e um novo debate rancoroso sobre a sabedoria do expansionismo.
 • Wojna amerykańsko-hiszpańska – konflikt zbrojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Hiszpanii trwający od 25 kwietnia do 12 sierpnia 1898, w wyniku którego Hiszpania utraciła większość swych posiadłości na Karaibach i na obszarze Pacyfiku, a Stany Zjednoczone porzuciły dotychczasową politykę izolacjonizmu.
 • Испано-американската война (на английски език: Spanish-American War, на испански език: Guerra Hispano-Estadounidense) е военен конфликт, започнал на 21 април 1898 година между САЩ и Кралство Испания по повод въстанието на остров Куба. Войната завършва на 12 август 1898 година, като е спечелена от САЩ. В резултат Кралство Испания губи богатите си колонии Куба, Пуерто Рико и Филипинските острови, които минават под суверенитета на САЩ.
 • 米西戦争(べいせいせんそう、英語: Spanish–American War)は、1898年にアメリカ合衆国とスペインの間で起きた戦争である。アメリカ海軍の軍艦爆発を機にアメリカ世論の高まりなどもあり、アメリカとの戦争に突入した結果スペインは敗北し、カリブ海および太平洋のスペインの旧植民地に対する管理権をアメリカが獲得した。20世紀のキューバの歴史家は1868年から独立運動を続けてきたキューバ独立軍との関係からこの戦争をスペイン・アメリカ・キューバ戦争(米西キューバ戦争)と呼び、1946年にキューバ議会はこの名称をキューバにおけるこの戦争の正式名称とすることを決議した 。
 • La guerra ispano-americana fu combattuta nel 1898 tra gli Stati Uniti e la Spagna in merito alla questione cubana. In periodo di forti tensioni diplomatiche fra i due governi, l'esplosione della nave Maine, che costò la vita a 266 marinai, focalizzò l'attenzione dell'opinione pubblica americana su Cuba. La stampa sensazionalista dell'epoca, la cosiddetta yellow press del magnate William Randolph Hearst, contribuì in modo determinante, insieme alla propaganda dei dissidenti cubani stanziatisi negli Usa, ad orientare l'opinione degli statunitensi verso una volontà di guerra contro la Spagna.L'allora presidente McKinley, inizialmente titubante, venne convinto dal suo gabinetto, tra i cui componenti vi era anche il futuro Presidente USA Theodore Roosevelt, a muovere guerra alla Spagna. Nel frattempo la tensione tra i due paesi era aumentata, e il 23 aprile 1898 la Spagna dichiarò guerra agli Stati Uniti, che a loro volta la dichiararono il 25 aprile. Gli americani vinsero in tempi molto brevi e con perdite relativamente basse, tanto che la guerra venne definita splendid little war.Il 12 agosto venne firmato l'armistizio, e gli Stati Uniti ottennero dalla Spagna: il riconoscimento dell'indipendenza di Cuba che divenne una specie di protettorato americano. la cessione agli USA di Porto Rico e dell'isola di Guam l'accettazione dell'occupazione di Manila nelle Filippine.Questi risultati vennero quindi ratificati dal Trattato di Parigi nel dicembre dello stesso anno.Dopo la guerra fu svolta un'indagine sull'esplosione e si appurò che l'incidente alla USS Maine non era stato in alcun modo provocato dalla Spagna ma era dovuto ad un atto di incompetenza del capitano della nave che avrebbe autorizzato lo stoccaggio di esplosivi nei locali della caldaia.
 • La Guerra Hispano-estatunidenca o Hispano-nord-americana, que a Espanya és coneguda popularment com a Desastre del 98 o Guerra de Cuba (incorrectament coneguda també com a Guerra Hispano-americana) i a Cuba com a Guerra Hispano-cubana-nord-americana, es va dur a terme entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica el 1898. Va ser durant la regència de Maria Cristina, vídua del rei Alfons XII, i va desembocar en la pèrdua de les colònies d'ultramar, és a dir, la meitat de l'imperi colonial espanyol.
 • Španělsko-americká válka (25. dubna - 12. srpna 1898) představovala vojenský konflikt mezi Spojenými státy americkými a Španělskem. Válku vyprovokovaly Spojené státy podporující nezávislost Kuby a očekávající rozsáhlé územní zisky na úkor španělských zámořských držav. Jako casus belli posloužily snahy některých kubánských a filipínských nacionalistů o osamostatnění. Ovšem pro americkou veřejnost jím spíše bylo podezření, že španělští agenti způsobili výbuch na americké bitevní lodi USS Maine vedoucí k jejímu potopení (příčina výbuchu je záhadou dodnes). USA poslaly Španělsku ultimátum s požadavky na vyklizení Kuby a Filipín. Španělsko, které Kubu pokládalo spíše za španělskou provincii než za kolonii, na ně reagovalo vyhlášením války. Střetnutí probíhalo naprosto jednostranně a skončilo zničující porážkou Španělska. Boje probíhaly na třech místech. Filipíny: španělské námořnictvo bylo rychle zničeno a Američané oblehli Manilu, kterou se jim ale nepodařilo dobýt až do konce bojů. Poté ji americká vojska obsadila a neumožnila filipínským vojskům do ní vstoupit. (Což vedlo k dalším nepokojům) Guam: Během jediného dne bylo zajato všech 54 španělských vojáků, kteří ostrov bránili a odvezeno do filipínského zajateckého tábora. Kuba: Námořní bitva u Santiago de Cuba byla jednoznačně v americké režii a všechny španělské lodi kromě jedné byly potopeny (zbývající loď potopila vlastní posádka). Pozemní kampaň vedla k obklíčení španělských sil v Santiagu a Guantanámu. Santiago bylo nakonec dobyto, ale většina ztrát byla způsobena přehřátím a žlutou zimnicí, v důsledku které byla americká vojska nedlouho po konci bojů evakuována. Španělsko muselo po ztrátě většiny svých velkých válečných lodí přistoupit na pařížskou mírovou smlouvu, v rámci níž předalo Spojeným státům Kubu, Portoriko a část Španělské Východní Indie (Filipíny a Guam). Zbytek španělské pacifické kolonie byl prodán Německu, které nově koupené území začlenilo do své kolonie Německá Nová Guinea.
 • La Guerra hispano-estadounidense se desató entre España y los Estados Unidos de América en 1898, durante la infancia del rey Alfonso XIII, cuando ejercía la regencia la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda del rey Alfonso XII, siendo presidente del gobierno español Práxedes Mateo Sagasta y presidente de Estados Unidos, William McKinley. Este conflicto se denomina comúnmente en España la Guerra de Cuba o el desastre del 98; en Cuba, Guerra hispano-cubano-norteamericana. También se le llama incorrectamente Guerra hispano-americana por influencia de la manera en que se lo conoce en Estados Unidos, Spanish-American War. Sus principales resultados fueron la pérdida por parte de España de la isla de Cuba (que se proclamó república independiente pero quedó bajo tutela de Estados Unidos) así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. En Filipinas la ocupación americana degeneró en la guerra filipino-estadounidense de 1899-1902.
 • A spanyol–amerikai háború fegyveres konfliktus volt 1898-ban Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok között, utóbbi kubai függetlenségi háborúba történő beavatkozása után. A spanyol uralom ellen évek óta folyt lázadás Kubában, az USA pedig korábban is összeütközésbe került Spanyolországgal, például 1873-ban a Virginius incidens okán, amikor a Virginius legénységét, köztük több amerikai állampolgárt is kivégeztek a spanyolok. Az Egyesült Államok közvéleményét spanyolellenes propagandával befolyásolták az olyan újságírók, mint Joseph Pulitzer és William Randolph Hearst, akik a sárga újságírás eszközét alkalmazták a kubai spanyol adminisztráció kritizálására. A három hónapig tartó háború közvetlen kiváltó oka a januárban Havannába küldött USS Maine 260 halálos áldozattal járó felrobbanása volt, amelyet az akkori közvélemény spanyol szabotázs eredményének gondolt. A demokraták és bizonyos gyártulajdonosok nyomására William McKinley republikánus elnök belekényszerült egy olyan háborúba, amit elkerülni próbált. Spanyolország kereste a kiegyezés lehetőségét, ám az Egyesült Államok ezt elutasította, és ultimátumot küldött, Kuba feladását követelve. Először Madrid, majd Washington üzent hadat.Bár a fő kérdés Kuba függetlensége volt, a harcok a Csendes-óceánon is folytak. Az amerikai tengeri fölény döntőnek bizonyult, és lehetővé tette az expedíciós erők partraszállását Kubában, ahol a spanyol helyőrséget a felkelők támadásai és a sárgaláz már térdre kényszerítették. A létszámfölényben lévő amerikai, kubai és filippínó csapatok elfoglalták Manilát és Santiago de Cubát a spanyol egységek némelyikének jó teljesítménye és a például a San Juannál tanúsított ádáz ellenállására ellenére. Miután két elavult flottát elsüllyesztettek az amerikaik Manilánál és Santiago de Cubánál és a harmadik, modernebbet visszahívták az anyaország partjait védeni, a spanyol kormány békét kért.A háború az 1898-as párizsi békével zárult le, ahol az Egyesült Államok protektorátust szerzett Kuba felett, a spanyolok pedig lemondtak gyarmati fennhatóságukról Puerto Rico, Guam és a Fülöp-szigetek felett. Ez utóbbi 20 millió dollárért vásárolta meg az USA. A vereség és a gyarmati birodalom összeomlása mélyen megrázta a spanyol nemzeti öntudatot, ami a társadalom alapos filozófiai és művészeti újraértékeléséhez vezetett.
 • De Spaans-Amerikaanse Oorlog vond in 1898 plaats tussen Spanje en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten steunden de Cubaanse opstandelingen tegen de Spaanse kolonisator en grepen de ontploffing van het Amerikaanse slagschip Maine in de haven van Havana aan om militair te interveniëren. Ook veroverden de VS de Filipijnen op de Spanjaarden, evenals Guam en Puerto Rico. De Spaans-Amerikaanse oorlog ruimde de laatste resten op van het eens zo machtige Spaanse imperium en markeerde het begin van de imperialistische politiek van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika.
dbpedia-owl:causedBy
dbpedia-owl:depictionDescription
 • Le colonel Roosevelt et ses hommes après lavictoire sur les collines San Juan.
dbpedia-owl:nextEvent
dbpedia-owl:place
dbpedia-owl:result
 • * Déclenchement de l'insurrection philippine
 • * Eclatement de l'empire colonial espagnol
 • * Signature duTraité de Paris
 • Victoireaméricaine
 • * Mise en place d'un protectorat américain sur Cuba
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 375718 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 37159 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109709578 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1996 (xsd:integer)
prop-fr:batailles
prop-fr:casus
 • Révolutions à Cuba et aux Philippines, destruction de l’
prop-fr:combattants
prop-fr:commandant
prop-fr:commons
 • Category:Spanish-American War
prop-fr:commonsTitre
 • Guerre hispano-américaine
prop-fr:conflit
 • Guerre hispano-américaine
 • Guerre hispano-américaine
prop-fr:date
 • 0001-04-25 (xsd:date)
prop-fr:forces
 • et miliciens
 • (Armée espagnole:)
 • (République cubaine:)
 • : (US Army:)
 • : et volontaires
 • et miliciens ,
 • et miliciens,
prop-fr:fr
 • Enrique Dupuy de Lôme
 • Ernest May
 • John Mellen Thurston
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issue
 • Victoire américaine * Signature du Traité de Paris * Mise en place d'un protectorat américain sur Cuba * Eclatement de l'empire colonial espagnol * Déclenchement de l'insurrection philippine
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:langue
 • en
 • en
prop-fr:lieu
 • Caraïbes et Pacifique
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • Le colonel Roosevelt et ses hommes après la victoire sur les collines San Juan.
prop-fr:nom
 • Carpenter
 • Thomas
 • Trask
 • Dyal
prop-fr:pertes
 • :
 • (Marine espagnole:)
 • (République cubaine:)
 • (US Army:)
 • (US Navy:)
 • : ou blessés :, : : au combat : de maladie
 • :16 morts, :68 blessés
 • :345 morts, :, :
 • :560 morts, :300–400 blessés (Armée espagnole:)
prop-fr:prénom
 • Mark A.
 • Brian B.
 • David F.
 • Donald H
prop-fr:texte
 • Enrique Dupuy de Lôme
 • Ernest May
 • John M. Thurson
prop-fr:titre
 • Historical Dictionary of the Spanish American War
 • The war with Spain in 1898
prop-fr:trad
 • Enrique Dupuy de Lôme
 • Ernest May
 • John Mellen Thurston
prop-fr:type
 • Guerre d'indépendance; guerre territoriale
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Greenwood Press
 • U of Nebraska Press
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La guerre hispano-américaine, souvent désignée en Espagne sous le nom de désastre de 98 (« Desastre del 98 »), est un conflit armé qui se déroula d'avril à août 1898 entre les États-Unis et l'Espagne, et qui eut pour conséquence l'indépendance de Cuba jusqu'en 1901, et la prise de contrôle d'anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l'océan Pacifique par les États-Unis.↑ 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 et 1,5 Dyal, Carpenter et Thomas 1996[réf. incomplète]↑ Dyal, Carpenter et Thomas 1996, p.
 • Испано-американская война (исп. Guerra Hispano-Estadounidense, англ. Spanish-American War) — военный конфликт между Испанией и США в 1898 году. Первая империалистическая война за передел колониальных владений.
 • Wojna amerykańsko-hiszpańska – konflikt zbrojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Hiszpanii trwający od 25 kwietnia do 12 sierpnia 1898, w wyniku którego Hiszpania utraciła większość swych posiadłości na Karaibach i na obszarze Pacyfiku, a Stany Zjednoczone porzuciły dotychczasową politykę izolacjonizmu.
 • Испано-американската война (на английски език: Spanish-American War, на испански език: Guerra Hispano-Estadounidense) е военен конфликт, започнал на 21 април 1898 година между САЩ и Кралство Испания по повод въстанието на остров Куба. Войната завършва на 12 август 1898 година, като е спечелена от САЩ. В резултат Кралство Испания губи богатите си колонии Куба, Пуерто Рико и Филипинските острови, които минават под суверенитета на САЩ.
 • 米西戦争(べいせいせんそう、英語: Spanish–American War)は、1898年にアメリカ合衆国とスペインの間で起きた戦争である。アメリカ海軍の軍艦爆発を機にアメリカ世論の高まりなどもあり、アメリカとの戦争に突入した結果スペインは敗北し、カリブ海および太平洋のスペインの旧植民地に対する管理権をアメリカが獲得した。20世紀のキューバの歴史家は1868年から独立運動を続けてきたキューバ独立軍との関係からこの戦争をスペイン・アメリカ・キューバ戦争(米西キューバ戦争)と呼び、1946年にキューバ議会はこの名称をキューバにおけるこの戦争の正式名称とすることを決議した 。
 • La Guerra Hispano-estatunidenca o Hispano-nord-americana, que a Espanya és coneguda popularment com a Desastre del 98 o Guerra de Cuba (incorrectament coneguda també com a Guerra Hispano-americana) i a Cuba com a Guerra Hispano-cubana-nord-americana, es va dur a terme entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica el 1898. Va ser durant la regència de Maria Cristina, vídua del rei Alfons XII, i va desembocar en la pèrdua de les colònies d'ultramar, és a dir, la meitat de l'imperi colonial espanyol.
 • La guerra ispano-americana fu combattuta nel 1898 tra gli Stati Uniti e la Spagna in merito alla questione cubana. In periodo di forti tensioni diplomatiche fra i due governi, l'esplosione della nave Maine, che costò la vita a 266 marinai, focalizzò l'attenzione dell'opinione pubblica americana su Cuba.
 • Španělsko-americká válka (25. dubna - 12. srpna 1898) představovala vojenský konflikt mezi Spojenými státy americkými a Španělskem. Válku vyprovokovaly Spojené státy podporující nezávislost Kuby a očekávající rozsáhlé územní zisky na úkor španělských zámořských držav. Jako casus belli posloužily snahy některých kubánských a filipínských nacionalistů o osamostatnění.
 • A spanyol–amerikai háború fegyveres konfliktus volt 1898-ban Spanyolország és az Amerikai Egyesült Államok között, utóbbi kubai függetlenségi háborúba történő beavatkozása után. A spanyol uralom ellen évek óta folyt lázadás Kubában, az USA pedig korábban is összeütközésbe került Spanyolországgal, például 1873-ban a Virginius incidens okán, amikor a Virginius legénységét, köztük több amerikai állampolgárt is kivégeztek a spanyolok.
 • 미국-스페인 전쟁(영어: Spanish-American War, 스페인어: Guerra Hispano-estadounidense) 또는 미서전쟁(美西戰爭)은 1898년 4월부터 8월까지 쿠바 문제를 둘러싸고 미국과 스페인 간에 쿠바와 필리핀에서 벌어진 전쟁이다. 이 전쟁은 쿠바의 독립 운동이 스페인에 의해서 거부되자 이를 해결할 것을 미국이 요구하면서 시작되었다. 미국 내의 강력한 확장주의적 정서가 미국 정부로 하여금 필리핀, 푸에르토 리코, 그리고 괌을 포함한 스페인의 잔존 해외 영토를 병합하도록 부추겼다. 아바나에서 일어난 혁명은 미국이 전함 메인 호를 보내 그들의 높은 국가적 관심을 보이도록 자극하였다. 메인 호의 폭발로 미국인들 사이의 긴장감이 고조되었고 스페인이 자신의 식민지를 억압하고 있다는 황색 언론은 미국의 여론을 움직였다. 전쟁은 필리핀과 쿠바에서 미국의 승리로 끝을 맺었다.
 • La Guerra hispano-estadounidense se desató entre España y los Estados Unidos de América en 1898, durante la infancia del rey Alfonso XIII, cuando ejercía la regencia la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda del rey Alfonso XII, siendo presidente del gobierno español Práxedes Mateo Sagasta y presidente de Estados Unidos, William McKinley. Este conflicto se denomina comúnmente en España la Guerra de Cuba o el desastre del 98; en Cuba, Guerra hispano-cubano-norteamericana.
 • A Guerra Hispano-Americana foi uma guerra em 1898 entre a Espanha e os Estados Unidos, de forma eficaz com o resultado da intervenção norte-americana na Guerra de Independência de Cuba. Ataques americanos no Pacífico de posses da Espanha levou ao envolvimento na Revolução Filipina e, finalmente, para a Guerra Filipino-Americana.Revoltas contra o domínio espanhol havia ocorrido há alguns anos em Cuba. Houve pequenos conflitos antes, como no caso de Virginius em 1873.
 • Espainia-Estatu Batuak Gerra Espainia eta Estatu Batuen arteko gerra izan zen. 1898an , Maria Kristinaren erregeordetzan egina, Práxedes Mateo Sagasta Espainian eta William McKinley Estatu Batuetan presidenteak ziren. Adituek Espainia-Estatu Batuak Gerra deritzoten arren, Espainian Kubako Gerra eta Kuban Espainia-Kuba-Estatu Batuak Gerra ere deritzote.
 • Der Spanisch-Amerikanische Krieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Königreich Spanien vom 25. April bis 12. August 1898.Er endete mit der Besetzung Kubas, Puerto Ricos, Guams und der Philippinen durch die USA und für Spanien mit dem Verlust seiner letzten bedeutsamen Kolonien.Der Spanisch-Amerikanische Krieg stellt einen bedeutenden Abschnitt in der Geschichte der USA dar.
 • The Spanish–American War was a conflict in 1898 between Spain and the United States, the result of American intervention in the Cuban War of Independence. American attacks on Spain's Pacific possessions led to involvement in the Philippine Revolution and ultimately to the Philippine–American War.Revolts against Spanish rule had occurred for some years in Cuba. There had been war scares before, as in the Virginius Affair in 1873.
 • İspanya-Amerika Savaşı, ABD ile İspanya arasında 1898'de başlayan savaş.
 • De Spaans-Amerikaanse Oorlog vond in 1898 plaats tussen Spanje en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten steunden de Cubaanse opstandelingen tegen de Spaanse kolonisator en grepen de ontploffing van het Amerikaanse slagschip Maine in de haven van Havana aan om militair te interveniëren. Ook veroverden de VS de Filipijnen op de Spanjaarden, evenals Guam en Puerto Rico.
 • Perang Spanyol-Amerika ialah konflik yang terjadi antara Spanyol dan Amerika Serikat antara 25 April sampai 12 Agustus 1898. Perang ini terjadi karena Amerika Serikat melakukan campur tangan atas isu politik luar negeri di Koloni Spanyol.Isu politik di Kuba berkembang menjadi konflik global setelah armada Amerika berusaha mengusir Spanyol dari koloninya di Karibia dan Pasifik Selatan.
rdfs:label
 • Guerre hispano-américaine
 • Espainia-Estatu Batuak Gerra
 • Guerra Hispano-Americana
 • Guerra hispano-estadounidense
 • Guerra hispano-estatunidenca
 • Guerra ispano-americana
 • Perang Spanyol-Amerika
 • Spaans-Amerikaanse Oorlog
 • Spanisch-Amerikanischer Krieg
 • Spanish–American War
 • Spanyol–amerikai háború
 • Wojna amerykańsko-hiszpańska
 • İspanyol-Amerikan Savaşı
 • Španělsko-americká válka
 • Испано-американска война
 • Испано-американская война
 • 米西戦争
 • 미국-스페인 전쟁
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Guerre hispano-américaine
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:isPartOfMilitaryConflict of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:conflit of
is prop-fr:evt of
is prop-fr:guerre of
is prop-fr:guerrebataille of
is prop-fr:guerres of
is prop-fr:premièreAttribution of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of