Klarinet adalah instrumen musik dari keluarga woodwind. Namanya diambil dari penambahan akhiran "-et" yang berarti "kecil" pada kata Itali "clarino" yang berarti "trompet". Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan menggunakan satu reed.Klarinet merupakan keluarga instrumen terbesar, dengan ukuran dan pitch yang berbeda-beda. Kata klarinet umumnya merujuk pada soprano klarinet B♭, yang merupakan klarinet terumum.Pemain klarinet disebut klarinetis.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Klarinet adalah instrumen musik dari keluarga woodwind. Namanya diambil dari penambahan akhiran "-et" yang berarti "kecil" pada kata Itali "clarino" yang berarti "trompet". Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan menggunakan satu reed.Klarinet merupakan keluarga instrumen terbesar, dengan ukuran dan pitch yang berbeda-beda. Kata klarinet umumnya merujuk pada soprano klarinet B♭, yang merupakan klarinet terumum.Pemain klarinet disebut klarinetis.
 • El clarinete es un instrumento musical de la familia de los aerófonos, de viento madera. Dentro de la orquesta, se encuentra en la sección del viento-madera, junto a la flauta, el oboe, el corno inglés y el fagot.
 • Кларинет е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти.Създаден е през 1690 година от видния майстор на музикални инструменти Йохан Кристоф Денер в Нюрнберг на базата на старинен френски инструмент chalumeau- шалюмо. Изобретеният от Денер кларинет отначало бил много просто устроен, със 7 пръстови отвора и 2 клапи. След това кларинетът изминава дълъг път на развитие, за да достигне до днешния си усъвършенстван вид. Синът на Денер въвежда редица подобрения. В 1825 г. се проявява Иван Мюлер, а през втората половина на деветнадесети век братята А. и Й. Щадлер, Хиацинт Клозе . Последният прилага на кларинета и Бьом-система . Днес най-много са разпространени френските кларинети Бьом-система и немските кларинети система [Хекел]. Кларинетът си пробива доста трудно път в оперния и симфоничния оркестър. Във Франция за първи път е бил използван от Жан Филип Рамо в операта „Акант и Кефиз“ (1751 г.). Има около 12 разновидности на кларинета, които се различават по големина и звук — обикновен кларинет, малък кларинет, любовен кларинет, алтов кларинет, баскларинет и други.Кларинетът се изработва от абаносово или кокосово дърво. Той се състои от пет части и е снабден най-малко с 20 клапи. Представлява цилиндрична тръба с клапи, седем отверстия и наустник (мундщук) с единична, тръстикова пластинка (платък).Днес обикновеният кларинет се употребява в два строя в В и А.По времето на Хайдн, Моцарт и Бетовен се е употребявал и нетранспониращ кларинет в С строй, обаче постепенно във втората половина на деветнадесети век изчезва от музикалната практика поради резкия си и груб тембър.За обикновения кларинет се нотира на виолинов ключ. Тоновият му обем е от ми на малка до ла на трета октава, но е възможно и до до на четвърта. Макар реално звучащия обем да зависи от строя му.От всички дървени духови инструменти отделните регистри на кларинета се отличават най-много един от друг по своя характер. Ниския регистър на кларинета се нарича шалюмо (chalumeau), средният — чакан (czakan), а високият — клерон (clairon).Кларинетът има изключително богати и гъвкави динамически възможности. Никой друг дървен духов инструмент не може да изгради diminuendo (decrescendo) до пълно изчезване на тона като него. Кларинетът може да развие много силна динамика в ниския и високия си регистър. Той няма и ограничения в рамките на целия си тонов обем и по отношение на динамиката пиано-пианисимо.След флейтата кларинетът е най-подвижният инструмент от групата на дървените духови инструменти. Той може да свири почти всичко, което изпълнява флейтата. По-трудни за него са октавовите скокове.В легато кларинетът превъзхожда флейтата, но и отстъпва в стакатото.Кларинетът е незаменим инструмент за изпълнение на широки мелодически линии.Кларинетът има чиста и изразителна звучност и се използва в симфонични и духови оркестри, но на него може да се свири както българска народна музика, така и джаз.
 • El clarinet és un instrument de vent-fusta. Dins d'aquesta gran família, el clarinet pertany als instruments de canyeta simple, igual que el saxòfon. El forat és aproximadament cilíndric (a semblança de la flauta travessera i a diferència del saxòfon). És un instrument format per diverses peces desmuntables: broquet, barrilet, cos superior, cos inferior i campana. El material principalment utilitzat per a la seva construcció és la fusta de banús. Tanmateix, en els últims anys ha començat a utilitzar-se la resina o plàstic com a nous materials. És un instrument transpositor l'extensió del qual abasta de tres a quatre octaves.
 • Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.
 • クラリネットは、木管楽器の一種で、マウスピースに取り付けられた1枚の簧(リード)によって音を出す単簧(シングル・リード)の管楽器。略称は「Cl」「クラ」など。
 • Klarinetea zurezko haize instrumentua da. Izena italierazko clarino-tik datorkio. Musika klasikoaren arlotik kanpo, jazzean ere asko erabiltzen da.
 • De klarinet is een blaasinstrument behorend tot de enkelrietinstrumenten. In het harmonieorkest en symfonieorkest wordt de klarinet gerekend tot de houtblazers. De naam komt van clarinetto, een verkleinwoord van het Italiaanse clarino, een soort trompet.
 • Die Klarinette ist ein transponierendes Musikinstrument aus der Familie der Holzblasinstrumente. Sie hat eine vorwiegend zylindrische Bohrung. Ihr Mundstück ist wie beim Saxophon mit einem einfachen Rohrblatt ausgestattet. Der Name des Instruments („kleines Clarino“) wird darauf zurückgeführt, dass sie im hohen Register ähnlich klingt wie die hohe Clarin-Trompete, deren Funktion sie im 18. Jahrhundert teilweise übernahm.
 • 클라리넷(독일어: Klarinette, clarinet, 이탈리아어: clarinetto)은 조옮김 악기로써 서양고전음악 목관 악기 중 하나이다. 거의 원통모양이며 하나의 리드를 붙히는 취구를 사용한다. 악기 이름의 연원은 이탈리아어 "Clarino"에 작은이란 뜻을 주는 접미사 -et가 붙어 만들어진 것으로, 18세기 초 클라리넷이 등장하면서 높은 음역에서 당시 고음악기였던 클라린-트럼펫과 비슷한 소리를 내었고, 이 트럼펫의 대용으로 사용되기 시작하면서 그렇게 불리게 된 것이다.클라리넷은 다양한 크기와 음높이를 가져서 종류가 24종이 넘는다. 하지만 이들 대부분은 이제는 거의 쓰이지 않거나, 특수한 경우에만 쓰인다. 이런 희귀한 클라리넷을 위해 쓰인 음악들은 흔히 쓰이는 크기의 클라리넷으로 조옮김하여 연주하는 것이 보통이다. 보통 클라리넷이라고 하면 가장 많이 사용하는 내림나-클라리넷(내림나조/B♭로 맞춰져 있어 악기로 다장조를 연주하면 한 음이 낮은 내림나장조가 소리남)을 가리킨다. 가장조(A)로 맞춰진 가-클라리넷도 자주 쓰이며, 특히 오케스트라 활동을 하려면 꼭 필요하다.현대 클라리넷은 마개방식에 따라 운지법이 다르기 때문에 독일식과 프랑스식으로 나뉜다. 독일식과 프랑스식은 마개방식뿐 아니라 관 안쪽의 지름과 모양, 나팔꼭지와 사용하는 리드도 다르기 때문에 음질과 음색이 약간의 차이를 보인다. 오늘날 독일식 클라리넷은 거의 독어권 국가에 한해서 쓰인다. 주로 가내수공업에 의존했던 독일의 악기제작자들에 비해, 19세기를 거치면서 중앙집중적인 산업화와 해외 식민지경쟁에서 프랑스가 훨씬 앞서갔기 때문에 지금은 프랑스식 클라리넷이 세계적으로 널리 쓰인다. 악기개량자의 이름을 따서 각각 독일식은 욀러식 클라리넷, 프랑스식은 뵘식 클라리넷이라고 한다. 독일식을 에라 시스템이라고도 부르는데, 그것은 욀러 시스템의 일본식 발음이 한국으로 건너와 잘못 쓰이고 있는 것이다.
 • The clarinet is a family of woodwind instruments that have a single-reed mouthpiece, a straight cylindrical tube with an approximately cylindrical bore, and a flaring bell. A person who plays any type of clarinet is called a clarinetist or clarinettist.The word clarinet may have entered the English language via the French clarinette (the feminine diminutive of Old French clarin or clarion), or from Provençal clarin, "oboe". It "is plainly a diminutive of clarino, the Italian for trumpet", and the Italian clarinetto is the source of the name in many other languages. According to Johann Gottfried Walther, writing in 1732, the reason for the name was that "it sounded from far off not unlike a trumpet". This may indicate its strident quality in the upper register, although in the low register it was "feeble and buzzing". The English form clarinet is found as early as 1733, and the now-archaic clarionet appears from 1784 until the early years of the 20th century.There are many types of clarinets of differing sizes and pitches, comprising a large family of instruments. The unmodified word clarinet usually refers to the B♭ soprano clarinet, by far the most common type, which has a large range of nearly four octaves. The clarinet family is the largest woodwind family, with more than a dozen types, ranging from the (extremely rare) BBB♭ octo-contrabass to the A♭ piccolo clarinet. Of these, many are rare or obsolete (there is only one BBB♭ octo-contrabass clarinet in existence, for example), and music written for them is usually played on more common versions of the instrument.Johann Christoph Denner invented the clarinet in Germany around the turn of the 18th century by adding a register key to the earlier chalumeau. Over time, additional keywork and airtight pads were added to improve tone and playability. Today, the clarinet is used in jazz and classical ensembles, in chamber groups, and as a solo instrument.
 • Klarnet (klarynet, wł. clarinetto) – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych z pojedynczym stroikiem. Do tej samej rodziny należą także saksofony.Dzisiaj skala klarnetu wynosi od e (brzmiące d, gdyż klarnet jest instrumentem transponującym) do g3. Są też możliwości wykonania wyższych dźwięków, aż do c4 (a nawet wyższe), ale tylko przez muzyków z dużym doświadczeniem. Skala klarnetu basowego B wynosi, w zależności od odmiany, od Es (mały) lub od C (duży) do c3. Istnieje też kilka innych rzadziej stosowanych odmian klarnetów takich jak: klarnet piccolo, klarnet altowy, klarnet kontrabasowy, rożek basetowy.Rejestry klarnetu: najniższy e-e¹, o ciemnej barwie i dramatycznym charakterze, niski f¹-b¹, dźwięki najmniej wyraziste, przytłumione (obydwa najniższe rejestry tworzą łącznie tzw. rejestr chalumeau) środkowy , clarino, h¹-cis³, jasny, wyrazisty, o barwie ciepłej, wysoki d³-g³, ostry, przenikliwy najwyższy gis³-c4, dźwięki bardzo ostre.Charakterystyczną cechą barwy klarnetu jest tzw. stopliwość, czyli łatwość zlewania się z barwą innych instrumentów drewnianych, blaszanych czy smyczkowych.
 • A klarinét egyszerű nádnyelves fúvókával működő fúvós hangszer. A szimfonikus és fúvós zenekarok, a dzsessz, klezmer és cigányzenei együttesek fontos hangszere. Hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv, legmélyebb hangja e , legmagasabb hangja c'''.
 • Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Z klarinetu se vyvinuly další nástroje, například saxofon. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: klasická hudba, jazz, dechovka, folk a další.
 • Кларне́т (итал. clarinetto, фр. clarinette, нем. Klarinette, англ. clarinet или clarionet) — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Был изобретён около 1700 года в Нюрнберге, в музыке активно используется со второй половины XVIII века. Применяется в самых разнообразных музыкальных жанрах и составах: в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях, симфоническом и духовом оркестрах, народной музыке, на эстраде и в джазе. Кларнет обладает широким диапазоном, тёплым, мягким тембром и предоставляет исполнителю широкие выразительные возможности.
 • Il clarinetto è uno strumento musicale a fiato ad ancia semplice battente, appartenente alla famiglia dei legni.
 • O clarinete é um instrumento musical de sopro constituído por um tubo cilíndrico de madeira (também existem modelos de outros materiais), com uma boquilha cônica de uma única palheta e chaves (hastes metálicas, ligadas a tampas para alcançar orifícios aos quais os dedos não chegam naturalmente). Possui quatro registros: grave, médio, agudo e superagudo. Quem toca o clarinete é chamado de clarinetista.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 48179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66371 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 432 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111083599 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:charte
 • classique
prop-fr:classification
prop-fr:date
 • 2007-02-15 (xsd:date)
prop-fr:facteur
prop-fr:famille
 • Bois anche simple
prop-fr:instrumentiste
prop-fr:légende
 • Clarinette en si
prop-fr:membres
prop-fr:nom
 • Clarinette
prop-fr:oldid
 • 14051321 (xsd:integer)
prop-fr:tailleImage
 • 50 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:œuvres
 • Concerto pour clarinette en la majeur K 622 de Mozart, Concerto pour clarinette de C. M. von Weber
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Klarinet adalah instrumen musik dari keluarga woodwind. Namanya diambil dari penambahan akhiran "-et" yang berarti "kecil" pada kata Itali "clarino" yang berarti "trompet". Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan menggunakan satu reed.Klarinet merupakan keluarga instrumen terbesar, dengan ukuran dan pitch yang berbeda-beda. Kata klarinet umumnya merujuk pada soprano klarinet B♭, yang merupakan klarinet terumum.Pemain klarinet disebut klarinetis.
 • El clarinete es un instrumento musical de la familia de los aerófonos, de viento madera. Dentro de la orquesta, se encuentra en la sección del viento-madera, junto a la flauta, el oboe, el corno inglés y el fagot.
 • Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır.
 • クラリネットは、木管楽器の一種で、マウスピースに取り付けられた1枚の簧(リード)によって音を出す単簧(シングル・リード)の管楽器。略称は「Cl」「クラ」など。
 • Klarinetea zurezko haize instrumentua da. Izena italierazko clarino-tik datorkio. Musika klasikoaren arlotik kanpo, jazzean ere asko erabiltzen da.
 • De klarinet is een blaasinstrument behorend tot de enkelrietinstrumenten. In het harmonieorkest en symfonieorkest wordt de klarinet gerekend tot de houtblazers. De naam komt van clarinetto, een verkleinwoord van het Italiaanse clarino, een soort trompet.
 • Die Klarinette ist ein transponierendes Musikinstrument aus der Familie der Holzblasinstrumente. Sie hat eine vorwiegend zylindrische Bohrung. Ihr Mundstück ist wie beim Saxophon mit einem einfachen Rohrblatt ausgestattet. Der Name des Instruments („kleines Clarino“) wird darauf zurückgeführt, dass sie im hohen Register ähnlich klingt wie die hohe Clarin-Trompete, deren Funktion sie im 18. Jahrhundert teilweise übernahm.
 • A klarinét egyszerű nádnyelves fúvókával működő fúvós hangszer. A szimfonikus és fúvós zenekarok, a dzsessz, klezmer és cigányzenei együttesek fontos hangszere. Hangterjedelme az összes fúvós hangszer között a legnagyobb, közel négy oktáv, legmélyebb hangja e , legmagasabb hangja c'''.
 • Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Z klarinetu se vyvinuly další nástroje, například saxofon. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: klasická hudba, jazz, dechovka, folk a další.
 • Il clarinetto è uno strumento musicale a fiato ad ancia semplice battente, appartenente alla famiglia dei legni.
 • O clarinete é um instrumento musical de sopro constituído por um tubo cilíndrico de madeira (também existem modelos de outros materiais), com uma boquilha cônica de uma única palheta e chaves (hastes metálicas, ligadas a tampas para alcançar orifícios aos quais os dedos não chegam naturalmente). Possui quatro registros: grave, médio, agudo e superagudo. Quem toca o clarinete é chamado de clarinetista.
 • El clarinet és un instrument de vent-fusta. Dins d'aquesta gran família, el clarinet pertany als instruments de canyeta simple, igual que el saxòfon. El forat és aproximadament cilíndric (a semblança de la flauta travessera i a diferència del saxòfon). És un instrument format per diverses peces desmuntables: broquet, barrilet, cos superior, cos inferior i campana. El material principalment utilitzat per a la seva construcció és la fusta de banús.
 • Кларне́т (итал. clarinetto, фр. clarinette, нем. Klarinette, англ. clarinet или clarionet) — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Был изобретён около 1700 года в Нюрнберге, в музыке активно используется со второй половины XVIII века. Применяется в самых разнообразных музыкальных жанрах и составах: в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях, симфоническом и духовом оркестрах, народной музыке, на эстраде и в джазе.
 • Klarnet (klarynet, wł. clarinetto) – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych z pojedynczym stroikiem. Do tej samej rodziny należą także saksofony.Dzisiaj skala klarnetu wynosi od e (brzmiące d, gdyż klarnet jest instrumentem transponującym) do g3. Są też możliwości wykonania wyższych dźwięków, aż do c4 (a nawet wyższe), ale tylko przez muzyków z dużym doświadczeniem. Skala klarnetu basowego B wynosi, w zależności od odmiany, od Es (mały) lub od C (duży) do c3.
 • The clarinet is a family of woodwind instruments that have a single-reed mouthpiece, a straight cylindrical tube with an approximately cylindrical bore, and a flaring bell. A person who plays any type of clarinet is called a clarinetist or clarinettist.The word clarinet may have entered the English language via the French clarinette (the feminine diminutive of Old French clarin or clarion), or from Provençal clarin, "oboe".
 • Кларинет е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти.Създаден е през 1690 година от видния майстор на музикални инструменти Йохан Кристоф Денер в Нюрнберг на базата на старинен френски инструмент chalumeau- шалюмо. Изобретеният от Денер кларинет отначало бил много просто устроен, със 7 пръстови отвора и 2 клапи. След това кларинетът изминава дълъг път на развитие, за да достигне до днешния си усъвършенстван вид. Синът на Денер въвежда редица подобрения. В 1825 г.
 • 클라리넷(독일어: Klarinette, clarinet, 이탈리아어: clarinetto)은 조옮김 악기로써 서양고전음악 목관 악기 중 하나이다. 거의 원통모양이며 하나의 리드를 붙히는 취구를 사용한다. 악기 이름의 연원은 이탈리아어 "Clarino"에 작은이란 뜻을 주는 접미사 -et가 붙어 만들어진 것으로, 18세기 초 클라리넷이 등장하면서 높은 음역에서 당시 고음악기였던 클라린-트럼펫과 비슷한 소리를 내었고, 이 트럼펫의 대용으로 사용되기 시작하면서 그렇게 불리게 된 것이다.클라리넷은 다양한 크기와 음높이를 가져서 종류가 24종이 넘는다. 하지만 이들 대부분은 이제는 거의 쓰이지 않거나, 특수한 경우에만 쓰인다. 이런 희귀한 클라리넷을 위해 쓰인 음악들은 흔히 쓰이는 크기의 클라리넷으로 조옮김하여 연주하는 것이 보통이다.
rdfs:label
 • Clarinette
 • Clarinet
 • Clarinet
 • Clarinete
 • Clarinete
 • Clarinetto
 • Klarinet
 • Klarinet
 • Klarinet
 • Klarinete
 • Klarinette
 • Klarinét
 • Klarnet
 • Klarnet
 • Кларинет
 • Кларнет
 • クラリネット
 • 클라리넷
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:bandMember of
is dbpedia-owl:collaboration of
is dbpedia-owl:instrument of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:effectif of
is prop-fr:extra of
is prop-fr:instrument of
is prop-fr:instruments of
is prop-fr:membres of
is foaf:primaryTopic of