Le circuit intégré (CI), aussi appelé puce électronique, est un composant électronique reproduisant une, ou plusieurs, fonction électronique plus ou moins complexe, intégrant souvent plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume réduit, rendant le circuit facile à mettre en œuvre.Il existe une très grande variété de ces composants divisés en deux grandes catégories : analogique et numérique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le circuit intégré (CI), aussi appelé puce électronique, est un composant électronique reproduisant une, ou plusieurs, fonction électronique plus ou moins complexe, intégrant souvent plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume réduit, rendant le circuit facile à mettre en œuvre.Il existe une très grande variété de ces composants divisés en deux grandes catégories : analogique et numérique.
 • 集積回路(しゅうせきかいろ、英: integrated circuit、IC)は、特定の複雑な機能を果たすために、多数の素子を一つにまとめた電子部品である。主に半導体で構成された電子回路が、複数の端子を持つ小型パッケージに封入されている。集積回路に対し、単機能の単体部品は「ディスクリート」と呼ばれる。
 • Интегрална схема (ИС, микрочип или чип) е електронна схема с миниатюрни размери, състояща се от полупроводникови устройства и пасивни компоненти. Реализира се обикновено върху тънък кристал от силиций или друг полупроводник (чип).
 • Em eletrônica, um circuito integrado (também conhecido como CI, microcomputador, microchip, chip de silício, chip ou chipe) é um circuito eletrônico miniaturizado (composto principalmente por dispositivos semicondutores), que tem sido produzido na superfície de um substrato fino de material semicondutor.Os circuitos integrados são usados em quase todos os equipamentos eletrônicos usados hoje e revolucionaram o mundo da eletrônica.Um circuito integrado híbrido é um circuito eletrônico miniaturizado constituído de dispositivos semicondutores individuais, bem como componentes passivos, ligados a um substrato ou placa de circuito.Os circuitos integrados foram possíveis por descobertas experimentais que mostraram que os dispositivos semicondutores poderiam desempenhar as funções de tubos de vácuo, e desde meados do século XX, pelos avanços da tecnologia na fabricação de dispositivos semicondutores. A integração de um grande número de pequenos transistores em um chip pequeno foi uma enorme melhoria sobre o manual de montagem de circuitos com componentes eletrônicos discretos. A capacidade do circuito integrado de produção em massa, a confiabilidade e a construção de bloco de abordagem para projeto de circuito assegurou a rápida adaptação de circuitos integrados padronizados no lugar de desenhos utilizando transístores pequenos.Há duas principais vantagens de circuitos integrados sobre circuitos discretos: custo e desempenho. O custo é baixo porque os chips, com todos os seus componentes, são impressos como uma unidade por fotolitografia: um puro cristal de silício, chamada de substrato, que são colocados em uma câmara. Uma fina camada de dióxido de silício é depositada sobre o substrato, seguida por outra camada química, chamada de fotoresiste. Além disso, muito menos material é usado para construir um circuito como um circuitos integrados do que como um circuito discreto. O desempenho é alto, visto que os componentes alternam rapidamente e consomem pouca energia (em comparação com os seus homólogos discretos) porque os componentes são pequenos e estão próximos. A partir de 2006, as áreas de chips variam de poucos milímetros quadrados para cerca de 350 mm², com até 1 milhão de transístores por mm².
 • Il circuito integrato (detto nel linguaggio comune, per ellissi, integrato; abbreviazione diffusa nel linguaggio comune: "IC"), anche chiamato familiarmente microchip (accorciamento diffuso nel linguaggio comune: "chip"), è una tipologia di componente elettronico la quale si contraddistingue per contenere uno o più circuiti elettronici miniaturizzati. Il circuito integrato è quindi una tipologia di componente elettronico complesso in quanto contiene più componenti elettronici elementari (transistor, resistori, diodi, ecc.).Il circuito integrato è adibito, sotto forma di rete logica digitale o analogica, a funzionalità di processamento o elaborazione in output di dati in input espressi sotto forma di segnali elettrici.L'ideazione del circuito integrato si deve a Werner Jacobi e Geoffrey Dummer. Con l'avvento del circuito integrato nasce la microelettronica.
 • Zirkuitu integratu edo txip bat zirkuitu elektroniko miniaturizatu bat da, material erdieroalezko elementu batean egina. Bertan mila edo milioi dispositibo elektroniko daude, batez ere diodoak eta transistoreak, baita elementu pasiboak ere, adibidez erresistentziak. Zirkuitu integratuek ia tresna elektroniko guztietan erabiltzen dira eta izugarrizko iraultza izan da elektronikaren munduan. Txipen ekoizpen merkeak eragin du egungo gizarte modernoko zati banaezin diren ordenagailu, mugikor eta beste tresna digitalak eskuragarri izatea.Lehenengo txipa, 1958an sortu zuen Jack Kilby ingeniariak. Germaniozko dispositibo bat zen, fase biraketa egiteko osziladore bat osatzen zuena, eta oinarri berean sei transistore zituena.
 • 집적 회로(集積回路, 영어: Integrated Circuit)란 특정 기능을 수행하는 전기 회로를 가진 반도체 소자(주로 트랜지스터)를 하나의 칩에 모아 구현한 것을 말한다. 웨이퍼 상에 사진기술과 도핑을 이용하여 전자회로를 구성 한다.가장 쉽게 집적시킬 수 있는 소자가 트랜지스터와 다이오드 그리고 저항이다. 집적회로에는 일반적으로 소용량 축전기만이 사용되며 코일은 구현 불가능하다. 따라서 용량이 큰 커패시터(콘덴서)나 코일은 외부와 연결할 수 있는 단자를 두어, 외부에 연결하여 회로를 구성한다.컴퓨터 시스템의 발전과정에서, [진공관]과 개별 [트랜지스터]를 거쳐 [집적회로]를 통해 공간절약과 소비전력 감소 부분에서 획기적 발전을 하였다.디지털 회로에서는 논리표현을 위해 집적회로가 중심이 된다. TTL, FPGA까지 다양한 분야에서 사용된다.디지털 뿐만 아니라 아날로그인 연산 증폭기 분야에서도 집적회로가 많이 사용된다. 아날로그 회로를 구성할 때, 처음에는 트랜지스터가 주로 사용되었으나, 점차 발전하면서 집적회로인 연산증폭기가 더 많이 사용되고 있다. 현재 전자공학에서 집적회로를 빼놓고는 생각할 수 없다.
 • Een geïntegreerde schakeling (van het Engelse Integrated Circuit (IC)) , oftewel een monolithische geïntegreerde schakeling is een samenstel van verschillende elektronische componenten (zoals transistors) op een enkel stuk halfgeleidermateriaal. Bij grotere IC's spreekt men wel van chip of microchip. IC's zijn tegenwoordig in bijna alle elektrische toestellen van enige complexiteit (computers, mobiele telefoons, wasmachines, auto's) aanwezig.
 • An integrated circuit or monolithic integrated circuit (also referred to as an IC, a chip, or a microchip) is a set of electronic circuits on one small plate ("chip") of semiconductor material, normally silicon. This can be made much smaller than a discrete circuit made from independent components.Integrated circuits are used in virtually all electronic equipment today and have revolutionized the world of electronics. Computers, mobile phones, and other digital home appliances are now inextricable parts of the structure of modern societies, made possible by the low cost of producing integrated circuits.ICs can be made very compact, having up to several billion transistors and other electronic components in an area the size of a fingernail. The width of each conducting line in a circuit can be made smaller and smaller as the technology advances; in 2008 it dropped below 100 nanometers and in 2013 it is expected to be in the tens of nanometers.
 • Un circuit integrat és una pastilla o xip on es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció. Aquests components estan formats, principalment, per condensadors, díodes, resistències i transistors.El primer circuit integrat el va desenvolupar el 1958 Jack Kilby quan treballava per Texas Instruments. Aquest circuit estava format només per sis transistors. L'any 2000 va rebre el Premi Nobel de Física per aquest invent.Inicialment els circuits integrats es classificaven pel tipus (digital o analògic) i pel nombre d'elements que els formaven: SSI (Small Scale Integration) petit nivell: inferior a 12 MSI (Medium Scale Integration) mitjà: 12 a 99 LSI (Large Scale Integration) gran : 100 a 9999 VLSI (Very Large Scale Integration) molt gran : 10 000 a 99 999 ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra gran : igual o superior a 100 000 Els processadors evidentment s'escapen d'aquesta escala, car actualment estan formats per centenars de milions de transistors.Quant a les funcions integrades, els circuits es classifiquen en dos grans grups: Circuits integrats analògics.Poden constar des de simples transistors encapsulats junts, sense unió entre ells, fins a dispositius complets com amplificadors, oscil·ladors o fins i tot receptors de ràdio complets. Circuits integrats digitals.Poden ser des de bàsiques portes lògiques (AND, OR, NOT) fins als més complicats microprocessadors.
 • Tümdevre (ya da yonga, kırmık, çip, mikroçip, tümleşik devre, entegre devre), yarı iletken maddeler ile tasarlanmış ince bir ya da birkaç yüzey üzerine yerleştirilmiş bir elektronik devredir. Küçük boyutu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile tümdevreler, günümüzün modern elektronik sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayarlardan oyuncaklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
 • Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.
 • Integrovaný obvod (zkratka IO) je moderní elektronická součástka. Jedná se o spojení (integraci) mnoha jednoduchých elektrických součástek, které společně tvoří elektrický obvod vykonávající nějakou složitější funkci. Integrované obvody dělíme na monolitické a hybridní. V Československu se mezi profesionály i amatéry vžil zajímavý termín pro integrovaný obvod a to slovo je „šváb“ podle jeho vzhledu.Monolitické IO dnesŠablona:Kdy? jasně převažují. Jejich jednotlivé součástky jsou vytvořeny a vzájemně spojeny (s pomocí difuze a epitaxe) na jediné polovodičové, nejčastěji křemíkové, destičce.Na obrázku je křemíková destička paměti EPROM o kapacitě 256 x 8 bitů ze 70. let, kterou bylo možno mazat ultrafialovým zářením (proto měla paměť průhledné okénko). Matice paměťových buněk jsou dvě obdélníkové pravidelně mřížované části v horní polovině destičky. Celkově byl tento obvod složen z necelých 5000 součástek (tranzistorů).Pro srovnání procesor Intel Pentium 4 se skládá z cca 42 milionů tranzistorů a nejtenčí spoje na destičce jsou široké 0,18 μm (lidský vlas má průměr cca 100 μm).Hybridní IO se skládají z několika součástek (zpravidla některé z nich bývají monolitické IO), které jsou přilepeny a pospojovány na malé destičce (zpravidla keramické).
 • Интегра́льная (микро)схе́ма (ИС, ИМС, м/сх, англ. integrated circuit, IC, microcircuit), чип, микрочи́п (англ. microchip, silicon chip, chip — тонкая пластинка — первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус, или без такового, в случае вхождения в состав микросборки.Бо́льшая часть микросхем изготавливается в корпусах для поверхностного монтажа.Часто под интегральной схемой (ИС) понимают собственно кристалл или плёнку с электронной схемой, а под микросхемой (МС, чипом) — ИС, заключённую в корпус. В то же время выражение чип-компоненты означает «компоненты для поверхностного монтажа» (в отличие от компонентов для пайки в отверстия на плате).
 • Sirkuit terpadu (bahasa Inggris: integrated circuit atau IC) adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika.Pada komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan ferkuensi 1,8 trilyun getaran per detik terdapat 16 juta transistor, belum termasuk komponen lain. Fabrikasi yang dipakai oleh mikroprosesor adalah 60nm.Sirkuit terpadu dimungkinkan oleh teknologi pertengahan abad ke-20 dalam fabrikasi alat semikonduktor dan penemuan eksperimen yang menunjukkan bahwa alat semikonduktor dapat melakukan fungsi yang dilakukan oleh tabung vakum. Pengintegrasian transistor kecil yang banyak jumlahnya ke dalam sebuah chip yang kecil merupakan peningkatan yang sangat besar bagi perakitan tube-vakum sebesar-jari. Ukuran IC yang kecil, tepercaya, kecepatan "switch", konsumsi listrik rendah, produksi massal, dan kemudahan dalam menambahkan jumlahnya dengan cepat menyingkirkan tabung vakum.Hanya setengah abad setelah penemuannya, IC telah digunakan dimana-mana. Radio, televisi, komputer, telepon selular, dan peralatan digital lainnya yang merupakan bagian penting dari masyarakat modern. Contohnya, sistem transportasi, internet, dll tergantung dari keberadaan alat ini. Banyak skolar percaya bahwa revolusi digital yang dibawa oleh sirkuit terpadu merupakan salah satu kejadian penting dalam sejarah umat manusia.IC mempunyai ukuran seukuran tutup pena sampai ukuran ibu jari dan dapat diisi sampai 250 kali dan digunakan pada alat elektronika seperti: Telepon Kalkulator Ponsel Radio
 • Ein integrierter Schaltkreis (auch integrierte Schaltung, englisch integrated circuit, kurz IC) ist eine auf einem Halbleiter aufgebrachte elektronische Schaltung, bestehend aus miteinander elektrisch verbundenen elektronischen Halbleiterbauelementen. Er wird daher manchmal auch als Festkörperschaltkreis (engl. solid-state circuit) oder monolithischer Schaltkreis bezeichnet.Integrierte Schaltkreise bestehen heutzutage aus Schaltungen von bis zu mehreren Milliarden Transistoren, die je nach Komplexität der Schaltung (z. B. Prozessor oder Datenspeicher) auf wenigen Quadratmillimetern bis zu mehreren hundert Quadratmillimetern großen Halbleiterplättchen untergebracht sind. Diese rechteckigen Halbleiterplättchen nennt man Chip, insbesondere zusammen mit dem integrierten Schaltkreis auch Mikrochip. Einen Chip ohne schützendes Gehäuse nennt man englisch Die.
 • Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator.
 • Az integrált áramkör (röviden IC, az angol Integrated Circuit rövidítéséből) félvezető lapkán (esetleg lapkákon) kialakított nagyon kis méretű áramkör. Tipikus alkatrésze az integrált tranzisztor. Ebbe a kategóriába sorolhatóak a multichip modulok is, melyek egyetlen tokban több chipet is tartalmazó áramkörök.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3456343 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16661 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 144 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111078184 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • integrated circuit
prop-fr:commonsTitre
 • les circuits intégrés
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le circuit intégré (CI), aussi appelé puce électronique, est un composant électronique reproduisant une, ou plusieurs, fonction électronique plus ou moins complexe, intégrant souvent plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume réduit, rendant le circuit facile à mettre en œuvre.Il existe une très grande variété de ces composants divisés en deux grandes catégories : analogique et numérique.
 • 集積回路(しゅうせきかいろ、英: integrated circuit、IC)は、特定の複雑な機能を果たすために、多数の素子を一つにまとめた電子部品である。主に半導体で構成された電子回路が、複数の端子を持つ小型パッケージに封入されている。集積回路に対し、単機能の単体部品は「ディスクリート」と呼ばれる。
 • Интегрална схема (ИС, микрочип или чип) е електронна схема с миниатюрни размери, състояща се от полупроводникови устройства и пасивни компоненти. Реализира се обикновено върху тънък кристал от силиций или друг полупроводник (чип).
 • Een geïntegreerde schakeling (van het Engelse Integrated Circuit (IC)) , oftewel een monolithische geïntegreerde schakeling is een samenstel van verschillende elektronische componenten (zoals transistors) op een enkel stuk halfgeleidermateriaal. Bij grotere IC's spreekt men wel van chip of microchip. IC's zijn tegenwoordig in bijna alle elektrische toestellen van enige complexiteit (computers, mobiele telefoons, wasmachines, auto's) aanwezig.
 • Tümdevre (ya da yonga, kırmık, çip, mikroçip, tümleşik devre, entegre devre), yarı iletken maddeler ile tasarlanmış ince bir ya da birkaç yüzey üzerine yerleştirilmiş bir elektronik devredir. Küçük boyutu, hafifliği ve kullanım kolaylığı ile tümdevreler, günümüzün modern elektronik sektöründe çok önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayarlardan oyuncaklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
 • Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.
 • Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator.
 • Az integrált áramkör (röviden IC, az angol Integrated Circuit rövidítéséből) félvezető lapkán (esetleg lapkákon) kialakított nagyon kis méretű áramkör. Tipikus alkatrésze az integrált tranzisztor. Ebbe a kategóriába sorolhatóak a multichip modulok is, melyek egyetlen tokban több chipet is tartalmazó áramkörök.
 • Zirkuitu integratu edo txip bat zirkuitu elektroniko miniaturizatu bat da, material erdieroalezko elementu batean egina. Bertan mila edo milioi dispositibo elektroniko daude, batez ere diodoak eta transistoreak, baita elementu pasiboak ere, adibidez erresistentziak. Zirkuitu integratuek ia tresna elektroniko guztietan erabiltzen dira eta izugarrizko iraultza izan da elektronikaren munduan.
 • Ein integrierter Schaltkreis (auch integrierte Schaltung, englisch integrated circuit, kurz IC) ist eine auf einem Halbleiter aufgebrachte elektronische Schaltung, bestehend aus miteinander elektrisch verbundenen elektronischen Halbleiterbauelementen. Er wird daher manchmal auch als Festkörperschaltkreis (engl.
 • An integrated circuit or monolithic integrated circuit (also referred to as an IC, a chip, or a microchip) is a set of electronic circuits on one small plate ("chip") of semiconductor material, normally silicon. This can be made much smaller than a discrete circuit made from independent components.Integrated circuits are used in virtually all electronic equipment today and have revolutionized the world of electronics.
 • Un circuit integrat és una pastilla o xip on es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció. Aquests components estan formats, principalment, per condensadors, díodes, resistències i transistors.El primer circuit integrat el va desenvolupar el 1958 Jack Kilby quan treballava per Texas Instruments. Aquest circuit estava format només per sis transistors.
 • Em eletrônica, um circuito integrado (também conhecido como CI, microcomputador, microchip, chip de silício, chip ou chipe) é um circuito eletrônico miniaturizado (composto principalmente por dispositivos semicondutores), que tem sido produzido na superfície de um substrato fino de material semicondutor.Os circuitos integrados são usados em quase todos os equipamentos eletrônicos usados hoje e revolucionaram o mundo da eletrônica.Um circuito integrado híbrido é um circuito eletrônico miniaturizado constituído de dispositivos semicondutores individuais, bem como componentes passivos, ligados a um substrato ou placa de circuito.Os circuitos integrados foram possíveis por descobertas experimentais que mostraram que os dispositivos semicondutores poderiam desempenhar as funções de tubos de vácuo, e desde meados do século XX, pelos avanços da tecnologia na fabricação de dispositivos semicondutores.
 • Il circuito integrato (detto nel linguaggio comune, per ellissi, integrato; abbreviazione diffusa nel linguaggio comune: "IC"), anche chiamato familiarmente microchip (accorciamento diffuso nel linguaggio comune: "chip"), è una tipologia di componente elettronico la quale si contraddistingue per contenere uno o più circuiti elettronici miniaturizzati.
 • Integrovaný obvod (zkratka IO) je moderní elektronická součástka. Jedná se o spojení (integraci) mnoha jednoduchých elektrických součástek, které společně tvoří elektrický obvod vykonávající nějakou složitější funkci. Integrované obvody dělíme na monolitické a hybridní. V Československu se mezi profesionály i amatéry vžil zajímavý termín pro integrovaný obvod a to slovo je „šváb“ podle jeho vzhledu.Monolitické IO dnesŠablona:Kdy? jasně převažují.
 • Интегра́льная (микро)схе́ма (ИС, ИМС, м/сх, англ. integrated circuit, IC, microcircuit), чип, микрочи́п (англ.
 • 집적 회로(集積回路, 영어: Integrated Circuit)란 특정 기능을 수행하는 전기 회로를 가진 반도체 소자(주로 트랜지스터)를 하나의 칩에 모아 구현한 것을 말한다. 웨이퍼 상에 사진기술과 도핑을 이용하여 전자회로를 구성 한다.가장 쉽게 집적시킬 수 있는 소자가 트랜지스터와 다이오드 그리고 저항이다. 집적회로에는 일반적으로 소용량 축전기만이 사용되며 코일은 구현 불가능하다. 따라서 용량이 큰 커패시터(콘덴서)나 코일은 외부와 연결할 수 있는 단자를 두어, 외부에 연결하여 회로를 구성한다.컴퓨터 시스템의 발전과정에서, [진공관]과 개별 [트랜지스터]를 거쳐 [집적회로]를 통해 공간절약과 소비전력 감소 부분에서 획기적 발전을 하였다.디지털 회로에서는 논리표현을 위해 집적회로가 중심이 된다. TTL, FPGA까지 다양한 분야에서 사용된다.디지털 뿐만 아니라 아날로그인 연산 증폭기 분야에서도 집적회로가 많이 사용된다.
 • Sirkuit terpadu (bahasa Inggris: integrated circuit atau IC) adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika.Pada komputer, IC yang dipakai adalah mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor Intel Pentium 4 dengan ferkuensi 1,8 trilyun getaran per detik terdapat 16 juta transistor, belum termasuk komponen lain.
rdfs:label
 • Circuit intégré
 • Circuit integrat
 • Circuito integrado
 • Circuito integrado
 • Circuito integrato
 • Geïntegreerde schakeling
 • Integrated circuit
 • Integrierter Schaltkreis
 • Integrovaný obvod
 • Integrált áramkör
 • Mikroçip
 • Sirkuit terpadu
 • Txip
 • Układ scalony
 • Интегрална схема
 • Интегральная схема
 • 集積回路
 • 집적 회로
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:produits of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of