La chirurgie est l'ensemble des techniques médicales consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Un médecin spécialiste dans ces disciplines est un chirurgien. Un acte médical pratiqué par un chirurgien est une opération chirurgicale.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La chirurgie est l'ensemble des techniques médicales consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Un médecin spécialiste dans ces disciplines est un chirurgien. Un acte médical pratiqué par un chirurgien est une opération chirurgicale.
 • Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.Część ogólna (wstęp do chirurgii) dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej (niektórzy autorzy do części ogólnej chirurgii zaliczają zagadnienia związane z leczeniem przepuklin). Część szczegółowa obejmuje działy narządowe jak: chirurgia klatki piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia sercowo-naczyniowa chirurgia układu nerwowego urologia chirurgia szczękowo-twarzowaoraz szczególne działy jak: chirurgia onkologiczna chirurgia urazowa ortopediaDo najmłodszych działów należy chirurgia przeszczepiania narządów (transplantologia).Całkowicie odrębny dział chirurgii stanowi chirurgia dziecięca. Dziecko może być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego, na oddziale chirurgicznym dla dzieci, ponieważ nie jest ono miniaturą dorosłego. Leczenie dziecka przez chirurga dla dorosłych dopuszczalne jest jedynie w stanach zagrażających życiu.Przez długi czas chirurgia nie była uznawana za dziedzinę medycyny, a na uniwersytetach nie istniały specjalizacje chirurgiczne. Chirurdzy zdobywali wiedzę w cechach jako czeladnicy. Uznawano, że lekarze nie są od przecinania ani krojenia czegokolwiek (w tym ludzkiego ciała), i że tym zajmują się rzemieślnicy, a nie medycy. Dopiero w XIX w. chirurgia zaczęła być traktowana jako dział medycyny.Wprowadzenie znieczulenia ogólnego, postępowania odkażającego, a później jałowego, również techniczne rozwiązania spowodowane koniecznością oszczędzania krwi w czasie operacji to główne czynniki które w drugiej połowie XIX w. spowodowały rozwój chirurgii. Pierwszy środek służący do znieczulenia ogólnego- podtlenek azotu opisał w 1799 r. angielski chemik Humphry Davy. Nazwał go gazem rozweselającym. Zaczęto związek ten stosować z pozytywnym skutkiem w Stanach Zjednoczonych przy usuwaniu zębów. Kolejnym związkiem używanym do znieczulenia odkrytym przez farmakologa oraz botanika niemieckiego Veleriusa Cordusa był eter. Związek ten wprowadzono w latach 80. XIX w. do szpitali europejskich jako środek znieczulający. 21 grudnia 1846 roku zastosowano eter po raz pierwszy w Londynie, następnie w Paryżu, a później w Niemczech. Inicjatorem wprowadzenia znieczulenia eterowego w Polsce był Ludwik Bierkowski, zyskując tytuł „ojca anestezjologii polskiej”. W 1847 r. James Y. Simpson w Edynburgu zaczął stosować jako środek znieczulający chloroform, odkryty w 1831 r. przez Justusa Liebiga i Eugene’a Souberiana. Pierwszym zabiegiem z użyciem tego związku był poród. Początkowo stosowaniu znieczulenia podczas porodu sprzeciwiało się duchowieństwo, ale ostatecznie zaczęto używać chloroform także w chirurgii. Wkrótce okazało się, że związek ten jest toksyczny i zaprzestano stosowania. Kolejnym związkiem wprowadzonym do użytku był chlorek etylu, używano go do krótkotrwałych znieczuleń wziewnych oraz miejscowych. W 1872 r. we Francji Pierre- Cyprien Ore zastosował po raz pierwszy znieczulenie dożylne. Użył do tego chloralhydrat. Związek ten zaczęto stosować zwłaszcza u dzieci jako znieczulenie stosowane doodbytniczo.
 • 外科学(げかがく、英: Surgery)は、手術によって創傷および疾患の治癒を目指す臨床医学の一分野である。外科学は外科的手法を用いる全ての分野を包括する基礎となる学問である。対照的に内科学がある。
 • Surgery (from the Greek: χειρουργική cheirourgikē (composed of χείρ, "hand", and ἔργον, "work"), via Latin: chirurgiae, meaning "hand work") is an ancient medical specialty that uses operative manual and instrumental techniques on a patient to investigate and/or treat a pathological condition such as disease or injury, or to help improve bodily function or appearance.An act of performing surgery may be called a surgical procedure, operation, or simply surgery. In this context, the verb operate means to perform surgery. The adjective surgical means pertaining to surgery; e.g. surgical instruments or surgical nurse. The patient or subject on which the surgery is performed can be a person or an animal. A surgeon is a person who practises surgery. Persons described as surgeons are commonly physicians, but the term is also applied to podiatrists, dentists (known as oral and maxillofacial surgeons) and veterinarians. A surgery can last from minutes to hours, but is typically not an ongoing or periodic type of treatment. The term surgery can also refer to the place where surgery is performed, or simply the office of a physician, dentist, or veterinarian.Elective surgery generally refers to a surgical procedure that can be scheduled in advance because it does not involve a medical emergency. Plastic, or cosmetic surgeries are common elective procedures.
 • Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“). Je to lékařský obor, který léčí nemoci a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením. Profesionálové chirurgie se nazývají chirurgové.
 • Per chirurgia (gr: cheirourgia da χείρ, χειρός, mano ed ἔργον, opera) etimologicamente si intende una attività lavorativa manuale. Nel corso dell'ultimo secolo lo sviluppo delle conoscenze, la specificità di approccio a determinate malattie ed il loro incremento, problemi organizzativi, hanno reso necessario suddividere la Chirurgia Generale in numerose branche specialistiche. Alcune dedicate alla medesima Patologia generale: Chirurgia Oncologica, altre volte a quella specifica d'organo o di apparato: Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, o ancora alla medesima finalità: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, o caratterizzate da tecniche peculiari: Chirurgia Laparoscopica, Chirurgia Robotica, Chirurgia Endoscopica.In alcuni casi esistono, nell'ambito della stessa branca, ulteriori specializzazioni; come ad esempio la Chirurgia della mano nell'ambito di quella ortopedica.
 • Chirurgie of heelkunde (Oud-Grieks: χειρ cheir = "hand, arm" en ἐργον ergon = "werk") is een medisch specialisme. De chirurg(e) behandelt verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties.
 • 외과(外科)는 의학의 한 분야로, 넓은 의미로 수술을 시행하는 분야를 말한다. 이와 반대되는 학문 분야를 내과(內科)라고 한다. 넓은 의미의 외과라는 학문속에는 여러 하위 분야가 있다. 현재에는 정형외과, 흉부외과, 구강외과, 성형외과, 신경외과 등이 있으며 산부인과, 이비인후과, 안과 등의 학문도 수술을 하기 때문에 넓은 의미에서 외과에 속한다고 할 수 있다.외과의 발달에는 4가지 기본 요건이 필요하였다.1)인간 해부에 대한 이해 2)지혈법3)마취4) 감염에 대한 예방이 그것이다. 이 중 1,2번은 2가지가지 요건은 16세기경에 마련되었으나, 나머지 3,4번 두 가지 요건은 19세기 말에 이르러서야 해결이 되었다. 1846년 윌리엄 모턴이 메세추세츠 종합병원에서 처음으로 에테르를 이용한 마취를 시행한 이후, 외과 수술은 심한 고통이 동반되는 것을 벗어날 수 있었다. 이후 리스터에 의해 수술 감염을 예방하는 방법이 개발됨으 로써 본격적으로 근대 외과학이 발전하기 시작하였다. 대한민국에서는 좁은 의미의 외과로, 이전에 일반 외과(general surgery)로 부르던 분야가 외과로 개칭이 되어 "외과"라고 하면 두경부, 유방, 상부 위장관, 대장-항문, 간담췌, 이식, 혈관, 소아외과 질환 등을 다루는 분야다. 외과를 총괄하는 학술 단체로 대한외과학회가 있으며 분과 학회로 내분비 외과학회, 위암학회, 간담췌학회, 대장항문학회, 유방암학회, 이식학회, 소아외과학회등이 왕성한 활동을 하고 있다.
 • Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.Pek çok farklı cerrahi branşı bulunmaktadır. Bunlar: Beyin Cerrahisi Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisi Göz Hastalıkları Cerrahisi Ortopedi Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Çocuk Cerrahisi Üroloji Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi) Genel Cerrahi Kalp Damar Hastalıkları Cerrahisi Göğüs Cerrahisi
 • Kirurgia hainbat espezialitate medikoen multzo zabala da, sendagileak, haginlariak eta albaitariak barne hartzen dituena. Honekin zerikusia daukanak kirurgikoa izena hartzen du.Zirujauak dira esparru zabal honen espezialistak. Historian, "zirujau-bizarginek" oso zeregin desberdinak egin behar zituzten, izenak iradoki bezala. Gaur egun, azpi-espezialitate oso markatuta daude ospitale handietan. Anestesistekiko elkarlana ezinbestekoa da ia kasu guztietan, ebakuntza-gelaren barruko jardueran.
 • Хирургията (на гръцки: χειρουργική - от χειρ „ръка“ и εργον „действие, работа“; на латински: chirurgiae означава „ръчна работа“) е дял от медицината, в която оперативното лечение на различни заболявания и травми е задължително или потенциално възможно.
 • Die Chirurgie (von altgriechisch χείρ cheir „Hand“ und ἔργον ergon „Werk, Arbeit“) befasst sich als medizinisches Fachgebiet mit der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen durch direkte, manuelle oder instrumentelle Einwirkung auf den Körper des Patienten (Operation). In der Chirurgie werden verletzte Körperteile zum Zweck der Heilung wieder zusammengefügt oder genäht, kranke Organe vollständig (Ektomie) oder teilweise (Resektion) entfernt. Verstopfte Organsysteme werden wieder durchgängig gemacht. Es werden neue Organe oder Prothesen implantiert. Umgangssprachlich bezeichnet Chirurgie die allgemeinchirurgische Fachabteilung eines Krankenhauses.
 • La cirurgia (del grec χειρουργιά - lit. "treball manual") és una pràctica terapèutica que implica manipulació i que pressuposa l'accés a l'interior de l'organisme a través de perforació o incisió a la pell. S'aplica a les activitats cruentes la finalitat de les quals és reparar o pal·liar mitjançant maniobres manipulatives ajudades per diversos instruments el dany causat per certes malalties o altres agents. Un metge especialitzat en aquesta disciplina és un cirurgià.A diferència de la patologia interna, la patologia externa - (termes equivalents en desús que van derivar en Medicina Interna i Cirurgia)- es refereix a les malalties estructurals on té aplicació la cirurgia, i s'agrupen bàsicament en: Estructura perforada o sagnant. Estructura (víscera) closa. Estructura anormal = Massa (tumor quasi sempre, però pot ser un aneurisma o meningioma). Dolor (finalment pot ser l'únic mitjà de pal·liar-lo -radiculotomia p.ex.-).És important ressaltar que la cirurgia en moltíssimes ocasions no ha de representar l'última alternativa, sinó la d'elecció, sota pena de practicar un maneig tardà d'un problema, (açò és especialment vàlid en cirurgia de mamella).
 • Bedah atau pembedahan (Bahasa Inggris: surgery, Bahasa Yunani: cheirourgia "pekerjaan tangan") adalah spesialisasi dalam kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen. Ahli bedah (surgeon) dapat merupakan dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu bedah.
 • A sebészet mint az emberi testbe invazív (esetenként roncsoló, csonkoló) technikákkal történő, gyógyító célú beavatkozás a konzervatív terápiák körébe tartozik és az orvosi szakma jó manuális készségeket igénylő, és elnevezésű ágát alkotja. A sebészetet – a sebek, sebesülések (köztük a ficamok, rándulások és húzódások) ellátását – régebben nem orvos képzettségű borbélyok, csontkovácsok, majd később felcserek és seborvosok végezték. Mai formájában a baleseti sebészet lát el hasonló feladatokat a sürgősségi betegellátás orvosi szakterület részeként.
 • Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа) — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) метода. Хирургическое лечение состоит из нескольких последовательных этапов: подготовки больного к операции, обезболивания (наркоза) и самого хирургического вмешательства. Хирургическая операция включает: операционный доступ (разрез кожи или слизистой оболочки), оперативного лечения органа, восстановление целостности тканей, нарушенных во время операции.По характеру и целям операции делят на диагностические, радикальные и паллиативные. Диагностические операции позволяют хирургу поставить более точный диагноз и являются, в некоторых случаях, единственным диагностически достоверным методом, радикальные оперативные вмешательства полностью устраняют патологический процесс, паллиативные облегчают общее состояние больного кратковременно.По срокам выполнения различают операции экстренные, срочные и плановые. Экстренные операции требуют немедленного выполнения (остановка кровотечения, трахеостомия, и др.). Срочные операции могут быть отложены на время уточнения диагноза и подготовку больного к операции. Плановые операции выполняются после детального обследования больного и необходимой подготовки к операции.Современная хирургия всё более становится реконструктивной хирургией (то есть направленной на то, чтобы восстановить или заменить поражённый орган: протез сосуда, искусственный клапан сердца, укрепление синтетической сеткой грыжевых ворот и т.д) и малоинвазивной (то есть направленной на то, чтобы минимизировать область вмешательства в организм — мини-доступы, лапароскопическая техника, рентгеноэндоваскулярная хирургия).С хирургией связаны такие области, какабдоминальная хирургия,торакальная хирургия,урология,андрология,гинекология,нейрохирургия,ангиология,кардиохирургия,эндокринология,травматология,ортопедия,пластическая хирургия,комбустиология,трансплантология,офтальмология,челюстно-лицевая хирургия,гнойная хирургия,онкология.
 • Se denomina cirugía (del griego χείρ cheir "mano" y ἔργον érgon "trabajo", de donde χειρουργεία cheirourgéia "trabajo manual") a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico.
 • Cirurgia é a parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. A cirurgia é caracterizada por três tempos principais: dierese: divisão dos tecidos que possibilita o acesso à região a ser operada hemostasia: parada do sangramento síntese: fechamento dos tecidos exereseO cirurgião geral realiza a maior parte das cirurgias e assume o comando do paciente politraumatizado grave, indicando se e onde cada especialista precisa atuar. A cirurgia do trauma (entendendo-se aqui trauma como toda lesão corporal causada por queda, capotagem, colisão ou ferimentos por armas brancas ou de fogo) é uma das áreas de atuação do cirurgião geral.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 71253 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8596 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109862391 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La chirurgie est l'ensemble des techniques médicales consistant en une intervention physique sur les tissus, notamment par incision et suture. Un médecin spécialiste dans ces disciplines est un chirurgien. Un acte médical pratiqué par un chirurgien est une opération chirurgicale.
 • 外科学(げかがく、英: Surgery)は、手術によって創傷および疾患の治癒を目指す臨床医学の一分野である。外科学は外科的手法を用いる全ての分野を包括する基礎となる学問である。対照的に内科学がある。
 • Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“). Je to lékařský obor, který léčí nemoci a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením. Profesionálové chirurgie se nazývají chirurgové.
 • Chirurgie of heelkunde (Oud-Grieks: χειρ cheir = "hand, arm" en ἐργον ergon = "werk") is een medisch specialisme. De chirurg(e) behandelt verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties.
 • Kirurgia hainbat espezialitate medikoen multzo zabala da, sendagileak, haginlariak eta albaitariak barne hartzen dituena. Honekin zerikusia daukanak kirurgikoa izena hartzen du.Zirujauak dira esparru zabal honen espezialistak. Historian, "zirujau-bizarginek" oso zeregin desberdinak egin behar zituzten, izenak iradoki bezala. Gaur egun, azpi-espezialitate oso markatuta daude ospitale handietan. Anestesistekiko elkarlana ezinbestekoa da ia kasu guztietan, ebakuntza-gelaren barruko jardueran.
 • Хирургията (на гръцки: χειρουργική - от χειρ „ръка“ и εργον „действие, работа“; на латински: chirurgiae означава „ръчна работа“) е дял от медицината, в която оперативното лечение на различни заболявания и травми е задължително или потенциално възможно.
 • Bedah atau pembedahan (Bahasa Inggris: surgery, Bahasa Yunani: cheirourgia "pekerjaan tangan") adalah spesialisasi dalam kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen. Ahli bedah (surgeon) dapat merupakan dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu bedah.
 • Se denomina cirugía (del griego χείρ cheir "mano" y ἔργον érgon "trabajo", de donde χειρουργεία cheirourgéia "trabajo manual") a la práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico.
 • Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа) — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) метода. Хирургическое лечение состоит из нескольких последовательных этапов: подготовки больного к операции, обезболивания (наркоза) и самого хирургического вмешательства.
 • Per chirurgia (gr: cheirourgia da χείρ, χειρός, mano ed ἔργον, opera) etimologicamente si intende una attività lavorativa manuale. Nel corso dell'ultimo secolo lo sviluppo delle conoscenze, la specificità di approccio a determinate malattie ed il loro incremento, problemi organizzativi, hanno reso necessario suddividere la Chirurgia Generale in numerose branche specialistiche.
 • Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka.
 • 외과(外科)는 의학의 한 분야로, 넓은 의미로 수술을 시행하는 분야를 말한다. 이와 반대되는 학문 분야를 내과(內科)라고 한다. 넓은 의미의 외과라는 학문속에는 여러 하위 분야가 있다. 현재에는 정형외과, 흉부외과, 구강외과, 성형외과, 신경외과 등이 있으며 산부인과, 이비인후과, 안과 등의 학문도 수술을 하기 때문에 넓은 의미에서 외과에 속한다고 할 수 있다.외과의 발달에는 4가지 기본 요건이 필요하였다.1)인간 해부에 대한 이해 2)지혈법3)마취4) 감염에 대한 예방이 그것이다. 이 중 1,2번은 2가지가지 요건은 16세기경에 마련되었으나, 나머지 3,4번 두 가지 요건은 19세기 말에 이르러서야 해결이 되었다. 1846년 윌리엄 모턴이 메세추세츠 종합병원에서 처음으로 에테르를 이용한 마취를 시행한 이후, 외과 수술은 심한 고통이 동반되는 것을 벗어날 수 있었다. 이후 리스터에 의해 수술 감염을 예방하는 방법이 개발됨으 로써 본격적으로 근대 외과학이 발전하기 시작하였다.
 • Cirurgia é a parte do processo terapêutico em que o cirurgião realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do paciente. A cirurgia é caracterizada por três tempos principais: dierese: divisão dos tecidos que possibilita o acesso à região a ser operada hemostasia: parada do sangramento síntese: fechamento dos tecidos exereseO cirurgião geral realiza a maior parte das cirurgias e assume o comando do paciente politraumatizado grave, indicando se e onde cada especialista precisa atuar.
 • La cirurgia (del grec χειρουργιά - lit. "treball manual") és una pràctica terapèutica que implica manipulació i que pressuposa l'accés a l'interior de l'organisme a través de perforació o incisió a la pell. S'aplica a les activitats cruentes la finalitat de les quals és reparar o pal·liar mitjançant maniobres manipulatives ajudades per diversos instruments el dany causat per certes malalties o altres agents.
 • A sebészet mint az emberi testbe invazív (esetenként roncsoló, csonkoló) technikákkal történő, gyógyító célú beavatkozás a konzervatív terápiák körébe tartozik és az orvosi szakma jó manuális készségeket igénylő, és elnevezésű ágát alkotja. A sebészetet – a sebek, sebesülések (köztük a ficamok, rándulások és húzódások) ellátását – régebben nem orvos képzettségű borbélyok, csontkovácsok, majd később felcserek és seborvosok végezték.
 • Die Chirurgie (von altgriechisch χείρ cheir „Hand“ und ἔργον ergon „Werk, Arbeit“) befasst sich als medizinisches Fachgebiet mit der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen durch direkte, manuelle oder instrumentelle Einwirkung auf den Körper des Patienten (Operation). In der Chirurgie werden verletzte Körperteile zum Zweck der Heilung wieder zusammengefügt oder genäht, kranke Organe vollständig (Ektomie) oder teilweise (Resektion) entfernt.
 • Surgery (from the Greek: χειρουργική cheirourgikē (composed of χείρ, "hand", and ἔργον, "work"), via Latin: chirurgiae, meaning "hand work") is an ancient medical specialty that uses operative manual and instrumental techniques on a patient to investigate and/or treat a pathological condition such as disease or injury, or to help improve bodily function or appearance.An act of performing surgery may be called a surgical procedure, operation, or simply surgery.
 • Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.Pek çok farklı cerrahi branşı bulunmaktadır.
rdfs:label
 • Chirurgie
 • Bedah
 • Cerrahi
 • Chirurgia
 • Chirurgia
 • Chirurgie
 • Chirurgie
 • Chirurgie
 • Cirugía
 • Cirurgia
 • Cirurgia
 • Kirurgia
 • Sebészet
 • Surgery
 • Хирургия
 • Хирургия
 • 外科学
 • 외과
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:university of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:qualité of
is prop-fr:renomméPour of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:spécialités of
is prop-fr:thème of
is foaf:primaryTopic of