Charles Sanders Peirce (né le 10 septembre 1839 à Cambridge, Massachusetts - mort le 19 avril 1914 à Milford, Pennsylvanie) est un sémiologue et philosophe américain. Il est considéré comme le fondateur du courant pragmatiste avec William James et, avec Ferdinand de Saussure, un des deux pères de la sémiologie (ou sémiotique) moderne et comme un des plus grands logiciens. Ces dernières décennies, sa pensée a été l'objet d'un regain d'intérêt.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Charles Sanders Peirce (né le 10 septembre 1839 à Cambridge, Massachusetts - mort le 19 avril 1914 à Milford, Pennsylvanie) est un sémiologue et philosophe américain. Il est considéré comme le fondateur du courant pragmatiste avec William James et, avec Ferdinand de Saussure, un des deux pères de la sémiologie (ou sémiotique) moderne et comme un des plus grands logiciens. Ces dernières décennies, sa pensée a été l'objet d'un regain d'intérêt. Il est désormais considéré comme un novateur dans de nombreux domaines, en particulier dans la façon de concevoir les méthodes d'enquête et de recherche et dans la philosophie des sciences. William James, qui introduisit le terme en philosophie (Philosophical conceptions and practical results, 1898), attribue à Peirce la fondation du pragmatisme. Toutefois, contrairement à d'autres pragmatistes comme James ou John Dewey, Peirce conçoit le pragmatisme comme une méthode pour la clarification d'idées s'appuyant sur l'utilisation de méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes philosophiques.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 1839. szeptember 10. – Milford, Pennsylvania, 1914. április 19.) amerikai matematikus és filozófus volt.Wiliam James és John Dewey mellett Peirce a pragmatizmus meghatározó teoretikusa. Ezen kívül a modern szemiotika megalapítója. Bertrand Russell szerint ő a legkiemelkedőbb amerikai gondolkodó, Karl Popper szerint pedig "minden idők egyik legnagyobb filozófusa".A matematika, logika és filozófia területén is jelentőset alkotott, többek között: Bevezetett egy olyan szignifikanciatesztet, amelynek segítségével megállapítható, hogy egy vagy több mérés ugyanahhoz a normáleloszláshoz tartozik-e, mint a többi. Bebizonyította, hogy a "nem-és" illetve "nem-vagy" logikai operációkból (ez utóbbit tiszteletére Peirce-operátornak keresztelték) minden egyéb más logikai operáció levezethető. A szemiotika területén "Theory of Signs" ill. "Theory of Meaning" címmel fogalmazta meg elméletét. Az ezen dolgozatokban megfogalmazottak hozzájárultak az egész tudományág megalapozásához.Peirce ezen kívül foglalkozott a logikai következtetés lehetőségeivel és a már ismert indukció és dedukció mellett bevezette harmadikként az abdukciót (hipotézis). Az abdukció, dedukció és indukció sorból alakította ki ismeret- és tudományelméletét.
 • Charles Sanders Peirce (pengucapan bahasa Inggris: [ˈpɜrs] purse) (September 10, 1839 – April 19, 1914) adalah seorang filsuf, ahli logika, semiotika, matematika, dan ilmuwan Amerika Serikat, yang lahir di Cambridge, Massachusetts.Peirce dididik sebagai seorang kimiawan dan bekerja sebagai ilmuwan selama 30 tahun. Tapi, sebagian besar sumbangan pemikirannya berada di ranah logika, matematika, filsafat, dan semiotika (atau semiologi) dan penemuannya soal pragmatisme yang dihormati hingga kini.Pada 1934, filsuf Paul Weiss menyebut Peirce sebagai "filsuf Amerika paling orisinal dan berwarna dan logikawan terbesar Amerika".
 • Charles Sanders Peirce, (10. září 1839 Cambridge, Massachusetts – 19. dubna 1914 Milford, Pennsylvánie) byl americký vědec, matematik a logik, jeden z nejvýznamnějších amerických filosofů, zakladatel pragmatismu a moderní sémiotiky.
 • Charles Sanders Peirce (/ˈpɜrs/, like "purse",September 10, 1839 – April 19, 1914) was an American philosopher, logician, mathematician, and scientist, sometimes known as "the father of pragmatism". He was educated as a chemist and employed as a scientist for 30 years. Today he is appreciated largely for his contributions to logic, mathematics, philosophy, scientific methodology, and semiotics, and for his founding of pragmatism.In 1934, the philosopher Paul Weiss called Peirce "the most original and versatile of American philosophers and America's greatest logician". Webster's Biographical Dictionary said in 1943 that Peirce was "now regarded as the most original thinker and greatest logician of his time."An innovator in mathematics, statistics, philosophy, research methodology, and various sciences, Peirce considered himself, first and foremost, a logician. He made major contributions to logic, but logic for him encompassed much of that which is now called epistemology and philosophy of science. He saw logic as the formal branch of semiotics, of which he is a founder. As early as 1886 he saw that logical operations could be carried out by electrical switching circuits; the same idea was used decades later to produce digital computers.
 • Charles Sanders Peirce (ur. 10 września 1839, zm. 19 kwietnia 1914) – naukowiec, filozof amerykański, twórca (obok Williama Jamesa) kierunku filozoficznego zwanego pragmatyzmem. Autor ważnych prac poświęconych metodzie nauki oraz logice relacji.Wszechstronny geniusz, który wniósł wiele do matematyki, filozofii, chemii, geodezji, psychologii i statystyki. Pracował jako urzędnik, za życia nie znalazł wydawcy dla swego dwunastotomowego dzieła poświęconego pragmatyzmowi. Jest autorem słowa "pragmatyzm" i głównych koncepcji tego nurtu, William James (jego przyjaciel) je spopularyzował. Usunięty z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, żył w nędzy jako zapomniany człowiek. Został jednym z twórców semiologii.Pozornie relatywistyczna zasada pragmatyzmu nie była tak odbierana przez Peirce'a, który nie miał w sobie nic z relatywisty. Definiował dobro jako "sumę wszystkich naszych działań, wynikających z naszego wyobrażenia o nim". W "Pragmatyzmie" rozszerzył to rozumowanie nawet na pojęcie Boga. Pisał, że "jeśli hipoteza Boga działa satysfakcjonująco w najszerszym sensie tego słowa, to jest ona prawdziwa." Wierzył, że nauka jest jedna i prawdziwa, i naukowcy stale się przybliżają do odkrycia praw uniwersalnych.
 • チャールズ・サンダース・パース(英: Charles Sanders Peirce, 1839年9月10日 - 1914年4月19日)は、アメリカの論理学者、数学者、科学者、哲学者。マサチューセッツ州ケンブリッジ生まれ。パースは化学者としての教育を受け、米国沿岸測量局に約三十年間、科学者として雇われた。現在では主に論理学、数学、哲学、記号論、およびプラグマティズムを創始したこと、で高い評価をうけている。「アメリカの哲学者たちの中で最も独創的かつ多才であり、そしてアメリカのもっとも偉大な論理学者」ともいわれる。存命中はおおむね無視されつづけ、第二次世界大戦後まで二次文献はわずかしかなかった。莫大な遺稿の全ては今も公表されていない。パースは自分をまず論理学者とみなし、さらに論理学を記号論(semiotics)の一分野とみなした。1886年、彼は論理演算は電子的スイッチング回路によって実行されうると考えたが、この考えは数十年後、デジタル・コンピュータを製造するために使われた。
 • 찰스 샌더스 퍼스(영어: Charles Sanders Peirce IPA: [tʃaɹlz ˈsændɚs ˈpɝs], 1839년~1914년)는 미국의 철학자이다. 현대 분석철학 및 기호논리학의 뛰어난 선구자 중 한 사람이다.
 • Чарльз Сандерс Пирс (англ. Charles Sanders Peirce; 10 сентября 1839, Кембридж, Массачусетс — 19 апреля 1914, Милфорд, Пенсильвания) — американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики.Ввёл в философию термин фанерон, предложил концепцию тихизма. В логику — стрелку Пирса, в картографию — проекцию Пирса. Немецкий философ Апель назвал Пирса «Кантом американской философии».
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, 10 settembre 1839 – Milford, 19 aprile 1914) è stato un matematico, filosofo, semiologo, logico, scienziato e accademico statunitense.Conosciuto per i suoi contributi, oltre che alla logica anche all'epistemologia, Peirce è stato un importante studioso, considerato fondatore del pragmatismo e uno dei padri della moderna semiotica (o teoria del segno, inteso come atto di comunicazione).Negli ultimi decenni il suo pensiero è stato fortemente rivalutato, fino a porlo tra i principali innovatori in molti campi, specialmente nella metodologia della ricerca e nella filosofia della scienza.
 • Charles Sanders Peirce (pronunciado /ˈpɜrs/ purse en inglés) (Cambridge, Massachusetts, 10 de septiembre de 1839 - Milford, Pensilvania, 19 de abril de 1914) fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 10 de setembre de 1839 - Milford, Pennsilvània, (19 d'abril de 1914) va ser un filòsof, lògic i científic estatunidenc. És considerat el fundador del pragmatisme i el pare de la semiòtica moderna.
 • Charles Sanders Peirce. 1839-1914 yılları arasında yaşamış Amerikalı pragmatist filozof. Öncelikle pragmatizm akımının isim babası olmuş, daha sonra da onun yönteminin ana hatlarını çizmiştir. O, felsefede işe bilgi konusundan başlamış ve burada, Aristoteles'in düzeni doğada bulan nesnel yaklaşımı ile Kant'ın bilgideki düzenin zihnin eseri olduğunu dile getiren öznel yaklaşımının bir sentezini yapmıştır. Kavram, fikir ve kuramlarımızın doğruluklarını, onların yararlılıklarıyla özdeşleştiren Peirce'a göre, yöntem öncelikle düşüncelerimizi açık ve seçik hale getirmekten oluşur, öyle ki bu yöntemle felsefe bir bilime dönüşecektir.
 • Чарлс Сандърс Пърс (на английски: Charles Sanders Peirce) (1839–1914) е американски философ, логик, математик, химик, семиотик, енциклопедист, основател на философското течение прагматизъм. Пърс е химик по образование и е работил като учен 30 години. Той е известен повече с неговите приноси в логиката, математиката, философията, семиотиката (и прагматиката, която сам основополага). Философът Пол Вайс пише в Речника на американските биографии (1934) за него: „най-оригиналният и многостранен сред американските философи и най-великият американски логик“ (Brent, 1). Пърс е бил силно пренебрегнат докато е бил жив. Много от неговите текстове са все още непубликувани и днес.Макар че пишел предимно на английски, Пърс публикувал някои статии с популярно съдържание и на френски. Иноватор в областите на математиката, изследователската методология, философията на науката, епистемологията и метафизиката, Пърс смятал себе си за логик най-напред и преди всичко. Той има съществен принос към логиката, като има основни приноси по отношение на формалната логика, но самият той разбирал под „логика“ нещо доста по-обхватно, тоест области, които днес са наричани философия на науката и епистемология. В същото време Пърс гледа на логиката като клон на семиотиката, на която той е всъщност основател. През 1886 година той забелязва, че логически операции могат да бъдат пренесени с променливи електрически вериги, идея, използвана десетилетия по-късно, за производството на цифрови компютри.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, AEB, 1838ko irailaren 10a - Milford, Pennsylvania, AEB, 1914ko apirilaren 19a) Estatu Batuetako zientzialaria, filosofoa eta logikaria izan zen.
 • Charles Sanders Peirce (spreek uit: [ˈpɜrs]), vaak afgekort als C.S. Peirce (Cambridge (Massachusetts), 10 september 1839 – Milford (Pennsylvania), 19 april 1914) was een Amerikaanse wetenschapper, filosoof en semioticus. Hij leverde diverse bijdragen aan de logica, filosofie en wiskunde. Peirce wordt beschouwd als de stichter van het pragmatisme en de vader van de moderne semiotiek. De filosoof Paul Weiss noemde Peirce "the most original and versatile of American philosophers and America's greatest logician". Bertrand Russell stelde: "Zonder twijfel [...] was hij een van de origineelste denkers van de late negentiende eeuw, en zeker de grootste Amerikaanse denker aller tijden."Ook Karl Popper zag hem als "een van de grootste filosofen aller tijden“. Verder gold de Vlaamse professor André Vandenbunder als een kenner van het werk van Peirce.Ondanks dat Peirce op verscheidene vlakken waaronder wiskunde, statistiek, filosofie vele bijdragen heeft geleverd, zag hij zichzelf voornamelijk en vooral als logicus. Hij heeft dan ook vele bijdragen aan de logica gedaan, hoewel wel moet opgemerkt worden dat in zijn tijd vakgebieden, die nu onder de termen epistemologie en wetenschapsfilosofie bekendstaan, nog tot de logica werden gerekend. Bekend is bijvoorbeeld zijn these van het fallibilisme. Logica was in de ogen van Peirce ook de formele versie van de semiotiek. Daarnaast ontdekte hij in 1886 dat logische operaties konden worden uitgevoerd door middel van elektrische schakelingen, hetzelfde idee dat later gebruikt werd in de productie van digitale computers. Voorts is zijn werk relevant voor vele andere disciplines, zoals de astronomie, metrologie, geodesie, wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis, taalkunde, wiskundige economie en psychologie.
 • Charles Sanders Peirce ( /pɝːs/ pronúncia semelhante a da palavra inglesa "purse" - bolsa); (Cambridge, 10 de setembro de 1839 — Milford 19 de abril de 1914), foi um filósofo, pedagogista, cientista e matemático americano.Seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e, principalmente à semiótica. É também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey. Em 1934, o filósofo Paul Weiss o considerou como "o maior e mais versátil filósofo dos Estados Unidos e o maior estudioso da lógica" (Dictionary of American Biography Eprint).
 • Charles Sanders Peirce (ausgesprochen:/'pɜrs/ wie: purse) (* 10. September 1839 in Cambridge, Massachusetts; † 19. April 1914 in Milford, Pennsylvania) war ein US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Logiker.Peirce gehört neben William James und John Dewey zu den maßgeblichen Denkern des Pragmatismus; außerdem gilt er als Begründer der modernen Semiotik. Bertrand Russell und Karl-Otto Apel bezeichneten ihn als den „größten amerikanischen Denker“, Karl Popper betrachtete ihn sogar als „einen der größten Philosophen aller Zeiten“ .Peirce leistete wichtige Beiträge zur modernen Logik, unter anderem: Er führte einen Signifikanztest ein, der prüft, ob eine oder mehrere Messungen zu derselben Normalverteilung gehören wie die übrigen. Er wies nach, dass aus der logischen Nicht-Und- (NAND) beziehungsweise der logischen Nicht-Oder-Operation (NOR, zu seinen Ehren auch Peirce-Operator genannt) alle anderen aussagenlogischen Junktoren abgeleitet werden können. Er führte die Standardnotation für Prädikatenlogik erster Ordnung ein. Wichtigste Theorien in der Semiotik: Theory of signs und Theory of meaning. Oft wird ihm zugeschrieben, 1885 die Wahrheitstabellen als Mittel eingeführt zu haben, um zu überprüfen, ob eine zusammengesetzte Aussage eine Tautologie ist. Man findet aber dieses semantische Entscheidungsverfahren etwas abstrakt schon bei Boole. Peirce stellte jedoch den Zweck der Tautologiegewinnung deutlich heraus.Peirce beschäftigte sich auch mit logischen Schlussfolgerungsweisen und führte neben der bekannten Induktion und Deduktion die Abduktion (Hypothese) als dritte Schlussfolgerungsweise in die Logik ein. Aus der Abfolge von Abduktion, Deduktion und Induktion entwickelte er einen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Ansatz.
dbpedia-owl:birthDate
 • 1839-09-10 (xsd:date)
dbpedia-owl:bnfId
 • 12027958b
dbpedia-owl:deathDate
 • 1914-04-19 (xsd:date)
dbpedia-owl:influenced
dbpedia-owl:influencedBy
dbpedia-owl:mainInterest
dbpedia-owl:philosophicalSchool
dbpedia-owl:sudocId
 • 028387023
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:viafId
 • 89203252
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1092043 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 59214 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 184 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109215830 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:aInfluencé
 • William James, John Dewey, Willard van Orman Quine, Hilary Putnam, Umberto Eco, John Deely, Gilles Deleuze
prop-fr:année
 • 1993 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:bnf
 • 12027958 (xsd:integer)
prop-fr:colonnes
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:Charles Sanders Peirce
prop-fr:consultéLe
 • 2012-09-08 (xsd:date)
prop-fr:décès
 • 1914-04-19 (xsd:date)
prop-fr:groupe
 • N
prop-fr:idéesRemarquables
 • phanéroscopie, abduction, théorie du signe
prop-fr:influencéPar
prop-fr:langue
 • en
 • fr
prop-fr:lienAuteur
 • Claudine Tiercelin
prop-fr:lieu
 • Paris
 • Indianapolis
 • Paris, Cerf
prop-fr:naissance
 • 1839-09-10 (xsd:date)
prop-fr:nom
 • Peirce
 • Tiercelin
 • Burch
 • Brent
 • Charles Sanders Peirce
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:principauxIntérêts
 • Sciences, logique, épistémologie, sémiotique
prop-fr:prénom
 • Claudine
 • Joseph
 • Robert
 • Charles Sanders
prop-fr:périodique
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy
prop-fr:région
 • Philosophe américain
prop-fr:sudoc
 • 28387023 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • C.S. Peirce et le pragmatisme
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce : A life
 • Le Raisonnement et la logique des choses
prop-fr:traditionPhilosophique
 • Pragmaticisme
prop-fr:traducteur
 • Tiercelin C., Thibaud P. et Chauviré C.
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:url
 • http://plato.stanford.edu/entries/peirce/ Stanford Encyclopedia of Philosophy
prop-fr:viaf
 • 89203252 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Auteur:Charles Sanders Peirce
prop-fr:worldcatid
 • lccn-n-79-034265
prop-fr:éditeur
 • Indiana University Press
 • puf
 • Hilary Putnam des conférences de Harvard en 1896
prop-fr:époque
 • -
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Charles Sanders Peirce (né le 10 septembre 1839 à Cambridge, Massachusetts - mort le 19 avril 1914 à Milford, Pennsylvanie) est un sémiologue et philosophe américain. Il est considéré comme le fondateur du courant pragmatiste avec William James et, avec Ferdinand de Saussure, un des deux pères de la sémiologie (ou sémiotique) moderne et comme un des plus grands logiciens. Ces dernières décennies, sa pensée a été l'objet d'un regain d'intérêt.
 • Charles Sanders Peirce, (10. září 1839 Cambridge, Massachusetts – 19. dubna 1914 Milford, Pennsylvánie) byl americký vědec, matematik a logik, jeden z nejvýznamnějších amerických filosofů, zakladatel pragmatismu a moderní sémiotiky.
 • チャールズ・サンダース・パース(英: Charles Sanders Peirce, 1839年9月10日 - 1914年4月19日)は、アメリカの論理学者、数学者、科学者、哲学者。マサチューセッツ州ケンブリッジ生まれ。パースは化学者としての教育を受け、米国沿岸測量局に約三十年間、科学者として雇われた。現在では主に論理学、数学、哲学、記号論、およびプラグマティズムを創始したこと、で高い評価をうけている。「アメリカの哲学者たちの中で最も独創的かつ多才であり、そしてアメリカのもっとも偉大な論理学者」ともいわれる。存命中はおおむね無視されつづけ、第二次世界大戦後まで二次文献はわずかしかなかった。莫大な遺稿の全ては今も公表されていない。パースは自分をまず論理学者とみなし、さらに論理学を記号論(semiotics)の一分野とみなした。1886年、彼は論理演算は電子的スイッチング回路によって実行されうると考えたが、この考えは数十年後、デジタル・コンピュータを製造するために使われた。
 • 찰스 샌더스 퍼스(영어: Charles Sanders Peirce IPA: [tʃaɹlz ˈsændɚs ˈpɝs], 1839년~1914년)는 미국의 철학자이다. 현대 분석철학 및 기호논리학의 뛰어난 선구자 중 한 사람이다.
 • Чарльз Сандерс Пирс (англ. Charles Sanders Peirce; 10 сентября 1839, Кембридж, Массачусетс — 19 апреля 1914, Милфорд, Пенсильвания) — американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики.Ввёл в философию термин фанерон, предложил концепцию тихизма. В логику — стрелку Пирса, в картографию — проекцию Пирса. Немецкий философ Апель назвал Пирса «Кантом американской философии».
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, 10 settembre 1839 – Milford, 19 aprile 1914) è stato un matematico, filosofo, semiologo, logico, scienziato e accademico statunitense.Conosciuto per i suoi contributi, oltre che alla logica anche all'epistemologia, Peirce è stato un importante studioso, considerato fondatore del pragmatismo e uno dei padri della moderna semiotica (o teoria del segno, inteso come atto di comunicazione).Negli ultimi decenni il suo pensiero è stato fortemente rivalutato, fino a porlo tra i principali innovatori in molti campi, specialmente nella metodologia della ricerca e nella filosofia della scienza.
 • Charles Sanders Peirce (pronunciado /ˈpɜrs/ purse en inglés) (Cambridge, Massachusetts, 10 de septiembre de 1839 - Milford, Pensilvania, 19 de abril de 1914) fue un filósofo, lógico y científico estadounidense. Es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 10 de setembre de 1839 - Milford, Pennsilvània, (19 d'abril de 1914) va ser un filòsof, lògic i científic estatunidenc. És considerat el fundador del pragmatisme i el pare de la semiòtica moderna.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, AEB, 1838ko irailaren 10a - Milford, Pennsylvania, AEB, 1914ko apirilaren 19a) Estatu Batuetako zientzialaria, filosofoa eta logikaria izan zen.
 • Charles Sanders Peirce (ur. 10 września 1839, zm. 19 kwietnia 1914) – naukowiec, filozof amerykański, twórca (obok Williama Jamesa) kierunku filozoficznego zwanego pragmatyzmem. Autor ważnych prac poświęconych metodzie nauki oraz logice relacji.Wszechstronny geniusz, który wniósł wiele do matematyki, filozofii, chemii, geodezji, psychologii i statystyki. Pracował jako urzędnik, za życia nie znalazł wydawcy dla swego dwunastotomowego dzieła poświęconego pragmatyzmowi.
 • Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 1839. szeptember 10. – Milford, Pennsylvania, 1914. április 19.) amerikai matematikus és filozófus volt.Wiliam James és John Dewey mellett Peirce a pragmatizmus meghatározó teoretikusa. Ezen kívül a modern szemiotika megalapítója.
 • Чарлс Сандърс Пърс (на английски: Charles Sanders Peirce) (1839–1914) е американски философ, логик, математик, химик, семиотик, енциклопедист, основател на философското течение прагматизъм. Пърс е химик по образование и е работил като учен 30 години. Той е известен повече с неговите приноси в логиката, математиката, философията, семиотиката (и прагматиката, която сам основополага).
 • Charles Sanders Peirce (spreek uit: [ˈpɜrs]), vaak afgekort als C.S. Peirce (Cambridge (Massachusetts), 10 september 1839 – Milford (Pennsylvania), 19 april 1914) was een Amerikaanse wetenschapper, filosoof en semioticus. Hij leverde diverse bijdragen aan de logica, filosofie en wiskunde. Peirce wordt beschouwd als de stichter van het pragmatisme en de vader van de moderne semiotiek.
 • Charles Sanders Peirce (ausgesprochen:/'pɜrs/ wie: purse) (* 10. September 1839 in Cambridge, Massachusetts; † 19. April 1914 in Milford, Pennsylvania) war ein US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Logiker.Peirce gehört neben William James und John Dewey zu den maßgeblichen Denkern des Pragmatismus; außerdem gilt er als Begründer der modernen Semiotik.
 • Charles Sanders Peirce. 1839-1914 yılları arasında yaşamış Amerikalı pragmatist filozof. Öncelikle pragmatizm akımının isim babası olmuş, daha sonra da onun yönteminin ana hatlarını çizmiştir. O, felsefede işe bilgi konusundan başlamış ve burada, Aristoteles'in düzeni doğada bulan nesnel yaklaşımı ile Kant'ın bilgideki düzenin zihnin eseri olduğunu dile getiren öznel yaklaşımının bir sentezini yapmıştır.
 • Charles Sanders Peirce (/ˈpɜrs/, like "purse",September 10, 1839 – April 19, 1914) was an American philosopher, logician, mathematician, and scientist, sometimes known as "the father of pragmatism". He was educated as a chemist and employed as a scientist for 30 years.
 • Charles Sanders Peirce ( /pɝːs/ pronúncia semelhante a da palavra inglesa "purse" - bolsa); (Cambridge, 10 de setembro de 1839 — Milford 19 de abril de 1914), foi um filósofo, pedagogista, cientista e matemático americano.Seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e, principalmente à semiótica. É também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey.
 • Charles Sanders Peirce (pengucapan bahasa Inggris: [ˈpɜrs] purse) (September 10, 1839 – April 19, 1914) adalah seorang filsuf, ahli logika, semiotika, matematika, dan ilmuwan Amerika Serikat, yang lahir di Cambridge, Massachusetts.Peirce dididik sebagai seorang kimiawan dan bekerja sebagai ilmuwan selama 30 tahun.
rdfs:label
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Charles Sanders Peirce
 • Пирс, Чарльз Сандерс
 • Чарлс Пърс
 • チャールズ・サンダース・パース
 • 찰스 샌더스 퍼스
 • Peirce
 • Peirce
 • Peirce
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Charles Sanders Peirce
is dbpedia-owl:influenced of
is dbpedia-owl:influencedBy of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:aInfluencé of
is prop-fr:influences of
is prop-fr:influencéPar of
is foaf:primaryTopic of