Les Carpates (ukrainien : Карпати, roumain : Munții Carpați, tchèque : Karpaty, polonais : Karpaty, slovaque : Karpaty, allemand : Karpaten, hongrois : Kárpátok, serbe : Карпати, jadis parfois orthographiées Carpathes ou Karpathes) constituent la partie orientale de l’ensemble montagneux situé au centre de l’Europe, dont les Alpes constituent la partie occidentale. Les Carpates et les Alpes partagent les mêmes origines tectoniques et géologiques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Carpates (ukrainien : Карпати, roumain : Munții Carpați, tchèque : Karpaty, polonais : Karpaty, slovaque : Karpaty, allemand : Karpaten, hongrois : Kárpátok, serbe : Карпати, jadis parfois orthographiées Carpathes ou Karpathes) constituent la partie orientale de l’ensemble montagneux situé au centre de l’Europe, dont les Alpes constituent la partie occidentale. Les Carpates et les Alpes partagent les mêmes origines tectoniques et géologiques. Les Carpates s’étendent sur les territoires de l’Autriche, de la Slovaquie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie, de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Serbie.Principale chaîne de montagnes de l’Europe centrale, les Carpates culminent à 2 655 m au mont Gerlachovský en Slovaquie, à 2 544 m au mont Moldoveanu en Roumanie et à 2 499 m au Mont Rysy en Pologne.
 • 카르파티아 산맥(슬로바키아어: Karpaty, 폴란드어: Karpaty, 언어 오류(cs): Karpaty, 언어 오류(ro): Carpaţi, 언어 오류(sr): Karpati, 독일어: Karpaten, 언어 오류(hu): Kárpátok, 우크라이나어: Карпати, 문화어: 까르빠찌 산줄기)은 알프스히말라야 조산대의 일부이며 슬로바키아의 브라티슬라바에서 폴란드 남동부와 우크라이나 남서부까지, 남동쪽으로는 루마니아 동부에서 세르비아 남동부까지 계속 뻗어있는 산맥이다. 루마니아 동부에서 세르비아에 이르는 부분은 트란실바니아알프스 산맥으로 불린다. 반달 모양을 이루고 있다.
 • Karpat Dağları Doğu Avrupa’da bir dağ silsilesi.Viyana yakınlarında Bratislava’da başlayıp kuzeydoğuya doğru bir yay biçiminde uzanarak Polonya’nın güneyinden ve Ukrayna’nın güneybatı kesiminden geçip güneydoğuya,Romanya topraklarında Ramnicu Sarat yakınlarında batıya kıvrılır ve Tuna üzerinde Demirkapı denilen bölgede son bulur.Macaristan’ı çok geniş ve açıktan çevreleyen bir yay biçimindedir.Karpat Dağları,Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Ukrayna ve Romanya olmak üzere beş ülkenin toprakları üzerinde yer alır. Dağların uzunluğu yaklaşık 1500 km, ortalama genişliği 150 km’nin üzerindedir.Karpat Dağlarının meydana gelişi hakkında tahmin yapan araştırmacılar, dağların Alp Dağlarından daha önce teşekkül etmiş olabileceğini söylemektedirler.Karpat Dağlarını yapı ve şekil bakımından üç kısımda incelemek mümkündür. Bratislava’dan, Ujok Geçidi (889 m)ne kadar olan bölüme Batı Karpatlar denir. Karpat Dağlarının en yüksek bölümüdür. Dağ silsilesinin en yüksek noktası olan Geristort Tepesi (2655 m) burada bulunur. Batı Karpatlar: Beyaz Karpatlar, Küçük Karpatlar, Tatra ve Slovakya Maden Dağlarının meydana getirdiği kütledir. Önemli yükseltileri, Aşağı Takra (2043 m), Babja Gora (1725 m) dır. Batı Karpatlar üzerinde Lysa Geçiti (502 m) ve Lubkaw Geçidi (657 m) önemli geçitlerdir. Borislav’ın güney batısındaki Ujok Geçidi (889 m) çok önemli bir geçit olup, Batı Karpatlarla doğu Karpatları birbirinden ayırır.Batı Karpatlar, birçok nehrin beslendiği ve su depoları olan bölgedir. Mesela Vah Nehri, Hron Nehri, Hernad Nehri, Dunajeçvistül ve San Nehri bunların başlıcalarıdır. Kuzeyde akan nehirler üzerinde bulunan barajlar küçük Polonya denilen bölgenin ekonomik desteğidir. Batı Karpatların bazı otlaklar hariç büyük bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda vahşi hayvanlar bulunmaktadır. Kremnica bölgesinde demir gümüş ve altın madenleri bulunur.Doğu Karpatlar, Ujok Geçidinden Braşov şehrinin doğusuna, güneyde ise Buzau’ya kadar uzanır. Ortalama yüksekliği 1100 m kadardır. Kuzeyde Ukrayna sınırlarında kalan bölgeye Karpatlar Ormanı, güneyde ise Callımanu Dağları ve Narghita Dağları vardır. Bu bölge Karpatların en verimli, bitki örtüsü bakımından en zengin olan kısmıdır. Bu kısımdaki yükseklikler, Vf Pietrosu(2305 m), Sibulja (818 m), Goverla (2061 m) ve İneu (2280 m)dur. Aynı zamanda Ukrayna’yı Romanya’ya bağlayan Tabloniste Geçidi (931 m) burada bulunur. Ukrayna’da Borislay bölgesinde zengin maden yatakları, petrol, güneyinde Dasava’da ise tabii gaz bulunur. Bu kesim çok sık ve gür ormanlarla kaplı olup, Siret, Otlu Mureş, Somes ve Dinyester nehirlerini besler.Dağların üçüncü bölümü olan Transilvanya Alpleri, Alp Dağlarının özelliklerini haiz olduğundan bu isim verilmiştir. Ortalama yükseklik 1500 m’nin üzerindedir. Eflak ile Transilvanya arasında büyük bir engel olup geçitlerden ulaşım imkânı vardır. Önemli yükseltileri Peleaga Tepesi(2509 m), Cındrelu Tepesi(2245 m) ve Moldavneanu Tepesi (2543 m)dir. Önemli geçitler ise Demirkapı Geçidi, Kızkule Geçidi ve Pradal Geçididir.Bacauve Plolesti bölgelerinde petrol çıkar. Burası da sık ormanlarla kaplı olup, yeryer otlaklara rastlanır. Bu otlaklarda koyun yetiştiriciliği gelişmiştir.Karpat Dağları hakkında bilgi
 • Pegunungan Carpathia adalah pegunungan yang membentang di sepanjang Eropa Tengah dan Timur, menjadikannya pegunungan terbesar di Eropa. Pegunungan ini merupakan habitat bagi beruang, serigala, chamois dan lynx.Pegunungan ini membentang di Ceko, Slowakia, Polandia, Hongaria, Serbia dan Rumania. Kota penting yang terletak di dekat pegunungan ini adalah Bratislava dan Košice di Slowakia; Krakow di Polandia; Cluj-Napoca, Sibiu dan Braşov di Rumania; dan Miskolc di Hongaria.
 • The Carpathian Mountains or Carpathians are a range of mountains forming an arc roughly 1,500 km (932 mi) long across Central and Eastern Europe, making them the second-longest mountain range in Europe (after the Scandinavian Mountains, 1,700 km (1,056 mi)). They provide the habitat for the largest European populations of brown bears, wolves, chamois and lynxes, with the highest concentration in Romania, as well as over one third of all European plant species. The Carpathians and their piedmont also concentrate many thermal and mineral waters, with Romania having over one-third of the European total. Romania is likewise home to the largest surface of virgin forests in Europe (excluding Russia), totaling 250,000 hectares (65%), most of them in the Carpathians, with the Southern Carpathians constituting Europe’s largest unfragmented forested area.The Carpathians consist of a chain of mountain ranges that stretch in an arc from the Czech Republic (3%) in the northwest through Slovakia (17%), Poland (10%), Hungary (4%) and Ukraine (11%) to Romania (53%) in the east and on to the Iron Gates on the River Danube between Romania and Serbia (2%) in the south. The highest range within the Carpathians is the Tatras, on the border of Poland and Slovakia, where the highest peaks exceed 2,600 m (8,530 ft). The second-highest range is the Southern Carpathians in Romania, where the highest peaks exceed 2,500 m (8,202 ft).The Carpathians are usually divided into three major parts: the Western Carpathians (Czech Republic, Poland, Slovakia), the Central Carpathians (southeastern Poland, eastern Slovakia, Ukraine, Romania), and the Southern Carpathians (Romania, Serbia).The most important cities in or near the Carpathians are: Bratislava and Košice in Slovakia; Kraków in Poland; Cluj-Napoca, Sibiu and Braşov in Romania; and Miskolc in Hungary.
 • Este artículo trata sobre la cordillera terrestre; para la cordillera lunar, véase Montes Carpatus. Para la isla de Grecia, véase Kárpatos.Los montes Cárpatos son un sistema montañoso de Europa oriental que forma un gran arco de 1.600 km de longitud y unos 150 km de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el norte de Hungría, lo que le convierte en la segunda cordillera más larga de Europa tras los montes Escandinavos, con 1.700 km. En los Cárpatos se encuentran las mayores poblaciones europeas de oso pardo, lobo europeo, gamuzas y linces, con la mayor concentración en Rumania, y más de un tercio de todas las especies de plantas de Europa. Los Cárpatos y su piedemonte también concentra aguas termales y minerales. Rumania alberga un tercio del total europeo de estas aguas y es el segundo país con mayor superficie de bosques vírgenes del continente tras Rusia, con 250.000 hectáreas (65%), de las cuales la mayor parte se encuentra en los Cárpatos. Los Cárpatos meridionales constituyen la superficie sin fragmentar más grande de Europa.El sistema montañoso está formado por cordilleras que forman un arco desde la República Checa (3%) al noroeste hacia Eslovaquia (17%), Polonia (10%), Hungría (4%) y Ucrania (11%) hasta Rumania (53%) al este y en las Puertas de Hierro en el Danubio entre Rumania y Serbia (2%) al sur. La cordillera más alta de los Cárpatos son las Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, donde su pico más alto supera los 2.600 metros. La segunda cima más alta se encuentra en los Cárpatos orientales rumanos con 2.500 metros.Los Cárpatos están normalmente divididos en tres partes principales: los Cárpatos occidentales (República Checa, Polonia y Eslovaquia), los centrales (sudeste de Polonia, este de Eslovaquia, Ucrania y Rumania) y los orientales (Rumania y Serbia). Las ciudades más importantes de los Cárpatos son Bratislava y Košice, en Eslovaquia; Cracovia en Polonia; Cluj-Napoca, Sibiu y Braşov en Rumania; y Miskolc en Hungría.
 • A Kárpátok az Európai Központi Hegységrendszer 1500 km hosszúságú keleti része, Ausztriától Szerbiáig. A földrajztörténelem szerint újidő harmadidőszakában gyűrődött fel, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Közrezárja a Kárpát-medencét.
 • Karpaty jsou rozsáhlé pásmové pohoří ve střední a východní Evropě. Zasahují na území Rakouska, Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Na severozápadě navazují na Alpy (Weinviertler Hügelland na Wiener Wald, hranicí je Dunaj). Na jihovýchodě, ve východním Srbsku, přecházejí v Balkanidy. Není zde ostrá geologická hranice a geografické prameny se různí: hranice se vede buď po linii Stalać – Sokobanja – Knjaževac (masív Ozren i Devica by už patřil pod Balkán), nebo o něco jižněji údolími řek Nišava a Beli Timok (Ozren i Devica patří pod Karpaty). Údolí řeky Velika Morava (popř. její zdrojnice Južna Morava) odděluje Karpaty od Dinarid.Svou celkovou rozlohou přibližně 210 000 km² Karpaty předstihují i Alpy. Délka karpatského oblouku činí 1 500 km, šířka se pohybuje mezi 12 a 350 km. Nejvyšší částí Karpat jsou Vysoké Tatry, Gerlachovský štít (2 655 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Karpat vůbec. Mimo několika rozlohou malých oblastí vysokohorského charakteru jsou Karpaty spíše nízké a zalesněné hory. Nad pásmem lesa se nachází asi 5% rozlohy pohoří; části trvale nad hranicí sněhu ani ledovce zde nejsou.Podle Karpat pojmenoval německý astronom Johann Heinrich von Mädler pohoří Montes Carpatus na přivrácené straně Měsíce.
 • カルパティア山脈(またはカルパチア山脈)は、中央ヨーロッパ・東ヨーロッパの山脈である。
 • Die Karpaten (früher: Karpathen, tschech., slowak. und poln. Karpaty, ukrain. Карпати [Karpaty], rumän. Carpați, ungar. Kárpátok, serb. Карпати [Karpati]) sind ein Hochgebirge in Mitteleuropa, Osteuropa und Südosteuropa. Sie bilden einen über 1.300 km langen, 100–350 km breiten, nach Westen offenen Bogen, der am Nordwestrand des Wiener Beckens mit dem Karpatenvorland, beziehungsweise bei Bratislava (Pressburg), als Fortsetzung der Alpen beginnt und an den Flüssen Morava, Nišava und Timok im Osten Serbiens endet.Das höchste Massiv der Karpaten ist die Hohe Tatra (mit dem Gerlachovský štít, 2655 m n.m., gleichzeitig auch der höchste Berg der Slowakei). Gefolgt wird es vom Făgăraș-Massiv (Fogarascher Gebirge) in den Südkarpaten (mit der Moldoveanu-Spitze, 2.544 m, höchster Berg Rumäniens). Neben den Alpen bilden die Karpaten das bestimmende Gebirgssystem in Mitteleuropa.Anteil an den Karpaten haben Österreich, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Polen, die Ukraine, Rumänien und Serbien.
 • Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty; niem. Karpaten) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.
 • Els Carpats (en romanès Carpaţi; en polonès, txec i eslovac Karpaty; en ucraïnès Карпати, transcrit: Karpaty; en serbi Карпати, Karpati; en alemany Karpaten; en hongarès Kárpátok) constitueixen la part oriental del sistema muntanyós central d'Europa, que comprèn també els Alps, que en serien la part occidental. També són coneguts com a Alps orientals o Alps de Transsilvània. No és aventurat pensar que s'hagin format pels al·luvions arrossegats pel Danubi provinent dels Alps. S'estenen en un gran arc que abasta els territoris d'Àustria, Eslovàquia, la República Txeca, Polònia, Hongria, Ucraïna, Romania i Sèrbia. Culminen a 2.655 m al mont Gerlachovský (Gerlachovský štít, pronunciat: Gerlakhouski xtit), als Monts Tatres o Tatra, a Eslovàquia, a 2.544 m al mont Moldoveanu a Romania i a 2.499 m al mont Rysy a Polònia. Els Carpats segurament s'anomenen així per la tribu dàcia dels carps, que hi vivien al vessant oriental, a Moldàvia, el nom dels quals podria provenir d'un antic terme indoeuropeu que significa "pedra". Cal remarcar que la pronúncia correcta catalana és com a mot agut, és a dir, fent tònica la segona a, no pas la primera.Grans divisions del massís muntanyós: verd fosc: Carpats occidentals exteriors verd clar: Carpats occidentals interiors marró fosc: Carpats orientals exteriors marró clar: Carpats orientals interiors blau: Carpats meridionals vermell: Carpats occidentals romanesos lila: Altiplà de Transsilvània rosa: Carpats serbisRius: a = Vístula; b = Danubi; c = Tisza; d = Sava; e = Dnister; f = PrutEstats: CZ = República Txeca; PL = Polònia; UA = Ucraïna; AT = Àustria; SK = Eslovàquia; HU = Hongria; RO = Romania; HR = Croàcia; BA = Bòsnia-Hercegovina; RS = Sèrbia; BG = Bulgària
 • Карпатите (на румънски: Carpaţi) са планинска система в Източна Европа, която се простира на територията на Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Украйна, Румъния и Сърбия. Дълга е около 1500 километра. Образува изпъкнала на североизток дъга и остър завой на югоизток. Карпатите са част от Алпидите. Планинската система се дели на Западни (Малки Карпати, Бели Карпати, Татри), Източни, Гористи и Южни Карпати. Височината им достига 2655 метра с най-висок връх Герлаховски щит в Татрите. Северните разклонения на Карпатите са планините Бескиди. Изградени са от гранити, гнайси, пясъчници и конгломерати. Богата е на нефт, природен газ, каменна сол и цветни метали. Характерни са множеството минерални извори. Растителният свят е представен от иглолистни и широколистни гори, субалпийски храсти и пасища. В Карпатите има 2 национални парка - „Ретезат“ и „Татрански“. Подходящи са за туризъм.
 • Os Cárpatos (checo, eslovaco e polonês Karpaty, ucraniano Карпати [Karpati], romeno Carpaţi, húngaro Kárpátok) formam a ala oriental do grande sistema de montanhas da Europa, percorrendo 1500 km ao longo das fronteiras da República Checa, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia. Constituindo a segunda cadeia mais longa de montanhas da Europa (atrás apenas dos Alpes Escandinavos), os Cárpatos abrigam as maiores populações europeias de ursos-pardos, lobos, camurças e linces, além de um terço de todas as espécies vegetais da Europa. Desde 2003, o patrimônio geológico e natural dos Cárpatos é protegido por um acordo mútuo entre os países que o contêm, conhecido como Convenção dos Cárpatos.
 • Karpatoak edo Karpato mendiak (errumanieraz: Munţii Carpaţi; polonieraz, txekieraz eta eslovakieraz: Karpaty; ukranieraz: Карпати (Karpaty); alemanieraz: Karpaten; serbieraz: Karpati / Карпати; hungarieraz: Kárpátok) Europako erdialdeko mendigune handiaren ekialdeko besoa dira, bere 1500 km luzera Errumania, Txekiar Errepublika, Eslovakia, Polonia, Ukraina, Austria, Serbia eta iparraldeko Hungarian zehar doa.
 • De Karpaten (Tsjechisch, Pools en Slowaaks: Karpaty, Oekraïens: Карпати (Karpaty), Roemeens: Carpați, Duits: Karpaten, Servisch: Karpati, Hongaars: Kárpátok)zijn een hooggebergte in Midden-Europa.De Karpaten vormen een halfcirkelvormige keten met een lengte van bijna 1500 kilometer en een breedte van 100 tot 350 km. De cirkel is open naar het westen en begint in het noorden bij de Donau ter hoogte van Bratislava. In het zuiden eindigt de keten bij de IJzeren Poort op de grens tussen Servië en Roemenië. In het centrum van de cirkel ligt de Pannonische vlakte.Het gebergte strekt zich grotendeels uit over Tsjechië, Slowakije, Polen, Oekraïne en Roemenië. Uitlopers zijn te vinden in Oostenrijk, Hongarije en Servië. Het langste stuk ligt in Roemenië en het hoogste gedeelte wordt gevormd door de Hoge Tatra (tot 2655 m) in Slowakije.De Karpaten kunnen met de klok mee worden onderverdeeld in de volgende gebergten: de Westelijke Karpaten, met als hoogste punt de Gerlachovský štít (onderdeel van de Hoge Tatra) in Slowakije (2655 m). de Beskiden of Woudkarpaten met als hoogste punt de Hoverla in Oekraïne (2060 m). de Oostelijke Karpaten, met als hoogste punt de Pietrosul in Roemenië (2305 m). de Transsylvanische Alpen of Zuidelijke Karpaten, met als hoogste punt de Moldoveanu in Roemenië (2544 m).De Westelijke Karpaten vormen de waterscheiding tussen de Oostzee en de Zwarte Zee. De afwatering komt voor rekening van tal van zijrivieren van de Donau (Tisza, Proet, Mureș, Olt, Siret, e.a.), en van de Weichsel en de Dnjestr met hun zijrivieren.De Karpaten zijn nergens door eeuwige sneeuw of gletsjers bedekt. Ze zijn in het algemeen bosrijk en voor een groot deel dunbevolkt.
 • I monti Carpazi (Ceco, Polacco e Slovacco: Karpaty; Ungherese: Kárpátok; Rumeno: Carpaţi; Serbo: Karpati; Ucraino: Карпати, Karpaty) sono l'ala orientale del grande sistema montuoso centrale dell'Europa, flettendosi per 1500 km lungo i confini di Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Serbia, Romania e Ucraina.
 • Карпа́ты (укр. Карпати, нем. Karpaten, словацк. Karpaty, венг. Kárpátok, рум. Carpaţi, серб. Карпати) — горная система в Центральной Европе, на территории Чехии, Словакии, Украины (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области), Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и частично Австрии (Хундсхаймер Берге у Хайнбурга-на-Дунае и Нидеростеррайхише Инзельбергшвелле у Мистельбаха).Согласно римским хроникам I века н. э., в данной местности жило дакийское племя карпов. Историки и лингвисты затрудняются дать ответ на вопрос: племя названо по горам, или наоборот. По наиболее распространённой гипотезе название Карпаты — производное от пра-и.е. *sker-/*ker- «горная каменистая местность, скалы». Из современных языков ближайший эквивалент содержится в албанском: karpë «гора, камень» и в армянском языке: kar - камень, pat - стена.В эпоху Античности и Средневековья Карпаты именовались Сарматскими горами (Длугош Ян)
dbpedia-owl:altitude
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:thumbnailCaption
 • Image satellite des Carpates.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 312409 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 38933 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 606 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110397986 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
 • left
prop-fr:altitude
 • 2655 (xsd:integer)
prop-fr:année
 • 1926 (xsd:integer)
prop-fr:carte
 • Carpathians-satellite.jpg
prop-fr:commons
 • Category:Carpathian Mountains
prop-fr:commonsTitre
 • Carpates
prop-fr:fr
 • bataille de la passe de Dukla
prop-fr:lang
 • en
prop-fr:longueur
 • 1500 (xsd:integer)
prop-fr:légende
 • Image satellite des Carpates.
prop-fr:nom
 • Carpates
 • Haret
prop-fr:nombre
 • 4 (xsd:integer)
prop-fr:numéro
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 617 (xsd:integer)
prop-fr:pointCulminant
prop-fr:prénom
 • Michel
prop-fr:périodique
 • Revue de géographie alpine
prop-fr:style
 • style
prop-fr:taille
 • em
prop-fr:titre
 • Le paysage alpin Carpatique et son interprétation botanique
prop-fr:trad
 • Battle of the Dukla Pass
prop-fr:urlTexte
prop-fr:volume
 • 14 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
georss:point
 • 47.0 25.5
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Carpates (ukrainien : Карпати, roumain : Munții Carpați, tchèque : Karpaty, polonais : Karpaty, slovaque : Karpaty, allemand : Karpaten, hongrois : Kárpátok, serbe : Карпати, jadis parfois orthographiées Carpathes ou Karpathes) constituent la partie orientale de l’ensemble montagneux situé au centre de l’Europe, dont les Alpes constituent la partie occidentale. Les Carpates et les Alpes partagent les mêmes origines tectoniques et géologiques.
 • 카르파티아 산맥(슬로바키아어: Karpaty, 폴란드어: Karpaty, 언어 오류(cs): Karpaty, 언어 오류(ro): Carpaţi, 언어 오류(sr): Karpati, 독일어: Karpaten, 언어 오류(hu): Kárpátok, 우크라이나어: Карпати, 문화어: 까르빠찌 산줄기)은 알프스히말라야 조산대의 일부이며 슬로바키아의 브라티슬라바에서 폴란드 남동부와 우크라이나 남서부까지, 남동쪽으로는 루마니아 동부에서 세르비아 남동부까지 계속 뻗어있는 산맥이다. 루마니아 동부에서 세르비아에 이르는 부분은 트란실바니아알프스 산맥으로 불린다. 반달 모양을 이루고 있다.
 • Pegunungan Carpathia adalah pegunungan yang membentang di sepanjang Eropa Tengah dan Timur, menjadikannya pegunungan terbesar di Eropa. Pegunungan ini merupakan habitat bagi beruang, serigala, chamois dan lynx.Pegunungan ini membentang di Ceko, Slowakia, Polandia, Hongaria, Serbia dan Rumania. Kota penting yang terletak di dekat pegunungan ini adalah Bratislava dan Košice di Slowakia; Krakow di Polandia; Cluj-Napoca, Sibiu dan Braşov di Rumania; dan Miskolc di Hongaria.
 • A Kárpátok az Európai Központi Hegységrendszer 1500 km hosszúságú keleti része, Ausztriától Szerbiáig. A földrajztörténelem szerint újidő harmadidőszakában gyűrődött fel, az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. Közrezárja a Kárpát-medencét.
 • カルパティア山脈(またはカルパチア山脈)は、中央ヨーロッパ・東ヨーロッパの山脈である。
 • Karpaty (51-54) (węg. Kárpátok; rum. Carpaţi; ukr. i serb. Карпати; czes. i słow. Karpaty; niem. Karpaten) – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.
 • Karpatoak edo Karpato mendiak (errumanieraz: Munţii Carpaţi; polonieraz, txekieraz eta eslovakieraz: Karpaty; ukranieraz: Карпати (Karpaty); alemanieraz: Karpaten; serbieraz: Karpati / Карпати; hungarieraz: Kárpátok) Europako erdialdeko mendigune handiaren ekialdeko besoa dira, bere 1500 km luzera Errumania, Txekiar Errepublika, Eslovakia, Polonia, Ukraina, Austria, Serbia eta iparraldeko Hungarian zehar doa.
 • I monti Carpazi (Ceco, Polacco e Slovacco: Karpaty; Ungherese: Kárpátok; Rumeno: Carpaţi; Serbo: Karpati; Ucraino: Карпати, Karpaty) sono l'ala orientale del grande sistema montuoso centrale dell'Europa, flettendosi per 1500 km lungo i confini di Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Serbia, Romania e Ucraina.
 • Die Karpaten (früher: Karpathen, tschech., slowak. und poln. Karpaty, ukrain. Карпати [Karpaty], rumän. Carpați, ungar. Kárpátok, serb. Карпати [Karpati]) sind ein Hochgebirge in Mitteleuropa, Osteuropa und Südosteuropa.
 • Карпа́ты (укр. Карпати, нем. Karpaten, словацк. Karpaty, венг. Kárpátok, рум. Carpaţi, серб. Карпати) — горная система в Центральной Европе, на территории Чехии, Словакии, Украины (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области), Венгрии, Польши, Румынии, Сербии и частично Австрии (Хундсхаймер Берге у Хайнбурга-на-Дунае и Нидеростеррайхише Инзельбергшвелле у Мистельбаха).Согласно римским хроникам I века н. э., в данной местности жило дакийское племя карпов.
 • Os Cárpatos (checo, eslovaco e polonês Karpaty, ucraniano Карпати [Karpati], romeno Carpaţi, húngaro Kárpátok) formam a ala oriental do grande sistema de montanhas da Europa, percorrendo 1500 km ao longo das fronteiras da República Checa, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia.
 • De Karpaten (Tsjechisch, Pools en Slowaaks: Karpaty, Oekraïens: Карпати (Karpaty), Roemeens: Carpați, Duits: Karpaten, Servisch: Karpati, Hongaars: Kárpátok)zijn een hooggebergte in Midden-Europa.De Karpaten vormen een halfcirkelvormige keten met een lengte van bijna 1500 kilometer en een breedte van 100 tot 350 km. De cirkel is open naar het westen en begint in het noorden bij de Donau ter hoogte van Bratislava.
 • Este artículo trata sobre la cordillera terrestre; para la cordillera lunar, véase Montes Carpatus.
 • The Carpathian Mountains or Carpathians are a range of mountains forming an arc roughly 1,500 km (932 mi) long across Central and Eastern Europe, making them the second-longest mountain range in Europe (after the Scandinavian Mountains, 1,700 km (1,056 mi)). They provide the habitat for the largest European populations of brown bears, wolves, chamois and lynxes, with the highest concentration in Romania, as well as over one third of all European plant species.
 • Els Carpats (en romanès Carpaţi; en polonès, txec i eslovac Karpaty; en ucraïnès Карпати, transcrit: Karpaty; en serbi Карпати, Karpati; en alemany Karpaten; en hongarès Kárpátok) constitueixen la part oriental del sistema muntanyós central d'Europa, que comprèn també els Alps, que en serien la part occidental. També són coneguts com a Alps orientals o Alps de Transsilvània. No és aventurat pensar que s'hagin format pels al·luvions arrossegats pel Danubi provinent dels Alps.
 • Karpaty jsou rozsáhlé pásmové pohoří ve střední a východní Evropě. Zasahují na území Rakouska, Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Na severozápadě navazují na Alpy (Weinviertler Hügelland na Wiener Wald, hranicí je Dunaj). Na jihovýchodě, ve východním Srbsku, přecházejí v Balkanidy.
 • Карпатите (на румънски: Carpaţi) са планинска система в Източна Европа, която се простира на територията на Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Украйна, Румъния и Сърбия. Дълга е около 1500 километра. Образува изпъкнала на североизток дъга и остър завой на югоизток. Карпатите са част от Алпидите. Планинската система се дели на Западни (Малки Карпати, Бели Карпати, Татри), Източни, Гористи и Южни Карпати. Височината им достига 2655 метра с най-висок връх Герлаховски щит в Татрите.
 • Karpat Dağları Doğu Avrupa’da bir dağ silsilesi.Viyana yakınlarında Bratislava’da başlayıp kuzeydoğuya doğru bir yay biçiminde uzanarak Polonya’nın güneyinden ve Ukrayna’nın güneybatı kesiminden geçip güneydoğuya,Romanya topraklarında Ramnicu Sarat yakınlarında batıya kıvrılır ve Tuna üzerinde Demirkapı denilen bölgede son bulur.Macaristan’ı çok geniş ve açıktan çevreleyen bir yay biçimindedir.Karpat Dağları,Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Ukrayna ve Romanya olmak üzere beş ülkenin toprakları üzerinde yer alır.
rdfs:label
 • Carpates
 • Carpathian Mountains
 • Carpats
 • Carpazi
 • Cárpatos
 • Karpaten
 • Karpaten
 • Karpatlar
 • Karpatoak
 • Karpaty
 • Karpaty
 • Kárpátok
 • Montes Cárpatos
 • Pegunungan Carpathia
 • Карпати
 • Карпаты
 • カルパティア山脈
 • 카르파티아 산맥
owl:sameAs
geo:lat
 • 47.000000 (xsd:float)
geo:long
 • 25.500000 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Carpates
is dbpedia-owl:massif of
is dbpedia-owl:origin of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:position of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:massif of
is prop-fr:source of
is foaf:primaryTopic of