Un acronyme est un sigle, formé des initiales (OTAN, ovni, MEDEF) ou des éléments initiaux (Benelux, radar) de plusieurs mots, éventuellement composés (sida), et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ainsi sont exclus la plupart des mots-valises — motel, progiciel, etc.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un acronyme est un sigle, formé des initiales (OTAN, ovni, MEDEF) ou des éléments initiaux (Benelux, radar) de plusieurs mots, éventuellement composés (sida), et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ainsi sont exclus la plupart des mots-valises — motel, progiciel, etc. — car ils contiennent des éléments qui ne sont pas initiaux dans les mots d'origine : hôtel, logiciel.
 • 두문자어(頭文字語)는 낱말의 머리글자를 모아서 만든 준말이다. 한국어의 자민련, 노사모 등과 영어의 UN, NATO, DNA 등이 있다.
 • Akronimoa (grezieratik akros, punta, garaiera eta onoma, 'izena'), zorrozki, bi hitz batuta sortzen den hitza da, horretarako hitz bakoitzaren hasiera (punta) bana hartuta.Arruntki, hitz edota letra konbinaketa baten ondorioz sortutako hitz bat deskribatzeko erabiltzen da (nahiz eta bi baino gehiago izan eta hauen hasieraz konposatuta egon ez).Siglarekin alderatuta, akronimoa izen edo termino independentea izan ohi da, askotan bi hitzen zatiekin osatua. Hiztegi batzuetan akronimo eta sigla ez dira bereizten. Sigla bat topatzen dugunean, haren atzean dagoen talde edo dena delakoa adierazten zaigula ulertzen dugu, eta akronimoa, berriz, izen beregaina da, bere osagarriak zeintzuk diren ez da hiztun arruntarentzat begi-bistako kontua izaten. Siglak ez bezala, soilik lehen letra izan ohi dute larriz akronimoek.Siglak dira, adibidez: NBE: Nazio Batuen Erakundea. GKE: Gobernuz Kanpoko Erakunde. GNU: GNU is Not Unix! URL: Uniform Resource Locator (Baliabideen Kokatzaile Uniformea) eta akronimoak, berriz Emakunde: EMAkume eta eraKUNDE terminoen artean sortua Elkar: Euskal Liburu eta Kanten ARgitaldaria da, berez, argitaletxe honen izenaren atzean dagoena.↑
 • Ein Akronym (auch Initialwort; von altgriechisch ἄκρος ákros „Spitze, Rand“ bzw. als Adjektiv „ausgezeichnet, trefflichster“ sowie ὄνομα ónoma „Name“) ist ein Sonderfall der Abkürzung. Es gibt zwei konkurrierende Definitionen des Begriffs.Den großen Wörterbüchern des Deutschen zufolge, z. B. Duden und Wahrig, ist ein Akronym ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt ist, wobei EDV (elektronische Datenverarbeitung) als Beispiel genannt wird. ADAC, PC und TÜV sind demnach Akronyme, da sie aus den Anfangsbuchstaben der ihnen zugrunde liegenden Ausdrücke bestehen. Keine Akronyme sind Abk., lt., Betr. oder kpl. In Fachlexika der Linguistik finden sich weitere Definitionen: „Aus den Anfangsbuchstaben oder -silben einer Wortgruppe oder eines Kompositums gebildete Abkürzung, die als Wort verwendet wird.“ Bußmann definiert den Begriff entsprechend. Anders als in der ersten Definition werden hier also nicht nur Anfangsbuchstaben, sondern auch (gekürzte) Anfangssilben berücksichtigt.Bußmann unterteilt Akronyme in unterschiedliche Typen: Akronyme, die ausbuchstabiert und mit Endbetonung ausgesprochen werden, wie WM Akronyme, deren Buchstaben silbischen Wert annehmen mit Anfangsbetonung, wie NATO Akronyme, deren Initialen sich zu einem phonetischen Wort zusammenfügen, wie Aids Mischformen aus Initial- und Silbenbildung, wie Azubi oder BAföG↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.Skrótowce wykazują często właściwości odmienne od reszty słownictwa; wiele z nich ma na przykład akcent oksytoniczny (akcent końcowy, na ostatniej sylabie), np. AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) [wymowa: awues], BBC (British Broadcasting Corporation) [wymowa: bibis-i].
 • Akronym (též akronymum; slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov.Akronymy jsou převážně zkrácené názvy institucí, firem, organizačních složek apod. (UNESCO, NATO, BESIP, Čedok, ROPID, Drutěva, Semafor), systémů nebo událostí (PID) případně věcí (modem, MOSFET, radar) nebo vědeckých termínů (AIDS, SARS), ale mohou to být též zkratky vytvořené z počátečních písmen slov (většinou) anglických frází (ASAP, IMHO, LOL atp.) – tento druh akronymů se hojně rozšířil na Internetu, hlavně na chatech, v messengerech apod.Někdy nejsou akronymy tvořeny striktně pouze z prvních písmen všech zkracovaných slov: v zájmu lepší výslovnosti mohou být přidávána i další písmena, nebo naopak některá (zvláště od předložek a spojek) vypouštěna; případně je upravována i diakritika. Příkladem mohou být ZIKADO (Zdarma Informace KAždé DOmácnosti) nebo URNA (Útvar rychlého nasazení).V češtině je výslovnost akronymů (i těch původem cizojazyčných) zpravidla česká (NATO – [nato] a nikoliv [neitou]), vzhledem k ustáleným zvyklostem čtení tím ovšem může docházet ke znepřesnění (YMCA – [imka] a nikoliv [imca], ASCII – [aski] a nikoliv [asci´i]). V některých případech je však výslovnost přebírána z původního jazyka (IFOR – [aifor] a nikoliv [i:for], laser – [lejzr] a nikoliv [laser]) nebo je nejednotná (AIDS – [ajc] i [ejc]).Existují případy, kdy je možné dané slovo považovat jak za zkratku, tak za akronym, a podle toho je také číst. Zde již záleží na osobních preferencích čtenáře, resp. na kontextu (ČVUT – [čé-vé-ú-té], ale i [čvut][zdroj?]). A naopak existují případy, kdy je dané slovo sice možné číst jako akronym, ale byla dána přednost jeho hláskování jako zkratce (HIV – [há-í-vé] a nikoliv [hif]).Oblíbené a účinné jsou takové akronymy, které zároveň mají význam slova, které buď přímo nebo nepřímo souvisí s plným významem zkratky, a tak buď posiluje, nebo ironizuje jeho význam. Například zkratka RADIUS naznačuje dosah služby na dálku, zkratka útvaru URNA tento asociovaný význam posiluje dojem ostrosti a nebezpečnosti. Mezinárodní rok dítěte (1979) v Československu na rozdíl od MDD (1. června) nebo MDŽ (8. března) nebyl označován zkratkou kvůli jejímu nežádoucímu významu a stylové příznakovosti.Není neobvyklé, že plný název je záměrně přizpůsoben tomu, aby tvořil vhodnou zkratku. V některých případech zase původní základní slovo začalo být později chápáno či vykládáno jako zkratka, tento jev se někdy označuje anglickým termínem backronym. Například název podniku Tesla, pojmenovaného původně podle Nikoly Tesly, začal být v době socialismu vykládán jako zkratka technika slaboproudá či mnohem ironičtěji jako technicky slabé.Ministr vnitra Ivan Langer označení projektu e-governmentu Czech POINT vyložil jako Český podací ověřovací informační národní terminál. Název se čte [čekpoint], stejně jako angl. check-point - ohlašovna.Speciálním případem je akrostich, který se ale používá častěji jen jako slovní hříčka.
 • L'acronimo (dal greco ἄκρον, akron, "estremità" + ὄνομα, onοma, "nome") è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali o finali di determinate parole di una frase o di una definizione, leggibili come se fossero un'unica parola.
 • A mozaikszó a szóalkotásmódok egyik formája, amely magában foglalja a betűszókat (amelyek az eredeti kifejezés egyes szavainak kezdőbetűiből állnak), a szóösszevonásokat (amelyek az eredeti kifejezés nagyobb egységeit tartalmazzák), valamint az egyéb mozaikszókat (amelyek teljes szavakat megőriznek).A mozaikszók abban különböznek a rövidítésektől, hogy a beszélt nyelvben is léteznek, és önálló szóként viselkednek.
 • Akronim veya kısma ad, iki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelime. Akronimler -ABD ve TBMM örneklerinde olduğu gibi- kısaltmalar şeklinde olabilmesinin yanı sıra radar, Aids ve İnterpol örneklerinde olduğu gibi kelimeleşmiş de olabilirler. Bazı kaynaklarda bir kelime gibi telaffuz edilemeyen, yani harfleri tek tek söylenen -AİHM, TDK gibi- kısaltmalar akronim kabul edilmezler.Türkçede kısaltmalar oldukça yaygın olmakla birlikte kelime hâlindeki akronimler görece azdır ve çoğunluğu yabancı kökenlidir.
 • Акро́ним (от греч. άκρος — высший, крайний + όνυμος — имя) — вид аббревиатуры, образованной начальными звуками (напр. НАТО, вуз, НАСА, ТАСС). Фактически, акроним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно произнести слитно (в отличие от аббревиатуры, которую произносят «по буквам», например: КГБ – «ка-гэ-бэ»). Некоторые акронимы (например: лазер, вуз) фактически стали самостоятельными словами и употребляются как существительные с применением соответствующих падежей русского языка (вуз, вуза, вузу и т.п.), хотя это применимо не ко всем акронимам (обычно «среднего рода»: НАТО, НАСА и т.п.).
 • Véase también: SiglaEn lingüística moderna, un acrónimo (del griego ἄκρος, transliterado como akros ‘extremo’ y ὄνομα, tr. como ónoma ‘nombre’) puede ser una sigla que se pronuncia como una palabra —y que por el uso acaba por lexicalizarse totalmente en la mayoría de casos, como láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)— o también puede ser un vocablo formado al unir parte de dos palabras. Este último tipo de acrónimos funden dos elementos léxicos tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el final, como bit (Binary digit).El significado de un acrónimo es la suma de los significados de las palabras que lo generan. Por ejemplo, el término telemática procede de telecomunicación e informática, que a su vez es acrónimo de información y automática.Lo contrario de un acrónimo seria un retroacrónimo, esto es un tipo de acrónimo que empieza siendo una palabra de uso común, y que después acaba siendo interpretada como un acrónimo o unas siglas. Por ejemplo, el nombre del proyecto socioeducativo uruguayo Plan Ceibal ("ceibal" es un lugar plantado de ceibos, la flor nacional de Argentina y de Uruguay) es un retroacrónimo que significa "Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea". Varias leyes estadounidenses son retroacrónimos, como la Ley USA PATRIOT y la PROTECT IP Act.
 • An acronym is an abbreviation formed from the initial components in a phrase or a word. These components may be individual letters (as in laser) or parts of words (as in Benelux and Ameslan). There is no universal agreement on the precise definition of various names for such abbreviations (see nomenclature) nor on written usage (see orthographic styling). In English and most other languages, such abbreviations historically had limited use, but they became much more common in the 20th century. Acronyms are a type of word formation process, and they are viewed as a subtype of blending.
 • Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) и се чете слято като една дума, а не буква по буква като СССР (ес ес ес ер), КГБ (ка ге бе), СДС (се де се) и така нататък. БАН е акроним, защото не се чете буква по буква като бъ а нъ или като бе а не, а се чете като една дума. Често, когато акронимите са взети от чужди езици, те не се превеждат.
 • Acrónimo (português europeu) ou acrônimo (português brasileiro), ou sigla, é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução, ou pela maioria destas partes.A palavra acrónimo deriva do grego: άκρος (ákros), "extremo" + ὀνομα (onoma), "nome".Os acrónimos são especialmente úteis nas telecomunicações, uma vez que permitem condensar várias palavras em poucas letras, poupando largura de banda e, em alguns casos, dinheiro.
 • Een acroniem (Grieks: ἄκρον, akron, "lid" + ὄνομα, onoma, "naam" = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Soms wordt daarbij nog de eis gesteld dat elke letter een apart woord voorstelt, zoals in een initiaalwoord.Lang niet alle afkortingen zijn dus acroniemen: afkortingen zoals OC, OR of cao voldoen niet aan de eerste eis omdat de letters individueel worden uitgesproken; horeca en Benelux zijn lettergreepwoorden en voldoen niet aan de tweede omdat van de afgekorte woorden meer dan een enkele letter wordt gebruikt.
 • Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misal rudal untuk peluru kendali (KBBI Edisi Ketiga). Perihal akronim dalam perspektif ilmu bahasa dan aplikasinya dalam teknologi informasi telah dijelaskan oleh Zahariev.
 • 頭字語(とうじご)とは、主にヨーロッパ言語のアルファベットにおける略語の一種で、複数の単語から構成された合成語の頭文字を繋げて作られた語のこと。
 • Un acrònim (del grec άκρος, punt més alt, i όνομα, nom) és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules que componen una frase, per exemple informàtica (informació automàtica). També s'anomenen acrònims les sigles pronunciables com un mot ordinari, per exemple TERMCAT, UNESCO, ERASMUS, etc.Una sigla és una abreviació formada per la unió de les inicials de totes o la majoria de paraules que formen una unitat lèxica composta. Alguns exemples en són IPC (índex de preus de consum), CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), etc.Els acrònims poden escriure's en majúscules o minúscules, però sempre sense punts ni barres entre els seus components.És freqüent que els acrònims acabin perdent la seva condició i esdevinguin paraules d'ús corrent, habitualment substantius. És el cas, per exemple, de làser, radar, mòdem, informàtica o lapao.No són acrònims sinó símbols els codis de noms d'aeroports de la IATA i ICAO, perquè representen els noms d'una paraula mitjançant la lletra inicial de cada síl·labes (ALC, Alacant), la inicial d'una part de les síl·labes (VLC, València-Manises; BCN, Barcelona-El Prat); i els noms de més d'una paraula amb algunes de les lletres, sense cap criteri fix i fins i tot afegint-hi alguna lletra que no es troba al nom (PMI, Palma; PGF, Perpinyà).
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 2201982 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7303 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 50 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108238067 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • acronyme
 • acronymie
prop-fr:wiktionaryTitre
 • acronyme
 • acronymie
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un acronyme est un sigle, formé des initiales (OTAN, ovni, MEDEF) ou des éléments initiaux (Benelux, radar) de plusieurs mots, éventuellement composés (sida), et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Ainsi sont exclus la plupart des mots-valises — motel, progiciel, etc.
 • 두문자어(頭文字語)는 낱말의 머리글자를 모아서 만든 준말이다. 한국어의 자민련, 노사모 등과 영어의 UN, NATO, DNA 등이 있다.
 • L'acronimo (dal greco ἄκρον, akron, "estremità" + ὄνομα, onοma, "nome") è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali o finali di determinate parole di una frase o di una definizione, leggibili come se fossero un'unica parola.
 • A mozaikszó a szóalkotásmódok egyik formája, amely magában foglalja a betűszókat (amelyek az eredeti kifejezés egyes szavainak kezdőbetűiből állnak), a szóösszevonásokat (amelyek az eredeti kifejezés nagyobb egységeit tartalmazzák), valamint az egyéb mozaikszókat (amelyek teljes szavakat megőriznek).A mozaikszók abban különböznek a rövidítésektől, hogy a beszélt nyelvben is léteznek, és önálló szóként viselkednek.
 • Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) и се чете слято като една дума, а не буква по буква като СССР (ес ес ес ер), КГБ (ка ге бе), СДС (се де се) и така нататък. БАН е акроним, защото не се чете буква по буква като бъ а нъ или като бе а не, а се чете като една дума. Често, когато акронимите са взети от чужди езици, те не се превеждат.
 • Acrónimo (português europeu) ou acrônimo (português brasileiro), ou sigla, é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução, ou pela maioria destas partes.A palavra acrónimo deriva do grego: άκρος (ákros), "extremo" + ὀνομα (onoma), "nome".Os acrónimos são especialmente úteis nas telecomunicações, uma vez que permitem condensar várias palavras em poucas letras, poupando largura de banda e, em alguns casos, dinheiro.
 • Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misal rudal untuk peluru kendali (KBBI Edisi Ketiga). Perihal akronim dalam perspektif ilmu bahasa dan aplikasinya dalam teknologi informasi telah dijelaskan oleh Zahariev.
 • 頭字語(とうじご)とは、主にヨーロッパ言語のアルファベットにおける略語の一種で、複数の単語から構成された合成語の頭文字を繋げて作られた語のこと。
 • An acronym is an abbreviation formed from the initial components in a phrase or a word. These components may be individual letters (as in laser) or parts of words (as in Benelux and Ameslan). There is no universal agreement on the precise definition of various names for such abbreviations (see nomenclature) nor on written usage (see orthographic styling). In English and most other languages, such abbreviations historically had limited use, but they became much more common in the 20th century.
 • Akronim veya kısma ad, iki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelime. Akronimler -ABD ve TBMM örneklerinde olduğu gibi- kısaltmalar şeklinde olabilmesinin yanı sıra radar, Aids ve İnterpol örneklerinde olduğu gibi kelimeleşmiş de olabilirler.
 • Ein Akronym (auch Initialwort; von altgriechisch ἄκρος ákros „Spitze, Rand“ bzw. als Adjektiv „ausgezeichnet, trefflichster“ sowie ὄνομα ónoma „Name“) ist ein Sonderfall der Abkürzung. Es gibt zwei konkurrierende Definitionen des Begriffs.Den großen Wörterbüchern des Deutschen zufolge, z. B. Duden und Wahrig, ist ein Akronym ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt ist, wobei EDV (elektronische Datenverarbeitung) als Beispiel genannt wird.
 • Акро́ним (от греч. άκρος — высший, крайний + όνυμος — имя) — вид аббревиатуры, образованной начальными звуками (напр. НАТО, вуз, НАСА, ТАСС). Фактически, акроним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно произнести слитно (в отличие от аббревиатуры, которую произносят «по буквам», например: КГБ – «ка-гэ-бэ»).
 • Akronym (též akronymum; slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako ostatní zkratky vzniká zpravidla spojením počátečních písmen několika slov.Akronymy jsou převážně zkrácené názvy institucí, firem, organizačních složek apod.
 • Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej.
 • Véase también: SiglaEn lingüística moderna, un acrónimo (del griego ἄκρος, transliterado como akros ‘extremo’ y ὄνομα, tr. como ónoma ‘nombre’) puede ser una sigla que se pronuncia como una palabra —y que por el uso acaba por lexicalizarse totalmente en la mayoría de casos, como láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)— o también puede ser un vocablo formado al unir parte de dos palabras.
 • Akronimoa (grezieratik akros, punta, garaiera eta onoma, 'izena'), zorrozki, bi hitz batuta sortzen den hitza da, horretarako hitz bakoitzaren hasiera (punta) bana hartuta.Arruntki, hitz edota letra konbinaketa baten ondorioz sortutako hitz bat deskribatzeko erabiltzen da (nahiz eta bi baino gehiago izan eta hauen hasieraz konposatuta egon ez).Siglarekin alderatuta, akronimoa izen edo termino independentea izan ohi da, askotan bi hitzen zatiekin osatua.
 • Een acroniem (Grieks: ἄκρον, akron, "lid" + ὄνομα, onoma, "naam" = naam uit de uiteinden) of letterwoord is een afkorting die wordt uitgesproken als een woord.
 • Un acrònim (del grec άκρος, punt més alt, i όνομα, nom) és una abreviació formada per lletres o segments de les paraules que componen una frase, per exemple informàtica (informació automàtica). També s'anomenen acrònims les sigles pronunciables com un mot ordinari, per exemple TERMCAT, UNESCO, ERASMUS, etc.Una sigla és una abreviació formada per la unió de les inicials de totes o la majoria de paraules que formen una unitat lèxica composta.
rdfs:label
 • Acronymie
 • Acroniem
 • Acronimo
 • Acronym
 • Acrònim
 • Acrónimo
 • Acrónimo
 • Akronim
 • Akronim
 • Akronimo
 • Akronym
 • Akronym
 • Mozaikszó
 • Skrótowiec
 • Акроним
 • Акроним
 • 頭字語
 • 두문자어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of