Les Wolofs constituent une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au Sénégal où ils représentent près de la moitié de la population (43,3 %). Ils arrivent en troisième position en Gambie avec 16 % des habitants et environ 9 % en Mauritanie. Ils sont aussi présents au Mali, en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora sénégalaise est bien implantée.Leur langue est le wolof.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Wolofs constituent une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au Sénégal où ils représentent près de la moitié de la population (43,3 %). Ils arrivent en troisième position en Gambie avec 16 % des habitants et environ 9 % en Mauritanie. Ils sont aussi présents au Mali, en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora sénégalaise est bien implantée.Leur langue est le wolof. Ils sont presque tous musulmans.
 • Wolofové jsou etnická skupina žijící především na území Senegalu, Gambie a Mauritánie. Jejich populace se odhaduje asi na 3,1 milionu. Největší počet (asi 2 800 000) jich žije v Senegalu, kde tvoří přibližně 40 % populace. Jsou to především zemědělci, řemeslníci a obchodníci. Věřící jsou muslimové, kteří islám často kombinují s tradičními náboženstvími.
 • I Wolof sono una delle popolazioni del Senegal e costituiscono il gruppo etnico principale con circa il 43% della popolazione totale. L'etimologia del termine wolof deriva da Lof, nome della regione di provenienza dell'etnia e sede del regno Jolof. Waa-lof significa, appunto, gente del Lof.I Wolof sono presenti in tutto il paese del Senegal, sono maggiormente presenti nella regione geografica occidentale, della zona delimitata dal fiume Senegal a nord e dal fiume Gambia a sud. Parlano la lingua wolof.
 • ウォロフ族はセネガル、ガンビア、モーリタニアに居住する西スーダン系の民族。ウォロフ族は元来定住農耕民族である。セネガルでは、総全人口の約40%の多数を占め、また、北部サンルイ、中部カオラック、西部ダカールにおいても多数派である。しかし、カザマンス地方ではジョラ族が支配的でウォロフ族は少ない。主としてヒエ、アワ、落花生などの栽培に従事している。なお、ウォロフ語はセネガルの共通語として広がっている。ガンビアでは、総人口の約15%を占め少数派である。ガンビアはマンディンカ族が多数派で総人口の約40%を占める。しかし、首都バンジュールでは人口の約50%を占めるため、ウォロフ語とウォロフ文化の影響力は小さくない。モーリタニアでは、総人口の約7%を占め、主に南部沿岸地域に居住する。
 • Wolofowie (także: Wolof, Jolof, Djolof, Dżolof) – grupa etniczna w Senegalu, Gambii i Mauretanii, licząca około 3,6 mln. przedstawicieli, z czego 3,2 mln żyje w Senegalu, 200 tys. w Gambii i 185 tys. w Mauretanii. W Senegalu stanowią najliczniejszą grupę ludnościową. Wolofowie zamieszkują w Senegalu głównie tereny na wschód i północ od Dakaru oraz wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, w Gambii głównie w zachodniej części kraju. W Mauretanii koncentrują się głównie na południowym zachodzie. Społeczeństwo Wolofów było dawniej podzielone na klasy o określonej pozycji społecznej: najwyżej w hierarchii stali wodzowie, dowódcy wojskowi i arystokracja, niżej rzemieślnicy i rolnicy, a najniższą pozycję zajmowali kowale. Struktura społeczna była ponadto oparta na rodach z matrylinearnym systemem pokrewieństwa. Między XIII a XIX wiekiem Wolofowie tworzyli organizację państwową na terenach obecnej Senegambii - królestwo Dżolof. Tradycyjnym zajęciem Wolofów jest handel i żarowe rolnictwo, w mniejszym zakresie także rybołówstwo, myślistwo i hodowla. Lud ten posiada także dobrze rozwinięte rzemiosło - głównie tkactwo oraz obróbka metali, drewna i kości. Wolofowie kontrolują dziś znaczną część handlu w regionie, zwłaszcza w Senegalu. Posługują się językiem wolof, który dzięki ich dominacji ekonomicznej i liczebnej staje się powoli lingua franca w tej części świata, wypierając z tej roli języki francuski i angielski. Zdecydowana większość Wolofów wyznaje islam.
 • Wolof adalah grup etnis di Senegal, Gambia, dan Mauritania. Di Senegal, Wolof membentuk pluralitas etnis dengan sekitar 40% populasi mengidentifikasikan diri sendiri sebagai Wolof. Mereka juga merupakan mayoritas di region Saint-Louis di utara, Kaolack di selatan, dan Dakar di barat.
 • Els wòlofs són un grup ètnic de Senegal (on representen el 45% de la població), Gàmbia i Mauritània. Parlen la llengua wòlof de la família de llengües de níger-congo, subgrup sudanès occidental, branca atlàntica occidental.La majoria són musulmans, havent iniciat la conversió ja al segle XI.Vegeu també: Imperi de Jolof
 • 월로프인은 세네갈, 감비아, 모리타니에 거주하는 민족이다.세네갈에서는 월로프인이 인구의 40% 가량을 차지하고 있다. 이들은 북부의 Saint Louis와 중부의 Kaolack을 거쳐 서쪽 Dakar에 이르기까지 광범위하게 거주하며, 세네갈의 다수 민족을 형성하고 있다. 하지만 감비아강 남부의 Casamance에 거주하는 월로프인은 거의 없다.감비아에서는 인구의 15% 가량이 월로프인이다. 이곳어서 그들은 감비아 인구의 40%를 차지하는 만딩가인에 밀려 소수민족으로 존재한다. 그러나 감비아의 수도 반줄에서 인구의 50%가 월로프인으로 구성되어 있는 관계로 월로프어와 월로프 문화는 인구분포에 비해 널리 퍼져있는 편이다.모리타니에서는 인구의 7% 가량이 월로프인이다. 이들은 주로 남쪽 해안가 근처에 살고 있다.월로프인 출신의 유명인사로는 음악가 유순두와 에이콘이 있다.
 • Das Volk der Wolof [wɔlɔf] ist eine ethnische Gruppe in Senegal, Gambia und Mauretanien. Ihre einheimische Sprache heißt ebenfalls Wolof.In Senegal stellen die Wolof die ethnische Mehrheit von etwa 40 % (ca. 3,2 Millionen Menschen) der Gesamtbevölkerung. Die in Senegal lebenden Wolof konzentrieren sich dabei auf die Region von Dakar bis Saint-Louis sowie westlich und südlich von Kaolack.In Gambia sind etwa 15 % der Bevölkerung (ca. 200.000 Menschen) Wolof, wobei jedoch alleine in der Hauptstadt Banjul etwa jeder zweite ein Wolof ist. Obgleich in Banjul die Wolof also die große Mehrheit darstellen, sind sie gegenüber dem Volk der Mandinka, die etwa 40 % der gesamten gambischen Landesbevölkerung darstellen, nur in der Minderheit.In der südlichen Küstenregion Mauretaniens findet sich eine Minderheit der Wolof: Sie sind in diesem Land mit etwa sieben Prozent der Bevölkerung (ca. 185.000 Menschen) vertreten.Da insbesondere in Senegal und in Banjul Wolof zugleich die wichtigste einheimische Verkehrssprache darstellt, ist es in diesen Regionen schwierig, zwischen den Menschen, die zur eigentlichen Ethnie der Wolof gehören, und den Menschen, die Wolof als Quasi-Muttersprache angenommen haben, zu unterscheiden. Immerhin sprechen in Senegal etwa 80 % der Einheimischen Wolof, und unter denjenigen, die nicht zur Ethnie der Wolof gehören, sprechen viele die Sprache Wolof perfekt wie ein „ethnischer Muttersprachler“.In der älteren französisch-sprachigen Literatur findet man auch noch die Schreibweise „Ouolof“ statt „Wolof“. In einigen englisch-sprachigen Publikationen, vor allem solchen, die sich auf das gambische Wolof beziehen, findet man auch die Schreibweise „Wollof“, weil diese Schreibweise bei englischen Muttersprachlern eher zur korrekten Aussprache des Wortes führt. In Publikationen des 19. Jahrhunderts und davor kann man auch den Schreibweisen „Volof“ oder „Olof“ begegnen. Sehr selten kommen auch noch die Schreibweisen „Jolof“, „Jollof“ und „Dyolof“ vor. - Der Begriff „Wolof“ wird sowohl für das Volk als auch für ihre Sprache und für Dinge und Gegebenheiten aus ihrer Kultur und Tradition benutzt.
 • Voloflar, Senegal, Gambiya ve Moritanya'da yaşayan ve Nijer-Kongo dillerinin Batı Atlantik öbeğinden bir dil konuşan Müslüman halk.Senegal nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını Voloflar oluşturur. Senegal'in genellikle kuzeybatı bölgelerinde yaşayan Voloflar Gambiya nüfusunun da yaklaşık beşte birini oluştururlar. Gambiya'nın batısında yoğunlaşan Voloflar başkent Banjul nüfusunun da yarısını oluşturular. Moritanya'da ise ülkenin güney kıyısında yaşarlar.
 • The Wolof (IPA: /ˈwəʊlɒf/) are an ethnic group found in Senegal, the Gambia, and Mauritania.In Senegal, the Wolof form an ethnic plurality with about 43.3% of the population.In the Gambia, about 16% of the population are Wolof. Here, they are a minority, where the Mandinka are the plurality with 42% of the population, yet Wolof language and culture have a disproportionate influence because of their prevalence in Banjul, the Gambian capital, where a majority of the population is Wolof.In Mauritania, about 8% of the population are Wolof. They live largely in the southern coastal region of the country.
 • De Wolof is een etnische groep die voorkomt in Senegal, Gambia en Mauritanië. De Wolof vormt in Senegal een etnische meerderheid bestaande uit ongeveer 43.3% van de totale Senegalese bevolking.In Gambia vormt de Wolof ongeveer 16% van de totale bevolking. In Banjul, de hoofdstad van Gambia, is wel de meerderheid van de bevolking Wolof,waardoor de Wolof toch een grote invloed heeft op de cultuur en samenleving in het land.In Mauritanië bestaat de bevolking voor ongeveer 8% uit Wolof.
 • Os Wolofs, Uólofes ou Jalofos são um grupo étnico localizado no Senegal, Gâmbia, Mauritânia e Republica Dominicana.São um povo Islamizado do Senegal e da Gâmbia cujos grupos mais tradicionais vivem numa sociedade de classes estratificadas, com realeza, aristocracia, militares, plebeus, escravos e artesãos.No Senegal, representam a etnia maioritária e 45% da população considera-se integrante da mesma. Na Gâmbia são uma minoria, representando apenas 15% do total da população, apesar de serem a maioria na capital do país e de terem uma considerável influência. Na Mauritânia representam só 7% da população. O grupo possui uma língua própria que no Senegal é falada por 80% da população.
 • Волоф са етническа група, мнозинството от населението в Сенегал (43.3 %).
 • Los wólof son un grupo étnico que se encuentra en Senegal, Gambia y Mauritania.En Senegal, los wólof son un grupo étnico que abarca en torno al 43.3% de la población. Es importante tener en cuenta, no obstante, que este dato puede inducir a error, dado que al mismo se añaden otros pueblos diferentes que, con el transcurso del tiempo, han sido "wolofizados", y hablan la lengua wólof. El grupo posee una lengua propia, que en Senegal es hablada por el 80% de la población.En Gambia, alrededor del 16% de la población son wólof. En este país son una minoría, dado que los mandinga son la etnia dominante, abarcando el 42% de la población. No obstante, la lengua y la cultura wólof tienen una influencia desproporcionada como consecuencia de su prevalencia en Banjul, la capital de Gambia, donde la mayor parte de la población es wólof.En Mauritania, alrededor del 8% de la población son wólof. Viven mayoritariamente en la región costera del sur del país.
 • Воло́ф (самоназвание — wolof; джолоф, уолоф) — народ в Западной Африке. Живут в основном в междуречье Сенегала и Гамбии — на западе Сенегала (самый многочисленный народ страны: 4,6 млн чел., включая 162 тыс. лебу — 2006, оценка) и на севере Гамбии (186 тыс. чел.), а также в Мали (21 тыс. чел.), Кот-д’Ивуаре (20 тыс. чел.), Мавритании (11 тыс. чел.), Гвинее-Бисау (6,4 тыс. чел.), Франции (35 тыс. чел.).Язык — волоф атлантической семьи. Говорят также на французском (Сенегал, Мавритания), английском (Гамбия), арабском (Мавритания) языках.По религии — мусульмане-сунниты (60 % — тиджанийя, 30 % — муридийя, 10 % — кадирийя); есть католики (в городах), приверженцы традиционных верований.
dbpedia-owl:bnfId
 • 11937593c
dbpedia-owl:lccnId
 • sh/85/147250
dbpedia-owl:sudocId
 • 027304922
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 167715 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 173 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110769124 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:bnf
 • 11937593 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • :category:Wolof people
prop-fr:commonsTitre
 • les Wolofs
prop-fr:groupeLié
prop-fr:langue
 • Wolof ou Ouest-Atlantique
prop-fr:lccn
 • sh/85/147250
prop-fr:légende
 • Jeune Wolof à Farafenni
prop-fr:nom
 • Wolof
prop-fr:origine
prop-fr:religion
prop-fr:sudoc
 • 27304922 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Les Wolofs constituent une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au Sénégal où ils représentent près de la moitié de la population (43,3 %). Ils arrivent en troisième position en Gambie avec 16 % des habitants et environ 9 % en Mauritanie. Ils sont aussi présents au Mali, en Europe et en Amérique du Nord, où la diaspora sénégalaise est bien implantée.Leur langue est le wolof.
 • Wolofové jsou etnická skupina žijící především na území Senegalu, Gambie a Mauritánie. Jejich populace se odhaduje asi na 3,1 milionu. Největší počet (asi 2 800 000) jich žije v Senegalu, kde tvoří přibližně 40 % populace. Jsou to především zemědělci, řemeslníci a obchodníci. Věřící jsou muslimové, kteří islám často kombinují s tradičními náboženstvími.
 • ウォロフ族はセネガル、ガンビア、モーリタニアに居住する西スーダン系の民族。ウォロフ族は元来定住農耕民族である。セネガルでは、総全人口の約40%の多数を占め、また、北部サンルイ、中部カオラック、西部ダカールにおいても多数派である。しかし、カザマンス地方ではジョラ族が支配的でウォロフ族は少ない。主としてヒエ、アワ、落花生などの栽培に従事している。なお、ウォロフ語はセネガルの共通語として広がっている。ガンビアでは、総人口の約15%を占め少数派である。ガンビアはマンディンカ族が多数派で総人口の約40%を占める。しかし、首都バンジュールでは人口の約50%を占めるため、ウォロフ語とウォロフ文化の影響力は小さくない。モーリタニアでは、総人口の約7%を占め、主に南部沿岸地域に居住する。
 • Wolof adalah grup etnis di Senegal, Gambia, dan Mauritania. Di Senegal, Wolof membentuk pluralitas etnis dengan sekitar 40% populasi mengidentifikasikan diri sendiri sebagai Wolof. Mereka juga merupakan mayoritas di region Saint-Louis di utara, Kaolack di selatan, dan Dakar di barat.
 • Els wòlofs són un grup ètnic de Senegal (on representen el 45% de la població), Gàmbia i Mauritània. Parlen la llengua wòlof de la família de llengües de níger-congo, subgrup sudanès occidental, branca atlàntica occidental.La majoria són musulmans, havent iniciat la conversió ja al segle XI.Vegeu també: Imperi de Jolof
 • 월로프인은 세네갈, 감비아, 모리타니에 거주하는 민족이다.세네갈에서는 월로프인이 인구의 40% 가량을 차지하고 있다. 이들은 북부의 Saint Louis와 중부의 Kaolack을 거쳐 서쪽 Dakar에 이르기까지 광범위하게 거주하며, 세네갈의 다수 민족을 형성하고 있다. 하지만 감비아강 남부의 Casamance에 거주하는 월로프인은 거의 없다.감비아에서는 인구의 15% 가량이 월로프인이다. 이곳어서 그들은 감비아 인구의 40%를 차지하는 만딩가인에 밀려 소수민족으로 존재한다. 그러나 감비아의 수도 반줄에서 인구의 50%가 월로프인으로 구성되어 있는 관계로 월로프어와 월로프 문화는 인구분포에 비해 널리 퍼져있는 편이다.모리타니에서는 인구의 7% 가량이 월로프인이다. 이들은 주로 남쪽 해안가 근처에 살고 있다.월로프인 출신의 유명인사로는 음악가 유순두와 에이콘이 있다.
 • Voloflar, Senegal, Gambiya ve Moritanya'da yaşayan ve Nijer-Kongo dillerinin Batı Atlantik öbeğinden bir dil konuşan Müslüman halk.Senegal nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını Voloflar oluşturur. Senegal'in genellikle kuzeybatı bölgelerinde yaşayan Voloflar Gambiya nüfusunun da yaklaşık beşte birini oluştururlar. Gambiya'nın batısında yoğunlaşan Voloflar başkent Banjul nüfusunun da yarısını oluşturular. Moritanya'da ise ülkenin güney kıyısında yaşarlar.
 • De Wolof is een etnische groep die voorkomt in Senegal, Gambia en Mauritanië. De Wolof vormt in Senegal een etnische meerderheid bestaande uit ongeveer 43.3% van de totale Senegalese bevolking.In Gambia vormt de Wolof ongeveer 16% van de totale bevolking. In Banjul, de hoofdstad van Gambia, is wel de meerderheid van de bevolking Wolof,waardoor de Wolof toch een grote invloed heeft op de cultuur en samenleving in het land.In Mauritanië bestaat de bevolking voor ongeveer 8% uit Wolof.
 • Волоф са етническа група, мнозинството от населението в Сенегал (43.3 %).
 • Wolofowie (także: Wolof, Jolof, Djolof, Dżolof) – grupa etniczna w Senegalu, Gambii i Mauretanii, licząca około 3,6 mln. przedstawicieli, z czego 3,2 mln żyje w Senegalu, 200 tys. w Gambii i 185 tys. w Mauretanii. W Senegalu stanowią najliczniejszą grupę ludnościową. Wolofowie zamieszkują w Senegalu głównie tereny na wschód i północ od Dakaru oraz wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, w Gambii głównie w zachodniej części kraju. W Mauretanii koncentrują się głównie na południowym zachodzie.
 • Das Volk der Wolof [wɔlɔf] ist eine ethnische Gruppe in Senegal, Gambia und Mauretanien. Ihre einheimische Sprache heißt ebenfalls Wolof.In Senegal stellen die Wolof die ethnische Mehrheit von etwa 40 % (ca. 3,2 Millionen Menschen) der Gesamtbevölkerung. Die in Senegal lebenden Wolof konzentrieren sich dabei auf die Region von Dakar bis Saint-Louis sowie westlich und südlich von Kaolack.In Gambia sind etwa 15 % der Bevölkerung (ca.
 • The Wolof (IPA: /ˈwəʊlɒf/) are an ethnic group found in Senegal, the Gambia, and Mauritania.In Senegal, the Wolof form an ethnic plurality with about 43.3% of the population.In the Gambia, about 16% of the population are Wolof.
 • I Wolof sono una delle popolazioni del Senegal e costituiscono il gruppo etnico principale con circa il 43% della popolazione totale. L'etimologia del termine wolof deriva da Lof, nome della regione di provenienza dell'etnia e sede del regno Jolof. Waa-lof significa, appunto, gente del Lof.I Wolof sono presenti in tutto il paese del Senegal, sono maggiormente presenti nella regione geografica occidentale, della zona delimitata dal fiume Senegal a nord e dal fiume Gambia a sud.
 • Los wólof son un grupo étnico que se encuentra en Senegal, Gambia y Mauritania.En Senegal, los wólof son un grupo étnico que abarca en torno al 43.3% de la población. Es importante tener en cuenta, no obstante, que este dato puede inducir a error, dado que al mismo se añaden otros pueblos diferentes que, con el transcurso del tiempo, han sido "wolofizados", y hablan la lengua wólof.
 • Os Wolofs, Uólofes ou Jalofos são um grupo étnico localizado no Senegal, Gâmbia, Mauritânia e Republica Dominicana.São um povo Islamizado do Senegal e da Gâmbia cujos grupos mais tradicionais vivem numa sociedade de classes estratificadas, com realeza, aristocracia, militares, plebeus, escravos e artesãos.No Senegal, representam a etnia maioritária e 45% da população considera-se integrante da mesma.
 • Воло́ф (самоназвание — wolof; джолоф, уолоф) — народ в Западной Африке. Живут в основном в междуречье Сенегала и Гамбии — на западе Сенегала (самый многочисленный народ страны: 4,6 млн чел., включая 162 тыс. лебу — 2006, оценка) и на севере Гамбии (186 тыс. чел.), а также в Мали (21 тыс. чел.), Кот-д’Ивуаре (20 тыс. чел.), Мавритании (11 тыс. чел.), Гвинее-Бисау (6,4 тыс. чел.), Франции (35 тыс. чел.).Язык — волоф атлантической семьи.
rdfs:label
 • Wolofs
 • Voloflar
 • Wolof
 • Wolof
 • Wolof (Volk)
 • Wolof (povo)
 • Wolof (volk)
 • Wolof people
 • Wolofové
 • Wolofowie
 • Wòlofs
 • Wólof
 • Волоф (народ)
 • Волоф (народ)
 • ウォロフ族
 • 월로프인
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:ethnie of
is prop-fr:groupeLié of
is foaf:primaryTopic of