Le Silurien est un système géologique qui s'étend de 443,4 à 419,2 Ma.La datation de début et de fin, bien que définie avec précision par les couches stratigraphiques de référence, est connue à seulement quelques millions d'années près. Il est suivi par le Dévonien et est précédé par l'Ordovicien.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le Silurien est un système géologique qui s'étend de 443,4 à 419,2 Ma.La datation de début et de fin, bien que définie avec précision par les couches stratigraphiques de référence, est connue à seulement quelques millions d'années près. Il est suivi par le Dévonien et est précédé par l'Ordovicien. Le début du Silurien est marqué par une extinction massive où près de 60 % des espèces marines ont disparu.Le Silurien a été décrit par Roderick Murchison en 1839 (The Silurian System) se basant sur des terrains découverts en Galles du Sud. Il a été nommé en 1835 d'après une tribu celtique : les Silures. Cette classification est entrée en conflit avec celle d'Adam Sedgwick du Cambrien ; ce problème a été résolu par Charles Lapworth en ajoutant l'Ordovicien entre le Cambrien et le Silurien pour les couches géologiques contestées.
 • Het Siluur is in de geologische tijdschaal een periode (en in de stratigrafie een systeem) van ongeveer 443 tot 419 Ma (miljoen jaar geleden). Het Siluur is onderdeel van het Paleozoïcum. Het volgt op het Ordovicium en komt voor het Devoon.In het Siluur was het klimaat warmer en lag het zeeniveau hoger dan in het voorafgaande laatste deel van het Ordovicium. De landmassa was verspreid over het grote paleocontinent Gondwana en een aantal kleinere continenten. Door de continentale collisie tussen twee van deze kleinere continenten, Laurentia en Baltica, vond de Caledonische orogenese plaats. Gedurende het Siluur verschenen ook de eerste planten op het land. Gewervelde dieren kwamen nog niet op het land voor, maar in de oceanen verschenen steeds beter uitgeruste soorten vissen. Bekende gidsfossielen uit het Siluur zijn verder graptolieten, brachiopoden en trilobieten.
 • Nella Scala dei tempi geologici, il Siluriano, meno comunemente "Silurico", dal nome dell'antico popolo gallese dei Siluri, nel cui territorio furono individuate le rocce sedimentarie tipiche di questa età, è il terzo dei sei periodi in cui è suddivisa l'era del Paleozoico, che a sua volta è la prima delle tre in cui è suddiviso l'eone Fanerozoico. Il Siluriano è compreso tra 443,7 ± 1,5 e 416,0 ± 2,8 milioni di anni fa (Ma), preceduto dall'Ordoviciano e seguito dal Devoniano.
 • Sylur (ang. Silurian) – termin ma dwa znaczenia: w sensie geochronologicznym – trzeci okres ery paleozoicznej, trwający około 24 miliony lat (od 443,4 ± 1,5 do 419,2 ± 3,2 milionów lat temu). Sylur dzieli się na cztery epoki: landower, wenlok, ludlow i przydol. w sensie chronostratygraficznym – trzeci system eratemu paleozoicznego, wyższy od ordowiku, niższy od dewonu. Dzieli się na cztery oddziały: landower, wenlok, ludlow i przydol. Międzynarodowy stratotyp granicy ordowik/sylur znajduje się w Dob's Linn koło Moffat (południowa Szkocja). Dolna granica syluru oparta jest o pierwsze pojawienie się graptolitów Parakidograptus acuminatus (Nicholson, 1867) i Akidograptus ascensus Davies, 1929.System sylurski wydzielił Roderick Murchison w 1835 roku na podstawie badań osadów Anglii i Walii. Nazwa pochodzi od dawnego celtyckiego plemienia Sylurów zamieszkującego Anglię oraz Walię.
 • Das Silur ist in der Erdgeschichte das dritte chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Paläozoikums. Der Zeitabschnitt des Silur dauerte von vor etwa 443,4 Millionen Jahren bis etwa vor 419,2 Millionen Jahren. Das Silur folgt auf das Ordovizium und wird vom System des Devon abgelöst.
 • Silüryen Dönem, Paleozoik zamanın üçüncü alt bölümü olarak Silüryen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 440 milyon yıl önce başlayıp 417 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi kıtalar halen güney yarımkürede bulunmaktadırlar. Gondvana, güney kutbuna doğru kaymayı sürdürmektedir. Diğer üç kıta, halen ekvator bölgesindedir ve giderek birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Bu üç kıtadan ikisi aralarındaki sığ denizleri kapatarak Silüryen içinde çarpışırlar. Diğer üçüncü kıta da bu ikisi ile arasında bir kara köprüsü oluşturacak şekilde yaklaşmaktadır. Bu şekilde yeni bir dev kıta olan Lavrasya ortaya çıkmıştır.Silüryen dönemin karakteristik bir özelliği, iklimin dönem boyunca kararlı ve ılıman bir iklim olmasıdır. Mevsimsel değişiklikler belirsiz derecededir ve iklim farklılığı sadece enlem farklarıyla sınırlı kalmıştır. Bu ise, türlerin çeşitlenmesini destekleyen, aralarında yumuşak geçişlerin olduğu farklı ortam kuşakları oluşturmuştur. Ordovisyen Dönem sonlarında oluşan güney kutbu buzulllarının erimesi de tüm gezegende deniz seviyesinin yükselmesine, sığ denizlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.Bu ılıman ve sığ okyanuslarda deniz yaşamı yeniden ivme kazandı. Ordovisyen Dönem sonundaki Kitlesel Yok Oluştan büyük ölçüde zarar gören omurgasız türler yeniden yayılmaya başladılar. Dallı bacaklılar Silüryen denizlerin en yaygın grubudur. Toplam hayvan türlerin dörtte üçünden fazlası dallı bacaklılar grubuna dahildi.Gerek sığ ve ılıman denizlerin sağladığı uygun ortam, gerekse de tekhücreli ve planktonik canlılardaki çoğalma sonucu mercanlar, stromatoporoid, yosun hayvancıkları ve kalkerli alglerce oluşturulan tropikal resifler giderek yayıldılar. Özellikle mercanlar, resiflerin başlıca canlı türü olmuştur.Faneozoik Devir'in ilk iki döneminde oldukça yaygın olan üç loblular artık güçten düşmeye başladı. Bazı büyük grupları Ordovisyen yok oluşunda tamamen yok olurken, birkaç grup da Silüryen'de ortadan kalktı. Silüryen denizlerinde üç lobluların önemi azalırken, başka bir eklembacaklı grubu olan deniz akrepleri çeşitlilik kazandı. Ordovisyene ait katmanlarda da fosilleri bulunan deniz akrepleri, Silüryende çeşitlilikleriyle birlikte boyutlarını da arttırdı. Pterygotus gibi bazı cinslerin, boyutları iki metreyi aşan üyeleri bulunuyordu. Deniz akrepleri Silüryen ve onu izleyen Devoniyen boyunca oldukça yaygınlaşıp, dönem denizlerinin birincil yırtıcılarından oldular.Silüryen omurgasızları çeşitliliklerini artırsa da, dönemin denizlerine damga vuracak gelişmeler omurgalılardan geldi. Ordovisiyende omurgalıların tek temsilcisi olan zırhlı balıklar -ostrakodermler- Silüryenin başında uyumsal açılımla çeşitlendi. Pek çok yeni çenesiz balık grubu ortaya çıkıp yaygınlaştı. Denizlerde ortaya çıkan zırhlı balıklar tatlı sulara da uyum sağlayarak, açık denizlerden koy ve körfezlere, gelgit alanlarından akarsu ve göllere kadar tüm sularda yaygınlaştı. Bilinen ilk çeneli balıklar olan Acanthodianlar bu dönemin sonunda tatlı sularda ortaya çıktı; fakat, yaygınlık kazanmadı.Silüryen'de deniz omurgalılarındaki bu gelişmeler, "Balıklar Çağı" olarak da bilinen Devonien'in habercisi sayılabilir.Silüryende gerçekleşen en önemli olay ökaryotik ve çokhücrelil yaşamın karalara tam anlamıyla yerleşmesidir. Kara yosunu benzeri ilk bitkiler Ordovisyende ortaya çıkmıştı. Böcekler ve damarlı bitkiler bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 • El Silurià és un període geològic que pertany al Paleozoic i que s'estén des del final del període Ordovicià, fa uns 443,7 ± 1,5 milions d'anys, fins al principi del període Devonià, fa uns 416,0 ± 2,8 milions d'anys. Com en altres períodes geològics, els estrats que defineixen el començament i el final del període estan ben definits, però les dates exactes tenen una incertesa d'uns pocs milions d'anys. En obres clàssiques el període anava dels 439 als 408 milions d'anys. La base del Silurià es troba en un episodi major d'extinció en massa en el qual van ser eliminades el 60% de les espècies marines (vegeu episodis d'extinció en massa al Silurià-Devonià).
 • Силур е период в геологията от ерата палеозой, който се простира от края на периода ордовик, преди 443,7±1,5 милиона години (Mya), до началото на периода девон, преди около 416,0±2,8 милиона години . Началото на силур се определя от събитие на голямо изчезване, когато са били унищожени 60% от морските видове. Вижте масово измиране Ордовик-Силур.Значителено еволюционно събитие по време на силур е появата на челюстни и костните риби. Животът започнал също да завладява земната повърхност (сушата) под формата на малки, подобни на мъх, висши растения, които се разпростират около езера, потоци и по бреговата ивица. Сухоземния живот, обаче, няма значително разнообразие и не успява да повлияе на пейзажа, както се случва през девон.
 • Siluriarra Paleozoikoko hirugarren garaia da, Ordoviziar eta Devoniarraren artean kokatua. Bere hasiera orain dela 443,7 Ma izan zen eta bukaera orain dela 416 Ma. Hasiera moduan itsas espezieen %60ko desagerpena ematea hartzen da.
 • Silur adalah periode pada skala waktu geologi yang berlangsung mulai akhir periode Ordovisium, sekitar 443,7 ± 1,5 juta tahun lalu, hingga awal periode Devon, sekitar 416,0 ± 2,8 juta tahun yang lalu. Seperti periode geologi lainnya, lapisan batuan yang menentukan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tapi tanggal tepatnya memiliki ketidakpastian sebesar 5-10 juta tahun. Awal Silur ditentukan pada suatu peristiwa kepunahan besar (peristiwa kepunahan Ordovisium-Silur) sewaktu 60% spesies laut musnah.
 • Silur je prvohorní útvar v nadloží ordoviku a v podloží devonu. Byl vymezen v roce 1835 Sirem Roderickem Murchisonem jako sled mezi kambriem a devonským old redem. Toto vymezení bylo časem redukováno vydělením ordoviku. Silur zaujímá časový úsek od 443 do 416 milionů let. Spodní hranice je provázena výraznými horotvornými pohyby (takonská fáze kaledonského vrásnění), přesto po většinu období trvala mořská transgrese. Hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Glyptograptus persculptus nebo Akidograptus acuminatus (popř. A. ascensus), dochází na ní k výraznému vyhynutí mořských druhů (až 60%). Konec siluru je ve znamení mořské regrese v souvislosti s ardenskou fází kaledonského vrásnění, doprovázenou často vulkanickou činností. Tato hranice byla rozhodnutím 24. mezinárodního geologického kongresu v roce 1972 vymezena stratotypem na Klonku u Suchomast a je vedena pod bází graptolitové zóny Monograptus uniforms, která patří již devonu.
 • Na escala de tempo geológico, o Siluriano ou Silúrico é o período da era Paleozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 443 milhões e 700 mil e 416 milhões de anos atrás, aproximadamente. O período Siluriano sucede o período Ordoviciano e precede o período Devoniano, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Llandovery, Wenlock, Ludlow e Pridoli, da mais antiga para a mais recente.
 • El Silúrico, una división de la escala temporal geológica, fue un periodo geológico de la era Paleozoica que comenzó hace 443,7 ± 1,5 millones de años y terminó hace 416,0 ± 2,8 millones de años. Es el tiempo geológico que precede al Devónico. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical. Aparecen los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se encontraban restringidas a ambientes palustres. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas.Ocurrieron importantes acontecimientos orogénicos (como la unión Laurentia-Báltica con Avalonia): Orogenia Caledónica en el Noroeste de Europa. Orogenia Acadiense de los Apalaches, en América del Norte. Emersión de amplias áreas terrestres. Sir Roderick Murchinson fue el primero en identificar el sistema Silúrico al examinar estratos de roca sedimentaria que tenían fósiles al sur de Gales al principio de la década de 1830. El Silúrico se suele subdividir en Silúrico Inferior (Llandovery y Wenlock) y Silúrico Superior (Ludlow y Pridoli)
 • Силури́йский пери́од (силу́р) — геологический период, третий период палеозоя: после ордовика, перед девоном. Начался 443,4 ± 1,5 млн лет назад, кончился 419,2 ± 3,2 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 24 млн лет. Комплекс отложений (горных пород), соответствующих данному возрасту, называется силури́йской систе́мой. Нижняя граница силура определяется по крупному вымиранию, в результате которого исчезло около 60% видов существовавших в ордовике морских организмов, — так называемому ордовикско-силурийскому вымиранию. Во время Чарльза Лайеля (середина XIX в.) силур считался самой древней геологической эпохой. Назван в честь кельтского племени силуров, на землях обитания которого проводились геологические исcледования, способствовавшие его выделению.
 • The Silurian is a geologic period and system that extends from the end of the Ordovician Period, about 443.4 ± 1.5 million years ago (mya), to the beginning of the Devonian Period, about 419.2 ± 3.2 mya (ICS, 2004). As with other geologic periods, the rock beds that define the period's start and end are well identified, but the exact dates are uncertain by several million years. The base of the Silurian is set at a major extinction event when 60% of marine species were wiped out. See Ordovician-Silurian extinction events.A significant evolutionary milestone during the Silurian was the diversification of jawed and bony fish. Life also began to appear on land in the form of small, moss-like, vascular plants which grew beside lakes, streams, and coastlines, and also in the form of small terrestrial arthropods. However, terrestrial life would not greatly diversify and affect the landscape until the Devonian.
 • シルル紀(シルルき、Silurian period)とは、地球の地質時代の一つで、古生代に属し、約4億4370万年前から約4億1600万年前をさす。オルドビス紀より後の時代であり、デボン紀の前にあたる。この時期、昆虫類や最古の陸上植物が出現する。1835年にイギリスのロデリック・マーチソンがウェールズの古民族名「シルル族」より命名した(1950年頃までは、スウェーデンのゴトランド島にちなんで「ゴトランド紀」とも呼ばれていた)。シルル紀初期、南半球にはゴンドワナ大陸というかなり大きな大陸があり、赤道付近には、シベリア大陸、ローレンシア大陸、バルティカ大陸という3つの中程度の大きさの大陸、そしてアバロニア大陸、カザフ大陸(カザフスタニア)などといった幾つかの小大陸があった。ローレンシア大陸、バルティカ大陸、アバロニア大陸の間にはイアペトゥス海という浅い海が広がり、多くの生物が繁栄していた。しかし、3つの大陸は徐々に接近し、約4億2,000万年前に衝突した。このためイアペトゥス海は消滅し、ユーラメリカ大陸(ローラシア大陸とも)という大陸が形成された。
 • 실루리아기는 오르도비스기 다음에 오는 고생대의 기이다. 4억 4370±15만 년 전에 오르도비스기가 끝나면서 시작되었다가 4억 1600±28만 년 전에 데본기의 시작과 함께 끝났다. 다른 지질시대와 마찬가지로 암석에서의 시작과 끝은 명확하게 정의되었지만 해당되는 시간은 500만 년에서 1000만 년 정도의 오차를 가지고 있다. 실루리아기의 최하부층은 해양 생물 속의 60%가량이 멸종한 오르도비스기-실루리아기 멸종 사건으로 정해진다.또한 광합성 생물의 광합성 부산물로 산소가 발생하여 오존층이 생성되어 최초의 육상 생물이 출현하였다.
 • A szilur földtörténeti időszak, a paleozoikum idő (óidő) harmadik időszaka. 443,7 ± 1,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor véget ért az ordovícium időszak és 416,0 ± 2,8 millió évvel ezelőtt ért véget a devon időszak kezdetével. Más földtörténeti időszakokhoz hasonlóan a korszak kezdetét és végét jelző kőzeteket pontosan azonosították, viszont a konkrét dátumok 5-10 millió éves bizonytalansági szakasszal értendőek. A szilur kezdete ahhoz a nagy kihalási eseményhez köthető, amikor a tengeri fajok 60%-a eltűnt.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 97991 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6511 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 73 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110885730 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:co2atm
 • 4500 (xsd:integer)
prop-fr:code
 • s
prop-fr:géodynamique
 • * fin de l'orogenèse calédonienne * : formation du sol par les algues
prop-fr:image
 • Blakey_430moll.jpg
 • Silurianfishes_ntm_1905_smit_1929.gif
prop-fr:légende
 • Reconstitution de la géographie terrestre du Silurien
 • poissons du Silurien
prop-fr:niveauDesMers
 • 180 (xsd:integer)
prop-fr:o2atm
 • 14 (xsd:integer)
prop-fr:subdivisions
 • *S. supérieur **Pridoli ** Ludlow *S. inférieur **Wenlock ** Llandovery
prop-fr:synonyme
 • Gothlandien, Silurien
prop-fr:température
 • 17 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wiktionary
 • Silurien
 • silurien
prop-fr:équivalences
 • (Le Silurien inclut l'Ordovicien)
prop-fr:évolution
 • * : sortie de l'eau des algues * : arachnides * : myriapodes * : gnathostomes * : (appendices pairs antérieurs des vertébrés) * : ostéichtyens * : actinoptérygiens * : sortie de l'eau des plantes vasculaires
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le Silurien est un système géologique qui s'étend de 443,4 à 419,2 Ma.La datation de début et de fin, bien que définie avec précision par les couches stratigraphiques de référence, est connue à seulement quelques millions d'années près. Il est suivi par le Dévonien et est précédé par l'Ordovicien.
 • Nella Scala dei tempi geologici, il Siluriano, meno comunemente "Silurico", dal nome dell'antico popolo gallese dei Siluri, nel cui territorio furono individuate le rocce sedimentarie tipiche di questa età, è il terzo dei sei periodi in cui è suddivisa l'era del Paleozoico, che a sua volta è la prima delle tre in cui è suddiviso l'eone Fanerozoico. Il Siluriano è compreso tra 443,7 ± 1,5 e 416,0 ± 2,8 milioni di anni fa (Ma), preceduto dall'Ordoviciano e seguito dal Devoniano.
 • Das Silur ist in der Erdgeschichte das dritte chronostratigraphische System (bzw. Periode in der Geochronologie) des Paläozoikums. Der Zeitabschnitt des Silur dauerte von vor etwa 443,4 Millionen Jahren bis etwa vor 419,2 Millionen Jahren. Das Silur folgt auf das Ordovizium und wird vom System des Devon abgelöst.
 • Siluriarra Paleozoikoko hirugarren garaia da, Ordoviziar eta Devoniarraren artean kokatua. Bere hasiera orain dela 443,7 Ma izan zen eta bukaera orain dela 416 Ma. Hasiera moduan itsas espezieen %60ko desagerpena ematea hartzen da.
 • Na escala de tempo geológico, o Siluriano ou Silúrico é o período da era Paleozoica do éon Fanerozoico que está compreendido entre 443 milhões e 700 mil e 416 milhões de anos atrás, aproximadamente. O período Siluriano sucede o período Ordoviciano e precede o período Devoniano, ambos de sua era. Divide-se nas épocas Llandovery, Wenlock, Ludlow e Pridoli, da mais antiga para a mais recente.
 • シルル紀(シルルき、Silurian period)とは、地球の地質時代の一つで、古生代に属し、約4億4370万年前から約4億1600万年前をさす。オルドビス紀より後の時代であり、デボン紀の前にあたる。この時期、昆虫類や最古の陸上植物が出現する。1835年にイギリスのロデリック・マーチソンがウェールズの古民族名「シルル族」より命名した(1950年頃までは、スウェーデンのゴトランド島にちなんで「ゴトランド紀」とも呼ばれていた)。シルル紀初期、南半球にはゴンドワナ大陸というかなり大きな大陸があり、赤道付近には、シベリア大陸、ローレンシア大陸、バルティカ大陸という3つの中程度の大きさの大陸、そしてアバロニア大陸、カザフ大陸(カザフスタニア)などといった幾つかの小大陸があった。ローレンシア大陸、バルティカ大陸、アバロニア大陸の間にはイアペトゥス海という浅い海が広がり、多くの生物が繁栄していた。しかし、3つの大陸は徐々に接近し、約4億2,000万年前に衝突した。このためイアペトゥス海は消滅し、ユーラメリカ大陸(ローラシア大陸とも)という大陸が形成された。
 • 실루리아기는 오르도비스기 다음에 오는 고생대의 기이다. 4억 4370±15만 년 전에 오르도비스기가 끝나면서 시작되었다가 4억 1600±28만 년 전에 데본기의 시작과 함께 끝났다. 다른 지질시대와 마찬가지로 암석에서의 시작과 끝은 명확하게 정의되었지만 해당되는 시간은 500만 년에서 1000만 년 정도의 오차를 가지고 있다. 실루리아기의 최하부층은 해양 생물 속의 60%가량이 멸종한 오르도비스기-실루리아기 멸종 사건으로 정해진다.또한 광합성 생물의 광합성 부산물로 산소가 발생하여 오존층이 생성되어 최초의 육상 생물이 출현하였다.
 • A szilur földtörténeti időszak, a paleozoikum idő (óidő) harmadik időszaka. 443,7 ± 1,5 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor véget ért az ordovícium időszak és 416,0 ± 2,8 millió évvel ezelőtt ért véget a devon időszak kezdetével. Más földtörténeti időszakokhoz hasonlóan a korszak kezdetét és végét jelző kőzeteket pontosan azonosították, viszont a konkrét dátumok 5-10 millió éves bizonytalansági szakasszal értendőek.
 • Sylur (ang. Silurian) – termin ma dwa znaczenia: w sensie geochronologicznym – trzeci okres ery paleozoicznej, trwający około 24 miliony lat (od 443,4 ± 1,5 do 419,2 ± 3,2 milionów lat temu). Sylur dzieli się na cztery epoki: landower, wenlok, ludlow i przydol. w sensie chronostratygraficznym – trzeci system eratemu paleozoicznego, wyższy od ordowiku, niższy od dewonu. Dzieli się na cztery oddziały: landower, wenlok, ludlow i przydol.
 • Silüryen Dönem, Paleozoik zamanın üçüncü alt bölümü olarak Silüryen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 440 milyon yıl önce başlayıp 417 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.Daha önceki dönemlerde de olduğu gibi kıtalar halen güney yarımkürede bulunmaktadırlar. Gondvana, güney kutbuna doğru kaymayı sürdürmektedir. Diğer üç kıta, halen ekvator bölgesindedir ve giderek birbirlerine yaklaşmaktadırlar.
 • El Silúrico, una división de la escala temporal geológica, fue un periodo geológico de la era Paleozoica que comenzó hace 443,7 ± 1,5 millones de años y terminó hace 416,0 ± 2,8 millones de años. Es el tiempo geológico que precede al Devónico. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían en la zona tropical.
 • El Silurià és un període geològic que pertany al Paleozoic i que s'estén des del final del període Ordovicià, fa uns 443,7 ± 1,5 milions d'anys, fins al principi del període Devonià, fa uns 416,0 ± 2,8 milions d'anys. Com en altres períodes geològics, els estrats que defineixen el començament i el final del període estan ben definits, però les dates exactes tenen una incertesa d'uns pocs milions d'anys. En obres clàssiques el període anava dels 439 als 408 milions d'anys.
 • Силури́йский пери́од (силу́р) — геологический период, третий период палеозоя: после ордовика, перед девоном. Начался 443,4 ± 1,5 млн лет назад, кончился 419,2 ± 3,2 млн лет назад. Продолжался, таким образом, около 24 млн лет. Комплекс отложений (горных пород), соответствующих данному возрасту, называется силури́йской систе́мой.
 • Silur je prvohorní útvar v nadloží ordoviku a v podloží devonu. Byl vymezen v roce 1835 Sirem Roderickem Murchisonem jako sled mezi kambriem a devonským old redem. Toto vymezení bylo časem redukováno vydělením ordoviku. Silur zaujímá časový úsek od 443 do 416 milionů let. Spodní hranice je provázena výraznými horotvornými pohyby (takonská fáze kaledonského vrásnění), přesto po většinu období trvala mořská transgrese.
 • Het Siluur is in de geologische tijdschaal een periode (en in de stratigrafie een systeem) van ongeveer 443 tot 419 Ma (miljoen jaar geleden). Het Siluur is onderdeel van het Paleozoïcum. Het volgt op het Ordovicium en komt voor het Devoon.In het Siluur was het klimaat warmer en lag het zeeniveau hoger dan in het voorafgaande laatste deel van het Ordovicium. De landmassa was verspreid over het grote paleocontinent Gondwana en een aantal kleinere continenten.
 • Silur adalah periode pada skala waktu geologi yang berlangsung mulai akhir periode Ordovisium, sekitar 443,7 ± 1,5 juta tahun lalu, hingga awal periode Devon, sekitar 416,0 ± 2,8 juta tahun yang lalu. Seperti periode geologi lainnya, lapisan batuan yang menentukan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tapi tanggal tepatnya memiliki ketidakpastian sebesar 5-10 juta tahun.
 • The Silurian is a geologic period and system that extends from the end of the Ordovician Period, about 443.4 ± 1.5 million years ago (mya), to the beginning of the Devonian Period, about 419.2 ± 3.2 mya (ICS, 2004). As with other geologic periods, the rock beds that define the period's start and end are well identified, but the exact dates are uncertain by several million years. The base of the Silurian is set at a major extinction event when 60% of marine species were wiped out.
 • Силур е период в геологията от ерата палеозой, който се простира от края на периода ордовик, преди 443,7±1,5 милиона години (Mya), до началото на периода девон, преди около 416,0±2,8 милиона години . Началото на силур се определя от събитие на голямо изчезване, когато са били унищожени 60% от морските видове. Вижте масово измиране Ордовик-Силур.Значителено еволюционно събитие по време на силур е появата на челюстни и костните риби.
rdfs:label
 • Silurien
 • Silur
 • Silur
 • Silur
 • Silurian
 • Siluriano
 • Siluriano
 • Siluriar
 • Silurià
 • Siluur
 • Silúrico
 • Silüryen
 • Sylur
 • Szilur
 • Силур
 • Силурийский период
 • シルル紀
 • 실루리아기
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:âge of
is foaf:primaryTopic of